Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
 
Dr. NOR SHELA BINTI SALEH

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2016)
SARJANA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2012)
SARJANA MUDA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2010)
SC/MCE/SPM/SPVM , SMK RENGIT (2004)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Sociology
Field of Specialization (KPT) : Sociology of Work

Human Resource Development
Organisational & Career Development
Quantitative Research

Human & Culture Development

DateDescription
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/09/2022 - 31/08/2024 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/02/2022 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/09/2022 - 31/08/2023 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)

YearDescriptionRoleLevel
2021 - 9999Permit Mengajar, Jabatan Pendidikan Tinggi Swasta Tenaga Pengajar Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Committee Member for SEMINAR PENGENALAN SAINS SOSIAL SEBAGAI KESETARAAN KURSUS PRASYARAT BAGI MEMENUHI PENILAIAN PEMATUHAN SYARAT-SYARAT KHUSUS PERAKUAN AKREDITASI PROGRAM SARJANA FALSAFAH DAN DOKTOR FALSAFAH NEC 0300, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024 University
2024 Guest Speaker for Program Transformasi Minda, Bil.1, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024 University
2024 Integrity And Anti-Corruption [UQU10903], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20232024 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Member for Bengkel Pengukuhan Kursus Integriti & Anti Rasuah Serta Penghayatan Etika & Peradaban Jabatan Sains Sosial, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2024 University
2024 Research Methodology [KLK10103], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Research Methodology [PLK10103], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Assessor / Reviewer for Program Ekspresi Cinta Negara, Anjuran PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Committee Member for AJK Pelaksana Bengkel Pembangunan Kursus MOOC Bagi Mata Pelajaran Umum (MPU) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Committee Member for AJK Pelaksana Program PBL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Committee Member for Jawatankuasa Siswazah, PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Committee Member for Program Ekspresi Cinta Negara, PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Committee Member for TOT, Kursus Integriti dan Anti-Rasuah (KIAR), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus KIAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Course Coordinator for Kursus Integriti dan Anti-Rasuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Pengesahan Soal Selidik Kajian Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Guest Speaker for Penceramah Program Transformasi Minda Bil. 1/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Integrity And Anti- Corruption [UQU40203], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for AJK Pelaksana Bengkel Pemetaan & Penerapan Elemen Paradigma Tauhid Mata Pelajaran Umum (MPU), PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Module Developer for Penulis Modul Research Methodology Jabatan Siswazah, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Research Methodology [KLK10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Research Methodology [KLK10103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Research Methodology [PLK10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Research Methodology [PLK10103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Member for Bengkel Semakan OBE, MPU PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus Program Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Guest Speaker for Menyampaikan ceramah di Kursus Transformasi Minda Staf, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pegawai Pengiring Lawatan Sambil Belajar ke Pejabat SPRM Segamat, Johor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 National
2022 Integrity And Anti- Corruption [UQU40203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for MOOC dan Inovasi, PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K399 Model Kebolehpasaran Bakal Graduan Berasaskan Kemahiran Pembangunan Manusia, Kemahiran Modal Insan dan Kemahiran Modenisasi dalam Mendepani Pasca Covid-19 Ketua 06/09/2024
M112 Kajian Penentuan Indikator Pengguna Berdaya Upaya Ahli 17/02/2024
H822 MODEL KELANGSUNGAN HIDUP KELAS MENENGAH MUSLIM DI NUSANTARA: PERBANDINGAN KELAS MENENGAH MUSLIM DI MALAYSIA DAN INDONESIA Ahli 14/11/2022
H679 Pembinaan Indeks Kesejahteraan Sekolah Rendah Ketua 30/06/2022
X157 Framework of Technology Enhanced Learning Acceptance Among University Students Ahli 31/12/2021

Book
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfiah Natrah Abbas, Khairul Azman Mohamad Suhaimy
(2020) Panduan Tvet Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672389767
Book Chapters
Nor Shela Saleh
(2023) Implementasi Tonggak Malaysia Madani Dalam Ruang Kebolehpasaran Graduan, Komuniti Mampan Tonggak Malaysia Madani, UTHM , 42, ISBN:9786297566443
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2022) An Overview: The Wisdom Of Trainee Doctorpatients Communique Desire During Housemanship Training, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) , UTHM , 51, ISBN:9789670061443
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali, Thuaibah Abu Bakar & Mohd Mokhzani Ibrahim
(2022) Gamification And Its Acceptance In Educational Related Fields For 2020-2021, Perspectives And Practices Of Gamification, Nova Science Publisher , 167, ISBN:9781685079123
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Azlah Md. Ali & Thuaibah Abu Bakar
(2022) Marketability Necessities: Graduate Training And Learning Encounters, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) , UTHM , 109, ISBN:9789670061443
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli & Hashim Fauzy Yaacob
(2021) Halatuju Interprofesion Doktor Pelatih Melalui Latihan Perubatan Siswazah Profesional, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 46, ISBN:9879672817192
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli & Muhaymin Hakim Abdullah
(2021) Inovasi Sosial Dalam Melestarikan Kehidupan Harian Manusia Semasa Pandemik Covid-19, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 186, ISBN:9789672817116
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2021) Kepekaan Organisasi Cakna Terhadap Budaya Inovasi Dalam Pembangunan Kelestarian, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 61, ISBN:9789672817116
Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman, Nor Shela Saleh
(2021) Mendepani Isu Dan Cabaran Evolusi Pengglobalan Teknologi Maklumat & Komunikasi (Tmk) Di Era Pandemik Covid-19 Terhadap Inovasi Sosial Pendidikan, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 133, ISBN:9789672817116
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2021) Towards The Prominence Of Human Performance Technology (Hpt) In An Organization, Training And Career Development, UTHM , 108, ISBN:9879672817192
MUHAYMIN HAKIM ABDULLAH & NOR SHELA SALEH
(2020) Agenda 2030: Kekangan Dan Cabaran Kerajaan Terhadap Pendidikan Berkualiti Masyarakat Minoriti Orang Asli, Kearifan Lokal Orang Asal Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 71, ISBN:9789672389958
Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah & Mohd Shafie Rosli
(2020) Anjakan Sylo Mentality Dalam Ekonomi Orang Asli, Kearifan Lokal Orang Asli Mendepani Rencah Abad Ke-21 , UTHM , 23, ISBN:9789672389958
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Impak Pembelajaran Berterusan Terhadap Pembangunan Konseptual Dalam Kerjaya , Latihan Dan Pembangunan Kerjaya Siri 1/2020, UTHM , 95, ISBN:9789672916017
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Implikasi Perniagaan Atas Talian Terhadap Permintaan Sumber Manusia, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, Siri 1 2020, UTHM , 127, ISBN:9789672916017
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Intervensi Komunikasi Masyarakat Orang Asli, Kearifan Lokal Orang Asli Mendepani Rencah Abad Ke-21, UTHM , 111, ISBN:9789672389958
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Pematuhan Majikan Untuk Memastikan Kesejahteraan Pekerja Dalam Organisasi, Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 9, ISBN:9789672389835
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2019) Komunikasi Membina Elemen Spiritual Dan Fizikal Yang Konkrit Dalam Kerjaya Doktor, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 148, ISBN:9789672389019
Nor Shela Saleh
(2019) Penglibatan Wanita Mencetuskan Evolusi Pembangunan Negara, Impak Pembangunan & Kerencaman Masyarakat, UTHM , 51, ISBN:9789672306511
General Publications
KHAIRUNESA ISA, INTAN FARHANA SAPARUDIN, ZULIDA ABDUL KADIR, SARALA @ THULASI A/P PALPANADAN, NOR SHELA SALEH, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL
(2023) Research Methodology, UTHM , 1, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Nasrul Arif Ahmad, Muhammad AmirulHakim Saparudin, Muhammad Ramlee Kamarudin, Mohd Hizwan Yahya, Nur Fazira Ahmad, Norasmiha mohd Nor, Nor Bakiah Abd Warif, Azwan Roslee, Mohamad Sidiq Mohd Basar, Mohamad Luqmanul Hakim Omar, Muhammad Tarmizi Soleh, Mohamad Aminuddin Mohd Norsah.
(2021) Buletin Minggu Transformasi Minda Siri.1 Sesi 2021, UTHM , 1, ISBN:-
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Nor Shela Saleh
(2021) Tinta Akademik 2: Pembudayaan Perubahan Dalam Organisasi, UTHM , 17, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor, Nurul Aimi Razali, Zahrul Akmal Damin
(2024) The Role Of Emotional Intelligence Domains On Working Remotely Norm During Post-Pandemic Era, INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIGION, TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD , 3, 193, ISSN:26333538
Ummu Aiman Akim, Mohd Shafie Rosli & Nor Shela Saleh
(2024) Toward Digital School: The Level Of Usage, Competency And Awareness For Digital Storage Among School Administrators Pre To The Covid-19 Era, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 3, 249, ISSN:24621943
Mohd Shafie Rosli, Muhammad Fairuz Nizam Awalludin, Cheong Tau Han, Nor Shela Saleh & Harrinni Md Noor
(2024) Unlocking Insights: A Comprehensive Dataset Analysis On The Acceptance Of Computational Thinking Skills Among Undergraduate University Students Through The Lens Of Extended Technology Acceptance Model, Htmt, Covariance-Based Sem, And Smartpls, DATA IN BRIEF, ELSEVIER , 6, 1, ISSN:23523409
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2023) A Systematic Literature Review (Slr) Determined The Medical Experiential Learning Development Model, SAINS HUMANIKA, UTM PRESS , 1, 19, ISSN:22896996
Khairunesa Isa, Yuslizar Kamaruddin, Sarala @ Thulasi Palpanadan, Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Syahrudin Syahrudin
(2023) Assessing Z Generation Engineering Students' Social Media Platform Usage And Safety Awareness, MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH), SECHOLIAN PUBLICATION (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) , 8, 1, ISSN:25048562
SITI KHAIRIZAH MOHMED, NOR SHELA SALEH & KHAIRUNESA ISA
(2023) Development And Reliability Of Cross-Cultural Dimension Items, And Marketability Skills Amongst Malaysian Technical University Network Future Graduates, JURNAL PERSONALIA PELAJAR , HEP-UKM , 6, 95, ISSN:01282735
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali and Suaibah Abu Bakar
(2023) Factors Determining The Acceptance Of E-Wallet Among Gen Z From The Lens Of The Extended Technology Acceptance Model, SUSTAINABILITY, MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE (MDPI) , 3, 1, ISSN:20711050
Muhaymin Hakim Abdullah, Harliana Halim, Riki Rahman, Norizan Rameli, Nor Shela Saleh
(2023) Incidents Of Poisonous Gas Spreading In Pasir Gudang, Johor, Malaysia: Responsibilities, Roles And Social Impacts On Communities, RES MILITARIS, ASSOCIATION RES MILITARIS , 4, 3660, ISSN:22656294
ARWANSYAH BIN KIRIN, SHAKILA BINTI AHMAD, MUHAMMAD MASRURI, SITI MARPUAH, FAISAL HUSEN ISMAIL, NOR SHELA SALEH
(2023) Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad Dan Tanqih Al-Qaul Oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani: Kajian Perbandingan Terhadap Metode Penulisan Hadis, JOURNAL OF HADITH STUDIES, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) , 6, 34, ISSN:25501488
Mohd Shafie Rosli & Nor Shela Saleh
(2023) Technology Enhanced Learning Acceptance Among University Students During Covid-19: Integrating The Full Spectrum Of Self-Determination Theory And Self-Efficacy Into The Technology Acceptance Model, CURRENT PSYCHOLOGY , SPRINGER NATURE , 7, 18212, ISSN:19364733
Norizan Rameli, Norshuhada Bukhari, Fauziah Ani, Nor Shela Saleh, Siti Sarawati Hj. Johar, Fariha Ramli
(2023) The Impact Of Covid-19 Pandemic On The Housing Sector From The Perspective Of Home Ownership Affordability, GADING JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES, GADING JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES , 6, 30, ISSN:26007568
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Khairunesa Isa, Mimi Mohaffyza Mohamad, Riki Rahman
(2022) A Review In Personality-Based Recommendation For Graduate Marketability, MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH), SECHOLIAN PUBLICATION (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) , 6, 1, ISSN:25048562
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali, Suaibah Abu Bakar & Lokman Mohd Tahir
(2022) A Systematic Review Of The Technology Acceptance Model For The Sustainability Of Higher Education During The Covid-19 Pandemic And Identified Research Gaps, SUSTAINABILITY, MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE (MDPI) , 9, 1, ISSN:20711050
Nor Shela Saleh*, Mohd Shafie Rosli, Khairunesa Isa, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali & Arwansyah Kirin
(2022) Digital Education Flexibility Intervention Pioneers Graduates' Employability Skills, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 12, 37, ISSN:26829142
Liew Chuang Tong, Mohd Shafie Rosli & Nor Shela Saleh
(2022) Enhancing Hots Using Problem-Based Learning And Digital Game In The Context Of Malaysian Primary School, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES (IJIM) , PUBLISHED UNDER CC-BY , 2, 101, ISSN:18657923
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali
(2022) Knowledge Interference For Advanced Experience By A House Officer (Ho), JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 6, 66, ISSN:26829142
Nor Shela Saleh*, Khairunesa Isa, Muhaymin Hakim Abdullah, Sarala @ Thulasi Palpanadan & Hazila Kadir @ Sahar
(2022) Pembangunan Dan Kebolehpercayaan Item Kesejahteraan Sekolah Rendah Dalam Kalangan Murid, Guru Dan Ibu Bapa, JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA, PERSATUAN PSIKOLOGI MALAYSIA , 5, 13, ISSN:22898174
Mohd Shafie Rosli*, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali and Suaibah Abu Bakar
(2022) Self-Determination Theory And Online Learning In University: Advancements, Future Direction And Research Gaps, SUSTAINABILITY, MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE (MDPI) , 11, 1, ISSN:20711050
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Andi Sukri Syamsuri
(2022) The Culture Of Buginese In The Aspect Of Marriage, Communication And Heritage Food, KAJIAN MALAYSIA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) , 10, 227, ISSN:01274082
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2021) Communication In Graduate Marketability: Barriers Or Opportunities?, HUMAN SUSTAINABILITY PROCEDIA, UTHM , 12, 10, ISSN:27105962
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Sultan Hammad Alshammari, Mohd Mokhzani Ibrahim, Azri Syazwan Atan, Noor Azean Atan
(2021) Improving Questionnaire Reliability Using Construct Reliability For Researches In Educational Technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES (IJIM), INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ONLINE ENGINEERING , 3, 109, ISSN:18657923
RIKI RAHMAN, MUHAMMAD MASRURI, MUHAYMIN HAKIM ABDULLAH, NOR SHELA SALEH, RIDHOUL WAHIDI
(2021) Meneroka Sumbangan Masyarakat Kelas Menengah Muslim Di Malaysia Terhadap Pembangunan Sosio-Ekonomi Negara, JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI (JIMK), UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 12, 211, ISSN:19857667
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2021) Systematic Literature Review: Implications Of Mental Illness On Life And Working Integrity, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 677, ISSN:13094653
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali, Suaibah Abu Bakar & Sultan Hammad Alshammari
(2021) Technology Acceptance: Theories And Applications In Digital Tech, HUMAN SUSTAINABILITY PROCEDIA, UTHM , 12, 22, ISSN:27105962
Khairunesa ISA, Johanisma JAMIN, Khairul Azman SUHAIMY, Lutfan JAES , Zahrul Akmal DAMIN, Muhaymin Hakim ABDULLAH, Nor Shela SALEH, and Sarala Thulasi PALPANADAN
(2021) The Awareness And Implementation Of Foodbank Program In Malaysian University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Karadeniz Technical University , 4, 581, ISSN:13094653
Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah & Najah Ramlan
(2021) The Effect Of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Towards Consumer Social Weel-Being In Malaysia, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 3, 133, ISSN:26829142
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Riki Rahman, Thuaibah@Suaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali
(2021) The Role Of Women In Work-Family Balance According To The Islamic Perspective: A Systematic Study Of Literature, JOURNAL OF QURANIC SCIENCE AND RESEARCH, UTHM , 6, 8, ISSN:27735532
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md. Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Riki Rahman, Fauziah Ani
(2021) University Courses Subjects (Mpu) Accessibility Via Online For Distance Learning (Dl) During Movement Control Order (Mco) In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 4, 376, ISSN:21460353
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli , Thuaibah@Suaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Khairunesa Isa
(2020) Exploring Students Satisfaction Towards Online Learning In The Midst Of Covid-19, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) , 12, 37, ISSN:26008572
Nor Shela Saleh, Hashim Fauzy Yaacob, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2020) Pengaruh Kompetensi Doktor Pelatih Terhadap Pembelajaran Perubatan, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 1, 40, ISSN:26829142
Thuaibah@Suaibah Abu Bakar, Siti Aisyah Panatik, Azlah Md. Ali, Maisarah Saat, Nor Shela Saleh, Sakinah Ab. Rahim
(2020) Sokongan Sosial Di Tempat Kerja Dan Kesihatan Mental Wanita Bekerjaya, JURNAL KEMANUSIAAN, UTM , 6, 105, ISSN:2660755X
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Systematic Literature Review:Online Social Media Interaction In Education And Employment Cluster, SAINS HUMANIKA, UTM , 9, 54, ISSN:22896996
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh & Muhammad Firdaus Omar
(2020) Technology-Assisted Cognitive Augmentation: An Ole Prototype To Nurture Cognitive Skills In Chemistry., THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND SCIENCES EDUCATION (ICOMSE), AIP CONF. PROC. 2215, 020021-1¿020021-6, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2215 , 4, 1, ISSN:97807354
Azlah Md. Ali, Maisarah Mohamed Saat, Thuaibah Abu Bakar, Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli
(2020) The Influence Of Individual Factor (Machiavellian) On Ethical Decision Making Among Civil Servants. , JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 2, 49, ISSN:26829142
Ahmad Fakharuddin Mat Zin, Mohd Shafie Rosli & Nor Shela Saleh
(2019) Effectiveness Of Online Learning Environment In Improving Thinking Skill In Mathematics, THE 4TH INNOVATION AND ANALYTICS CONFERENCE & EXHIBITION (IACE 2019), AIP Publishing , 8, 050039-1, ISSN:15517616
Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2019) Integrasi Etnik Dalam Ideologi Pendidikan, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 47, ISSN:22298940
NOR SHELA SALEH & MOHD SHAFIE ROSLI
(2019) Kepentingan Pembelajaran Abad Ke 21 Terhadap Potensi Kebolehpasaran Modal Insan, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL (ITLJ) , 6, 71, ISSN:26008572
Noraini Ramlee, Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh
(2019) Mathematical Hots Cultivation Via Online Learning Environment And 5e Inquiry Model: Cognitive Impact And The Learning Activities, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING, IJET , 12, 140, ISSN:18630383
Riki Rahman,Nor Shela Saleh
(2019) Trumpisme Dan Pembangunan Nuklear Iran, JEBAT: MALAYSIAN JOURNAL OF HISTORY, POLITICS & STRATEGIC STUDIES, CENTRE FOR POLICY AND GLOBAL GOVERNANCE, UKM , 12, 1, ISSN:21800251
Muhammad Fairuz Nizam Awalludin, Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Noor Azean Atan, Tamil Selvan Subramanian
(2019) Video Games As Vocabulary Enhancement Instrument In The 21st Century Classroom, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING, Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 7, 285, ISSN:22773878
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Baharuddin Aris, Maizah Hura Ahmad and Shaharuddin Md. Salleh
(2016) Ubiquitous Hub For Digital Natives, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) , 12, 29, ISSN:18630383
Saleh, N.S., Yaacob, H.F. and Rosli, M.S.
(2015) Critical Review: Assessing And Seeking The Intricacy Or Discrepancy Of Ulrich Model Transforming Paradigm In Organization Human Resource, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , Mediterranean Journal of Social Sciences , 3, 324, ISSN:20392117
Saleh, N.S., Yaacob, H.F. and Rosli, M.S.
(2015) Developing Items Using By Pilot Test, Confirmatory Factor Analysis Statistical In Literacy For Communication And Supervision Clinical Elements Provider, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Mediterranean Journal of Social Sciences , 3, 202, ISSN:20392117
Mohd Shafie Rosli1, Nor Shela Saleh2, Baharuddin Aris1, Maizah Hura Ahmad3, Abbas Abjoli Sejzi1 & Nur Amalina Shamsudi
(2015) E- Learning And Social Media Usage Motivation Factor Among Education Technology Postgraduate Students, INTERNATIONAL EDUCATIONAL STUDIES, International Education Studies , 12, 20, ISSN:19139020
Nor Shela Saleh*, Hashim Fauzy Yaacob
(2015) Penyeliaan Klinikal Sebagai Moderator Antara Hubungan Kemahiran Klinikal Dengan Eksperimentasi Latihan Perubatan Siswazah (Housemanship), JURNAL SAINS HUMANIKA, PENERBIT UTM PRESS , 12, 55, ISSN:22896996
NOR SHELA BINTI SALEH
(2015) The Supervision Impact Towards Medical Learning In Experimentation Evolution Through The Clinical Knowledge And Skills Application, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Mediterranean Center of Social and Educational Research , 1, 459, ISSN:20392117
Nor Shela Saleh dan Hashim Fauzy Yaacob
(2014) Aplikasi Teori Pembelajaran Kolb Dan Kompetensi Doktor Pelatih, SAINS HUMANIKA, Penerbit UTM , 3, 77, ISSN:22896996
Nor Shela Saleh*, Hashim Fauzy Yaacob
(2014) Pembangunan Elemen Komunikasi Semasa Housemanship Berdasarkan Ujian Statistik Confirmatory Factor Analysis (Cfa), JURNAL SAINS HUMANIKA, PENERBIT UTM PRESS , 12, 53, ISSN:22896996
Nor Shela Saleh*, Hashim Fauzy Yaacob
(2014) Penekanan Interaksi Dalam Komunikasi Sepanjang Pembelajaran Di Hospita, JURNAL SAINS HUMANIKA, PENERBIT UTM PRESS , 12, 71, ISSN:22896996
Media Digital
Norizan Rameli, Adi Syahid, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh
(2023) Badan Perundangan, Badan Eksekutif Dan Badan Kehakiman, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Adi Syahid, Zahrul Akmal Damin, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh,Noranifitri Md Nor
(2023) Kejayaan Malaysia Dan Cabaran, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Latar Belakang Dan Sejarah Negara, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Pembangunan Negara, Dasar Dan Polisi, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Penjajahan, Perjuangan Awal Dan Kemerdekaan, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor
(2023) Peruntukan Utama Perlembagaan Persekutuan, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Nor Shela Saleh, Shahidah Hamzah, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Sejarah Dan Peranan Perlembagaan Persekutuan, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Nor Shela Saleh, Shahidah Hamzah,Noranifitri Md Nor, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Sejarah Dan Politik (Zaman Pra Sejarah), YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Zahrul Akmal Damin,Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Adi Syahid
(2023) Sistem Kerajaan Persekutuan, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Nor Shela Saleh, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md Nor, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Struktur Dan Senario Masyarakat, YouTube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali, Suaibah Abu Bakar and Khairunesa Isa
(2024) The Framework For Enhancing Mathematical Higher Order Thinking Skills Using Technology Enhanced Learning Environment And Learning Analytics, AIP PUBLISHING , 060007-1, ISBN:0094243X
Siti Sarawati Johar, Noranifitri Md Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim
(2023) Cabaran Psikologi Media Sosial Alaf 21, UTHM , 45, ISBN:27105962
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Muhaymin Hakim Abdullah, Ku Hasnan Ku Halim & Md Akbal Abdullah
(2023) Conception Prodigious Supervision Contact With Medical Students Provides Professional Experience, UTHM , 24, ISBN:27105962
Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali, Nor Shela Saleh, Zahrul Akmal Damin
(2023) Impak Domain Emosi, Kesedaran Kendiri, Kesejahteraan Emosi Dan Pengawalseliaan Emosi Ke Atas Norma Bekerja Dari Rumah, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 159, ISBN:30090466
Riki Rahman, Maifuza Abdul Malik & Nor Shela Saleh
(2023) Kesepaduan Masyarakat Majmuk Di Malaysia: Antara Harapan Dan Realiti, UTHM , 1, ISBN:27105962
Nor Shela Saleh, Siti Khairizah Mohmed & Khairunesa Isa
(2023) The Empowerment Of The Cultural Dimension And Work Competence Among Technical Students, UTHM , 16, ISBN:27105962
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali, Suaibah Abu Bakar, Sultan Hammad Alshammari & Siti Sarawati Johar
(2023) Understanding The Stress Of Online Learning Among University Students, IEEE , 79, ISBN:9798350307429
Nor Shela Saleh, Hashim Fauzy Yaacob, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Mohd Shafie Rosli
(2022) Added Value Of General Subjects (Mpu) In Prospective Graduates' Marketability , UTHM , 1, ISBN:27105962
Hashim Fauzy Yaacob & Nor Shela Saleh
(2021) Mata Pelajaran Umum Membebankan?, SUNWAY COLLEGE , 127, ISBN:9789675492716
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Work From Home And Emotional Intelligence Domains In The Challenge Of Covid-19 Pandemic, ISTES ORGANIZATION , 94, ISBN:9781952092237
sudirman Mustapha, Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh
(2019) Online Learning Environment To Enhance Hots In Mathematics Using Polya'S Inquiry Model, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG , 1, ISBN:PROSDING
Sudirman Mustapha, Mohd Shafie Rosli, and Nor Shela Saleh
(2019) Online Learning Environment To Enhance Hots In Mathematics Using Polya¿S Problem Solving Model, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17426596
Thuaibah @ Suaibah Abu Bakar, Siti Aisyah Panatik, Azlah Md. Ali, Maisarah Saat, Nor Shela Saleh, Sakinah Ab. Rahim
(2019) Sokongan Sosial Di Tempat Kerja Dan Kesannya Terhadap Kesihatan Mental Wanita Bekerja, UTM , 1, ISBN:PROSDING
9. Nor Shela Saleh, Hashim Fauzy Yaacob & Mohd Shafie Rosli
(2014) Medical Education Philosophy And Theory, UTM , 1, ISBN:IGCESH2014

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
P158 Buku Panduan TVET Johor Unit Strategik Modal Insan Johor 01/11/2019 30/11/2019

YearDescriptionLevel
2024Assessor / Reviewer for Penilai Bab Dalam Buku, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024 University
2023 - 2024 Secretary for Persidangan Antarabangsa Kelestarian INSAN_8, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 International
2023Committee Member for Jawatankuasa Penyelidikan, Penerbitan dan Inovasi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Member for 2024 IEEE rzth International Conference on Engineering Education (1CEED 2023) Shah Alam, Selangor, Malaysia, UITM, Malaysia, August 2023 International
2023 - 2025 Academic Editor / Editor for Associate Editor foe The Journal of Advanced Research In Bussiness And Management Studies, Akademia Baru Publishing (M) Sdn Bhd, Malaysia, March 2023 National
2023 - 2025 Committee Member for Penyelidikan & Inovasi, PPUK , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Academic Editor / Editor for Bab Dalam Buku, Kumpulan Fokus (IMPACT), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Member for INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION (RISE) 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 National
2022 - 2023 Committee Member for INSAN PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Secretary for Persidangan Antarabangsa Kelestarian INSAN Kali Ke-7, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 International
2022 - 2023 Member for Penyelidik dan Penulis Buku Penyelidikan Pengetahuan Lokal dan Dinamika Budaya Melayu di Johol, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 National
2022 - 2025 Head for Kumpulan Fokus (IMPAK), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University

YearDescription
2024 Assessor / Reviewer for Penilai Jurnal Human Sustainability Proceedia (HSP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024
2024 Assessor / Reviewer for Penilaian Jurnal JSTARD, Transform, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2024
2024 Assistant Chairperson of VIVA for Pembentangan VIVA-VOCE Sarjana Penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024
2024 Chairman for Pembentangan Proposal Defense Pelajar Ijazah Doktor Falsafah (Razi Jaafar), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024
2024 Co-supervisor for Sulhairil Hafiz Bin Haji Sulaiman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Jurnal Personalia, UKM, Pusat Hal Ehwal Pelajar (UKM), Malaysia, February 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Journal of Techno-Social, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Jurnal Human Sustainability Procedia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Assessor / Reviewer for Pre-Viva Pelajar Penyelidikan (PhD), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Examiner for Panel Kesahan Pakar FRGS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Examiner for Pre Viva Pelajar Penyelidikan (Sarjana Falsafah), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2022 Co-supervisor for Farhawahidah Binti Ahmad Puad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pemeriksa Instrumen Kajian (Pakar Rujuk), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Examiner for Penilai Jurnal, Akademia Baru Publishing (M) Sdn Bhd, Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Pelantikan sebagai Panel Penilai pembentangan Pre Viva Pelajar Penyelidikan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Main Supervisor for Siti Khairizah Binti Mohmed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Question Paper Indicator for Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022

YearDescriptionLevel
2024Facilitator for Kursus BRIDGE (Bridging The Journey to Cover Excellence), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024, March 2024 University
2023Committee Member for Program Teknik dan Strategi Penulisan Berindeks WOS, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023, June 2023 University
2023Committee Member for Program Khidmat Masyarakat Kampung Parit Haji. Rais, Parit Raja, Batu Pahat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 District
2023Guest Speaker for Program Transformasi Minda Bil.2/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 University
2023Committee Member for Program Bengkel Penulisan Rencana Akhbar , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 University
2023 - 2024 Committee Member for AJK Biro Media & Promosi Badan Rekreasi & Kebajikan Staf PPUK (Berkat), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2022Member for Bengkel Pembentukan Item & Instrumen Soal Selidik Bagi Kajian Pembangunan Kerangka Model Menangani Defisit Agama Dalam Komuniti Berasaskan Nilai dan Amalan Keinsafan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022 - 2023 Secretary for Jabatan Sains Sosial, PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 - November 2023 University
2022Committee Member for Bengkel Penulisan dan Penerbitan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 University
2021 - 2023 Committee Member for Program Anak Angkta, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021, July 2021 - December 2023 District

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 WEBINAR ETIKA DAN TINGKAH LAKU AKADEMIK
UTHM / YOUTUBE: UTHM TV
13/06/2024
2024 PROGRAM JERAYAWARA PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC) BERKAITAN SISTEM DASHBOARD FOR INNOVATION & COMMERCIALISATION ELECTRONIC SERVICES (DICE)
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
27/03/2024
2024 BENGKEL PENGUKUHAN KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH SERTA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
UTHM / Cafe Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
26/02/2024 - 27/02/2024
2024 KURSUS BRIDGING THE JOURNEY TO DISCOVER EXCELLENCE (BRIDGE)
UTHM / BILIK LESTARI 2 (ARAS 3), PTTA
08/02/2024
2024 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN JAWATANKUASA PEYELIDIKAN, PENERBITAN DAN INOVASI PPUK TAHUN 2024
UTHM / BILIK PERSIDANGAN RMC
23/01/2024 - 24/01/2024
2024 SESI TAKLIMAT DAN PROGRAM PROMOSI PUBLIC-PRIVATE RESEARCH NETWORK (PPRN) 2.0 BAGI FASA 1_2024 OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT) (RESPONSES)
UTHM / Microsoft Teams
04/01/2024
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI PPUK (PINDAAN TARIKH)
UTHM / Webinar
14/12/2023
2023 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH JABATAN SAINS SOSIAL, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK MESYUARAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN RMC UTHM
11/12/2023 - 12/12/2023
2023 CERAMAH STRATEGI KETERLIHATAN DAN JARINGAN PENSYARAH PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / GALERI ILMU PPUK UTHM
26/11/2023
2023 2023 IEEE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING EDUCATION
IEEE MALAYSIA SECTION / Best Western i-City Shah Alam, Golden Triangle, 6, Jalan Multimedia, I-City, 40000 Shah Alam, Selangor
29/08/2023 - 30/08/2023
2023 BENGKEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL); PEMBINAAN TRIGGER SEBAGAI PENGGERAK AKTIVITI FILA TABLE, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
02/08/2023
2023 KURSUS MOOC/MC SIRI 3/2023
UTHM / BILIL LESTARI 1, PTTA
25/07/2023
2023 WEBINAR KEKELUARGAAN MOU SUAMI ISTERI
PUSAT ISLAM, UTHM / https://web.facebook.com/piuthm
24/07/2023
2023 CERAMAH TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN BERINDEKS WOS PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU, PPUK
01/06/2023
2023 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI PPUK
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU
21/05/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KURSUS MOOC BAGI MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PPUK UTHM
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
15/02/2023
2023 BENGKEL PEMETAAN DAN PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
01/02/2023
2023 BENGKEL DAN MESYUARAT TINDAKAN PASCA PENJAJARAN KONSTRUKTIF DAN PEMURNIAN SILIBUS MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
31/01/2023
2022 BENGKEL PEMURNIAN DAN PENJAJARAN KONSTRUKTIF MATA PELAJARAN UMUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK UTHM
LAIN-LAIN / TUN FATIMAH RIVERSIDE HOTEL MELAKA
15/12/2022 - 17/12/2022
2022 PROGRAM WACANA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN SEMESTER I SESI 2022/2023 PPUK UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM DAN LIVE FB
14/12/2022
2022 BENGKEL PEMBENTUKAN ITEM DAN INSTRUMEN SOAL SELIDIK KAJIAN PEMBANGUNAN KERANGKA MODEL MENANGANI DEFISIT AGAMA DALAM KOMUNITI BERASASKAN NILAI DAN AMALAN KEINSANAN
UTHM / KAFE PPUK
07/11/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 BUAT TANPA TAPI... STAF AKADEMIK - MENDAKI TANGGA KEJAYAAN (SIRI 1)
UTHM / AUDITORIUM AL JAZARI, ARAS 3, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
23/08/2022
2022 BENGKEL CITATION MANAGEMENT USING MENDELEY REFERENCE MANAGER
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT ARAS 2 , PERPUSTAKAAN
18/08/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 KURSUS UTHM LIGHTBOARD: VIP SESSION
UTHM / STUDIO UCiTV, UTHM
23/05/2022
2022 BENGKEL PENULISAN DAN PENERBITAN (GO EASY WITH ACTION RESEARCH)
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
18/05/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 WEBINAR KSUTHM : PUASA TAPI TAK KURUS
UTHM / FB LIVE
11/04/2022
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 KULIAH BERSIRI : 50 WASIAT RASULULLAH SAW KEPADA WANITA ANJURAN UNIT HELWA PUSAT ISLAM UTHM
UTHM / https://meet.google.com/aqx-apff-vce
09/03/2022
2022 WEBINAR REFLEKSI ISRAK & MIKRAJ 'GARAPAN KEMBARA PENUH KEINSAFAN'
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/shb-ppjv-rij, https://meet.google.com/bxi-evbg-kru, https://meet.google.com/fve-eqer-rxh
01/03/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 KULIAH BERSIRI : 50 WASIAT RASULULLAH SAW KEPADA WANITA ANJURAN UNIT HELWA PUSAT ISLAM UTHM
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/aqx-apff-vce
23/02/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
17/08/2021 - 30/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 MPRC INDUSTRY 2/2021:ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): CONCEPT AND PRACTICE
UTHM / Zoom
01/06/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL. 1/2021
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / SAVANNA HILL RESORT, ULU TIRAM
04/04/2021 - 08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 BENGKEL REVIEWER JSTARD
UTHM / BILIK MESYUARAT TRANSFORM
15/03/2021
2021 BENGKEL REVIEWER JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD)
UTHM / BILIK MESYUARAT TRANSFORM, BLOK D7, ARAS 1
15/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN INSTRUMEN DAN KAJIAN LITERATUR
UTHM / GOOGLE MEET
08/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: MENGAPA MEMILIH MENJADI PENSYARAH UNIVERSITI?
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
03/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP866 Gaya Pembelajaran Housemanship Hak Cipta (Copyright) LY2022J02332 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP865 Penilaian Tahap Kompetensi Housemanship Hak Cipta (Copyright) LY2022J02331 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2024 Anugerah Makalah Prosiding Terbaik 2023
BEST AWARD
Penerbit UTHMUNIVERSITI
2023 INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION (RISE) 2023
SILVER
INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSII ANTARABANGSA