Dr. NOR SHELA BINTI SALEH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Dr. NOR SHELA BINTI SALEH

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2016)
SARJANA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2012)
SARJANA MUDA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2010)
SC/MCE/SPM/SPVM , SMK RENGIT (2004)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Sociology
Field of Specialization (KPT) : Sociology of Work

Human Resource Development
Organisational & Career Development
Quantitative Research

Human & Culture Development

DateDescription
01/09/2022 - 31/08/2024 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/09/2022 - 31/08/2023 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)

DS51 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
03/08/2021 - 31/12/9999 Permit Mengajar, Jabatan Pendidikan Tinggi Swasta
Tenaga Pengajar Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Integrity And Anti- Corruption [UQU40203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K399 Model Kebolehpasaran Bakal Graduan Berasaskan Kemahiran Pembangunan Manusia, Kemahiran Modal Insan dan Kemahiran Modenisasi dalam Mendepani Pasca Covid-19 Ketua 06/09/2023
M112 Kajian Penentuan Indikator Pengguna Berdaya Upaya Ahli 17/08/2023
H822 MODEL KELANGSUNGAN HIDUP KELAS MENENGAH MUSLIM DI NUSANTARA: PERBANDINGAN KELAS MENENGAH MUSLIM DI MALAYSIA DAN INDONESIA Ahli 14/11/2022
H679 Pembinaan Indeks Kesejahteraan Sekolah Rendah Ketua 30/06/2022
X157 Framework of Technology Enhanced Learning Acceptance Among University Students Ahli 31/12/2021

Book
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfiah Natrah Abbas, Khairul Azman Mohamad Suhaimy
(2020) Panduan Tvet Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672389767
Book Chapters
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2022) An Overview: The Wisdom Of Trainee Doctorpatients Communique Desire During Housemanship Training, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) , UTHM , 51, ISBN:9789670061443
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Azlah Md. Ali & Thuaibah Abu Bakar
(2022) Marketability Necessities: Graduate Training And Learning Encounters, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) , UTHM , 109, ISBN:9789670061443
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli & Hashim Fauzy Yaacob
(2021) Halatuju Interprofesion Doktor Pelatih Melalui Latihan Perubatan Siswazah Profesional, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 46, ISBN:9879672817192
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli & Muhaymin Hakim Abdullah
(2021) Inovasi Sosial Dalam Melestarikan Kehidupan Harian Manusia Semasa Pandemik Covid-19, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 186, ISBN:9789672817116
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2021) Kepekaan Organisasi Cakna Terhadap Budaya Inovasi Dalam Pembangunan Kelestarian, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 61, ISBN:9789672817116
Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman, Nor Shela Saleh
(2021) Mendepani Isu Dan Cabaran Evolusi Pengglobalan Teknologi Maklumat & Komunikasi (Tmk) Di Era Pandemik Covid-19 Terhadap Inovasi Sosial Pendidikan, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 133, ISBN:9789672817116
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2021) Towards The Prominence Of Human Performance Technology (Hpt) In An Organization, Training And Career Development, UTHM , 108, ISBN:9879672817192
MUHAYMIN HAKIM ABDULLAH & NOR SHELA SALEH
(2020) Agenda 2030: Kekangan Dan Cabaran Kerajaan Terhadap Pendidikan Berkualiti Masyarakat Minoriti Orang Asli, Kearifan Lokal Orang Asal Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 71, ISBN:9789672389958
Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah & Mohd Shafie Rosli
(2020) Anjakan Sylo Mentality Dalam Ekonomi Orang Asli, Kearifan Lokal Orang Asli Mendepani Rencah Abad Ke-21 , UTHM , 23, ISBN:9789672389958
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Impak Pembelajaran Berterusan Terhadap Pembangunan Konseptual Dalam Kerjaya , Latihan Dan Pembangunan Kerjaya Siri 1/2020, UTHM , 95, ISBN:9789672916017
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Implikasi Perniagaan Atas Talian Terhadap Permintaan Sumber Manusia, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, Siri 1 2020, UTHM , 127, ISBN:9789672916017
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Intervensi Komunikasi Masyarakat Orang Asli, Kearifan Lokal Orang Asli Mendepani Rencah Abad Ke-21, UTHM , 111, ISBN:9789672389958
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Pematuhan Majikan Untuk Memastikan Kesejahteraan Pekerja Dalam Organisasi, Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 9, ISBN:9789672389835
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2019) Komunikasi Membina Elemen Spiritual Dan Fizikal Yang Konkrit Dalam Kerjaya Doktor, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 148, ISBN:9789672389019
Nor Shela Saleh
(2019) Penglibatan Wanita Mencetuskan Evolusi Pembangunan Negara, Impak Pembangunan & Kerencaman Masyarakat, UTHM , 51, ISBN:9789672306511
General Publications
Nor Shela Saleh, Nasrul Arif Ahmad, Muhammad AmirulHakim Saparudin, Muhammad Ramlee Kamarudin, Mohd Hizwan Yahya, Nur Fazira Ahmad, Norasmiha mohd Nor, Nor Bakiah Abd Warif, Azwan Roslee, Mohamad Sidiq Mohd Basar, Mohamad Luqmanul Hakim Omar, Muhammad Tarmizi Soleh, Mohamad Aminuddin Mohd Norsah.
(2021) Buletin Minggu Transformasi Minda Siri.1 Sesi 2021, UTHM , 1, ISBN:-
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Khairunesa Isa, Mimi Mohaffyza Mohamad, Riki Rahman
(2022) A Review In Personality-Based Recommendation For Graduate Marketability, MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH), SECHOLIAN PUBLICATION (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) , 6, 1, ISSN:25048562
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali, Suaibah Abu Bakar & Lokman Mohd Tahir
(2022) A Systematic Review Of The Technology Acceptance Model For The Sustainability Of Higher Education During The Covid-19 Pandemic And Identified Research Gaps, SUSTAINABILITY, MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE (MDPI) , 9, 1, ISSN:20711050
Liew Chuang Tong, Mohd Shafie Rosli & Nor Shela Saleh
(2022) Enhancing Hots Using Problem-Based Learning And Digital Game In The Context Of Malaysian Primary School, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES (IJIM) , PUBLISHED UNDER CC-BY , 2, 101, ISSN:18657923
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali
(2022) Knowledge Interference For Advanced Experience By A House Officer (Ho), JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 6, 66, ISSN:26829142
Nor Shela Saleh*, Khairunesa Isa, Muhaymin Hakim Abdullah, Sarala @ Thulasi Palpanadan & Hazila Kadir @ Sahar
(2022) Pembangunan Dan Kebolehpercayaan Item Kesejahteraan Sekolah Rendah Dalam Kalangan Murid, Guru Dan Ibu Bapa, JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA, PERSATUAN PSIKOLOGI MALAYSIA , 5, 13, ISSN:22898174
Mohd Shafie Rosli*, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali and Suaibah Abu Bakar
(2022) Self-Determination Theory And Online Learning In University: Advancements, Future Direction And Research Gaps, SUSTAINABILITY, MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE (MDPI) , 11, 1, ISSN:20711050
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Andi Sukri Syamsuri
(2022) The Culture Of Buginese In The Aspect Of Marriage, Communication And Heritage Food, KAJIAN MALAYSIA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) , 10, 227, ISSN:01274082
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2021) Communication In Graduate Marketability: Barriers Or Opportunities?, HUMAN SUSTAINABILITY PROCEDIA, UTHM , 12, 10, ISSN:27105962
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Sultan Hammad Alshammari, Mohd Mokhzani Ibrahim, Azri Syazwan Atan, Noor Azean Atan
(2021) Improving Questionnaire Reliability Using Construct Reliability For Researches In Educational Technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES (IJIM), INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ONLINE ENGINEERING , 3, 109, ISSN:18657923
RIKI RAHMAN, MUHAMMAD MASRURI, MUHAYMIN HAKIM ABDULLAH, NOR SHELA SALEH, RIDHOUL WAHIDI
(2021) Meneroka Sumbangan Masyarakat Kelas Menengah Muslim Di Malaysia Terhadap Pembangunan Sosio-Ekonomi Negara, JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI (JIMK), UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 12, 211, ISSN:19857667
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2021) Systematic Literature Review: Implications Of Mental Illness On Life And Working Integrity, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 677, ISSN:13094653
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali, Suaibah Abu Bakar & Sultan Hammad Alshammari
(2021) Technology Acceptance: Theories And Applications In Digital Tech, HUMAN SUSTAINABILITY PROCEDIA, UTHM , 12, 22, ISSN:27105962
Khairunesa ISA, Johanisma JAMIN, Khairul Azman SUHAIMY, Lutfan JAES , Zahrul Akmal DAMIN, Muhaymin Hakim ABDULLAH, Nor Shela SALEH, and Sarala Thulasi PALPANADAN
(2021) The Awareness And Implementation Of Foodbank Program In Malaysian University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Karadeniz Technical University , 4, 581, ISSN:13094653
Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah & Najah Ramlan
(2021) The Effect Of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Towards Consumer Social Weel-Being In Malaysia, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 3, 133, ISSN:26829142
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Riki Rahman, Thuaibah@Suaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali
(2021) The Role Of Women In Work-Family Balance According To The Islamic Perspective: A Systematic Study Of Literature, JOURNAL OF QURANIC SCIENCE AND RESEARCH, UTHM , 6, 8, ISSN:27735532
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md. Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Riki Rahman, Fauziah Ani
(2021) University Courses Subjects (Mpu) Accessibility Via Online For Distance Learning (Dl) During Movement Control Order (Mco) In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 4, 376, ISSN:21460353
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli , Thuaibah@Suaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Khairunesa Isa
(2020) Exploring Students Satisfaction Towards Online Learning In The Midst Of Covid-19, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) , 12, 37, ISSN:26008572
Nor Shela Saleh, Hashim Fauzy Yaacob, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar & Azlah Md. Ali
(2020) Pengaruh Kompetensi Doktor Pelatih Terhadap Pembelajaran Perubatan, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 1, 40, ISSN:26829142
Thuaibah@Suaibah Abu Bakar, Siti Aisyah Panatik, Azlah Md. Ali, Maisarah Saat, Nor Shela Saleh, Sakinah Ab. Rahim
(2020) Sokongan Sosial Di Tempat Kerja Dan Kesihatan Mental Wanita Bekerjaya, JURNAL KEMANUSIAAN, UTM , 6, 105, ISSN:2660755X
Nor Shela Saleh & Mohd Shafie Rosli
(2020) Systematic Literature Review:Online Social Media Interaction In Education And Employment Cluster, SAINS HUMANIKA, UTM , 9, 54, ISSN:22896996
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh & Muhammad Firdaus Omar
(2020) Technology-Assisted Cognitive Augmentation: An Ole Prototype To Nurture Cognitive Skills In Chemistry., THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND SCIENCES EDUCATION (ICOMSE), AIP CONF. PROC. 2215, 020021-1¿020021-6, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2215 , 4, 1, ISSN:97807354
Azlah Md. Ali, Maisarah Mohamed Saat, Thuaibah Abu Bakar, Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli
(2020) The Influence Of Individual Factor (Machiavellian) On Ethical Decision Making Among Civil Servants. , JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 2, 49, ISSN:26829142
Ahmad Fakharuddin Mat Zin, Mohd Shafie Rosli & Nor Shela Saleh
(2019) Effectiveness Of Online Learning Environment In Improving Thinking Skill In Mathematics, THE 4TH INNOVATION AND ANALYTICS CONFERENCE & EXHIBITION (IACE 2019), AIP Publishing , 8, 050039-1, ISSN:15517616
Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2019) Integrasi Etnik Dalam Ideologi Pendidikan, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 47, ISSN:22298940
NOR SHELA SALEH & MOHD SHAFIE ROSLI
(2019) Kepentingan Pembelajaran Abad Ke 21 Terhadap Potensi Kebolehpasaran Modal Insan, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL (ITLJ) , 6, 71, ISSN:26008572
Noraini Ramlee, Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh
(2019) Mathematical Hots Cultivation Via Online Learning Environment And 5e Inquiry Model: Cognitive Impact And The Learning Activities, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING, IJET , 12, 140, ISSN:18630383
Riki Rahman,Nor Shela Saleh
(2019) Trumpisme Dan Pembangunan Nuklear Iran, JEBAT: MALAYSIAN JOURNAL OF HISTORY, POLITICS & STRATEGIC STUDIES, CENTRE FOR POLICY AND GLOBAL GOVERNANCE, UKM , 12, 1, ISSN:21800251
Muhammad Fairuz Nizam Awalludin, Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Noor Azean Atan, Tamil Selvan Subramanian
(2019) Video Games As Vocabulary Enhancement Instrument In The 21st Century Classroom, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING, Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 7, 285, ISSN:22773878
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Baharuddin Aris, Maizah Hura Ahmad and Shaharuddin Md. Salleh
(2016) Ubiquitous Hub For Digital Natives, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) , 12, 29, ISSN:18630383
Saleh, N.S., Yaacob, H.F. and Rosli, M.S.
(2015) Critical Review: Assessing And Seeking The Intricacy Or Discrepancy Of Ulrich Model Transforming Paradigm In Organization Human Resource, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , Mediterranean Journal of Social Sciences , 3, 324, ISSN:20392117
Saleh, N.S., Yaacob, H.F. and Rosli, M.S.
(2015) Developing Items Using By Pilot Test, Confirmatory Factor Analysis Statistical In Literacy For Communication And Supervision Clinical Elements Provider, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Mediterranean Journal of Social Sciences , 3, 202, ISSN:20392117
Mohd Shafie Rosli1, Nor Shela Saleh2, Baharuddin Aris1, Maizah Hura Ahmad3, Abbas Abjoli Sejzi1 & Nur Amalina Shamsudi
(2015) E- Learning And Social Media Usage Motivation Factor Among Education Technology Postgraduate Students, INTERNATIONAL EDUCATIONAL STUDIES, International Education Studies , 12, 20, ISSN:19139020
Nor Shela Saleh*, Hashim Fauzy Yaacob
(2015) Penyeliaan Klinikal Sebagai Moderator Antara Hubungan Kemahiran Klinikal Dengan Eksperimentasi Latihan Perubatan Siswazah (Housemanship), JURNAL SAINS HUMANIKA, PENERBIT UTM PRESS , 12, 55, ISSN:22896996
NOR SHELA BINTI SALEH
(2015) The Supervision Impact Towards Medical Learning In Experimentation Evolution Through The Clinical Knowledge And Skills Application, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Mediterranean Center of Social and Educational Research , 1, 459, ISSN:20392117
Nor Shela Saleh dan Hashim Fauzy Yaacob
(2014) Aplikasi Teori Pembelajaran Kolb Dan Kompetensi Doktor Pelatih, SAINS HUMANIKA, Penerbit UTM , 3, 77, ISSN:22896996
Nor Shela Saleh*, Hashim Fauzy Yaacob
(2014) Pembangunan Elemen Komunikasi Semasa Housemanship Berdasarkan Ujian Statistik Confirmatory Factor Analysis (Cfa), JURNAL SAINS HUMANIKA, PENERBIT UTM PRESS , 12, 53, ISSN:22896996
Nor Shela Saleh*, Hashim Fauzy Yaacob
(2014) Penekanan Interaksi Dalam Komunikasi Sepanjang Pembelajaran Di Hospita, JURNAL SAINS HUMANIKA, PENERBIT UTM PRESS , 12, 71, ISSN:22896996
Prosiding / Seminar
Nor Shela Saleh, Hashim Fauzy Yaacob, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Mohd Shafie Rosli
(2022) Added Value Of General Subjects (Mpu) In Prospective Graduates' Marketability , UTHM , 1, ISBN:27105962
Hashim Fauzy Yaacob & Nor Shela Saleh
(2021) Mata Pelajaran Umum Membebankan?, SUNWAY COLLEGE , 127, ISBN:9789675492716
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Work From Home And Emotional Intelligence Domains In The Challenge Of Covid-19 Pandemic, ISTES ORGANIZATION , 94, ISBN:9781952092237
sudirman Mustapha, Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh
(2019) Online Learning Environment To Enhance Hots In Mathematics Using Polya'S Inquiry Model, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG , 1, ISBN:PROSDING
Sudirman Mustapha, Mohd Shafie Rosli, and Nor Shela Saleh
(2019) Online Learning Environment To Enhance Hots In Mathematics Using Polya¿S Problem Solving Model, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17426596
Thuaibah @ Suaibah Abu Bakar, Siti Aisyah Panatik, Azlah Md. Ali, Maisarah Saat, Nor Shela Saleh, Sakinah Ab. Rahim
(2019) Sokongan Sosial Di Tempat Kerja Dan Kesannya Terhadap Kesihatan Mental Wanita Bekerja, UTM , 1, ISBN:PROSDING
9. Nor Shela Saleh, Hashim Fauzy Yaacob & Mohd Shafie Rosli
(2014) Medical Education Philosophy And Theory, UTM , 1, ISBN:IGCESH2014

YearDescription
2022 Main Supervisor for Siti Khairizah Binti Mohmed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BENGKEL PEMBENTUKAN ITEM DAN INSTRUMEN SOAL SELIDIK KAJIAN PEMBANGUNAN KERANGKA MODEL MENANGANI DEFISIT AGAMA DALAM KOMUNITI BERASASKAN NILAI DAN AMALAN KEINSANAN
UTHM / KAFE PPUK
07/11/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 BUAT TANPA TAPI... STAF AKADEMIK - MENDAKI TANGGA KEJAYAAN (SIRI 1)
UTHM / AUDITORIUM AL JAZARI, ARAS 3, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
23/08/2022
2022 BENGKEL CITATION MANAGEMENT USING MENDELEY REFERENCE MANAGER
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT ARAS 2 , PERPUSTAKAAN
18/08/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 KURSUS UTHM LIGHTBOARD: VIP SESSION
UTHM / STUDIO UCiTV, UTHM
23/05/2022
2022 BENGKEL PENULISAN DAN PENERBITAN (GO EASY WITH ACTION RESEARCH)
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
18/05/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 WEBINAR KSUTHM : PUASA TAPI TAK KURUS
UTHM / FB LIVE
11/04/2022
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 KULIAH BERSIRI : 50 WASIAT RASULULLAH SAW KEPADA WANITA ANJURAN UNIT HELWA PUSAT ISLAM UTHM
UTHM / https://meet.google.com/aqx-apff-vce
09/03/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 KULIAH BERSIRI : 50 WASIAT RASULULLAH SAW KEPADA WANITA ANJURAN UNIT HELWA PUSAT ISLAM UTHM
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/aqx-apff-vce
23/02/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
17/08/2021 - 30/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 MPRC INDUSTRY 2/2021:ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): CONCEPT AND PRACTICE
UTHM / Zoom
01/06/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL. 1/2021
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / SAVANNA HILL RESORT, ULU TIRAM
04/04/2021 - 08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 BENGKEL REVIEWER JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD)
UTHM / BILIK MESYUARAT TRANSFORM, BLOK D7, ARAS 1
15/03/2021
2021 BENGKEL REVIEWER JSTARD
UTHM / BILIK MESYUARAT TRANSFORM
15/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN INSTRUMEN DAN KAJIAN LITERATUR
UTHM / GOOGLE MEET
08/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: MENGAPA MEMILIH MENJADI PENSYARAH UNIVERSITI?
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
03/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 KURSUS MENDEPANI CABARAN DI TEMPAT KERJA (ATAS TALIAN)
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
14/07/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 PROGRAM ADVOKASI KEPENTENGIGAN MACFEA DAN KPDNHEP ZON SELATAN UTHM
UTHM / -
05/03/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 ASAS PERKHIDMATAN STAF
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
28/01/2020 - 30/01/2020
2020 KURSUS ASAS KEWANGAN UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
20/01/2020 - 21/01/2020
2019 ETIKET DAN PROTOKOL RASMI
UTHM / SERI TERATAI
23/09/2019
2019 8 PROGRAM PERKONGSIANJERAYAWARA EPEMBELAJARAN CGOL BERSAMA STAF AKADEMIK PPUK, UTHM PADA 25 JULAI 2019 DI BILIK MESYUARAT PPUK
LAIN-LAIN / BILIK MESYUARAT PPUK
25/07/2019
2019 SESI PERKONGSIAN : HOW SHOULD I CONDUCT MY RESEARCH AT UTHM
UTHM / UTHM
27/05/2019
2019 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN TUNKU MAKHOTA ISMAIL
22/05/2019
2019 SEMINAR LEARNING ENGAGEMENT & MOTIVATION : STUDENT ENGAGEMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
20/05/2019
2019 BENGKEL SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
UTHM / -
21/04/2019
2019 KURSUS PENGURUSAN OPEN JOURNALSYSTEM
UTHM / UTHM
07/04/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP866 Gaya Pembelajaran Housemanship Hak Cipta (Copyright) LY2022J02332 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP865 Penilaian Tahap Kompetensi Housemanship Hak Cipta (Copyright) LY2022J02331 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA