Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Pusat Inovasi dan Pengkomersialan
 
  07-4564368
PROF. Ts. Dr. NORZILA BINTI OTHMAN

VK7 Profesor

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2010)
SARJANA PENGURUSAN TEKNOLOGI (TEKNOLOGI) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)
SARJANA MUDA SAINS (EKOLOGI) , UNIVERSITI MALAYA (1997)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENVIRONMENTAL SCIENCES
Field (KPT) : Environment Management and Bioremediation
Field of Specialization (KPT) : Industrial Water Management

Kejuruteraan alam sekitar
Ekologi
Kejuruteraan bahan

Kejuruteraan alam sekitar

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Pencemar Mikro (MPRC)
01/11/2023 - 31/12/2024 Pengarah
Pusat Inovasi dan Pengkomersialan
01/11/2021 - 31/10/2023 Pengarah
Pusat Inovasi dan Pengkomersialan
29/09/2023 - 11/10/2023 Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
19/02/2023 - 23/02/2023 Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
15/01/2023 - 31/01/2023 Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
19/12/2022 - 10/01/2023 Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
01/01/2021 - 01/01/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
15/09/2022 - 02/10/2022 Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/11/2019 - 31/10/2021 Pengarah
Pusat Inovasi dan Pengkomersialan
01/01/2019 - 30/09/2019 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/01/2017 - 31/12/2018 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/09/2016 - 31/08/2017 Ketua Pusat
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Pusat Penyeldikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/09/2015 - 31/08/2016 Ketua Pusat
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Pusat Penyeldikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/09/2013 - 31/08/2015 Ketua Pusat
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Pusat Penyeldikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/02/2012 - 30/06/2013 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
18/05/2010 - 17/05/2012 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/05/2004 - 30/04/2006 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

YearDescriptionRoleLevel
2021 - 9999The Clean Air Forum Society of Malaysia (MyCAS) Ahli Kebangsaan
2021 - 2023International Water Association (IWA) Member Antarabangsa
2021 - 2022Malaysia Board of Technologists (MBOT) Professional Technologists Kebangsaan
2018 - 2020Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2014 - 2017Institute of Research Engineers and Doctors (theIRED) Senior Member Antarabangsa
2012 - 2012International Water Association (IWA) Ahli Antarabangsa
2011 - 2011Malaysian Society For Engineering & Technology (MySET) Ahli Kebangsaan
2008 - 2008Malaysian Water Association (MWA) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Environmental Management [MFA10503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for fkaab, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Research Methodology [MFA11103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Environmental Management [MFA10503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Management [MFA10503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Environmental Management [MFA10503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Management [MFA10503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Environmental Management [MFA10503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Environmental Management [MFA10503], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Environmental Management [MFA10503], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Environmental Management [MFA10503], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nature Conservation [BFC10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nature Conservation [BFC10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Environmental Management [BFA40103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Management [BFA40103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Management [MFA10503], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nature Conservation [BFC10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Management [MFA10503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Management [MFA10503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Infrastructure And Track System [CNR10203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nature Conservation [BFC10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Environmental Management [MFA10503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Environmental Management [MFA10503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nature Conservation [BFC10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Environmental Management [MFA10503], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Environmental Management [MFA10503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nature Conservation [BFC10202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Environmental Management [MFA10503], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Environmental Management [MFA10503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nature Conservation [BFC10202], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [BFA40103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [MFA10503], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [MFA10503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Management [MFA10503], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Nature Conservation [BFC10202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Air Pollution Engineering [MFE10103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Air Pollution Engineering [MFE10103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Air Pollution Engineering [MKA2313], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Air Pollution Engineering [MKA2313], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Nature Conservation [BFC10202], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Environmental Management [BFA4013], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Environmental Management [BFA4013], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K345 An upscaling of coagulation and flocculation process using cassava peel starch bio-coagulant in removing wastewater solids for river protection Ketua 30/11/2023
M077 PEMBANGUNAN PENAPIS AIR DOMESTIK (UNTUK KEGUNAAN RUMAH) Ketua 30/11/2023
M121 OPTIMIZATION STUDY OF DECOLOURING AGENT FORMULATION FOR EFFICIENCY OF THE COLOURED WASTEWATER TREATMENT Ahli 30/11/2023
K336 An Insight of Metal Immobilization Mechanism by Incorporating Electroplating Sludge into Fired Clay Bricks to Produce Sustainable End-Product Ahli 31/10/2023
K348 Circular Economy through Biological Domestic Wastewater Treatment and Resource Recovery Ahli 30/06/2023
K180 Invention of bio-aerated concrete bricks (B-ACB) using carbonic anhydrase and urease bacteria for carbon dioxide sequestration Ahli 31/05/2023
K181 Decolorization and micro-pollutant removal in textile wastewater using banana peel activated carbon for river protection Ketua 31/05/2023
H618 FIBERBOARD WASTEWATER TREATMENT IMPROVEMENTS USING ACTIVATED CARBON Ketua 31/12/2022
H619 UTHM piping fault measurement for leakage and blockage control Ketua 31/12/2022
H378 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2018 Ahli 31/10/2022
K357 Cultivating Environmental Education And Awareness Of Ecological Balance And Its Importance Among Society And Industry Ahli 06/08/2022
H614 AIR POLLUTION AT UTHM CAMPUS: ANALYSIS ON PARTICULATES, HEAVY METALS, TOXIC GASSES AND MICROORGANISMS Ketua 30/04/2022
H486 Program : Bio-Brick - Carbon Reduction Building Material Project : Aerated Concrete Brick Using Bacteria for Carbon Reduction Ahli 31/12/2021
H498 Program title: An Invention of UTHM piping leaking measurement for a better pipe water quality : Adaptation tomography and Computational Fluid Dynamic Method Project title 1: Contaminants in leaking pipe at UTHM Ketua 30/11/2021
H500 Program : An invention of UTHM pipe leaking measurement for a better pipe water quality : adaptation tomography and computational fluid dynamic method Projek : Computational fluid dynamic approach to estimate the flow characteristic in UTHM pipe leaking Ahli 30/09/2021
H499 Program : An Invention of UTHM piping leaking measurement for a better pipe water quality: Adaptation tomography and computational fluid dynamic method Projek : Acoustic principal in detecting piping leaking at UTHM. Project 2: Electrical Resistivity Tomography for piping leaking at UTHM Ahli 30/06/2021
M003 KAJIAN PENILAIAN ALAM SEKITAR UNTUK PARLIMEN SIMPANG RENGGAM Ahli 30/06/2021
H377 River Water Quality Assessment at Sungai Benut in Simpang Renggam, Johor Ahli 31/01/2021
H080 Flow Discharge Estimation and Sediment Discharge Rate for Medium and High Flow Conditions at Sg Batang Melaka Ketua 31/12/2020
H394 A Study On Air Pollution: Impact Form Industry And Human Activities Ketua 31/12/2020
K132 PENGURUSAN SISA MAKANAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENGKOMPOSAN BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU DENGAN KERJASAMA PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KLUANG, JOHOR UNTUK SEKOLAH DI SIMPANG RENGGAM Ahli 30/09/2020
T001 Tajuk Program:Antifouling Enchancement for membrance water separation performance via iosynthesis additive and second order Back Propagation Neural Network (BPNN) optimization technique Tajuk Projek : Antifouling study of the ZnO bio-synthesis polymer mixed matric membrane using various natural organic matter (NOM) medium Ahli 31/08/2020
1618 A new design of Recycled Concrete Aggregate as a medium in an aerated filter treatment system for enhancing physico-chemical process of phosphorus removal from domestic wastewater. Ahli 31/07/2020
H014 Development of New Composite Coagulant from Agro-waste (Tapioca peel) and Polyaluminium chloride (PAC) for Primary Landfill Leachate Treatment Ahli 30/06/2020
1574 Environmental Feasibility Investigation of Solidified Peat Through Groundwater and Chemical Reaction Assessments for Transportation Infrastructure Development in Southern West Coast of Malaysia. Ahli 31/07/2019
1575 The Enhancement of pollutants (microbial and metals)removal in water purification process using Cassava peel waste modified with lemongrass extract as biocoagulant Ketua 31/07/2019
H297 The Effectiveness of Home Water Purification System Ketua 30/06/2019
1528 ENHANCEMENT OF PETROLEUM SLUDGE WASTE TREATMENT PERFORMANCE BY USING SOLIDIFICATION/STABILIZATION (S/S) METHOD WITH PALM OIL ASH AS PARTIAL CEMENT REPLACEMENT Ahli 30/04/2019
1565 NEW APPLICATION OF FUNCTIONALIZED SELF-ASSEMBLED MONOLAYER AS AN ADSORBENT TO REMOVE HARMFUL POLLUTANTS IN CAR WASH WASTEWATER THROUGH SURFACE INTERACTIONS Ahli 30/04/2019
U680 Improving Mathematical Model In Biodegradation of PAHs Contaminated Soil Using Gram-Positive Bacteria Ahli 15/04/2019
1613 New Insight Into PO43- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentration's Variuosness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment Ahli 31/01/2019
U569 Development of mineral water filtration system using non-woody agriculture waste as activated carbon Ketua 31/01/2019
U995 Kajian Pembinaan Komplek Cerapan Data CAGeD Di Persisir Pantai Tanjung Labuh Ahli 14/01/2019
1523 ADOPTING THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY AND CONSERVATION OF WATER RESOURCES: A PILOT STUDY ON ROOFTOP RAINWATER HARVESTING FOR NON-POTABLE USE AND RECHARGING GROUNDWATER THROUGH RECHARGE TUBEWELL Ahli 31/10/2018
1577 AN ADDITION OF ENVIRONMENTAL FRIENDLY UREOLYTIC BACTERIA FOR IMPROVING WATER ABSORPTION IN INTERLOCKING COMPRESSED EARTH BLOCKS Ahli 31/07/2018
R058 Hybrid Waste Brick Containing Recycled Concrete Aggregate And Waste Polyethylene Terephthalate Bottle As Sand-Aggregate Replacement Ahli 31/05/2018
U548 Advancement Of Petroleum Sludge Waste Treatment Performance Using Solidications/ Stabilization (S/S) Method With Palm Oil Ash Partial Cement Replecement Ahli 31/05/2018
X078 A Study on Readiness of Malaysian to Adopt Composting Method Based on Japanese Sustainable Food Waste Management Model Ahli 31/05/2018
1527 CONTAMINATED SEWAGE SLUDGE FROM PRIMARY AND SECONDARY WASTEWATER TREATMENT: MINIMIZATION OF HEAVY METALS LEACHABILITY FROM ITS UTIILIZATION INTO FIRED CLAY BRICK Ahli 30/04/2018
U706 Green approach to treat Malaysian minicipal waste water by formation of biocoagulant from cassava peels Ketua 15/03/2018
U397 Penubuhan Taman Sains Akuakultur UTHM (UTHM Aquaculture Science Park) Melalui Pengambilalihan Projek Ternakan Ikan Dalam Tangki Berdensiti Tinggi Pagoh Dengan Kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Ahli 15/02/2018
1453 Household Greywater Treatment by Using Pre Filter in Combination with Microalgae Scenedesmus Spp. for Reuse and Bioproduct potential Ahli 31/12/2017
1456 The enhancement of colour (benzidine and toluidine)removal from textile wastewater by using Activated Carbon from Sugarcane Bagasse. Ahli 31/12/2017
G007 AN AUTOMATED REWARD SYSTEM: SMART RECYCLE BIN (SRB) Ahli 31/12/2017
G008 ZiR BioConc EM: AN ENVIRONMENTAL FRIENDLY BACTERIA FOR IMPROVING CONCRETE PROPERTIES Ahli 30/11/2017
U148 Aerated Rock Filter for Nutrient, Heavy Metals and Microbial Removal in Wastewater Ketua 30/09/2017
1484 Pengurangan Sisa Makanan Menggunakan teknik Pengkomposan Berasaskan Teknologi Hijau Ahli 31/03/2017
U445 The Influence of sulphate reduction bacteria on the durability of concrete in sea water condition Ahli 28/02/2017
U513 Study of the pH effects on phosporus removal mechanism in steel slag system Ahli 28/02/2017
G004 A Novel Microalgae Bioreactor System for Wet Market Wastewater Phycoremediation and its Potential Harvesting Bioproducts Ahli 31/01/2017
1211 Sustainable Concrete : The Use of Novel Bacteria to Improve Concrete Properties Ahli 30/09/2016
1231 New Design of Low Cost Rock Filter Wastewater Treatment System for Enhancing Pharmaceuticals Residue Removal from Domestic Wastewater Ahli 30/09/2016
U089 Lightweight Fired Clay Brick: Utilization Of Local High Calorific Waste Ahli 30/09/2016
U264 Natural Waterproofing For Interlocking Compressed Earth Block (ICEB) Ahli 31/07/2016
E031 Aerated Rock As A Filter Unit For Total Nutrient Removal From Domestic Wastewater Using Low-Cost Filter Media Ahli 31/05/2016
U154 Environmentally Friendly Interlocking Bricks Ahli 31/03/2016
U164 The production of alternative energy from algae collected from waste water Ketua 31/03/2016
E002 Performance And Engineering Properties Of Fiber Concrete Containing Waste Polyethylene Terephthalate Ahli 31/12/2015
U230 Sosial Responsibility Engangement Program In Teaching & Leraning: Towards Enchancmenet Of Environmental Awareness To young Children Ahli 31/12/2015
1230 Sustainable Adsorbent : The Use of Local Fruit Rind For Heavy Metal Removal Ketua 30/09/2015
1234 Minimization of Heavy Metals Leachability from Combination of Fly Ash And Bottom Ash Replacement in Self Compaction Concrete (SCC) Ahli 30/09/2015
B029 SMART RECYCLE BIN Ahli 08/05/2015
1343 The Use Of Bacteria For Concrete Crack Repairing Ahli 30/04/2015
U159 Removal of pharmaceuticals from wastewater using horizontal steel slag rock filter Ahli 31/03/2015
U160 Aerated lime stone rock filter wastewater system for enhanching pharmaceutical reesidue removal from domestic wastewater Ahli 31/03/2015
1242 Characterization And Optimization Of Heavy Metals Biosorption By Watermelon Rind Ketua 31/08/2014
1272 Aerated Steel Slag Filter (ASSF) For Phosphorus Removal From Domestic Wastewater Ahli 31/08/2014
C046 Micropollutant Research Centre (MPRC) Ketua 31/07/2014
1019 Optimization Of Biosorbent Process Using Local Watermelon Rind For Heavy Metal Remover Ketua 30/09/2013
0937 Development Of Environmental Friendly Recycle Polyethylene Fibre Concrete Ahli 28/02/2013
0938 Recycling Of Plastic Bottle As Fine Aggregate In Concrete Ahli 28/02/2013
0939 Characterization And Optimization Of Heavy Metals Biosorption By Fish Scales Ketua 28/02/2013
0837 Biodegration of soil contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons Ketua 14/12/2012
C006 Air Quality in UTHM and Its Health Impact Ahli 12/09/2012

Book
Mohd Amri Lajis, Rabiah Ahmad, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Ismail Abdul Rahman, Nafarizal Nayan, Mutalib Leman, Abu Ubaidah Shamsudin, Aida Mustapha, Norzila Othman, dan Faridah KorminFaridah Kormin
(2023) Transformasi Penyelidikan Universiti Teknikal, UTHM , 1, ISBN:9786297566252
Abdullah Faisal Abdul Aziz, Mohd Irwan Juki, Norzila Othman
(2022) Bio-Concrete As Advanced And Sustainable Concrete, UTHM , 1, ISBN:9789670061191
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Adel Ali Saeed Al-Gheethi, Norzila Othman
(2017) Integrated Water Resources Protection - Vol 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-0764-99-3
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Norzila Othman and Mohd. Adib Bin Mohammad Razi
(2017) Water And Environmental Issues (Vol 1) , UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-54-5
Book Chapters
Juliana Binti Johari, Norzila Binti Othman, Umi Kartini Binti Rashid
(2021) Nurturing Future Leaders In Research And Innovation Via Knowledge Sharing And Exchange, Leading Higher Institution: Leadership Traits, Dreams And Achievements, UMK Entrepreneurship Institute (UMKEI) , 36, ISBN:9789672912866
A Faisal Alshalif, Irwan JM , Othman N, AlGheethi AA, S Shamsudin
(2020) Malaysia Attempts In Reduce Carbon Dioxide (Co2) Emission And Sequestration In Bioconcrete System; A Future Direction , Advanced Concrete Technology And Green Materials, UTHM , 37, ISBN:9789672916420
Mohd-Salleh, SNA, Shaylinda, MZN, Othman, N, Yashni, G.
(2020) Optimisation Of Tapioca Peel Powder As Natural Coagulant In Removing Chemical Oxygen Demand, Ammonia Nitrogen, Turbidity, Colour, And Suspended Solids From Leachate Sample. , Water And Environmental Engineering (Vol. 4), UTHM , 1, ISBN:9789672916390
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, , Radin Mohamed, Najeeb Al-Shorgani, Balkis Talip, Kamal Hezam, Norzila Othman
(2020) Pathophysiology, Histopathology And Therapeutic Of Sars-Cov-2, Covid-19 Pandemic, UTHM , 64, ISBN:9789672389644
AS VIKNESWARA, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, ADEL ALI SAEED AL-GHEETHI, AMIR HASHIM MOHD KASSIM, NORZILA OTHMAN
(2018) Removal Of Nutrients From Meat Processing Wastewater Through The Phycoremediation Process, Management Of Greywater In Developing Countries, Springer , 245, ISBN:9783319902685
NOR IZZAH AZIZ, NORZILA OTHMAN, ZALILAH MURNI YUNUS
(2018) Waste To Wealth: Production Of Activated Carbon From Agricultural Waste, Water And Environmrntal Issues (Vol 2), UTHM , 84, ISBN:9789672183945
Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan, Norzila Othman, Hamidah Mohd Saman, Nor Haslina Hashim, Zalipah Jamellodin
(2017) A New Design Of Recycled Concrete Aggregate As A Medium In An Aerated Filter Treatment System For Enhancing Physico-Chemical Process Of Phosphorus Removal From Domestic Wastewater, Advanced Technology Centre Research And Innovation Series 1, UTHM , 87, ISBN:9789672110101
Mohd Irwan Juki, Abdullah Faisal Alshalif, Norzila Othman, Megat Mohamad Zamer Omer and Anneza Luis Hii
(2017) Bio-Concrete: An Approach For Sustainable Concrete , Advanced Concrete Technology And Green Materials , UTHM , 128, ISBN:978-967-0764-97-9
Nor Haslina Hashim, Norshuhaila Mohamed Sunar, Amani filzah mohd Kamil, Rafidah Hamdan, Masayu Maslan, Norzila Othman
(2017) New Design Of Low Cost Rock Filter Wastewater Treatment System For Enhancing Pharmaceuticals Residue Removal From Domestic Wastewater, Advanced Technology Centre Research And Innovation : Series 1, UTHM , 59, ISBN:9789672110101
HAMDAN, R., MOHAMED, R. M. S. R, OTHMAN, N, KADIR, A. A, HASHIM, N. H, ZIN, N. S. M. & MOHAMED, W. A. W
(2017) New Insight Into P043- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentrations Variousness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment Plant, Advanced Technology Centre: Research And Innovation Series 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-10-1
Rafidah Hamdan, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Shaylinda Mohd Zin, wan afnizan wan mohamed, norzila othman,Aeslina Abdul kadir, Nor Haslina Hashim
(2017) New Insight Into Po43- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentration'S Variousness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment, Advanced Technology Centre Research And Innovation : Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672110101
J.M.Irwan, M.M.Zamer, N.Othman, S.K Faisal, L.H.Anneza, A.F. Alshalif, T. Teddy
(2017) The Used Of Ureolytic Bacteria To Improve Properties Of Interlocking Compressed Earth Blocks (Iceb) , Advanced Concrete Technology And Green Materials , UTHM , 21, ISBN:978-967-0764-97-9
General Publications
Ahmad, R., Mohamed, A. N. Rodzalan, S. A., Johar, I., Asri, Y., Malik, N. A., Nayan, N., Mustam, S. M., Ahmad, M. K., Yaakob, M., Morsin, M., Yaman, B., Zainol, N. Z. N., Othman, N., & Mazlan, M. S. N
(2023) Buletin Bitara Bil. 1/Dis 2023, UTHM , 1, ISBN:-
MOHD HAFIZ BIN BURHAN, PROF. MADYA Ts. Dr. NORZILA BINTI OTHMAN, Dr. NOOR AZIZI BIN MARDI, NG WEE FERN, NURUL WAHIDA BINTI SARBANI, DANIAL AIMAN HAFIZ BIN MOHD FADIL
(2021) Consultancy Portfolio, UTHM , 1, ISBN:-
MOHD HAFIZ BIN BURHAN, PROF. MADYA Ts. Dr. NORZILA BINTI OTHMAN, Dr. NOOR AZIZI BIN MARDI, NG WEE FERN, NURUL WAHIDA BINTI SARBANI, DANIAL AIMAN HAFIZ BIN MOHD FADIL
(2021) Uthm Product Technology, UTHM , 1, ISBN:-
Norzila Othman
(2020) Hikmah Pkp: Bila Alam Berbicara Melalui Kualiti Udara Dan Air , UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Shaylinda Mohd Zin, Nur Adila Ab Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman , Adel Ali Saeed Anduh Al Gheeti, Azra Munirah Mat Daud, Hartini Kasmin
(2019) Teaching And Learning Module, Nature Conservation, Bfc 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Roslinda Seswoya, Rafidah Hamdan, Nur Adila Ab. Aziz, Azra Munirah Mat Daud, Nur Shaylinda Mohd Zin, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman
(2019) Teaching And Learning Module: Environmental Engineering (Bfc32403), UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Roslinda Seswoya, Nur Shaylinda Mohd. Zin, Nur Adila Ab. Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Mohd Ariff Ahmad Nazri, Norzila Othman, Adel Ali Saeed Abduh Al¿Gheethi and Azra Munirah Mat Daud
(2019) Teaching And Learning Module: Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed and Norzila Othman
(2017) Environmental Management (Mfa 10503), UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Rafidah Hamdan, Norzila Othman and Azra Munirah Mat Daud
(2016) Teaching And Learning Module- Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Syafiqa Ayob ,Wahid Ali Hamood Altowayti , Norzila Othman, Faisal Sheikh Khalid, Shafinaz Shahir , Husnul Azan Tajarudin and AmmarMohammed Ali Alqadasi
(2023) Experimental And Modeling Study On The Removal Of Mn, Fe, And Zn From Fiberboard Industrialwastewater Using Modified Activated Carbon , SUSTAINABILITY, MDPI , 4, 6734, ISSN:20711050
Norshila Abu Bakar, Norzila Othman , Zalilah Murni Yunus , Wahid Ali Hamood Altowayti , Adel Al?Gheethi , Syazwani Mohd Asharuddin , Muhammad Tahir ? Nurina Fitriani ? Siti Nor Aishah Mohd?Salleh
(2023) Nipah (Musa Acuminata Balbisiana) Banana Peel As A Lignocellulosic Precursor For Activated Carbon: Characterization Study After Carbonization Process With Phosphoric Acid Impregnated Activated Carbon, BIOMASS CONVERSION AND BIOREFINERY, SPRINGER , 8, 11085, ISSN:21906823
Norshila Abu Bakar, Norzila Othman,Zalilah Murni Yunus,Wahid Ali Hamood Altowayti, Adel Al-Gheethi, Syazwani Mohd Asharuddin, Muhammad Tahir, Nurina Fitriani, Siti Nor Aishah Mohd?Salleh
(2023) Nipah (Musa Acuminata Balbisiana) Banana Peel As A Lignocellulosic Precursor For Activated Carbon: Characterization Study After Carbonization Process With Phosphoric Acid Impregnated Activated Carbon ·, BIOMASS CONVERSION AND BIOREFINERY, SPRINGER , 8, 11085, ISSN:21906815
Nur Afrina Binti Jamaludin, Siti Fatimah Zaharah Mohd Muji, Mohd Ifwat Mohd Ghazali, Mohd Irwan Bin Juki, Abdullah Faisal Abdulaziz Al-Shalif, Norzila Binti Othman
(2023) Production Of Polyhydroxyalkanoates (Pha) By Probiotic Bacteria Bacillus Tequilensis For Potentially Used As Drug Carrier, MALAYSIAN JOURNAL OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 8, 126, ISSN:26369346
Syahrul Nizam Maarup, Rafidah Hamdan, Norzila Othman,Dr. Adel Al-Gheethi, Sadeq Alkhadher, M. M. Abd El-Hady, S. El-Sayed Saeed
(2023) Steel Slag And Limestone As A Rock Filter For Eliminating Phosphorus From Domestic Wastewater: A Pilot Study In A Warm Climate, WATER, MDPI , 2, 1, ISSN:20734441
Nurina Fitriani, Setyo Budi Kurniawan, Muhammad Fauzul Imron, Inengah Ilham Maulana, Eddy Setiadi Soedjono, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Norzila Binti Othman, Maritha Nilam Kusuma
(2023) System Dynamic Modelling To Assess The Influential Factors Affecting Roughing Filter And Slow Sand Filter Performance In Treating Culinary Wastewater , JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING , ELSEVIER , 12, 1, ISSN:22147144
Abdullah Faisal Alshalif , J. M. Irwan, N. Othman, A. A. Al-Gheethi and S. Shamsudin
(2022) A Systematic Review On Bio-Sequestration Of Carbon Dioxide In Bio-Concrete Systems: A Future Direction, EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, TAYLOR & FRANCIS LTD , 4, 1209, ISSN:19648189
Adel Ali Al-Gheethi , Zubair Ahmed Memon, Ali Tighnavard Balasbaneh , Walid A. Al-Kutti, Norfaniza Mokhtar, Norzila Othman, Mohd Irwan Juki, Efaq Ali Noman, and Hassan Amer Algaifi
(2022) Critical Analysis For Life Cycle Assessment Of Bio-Cementitious Materials Production And Sustainable Solutions, SUSTAINABILITY, MDPI , 2, 1, ISSN:20711050
Efaq Noman, Adel Al-Gheethi, Radin Maya Saphira Radin Mohamed , Balkis Talip, Norzila Othman, Sohrab Hossain, Dai-Viet N. Vo, Nayef Alduais
(2022) Inactivation Of Fungal Spores From Clinical Environment By Silver Bio-Nanoparticles; Optimization, Artificial Neural Network Model And Mechanism, ENVIRONMENTAL RESEARCH, ELSEVIER , 3, 1, ISSN:00139351
Abdullah F. Alshalif, M. Irwan Juki, Husnul Azan Tajarudin, N. Othman, Adel Ali Al-Gheethi, S. Shamsudin, Wahid Altowayti & Saddam Abo Sabah
(2022) Optimisation Of Self-Healing Of Bio-Foamed Concrete Bricks Pores Using Bacillus Tequilensis Under Different Temperature And Co2 Curing Conditions, SCIENTIFIC REPORTS , NATURE PORTFOLIO , 12, 1, ISSN:20452322
Sofiah Rahmat , Wahid Ali Hamood Altowayti , Norzila Othman, Syazwani Mohd Asharuddin, Faisal Saeed , Shadi Basurra , Taiseer Abdalla Elfadil Eisa and Shafinaz Shahir
(2022) Prediction Of Wastewater Treatment Plant Performance Using Multivariate Statistical Analysis: A Case Study Of A Regional Sewage Treatment Plant In Melaka, Malaysia, WATER, MDPI , 10, 1, ISSN:20734441
W. A. H. Altowayti, N. Othman, S. Shahir, A. F. Alshalif, A. A. Al-Gheethi, F. A. H. AL-Towayti, Z. M. Saleh, S. A. Haris
(2022) Removal Of Arsenic From Wastewater By Using Diferent Technologies And Adsorbents: A Review , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SPRINGER , 9, 9243, ISSN:17351472
Wahid Ali Hamood Altowayti , Shafinaz Shahir , Norzila Othman , Taiseer Abdalla Elfadil Eisa , Wael M. S. Yafooz , Arafat Al-Dhaqm , Chan Yong Soon, Izzati Binti Yahya, Nur Anis Natasha binti Che Rahim, Mohammed Abaker and Abdulalem Ali
(2022) The Role Of Conventional Methods And Artificial Intelligence In The Wastewater Treatment: A Comprehensive Review, PROCESSES, MDPI , 9, 1, ISSN:22279717
Ridzwan bin Zakariah , Norzila Binti Othman, Mohd Azlan bin Mohd Yusoff , Wahid Ali Hamood Altowa
(2022) Water Pollution And Water Quality Assessment On Sungai Batang Melaka River, EGYPTIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, NATIONAL INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTER , 3, 245, ISSN:23570245
Syafiqa Ayob , Norzila Othman, Wahid Ali Hamood Altowayti , Faisal Sheikh Khalid ,Norshila Abu Bakar, Muhammad Tahir , Eddy Setiadi Soedjono
(2021) A Review On Adsorption Of Heavy Metals From Wood-Industrial Wastewater By Oil Palm Waste, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, POLISH SOCIETY OF ECOLOGICAL ENGINEERING (PTIE) , 3, 249, ISSN:22998993
Farrah Anuar , Norzila Othman, Wahid Ali Hamood Altowayti , Nurina Fitrian
(2021) Air Quality Impact During Covid-19: A Case Study In One Institute Of Higher Learning (Ihl) In Malaysia, JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY, SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY , 6, 72, ISSN:02582724
Norshila Abu Bakar , Norzila Othman , Zalilah Murni Yunus , Wahid Ali Hamood Altowayti , Muhammad Tahir , Nurina Fitriani , Siti Nor Aishah Mohd-Salleh
(2021) An Insight Review Of Lignocellulosic Materials As Activated Carbon Precursor For Textile Wastewater Treatment , ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, ELSEVIER , 2, 2, ISSN:23521864
Wahid Ali Hamood Altowayti , Norzila Othman , Pei Sean Goh , Abdullah Faisal Alshalif , Adel Ali Al-Gheethi , Hassan Amer Algaifi
(2021) Application Of A Novel Nanocomposites Carbon Nanotubes Functionalized With Mesoporous Silica-Nitrenium Ions (Cnt-Ms-N) In Nitrate Removal: Optimizations And Nonlinear And Linear Regression Analysis , ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, ELSEVIER , 5, 1, ISSN:23521864
Krishnan S.,Zulkapli N.S.,Kamyab H.,Taib S.M.,Din M.F.B.M.,Majid Z.A.,Chaiprapat S.,Kenzo I.,Ichikawa Y.,Nasrullah M.,Chelliapan S.,Othman Ni
(2021) Current Technologies For Recovery Of Metals From Industrial Wastes: An Overview, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND INNOVATION, ELSEVIER , 5, 1, ISSN:23521864
Ridzwan Bin Zakariah, Norzila Binti Othman, Mohd Azlan bin Mohd Yusoff, Wahid Ali Hamood Altowayti
(2021) Determination Of Stage Discharge Rating Curve At Sungai Batang Melaka, JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY, SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY PUBLISHER , 6, 248, ISSN:02582724
Nor Izzah Abdul Aziz , Norzila Othman, Wahid Ali Hamood Altowayti , Zalilah Murni Yunus , Nurina Fitriani , Mohd Fadhil Md Din , Firhat Muhammad Fikri
(2021) Hardness Removal Of Groundwater Through Sand, Zeolite And Rice Husk Activated Carbon, MALAYSIA JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCE (MJAS), PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA , 8, 605, ISSN:13942506
Abdullah Faisal Alshalif, J.M.Irwan, N.Othman, A.A.Al-Gheethi, S.Shamsudin, Ibrahim M.Nassera
(2021) Optimisation Of Carbon Dioxide Sequestration Into Bio-Foamed Concrete Bricks Pores Using Bacillus Tequilensis, JOURNAL OF CO2 UTILIZATION , ELSEVIER LTD , 2, 1, ISSN:22129820
Alshalif, A.F.; Irwan, J.M.; Tajarudin, H.A.; Othman, N.; Al-Gheethi, A.A.; Shamsudin, S.; Altowayti, W.A.H.; Abo Sabah, S
(2021) Optimization Of Bio-Foamed Concrete Brick Strength Via Bacteria Based Self-Healing And Bio-Sequestration Of Co2, MATERIALS, MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE (MDPI) , 8, 1, ISSN:19961944
Rafidah Hamdan, Izzati Izwani Ibrahim, Adel Al-Gheethi, Wan Afnizan Wan Mohamed, Norzila Othman, Radin Maya Saphira
(2021) Optimizing Vertical Flow Aerated Steel Slag Filter System With Nitrifiers Bacteria For Nutrients' Removal From Domestic Wastewater: A Pilot Study, JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SOCIETY OF CHEMICAL INDUSTRY , 3, 1067, ISSN:10974660
Syazwani Mohd Asharuddin, Norzila othman, Wahid Ali Hamood Altowayti, Norshila Abu Bakar, Azrul Hassan
(2021) Recent Advancement In Starch Modification And Its Application As Water Treatment Agent, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, ELSEVIER , 8, 1, ISSN:23521864
Saddam Hussein Abo Sabah, Luis Hii Anneza, Mohd Irwan Juki, Hisham Alabduljabbar, Norzila Othman, Adel Ali Al-Gheethi and Abdullah Faisal Al-Shalif
(2021) The Use Of Calcium Lactate To Enhance The Durability And Engineering Properties Of Bioconcrete, SUSTAINABILITY, MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE (MDPI) , 8, 1, ISSN:20711050
Siti Nor Aishah Mohd-Salleh , Nur Shaylinda Mohd-Zin, Norzila Othman, Yashni Gopalakrishnan and Norshila Abu-Bakar
(2021) Treat-Ability Of Manihot Esculenta Peel Extract As Coagulant Aid For Stabilised Leachate, PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALASYSIA , 7, 1503, ISSN:01287680
Zalilah Murni Yunus, Norzila Othman, Adel Al-Gheethi , Rafidah Hamdan, and Nurun Najwa Ruslan
(2020) Adsorption Of Heavy Metals From Mining Effluents Using Honeydew Peels Activated Carbon; Isotherm, Kinetic And Column Studies, JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, TAYLOR & FRANCIS GROUP , 1, 715, ISSN:15322351
Zalilah Murni Yunus
(2020) Adsorption Of Heavy Metals From Mining Effluents Using Honeydew Peels Activated Carbon; Isotherm, Kinetic And Column Studies. , JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, TAYLOR AND FRANCIS , 1, 1, ISSN:15322531
Zalilah Murni Yunus
(2020) Advanced Methods For Activated Carbon From Agriculture Wastes; A Comprehensive Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, TAYLOR AND FRANCIS , 1, 26, ISSN:10290397
Muhammad Tahira, Mohammad Siraj, Beenish Tahir, Muhammad Umer, Hajar Alias, N. Othman
(2020) Au-Nps Embedded Z¿Scheme Wo3/Tio2 Nanocomposite For Plasmonassisted Photocatalytic Glycerol-Water Reforming Towards Enhanced H2 Evolution , APPLIED SURFACE SCIENCE, ELSEVIER , 2, 1, ISSN:01694332
Mohd-Salleh, S. N. A, Shaylinda, M. Z. N., Othman, N., Yashni, G., Norshila, A. B.
(2020) Coagulation Performance And Mechanism Of A New Coagulant (Polyaluminium Chloride-Tapioca Peel Powder) For Landfill Leachate Treatment , JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY (JESTEC), TAYLOR UNIVERSITY , 12, 3709, ISSN:18234690
Hamood Altowayti, W.A., Almoalemi, H. Shahir, S. Othman, N.
(2020) Comparison Of Culture-Independent And Dependent Approaches For Identification Of Native Arsenic-Resistant Bacteria And Their Potential Use For Arsenic Bioremediation , ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, ELSEVIER , 12, 1, ISSN:01476513
Siti Zu Ain Ahmad, Adel Al-Gheethi, Rafidah Hamdan & Norzila Othman
(2020) Efficiencies And Mechanisms Of Steel Slag With Ferric Oxides For Removing Phosphate From Wastewater Using A Column Filter System , ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , SPRINGER , 10, 35184, ISSN:09441344
Vicky Kumar, norzila othman, Syazwani Mohd Asharuddin
(2020) Partial Replacement Of Alum By Using Natural Coagulant Aid To Remove Turbidity From Institutional Wastewater, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 5, 241, ISSN:26007619
ZM Yunus
(2020) Physico-Chemical Water Quality Parameters Analysis On Textile , IOP CONF. SERIES, IOP PUBLISHING , 6, 1, ISSN:17551315
Kumar, V. , Al-Gheethi, A. , Asharuddin, S.M. , norzila othman,
(2020) Potential Of Cassava Peels As A Sustainable Coagulant Aid For Institutional Wastewater Treatment: Characterisation, Optimisation And Techno-Economic Analysis , CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, ELSEVIER , 11, 1, ISSN:13858947
Irwan, J.M., Othman, N., & Koh, H
(2020) Properties Of Sand Cement Brick Containing Quarry Dust (Scbqd) And Bacteria Strain, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 10, 13, ISSN:26007959
zalilah murni yunus; adel al geethi, norzila othman, rafidah hamdan, nurun najwa ruslan
(2020) Removal Of Heavy Metals From Mining Effluents In Tile And Electroplating Industries Using Honeydew Peel Activated Carbon: A Microstructure And Techno-Economic Analysis, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ELSEVIER , 4, 1, ISSN:18791786
Siti Zu Ain Ahmad, Rafidah Hamdan,Adel Al-Gheethi, Sadeq Alkhadher& Norzila Othman
(2020) Removal Of Phosphate From Wastewater By Steel Slag With High Calcium Oxide Column Filter System; Efficiencies And Mechanisms Study , JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, JOHN WILEY AND SONS LTD , 12, 3232, ISSN:02682575
norzila othman
(2020) The Usage Of Home Water Filtration System In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 2, 253, ISSN:26007916
Mohd-Salleh, S. N. A, Shaylinda, M. Z. N., Othman, N., Yashni, G., Norshila, A. B.
(2020) Treatability Studies Of Stabilised Leachate Via Coagulation-Flocculation (Cf) Process Using Agro-Waste (Manihot Esculenta Peel Extract) As A Coagulant Aid, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, INTEGRATED PUBLISHING ASSOCIATION , 8, 26, ISSN:09764402
SITI NOR AISHAH MOHD-SALLEH, NUR SHAYLINDA MOHD-ZIN & NORZILA OTHMAN
(2019) A Review Of Wastewater Treatment Using Natural Material And Its Potential As Aid And Composite Coagulant, SAINS MALAYSIANA, PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 1, 155, ISSN:01266039
Z. M. Yunus
(2019) Carbonization Of Sulfuric-Acid-Impregnated Honeydew Rind For Metal Removal Application In Wastewater Treatment, JOURNAL OF ENGINEERING OF APPLIED SCIENCES , Medwell Publications , 9, 9219, ISSN:1816949X
J.M. Irwan, L.H. Anneza & N. Othman
(2019) Effect Of Enterococcus Faecalis Bacteria And Calcium Lactate On Concrete Properties And Self-Healing Capability, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 6, 80, ISSN:21803242
Syazwani Mohd Asharuddina, Norzila Othmana, Nur Shaylinda Mohd Zin, Husnul Azan Tajarudin, Mohd Fadhil Md Din
(2019) Flocculation And Antibacterial Performance Of Dual Coagulant System Of Modified Cassava Peel Starch And Alum, JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, elsevier , 7, 1, ISSN:22147144
Abdullah Faisal Alshalif, Mohd Irwan Juki, Norzila Othman, Adel Ali Al-Gheethi, Faisal Sheikh Khalid
(2019) Improvement Of Mechanical Properties Of Bio-Concrete Using Enterococcus Faecalis And Bacillus Cereus, ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH, KOREAN SOC ENVIRONMENTAL ENGINEERS , 1, 630, ISSN:2005968X
Nor Izzah Abd Aziz, Norzila Othman, Nabilah Ibrahim, Zalilah Murni, Yunus. Muhamamd Ikhsan Setiawan
(2019) Optimization Of Ph And Contact Time Of Media In Removing Calcium And Magnesium From Groundwater , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 12, 63, ISSN:26007916
Wan-Afnizan Wan-Mohamed, Rafidah Hamdan, Norzila Othman, Hartini Kasmin, Siti-Nazahiyah Rahmat, Nur-Amalina Abd-Raub
(2019) Study On The Effect Of Alkalinity On Limestone Media, JOURNAL OF APPLIED GEOSCIENCE AND BUILT ENVIRONMENT, FAZ PUBLISHING , 3, 1, ISSN:26827476
T. Teddy, J.M. Irwan, N. Othman, P. Gani
(2018) Bio-Concrete On Chloride Condition: Effect On Compressive Strength And Water Penetration, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, Construction Research Institute of Malaysia , 10, 129, ISSN:19853807
Siti Zu Nurain Ahmad, Hamdan, R., Wan Afnizan Wan Mohamed, N. Othman, Nur Shaylinda Mohd Zin
(2018) Chemical Composition, Ph Value, And Points Of Zero Charge Of High Calcium And High Iron Electric Arc Furnace Slag, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 1, ISSN:2227524X
M.M. Zamer, J.M. Irwan, N. Othman and F.S Khalid
(2018) Improvement Of Strength And Water Absorption Of Interlocking Compressed Earth Bricks (Iceb) With Addition Of Ureolytic Bacteria (Ub), MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, Construction Research Institute of Malaysia , 10, 152, ISSN:19853807
Syazwani Mohd Asharuddin, Norzila Othman, Nur Shaylinda Mohd Zin, Husnul Azan Tajarudin, Mohd Fadhil Md. Din, Vicky Kumar
(2018) Performance Assessment Of Cassava Peel Starch And Alum As Dual Coagulant For Turbidity Removal In Dam Water, International Journal of Integrated Engineering, UTHM , 11, 185, ISSN:2229838X
F.S. Khalid, J.M. Irwan, M.H. Wan Ibrahim, N. Othman , S. Shahidan
(2018) Performance Of Plastic Wastes In Fiber-Reinforced Concrete Beams, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ElSEVIER , 6, 451, ISSN:0950-061
F.S. Khalid, J.M. Irwan , M.H. Wan Ibrahim , N. Othman , S. Shahidan
(2018) Splitting Tensile And Pullout Behavior Of Synthetic Wastes As Fiber-Reinforced Concrete, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, Elsevier Ltd , 3, 54, ISSN:09500618
Wan-Afnizan,W.-M., Hamdan, R., Norzila, O., Mohd-Adib, M.-R., Nur-Shaylinda, M.-Z., and Nur-Ain-Nazirah, M.-A
(2018) The Effect Of Dissolved Oxygen Distribution On Ammonium Nitrogen Removal In A Pilot-Scale Of Vertical Upward-Flow Of Aerated Electric Arc Furnace Slag Filter Systems At Various Hydraulic Loading Rates, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 363, ISSN:2227524X
Othman, N., Irwan, J.M., Zamer, M.M., Anneza, L.H., Tambunan, T., Alshalif, A.F
(2017) Acclimatization Process Of Ureolytic Bacteria (Ub) With Soil Condition For Interlocking Compressed Earth Block (Iceb) In Improving Compressive Strength Properties, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 4341, ISSN:19366612
Yunus, Z. M., Othman, N., Hamdan, R., & Ruslan, N. N.
(2017) Honeydew Rind Activated Carbon As An Adsorbent For Zn(Ii) And Cr(Iii) Removal From Aqueous Solution: An Optimization Study , PERTANIKA J. SCIENCE & TECHNOLOGY, UPM , 5, 155, ISSN:01287680
R. Wellson, N. Othman and HM. Matias-Peralta
(2017) Optimisation Of Botryococcus Sp. Growth Using Synthetic Media (N: P) For Biodiesel Production , PERTANIKA J. SCI. & TECHNOL., upm , 5, 129, ISSN:0128-7680
Khalid, F.S., Juki, M.I., Othman, N., Ibrahim, M.H.W.
(2017) Pull-Out Strength Of Polyethylene Terephthalate Bottle Fibre In Concrete Matrix, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL , Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) , 5, 75, ISSN:19853807
T. Teddy , JM. Irwan and N. Othman
(2017) The Influence Of Sulphate Reduction Bacteria On The Durability Of Concrete In Seawater Condition , PERTANIKA JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY (JST), Universiti Putra Malaysia Press , 5, 117, ISSN:01287680
W M W Afnizan, R Hamdan and N Othman
(2016) Study Of The Maximum Uptake Capacity On Various Sizes Of Electric Arc Furnace Slag In Phosphorus Aqueous Solutions , IOP SCIENCE, IOP Publishing , 8, 1, ISSN:1757-899X
Chin Ming Er, Norshuhaila Mohamed Sunar, Abdul Mutalib Leman, Norzila Othman, Umi Kalthsom, Nurul Azreen Jamal, Nur Athirah Ideris
(2016) The Biocidal Effect Of Potassium Sorbate For Indoor Airborne Fungi Remediatrion, DESALINATION AND WATER TREATMENT, taylor & francis , 1, 1, ISSN:1944-3986
Tay C.-C., Muda A.-M., Abdul-Talib S., Ab-Jalil M.-F., Othman N.
(2016) The Half Saturation Removal Approach And Mechanism Of Lead (Ii) Removal Using Eco-Friendly Industrial Fish Bone Meal Waste Biosorbent, CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY , 551, ISSN:1618954X
N. Othman, A. Abd-Kadir and N. Zayadi
(2016) Waste Fish Scale As Cost Effective Adsorbent In Removing Zinc And Ferum Ion In Wastewater, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, arpn , 1, 1584, ISSN:1819-6608
Zalilah Murni Yunus, Norzila Othman, Rafidah Hamdan, Nurun Najwa Ruslan, Norfarihah Abu Kasin, Nor Solini Leman
(2015) Activated Carbon From Honeydew Rind As An Adsorbent In Zinc Removal From Aqueous Solutions , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans-Tech , 1, 1246, ISSN:1662-7482
Zalilah Murni Yunus, Norzila Othman, R. Hamdan, N. N. Ruslan
(2015) Characterization Of Phosphoric Acid Impregnated Activated Carbon Produced From Honeydew Rind, JURNAL TEKNOLOGI, utm , 1, 15, ISSN:2186-3722
J.M Irwan, R. M. Asyraf, S.K. Faisal, N. Othman, Wan Ibrahim M.H
(2015) Cracking Propagation And Pattern Behaviour Of Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS , Trans Tech Publications, , 7, 911, ISSN:1662-7482
J.M. Irwan
(2015) Cracking Propagation And Pattern Behaviour Of Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 911, ISSN:16627482
n othman
(2015) In Vitro Inhibitory Assay Of An Isolated Indoor Airborne Fungus From An Institutional Building Computer Education By Using Pottasium Sorbate, APPLIED MECHANICS AND MATERIAL, trans tech publication , 1, 1091, ISSN:9783038354
n othman
(2015) The Evaluation Of Indoor Microbial Air Quality In Two New Commissioning Higher Education Building In Johor, Malaysia, APPLIED MECHANICS AND MATERIAL, trans tech publication , 1, 1068, ISSN:9783038354
Chia-Chay Tay, Aini-Maznah Muda, Suhaimi Abdul-Talib, Mohd-Faizal Ab-Jalil, Norzila Othman
(2015) The Half Saturation Removal Approach And Mechanism Of Lead (Ii) Removal Using Ecofriendly Industrial Fish Bone Meal Waste Biosorbent , CLEAN TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL POLICY , springer , 9, 7, ISSN:1618-954X
J.M. Irwan , S.K. Faisal , N. Othman, Wan Ibrahim M.H, R.M. Asyraf, & M.M.K. Annas
(2014) A Comparative Study On Compressive And Tensile Strength Of Recycled Ring Waste Pet Bottle (Rpet) Fibre , INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE MATERIALS, PROCESSES & ECO-EFFICIENT ¿ IJSMPE , Institute of Research Engineers and Doctors , 6, 28, ISSN:2374 -1651
J.M Irwan, M.M.K. Annas, A.K. Aeslina , N. Othman , H.B. Koh ,R.M. Asyraf , Faisal S.K
(2014) Cracking Propagation Of Reinforced Concrete Using Polyethylene Terephtalate (Pet) Bottles As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 1, 474, ISSN:1022-6680
Irwan, J.M., Asyraf, R.M., Othman, N., Koh, H.B., Aeslina, A.K., Annas, M.M.K., Faisal, S.K.
(2014) Deflection Behaviour Of Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 3, 438, ISSN:10226680
J.M. Irwan, R.M. Asyraf, N. Othman, H.B. Koh, A.K. Aeslina, M.M.K. Annas & Faisal S.K. ]
(2014) Maximum Crack Spacing Model For Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL ANALYSIS & DESIGN IJSAD , Institute of Research Engineers and Doctors , 6, 71, ISSN:2372-4102
J.M. Irwan , N. Othman
(2013) An Overview Of Bioconcrete For Structural Repair, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 8, 36, ISSN:16609336
N. Othmana , S. Mohd-Asharuddin, and Azizul-Rahman M-F-H
(2013) An Overview Of Fruit Waste As Sustainable Adsorbent For Heavy Metal Removal, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, trans tech , 8, 29, ISSN:1662-7482
Nabilah Zayadi and Norzila Othman
(2013) Characterization And Optimization Of Heavy Metals Biosorption By Fish Scales , ADVANCED MATERIALS RESEARCH, trans tech , 8, 260, ISSN:1662-7482
Mohd-Kamil., N.A.F, Alias., S, N.Othman, S. Abdul- Talib
(2013) Degradation Of Phenanthrene By Corynebacterium Urealyticum In Liquid Culture And Sand Slurry, MALAYSIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, Malaysian Society of Soil Science , 8, 111, ISSN:13947990
Mohd Irwan Juki, Khairunnisa Muhamad , Mohd Khairil Annas Mahamad, Koh Heng Boon, Norzila Othman , Aeslina Abdul Kadir, Muhammad Asyraf Roslan and Faisal Sheikh Khalid
(2013) Development Of Concrete Mix Design Nomograph Containing Polyethylene Terephtalate (Pet) As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 12, ISSN:10226680
Irwan, J.M., Othman, N., Koh, H.B., Asyraf, R.M., Faisal, S.K., Annas, M.M.K., Shahrizan, A.M.
(2013) Development Of Mix Design Nomograph For Polyethylene Terephthalate Fiber Concrete, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 12, 408, ISSN:16609336
Irwan, J.M., Faisal, S.K., Othman, N., Wan, I.M.H., Asyraf, R.M., Annas, M.M.K.
(2013) Performance Of Concrete Using Light Waste Pet Fibre, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 9, 352, ISSN:10226680
Juki, M.I., Awang, M., Annas, M.M.K., Boon, K.H., Othman, N., Kadir, A.A., Roslan, M.A., Khalid, F.S
(2013) Relationship Between Compressive, Splitting Tensile And Flexural Strength Of Concrete Containing Granulated Waste Polyethylene Terephthalate (Pet) Bottles As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 9, 356, ISSN:10226680
Irwan, J.M., Asyraf, R.M., Othman, N., Koh, H.B., Annas, M.M.K., Faisal, S.K
(2013) The Mechanical Properties Of Pet Fiber Reinforced Concrete From Recycled Bottle Wastes, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 9, 347, ISSN:10226680
Policy Paper
Norzila Binti Othman
(2022) Panduan Beban Tugas Staf Akademik Uthm
Prosiding / Seminar
A S Sadun , M A Rosli , N H Hashim , J A Sukor , N Othman , N K Cheng , T C Si and C Y Ning
(2022) A New Android Application Framework (Aaf) For Api Pm2.5 Data Management System, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
S Ayob , N Othman and W A H Altowayti
(2022) Concentrations Of Zn, Mn And Al In Wood Chips From Wood-Based Manufacturing Industries, IOP , 1, ISBN:17551315
Farrah Nuramanina Mohd Anuar, Norzila Othman, Wahid Ali Hamood Altowayti
(2021) Assessments Of Concentrations Of Sulfur Dioxide (So2) In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Campus Area, Batu Pahat, IEEE , 1, ISBN:9781665412247
M N Nur-Nabilah, M K Nor-Amani-Filzah, O Norzila, M D Azra-Munirah, A W Nurul-Bahiyah, and M K Khairuddin
(2021) Discovering Source Of Residents' Complaint On Air Quality: Preliminary Studies On Particulate Matter (Pm2.5) And Sulphur Dioxide (So2), UTHM , 012045, ISBN:1757899X
M N Nur-Nabilah , M K Nor-Amani-Filzah , O Norzila , M D Azra-Munirah, A W Nurul-Bahiyah and M K Khairuddin
(2021) Discovering Source Of Residents¿ Complaint On Air Quality: Preliminary Studies On Particulate Matter(Pm2.5) And Sulphur Dioxide (So2), IOP PUBLISHING , 012045, ISBN:1757899X
M. F. M. Arif, J. M. Irwan, N. Othman, and A. F. Alshalif
(2021) Review Of Carbon Dioxide (Co2) Sequestration In Bio-Concrete, SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA DEUTSCHLAND GMBH , 129, ISBN:9789811621864
J. M. Irwan, T. Teddy, N. Othman and F. S. Khalid
(2020) Long Term Effect Of Strength And Durability Performance Of Concrete Containing Sulphate Reduction Bacteria Under Chloride Condition, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
Irwan, J.M. , Teddy, T., Othman, N., Khalid, F.S.
(2020) Long Term Effect Of Strength And Durability Performance Of Concrete Containing Sulphate Reduction Bacteria Under Chloride Condition, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
N. Othman
(2020) Physico-Chemical Water Quality Parameters Analysis On Textile, IOP , 1, ISBN:17551315
wewe
(2020) Sustainability Analysis On Landfilling And Evaluation Of Characteristics In Landfill Leachate: A Case Study, UTHM , 1, ISBN:1757899x
N. Othman, N-S Abd- Rahim, S-N-F Tuan-Besar, S. Mohd-Asharuddin, and Kumar, V
(2018) A Pontential Agriculture Waste Material As Coagulant Aid: Cassava Peel, IOP , 1, ISBN:1757899X
M. M. ZAMER, J. M. IRWAN, N OTHMAN, S. K. FAISAL, L. H. ANNEZA, A. F. ALSHALIF AND T. TEDDY ..
(2018) Biocalcification Using Ureolytic Bacteria (Ub) For Strengthening Interlocking Compressed Earth Blocks (Iceb) , INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Siti aishah Mohd Salleh, Nur Shaylinda Mohd Zin, Nur Syahirah Mohd Amdan and Fitryaliah Mohd Shahli
(2018) Dosage And Ph Optimization On Stabilized Landfill Leachate Via Coagulation-Flocculation Process, MATEC , 1, ISBN:2261236x
A. F. ALSHALIF, J. M. IRWAN, N. OTHMAN AND A. AL-GHEETHI
(2018) New Medium For Isolation Of Bacteria From Cement Kiln Dust With A Potential To Apply In Bio-Concrete, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Alshalif, A.F., Irwan, J.M., Othman, N., Al-Gheethi, A., Hassan, A., Nasser, I.M.
(2018) Potential Of Carbonic Anhydrase And Urease Bacteria For Sequestration Of Co2 Into Aerated Concrete, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
S Mohd-Asharuddin, N Othman, N S Mohd-Zin and H A Tajarudin
(2018) Removal Of Total Suspended Solid By Natural Coagulant Derived From Cassava Peel Waste , IOP , 1, ISBN:17426596
Nur Shahirah Abd Rahim, Norzila Othman, Azra Munirah Mat Daud,Mohd Hairul Khamidun, Mohd Adib Mohd Razi, Mohd Shalahuddin Adnan, Nor Izzah Abd Aziz, Noor Aliza Ahmad, Mohd Khairuddin Mohd Talib, Afaf Ruhi Andul Fattah, Shanmugam Supramanium
(2018) The Usage Of Home Water Filtration System In Malaysia , UTHM , 1, ISBN:26007916
Mohd-Asharuddin S., Othman N., Mohd Zin N.S., Tajarudin H.A.
(2017) A Chemical And Morphological Study Of Cassava Peel: A Potential Waste As Coagulant Aid, EDP Sciences , 10, ISBN:2261-236x
Kumar V., Othman N., Asharuddin S.
(2017) Applications Of Natural Coagulants To Treat Wastewater - A Review, EDP Sciences , 16, ISBN:2261236x
Zamer, M.M., Irwan, J.M., Othman, N., Faisal, S.K., Anneza, L.H., Alshalif, A.F. and Teddy, T.
(2017) Bacterial Carbonate Precipitation Improves Water Absorption Of Interlocking Compressed Earth Block (Iceb), IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 1, ISBN:17578981
Faisal Alshalif, A., Irwan, J.M., Othman, N., Zamer, M.M., Anneza, L.H.
(2017) Carbon Dioxide (Co2) Sequestration In Bio-Concrete, An Overview, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Hamdan, R., Wan Afnizan Wan Mohamed, N. Othman, Nur Shaylinda Mohd Zin, S. Musa
(2017) Comparisons Study Of Phosphate Removal In Unaerated And Aerated High Calcium Steel Slag Filter System Of Different Ph Feed, EDP sciences , 1, ISBN:2261236X
HAMDAN, R. , WAN AFNIZAN WAN MOHAMED , N. OTHMAN , NUR SHAYLINDA MOHD ZIN
(2017) Comparisons Study Of Phosphate Removal In Unaerated And Aerated High Calcium Steel Slag Filter System Of Different Ph Feed , MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:-
Abdul Aziz N.I., Othman N.
(2017) Groundwater Quality And Soil Characterization: A Case Study At Bukit Tembaga, Kuala Nerang, Kedah, EDP Sciences , 1, ISBN:2261-236X
Zamer, M.M., Irwan, J.M., Othman, N., Faisal, S.K., Anneza, L.H., Teddy, T., Alshalif, A.F.
(2017) Influence Of Ureolytic Bacteria Toward Interlocking Compressed Earth Blocks (Iceb) In Improving Durability Of Iceb, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Irwan, J.M., Anneza, L.H., Othman, N., Alshalif, A.F., Zamer, M.M., Teddy, T.
(2017) Mechanical Properties Of Concrete With Enterococcus Faecalis And Calcium Lactate, Elsevier Ltd , 592, ISBN:18777058
Zayadi N., Hwong Shiaw Ling S., Othman N., Hamdan R.
(2017) Optimization Of Ph In Ammonia, Heavy Metals, And Chlorophyll-A Removal By Using Electric Arc Furnace Slag And Activated Carbon Cassava Peel, EDP Sciences , 15, ISBN:2261236x
Nabilah Zayadi, Shareen Hwong Shiaw Ling, Norzila Othman, Rafidah Hamdan
(2017) Optimization Of Ph In Ammonia, Heavy Metals, And Chlorophyll-A Removal By Using Electric Arc Furnace Slag And Activated Carbon Cassava Peel , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
N Zayadi, N Othman, R Hamdan
(2016) A Potential Waste To Be Selected As Media For Metal And Nutrient Removal, iop , 12046 , ISBN:1757-899x
J. M. Irwan, M. M. Zamer and N. Othman
(2016) A Review On Interlocking Compressed Earth Blocks (Iceb) With Addition Of Bacteria, MATEC Web of Conferences , 1 , ISBN:2261236X
Irwan J.M., Anneza L.H., Othman N., Faisal Alshalif A., Zamer M.M., Teddy T.
(2016) Calcium Lactate Addition In Bioconcrete: Effect On Compressive Strength And Water Penetration, EDP Sciences , 1 , ISBN:2261236X
Irwan, J.M., Anneza, L.H. , Othman, N., Alshalif, A.F.
(2016) Compressive Strength And Water Penetration Of Concrete With Enterococcus Faecalis And Calcium Lactate , Trans Tech Publications Ltd , 345 , ISBN:10139826
Faisal, S.K. , Irwan, J.M., Othman, N., Wan Ibrahim, M.H
(2016) Flexural Toughness Of Ring-Shaped Waste Bottle Fiber Concrete , EDP Sciences , 1 , ISBN:2261236X
Anneza, L.H., Irwan, J.M. , Othman, N., Alshalif, A.F
(2016) Identification Of Bacteria And The Effect On Compressive Strength Of Concrete , MATEC Web of Conferences , 01008-p.1 , ISBN:2261236X
Irwan, J.M , Anneza, L.H, Othman, N., Husnul, T., Alshalif, A.F.
(2016) Isolation And Identification Of Concrete Environment Bacteria, Institute of Physics Publishing , 1 , ISBN:17578981
Alshalif, A.F., Irwan, J.M. , Othman, N., Anneza, L.H.
(2016) Isolation Of Sulphate Reduction Bacteria (Srb) To Improve Compress Strength And Water Penetration Of Bio-Concrete , EDP Sciences , 1 , ISBN:2261236X
N. Othman , N. Azhar , Megat Abdul Rani, P. S, and H. Mohamed Zaini
(2016) Metal Removal And Antimicrobial Properties Of Watermelon Rind Modified With Clove, matec , 1024 , ISBN:2261-236x
N Othman , S Abdul-Talib, , C C Tay
(2016) Optimization Of Low Ring Polycylic Aromatic Hydrocarbon, matec , 12050 , ISBN:1757-899x
Nabilah Zayadi , Shareen Hwong Shiaw Ling, Norzila Othman and Rafidah Hamdan
(2016) Optimization Of Ph In Ammonia, Heavy Metals, And Chlorophyll-A Removal By Using Electric Arc Furnace Slag And Activated Carbon Cassava Peel, UTHM , - , ISBN:-
R Wellson, N Othman and H M Matias-Peralta
(2016) The Characterization Of Chlorophyll-A And Microalgae Isolation Process Of Wastewater Collected At Sembrong Dam, iop , 12058 , ISBN:1757-899x
S Mohd-Asharuddin, N Zayadi, W Rasit and N Othman
(2016) Water Quality Characteristic Of Sembrong Dam Resevoir Malaysia, iop , 12054 , ISBN:1757-899x
Othman N., Kueh Y.S., Azizul-Rahman F.H., Hamdan R.
(2014) Watermelon Rind: A Potential Adsorbent For Zinc Removal, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 146, ISBN:9783038352983
Norzila Binti Othman
(2012) Local Fruit Waste As Potential Biosorbent For Heavy Metal Removal, ieee
Norzila Binti Othman
(2012) Potential Of Using R. Centrifolia To Remove Iron And Manganese In Groundwater, uthm holding
Norzila Binti Othman
(2011) Characterization And Optimization Of Heavy Metals Biosorption By Fish Scale, upm
Norzila Binti Othman
(2011) Overview Of An Environmental Friendly Technique Of Using Fine Aggregate In Concrete From Pet Bottle, upm
Norzila Binti Othman
(2010) Degradation Of Pah By Pure Strain Isolated From Municipal Sludge: Synergistic And Cometabolism Phenomena, usm
Norzila Binti Othman
(2010) Isolation And Optimization Of Phenanthrene Degradative Bacteria, ums
Norzila Binti Othman
(2010) Sludge Management In Malaysia, UTHM
Norzila Binti Othman
(2009) Bioremediation Of Soil Contaminated With Pahs: An Overview., kyoto uni
Norzila Binti Othman
(2009) Fluorene Degradation By Microorganism Isolated From Municipal Sludge, umt
Norzila Binti Othman
(2009) Isolation And Optimization Of Naphthalene Degradative Bacteria, faculty of civil,itb
Norzila Binti Othman
(2008) Analysis Of Bulk Parameter And Heavy Metal In Muniicipal Sludge, uitm
N Othman, N Hussein, A T Abdul Karim & S Abdul Talib
(2008) Analysis On Bulk Parameters And Polycyclic Aromatic Hydrocarbon In Municipal Sludge
Norzila Binti Othman
(2008) Biodegradation Of Fluorene, iem
Norzila Binti Othman
(2008) Extraction Technique For Determination Of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons In Municipal Sludge, kaist
Norzila Binti Othman
(2007) Overview Of Sludge Treatment In Malaysia, usm

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS264 Perundingan dan Pembangunan Bio Pesticida Bagi Produk Spray Anti Serangga Organik S2K YY & S Teguh Enterprise 01/09/2020 30/10/2020
PS256 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/01/2020 30/06/2020
PS185 Measurement of Air Quality at Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) and UTHM Campus Area Evergreen Fibreboard Berhad 01/07/2019 31/12/2019
PS169 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
PS183 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
PS206 Projek Membina Laluan Baru Jalan Kampung Rahmat Merentasi Estate Sri Gading, Daerah Batu Pahat, Joho Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 01/03/2019 31/03/2020
P141 Membina Laluan Baru Jalan Kg.Rahmat Merentasi Estet Sri Gading, Batu Pahat (Reka dan Bina) Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 15/07/2018 15/09/2018
P132 Membina Laluan Baru Jalan Kg.Rahmat Merentasi Estet Sri Gading, Batu Pahat (Reka dan Bina) Safwa Global Builders (M) Sdn Bhd 09/06/2018 05/05/2020
P106 KAJIAN STRUKTUR DAN JENIS BAHAN (REKABENTUK SISTEM RAWATAN DALAM MESIN PENAPIS AIR) UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 04/08/2017 04/09/2017
P098 INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM BAGI PEMBANGUNAN KOMPLEKS PETROLEUM BERSEPADU PENGERANG SOUTHERN DIGGERS ENTERPRISE SDN BHD 15/04/2017 23/02/2019
P093 PERKHIDMATAN SAINTIFIK DAN PENYELIDIKAN - CADANGAN PENYEDIAAN GARIS PANDUAN MESIN PENAPIS AIR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 06/04/2017 06/06/2017

YearDescriptionLevel
2023Evaluation Panel of Project/Student for panel penaziran geran frgs kpt, kpt, Malaysia, May 2023 National
2023Evaluation Panel of Project/Student for pemurniaan call for proposal kpt, kpt, Malaysia, August 2023 National
2022 - 2025 Member for ahli senat UTHM wakil FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University

YearDescription
2023 External Assessor / External Reviewer for Penolong ketua kluster Geran Fundamental KPT, KPT, Malaysia, January 2023
2023 Main Supervisor for Nabilah Zayadi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Mubasyir Bin Yusman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Mubasyir Bin Yusman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Amira Nadia Binti Rizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Amira Nadia Binti Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Faezal Bin Tairini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Faezal Bin Tairini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Pang Zhi Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Sazree Azlee Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Syed Azri Zuhairi Bin Syed Zaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Evaluation Panel of Project/Student for pameran inovasi FRIM, FRIM, Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Amirul Najmi Bin Ahamad Nazari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Azra Batrisyia Binti Iwan Kurniawan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Tieong Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Haziq Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Fikri Haziq Bin Sabahaudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Imran Bin Rozman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zamir Arif Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Hazimah Husna Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aina Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Faghira Syamimi Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Zetty Binti Zabani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuraqilah Binti Misron, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hasziatie Anina Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuur Afzaiffah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Prithini Ramu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Thevhan A/L Murally, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for Geran FRGS KPT, KPT-BKPI, Malaysia, February 2022
2022 External Examiner for master USM, USM, Malaysia, November 2022
2022 Main Supervisor for Sofiah Binti Rahmat, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Afza Nazifa Binti Mohd Azam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Afza Nazifa Binti Mohd Azam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Eliza Hanum Hakimah Binti Jaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Shahirah Hanis Binti Mohd Shokri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nuraisah Binti Mohd Zul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nuraisah Binti Mohd Zul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Sazree Azlee Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Syed Azri Zuhairi Bin Syed Zaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Azra Batrisyia Binti Iwan Kurniawan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Faris Ikhmal Bin Mohd Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Haziq Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aizuddin Bin Mohd Fadzli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aizuddin Bin Mohd Fadzli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amezuddin Bin Ahmad Shahrulazwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Imran Bin Rozman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Safek Bin Hasshrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Safek Bin Hasshrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nasuha Hana Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aina Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Hasziatie Anina Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Syakila Binti Nasaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shahizad Shafiq Bin Sharom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shahizad Shafiq Bin Sharom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nasihah Binti Ramdzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Whitney Anak Thomas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Whitney Anak Thomas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yap Zi Ning, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yap Zi Ning, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zulhaimin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zulhaimin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Nurul Farah Atika Binti Mohamad Fauzi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Eliza Hanum Hakimah Binti Jaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Faiz Bin Basharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Fazilah Binti Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Shahirah Hanis Binti Mohd Shokri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nuraisah Binti Mohd Zul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Saidatul Husna Binti Mohd Fouzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Khadijah Najwa Binti Che Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Khadijah Najwa Binti Che Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nur Aishah Binti Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nur Aishah Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Amirul Nazwan Bin Zakiruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Anwari Khazim Bin Asmadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Aqilah Zakiah Binti Jahani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Eve Anak Donysos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hong Siew Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Faris Ikhmal Bin Mohd Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amezuddin Bin Ahmad Shahrulazwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nasuha Hana Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Syakila Binti Nasaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nasihah Binti Ramdzan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur Ezianie Binti Mohamad A'Ashri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhammad Shamim Bin Abd Haris, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Syafiqa Binti Ayob, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Fahmi Bin Zaid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Fahmi Bin Zaid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Amirul Bin Muzapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Amirul Bin Muzapa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Faiz Bin Basharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norshahida Binti Mustar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Atikah Erna Binti Wanja, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Fazilah Binti Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Saidatul Husna Binti Mohd Fouzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Amirul Nazwan Bin Zakiruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Anwari Khazim Bin Asmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Aqilah Zakiah Binti Jahani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Eve Anak Donysos, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hong Siew Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Farrah Nuramanina Binti Mohd Anuar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Norhanif Bin Ahmad Zairin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Norhanif Bin Ahmad Zairin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norshahida Binti Mustar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Atikah Erna Binti Wanja, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Salsabila Binti Norisman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Farah Atika Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Farah Atika Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Aini Syahirah Binti Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aini Syahirah Binti Sobri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hafizhan Bin Lali @ Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hafizhan Bin Lali @ Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hazwan Bin Tohid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hazwan Bin Tohid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zahhar Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zahhar Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anis Natasha Binti Che Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anis Natasha Binti Che Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Norshila Binti Abu Bakar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Ridzwan Bin Zakariah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amirah Hani Binti Mohd Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amirah Hani Binti Mohd Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Naqib Bin Basir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Naqib Bin Basir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nabilah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Salsabila Binti Norisman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Siti Nor Aishah Binti Mohd Salleh, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-supervisor for Syarifah Nur Fahirah Binti Tuan Besar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aishah Binti Ambok Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aishah Binti Ambok Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kell Moryane Anak Kimboi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kell Moryane Anak Kimboi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fahmi Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fahmi Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nelia Binti Jomasri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nelia Binti Jomasri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aiza Binti Darnak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aiza Binti Darnak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nur Shahirah Binti Abd Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Fadhli Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Fadhli Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nabilah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Shahirah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sii Ho Lung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syarifah Nur Fahirah Binti Tuan Besar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Abdullah Faisal Abdulaziz Al-Shalif, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Afiqah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Ikram Bin Ab. Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Faizzatul Aqma Binti Md Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fathin Afifah Binti Samian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kalpana Sri A/P Uthaya Vanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azizan Bin Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Faiz Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hakim Bin Mohd Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Haziq Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Ilham Bin Dziauddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Irsyaduddin Bin Hasbollah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Hasyimah Binti Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norazlinda Elisa Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farahanim Binti Mohd Rozlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nursyahirah Binti Mohd Khalip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Intan Farzana Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Hanum Binti Amirudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nurbaizzatul Solehah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Farhan Bin Hassan, Sime Darby Property Berhad , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Haziq Bin Kamarolzaman, Jkr Daerah Rembau, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nazrin Bin Mohd Lokman, Pejabat Majlis Daerah Tampin, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noor Adeeba Hanis Bt Mohd No Zalbian, Jurutera Sinarunding Aidil Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Alia Diana Binti Mohd Zim, Sime Darby Property Berhad , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Amirah Binti Ranle, Jkr Daerah Rembau, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Shazmiza Binti Hamir, Majlis Daerah Kuala Pilah, 2016
2016 Main Supervisor for Vicky Kumar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Chew Xian Cheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Chew Xian Cheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Hazarina Binti Mohamed Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Hazarina Binti Mohamed Hussain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Shahirah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Shareen Hwong Shiaw Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sii Ho Lung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Syarifah Nur Fahirah Binti Tuan Besar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Megat Mohamad Zamer Bin Migat Omer, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Siti Zu Nurain Binti Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nor Izzah Bt Haji Abdul Aziz, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Ridzwan Bin Zakariah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Syazwani Bt Mohd Asharuddin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Muhammad Amir Bin Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Shareen Hwong Shiaw Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Nabilah Binti Zayadi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Wellson Bin Risit, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Syahrul Nizam Bin Maarup, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Wan Afnizan Bin Wan Mohamed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Asrulazuan Bin Mohd Suhaimi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohd Firdaus Hafifi Bin Azizul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nik Suriayanti Binti Md Zainan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nor Shazarina Binti Mohd Noh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nur Hidayah Binti Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nur Solini Bte Leman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nurul Farihah Binti Abu Kasin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Tuan Munirah Binti Tuan Kamaruddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Zalilah Murni Bt Mat Ali @Yunus, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Er Chin Ming, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Co-supervisor for Faisal Bin Sheikh Khalid, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Co-supervisor for Nur Izaitul Akma Binti Ideris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Co-supervisor for Umi Kalthsom Binti Parjo, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nur Izaitul Akma Binti Ideris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Syazwani Bt Mohd Asharuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Umi Kalthsom Binti Parjo, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Co-supervisor for Mohd Khairil Annas Bin Mahamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Muhammad Asyraf Bin Roslan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nabilah Binti Zayadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011

YearDescriptionLevel
2023Member for fkaab, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 University
2023Evaluation Panel of Project/Student for pemurniaan call for proposal kpt, kpt, Malaysia, August 2023, August 2023 National
2023Evaluation Panel of Project/Student for panel penaziran geran frgs kpt, kpt, Malaysia, May 2023, May 2023 National
2023Member for MRANTI SUPERCHARGE WILAYAH SELATAN-PANEL AKADEMIK, MRANTI, Malaysia, September 2023, September 2023 Goverment
2023External Assessor / External Reviewer for Penolong ketua kluster Geran Fundamental KPT, KPT, Malaysia, January 2023, January - December 2023 National
2023Keynote Speaker for i6 D-project 2023, politeknik Ibrahim Sultan Johor , Malaysia, November 2023, November 2023 State
2022 - 2025 Member for ahli senat UTHM wakil FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2025 University
2022Keynote Speaker for 7th Civil workd Conference, UNI NAROTAMA, Indonesia, August 2022, August 2022 International
2022Advisor/Chairman for 7th Civil World Conference, UNI Narotama, Indonesia, August 2022, August 2022 International
2022Evaluation Panel of Project/Student for pameran inovasi FRIM, FRIM, Malaysia, November 2022, November - December 2022 Goverment
2022External Examiner for master USM, USM, Malaysia, November 2022, November - December 2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for Geran FRGS KPT, KPT-BKPI, Malaysia, February 2022, February - March 2022 National

YearDescriptionOrganiser
2023 PROGRAM KEMAJUAN TRANSFORMATIF KE ARAH MATLAMAT PEMBANGUNAN LESTARI : WACANA AMALAN TERBAIK UNIVERSITI SAINS MALAYSIA AKEPT
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM
2019 PROGRAM UNIVERSITY LEADERS ENTREPRENEURIAL EDUCATORS BOOTCAMP (UNILEEB) LAIN-LAIN

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 KURSUS "UPSKILLING YOUR PESONA"
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
30/01/2024
2023 SESI TRAINING OF TRAINERS (TOT) KEPADA PANEL PENILAI DALAMAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) TAHUN 2024
UTHM / Bilik Lestari 1, Aras 3, Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA)
19/12/2023
2023 PROGRAM KEMAJUAN TRANSFORMATIF KE ARAH MATLAMAT PEMBANGUNAN LESTARI : WACANA AMALAN TERBAIK UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
AKEPT / DEWAN ZA'BA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
30/10/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 9 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KOMERSIALISASI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
25/09/2023
2023 BENGKEL PENGKOMERSILAN PROGRAM PEMBELAJARAN BERTERUSAN SERTA PEMBANGUNAN DASAR DAN GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT UTHM
UTHM / HOTEL GRANADA JOHOR BAHRU
14/09/2023 - 16/09/2023
2023 PROGRAM MRANTI SUPERCHARGER SOUTHERN REGION 2023
UTHM / MEDINI 6, ISKANDAR PUTERI, JOHOR
07/09/2023
2023 JERAYAWARA PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN VOL. 2 /2023.
UTHM / Auditorium Al-Jazari, Aras 3 , Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM Parit Raja.
28/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
15/08/2023 - 16/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 JERAYAWARA PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN
UTHM / UTHM KAMPUS PAGOH
15/05/2023
2023 PROGRAM AUDIT DALAM MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT 2022 (MYRA 2022) PERINGKAT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK PERSIDANGAN, BANGUNAN PUSAT PENYELIDIKAN DAN DEWAN JEMAAH, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
08/05/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN GARIS PANDUAN ANJURAN PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
10/04/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN KEJITUAN DAN PIAWAIAN DATA MENGIKUT KEPERLUAN MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT 2022 (MYRA2022)
UTHM / BILIK PERSIDANGAN 1&2 ARAS 1, BANGUNAN PENYELIDIKAN RMC, UTHM
22/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 DEMONSTRASI SISTEM DICE 2023
UTHM / BILIK PERSIDANGAN ARAS 1, PUSAT PENYELIDIKAN UTHM
16/02/2023
2023 BENGKEL SASARANKERJA TAHUNAN (SKT) DAN MYPORTFOLIO, PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC),UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / LaCrista Hotel Melaka, 146, Jalan Hang Tuah,
02/02/2023 - 04/02/2023
2022 PROGRAM VC TALK : GOOD GOVERNANCE
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA UTHM
16/11/2022
2022 SIRI 6 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/10/2022
2022 SIRI 4 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENJANAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
11/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 BENGKEL GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL
UTHM / KSL RESORT HOTEL JOHOR BAHRU
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
13/09/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 TESTING CONSULTATION USING UTHM EQUIPMENT
LAIN-LAIN / BILIK MESYUARAT 1, KAMPUS PAGOH
23/06/2022
2022 BENGKEL BERKAITAN PEMANTAUAN GLOBAL TECHNOPRENUERS 2030, PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), UTHM
LAIN-LAIN / UTM Hotel & Residence Kuala Lumpur
09/06/2022 - 11/06/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU TENTANG PENGENALAN KEPADA HARTA INTELEK SIRI 1
LAIN-LAIN / Google Meet
18/04/2022
2022 PROGRAM AUDIT DALAM MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT 2021
UTHM / DEWAN JEMAAH,PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
12/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 BENGKEL BIL. 1 / 2022 : PENYEDIAAN DRAF MANUAL KUASA DAN PERWAKILAN KUASA
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
24/03/2022
2022 BENGKEL SEMAKAN KEJITUAN DAN PIAWAIAN DATA MENGIKUT KEPERLUAN MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT 2021 (MYRA@2021)
UTHM / Bilik Persidangan Pusat Pengurusan Penyelidikan Aras 1
16/03/2022
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
13/11/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
11/11/2021 - 12/11/2021
2021 [SIRI 1] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 2 : UTHM TECHNOPRENEUR (F2.1 - INOVASI DAN KOMERSIALISASI & F2.2 - PENINGKATAN KEKAYAAN)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
18/10/2021
2021 MAJLIS PELANCARAN PERSATUAN PESARA UTHM
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / SUDUT TAN SRI JOHAN JAAFAR, ARAS 3, PTTA
16/09/2021
2021 SESI PERKONGSIAN BERKAITAN GERAN KOMERSIAL BERSAMA DR. MARIAM - UTM
UTHM / Aplikasi Zoom : https://bit.ly/SESIPERKONGSIANGERANKOMERSIAL
08/07/2021
2021 WEBINAR INDUSTRI 2021: PENGURUSAN SISTEM SALIRAN BANDAR DALAM KELULUSAN PEMAJUAN TANAH BAGI TUJUAN PROJEK PERUMAHAN MENGIKUT KONSEP SALIRAN MESRA ALAM
FKAAS,UTHM / Platform google meet - https://meet.google.com/eeh-duno-zvh
16/06/2021
2021 FORUM TIADA TAPAK PELUPUSAN SISA : BERSEDIAKAH KITA?
UTHM / ZOOM MEETING
06/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY 2/2021:ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): CONCEPT AND PRACTICE
UTHM / Zoom
01/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP) BERSAM YBRS. PROF. MADYA DR. NOR AZIATI BINTI ABDUL HAMID
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2021
2021 SESI PERKONGSIAN ILMU: PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP) BERSAMA YBRS. PROF. MADYA DR. NOR AZIATI BINTI ABDUL HAMID
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2021
2021 BENGKEL SEMAKAN KEJITUAN DAN PIAWAIAN DATA MENGIKUT KEPERLUAN MALAYSIAN RESEARCH ASSESSMENT 2020
UTHM / RESEARCH LOUNGE, RMC
17/03/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENYEDIAAN PROPOSAL BAGI PROJEK PPRN 2.0
UTHM / WAR ROOM, ICC
08/03/2021
2021 PROGRAM SEMBANG SANTAI BERSAMA PAK YEM
UTHM / ZOOM
03/03/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 TAKLIMAT PERMOHONAN DAN PENYEDIAAN PROPOSAL FRGS
UTHM / Online google meet
15/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 BENGKEL SEMAKAN SEMULA PROSES, KERJA, TERMA RUJUKAN DAN KEAHLIAN JAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN, ARAS 3, PEJABAT PENDAFTAR
08/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT214 A Method For Preparing a Strach Powder With Flocculating and Antimicrobial properties Paten (Patent) PI2022002605 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP777 Garis Panduan Penubuhan Syarikat Terbitan Universiti (STU) Hak Cipta (Copyright) LY2021J05526 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP776 Garis Panduan Perundingan Proses Kerja Aktiviti Perundingan Hak Cipta (Copyright) LY2021J05525 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP774 Garis Panduan Pengkomersialan Trade marks LY2021J05523 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP773 A Method of strach Extraction from Whole Peel Cassava Hak Cipta (Copyright) LY2021J05522 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP786 Garis Panduan Menganjurkan Persidangan Hak Cipta (Copyright) LY2021J05535 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP782 Garis Panduan Pelaksanaan Geran MTUN Commercialisation Fund (MCF) Hak Cipta (Copyright) LY2021J05531 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP783 Garis Panduan Pelaksanaan Geran lnnovation And Commercialisation lncubator (lCl) Hak Cipta (Copyright) LY2021J05532 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP780 Garis Panduan Pelaksanaan Geran Pembangunan Produk (GPP) Hak Cipta (Copyright) LY2021J05529 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP779 Garis Panduan Penggunaan dan PerlesenanCap Dagangan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Hak Cipta (Copyright) LY2021J05528 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP787 Garis Panduan Proses Kerja Aktiviti Pengujian Hak Cipta (Copyright) LY2021J05536 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP784 Polisi Harta lntelek Hak Cipta (Copyright) LY2021J05533 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP785 Garis Panduan Pameran Hak Cipta (Copyright) LY2021J05534 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP460 Chamber to Accelerate Carbonation Process and Control Curing of Concrete Hak Cipta (Copyright) LY2019007710 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP369 Synthesis Of Modified Cassava Peel Starch (MCPS) Hak Cipta (Copyright) LY2019004491 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP367 Extraction Of Cassava Peel Starch Hak Cipta (Copyright) LY2019004489 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP366 Methodology Of Secondary Data Collection And Laboratory Experiment For Proposed Preparation Guidelines Home Water Filtration System Hak Cipta (Copyright) LY2019004486 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP365 Preparation Of Activated Carbon From Banana Peel Waste With Impregnation Phosphoric Acid And Sulfuric Acid Hak Cipta (Copyright) LY2019004485 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP363 Development Of Activated Carbon From Rice Husk Hak Cipta (Copyright) LY2019004483 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP362 Development Of Groundwater Treatment Using Multiseries Media Hak Cipta (Copyright) LY2019004482 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP381 Isolation Of CarbonicAnhydrase And Urease Bacteria For Sequestration Atmospheric Co2 Into Bio-Foamed Concrete Bricks (B-Fcb) Hak Cipta (Copyright) LY2019004506 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT133 Enterococcus Faecalis bioconcrete Paten (Patent) PI2016700072 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT112 A Metal-Adsorbing Material Having Antimicrobial Activity and The Method of Preparation Thereo Paten (Patent) PI2015701073 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT86 A Filter For Treating Wastewater Paten (Patent) PI2014701032 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT79 A Recycle System Paten (Patent) PI 2014000443 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT75 A Method of Producing An Absorbent From Honeydrew Rind For Heavy Metal Removal Paten (Patent) PI 2013702089 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT74 Ring-Shaped Polyethylene Terephthalate Fiber-reinforced Concrete Paten (Patent) PI 2013702088 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT68 A Process Of Removing Heavy Metal In Wastewater Paten (Patent) PI 2013701428 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2020 C49 Enterococcus Faecalis Bioconcrete Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
22EREKA06 CASSAVA PEEL STARCH : A GREEN FLOCCULANT EREKA 2022 Emas dan Setara
16MTE03 ZiR BioConc EM : An Environmental Friendly Bacteria for Improving Concrete Pro MTE 2016 Gangsa dan Setara
15CIPTA01 Mosaic Sludge Brick (MSB) PECIPTA 2015 Emas dan Setara
15CIPTA05 Fish Scale A Potential Adsorbent For Metal Removal PECIPTA 2015 Perak dan Setara
15CIPTA14 Environmental Friendly Bioconcrete PECIPTA 2015 Sijil penghargaan sahaja
15CIPTA08 ARF for Simutaneous Nitrogen & Phosphorus Removal from Wastewater PECIPTA 2015 Perak dan Setara
15SIIF12 Impregnation Method of Producing Activated Carbon from Sugarcane Bagasse for Col SIIF 2015 Perak dan Setara
15MTE10 Impregnation Method of Producing Activated Carbon from Sugarcane Bagasse for Col Malaysia Technology Expo 2015 Perak dan Setara
14BIOMAL01 Metal Removal and Antimicrobial Properties of Modified Watermelon Rind. BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Emas dan Setara
14BIOMAL02 Aerated Rock Filter For Enhanced Nitrogen Removal Through Nitrification Process BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Perak dan Setara
14BIS03 FISH SCALE: A POTENTIAL BIOSORBENT FOR HEAVY METAL REMOVAL BRITISH INVENTION SHOW 2014 Emas dan Anugerah Tambahan
14ITEX13 The VASSF filter for simultaneous nitrogen and phosphorus removal from domestic Invention, Innovation and Technology Exhibition 2014 Perak dan Setara
14MTE21 The Vassf For Simultaneous Nitrogen And Phosphorus Removal From Domestic Wastewa Malaysia Technology Expo 2014 Sijil penghargaan sahaja
14MTE04 Ring-Shaped Polyethlene Terephthalate (RPET) Fibre Concrete Malaysia Technology Expo 2014 Gangsa dan Setara
14MTE05 Smart Recycle Bin Malaysia Technology Expo 2014 Gangsa dan Setara
14MTE03 Honeydew Rind : Fruit Waste For Biosorption Of Fe, Mn And Pb In Groundwater Malaysia Technology Expo 2014 Sijil penghargaan sahaja
13SIIF06 FISH SCALE A POTENTIAL BIOSORBENT FOR HEAVY METAL REMOVAL SIIF 2013 Perak dan Setara
13CIPTA12 Enviro Sorbent For Heavy Metal Removal PECIPTA 2013 Gangsa dan Setara
13ITEX13 FISH SCALE A POTENTIAL BIOSORBENT FOR HEAVY METAL REMOVAL Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI