Staff Profile

Full NamePUAN NORHAFIZAH BINTI AHMAD
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN PENGAJIAN ISLAM (KAMPUS PAGOH)
Email
Designation DS45 - PENSYARAH

Field of Expertise

Field Category (KPT) RELIGION AND ETHICS
Field (KPT) Religion
Field of Specialization (KPT) Religion

Areas of Research Interest

1. Pengajian Hadith
2. Pengajian Ulum Hadith
3. Pengajaran Hadith Untuk OKU

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2016 SARJANA PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2012 SARJANA MUDA QURAN DAN SUNNAH UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA
2006 SC/MCE/SPM/SPVM SMKA BANDAR PENAWAR

Professional Appointments

DS45 - Pensyarah

Management Experience

DateDescription
01/06/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Civilization & Culture (IC2)

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2022 FALSAFAH DAN ISU SEMASA [UQI11202], Sesi 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 FALSAFAH DAN ISU SEMASA [UQI11402], Sesi 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM [UQI10402], Sesi 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 FALSAFAH DAN ISU SEMASA [UQI11402], Sesi 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGAJIAN ISLAM [UQI10102], Sesi 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 FALSAFAH DAN ISU SEMASA [UQI11202], Sesi 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 FALSAFAH DAN ISU SEMASA [UQI11202], Sesi 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGAJIAN ISLAM [UQI10102], Sesi 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM [UQI10402], Sesi 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q035 Pengurusan Kebersihan Haid Dalam Kalangan Pelajar Wanita UTHM Ketua 31/10/2023
H988 Tahap Penerimaan dan Penguasaan Pelajar Terhadap Kursus Falsafah dan Isu Semasa Melalui Kaedah Pengajaran Dalam Talian Semasa Covid-19 di UTHM dan UTM. Ahli 30/06/2023
H991 Kaedah Penerapan Fiqh Taharah Dalam Konteks Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Dalam Mendepani Pandemik COVID19 Ahli 30/06/2023
M067 Indeks Pematuhan Dasar Dan Polisi Ahli Sunnah Wal Jamaah Bagi Pengurusan Masjid Di Negeri Sembilan (IPSW) Ahli 31/12/2022
H825 KERANGKA MODEL PERSEDIAAN MENGHADAPI PENYAKIT MEMATIKAN MENURUT PANDANGAN ISLAM Ahli 14/11/2022
H827 Pemilihan Debu Tanah Liat untuk Penggunaan Samak terhadap Alatan Industri Halal untuk Penyucian Najis Mughalazzah Ahli 14/11/2022

Publications

Book Chapters
Norhafizah Ahmad & Abd Shakor Borham
(2021) Kepercayaan Dan Agama Orang Asli Kanaq, Satu Dalam Dunia: Menelusuri Masyarakat Islam Suku Kaum Kanaq, UTHM , 16, ISBN:9789672975724
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Intan Farhana Saparuddin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Norhafizah Ahmad
(2021) Transformasi Pendidikan Dalam Kalangan Suku Kaum Asli Kanaq , Satu Dalam Dunia: Menelusuri Masyarakat Islam Suku Kaum Kanaq, UTHM , 44, ISBN:9789672975724
General Publications
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Norhafizah Ahmad, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan AInaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Uqi 10402 Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Siti Marpuah, Hafizah Binti Ahmad, Wan Shahira Mardhiah binti Wan Zahari
(2022) Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Aplikasi Dalam Talian Dan Sikap Pensyarah Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Semasa Pandemik Covid-19, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, AL HIKMAH RESEARCH & PUBLICATION CENTRE , 2, 1, ISSN:26370581
Arwansyah bin Kirin,Wan Ainaa Mardhiah,Faisal Hussein Ismail,Norhafizah,Abd Shakor,Siti Marpuah.
(2021) Analysis Of Da'If & Mawdu' Hadith In The Book Of Ta'Lim Al-Muta'Allim By Shaykh Al-Zarnuji, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION , 4, 614, ISSN:13094653
Norhafizah Ahmad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari & Arwansyah Kirin
(2021) Pelaksanaan Pengajian Hadis Bagi Tuna Netra Di Malaysia: Isu Dan Tantangan, RIWAYAH: JURNAL STUDI HADIS, PROGRAM STUDI ILMU HADIS, FAKULTAS USHULUDDIN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS , 12, 273, ISSN:2460755X
Norhafizah Ahmad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari & Arwansyah Kirin
(2021) The Implementation Of Hadith Studies For Visually Impaired People In Malaysia: Issues And Challenges, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 1, 101, ISSN:26829142
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Arwansyah Kirin, Norhafizah Ahmad, Siti Marpuah, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Water Treatment And Purification In Fiqh Perspective, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TuRKBILMAT E?ITIM HIZMETLERI , 4, 594, ISSN:13094653
Nur Atika Hairi & Norhafizah Ahmad
(2020) Pengaruh Dan Impak Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim) Terhadap Isu Palestin Di Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 11, 1, ISSN:27734781
Norhafizah Ahmad & Latifah Abdul Majid
(2016) Signifikan Pengajian Hadis Braille: Sorotan Literatur, JURNAL HADHARI, UKM , 12, 259, ISSN:19856830
Latifah Abdul Majid, Norhafizah Ahmad, Haziyah Hussin & Noraini Omar
(2015) The Significant Of Braille Hadith Studies In Malaysia, TINTA ARTIKULASI MEMBINA UMMAH (TAMU), PIMM EXPERTS SDN BHD , 12, 73, ISSN:2289960X
Prosiding / Seminar
Norhafizah Ahmad, Latifah Abdul Majid & Mohd Arif Nazri
(2022) Kemiskinan Haid Di Malaysia: Isu Dan Cabaran Semasa Pandemik Covid-19, PUSAT KAJIAN SYARIAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM , 101, ISBN:9786299671305
Norhafizah Ahmad & Latifah Abdul Majid
(2015) Keperluan Orang Kurang Upaya Penglihatan Terhadap Hadith Braille, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM , 359, ISBN:9789839368697

Consultancies

YearDescriptionLevel
2022 Pemeriksa 2 Kertas Soalan Ujian Kursus Pengantar Pengajian Islam [UQI10402], Semester Khas Sesi 2022/2023 University
2021 Pemeriksa 1 Kertas Soalan Ujian Kursus Falsafah dan Isu Semasa [UQI11202], Semester 1 Sesi 2021/2022 University
2020 Reviewer Proceeding Advances in Humanities and Contemporary Studies University

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2021 Pembangun MOOC Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2021 Penceramah Bengkel Literasi Undang-Undang Keluarga, Anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Johor dan Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) Johor State
2021 Urus Setia Program Sekolah Angkat Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum bersama SMK Lenga University
2021 Penilai Bab dalam Buku Terbitan UTHM 'Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Setempat: Pengalaman Mobiliti Antarabangsa Pelajar' University
2021 AJK Program Bual Bicara "Kegemilangan Kepimpinan DiRaja Johor" dan Majlis Perasmian Penutupan Sambutan Ulang Tahun Ke-10 Bangunan Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM University
2021 Urus Setia Webinar Wacana Ilmiah Jabatan Pengajian Islam University
2021 Pengurus Laman Web Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2021 Penilai Bab dalam Buku Terbitan UTHM 'Satu Dalam Dunia: Menelusuri Masyarakat Islam Suku Kaum Kanaq' University
2021 Setiausaha Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2021 Moderator Program Bersama Profesor Pelawat Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2021 Penilai Modul Terbitan UTHM Akidah Ketuhanan dan Sains University
2021 Jawatankuasa OBE & Mata Pelajaran Umum (MPU), Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2021 Penilai Manuskrip Terbitan UTHM 'Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Setempat: Pengalaman Mobiliti Antarabangsa Pelajar' University
2021 Urus Setia Siri Webinar Antarabangsa 'Akhlak dan Tasawuf' University
2021 Pembentang Kolokium Staf Akademik Siri 3, Galeri Ilmu Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2021 Penyelaras Kursus Falsafah dan Isu Semasa [UQI11402], Semester 2 Sesi 2020/2021 Bagi Program Diploma University
2020 Jawatankuasa Galeri Ilmu, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2020 Urus Setia Webinar Wacana Ilmiah Jabatan Pengajian Islam 'Mazhab Fiqh: Kepentingan dan Cabaran Masa Kini di Malaysia' University
2020 Urus Setia International Webinar 'Memperkasa Manfaat Wakaf Pendidikan' University
2020 Pembantu Penyelaras Kursus Pengantar Pengajian Islam [UQI10402], Semester 0 Sesi 2020/2021 Bagi Program Diploma University
2020 Jawatankuasa Pasukan Bertindak Kecemasan & Kebakaran (OSHE), Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2020 Jawatankuasa Khidmat Masyarakat & Pembangunan Komuniti, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2020 Jawatankuasa Promosi & Perhubungan Korporat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS UTHM LIGHTBOARD: VIP SESSION
UTHM / STUDIO UCiTV, UTHM
23/05/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 STUDENT LEARNING TIME (SLT)
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TARATAI
19/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 KURSUS ASAS KEWANGAN UNIVERSITI
UTHM / APLIKASI GOOGLE MEET
28/03/2022 - 29/03/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ILMU:PERMOHONAN GERAN TRANS-DISCIPLINARY RESEARCH GRANT SCHEME (TRGS) DI FKEE
FKEE,UTHM / ATAS TALIAN
07/03/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 1
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / PORT DICKSON
25/01/2022 - 27/01/2022
2022 ASAS PERKHIDMATAN STAF
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
03/01/2022 - 05/01/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 SANTAI TAPI SAMPAI DENGAN GOOGLE FORMS (BEGINNER)
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
20/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 WEBINAR SISTEM RUJUKAN UNIVERSITI (PANGKALAN DATA LANGGANAN UTHM, SMPU, E-REPORT, UTHM REPOSITORY
UTHM / GOOGLE MEET
28/07/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 27 MEI SIRI 4
UTHM / online/meet
27/05/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 CERAMAH PENERBITAN BUKU DAN MODUL
UTHM / ZOOM MEET
15/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA ZAKAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97566453216?pwd=TW9STWtIYmRjMzUraDhyYUNSNGMzQT09
02/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: MENGAPA MEMILIH MENJADI PENSYARAH UNIVERSITI?
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
03/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1SESI AKADEMIK 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020 - 07/10/2020
2020 PROGRAM BERJAYA VS BAHAGIA
UTHM / DEWAN AL FARABI, MASJID UTHM
14/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KERTAS KERJA DIPLOMA EKSEKUTIF PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK DAN FPTV
UTHM / -
12/08/2020
2020 WORK SMARTER WITH MICROSOFT EXCEL (DATA MANIPULATION)
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
06/08/2020
2020 MANAGING JOURNAL TOWARDS SCOPUS AND ISI INDEXING
UTHM / -
05/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020

« Back