Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Institut Kejuruteraan Integrasi
 
  07-4564324
Dr. NUR ADILA BINTI AB. AZIZ

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR , RMIT University Melbourne Australia (2017)
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2012)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2009)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Other Civil Engineering n.e.c.

Environmental Engineering
Water/wastewater treatment
Water quality

Adsorption (natural/low cost material as adsorbent)
Electrocoagulation

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2021 - 01/01/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelaras MUET Task Force
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jabatan Kejuruteraan Awam
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2020 - 31/12/2020 Penyelaras MUET Task Force
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

YearDescriptionRoleLevel
2021 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2021 - 9999The Clean Air Forum Society of Malaysia (MyCAS) Ahli Kebangsaan
2011 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2021 - 2022Malaysian Water Association (MWA) Ahli Kebangsaan
2021 - 2022Technological Association of Malaysia (TAM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Assistant Coordinator for JAWATANKUASA PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024 University
2024 Committee Coordinator for Jawatankuasa MUET Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024 University
2024 Committee Member for JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI AKADEMIK DAN AKREDITASI (PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM) FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024 University
2024 Engineering Mathematics [BFC25103], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Advisor/Chairman for Kursus MUET (Speaking Skills) FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Assistant Chairperson of VIVA for VIVA VOCE (MASTER OF CIVIL ENGINEERING) UMMU SALAMAH BINTI MD TAHIR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Course Coordinator for Pemurnian Kurikulum dan Silibus bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (BFF), FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Mathematics [BFC25103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 English Development And Engagement [UHB12902], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Examiner for VIVA VOCE (MASTER OF CIVIL ENGINEERING) FARIZAH BINTI FADZIL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Member for JAWATANKUASA KHAS UNTUK PENYEDIAAN DAN PEMURNIAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA BAGI LAPORAN INTERIM SAR 2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Kedua Projek Sarjana Muda 2 Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina Semester I Sesi 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Coordinator for Jawatankuasa MUET Fakulti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Program Earth Month Awareness 2022 Anjuran Pejabat Kampus Lestari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus UHB12902 English Development and Engagement (EDE) Sem 2 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Pembentangan Projek Sarjana 1 bagi Program Sarjana Kejuruteraan Awam Secara Kerja Kursus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Pembentangan Projek Sarjana 2 bagi Program Sarjana Kejuruteraan Awam Secara Kerja Kursus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Tajuk Projek Sarjana Muda 1 Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina Semester II Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Program Pembelajaran Berterusan (Panel Penilai Projek Sarjana 2 MFA20212 Sem 1 20212022, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Examination Invigilator for Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 20212022 bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Head for Pemurnian Silibus Kursus Elektif BFA40304 Rekabentuk Kejuruteraan Air Sisa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Head for Pemurnian Silibus Kursus Elektif BFA40403 Rekabentuk Kejuruteraan Air Sisa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Member for Fundamental Civil Engineering Examination (FCEE), Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Moderator for Penyampai Webinar Program Earth Month Awareness 2022 Eco-Hydrology Satu Permulaan ke arah Kelestarian Sumber Air Anjuran Pejabat Kampus Lestari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Supervisor for Penyelia Projek Sarjana Muda Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina Semester II Sesi 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Fluid Mechanics [BFC10403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Mathematics Iii [BFC24103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Fluid Mechanics [BFC10403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Civil Engineering Mathematics Iii [BFC24103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Fluid Mechanics [BFC10403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Mathematics Iii [BFC24103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2012 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Fluid Mechanics [BFC10403], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Hydrology [BFC32002], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K456 An insight of ammoniacal nitrogen degradation via aerated coagulation process for matured leachate safe disposal Ahli 30/09/2025
Q468 CO-DIGESTION OF FOOD WASTE WITH YARD WASTE: BIOENERGY AND BIOFERTILIZER POTENTIAL Ahli 30/06/2025
M159 Optimization Color Removal In Textile Wastewater Using Different Coagulant/Resin And Coagulant Aids Ahli 28/02/2025
M121 OPTIMIZATION STUDY OF DECOLOURING AGENT FORMULATION FOR EFFICIENCY OF THE COLOURED WASTEWATER TREATMENT Ahli 30/11/2023
Q014 THE INVESTIGATION OF EUTROPHICATION AFFECT OF EXCESSIVE GROWTH OF MACROPHYTES IN DRAINAGE SYSTEM AT PARIT RAJA, JOHOR Ahli 31/10/2023
H832 Waste-based adsorbents (WBA) for the removal of organic pollutants from food processing wastewater Ketua 14/05/2023
H489 Program : Development of pilot scale biogas digester using food waste Projek : Waste to Biogas Ahli 30/06/2022
H079 Investigation of thermal comfort in high humidity living environments in hot humid climate of Malaysia Ahli 31/12/2020
1571 A new sustainable and eco-friendly composite adsorbent media developed from activated coconut shell carbon, activated cow bone powder and zeolite for the remediation of palm oil mill effluent (POME) Ketua 31/07/2019

Book
MUHANNA MOHAMMED ALSHAIBANI, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, NUR ADILA AB. AZIZ, ADEL ALI SAEED AL-GHEETHI
(2020) Empowering Effective Environmental Engineering Approach Toward Industrial Revolution 4.0, UTHM , 1, ISBN:9789672916406
Book Chapters
O. Abdulrahman Adeleke, Ab Aziz Abdul Latiff, Mohammed Radin Saphira, Zawawi Daud, Norli Ismail, Amimul Ahsan, Nur Adila Ab Aziz, Mohammed Ndah, Vicky Kumar, Adel Al-Gheethi, M. Arif Rosli, Mahmood Hijab
(2018) Locally Derived Activated Carbon From Domestic, Agricultural And Industrial Wastes For The Treatment Of Palm Oil Mill Effluent, Nanotechnology In Water And Wastewater Treatment Theory And Applications, Elsevier , 35, ISBN:9780128139028
Oyekanmi Abdulrahman Adeleke, Ab Aziz Abdul Latiff, Mohammed Radin Saphira, Zawawi Daud, Norli Ismail, Amimul Ahsan, Nur Adila Ab Aziz, Adel Al-Gheethi, Vicky Kumar, Ayeronfe Fadilat, Najeeya Apandi
(2018) Principles And Mechanism Of Adsorption For The Effective Treatment Of Palm Oil Mill Effluent For Water Reuse, Nanotechnology In Water And Wastewater Treatment: Theory And Applications, Elsevier , 1, ISBN:9780128139028
General Publications
Prof. Ts. Dr. Aeslina Binti Abdul Kadir Prof. Madya Dr. Nur Shaylinda Binti Mohd Zin Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Fairouz Bin Mohd Yousof Puan Napisah Binti Basir Encik Mohd Hafiz Bin Sadiran Puan Nur Suhaibah Binti Supian Encik Mohd Syarifudin Bin Aris
(2022) Uthm Sustainable Report 2022, UTHM , 1, ISBN:-
PROF TS DR AESLINA BINTI ABDUL KADIR, DR NUR SHAYLINDA BINTI MOHD ZIN, PROF MADYA DR MOHD KAMIL BIN ABDULLAH, PUAN NAPISAH BINTI BASIR, ENCIK MOHD HAFIZ BIN SADIRAN, PUAN NUR SUHAIBAH BINTI SUPIAN & ENCIK MOHD SYARIFUDIN BIN ARIS
(2021) Uthm Sustainable Report 2021, UTHM , 1, ISBN:-
N Sulaiman, NSM Zin,N Basir,MH Sadiran, MS Aris, R Ali, NHA Hamid, H Harun, AA Kadir, R Hamdan, RMSR Mohamed, S Musa, NAA Aziz,SN Rahmat, AAF< Ka,il, H Kasmin, MAA Nazri,AM Yasin, SMS Musa, N Hamidon, Z Lokeman, MN M Taher, S D Daniel, NA Termida, NAA Hamid, MNA Mohamed, TM Junaid, NH Othman, ZA Talib, Z jamellodin, R Zainal, AJLM Siang, F Hashim, Samsudin, MK Khadzir, MAM Azmi, SS Omar, J Jaganathan, MR A Halim,MA Zakaria,MH Hanipah, S Ismail, MK Abdullah, MN Ramlan
(2020) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2020, UTHM , ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Shaylinda Mohd Zin, Nur Adila Ab Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman , Adel Ali Saeed Anduh Al Gheeti, Azra Munirah Mat Daud, Hartini Kasmin
(2019) Teaching And Learning Module, Nature Conservation, Bfc 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Roslinda Seswoya, Rafidah Hamdan, Nur Adila Ab. Aziz, Azra Munirah Mat Daud, Nur Shaylinda Mohd Zin, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman
(2019) Teaching And Learning Module: Environmental Engineering (Bfc32403), UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Roslinda Seswoya, Nur Shaylinda Mohd. Zin, Nur Adila Ab. Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Mohd Ariff Ahmad Nazri, Norzila Othman, Adel Ali Saeed Abduh Al¿Gheethi and Azra Munirah Mat Daud
(2019) Teaching And Learning Module: Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2019) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2019, UTHM , -, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2018) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2018 , UTHM , -, ISBN:-
Journal
Nur Adila Ab Aziz, Fatin Najihah Ruslan, Wesam Al Madhoun
(2023) A Sustainable Approach For Removing Organic Pollutants From Food Processing Effluents Using Unmodified Cocopeat As An Adsorbent, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 5, 176, ISSN:21803242
M S Miswan, R Hamdan,Muhammad Hafiq Afifi Azman, Nur Adila Ab. Aziz, Zuhaib Siddiqui
(2023) Determination Of Nitrogen, Phosphorus Andpotassium In Soil And Plant Due To Husbandryfarming In Parit Rasipandrainage System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLECONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 5, 197, ISSN:21803242
Rafidah Hamdan, Muhammad Safwan Miswan , Nur Wani Edros , Nur Adila Ab. Aziz, Zuhaib Siddiqui
(2023) Study Of Ammonia-Nitrogen And Phosphorus In Parit Rasipan Canal During The Wet Season, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 11, 192, ISSN:2229838X
Efaq Ali Noman, Adel Al-Gheethi, Mohammed Al-Sahari, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Rich Crane c, Nur Adila Ab Aziz, Muthusamy Govarthanan
(2022) Challenges And Opportunities In The Application Of Bioinspired Engineered Nanomaterials For The Recovery Of Metal Ions From Mining Industry Wastewater, CHEMOSHPERE, ELSEVIER , 12, 1, ISSN:00456535
Nur Adila Ab. Aziz, Niranjali Jayasuriya, Linhua Fan, Adel Al-Gheeti
(2021) A Low Cost Treatment System For Undergrounds Water Using Moringa Oleiferas Seeds And Musa Cavendish Peels For Remote Communities, JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY , JOHN WILEY & SONS LTD , 3, 680, ISSN:10974660
Anwari Khazim Asmadi, Nur Adila Ab. Aziz
(2021) Electrocoagulation Using Aluminium And Stainless Steel Electrodes For The Removal Of Turbidity, Colour And Suspended Solids From Full-Handwashing Car Wash Wastewater, JOURNAL OF ADVANCEMENT IN ENVIRONMENTAL SOLUTION AND RESOURCE RECOVERY, UTHM , 12, 41, ISSN:28212819
Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Ab Aziz Abd Latiff, Zawawi Daud, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Norli Ismail, Nur Adila Ab Aziz, Mohd Rafatullah, Kaizar Hossain, Akil Ahmad, Ajijolakewu Kamoldeen Abiodun
(2019) Adsorption Of Cadmium And Lead From Palm Oil Mill Effluent Using Bone-Composite: Optimisation And Isotherm Studies, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, Taylor & Francis , 6, 707, ISSN:03067319
Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Ab Aziz Abdul Latiff, Zawawi Daud, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Adila Ab Aziz, Norli Ismail, Mohd. Rafatullah, Akil Ahmad, Kaizar Hossain
(2019) Adsorption Of Pollutants From Palm Oil Mill Effluent Using Natural Adsorbents: Optimization And Isotherm Studies, DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATION , 11, 181, ISSN:19443994
Mohd Arif Rosli , Zawawi Daud , Mohd Baharudin Ridzuan , Nur Adila Abd Aziz , Halizah Binti Awang , Abdulrahman Oyekanmi Adeleke, Kaizar Hossain, Norli Ismail
(2019) Equilibrium Isotherm And Kinetic Study Of The Adsorption Of Organic Pollutants Of Leachate By Using Micro Peat-Activated Carbon Composite Media, DESALINATION AND WATER TREATMENT, Desalination Publications , 4, 185, ISSN:19443994
Abdelrahman Hamed, Efaq Ali Noman, Adel Al-Gheethi, Mohammed Al-Sahari, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Balkis A Talip, Nur Adila Ab. Aziz, Amir Hashim Mohd Kassim
(2019) Optimization Of Algicidal Activity Of Indigenous Strain Schizophyllum Commune 104uthm Against Microcystis Aeruginosa In Freshwater Using Response Surface Methodology , DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATION , 12, 356, ISSN:19443986
Zawawi Daud, Nazlizan Nasir, Halizah Awang, Nur Adila Ab Aziz, Baharin Ahmad, Mohd Baharudin Ridzuan, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Chitosan Beads As An Adsorbent For The Removal Of Colour From Natural Rubber Wastewater, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 93, ISSN:2229838X
Nur Adila Ab Aziz, Niranjali Jayasuriya, Linhua Fan, Mohd Azuan Zakaria, Faizal Pakir, Zawawi Daud, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Norli Ismail
(2018) Effects Of Solution Matrix On Moringa Oleifera Seeds And Banana Peel In Eliminating Heavy Metals, Fluoride And Turbidity From Synthetic Groundwater Samples, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 68, ISSN:26007916
Nazlizan Nasir, Zawawi Daud, Halizah Awang, Nur Adila Ab Aziz, Baharin Ahmad, Mohd Baharudin Ridzuan, Mahmoud Hijab Abubakar, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Utilization Of Empty Fruit Bunch Fibre As Potential Adsorbent For Ammonia Nitrogen Removal In Natural Rubber Wastewater, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 27, ISSN:2229838X
N A A Aziz, N Jayasuriya and L Fan
(2016) Adsorption Study On Moringa Oleifera Seeds And Musa Cavendish As Natural Water Purification Agents For Removal Of Lead, Nickel And Cadmium From Drinking Water, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP Publishing , 7, 1, ISSN:1757-899X
Prosiding / Seminar
Nur Azlin Mohammad Anshor, Nur Adila Ab. Aziz
(2023) Survey On The Industry And Public Awareness On The Effects Of Harmful Chemicals In Personal Care Products (Pcps) On Human And Environment, UTHM , 373, ISBN:27735184
Siti Nur Fatinah Hassan, Nur Adila Ab. Aziz
(2022) A Critical Review On The Impact Of Azo Textile Wastewater In Wet Fabric Industries On The Receiving Water Bodies And Aquatic Living, UTHM , 1801, ISBN:27735184
Fatin Nabilah Daski and Nur Adila Ab. Aziz
(2022) Effect Of Spent Tea Leave Dosages On The Removals Of Chemical Oxygen Demand And Total Phosphorus From Synthetic Food Processing Wastewater, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17551315
E Hillary, F Pakir, N A A Aziz and A Madun
(2021) The Effectiveness Of Demolished Tile Material For Soil Improvement: A Review, IOP PUBLISHING , ISBN:17578981
*Aziz, N. A. A., Jayasuriya, N., Fan, L.
(2015) Application Of Moringa Oleifera Seeds And Musa Cavendish As Coagulants For Lead, Nickel And Cadmium Removal From Drinking Water, ENGINEERS AUSTRALIA , 1774, ISBN:9781922107473
NUR ADILA AB AZIZ
(2014) Effectiveness Of Plant-Based Materials For Removal Of Heavy Metals And Fluoride From Drinking Water, UNIVERSITY OF PERADENIYA , 34, ISBN:978955589187

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
ST068 CONSULTATION WORK TO CONDUCT THE LABORATORY PRACTICE OF BOD AND COD TEST POLITEKNIK MERLIMAU 22/03/2022 22/06/2022

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Facilitator for Projek Mini Teater STEM Johor (Program 3 tahun), National STEM Association, Malaysia, August 2023 National
2023 - 2026 Member for Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan Universitas Trisakti (USAKTI), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 International
2023Committee Member for Penyediaan Laporan UI Greenmetric World Ranking University 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 - 2024 Academic Editor / Editor for Sidang Editor International Journal of Integrated Engineering (IJIE), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023Committee Member for Ahli Jawatankuasa Tertinggi Innovation Week (InNow 2023): Jawatankuasa Pengadilan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 National
2023Committee Member for PROGRAM TIFO INTERNATIONAL MOBILITY `MOTTAINAI? SHORT COURSE- SUSTAINABLE STEWARDS: EMPOWERING WASTE MANAGEMENT VISIONARIES 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 International
2022Member for PROGRAM DANA PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022Committee Member for International Symposium of Civil and Environmental Engineering (ISCEE 2022) - ICSEWR 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University

YearDescription
2024 Examiner for Ahmad Muzaffar Bin Mohd Rozlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Akmal Bin Shahrulkalam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nismawayuni Binti Martani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Shahida Shahmi Binti Hazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurul Amni Binti Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Che Ku Afiq Haiqal Bin Che Ku Jonaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Harith Bin Yasin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Qamil Imran Bin Safari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Zairita Zulaikha Binti Mohamad Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Victor Yong Wei Teck, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Examiner for Abdiaziz Ahmed Warsame, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Muzaffar Bin Mohd Rozlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aida Baizura Binti Baharim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ainur Rahmah Binti Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aqif Anaqin Bin Farez, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Dayang Nurul Syakilah Binti Julkifle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Emny Ernina Binti Che Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Emny Ernina Binti Che Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Faezal Bin Tairini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Faezal Bin Tairini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ho Yen May, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Iskandar Zulkarnain Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Iskandar Zulkarnain Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Maizatul Azwani Binti Aziz, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Maizatul Azwani Binti Aziz, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Akmal Bin Shahrulkalam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Azim Bin Habdul Basir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Azim Bin Habdul Basir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fikhri Shah Bin Ahmad Zuhaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fikhri Shah Bin Ahmad Zuhaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nismawayuni Binti Martani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Aisyhah Farahana Binti Mohd Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Aisyhah Farahana Binti Mohd Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Alia Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Alia Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Shahida Shahmi Binti Hazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Amni Binti Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Prithini Ramu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Referee for PERTANDINGAN 'VIDEO DOCUMENTARY (PRELIMINARY ROUND)' BAGI PROGRAM ENGLISH DEVELOPMENT AND ENGAGEMENT FILM FEST AND TALENT SHOW 2023 (EDE FIESTA 2023) ANJURAN PUSAT PENGAJIAN BAHASA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Supervisor for Emma Kounsin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Amir Faez Bin Radzman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Shaffuan Iqmal Bin Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nooratiqah Binti Kamari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nooratiqah Binti Kamari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Zairita Zulaikha Binti Mohamad Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Fatimah Binti Helmy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Fatimah Binti Helmy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Aisyah Binti A B Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Aisyah Binti A B Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Victor Yong Wei Teck, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Penilaian Artikel International Journal of Integrated Engineering (IJIE), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Pembentangan PreViva Pelajar Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Awam (Mahboba Bakar Radhi Baker GF170106), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Pembentangan PreViva Pelajar Sarjana Kejuruteraan Awam (Farizah Fadzil GF190031), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Examiner for Abdiaziz Ahmed Warsame, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aida Baizura Binti Baharim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ainur Rahmah Binti Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aqif Anaqin Bin Farez, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Choo Zhe Jian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dayang Nurul Syakilah Binti Julkifle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ee Wen Kai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ho Yen May, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lim An Chi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Zaki Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Fitri Bin Mohd Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hasanuddin Bin Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hasanuddin Bin Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syahir Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syahir Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Alfain Aqilah Binti Abd Hafiz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurhaziqah Affifah Binti Hanafiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurhaziqah Affifah Binti Hanafiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurnajwa Nabila Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurnajwa Nabila Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pemeriksa Dalaman Viva Voce Sarjana (Penyelidikan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Siti Hajar Binti Raduan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Hajar Binti Raduan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syahirah Binti Md Amin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syarafana Aisyah Binti Tarmizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syarafana Aisyah Binti Tarmizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Referee for Pertandingan Kelestarian Program Earth Month Awareness 2022 - Rekabentuk Kreatif: Attractive Recycle Bin Using Recyclable Materials, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Supervisor for Aiman Hafeez Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aiman Hafeez Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Andi Bin Muyarip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Andi Bin Muyarip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Emma Kounsin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Amir Faez Bin Radzman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Nur Najmi Bin Mahmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Shaffuan Iqmal Bin Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Aisyah Binti Mohd Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nursyamimi Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nuur Afzaiffah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nuur Afzaiffah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Choo Zhe Jian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ee Wen Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Jerry Anak Umpi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Jerry Anak Umpi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lim An Chi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mahad Ahmed Abdulle, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Zaki Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Arif Syazwan Bin Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Arif Syazwan Bin Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Fitri Bin Mohd Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Norarfan Bin Norazmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Norarfan Bin Norazmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Alfain Aqilah Binti Abd Hafiz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farhana Baharom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farhana Baharom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syafiqah Binti Mohd Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Adlina Binti Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Nasuha Binti Mohd Rais, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Syahidah Binti Shohaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Qasdina Marsya Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rafina Rachel Anak Taka, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rafina Rachel Anak Taka, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Razerim Anak Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Razerim Anak Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wong Teck Nyen, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Head for Ketua Strategy in Operation (SiO) Pendidikan dan Penyelidikan, Pejabat Kampus Lestari, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Michelle Elana Kuinsin, Vertitech Sabah Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nasuha Hana Binti Rosli, Acik Enterprise, 2021
2021 Supervisor for Fatin Nabilah Binti Daski, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Fatin Nadia Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Fatin Nadia Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Fatin Najihah Binti Ruslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Fatin Najihah Binti Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Michelle Elana Kuinsin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Najmi Bin Mahmud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Aisyah Binti Mohd Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Norain Binti Janain, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Azlin Binti Mohammad Anshor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Azlin Binti Mohammad Anshor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nursyamimi Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nur Fatinah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tam Ming Eng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Muhammad Safwan Miswan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Fathanah Bin Mohd Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Fathanah Bin Mohd Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arunraj Kersnansamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arunraj Kersnansamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ihsan Fakhry Binjani Mahmudi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ihsan Fakhry Binjani Mahmudi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Intan Syahirah Binti Hisamudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Intan Syahirah Binti Hisamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afzal Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afzal Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Izzry Syah Bin Farishta, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Atikah Erna Binti Wanja, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hidayah Bt Mat Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Iffah Haziqa Binti Jemain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ladyiana Binti Raman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syafiqah Binti Mohd Rizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syafiqah Binti Saidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Adlina Binti Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Nasuha Binti Mohd Rais, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Syahidah Binti Shohaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Qasdina Marsya Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Norain Binti Janain, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Anwari Khazim Bin Asmadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fatin Nabilah Binti Daski, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khairunnisa Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ratis Janilon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nur Fatinah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tam Ming Eng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Farizah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amiruddin Bin Jalalol Sayuti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Farhan Bin Tajuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izzry Syah Bin Farishta, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norhafidzah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norhafidzah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Anis Natasha Binti Che Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Atikah Erna Binti Wanja, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Azmina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Iffah Haziqa Binti Jemain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Ladyiana Binti Raman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syafiqah Binti Saidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Farah Atika Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Farah Atika Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Jihan Binti Nor Hazhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Jihan Binti Nor Hazhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nur Safira Binti Mohd Sofi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shahin Bin Ishamuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shahin Bin Ishamuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurshuhada Binti Mat Khalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurshuhada Binti Mat Khalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Solehatul Azwana Binti Mohd Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Anwari Khazim Bin Asmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Khairunnisa Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Syahira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Nadira Binti Mat Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Nadira Binti Mat Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ratis Janilon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Alif Bukhari Bin Imran Na'Im, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Alif Bukhari Bin Imran Na'Im, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azim Asnawi Bin Marzuki , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azim Asnawi Bin Marzuki , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farizah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hamidah Binti Syd Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Joyner Francis Lee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Joyner Francis Lee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Liew Kit Yang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lutfi Amin Bin Mohd Basar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Zaki Bin Muhamad Yusuf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Farhan Bin Tajuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shahruzi Bin Mahadzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shahruzi Bin Mahadzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syarifuddin Bin Sofik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muiz Anak Charles Kedu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muiz Anak Charles Kedu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nik Muhammad Aliff Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Ardilla Binti Aznam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amalina Binti Mohd Hilal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azmina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hidayah Binti Radilah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syazwani Afifah Binti Mohd Saibi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nur Safira Binti Mohd Sofi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Solehatul Azwana Binti Mohd Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tharuunen A/L Ramarao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Aini Syahirah Binti Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Aini Syahirah Binti Sobri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fatin Farhana Binti Yuari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fatin Farhana Binti Yuari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Kamal Hazim Bin Mohammad Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Aslah Bin Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syahira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syahira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Liew Kit Yang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lutfi Amin Bin Mohd Basar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Ammar Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mu'Izzuddin Bin Herman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Syarifuddin Bin Sofik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Azlan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amalina Binti Mohd Hilal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Safiqqah Binti Nazari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tharuunen A/L Ramarao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zahir Solihin Bin Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Abdulrahman Ahmed Mohammed Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017

YearDescriptionLevel
2023Head for KLUSTER PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KELESTARIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January - December 2023 University
2023Committee Member for GARIS PANDUAN GERAN GLOBAL-NET UTHM BAGI DANA TUNTUTAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA DI UNIBERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March - August 2023 University
2023Speaker for Program "Sisa Minyak Masak: Sumber yang Dilupakan", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November - December 2023 University
2023Committee Member for Karnival Gegar FKAAB 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2022Committee Member for Penarafan UI Greenmetric World University Rangkings 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022, June - December 2022 International

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 SESI LATIHAN PANGKALAN DATA WEB OF SCIENCE
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
22/04/2024
2024 BENGKEL TRAINING OF TRAINER (TOT) PENGGUNAAN MENTIMETER, KAHOOT, DAN QUIZIZZ DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / MICROSOFT TEAMS
18/04/2024
2024 PROGRAM MOTIVASI STAF ANJURAN KELAB KEBAJIKAN STAF FKAAB (CESWEC) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
29/02/2024
2024 INSENTIF LAWATAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT SERTA SISTEM KENAIKAN PANKAT IRIS BAGI TAHUN 2024 OLEH ICRC SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
29/02/2024
2024 BENGKEL PENILAIAN ARTIKEL IJIE BIDANG KEJURUTERAAN AWAM
UTHM / BILIK MESYUARAT PEJABAT PENERBIT
28/02/2024
2024 INOVASI DALAM P&P (DIGITAL) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 TAKLIMAT KEPERLUAN AKREDITASI SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 TAKLIMAT SMPU DAN INSENTIF PENERBITAN OLEH PTTA SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 MODEL HUSSEIN (GRITT) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
26/02/2024
2024 JERAYAWARA SISTEM AMANAH PROFESIONAL AKADEMIK (IMPAK) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
26/02/2024
2023 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY
FKAAS,UTHM / Impiana KLCC Hotel, Kuala Lumpur
09/10/2023 - 10/10/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS DATA REPORTING WITH MICROSOFT EXCEL
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
11/09/2023
2023 KURSUS PENYEDIAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
05/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PEMURNIAN SELF ASSESSMENT REPORT (SAR) UNTUK AKREDITASI INTERIM
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
22/08/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FKAAB BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
16/08/2023
2023 INTERNATIONAL WEBINAR UTHM AND DONGGUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CHINA
UTHM / Online- Microsoft Teams
24/07/2023
2023 KURSUS KESELAMATAN HAZARD BIOLOGI
UTHM / UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
19/06/2023
2023 BENGKEL PENERBITAN BUKU TEKS DARI MODUL PENGAJARAN
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1 FKAAB
18/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 WEBINAR : GREEN STRUCTURE MODULE : SUSTAINABLE GARDENING FOR URBAN HOME
UTHM / ZOOM MEETING
10/05/2023
2023 TAKLIMAT KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PEKERJAAN PELAJAR DAN STAF INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI BIL.1/2023
UTHM / Microsoft Team Meeting
17/04/2023
2023 WEBINAR : RECYCLE WASTE OF CONSTRUCTION MATERIALS
UTHM / ZOOM MEETING
10/04/2023
2023 WEBINAR : PLANNING AND DESIGN OF WATER SUPPLY / RETICULATION SYSTEM
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 4
UTHM / PLATFORM ZOOM
20/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA TASKFORCE PROBLEM BASED-LEARNING KE FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
05/03/2023
2022 PROGRAM SHAPING FUTURE PROFESSOR : UNTOLD STORIES AND ANEKDOTS
UTHM / DEWAN BANKUET DSI
12/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 WEBINAR SESSION ON WRITING EFFECTIVE GRANT PROPOSALS
UTHM / ZOOM
25/08/2022
2022 WEBINAR: TIPS FOR PUBLICATION SUCCESS
FKAAS,UTHM / Google Meet
17/07/2022
2022 INDUSTRIAL TALK FKAAB & MPRC 'WASTEWATER ENGINEERING SOLUTIONS - THINKING OUT OF BOX'
FKAAS,UTHM / Aplikasi Zoom: https://bit.ly/3OuWXg1
22/06/2022
2022 AIR EMISSION MONITORING WEBINAR
UTHM / Online Zoom
19/06/2022
2022 KESEDARAN PEMBUANGAN AIR SISA DOBI LESTARI DI KALANGAN PENGENDALI DOBI INDONESIA DAN MALAYSIA
UTHM / Online Zoom
25/05/2022
2022 WEBINAR : ECO-HYDROLOGY SATU PERMULAAN KE ARAH KELESTARIAN SUMBER AIR
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2022
2022 WEBINAR : SUSTAINABLE FOOD WASTE MANAGEMENT USING BLACK SOLDIER FLY LARVAE
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ILMU:PERMOHONAN GERAN TRANS-DISCIPLINARY RESEARCH GRANT SCHEME (TRGS) DI FKEE
FKEE,UTHM / ATAS TALIAN
07/03/2022
2022 WEBINAR REFLEKSI ISRAK & MIKRAJ 'GARAPAN KEMBARA PENUH KEINSAFAN'
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/shb-ppjv-rij, https://meet.google.com/bxi-evbg-kru, https://meet.google.com/fve-eqer-rxh
01/03/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / Google Meet (Tempat kerja masing - masing)
08/02/2022
2022 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1_2022 (THE CHALLENGES IN LAKE WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Live Google Meet
23/01/2022
2022 KURSUS SUCCESSFUL INDUSTRY- ACADEMIA ENGAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
17/01/2022
2021 KURSUS APLIKASI GOOGLE
UTHM / Atas Talian (Zoom)
30/11/2021
2021 WEBINAR : JOM TANAM POKOK 'PANDAI TANAM MESTILAH KENA PANDAI JAGA'
UTHM / ATAS TALIAN - ZOOM
30/11/2021
2021 INDUSTRIAL TALK FKAAB 'WASTEWATER ENGINEERING SOLUTIONS - THINKING OUT OF BOX'
FKAAS,UTHM / bit.ly/bfa40403indtalk, Meeting ID: 912 1237 9848, Passcode: 752389
26/11/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 4
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 MAJLIS PELANCARAN PERSATUAN PESARA UTHM
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / SUDUT TAN SRI JOHAN JAAFAR, ARAS 3, PTTA
16/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 VISIBILITY OF RESEARCH, OPPORTUNITIES AND STRATEGIES FOR INTERNATIONAL GRANT
UTHM / Zoom
18/07/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 4 IN CONJUCTION WITH KKP RESEARCH GRANT SCHEME-LAKE WATER QUALITY MONITORING TOWARDS SUSTAINABLE MANAGEMENT AND CONSERVATION
UTHM / WEBINAR
06/07/2021
2021 WEBINAR: RIVER RESTORATION
LAIN-LAIN / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92800442910
29/06/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN WEBINAR DENGAN ZOOM
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
22/06/2021
2021 WEBINAR INDUSTRI 2021: PENGURUSAN SISTEM SALIRAN BANDAR DALAM KELULUSAN PEMAJUAN TANAH BAGI TUJUAN PROJEK PERUMAHAN MENGIKUT KONSEP SALIRAN MESRA ALAM
FKAAS,UTHM / Platform google meet - https://meet.google.com/eeh-duno-zvh
16/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY TALK 3/2021: ENVIRONMENTAL ISSUES AND ITS CHALLENGES IN MALAYSIA BY IR AMMAR MOHD RASHID, AMR ENVIRONMENTAL SDN BHD
UTHM / Zoom
09/06/2021
2021 FORUM TIADA TAPAK PELUPUSAN SISA : BERSEDIAKAH KITA?
UTHM / ZOOM MEETING
06/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY 2/2021:ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): CONCEPT AND PRACTICE
UTHM / Zoom
01/06/2021
2021 'DUE DILIGENCE' KEPENTINGANNYA DALAM MENJAUHI RASUAH
UTHM / ZOOM
27/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 MPRC EXPERT TALK 3/2021-CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN (CECS) IN MALAYSIA
UTHM / Online- Zoom
18/05/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 BRIEFING ON CHEMICAL & BIOLOGICAL FOR HAZARD PREVENTION AND WASTE MANAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
08/04/2021
2021 TATACARA PENGISIAN BORANG DAFTAR BAHAN KIMIA UTHM
UTHM / Google Meet
17/03/2021
2021 BENGKEL PENGATURCARAAN KOMPUTER MENGGUNAKAN PYTHON.
UTHM / Pautan Zoom
15/03/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 MINT-SRC NATIONAL SEMINARSERIES 1- SURFACE WATER POLLUTION PROBLEM IN MALAYSIA AND WATER MONITORING SYSTEM POLICY
UTHM / -
27/01/2021
2021 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
27/01/2021
2021 MPRC WEBINAR: TIPS FOR APPLYING & WINNING COMPETITIVE INTERNATIONAL GRANTS
UTHM / Online- Zoom
25/01/2021