Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
 
  07-4564183
Dr. NURFIRDAWATI BINTI MUHAMAD HANAFI

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGUKURAN PENDIDIKAN , UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (2016)
SARJANA PENDIDIKAN VOKASIONAL , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2003)
SARJANA MUDA TEKNOLOGI BANGUNAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2001)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) : Technical and Vocational Education

STUDIO BASED LEARNING
ASSESSMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
ARCHITECTURAL EDUCATION

NEW APPROACH IN TEACHING AND LEARNING EDUCATION
USING ASSESSMENT AS A GUIDANCE IN LEARNING PROCESS
USING MULTIPLE METHOD IN ANALYSING DATA

DateDescription
01/08/2022 - 31/07/2024 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pengajian Teknologi
18/07/2021 - 31/12/2023 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/09/2006 - 31/08/2008 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

YearDescriptionRoleLevel
2023 - 2024Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM) Corporate Member Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Building Construction Technology 1 [BBY21405], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Building Drawing [BBB40103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Committee Coordinator for Terbitan Bab dan Buku bagi Tahun 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Course Coordinator for Penggubal/Penyelaras Silibus Pemurnian Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) dengan Kepujian FPTV: Building Drawing (BBB40103), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Examination Invigilator for Appoinment as Invigilator/ Assistant Invigilator for Final Examinations (Master's Programme), Semester II 2022/2023 Session, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Formulation of Examination Questions for Penyediaan Kertas Soalan Akhir bagi Kursus Kejuruteraan Mampan (MFV16003) Program Sarjana Pendidikan Kejuruteraan Awam (MBC) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Formulation of Examination Questions for Penyediaan Kertas Soalan Peperksaan Akhir bagi Kursus Penilaian dan Pengukuran dalam Pendidikan (BBD22703) Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Industrial Training [BBI40812], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Instructor/lecturer for Pegawai Pengiring bagi Program Lawatan Industri Program Sarjana Muda Teknologi Pembinaan Bangunan FPTV bagi Memenuhi Keperluan Kursus Teknologi Pembinaan 1: Pembinaan Stesen Keretapi Tanah Melayu Kluang , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023 Instructor/lecturer for Perlantikan Mengajar Kursus Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Program Pengajaran Berterusan Semester II Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Perlantikan Sebagai Ahli TaskForce Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Sustainable Engineering [MFV16003], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Technical Reporting In Building Construction [BBY11304], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Building Construction Technology 1 [BBY21405], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Building Drawing [BBB40103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Building Drawing [BBB40103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for Pelantikan sebagai penggubal/penyelaras silibus pemurnian program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) dengan kepujian di FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Head of the Program for Ketua Program Sarjana Muda Teknologi Pembinaan Bangunan (BBY) Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus untuk Semester 1 Sesi 2022/2023 Program Pasca Siswazah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for PENGGUBAL KURIKULUM UNTUK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL PEMBINAAN BANGUNAN , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for TASKFORCE SILIBUS PEMURNIAN KURSUS PENDIDIKAN BAGI SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL FPTV UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Technical Reporting In Building Construction [BBY11304], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Building Drawing [BBB40103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Building Drawing [BBB40103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Pedagogy [BBD10302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Technical Reporting In Building Construction [BBY11304], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Building Drawing [BBB40103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pedagogy [BBD10302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Technical Reporting In Building Construction [BBY11304], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Building Drawing [BBB40103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Building Technology 1 [BBY10106], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Microteaching [BBD20403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Bangunan [MFV13003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Testing & Evaluation Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT23603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Building Drawing [BBB40103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Microteaching [BBD20403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pedagogy [BBD10302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [BBP30202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Building Drawing [BBB40103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Microteaching [BBD20403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Microteaching [BBD20403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Building Drawing [BBB40103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Building Drawing [BBB40103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechanic Of Structure [BBB30103], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Microteaching [BBD20403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Microteaching [BBD20403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengujian & Penilaian Dlm Rekabentuk Instruksional & Teknologi Dlm Ptv [MBE13903], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengujian & Penilaian Dlm Rekabentuk Instruksional & Teknologi Dlm Ptv [MBE13903], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Building Drawing [BBB40103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Building Drawing [BBB40103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Microteaching [BBD20403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Microteaching [BBD20403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pengujian & Penilaian Dlm Rekabentuk Instruksional & Teknologi Dlm Ptv [MBE13903], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Basic Statistic Methods [BBR34103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Building Drawing [BBB40103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Building Drawing [BBB40103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Assesment & Evaluation In Education [BBH20702], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Foundation Of Civil Engineering [BBL30602], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Assesment & Evaluation In Education [BBP20702], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Learning Assessment [DBK10903], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2008 Water Storage And Building System [BBT3442], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Educational Technology [BBE1043], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Water Storage And Building System [BBT3442], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q423 MENEROKA ATRIBUT TAKSONOMI DOMAIN PSIKOMOTOR UNTUK MENTAKSIR HASIL PEMBELAJARAN KURSUS BAGI PROGRAM TVET DI UTHM Ketua 30/04/2025
Q069 Development of Instrument for Measuring Sustainable Student Mobility Index (SMoI) Ahli 31/01/2024
K207 MODEL PENGARUH KEPIMPINAN GURU BESAR TERHADAP BEBAN TUGAS DAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Ahli 31/05/2023
H874 KAJIAN ATRIBUT KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH (GRADUATE EMPLOYABILITY) BAGI MENINGKATKAN KADAR KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Ahli 31/12/2022
K017 The Implementation of Problem-Based Learning (PBL) in 21st Century Learning and Teaching of Malay Language Subject for Teacher Graduate Programs (PPG) Ahli 30/11/2021
K025 GRIT and Teacher¿s Performance: Measuring Quality And Maintaining Performance Among Technical Teachers In Malaysia. Ahli 28/02/2021
H283 Engineering Design Assessment Instrument for Student's Design Project based on Industrial Revolution 4.0 needs Ahli 31/01/2020
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ketua 15/02/2019
A155 Instrumen Bersepadu Penarafan dan Pemeringkatan Program TVET Malaysia Fasa 2 Ahli 30/06/2018
A135 Instrumen Bersepadu Penarafan dan Pemeringkatan Program TVET (Instrumen Bersepadu TVET) di Kementerian Pendidikan Tinggi Ahli 28/02/2018
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ahli 31/05/2017
R043 Measuring Cognitive Performance on Programming Knowledge : Classical test theory versus item response theory Ahli 31/08/2016
R042 Pengintegrasian Kemahiran Mereka Cipta Berinovasi dan Model Prestasi Individu bagi Melahirkan Pelajar Berkompetensi dalam Pendidikan Vokasional Ahli 31/05/2016
1105 Pengaruh Faktor Sosioekonomi Dan Gunatanah Terhadap Kualiti Sungai Di Daerah Batu Pahat Ahli 30/11/2015
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ketua 30/11/2015
R007 Pembangunan Model Standard Guru Pendidikan Khas Berasaskan Nilai Retorik Ke Arah Kelestarian pembelajaran Sepanjang Hayat Ahli 15/09/2015
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ketua 14/04/2014
0416 Sikap, Personaliti dan Nilai Kerja Pelatih dalam Menjalani Latihan Mengajar dari Perspektif Guru Pembimbing dan Penyelia ke Arah Pendidikan Berkualiti Ahli 30/05/2010

Book
Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar, Azmanirah Ab Rahman
(2017) Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
Book Chapters
Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marlina Mohamad
(2021) Constructive Alignment, Alternative Assessment In Higher Education, Department of Higher Education Malaysia, Ministry of Higher Education Malaysia , 45, ISBN:9789833225521
SURIA NORBAYA ZAMANI, NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI
(2017) Literasi Pentaksiran Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 78, ISBN:978-967-2110-76-7
HALIZAH AWANG, NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI DAN WAN FAKARIZAM WAN JUNOS
(2017) Rubrik Analitik Dalam Penilaian Prestasi Pengajaran Mikro, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 66, ISBN:978-967-2110-76-7
General Publications
Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Azmanirah Ab Rahman, Maziana Mohamed, Marina Ibrahim Mukhtar, Anizam Mohamed Yusof
(2023) Rubric Development, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Bekri Rahim, Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa. Khairul Fahmi Ali, Jamil Abd. Baser, Safullizam Puteh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Azman Hasan, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Maran, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda & Sistem E-Psm , Penerbit UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Nur Afifah M.S, Nurfirdawati, M.H Azmanirah A.R, Nurul Hidayah L.A, Siti Wan Aisha W.A
(2020) How Assessment In Final Year Project Can Threatening The Validity?, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 1, 277, ISSN:22773878
Ahmad Rizal M, Nurfirdawati M. H, Hashima H,
(2020) Severity And Leniency Effect In Assessing Teaching Practicum: Analysis Using Multi Facet Rasch Measurement (Mfrm), INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 1, 284, ISSN:22773878
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURFIRDAWATI MUHAMMAD HANAFI, YUSMARWATI YUSOF , MARINA IBRAHIM MUKHTARt, HALIZAH AWANG, ANIZAM MOHAMED YUSOF
(2020) The Effect Of Rubric On Raters Severity And Bias In Tvet Laboratory Practice Assessment: Analysis Using Many-Facet Rasch Measurement , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 57, ISSN:22298932
Azmanirah Ab Rahman, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamed Yusof, Halizah Awang
(2019) Analisis Kefungsian Skala Bagi Pembinaan Rubrik Pentaksiran Kompetensi Amali: Analisis Berdasarkan Model Pengukuran Rasch Pelbagai Facet, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 120, ISSN:22897410
Azmanirah Ab Rahman, Nur Anati Zolkifly, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamad Yusof
(2018) Kompetensi Pelajar Membina Pengaturcaraan Kawalan Logik (Plc) Bagi Kursus Automasi Industri Di Kolej Vokasional, JPPTV, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Nor Hartini Che Mohamad Zahid, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Saifullizam Puteh
(2017) Instructional Rubrics As An Alternative Approach For Improving Practical Teaching Among Teachers Candidate, INSTRUCTIONAL RUBRICS AS AN ALTERNATIVE APPROACH FOR IMPROVING PRACTICAL TEACHING AMONG TEACHERS CANDIDATE, American Scientific Publishers , 2, 1229, ISSN:19366612
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Anizam Mohamed Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar dan Nurfirdawati Muhamad Hanafi
(2017) Kemahiran Keusahawanan Orang Asli Suku Kaum Orang Kuala Direngit Johor Dalam Perniagaan Barangan Terpakai, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE), GBSE , 6, 92, ISSN:24621714
Halizah Awang, Ahmad Dollah, Yusmarwati Yusof, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Nur Sofurah Mohd Faiz
(2017) Personality And Learning Styles Towards The Practical-Based Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, Publisher , 7, 539, ISSN:2010-3689
AZMANIRAH AB RAHMAN, JAMIL AHMAD, RUHIZAN MOHAMAD YASIN, NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI
(2016) Investigating Central Tendency In Competency Assessment Of Design Electronic Circuit: Analysis Using Many Facet Rasch Measurement (Mfrm), INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, IJIET , 7, 525, ISSN:2010-3689
Policy Paper
Nurfirdawati Binti Muhamad Hanafi
(2019) Manual Akreditasi Mbot 2019
Prosiding / Seminar
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-

YearDescriptionLevel
2230 - 2023 Member for Pra Bengkel Pembangunan dan Pemurnian Modul Latihan, Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia (MYRIVET), MyRIVET, Malaysia, February 2230 National
2023Member for Bengkel Pembangunan Proposal Penyelidikan dan Modul Latihan Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET) 2023-2024, MyRIVET, Malaysia, March 2023 National
2023Instructor/lecturer for Pensyarah (Perunding Akademik) bagi Program Pengajian Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Program Akademik Separuh Masa (Pembelajaran Berterusan) Semester 2 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023Speaker for Penceramah KUrsus Pembangunan Continual Quality Improvement (CQI) dalam Pelaksanaan OBE, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Head of the Program for Pembangunan Modul Latihan Pembangunan Professional dalam TVET: TVET Best Practice in Competency-based Assessment, MyRIVET, Malaysia, February 2023 National
2023 - 2025 for Perlantikan sebagai Felo Bersekutu di Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET), MyRIVET, Malaysia, January 2023 National
2023Member for Pra Bengkel Pembangunan Proposal Penyelidikan MyRIVET, MyRIVET, Malaysia, February 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Panel Pakar bagi Kesahan Kandungan Instrumen Dalam Kajian Akademik Pelajar di FPTV, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Panel Pakar bagi Kesahan Kandungan Instrumen dalam Kajian Akademik Pelajar di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Guest Speaker for Kursus Pembinaan Soalan Ujian dan Peperiksaan Akhir, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Speaker for Kursus "Alternative Assessment", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Speaker for Kursus Pemantapan Pengajaran dan Pembelajaran Sesi 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Speaker for Workshop on Continous Quality (CQI) in Alternative Assessment , Universiti Utara Malaysia, Malaysia, July 2023 National
2023Speaker for Bengkel Pembangunan Kemahiran Pengajaran dan Pembinaan Item Peperiksaan Akhir dan Ujian di FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 - 2025 Academic Program Advisor for Penasihat Akademik bagi Program Teknologi Pembinaan Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia, BPLTV Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia, March 2023 National
2022 - 2023 Instructor/lecturer for Pensyarah (Perunding Akademik) bagi Program Pengajian Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Program Pembelajaran Berterusan Semester 1Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2022Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Pakar Bidang ke Bengkel Pembentukan Item dan Instrumen Soal Selidik Bagi Kajian Pembangunan Kerangka Model Menangani Defisit Agama Dalam Komuniti Berasaskan Nilai dan Amalan Keinsanan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022Speaker for Kursus Pembangunan Rubrik Penilaian, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022Member for Taskforce Silibus Pemurnian Program Sarjana Teknologi (Pembinaan Bangunan) dengan Kepujian Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Pakar Bidang dalam Pembentukan Item dan Instrumen Soal Selidik bagi Kajian Pembangunan Kerangka Model Menangani Defisit Agama dalam Komuniti Berasaskan Nilai dan Amalan Keinsanan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022Guest Speaker for Seminar The Development THe Good Multiple Choice Question, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022Speaker for Kursus Pemantapan Pengajaran dan Pembelajaran bagi Modul ZPP10503 Penaksiran Pembelajaran, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Invited Professor for Sesi Webinar Alternative Assessment in Higher Education: A practical guide to assessing learning, Jabatan Pendidikan Tinggi KPT, Malaysia, September2022 National

YearDescription
2023 Academic Program Advisor for Lantikan Sebagai Penasihat Akademik bagi Program Teknologi (Pembinaan Bangunan) di Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia, BPLTV Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia, March 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Dokumen OBE, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 2 Sesi 2022/2023: Dayang Afiqah binti Awang Jepri (GB220162), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 2 Sesi 2022/2023: Muhammad Faritx bin Ismail (GB220158), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 2 Sesi 2022/2023: Sakthi Viknekumar A/L Kanapathy (GB220156), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 2 (MBE22804) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 Sesi 2022/2023: Elilragi A/P Ganasan (HB200089), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 2 (MBE22804) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 Sesi 2022/2023: Mohd SariySyahmi bin Kamal (GB200085), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Kertas Peperiksaan Akhir bagi Semester 2 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Chairman for Pengerusi Penilai Bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV Bil 1/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023
2023 Chairman for Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Pelantikan Sebagai Pakar Penilai Pengesahan Kerangka Emergency Remote Teaching And Learning (ERTL), Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, June 2023
2023 Examiner for Dayang Afiqah Binti Awang Jepri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Dayang Afiqah Binti Awang Jepri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Farah Auni Binti Mohamad Khoiri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Haikal Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Haikal Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Amirul Bin Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Amirul Bin Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Faiz Hafizi Bin Mohd Amdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Faiz Hafizi Bin Mohd Amdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Harith Bin Mohd Isnin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Harith Bin Mohd Isnin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Danial Hakim Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Danial Hakim Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aqil Bin Mohammed Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aqil Bin Mohammed Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Faritz Bin Ismail, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Faritz Bin Ismail, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Murni Farahin Binti Mahmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Norazra Binti Azizan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Norhidayat Binti Jamalud-Din, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sakthi Viknekumar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sakthi Viknekumar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Nur Ilyana Najihah Binti Wan Rojas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Head for Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 Sesi 2022/2023: Farah Auni binti Mohamad Khoiri (HB210067), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Head for Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 Sesi 2022/2023: Norazra binti Azizah (HB210106), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Head for Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 Sesi 2022/2023: Norhidayat binti Jamalud-din (HB210001), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Athur Agapitus, Fic Integrated Property Management Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Hariz Fadhullah Dol, Fic Integrated Property Management Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mohamad Harith Bin Mohd Isnin, Fic Integrated Property Management Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mohammad Danial Hakim Bin Ishak, Fic Integrated Property Management Sdn Bhd, 2023
2023 Main Supervisor for Siti Afiqah Binti Mohd Azahar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Member for Bengkel Program Pembangunan Staf untuk Penyelidikan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Moderator for FPTV: SMK Dato' Abdul Rahman Andak (Siti Hajar binti Masar), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Moderator for FPTV: SMK LKTP Belitong (Nor Alisa binti Irwan Shah & Nurul Hasyinah binti Mohd Yusoff), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Moderator for Moderator dan Penyelia Program Latihan Mengajar Semester II Sesi 2022/2023 FPTV: SMK Seri Intan (Wahidah binti Wahid), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for FPTV: SMK Dato' Abdul Rahman Andak (Siti Hajar binti Masar), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for FPTV: SMK LKTP Belitong (Nor Alisa binti Irwan Shah), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for FPTV: SMK LKTP Belitong (Nurul Hasyinah binti Mohd Yusoff), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for FPTV: SMK Seri Intan (Wahidah binti Wahid), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Felsy Evyfron Laiwin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Felsy Evyfron Laiwin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Julainna Binti Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohd. Azley Bin Jalday @ Emran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohd. Azley Bin Jalday @ Emran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nor Azzah Binti Md Yatim, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nor Azzah Binti Md Yatim, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nor Ezzah Fathenah Binti Md Yatim, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Norshaida Binti Norizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Norshaida Binti Norizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syazana Binti Kamisan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syazana Binti Kamisan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Sarjana 1 (MBE12302) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 1 Sesi 2023/2024: Siti Afiqah binti Mohd Azahar (HB220098), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Sarjana 1 (MBE12302) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem II Sesi 2022/2023:Felys Evyfron Laiwin (GB220014), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Sarjana 1 (MBE12302) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem II Sesi 2022/2023:Nor Azzah binti Md Yatim (GB220015), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Sarjana 2 (MBE22804) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester II Sesi 2022/2023: Nor Ezzah Fathenah binti Md Yatim (HB210006), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Tahun Akhir 1 (BBI30604) untuk Program Sarjana Muda Teknologi bagi Semester III Sesi 2022/2023: Mohd Azley bin Jaldey (CB200062), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Tahun Akhir 1 (BBI30604) untuk Program Sarjana Muda Teknologi bagi Semester III Sesi 2022/2023: Norshaida binti Norizan (CB200102), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Tahun Akhir 1 (BBI30604) untuk Program Sarjana Muda Teknologi bagi Semester III Sesi 2022/2023: Nur Syazana binti Kamisan (CB200194), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Supervisor for Siti Afiqah Binti Mohd Azahar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Examiner for Elilragi A/P Ganasan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fadhlan Aiman Bin Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fadhlan Aiman Bin Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Farah Auni Binti Mohamad Khoiri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Farhana Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Farhana Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Fahd Bin Haris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Fahd Bin Haris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Sariysyahmi Bin Kamal, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Murni Farahin Binti Mahmud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norazra Binti Azizan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norhidayat Binti Jamalud-Din, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Anis Aminah Bt Tajuldin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Muhamad Afif Bin Norazam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Muhamad Afif Bin Norazam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Nur Ilyana Najihah Binti Wan Rojas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Felsy Evyfron Laiwin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Mahadi Kadir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nor Azzah Binti Md Yatim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nor Ezzah Fathenah Binti Md Yatim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for PENYELIA UTAMA PROJEK TAHUN AKHTR I (88130604) UNTUK PROGRAM SARJANA MUDA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN BAGI SEMESTER 2 SESI 21/22, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Supervisor for Ainin Sabrina Binti Mohammad Azra'I, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ainin Sabrina Binti Mohammad Azra'I, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Julainna Binti Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Ezzah Fathenah Binti Md Yatim, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurulsyazwani Binti Mueedin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Wan Athirah Binti Wan Zalani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Wan Athirah Binti Wan Zalani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for Panel Penilai APEL C di Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021
2021 Examiner for Dayang Afiqah Binti Awang Jepri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dayang Afiqah Binti Awang Jepri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Elilragi A/P Ganasan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Esther Eugenie Felix, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatimah Al-Zahrah Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatimah Al-Zahrah Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairunnisa Binti Anwar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairunnisa Binti Anwar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Husaini Bin Mohamad Kamilan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Husaini Bin Mohamad Kamilan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Nabilah Binti Ahmad Hazari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Nabilah Binti Ahmad Hazari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ainaa Amirah Binti Mohd Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Anis Aminah Bt Tajuldin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Balqis Bt Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Amshahiera Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Amshahiera Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Raasini A/P Ponudurai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Raasini A/P Ponudurai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Nurulsyazwani Binti Mueedin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aliana Bt Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Shuhada Binti Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Shuhada Binti Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Hazirah Binti Rozman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Hazirah Binti Rozman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Izati Binti Rozman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Izati Binti Rozman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syuhada Binti Mohd Suhaili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syuhada Binti Mohd Suhaili, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurliana Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurulsyazwani Binti Mueedin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Asyraf Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dayang Najihah Binti Awang Minggu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Esther Eugenie Felix, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ezzah Jamilyn Binti Ahmad Suzaime, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ezzah Jamilyn Binti Ahmad Suzaime, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fatin Nur Syaeera Nabila Binti Shariffudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Filzah Nadzirah Binti Md Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Filzah Nadzirah Binti Md Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ainaa Amirah Binti Mohd Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Balqis Bt Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Aliana Bt Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Amirul Asyraf Bin Shafie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Azzila Binti M Rozlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Azzila Binti M Rozlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurliana Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Zarina Binti Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Asyraf Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Dayang Najihah Binti Awang Minggu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Nur Syaeera Nabila Binti Shariffudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Sabirah Binti Mat Hasni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syakirah Binti Sukardi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Taufid Nur Bin Harun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Muhamad Nazmi Bin Wan Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohd Faizal Bin Aminudin, Nida&Amp;Niza Enterprise, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nashrul Bin Abdul Hamid, Nida&Amp;Niza Enterprise, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Noorashikin Binti Mohd Ali, Gaal Welding, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurul Aini Binti Che Mostafa, Data Speaks Creative Trading, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Wahida Afrina Binti Zulkifli, Data Speaks Creative Trading, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Wan Izzati Binti Wan Din, Gaal Welding, 2019
2019 Main Supervisor for Normazita Mat Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Azman Syafri Bin Amir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Amirul Asyraf Bin Shafie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Suliani Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Zarina Binti Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wan Hanani Mardhiah Binti Wan Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Nur Nazera Binti Zaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Sabirah Binti Mat Hasni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syakirah Binti Sukardi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nuraini Binti Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Quenslyn End Gerald, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ryaticka M Justim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nurtasnim Binti Mat Zuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Taufid Nur Bin Harun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Muhamad Nazmi Bin Wan Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Amirul Syafiq Bin Zul Qahar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Afifah Binti Mohd Sofian, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Siti Wan Aisha Binti Wan A'Laudden, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Zulfaqar Bin Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Azman Syafri Bin Amir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Faiz Hazwan Bin A Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Faiz Hazwan Bin A Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Suliani Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syathiroh Binti Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Atikah Binti Nasaha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Azizi Shahmi Bin Norizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Azizi Shahmi Bin Norizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hidayah Binti Mohd Rozali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norasikin Akma Binti Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Hanisah Binti Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Hanisah Binti Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Nazera Binti Zaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuraini Binti Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Ain Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Farahana Binti Ahmad Mokhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Hidayah Bt Affan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Hidayah Bt Affan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Najiha Binti Salikin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Najiha Binti Salikin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Quenslyn End Gerald, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rifhan Ayuni Binti Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rusmimi Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rusmimi Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ryaticka M Justim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Amyra Binti Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Amyra Binti Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nurtasnim Binti Mat Zuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Dee Gee Detiagia Anak Giyoh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Shukri Bin Hashim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad Zulfaqar Bin Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fitri Quyyum Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Amirul Hakimi Bin Mat Awi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Amirul Hakimi Bin Mat Awi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Nur Amin Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Faiz Bin Rosmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Aiman Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Aiman Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Faiz Hazwan Bin A Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhd Faris Ikhwan Bin Abdul Malik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Azeera Binti Yusuf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Fitrah Binti Abdul Raman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Fitrah Binti Abdul Raman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Raudhah Adibah Binti Ahmad Zubir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Raudhah Adibah Binti Ahmad Zubir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nur Maizura Binti Sharberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nur Maizura Binti Sharberi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syathiroh Binti Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Atikah Binti Nasaha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Dewivilasini A/P Devarajoo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Faiz Bin Mohd Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Faiz Bin Mohd Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Hidayah Binti Mohd Rozali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norasikin Akma Binti Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Mastura Binti Gharif Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurfarahain Azriawil Binti Tawil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurfarahain Azriawil Binti Tawil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Ain Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Azureen Bt Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Azureen Bt Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Farahana Binti Ahmad Mokhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fatin Binti Rameli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fatin Binti Rameli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fazila Bt Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fazila Bt Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Hidayah Binti Mohd Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Hidayah Binti Mohd Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rajkumar A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rajkumar A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rifhan Ayuni Binti Zawawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Hajar Binti Shabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Hajar Binti Shabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Norfaizura Binti Abdullah Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Norfaizura Binti Abdullah Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Umie Syawanie Bt Ab Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Umie Syawanie Bt Ab Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Ili Athira Bt Rosdan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Khairulazhar Bin Mohd, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Mohd Isa Bin Shamsuddin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fitri Quyyum Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Hanani Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Hanani Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Nur Amin Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Faiz Bin Rosmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Adib Bin Mhd Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Adib Bin Mhd Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhd Faris Ikhwan Bin Abdul Malik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Afifah Binti Mohd Sofian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Afifah Binti Mohd Sofian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Azeera Binti Yusuf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nuratila Binti Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nuratila Binti Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Asiyah Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Asiyah Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Nor Hartini Binti Che Mohamad Zahid, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Alwani Binti Adnan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Kartini Binti Sa'Adon, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Lim Pek Fen, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nor Syamimi Binti Khaidzir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Hazlinda Binti Abdul Halim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Mohd Hissyammudin Bin Abd Malek, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Normarina Binti Ramlee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nur Munyati Binti Mat Nawi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Salfarina Binti Sani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Nor Raidah Syahirah Binti Roslan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Azizah Binti Abd Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Farrah Atikah Bt Saari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Raihana Binti Che Mahmood, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Wan Fakarizam Binti Junos @ Wan Yunus, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Farisa Jazima Binti Mat Yusof, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Hisham Bin Mat Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Muhammed Haslan Bin Mohd Kamal, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Noor Jamaaton Bt Osman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nor Hartini Binti Che Mohamad Zahid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Norazlina Binti Haji Tukiran, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Norazzah Binti Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Norfarihan Binti Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Sharida Binti Adnan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Surianorbaya Binti Zamani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Puzita Binti Tardan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Syed Muhd Kamal Bin S.A Bakar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010

YearDescriptionLevel
2023Head for Penceramah Bengkel Pembangunan Kemahiran Pengajaran dan Pembinaan Item Peperiksaan Akhir dan Ujian di FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023 University
2023Advisor/Chairman for Program Khidmat Masyarakat (CSR) Perkhidmatan Bangunan 1Anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 State
2023 for Program Pengenalan Kepada Microsoft Word dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Intan Kluang, Johor., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 State
2023 for Program Catering Set-Up Activities dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Belitong, Kluang, Johor. , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 State
2022 - 2023 Head of the Program for Penyediaan penawaran, Jadual Waktu Kuliah dan Agihan Beban bagi Semester I Sesi 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 - February 2023 University
2022 - 2023 Head of the Program for Penyediaan Dokumen "Delf Review Report" bagi Program Sarjana Muda Teknologi Pembinaan dengan Kepujian (BBY) untuk akreditasi MBOT., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 - February 2023 University
2022Head for FASILITATOR BAGI MENJALANKAN TOT KEPADA PENYELIA INDUSTRI BAGI PROGRAM WBL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February - March 2022 University
2022 - 220 Member for Koperasi UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 - December 2020 University
2022Head for Program Coaching & Mentoring bagi Kursus Diploma Teknologi Elektrik & Elektronik, Kementerian Pendidikan Malaysia, KV Batu Pahat, Malaysia, November 2022 Goverment
2022Speaker for Program Penghayatan Budaya Kerja di Universiti kepada Staf Baharu di FPTV UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBINAAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN UJIAN
FPTV / Bilik Seminar FPTV
26/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS - WRITTEN INSTRUCTIONAL MATERIAL (WIM)
CIAST / Pejabat Pendaftar
17/09/2023 - 21/09/2023
2023 BENGKEL PENULISAN ARTIKELSCOPUS SECARA BERFOKUS ANJURAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / MAKMAL KOMPUTER UMUM, ARAS 2,FPTV
10/07/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUANTITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
23/05/2023 - 24/05/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUALITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
09/05/2023 - 10/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Bilik Seminar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/05/2023 - 10/05/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 TAKLIMAT MYPORTFOLIO (HRMIS) KEPADA STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UTHM
FPTV / BILIK PERBINCANGAN 1, FPTV
03/04/2023
2023 JERAYAWARA PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) KE FAKULTI-FAKULTI DAN PUSAT PENGAJIAN
UTHM / Secara dalam talian
29/03/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN PROPOSAL PENYELIDIKAN DAN MODUL LATIHAN MYRIVET 2023-2024
UTHM / THE KATERINA HOTEL, BATU PAHAT
21/03/2023 - 22/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2022 BENGKEL PEMBENTUKAN ITEM DAN INSTRUMEN SOAL SELIDIK KAJIAN PEMBANGUNAN KERANGKA MODEL MENANGANI DEFISIT AGAMA DALAM KOMUNITI BERASASKAN NILAI DAN AMALAN KEINSANAN
UTHM / KAFE PPUK
07/11/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 AUTHENTIC ASSESSMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
29/09/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN SELF REVIEW REPORT (SRR), FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
28/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR DAN BILIK TUTORIAL FPTV
24/08/2022
2022 PROGRAM PENGHAYATAN BUDAYA KERJA DI UNIVERSITI KEPADA STAF BAHARU FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Gorek Bay, Mersing
18/08/2022 - 20/08/2022
2022 KURSUS PENGGUNAAN SOFTWARE BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
FPTV / MAKMAL BIM, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
17/07/2022 - 23/07/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN DAN SEMAKAN OBE
FPTV / Makmal Komputer Umum, FPTV
13/04/2022
2022 WEBINAR REFLEKSI ISRAK & MIKRAJ 'GARAPAN KEMBARA PENUH KEINSAFAN'
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/shb-ppjv-rij, https://meet.google.com/bxi-evbg-kru, https://meet.google.com/fve-eqer-rxh
01/03/2022
2021 TRAINING OF TRAINERS : PENTAKSIRAN PELAJAR UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2
20/12/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK WBL
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / KSL HOTEL & RESORT JOHOR BAHRU
01/12/2021 - 03/12/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN DOMAIN EFEKTIF DAN PSIKOMOTOR BERDASARKAN MQF
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1, FPTP
02/11/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / GOOGLE MEET
30/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 IMPLEMENTING A MODERN BIM PROCESS
UTHM / Virtual Click Meeting
14/07/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 A STEP BY STEP GUIDE TO MANAGE PROJECT WITH MICROSOFT PROJECT EFFECTIVELY
LAIN-LAIN / ONLINE
21/04/2021 - 23/04/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
11/04/2021
2021 MICRO-CREDENTIAL FOR TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/crf-oyir-bcv
17/03/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / BILIK SEMINAR, FPTV
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 WORK EFFICIENTLY WITH POWERPOINT 365 (REPEAT)
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
07/10/2020
2020 BENGKEL LATIHAN PENGGUNAAN KP-21C DIGITAL PLANNIMETER
UTHM / -
22/09/2020
2020 KURSUS ARDUINO IOT PROFESSIONAL WORKSHOP (ON SITE TRAINING)
UTHM / -
06/09/2020 - 08/09/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES (REPEAT SESSION)
UTHM / -
18/05/2020
2020 LET GOOGLE CLASSROOM WITH SOCRATIVE BE YOUR SUPERPOWER
UTHM / -
14/05/2020
2020 STAY AT HOME AND GET FIT!
UTHM / UTHM
22/04/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM EKSEKUTIF DAN PROFESIONAL UTHM
UTHM / M SUITES HOTEL JB
12/03/2020 - 14/03/2020
2020 INDUSTRY AND TVET INSTITUTION LINKAGES (WORKSHOP)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
18/02/2020 - 19/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 SEMINAR RUBRIC DEVELOPMENT : STUDIO-BASED LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
11/02/2020 - 12/02/2020
2020 KURSUS TRANING OF TRAINER (TOT):PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI) BAGI PROGRAM AKADEMIK
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
10/02/2020
2020 INDUSTRI AND TVET INSTITUTION LINKAGES
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
05/02/2020 - 06/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI