Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
 
  07-4564162
Dr. NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI PENDIDIKAN & MULTIMEDIA , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2016)
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2010)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK , UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (2007)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Computer-Based Teaching and Learning
Field of Specialization (KPT) : Computer-Based Teaching and Learning

21st century teaching and learning
educational technology and multimedia
21st century life and career skills
innovation in teaching and learning for TVET and engineering education

teaching and learning aids
product based innovation

DateDescription
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pengajian Teknologi

YearDescriptionRoleLevel
2018 - 2021Autodesk Certified Professional Autodesk Certified Professional: Maya Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2024 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 for PELANTIKAN SEBAGAI PENGERUSI PENILAI BAGI PENILAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PELAJAR SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, FPTV BIL. 4/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Assessor / Reviewer for Pelantikan Panel PSM2 Sem2 2223, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Assessor / Reviewer for Pelantikan Panel Proposal PSM1 Sem 2 2223, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Course Coordinator for PELANTIKAN PENYELARAS KURSUS SEM 2 20222023 PROGRAM SARJANA MUDA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Course Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) (MBE) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Course Coordinator for Pelantikan Taskforce Pemurnian Silibus MBE, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Electrical Machines [BBV30203], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Electrical Machines [BBV30203], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Electrical System Drafting And Simulation [BBJ10104], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Evaluation Panel of Project/Student for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA 1 (BBP 40102) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 1 SESI 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023 Instructor/lecturer for PELANTIKAN PENGAJAR SEM 2 20222023 PROGRAM SARJANA MUDA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Member for PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) (MBE) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Member for Pelantikan JK Taskforce Pemurnian Program BBJ FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Member for Penambahbaikan CQI Improvement Program Pasca, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Project Supervisor/Teaching Training for Pelantikan Penyelia Btech Sem1 2324, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Project Supervisor/Teaching Training for Pelantikan Penyelia FYP sem3 2223, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Supervisor for Pelantikan Penyelia PS1 sem2 2223, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Supervisor for Pelantikan Penyelia PS2 Sem2 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Supervisor for Pelantikan Penyelia PS2 sem1 2324, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Supervisor for Pelantikan Penyelia PSM2 Sem1 2324, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Supervisor for Pelantikan Peyelia LI sem3 2223, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2022 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302) IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL SEMESTER I SESI 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2022 Chairman for PENGERUSI PENILAI BAGI PENILAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PELAJAR DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Committee Coordinator for Penyelaras Task Force Ujian MESDI dan Temuduga Pengambilan Calon Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Semester 1 Sesi 2022/2023 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Course Coordinator for PENGGUBAL/PENYELARAS SILIBUS PEMURNIAN PROGRAM SARJANA MUDA VOKASIONAL (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Electrical Machines [BBV30203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Electrical System Drafting And Simulation [BBJ10104], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA Il (BBP 40204) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER I SESI 202212023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2022 Facilitator for HYBRID CLASSROOM FEVER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Facilitator for PELANTIKAN SEBAGAI FASILITATOR KURSUS HYBRID CLASSROOM FEVER! (JOI SMARTBOARD TRAINING) SESI 4 ANJURAN PUSAT PEMBELAJARAN MAYA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Facilitator for Pelantikan sebagai Fasilitator MyDigital EDUCATORS@MOHE dibawah Aspirasi Keluarga Malaysia (AKM) dan Program Bitara Perancangan Strategik Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Tahun 2022, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Malaysia, August 2022 National
2022 Head of Bureau for Pemurnian Program Pasca dan Integrasi Sarjana Muda , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for Pelantikan Taskforce Pemurnian Silibus FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Module Developer for Pembangun Micro Credential UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Speaker for KURSUS JOM MICROSOFT TEAMS! ANJURAN PUSAT PEMBELAJARAN MAYA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Speaker for Penceramah Kursus Pengurusan Dokumen Menggunakan Ms Teams Anjuran Pusat Pembelajaran Maya, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Speaker for Penceramah Sesi Latihan Microsoft Teams Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Speaker for Penceramah Webinar Rancangan Orientasi Sekolah - Aplikasi CANVA dalam Aktiviti PdP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Supervisor for PENYELIA PROJEK SARJANA MUDA 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Supervisor for Penyelia PROGRAM PASCA SISWAZAH FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL VOKASIONAL (UET-FPTV), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2021 Committee Member for JK PEMBANGUN GARIS PANDUAN PEMILIHAN CALON PROGRAM SMPV FPTV UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 University
2021 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical Machines [BBV30203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical Machines [BBV30203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical Motor Control [BBV30103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical System Drafting And Simulation [BBJ10104], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Module Developer for Educator@Virtual Learning Environment (Educator@VLE) Program, Ministry of Higher Education, Malaysia, March 2021 National
2020 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electrical Machines [BBV30203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electrical System Drafting And Simulation [BBJ10104], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Information Technology & Multimedia Application [MBC10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Electrical Machines [BBV30203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Machines [BBV30203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical System Drafting And Simulation [BBJ10104], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Information Technology In Education [BBD10803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Machines [BBV30203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Machines [BBV30203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Motor Control [BBV30103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Digital Communication [MEV16003], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Digital Communication [MEV1603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Machines [BBV30203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Telecommunication System [BBV40103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BBT30702], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Machines [BBV30203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Technology 2 [BBV10203], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electronic 2 [BBV30303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2011 Industrial Electronic [BBT3643], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Industrial Technology Skill I - Electrical [BBT2224], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q501 PEMBANGUNAN PRODUK SISTEM PARAS AIR AUTOMATIK UNTUK SUBMERSIBLE PUMP Ketua 30/06/2025
Q514 Awareness and implementation of Dublin Accord in teaching and learning among lecturer of chemical engineering for diploma student Ahli 30/06/2025
Q272 Pembangunan Modul Latihan Pembelajaran Imersif bagi Pembangunan Profesionalisme Pensyarah dan Kesannya dalam Rekabentuk Pengajaran TVET 4.0 Ahli 28/02/2025
Q614 Metaverse System Technology based on Heavy Machine Virtual Tour as a Supplement to Vocational Student Analytical Skills in the Cybergogy Era Ketua 15/11/2024
M144 An effective study of In-Campus Internship Program by NationGate Solution (M) Sdn Bhd Ketua 30/06/2024
Q248 Hubungan antara kompetensi digital dan kemahiran abad ke-21 di kalangan pelajar kolej vokasional. Ahli 15/05/2024
Q041 PEMBANGUNAN MODEL PEMBELAJARAN ABAD KE 21 BERASASKAN KONSEP SENI VISUAL DALAM PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Ahli 30/04/2024
Z004 Pembangunan Pusat Industri UTHM-LABTECH DIGITAL INNOVATION CENTRE Ketua 30/11/2022
K013 APPLICATION OF INTERNET OF THING ( IOT) TECHNOLOGY IN ELECTRICAL INSTALLATION Ahli 30/11/2021
K114 MyRIVET - The Empowerment Of Malaysia TVET Student's Employability Skills Through PBL Teaching Method Ahli 31/10/2021
K015 PERSONALITY ELEMENTS FOR FUTURE TEACHERS TOWARDS 21ST CENTURY EDUCATION Ahli 30/05/2021
K027 Level of Life and Career Skills Among TVET students in Vocational Colleges in Malaysia Ketua 28/02/2021
V001 Membangunkan Sistem Brain Computer Interface (BCI) Untuk Digunakan di dalam Sistem Functional Electrical Stimulation (FES) Ahli 16/02/2019

Book
MUNIRAH AHMAD AZRAAI, AZMANIRAH AB RAHMAN, MOHD RIDHWAN ABDUL RANI, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2023) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 1, ISBN:9786297566627
Munirah Ahmad Azraai, Azmanirah Ab Rahman, Mohd. Ridhwan Abdul Rani, Nurhanim Saadah Abdullah
(2022) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 1, ISBN:9789670061368
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah, Usuloudin Hamzah
(2022) Revolusi Industri, UTHM , 1, ISBN:9789672817772
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2020) Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389774
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2020) Projek Elektrik Dan Elektronk Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916550
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2019) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet. Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2018) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
AZIDAH ABU ZIDEN, MOHD ISMAIL ABD AZIZ, THENMOLLI GUNASEGARAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2015) Himpunan Modul Tmk Untuk Sekolah Siri 1: Pengurusan Komputer, Data Dan Maklumat Sekolah, UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS (UPPA), PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN, USM , 1, ISBN:9789673992508
AZIDAH ABU ZIDEN, MOHD ISMAIL ABD AZIZ, THENMOLLI GUNASEGARAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2015) Himpunan Modul Tmk Untuk Sekolah Siri 2: Pembangunan Dan Pengurusan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran, UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS (UPPA), PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN, USM , 1, ISBN:9789673992515
NORDIN ABD RAZAK, NURHANIM SAADAH ABDULLAH, MOHD ISMAIL ABD AZIZ
(2015) Spss For Beginners, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 1, ISBN:9789673942336
Book Chapters
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Aplikasi Pembelajaran Berasaskan Permainan Bagi Kursus Kawalan Motor Elektrik, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 4, UTHM , 64, ISBN:9789672916
Muhammad Shafiq Md. Yusoff, Normah Zakaria, Rosnee Ahad
(2019) Pengesan Kereta Menggunakan Gsm Dan Gps, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672389293
Rosnee Ahad, Hatijah Saripudin, Mohamad Zaid Mustafa, Nurhanim Saadah Abdullah
(2018) Alat Pengesan Telefon Bimbit, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 105, ISBN:9789672216162
Muhammad Ismail bin Mohd Jamil
(2018) Kit Litar Asas Elektrik Dan Warna Perintang, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3, UTHM , 101, ISBN:9789672216025
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah, Noorazman Abd Samad, Affero Ismail & Irwan Ismail
(2018) Pembangunan Koswer E-Permainan Matematik Bagi Pelajar Sekolah, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction), UTHM , 1, ISBN:9789672216643
General Publications
AFFERO BIN ISMAIL, NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH, AZITA BINTI ALI, IDA ARYANIE BINTI BAHRUDIN
(2022) Uthm-Labtech Digital Innovation Centre Aiming To Become Leader In The Development Of Digital Learning, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Zulfadli Rozali, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Fptv Kongsi Kepakaran Pdpr Bersama Guru Sekolah, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Muhammad Amirul Kamarudin, Jameel Abdulla Ahmed Mukred, Sri Sumarwati, Nurhanim Saadah Abdullah
(2023) Game Application As Teaching Tool To Assist Mastering Installation Of Three-Phase Motor Control Topic: Expert Perception, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 11, 145, ISSN:22897410
Alias Masek , Aini Nazura Paimin@Abdul Halim, Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah, and Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2022) The Role Of Knowledge, Emotion, And Intention In Influencing Students¿ Behaviors During Covid-19 Pandemic, SAGE OPEN, SAGE , 4, 1, ISSN:21582440
Rosnee Ahad, Mohamad Zaid Mustafa, Suhaimi Mohamad, Nurhanim Saadah Abdullah, Sri Sumarwati
(2021) Development Energy Monitoring System Using Internet Of Things (Iot), SOLID STATE TECHNOLOGY, SOLID STATE TECHNOLOGY , 2, 2557, ISSN:0038111X
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Effectiveness Of E-Modul Semiconductor Devices Using Augmented Reality On Student Achievement, SOLID STATE TECHNOLOGY, SOLID STATE TECHNOLOGY , 1, 104, ISSN:0038111X
Rosnee Ahad, Mohamad Zaid Mustafa, Suhaimi Mohamad, Nurhanim Saadah Abdullah, Mohd Norazmi Nordin
(2021) Work Attitude, Organizational Commitment And Emotional Intelligence Of Malaysian Vocational College Teachers, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 15, ISSN:22298932
Nurhanim Saadah Abdullah
(2020) Life And Career Skills Among Technical And Vocational Education And Training (Tvet) Students In Vocational Colleges, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 20, ISSN:22897410
Rosnee Ahad, Suhaimi Mohamad, Mohamad Zaid Mustafa, Nurhanim Saadah Abdullah
(2020) Prototype Functionality Of Electricity Monitoring System Using The Internet Of Things (Iot), INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS), RESEARCH AND SCIENTIFIC INNOVATION SOCIETY , 9, 704, ISSN:24546186
Suhaizal Hashim, Alias Masek*, Nurhanim Saadah Abdullah, Aini Nazura Paimin, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2020) Students' Intention To Share Information Via Social Media: A Case Study Of Covid-19 Pandemic , INDONESIAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA , 5, 236, ISSN:25278045
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) The Comparison Life And Career Skills Among Premier, Conventional And Metro Polytechnics Students In Malaysia , INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS) |VOLUME IV, ISSUE VIII, AUGUST 2020| , RESEARCH AND SCIENTIFIC INNOVATION SOCIETY , 8, 831, ISSN:24546186
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) The Life And Career Skills Among Technical And Vocational Education And Training (Tvet) Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE , 9, 637, ISSN:22011323
Mohd Hasril Amiruddin , Sri Sumarwati, Ahmad Rizal Madar , Nurhanim Saadah Abdullah, Siti Normah Suib
(2020) Understanding The Factors That Inhibit The Success Of Indigenous Entrepreneurs In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS) , COPYRIGHT © 2020 RESEARCH AND SCIENTIFIC INNOVATION SOCIETY , 9, 19, ISSN:24546186
NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2018) A Concept Of Augmented Reality Module For Electronic Subject, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Media Digital
Nurhanim Saadah Abdullah
(2023) Cara Masukkan Signature Dalam Outlook, TIKTOK , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2023) Shared Folder Di Onedrive, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2022) Copy, Paste, Transfer Files From One Cloud To Another Easily Using Raidrive, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Bina Kelas Baru Di Ms Teams: Masukkan Semua Pelajar Serentak, YOUTUBE , ISBN:-
Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Badaruddin Ibrahim, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Nurhanim Saadah Abdullah, Rohayu Roddin.
(2021) Cabaran Dan Pembudayaan Norma Baharu: Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Covid-19 , Youtube.com , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Creating Password Encrypted Pdf File Using Ms Words, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Data Dari Author Untuk Tujuan E-Pnp, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Fun And Engaging With Kumospace, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Gunakan Assessment Sem Sebelum Ke Sem Terkini, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah, Suhaizal Hashim
(2021) How To Use Padlet (Part 1), YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah, Suhaizal Hashim
(2021) How To Use Padlet (Part 2), YOUTUBE , ISBN:-
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) How To Use Quizizz (Part 1), YOUTUBE , ISBN:-
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) How To Use Quizizz (Part 2), YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah, Sri Sumarwati, Mohd Ismail Abd Aziz, Muhammad Irfan Rahimi
(2021) Icon3e2021(1570718251)- Effectiveness Of Basic Electrical Wiring Kit, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah, Suhaizal Hashim
(2021) Introduction To Padlet, YOUTUBE , ISBN:-
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Introduction To Quizizz, YOUTUBE , ISBN:-
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Introduction To Teaching And Learning Activity Theory, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Office 365 : How To Get Yours, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Panduan Mengisi Kehadiran Peperiksaan Akhir (Ketua Pengawas Peperiksaan), YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Student View In Author (Assessment), YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Using Breakout Rooms In Teams And Share Point Documents During My Class Session, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Webinar Pedagogi Dan Pengajaran Online Fptv, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Webinar Pedagogi Pengajaran Dan Pembelajaran Online (Fptv, Uthm Dan Sti), YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Ac Generator (Parts Of Ac Generator), YOUTUBE.COM , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Ac Generator Part2 (Large Ac Generator), YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Aplikasi Hidraulik, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Automatic Subtitle In Youtube, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Chap 5 Electrical Machines : Calculation Part 1, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Chap 5 Electrical Machines : Calculation Part 2 (Losses And Efficiency), YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Chap 5 Electrical Machines : Calculation Part 3, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Chapter 7 Multimedia Technology, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Drawing Simple Title Block Using Autocad 2021, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Easy Shapes In Autocad 2021, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Elecronic Drawing: Double Layer Pcb Design Practical Part, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Electrical Machines : Chap 5 Part 1, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Electrical Machines : Chap 5 Part 2, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Electronic Drawing Intro, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Electronic Drawing Part 2, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Electronic Drawing: Double Layer Pcb Design, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Embed Video Youtube Video Ke Author, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Guess Me Right: Electrical Machines, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Introduction To Ac Generator, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) It In Edu: Cont Chap 3, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) It In Education : Chapter 3 (Continue), YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) It In Education :Chapter 3 Part 1, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Lecture Electronic Drawing1, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Lecture Video On Process Of Developing Multimedia Part1, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Lukisan Pendawaian Pemasangan Domestik, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Lukisan Skematik, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Maintenance And Repair 3 Phase Ac Induction Motor, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Making Lecture Videos And Uploading To Youtube, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Melukis Title Block (Bahagian 1), YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Melukis Title Block (Bahagian 2), YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Nota Penerangan Lukisan Elektrik 3 Fasa, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Penerangan Kertas Arahan Lukisan Elektronik, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Penerangan Labsheet Lukisan Elektronik, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Penerangan Labsheet7, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Penerangan Nota Wim Lukisan Elektrik 3 Fasa Bahagian 2, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Pengenalan Lukisan Manual, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Protect Word Document, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Single And Three Phase Ac Generator, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Single And Three Phase Ac Generator Time And Phasor Domain, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Single-Phase Ac Induction Machines (Introduction), YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Teaching And Learning Using Computer (Application), YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Teori Lukisan Bentangan 3 Fasa, YOUTUBE.COM , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Types Of Single Phase Ac Induction Machines, YOUTUBE.COM , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 10: 4 Ways To Insert Marks To Activities And Assessments, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 11 : Key In Marks In Tcis In One Second!!, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 1: Introduction To Author Uthm Layout, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 2: Creating Classroom In Author, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 3: Add Students In Author, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 4 : Creating Poll In Author, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 5: Lesson Plan And Learning Material, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 6: Creating Group Activities And Individual Activities In Author, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 7 : Creating Assessment In Author, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 8: Marks Tab, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Video 9: Mapping Marks For Activities, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Virtual Visit To Electrical Machines Lab, YOUTUBE , ISBN:-
NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
(2020) Woctvet 2020: E-Game For Electrical Motor Control Course, YOUTUBE , ISBN:-
Dr. NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH, MOHD ISMAIL B ABD AZIZ
(2019) Dc Machine Video 2 Introduction On Flemming'S Hand Rule, YOUTUBE , ISBN:-
Dr. NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH, MOHD ISMAIL B ABD AZIZ
(2019) Dc Machine Video 3 Rotation Reversal, YOUTUBE , ISBN:-
Dr. NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH, MOHD ISMAIL B ABD AZIZ
(2019) Electrical Machine Video 1, YOUTUBE , ISBN:-
Dr. NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH,
(2019) Video Stress, YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah
(2018) Electrical Machine, OPENLEARNING , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah, Rosnee Ahad, Suhaimi Mohamad
(2018) Electrical Motor Control, OPENLEARNING , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Nurhanim Saadah Abdullah, Sri Sumarwati, Mohd Ismail Abd Aziz, Nurfatin Nadira Norhisam
(2023) E-Game For Electrical Motor Control Course, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 1, ISBN:0094243X
Nurhanim Saadah Abdullah, Sri Sumarwati, Mohd Ismail Abd Aziz, Muhammad Irfan Rahimi
(2023) Effectiveness Of Basic Electrical Wiring Kit Using Internet Network-Based Remote Control, AIP CONFERENECE PROCEEDING , 1, ISBN:15517616
Nurhanim Saadah Abdullah, Nor Hamizah Syazwani Mohd Salleh
(2022) Development Of Smart Mouse Trap Model, UTHM , 99, ISBN:27858138
Khairul Anuar Abdul Rahman, Nurhanim Saadah Abdullah, Sri Sumarwati, Mohd Hasril Amiruddin, Mohd Ismail Abd Aziz, Nor Ellya Shahirah Hassan
(2021) Programmable Logic Controller (Plc) Automation Control Learning Kit Programmed: Using The Cx Programmer Software, IEEE , 119, ISBN:9781728166544
NURHANIM SAADAH ABDULLAH, IDA ADILA BINTI AHMAD
(2018) Kit Pembelajaran Get Logik Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Dan Pemudahcaraan, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK), KPM , 282, ISBN:9789670823416
NURHANIM SAADAH ABDULLAH, MOHD ISMAIL ABD AZIZ, AFFERO ISMAIL, AND SUHAIZAL HASHIM
(2017) Improving Educator Development By Innovation In Teaching Activity Via Web 2.0 , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757-899X

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS346 Kursus ICT Dan Digital Loteracy For Teacher And Instructors Bagi Pensyarah Kolej Vokasional Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia 01/03/2021 30/04/2021
PS324 Capacity Development Program for UNEVOC Centre: ICT and Digital Literacy for TVET Manager - Fasa 1 UNESCO 12/02/2021 18/06/2021
PS341 Capacity Development Program for UNEVOC Centre: ICT and Digital Literacy for TVET Manager - Fasa 2 UNESCO 12/02/2021 18/06/2021
PS342 Capacity Development Program for UNEVOC Centre: ICT and Digital Literacy for TVET Manager - Fasa 3 (Final) UNESCO 12/02/2021 18/06/2021
PS273 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 1 UNESCO 07/10/2020 31/03/2021
PS286 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 2 UNESCO 07/10/2020 31/03/2021
PS297 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 3 UNESCO 07/10/2020 31/03/2021
PS322 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 4 UNESCO 07/10/2020 31/03/2021
PS347 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 5 (Final) UNESCO 07/10/2020 18/07/2021

YearDescriptionLevel
2023Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH SEBAGAI BENGKEL PEMBANGUNAN PROFESIONAL STAF HEPA FPTV (PENGAPLIKASIAN MICROSOFT 365) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 - 2024 Head for Pelantikan ketua bagi Geran Industry " In Campus Internship Program Inconjunction of NationGate-UTHM Collaboration Program , Vice President of Strategic Business Development NationGate Solution (M) Sdn Bhd, Malaysia, July 2023 Private
2023 - 2025 Academic Program Advisor for PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT AKADEMIK BAGI PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK DI KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT (KVBP), KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT, Malaysia, March 2023 District
2023 - 2025 for PELANTIKAN SEBAGAI FELO BERSEKUTU DI INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN VOKASIONAL MALAYSIA (MYRIVET), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Module Developer for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI PANEL PEMBANGUNAN MODUL LATIHAN PEMBANGUNAN PROFESSIONAL DALAM TVET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 National
2023Speaker for LANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH BAGI SESI PENERANGAN PENGAPLIKASIAN MICROSOFT 365 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN, MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 for PELANTIKAN SEBAGAI PENGERUSI PENILAI BAGI PENILAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN PELAJAR SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, FPTV BIL. 4/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Committee Member for UTHM INTERNATIONAL SUMMER COURSE 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 - 2024 Head for Pelantikan sebagai Pegawai Penyelaras dibawah MoA di antara UTHM dan Universitas Negeri Malang, Indonesia , MyRIVET, Malaysia, November 2023 International
2023 - 2024 Head for Geran Kontrak UTHM bersama Universitas Malang Indonesia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 International
2023 - 2024 Head for Geran Kontrak Industri , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 National
2023 - 2025 Head for Geran Penyelidikan Tier 1 Fasa 2 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Facilitator for Pelantikan Fasilitator Projek Perundingan Latihan RM 30000 bagi Kursus Enhancing TVET Personnel Professional Skills Dalam Talian di bawah PEruntukan Program Kerjasama Teknikal Malaysia (PKTM) Kementerian Luar Negeri Malaysia Tahun 2023, Pengarah Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL, Malaysia, July 2023 International
2023Evaluation Panel of Project/Student for Pelantikan sebagai Panel Penilai Projek Perundingan Latihan bernilai RM30000 bagi Kursus Enhancing TVET Personnel Professional Skills and Instructional Competencies for Quality Education secara Dalam Talian di bawah Peruntukan Program Kerjasama Teknikal Malaysia (PKTM) Kementerian Luar Negeri Malaysia Tahun 2023, Pengarah Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL, Malaysia, July 2023 International
2023 - 2024 Head for Pelantikan Sebagai Pengarah bagi Program Pembangunan Pelajar "In Campus Internship IR 4.0 Readiness Assessment Programme" di bawah Peruntukan Industri NationGate Solution (M) Sdn. Bhd. Dengan Kerjasama UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 Private
2023Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI TASKFORCE PENULISAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2022 BAG! INPUT AKADEMIK & ANTARABANGSA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University

YearDescription
2024 Examiner for Intan Diva Ivena, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Industrial Training Supervisor for Hariz Zakwan Bin Zulkifli, Seikou Systec Sdn.Bhd, 2024
2024 Industrial Training Supervisor for Mohamad Iman Zulhakim Bin Latib, Seikou Systec Sdn.Bhd, 2024
2024 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aiman Danial Bin Idris, Seikou Systec Sdn.Bhd, 2024
2024 Industrial Training Supervisor for Nurfarah Karmila Binti Mohd Hasnol, Seikou Systec Sdn.Bhd, 2024
2024 Supervisor for Aina Fadzlin Binti Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Hariesya Nurul Syauqin Binti Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurul Adibah Sabira Binti Muhammad Bakaruddin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurul Ainul Aina Binti Jumadi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Wong Goon Shek, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Academic Program Advisor for PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT AKADEMIK BAGI PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK DI KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT (KVBP), PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT, Malaysia, March 2023
2023 Advisor/Chairman for Pelantikan Pengerusi Proposal Defend PHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Pelantikan Ketua Panel PS1 Sem2 2223, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Assessor / Reviewer for Pelantikan Panel Penilai FYP2 Btech BBJ sem1 2324, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Assessor / Reviewer for Pelantikan Panel Penilai Universiti FYP1 Btech BBJ Sem1 2324, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Chairman for Pelantikan Pengerusi Proposal Defend PHD , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Chairman for Pelantikan Pengerusi Proposal Defense PHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT AKADEMIK BAGI PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK DI KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT (KVBP), PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT, Malaysia, March 2023
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Pelantikan Penilai Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Sem 2 22/23, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Examiner for Adam Anak Kauline, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Adam Anak Kauline, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Helmi Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Helmi Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Dayangku Nor Aisyah Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Dayangku Nor Aisyah Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Frediana Fiona Fred, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Intan Diva Ivena, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Fairuz Bin Ya'Ccob, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Akmal Ruzaini Bin Mohammad Aizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Akmal Ruzaini Bin Mohammad Aizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Asyraf Mukhlis Bin Md Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aiman Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aiman Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Haqimi Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Haqimi Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ikhwan Hafiz Bin Bahrum, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ikhwan Hafiz Bin Bahrum, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Sahlan Bin Samat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Sahlan Bin Samat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Noor Amirul Amin Bin Mohamad Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Noor Amirul Amin Bin Mohamad Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Tufail Irfan Bin Mohamad Termizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Tufail Irfan Bin Mohamad Termizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Zulaikha Binti Mohd Yusoff, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Zulaikha Binti Mohd Yusoff, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuramira Farhanah Binti Sukur, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ruzaini Nadira Binti Nasaruddin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ruzaini Nadira Binti Nasaruddin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syafiqah Binti Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syafiqah Binti Rozi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Zufarina Aqila Binti Lukman Sabri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Zufarina Aqila Binti Lukman Sabri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for LANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI PROJEK TAHUN AKHIR (PTA) 2 PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK, KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT, JOHOR, PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT, Malaysia, March 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Ain Binti Mohd Rozi, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Anis Aqilah Binti Mohd Zidam, Primula Beach Hotel, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Izzah Izzati Binti Norli, Ain Medicare Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurul Adilah Husna Binti Mohamad, Radicare (M) Sdn Bhd. Cawangan Terengganu, 2023
2023 Main Supervisor for Nurul Adibah Sabira Binti Muhammad Bakaruddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Nurul Ainul Aina Binti Jumadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Wong Goon Shek, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ade Pradana, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ade Pradana, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Dzulshaffiq Bin Dalmansa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Filza Haziqah Binti Zulkarnaen, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Filza Haziqah Binti Zulkarnaen, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Hariesya Nurul Syauqin Binti Shukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Hariesya Nurul Syauqin Binti Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA PROGRAM LATIHAN MENGAJAR SEMESTER I! SESI 202212023, FAKULT! PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Pelantikan Penyelia PS1 MBV Sem 1 2324, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Supervisor for Putera Zaqri Iskandar Bin Muhamadi Saifulizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Putera Zaqri Iskandar Bin Muhamadi Saifulizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Varta Kualah Vitus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Varta Kualah Vitus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Wong Goon Shek, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Assessor / Reviewer for Pelantikan Panel Pakar Kesahan Kandungan Instrumen dalam Kajian Akademik Pelajar FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Ahmad Haikal Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Anis Nazihah Binti Mat Shukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Frediana Fiona Fred, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Asyraf Mukhlis Bin Md Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zulfadhli Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Ezzah Fathenah Binti Md Yatim, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuramira Farhanah Binti Sukur, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nursuhaila Binti Mohd Sohaily, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Zaharah Binti Mahmad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syahirah Aisyah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wahidah Binti Wahid, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Husna Binti Mazni Faizal, Asian Ndk Crystal Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Siti Sri Noraini Binti Ta'Ahal, Suatech Consult Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Thurgadewi A/P Nathan, Barkath Maju Electrical &Amp;Amp; Engineering, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Ummi Maisarah Binti Ahmad Roslan, Ii-Vi Incorporated, 2022
2022 Main Supervisor for Ade Pradana, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Filza Haziqah Binti Zulkarnaen, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Xue Yaru, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Industri Pelajar ISMPV , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Supervisor for Ahmad Dzulshaffiq Bin Dalmansa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Nabihan Bin Mohd Saharum, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Nabihan Bin Mohd Saharum, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Amirul Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Nabilah Binti Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Nabilah Binti Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Widad Syamila Binti Samsudin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Ahmad Haikal Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hoiruddin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Firdaus Bin Mohmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Latiff Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Latiff Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Mustaqim Bin Mohd Shaidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Mustaqim Bin Mohd Shaidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ridhwan Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ridhwan Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulfadhli Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Raihana Binti Ahmad Rizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Raihana Binti Ahmad Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Balqish Binti Aidil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Balqish Binti Aidil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ainul Aisyah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ainul Aisyah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Amirul Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Radhi Bin Hamid Hamdzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Radhi Bin Hamid Hamdzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Hoiruddin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hoiruddin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Irwan Mazwan Bin Azamir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mimi Syuryani Binti Nodin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mimi Syuryani Binti Nodin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Amir Bin Mohamad Khir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Amir Bin Mohamad Khir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Firdaus Bin Mohmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Imran Bin Danial, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Luqman Bin Muhammad Saiful Haq, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Rabiatul Adawiyyah Binti Rohaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farah Awatif Binti Mat Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farah Awatif Binti Mat Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Hamizah Syazwani Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Hamizah Syazwani Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurfatin Nadira Binti Norhisam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Irwan Mazwan Bin Azamir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Irwan Mazwan Bin Azamir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Hasif Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Imran Bin Danial, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Luqman Bin Muhammad Saiful Haq, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norsyuhada Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nadzirah Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rasyidah Binti Murni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rasyidah Binti Murni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Adila Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Adila Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Rabiatul Adawiyyah Binti Rohaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ummi Najwa Binti Mohd Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Anis Aishah Binti Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Anis Aishah Binti Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Marwan Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Firdaus Bin Abd Majid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Ellya Shahirah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Fatihah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Fatihah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurfatin Nadira Binti Norhisam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Rizal Aman Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farah Norasikin Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hasif Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Haikal Bin Zailan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhaslinda Binti Mohd Sauki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhaslinda Binti Mohd Sauki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norshazatul Akmar Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norsyuhada Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Fatin Fatihah Binti Mohamad Alawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nadzirah Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Balqis Binti Mohamed Jamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Balqis Binti Mohamed Jamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Noorazliefah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Noorazliefah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syahirah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syahirah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syuhaila Binti Md Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syuhaila Binti Md Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Muhammad Arif Bin W.Hibadullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Muhammad Arif Bin W.Hibadullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nor Zihan Binti Mat Jinan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nurhaziqah Binti Hamzah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nurulain Binti Suhadi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Dzulkiflie Bin Dalmansa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Dzulkiflie Bin Dalmansa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Marwan Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Firdaus Bin Abd Majid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Faris Ridhwan Bin Paridzulamin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Faris Ridhwan Bin Paridzulamin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Ellya Shahirah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Suzliana Binti Saaidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Farah Norasikin Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farenna Syazwani Binti Madlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Haikal Bin Zailan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Khairol Azrin Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Khairol Azrin Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Nur Haziq Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Nur Haziq Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhd Mahfuuzh Bin Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhd Mahfuuzh Bin Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Amirah Bt Shaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Amirah Bt Shaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norshazatul Akmar Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farhain Binti Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fatin Nabihah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fatin Nabihah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fazilah Binti Ab Majid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fazilah Binti Ab Majid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Shakira Anisah Binti Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur'Afifah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fatin Fatihah Binti Mohamad Alawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Padret Selamat Anak George, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Panbaras A/L Ambikapathi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shahrul Syafiq Bin Mat Sapinie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shahrul Syafiq Bin Mat Sapinie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Fatimah Binti Mohksim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Maizatulazwa Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nurnadira Binti Zakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nurnadira Binti Zakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Suhailah Binti Sa'At, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Suhailah Binti Sa'At, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ida Adila Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ida Adila Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Kamarul Azwad Bin Ruslani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Kamarul Azwad Bin Ruslani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Ismail Bin Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Ismail Bin Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Sallehuddin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Sallehuddin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nasibah Binti Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nasibah Binti Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Rasyidah Binti Mohamad Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Rasyidah Binti Mohamad Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Suzliana Binti Saaidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Farenna Syazwani Binti Madlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Fadhil Bin Mohamad Wira, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Fadhil Bin Mohamad Wira, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Izzuddin Bin Zolkepali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Izzuddin Bin Zolkepali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norhafizah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norhafizah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farhain Binti Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Shakira Anisah Binti Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur'Afifah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurun Nazirah Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurun Nazirah Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Padret Selamat Anak George, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Panbaras A/L Ambikapathi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Fatimah Binti Mohksim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Maizatulazwa Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Idawati Binti Suliman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Siti Hajar Binti Johar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionLevel
2023Speaker for Penceramah COR Speed Hybrid Classroom, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 University
2023Evaluation Panel of Project/Student for Pelantikan sebagai Panel Projek Tahun Akhir (PTA) 1 Program Teknologi elektrik, KVBP, Pengarah Kolej Vokasional Batu Pahat, Malaysia, September 2023, September - October 2023 District
2023 - 2026 External Examiner for Pelantikan sebagai Panel Penilai Luar dan Ahli Jawatankuasa Penasihat Akademik (PA) Bagi Program Teknologi Elektrik , Pengetua Kolej Vokasional Batu Pahat , Malaysia, March 2023, March 2023 - December 2026 State
2023 - 2024 Head of Bureau for Pelantikan Ketua Ajk Media dan Buku Program bagi Seminar Pendidikan johor kali ke - 3 (SPJ III), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 - February 2024 National
2023 - 2024 Academic Editor / Editor for Pelantikan Penyelaras Book Chapter 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - March 2024 University
2023Committee Member for Pelantikan AJK Hari Keluarga UTHM 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January - March 2023 University
2023Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI MAJLIS, MAJLIS PRESIDEN PERSATUAN AKADEMIK (MPPA) TAHUN 2023, MAJLIS PRESIDEN PERSATUAN AKADEMIK (MPPA), Malaysia, January 2023, January - December 2023 National
2023 - 2024 Head of the Program for Pelantikan Ketua Program MBE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2022 - 2024 Secretary for SETIAUSAHA PERKASA UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Panel Penemuduga MEDSI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 University
2022Committee Member for Taskforce Webinar Prof Pelawat FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July - September 2022 University
2022Committee Member for Workshop Committee WocTVET 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022, May - December 2022 University
2022 - 2024 Secretary for Setiausaha PERKASA UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI MAJLIS, MAJLIS PRESIDEN PERSATUAN AKADEMIK (MPPA) TAHUN 2022, MAJLIS PRESIDEN PERSATUAN AKADEMIK (MPPA), Malaysia, January 2022, January - December 2022 National
2022Member for WoCTVET 2022 Workshop Committee , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022, May - December 2022 University
2022Committee Member for JK Anugerah Khas (Emeritus dan Ijazah kehormat), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November - December 2022 University
2021 - 2022 Head of the Program for Ketua Program Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional Kejuruteraan Elektrik MBE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021, January 2021 - December 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 PROGRAM JERAYAWARA PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC) BERKAITAN SISTEM DASHBOARD FOR INNOVATION & COMMERCIALISATION ELECTRONIC SERVICES (DICE)
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
27/03/2024
2024 JERAYAWARA AMALAN PEMBELAJARAN TERADUN
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
14/03/2024
2024 KURSUS AI UNTUK RAKYAT
LAIN-LAIN / SECARA ATAS TALIAN: WWW.AI.GOV.MY
04/03/2024
2024 GRAMMARLY (EDU) ONLINE TRAINING
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
11/01/2024
2023 RAHSIA JANA PASSIVE INCOME MELALUI MEDIA SOSIAL
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
26/12/2023
2023 LATIHAN KEBAKARAN FPTV
FPTV / Sekitar FPTV
22/11/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Mesyuarat Eksekutif, BME FPTV
22/10/2023 - 25/10/2023
2023 TVET RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION (TVET-RIC 2023) AWARDS CEREMONY
FPTV / UTHMTV YOUTUBE LIVE
14/09/2023
2023 KURSUS DATA REPORTING WITH MICROSOFT EXCEL
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
11/09/2023
2023 KURSUS MICROSOFT SHAREPOINT & SWAY
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
07/09/2023
2023 BENGKEL PECUTAN MOOC & MICRO CREDENTIAL
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA & Bilik Lestari 2, PTTA
05/09/2023 - 06/09/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN CQI DALAM PELAKSANAAN OBE DAN PENGURUSAN DOKUMEN ISO
FPTV / Bilik Seminar FPTV
22/08/2023
2023 SESI LIBAT URUS PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 1- PERSATUAN PEKERJA STAF UTHM (PERKASA, PENTAS DAN KKP)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
22/08/2023
2023 RESEARCH WEEK PTTA 2023 : WEBINAR KANDUNGAN DIGITAL UNTUK SMPU
UTHM / ONLINE (Microsoft Team)
20/08/2023
2023 KURSUS UNITY FOR BEGINNERS
UTHM / MAKMAL REALITY MAYA, FSKTM
24/07/2023 - 25/07/2023
2023 JERAYAWARA PENYELARASAN KANDUNGAN DIGITAL FAKULTI
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA
15/06/2023
2023 KURSUS ADOBE CAPTIVATE CC (SIL) (KURSUS UPSKILLING STAF FPTV)
LAIN-LAIN / EFXCO | TRAINING & CERTIFICATION CENTRE 2-5, Level 5, Galleria@Cyberjaya, Jalan Teknokrat 6, Cyberjaya, 63000 Selangor, Malaysia
06/06/2023 - 08/06/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN MICRO-CREDENTIAL SIRI 2/2023
UTHM / BILIK LESTARI 1, PTTA
17/05/2023
2023 SEMINAR EMPOWERING EDUCATION: EDUCATORS AND GENERATIVE AI IN STUDENT ASSESSMENT
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA
10/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Bilik Seminar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/05/2023 - 10/05/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 SESI PENERANGAN PENGAPLIKASIAN MICROSOFT 365
FPTV / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
05/03/2023
2023 BENGKEL PERBINCANGAN KARNIVAL HARI KELUARGA UTHM 2023
UTHM / Dewan Al Farabi, Pusat Islam UTHM
17/01/2023
2023 OPENLEARNING ONBOARDING COURSE
UTHM / ZOOM MEETING
11/01/2023
2022 8TH WORLD CONFERENCE ON TVET
FPTV / ONLINE
13/12/2022 - 14/12/2022
2022 BENGKEL PENGURUSAN DOKUMEN ISO MENGGUNAKAN MICROSOFT TEAMS DAN PERSEDIAAN OBE
FPTV / Bilik Lestari 2, Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM
03/10/2022
2022 KURSUS PENGAJARAN MUDAH & PANTAS DENGAN OBS STUDIO
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, PTTA
14/09/2022
2022 PROGRAM SHAPING FUTURE PROFESSOR : UNTOLD STORIES AND ANEKDOTS
UTHM / DEWAN BANKUET DSI
12/09/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN SELF REVIEW REPORT (SRR), FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
28/08/2022
2022 PERFORMANCE MANAGEMENT TRAINING
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN, ARAS 3, PEJABAT PENDAFTAR
21/08/2022 - 22/08/2022
2022 PROGRAM BORAK SANTAI SIRI 1 : MASAK ATAU BELI
UTHM / PLATFORM GOOGLE MEET
12/07/2022
2022 SEMINAR KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) SIRI 3 : TEAMWORK
UTHM / platform google meet
07/07/2022
2022 KURSUS KEWANGAN UNTUK PEMEGANG JAWATAN GILIRAN DALAM FPTV (6TH BATCH)
FPTV / BME, FPTV
04/07/2022
2022 HOW TO USE TVET LMS AND VIRTUAL TVET
UTHM / DICE, FPTV, UTHM
21/06/2022
2022 LATIHAN PERALATAN PLC DAN SCADA TRAINING SYSTEM
LAIN-LAIN / MAKMAL INDUSTRI FESTO, FPTV, UTHM
14/06/2022 - 15/06/2022
2021 LATIHAN PERALATAN ELECTRICAL MACHINE AND DRIVE SYSTEM INTEGRATION TRAINER
LAIN-LAIN / Makmal Teknologi Elektrik
23/11/2021 - 24/11/2021
2021 KURSUS VIDEO ANIMASI MENGGUNAKAN MS POWERPOINT
UTHM / ATAS TALIAN
17/11/2021
2021 KURSUS PERALATAN FIRE ALARM SYSTEM (GOTT) HANDS-ON
LAIN-LAIN / makmal comptia-fptv
28/10/2021 - 29/10/2021
2021 KURSUS SCREENCASTING
UTHM / ZOOM
26/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 SHARING SESSION ON INTERACTIVE AND ENGAGING ONLINE CLASSROOM
UTHM / Atas Talian
07/10/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 KURSUS COLLABORATION TOOLS
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
15/09/2021
2021 KURSUS BEKERJA LEBIH BIJAK DENGAN MICROSOFT EXCEL: MANIPULASI DATA
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
12/09/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2021 (ICon3E 2021)
UTHM / UTHM dan maya
06/09/2021 - 07/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 KURSUS SPREADSHEET TEMPLATE
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
27/07/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 KURSUS OBS STUDIO
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
07/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN WEBINAR DENGAN ZOOM
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
22/06/2021
2021 TAKLIMAT DOUBLE TAX DEDUCTION - STRUCTURED INTERNSHIP & RESEARCH
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/06/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 TAKLIMAT PENERBITAN MELALUI PEJABAT PENERBIT
FPTV / Platform Google Meet
27/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
11/04/2021
2021 KURSUS VIDEO EDITING USING COMPUTER
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / SECARA ONLINE
04/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN APLIKASI MUDAH ALIH MENGGUNAKAN IONIC/ MOBILE APPS DEVELOPMENT USING IONIC
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH PTTA
28/03/2021 - 29/03/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 MICRO-CREDENTIAL FOR TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/crf-oyir-bcv
17/03/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 TAKLIMAT PERMOHONAN DAN PENYEDIAAN PROPOSAL FRGS
UTHM / Online google meet
15/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP704 Cerebral Palsy Education Game Hak Cipta (Copyright) LY2021J04389 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP705 SMART SOCKET Hak Cipta (Copyright) LY2021J04390 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT31 Magnetic And Prorammable Logic Control Kit   Paten (Patent) PI 2010006211 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
11MTE01 A Novel Interface Automatic Data Communication (NiACom) MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2011 Emas dan Anugerah Tambahan
10ITEX17 Magnetic Plc Training Kit ITEX 2010 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 ANUGERAH INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL)
HADIAH KATEGORI
PROF. MADYA. Ts. Dr. ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQUNIVERSITI
2020 ANUGERAH PENCERAMAH CEMERLANG (MAJLIS APRESIASI AKADEMIA 2020)
HADIAH KATEGORI
PROF DATUK TS DR WAHID BIN RAZZALYUNIVERSITI
2019 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI