Panel Bidang Matematik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
 
  06-9742170
PROF. MADYA Dr. PHANG CHANG

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH MATHEMATICS AND STATISTICS , CURTIN UNIVERSITY (2012)
SARJANA SAINS , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA SAINS , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : MATHEMATICAL SCIENCES
Field (KPT) : Applied Mathematics
Field of Specialization (KPT) : Numerical Analysis

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Center for Research on Computational Mathematics (CERCOM)
01/01/2019 - 31/12/2020 Ketua Pusat
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Center for Research on Computational Mathematics (CERCOM)
01/02/2017 - 31/01/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Mathematical Modelling and Analysis

YearDescriptionLevel
2024 Stochastic Process [BWA40903], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 First- Year Seminar [BWU10401], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Graph Theory And Applications [BWA21103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Stochastic Process [BWA40903], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Entrepreneurship [BWU10102], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 First- Year Seminar [BWU10401], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Graph Theory And Applications [BWA21103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Stochastic Process [BWA40903], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Stochastic Process [BWA40903], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Calculus 1 [BWA10203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Entrepreneurship [BWU10102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Graph Theory And Applications [BWA21103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Stochastic Process [BWA40903], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Calculus 1 [BWA10203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Graph Theory And Applications [BWA21103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Stochastic Process [BWA40903], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Discrete Event Simulation [BWA31703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Graph Theory And Applications [BWA21103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Graph Theory [BWA20203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Master Project Ii [MWA20114], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Stochastic Process [BWA40903], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Applied Stochastics Models [BWB22303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Graph Theory And Applications [BWA21103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Management [BWB21002], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Logistics Management [BWB44103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Master Project 1 [MWA10702], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Master Project Ii [MWA20114], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Project Management [BWA30102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Stochastic Process [BWA40903], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Applied Stochastics Models [BWB22303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Graph Theory [BWA20203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Logistics Management [BWB44103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Stochastic Process [BWA40903], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Advanced Numerical Analysis [MWA10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Applied Stochastics Models [BWB22303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Graph Theory [BWA20203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [BWA30804], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [BWB32104], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Stochastic Process [BWA40903], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Thesis [BBR34303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Wavelet Analysis [MWA11603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Advanced Numerical Analysis [MWA10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Mathematics Iii [BWM20403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Graph Theory [BWA20203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [BWA30804], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [BWB32104], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Stochastic Process [BWA40903], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Wavelet Analysis [MWA11603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Advanced Numerical Analysis [MWA10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Mathematic Ii [BEE11403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Mathematics Iie [BWM10303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Fundamental Calculus [BBR33903], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Graph Theory [BWA20203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Linear Programming [BWA20403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Wavelet Analysis [MWA11603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Basic Descrete Mathematics [BBR34002], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Basic Number [BBR13003], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Mathematics Ii [BSM1933], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Mathematics Iie [BWM10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Mathematics Iie [BWM10303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Statistics [BWM20502], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Fundamental Algebra [BBR23703], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Fundamental Calculus [BBR33903], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Graph Theory [BWA20203], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mathematics Iii [BWM21303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mathematics Iv [BWM21403], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Engineering Mathematics Iii [BWM20403], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2009 Engineering Mathematics I [BSM1913], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Introduction To Optimization [BPB2092], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Mathematics Ii [BSM1933], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Engineering Mathematics Ii [BSM1933], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Engineering Mathematics Iii [BSM2913], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Mathematics Iv [BSM2253], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Engineering Mathematics I [BSM1913], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Engineering Mathematics Ii [BSM1933], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Engineering Mathematics Ii [BSM1933], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Engineering Mathematics Iii [BSM2913], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q380 New numerical scheme for Caputo fractional differential equation with its fractional derivative operator with respect to another function Ketua 30/04/2025
K386 An Improved Gaussian Mixture Model based on Multi-Agent Architecture for High Accuracy Vehicle Detection in Real-Time Traffic Flow Analysis Ahli 06/09/2024
Q011 Bifurcation analysis of fish environment disruption caused by direct and indirect pollution Ahli 31/10/2023
K095 Impact of fourth-order dispersion coefficient on the saturation power for the fiber optical parametric amplifier. Ahli 30/09/2022
K072 Numerical Solution and Dynamical Behaviour for Fractional Dynamical System and its Application in Big Data Ketua 31/03/2022
H049 Numerical Solution and Bifurcation Analysis for New Fractional Hamiltonian Systems. Ketua 31/12/2020
H425 Fractional calculus approach for economic model with long dynamic memory Ketua 31/12/2020
H076 Analysis of Chemostat Model with Variable Yield Coefficient and Substrate Inhibition: Andrews Growth Kinetics Ahli 30/09/2020
H229 New numerical scheme for tempered fractional differential equation Ketua 30/06/2020
1563 Effects of biotic resource enrichment to populations with competition and mutual interactions Ahli 31/01/2018
U304 Wavelets Operational Methods for Fractional Partial Differential Equations Ketua 31/01/2018
1498 New Fuzzy Control Chart for Normal and Nonnormal Distribution Using ?-cut Ahli 31/08/2017
1433 Wavelet operational methods for solving system of fractional differential equations and its application in epidemiology Ketua 31/05/2017
1490 A New Cuckoo Search Algorithm for Wavelet Neural Networks Optimization Ahli 31/05/2017
R047 Mathematical models of microalgae Botryococcos sp.growth and nutrient removal in industrial wastewater Ahli 31/05/2017
U060 Wavelet Operational Methods For Fractional Calculus Ketua 30/04/2017
1417 Green-Y Model for preliminary Sustainable Economical Concept of Renewable Energy Sources Deployment in ASEAN countries Ahli 30/11/2016
R026 Homotopy Perturbation Method For The Non-Linear Schr O Dinger-Type (NLS-Type) Equations In Arterial Wave Modulation Ahli 29/02/2016
E021 Synchronization For Different Opinions In Malaysia Multi-Racial Society: A Mathematical Exploration Study Ketua 30/11/2015
1284 Development of Mathematical Model of New Road Profiles Based on Wheel Tracking Measurement Data Ahli 30/06/2015
0356 The Study of Wavelet Fundamental Solutions to the Partial Differentiation Equations Ketua 30/10/2008

Book
Tay Kim Gaik, Phang Chang and Phang Piau
(2022) Numerical Methods With Casio Fx-570ex Classwiz Calculator, UTHM , 1, ISBN:9789672817789
Tay Kim Gaik, Phang Chang, Lim Kian Boon
(2017) Numerical Methods With Casio Fx-570 Es Plus Calculator, UTHM , 1, ISBN:978-967-0764-75-7
Phang Chang
(2006) Matematics Enrichment Exercise Year 4b , Tunas Pelangi Sdn Bhd , ISBN:9833530710
Phang Chang
(2005) Siri Superior Latihan Tropikal Matematik Tahun 2, Tunas Pelangi Sdn Bhd , ISBN:9838669512
Phang Chang
(2004) Praktis Kbkk Tunas Pelangi Matematik 2b, Tunas Pelangi Sdn Bhd. , ISBN:9838667692
Phang Chang
(2004) Praktis Kendiri Tahun 6 Matematik Kertas 1, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd , ISBN:9830011739
Phang Chang
(2004) Praktis Kendiri Tahun 6 Matematik Kertas 2, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd , ISBN:9830011747
Phang Chang
(2004) Siri Uji Prestasi Kbsr Matematik Tahun 5, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd , ISBN:9830001970
Phang Chang
(2004) Tunas Pelangi Matematik 2b, Tunas Pelangi Sdn Bhd. , ISBN:9838666955
Phang Chang
(2003) Buku Teks Fizik Tingkatan 5, Gunung Cipta Enterprise , ISBN:9832384079
Book Chapters
Abdulnasir Isah and Phang Chang
(2017) Chebyshev Wavelet Operational Matrix Of Fractional Derivative Through Wavelet-Polynomial Transformation And Its Applications In Solving Fractional Order Differential Equations, Bridging Research Endeavors Part Iii, Springer Singapore , 213, ISBN:9789811027703
Journal
Farah Suraya Md Nasrudin, Chang Phang, Afshan Kanwal
(2023) Fractal-Fractional Advection¿Diffusion¿Reaction Equations By Ritz Approximation Approach, OPEN PHYSICS , DE GRUYTER , 1, 1, ISSN:23915471
Jian Rong Loh, Chang Phang, Abdulnasir Isah
(2023) Numerical Solution For Arbitrary Domain Of Fractional Integro Differential Equation Via The General Shifted Genocchi Polynomials, JOURNAL OF FUNCTION SPACES, HINDAWI , 5, 1, ISSN:23148896
Abiodun Ezekiel Owoyemi, Chang Phang, Yoke Teng Toh
(2022) An Efficient Numerical Scheme For Solving Multiorder Tempered Fractional Differential Equations Via Operational Matrix, JOURNAL OF MATHEMATICS , HINDAWI , 9, 1, ISSN:23144629
Yong Xian Ng, Chang Phang, Jian Rong Loh, Abdulnasir Isah
(2022) Analytical Solutions Of Incommensurate Fractional Differential Equation Systems With Fractional Order 1 < ¿, ß < 2 Via Bivariate Mittag-Leffler Functions, AIMS MATHEMATICS , AIMS PRESS , 1, 2281, ISSN:24736988
Farah Suraya Md Nasrudin, Chang Phang
(2022) Numerical Solution Via Operational Matrix For Solving Prabhakar Fractional Differential Equations, JOURNAL OF MATHEMATICS , HINDAWI , 5, 1, ISSN:23144629
Chang Phang, Abdulnasir Isah, Yoke Teng Toh
(2021) Poly Genocchi Polynomials And Its Applications, AIMS MATHEMATICS, AIMS PRESS , 5, 8221, ISSN:24736988
Yoke Teng Toh, Chang Phang, Yong Xian Ng
(2021) Temporal Discretization For Caputo¿Hadamard Fractional Derivative With Incomplete Gamma Function Via Whittaker Function, COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, SPRINGER , 10, 1, ISSN:22383603
Chang Phang, Yoke Teng Toh, Farah Suraya Md Nasrudin
(2020) An Operational Matrix Method Based On Poly-Bernoulli Polynomials For Solving Fractional Delay Differential Equations, COMPUTATION, MDPI , 9, 1, ISSN:20793197
Afshan Kanwal, Chang Phang, Jian Rong Loh
(2020) New Collocation Scheme For Solving Fractional Partial Differential Equations, HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS & STATISTICS, DERGIPARK , 8, 1107, ISSN:2651477X
Jian Rong Loh, Chang Phang, Kim Gaik Tay
(2020) New Method For Solving Fractional Partial Integro-Differential Equations By Combination Of Laplace Transform And Resolvent Kernel Method, CHINESE JOURNAL OF PHYSICS, ELSEVIER , 10, 666, ISSN:05779073
Liyana Nadhira Kaharuddin, Chang Phang, Siti Suhana Jamaian
(2020) Solution To The Fractional Logistic Equation By Modified Eulerian Numbers, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, SPRINGER , 2, 1, ISSN:21905444
Yong Xian Ng, Chang Phang
(2019) Computation Of Stability Criterion For Fractional Shimizu¿Morioka System Using Optimal Routh¿Hurwitz Conditions, COMPUTATION, MDPI , 6, 1, ISSN:20793197
Abdulnasir Isah, Chang Phang
(2019) New Operational Matrix Of Derivative For Solving Non-Linear Fractional Differential Equations Via Genocchi Polynomials, JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY - SCIENCE, Elsevier , 1, 1, ISSN:10183647
Yoke Teng Toh, Chang Phang, Jian Rong Loh
(2019) New Predictor-Corrector Scheme For Solving Nonlinear Differential Equations With Caputo-Fabrizio Operator, MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, Wiley , 1, 175, ISSN:10991476
Noratiqah Farhana binti Ismail, Chang Phang
(2019) Numerical Solution For A Class Of Fractional Variational Problem Via Second Order B-Spline Function , JOURNAL OF THE INDONESIAN MATHEMATICAL SOCIETY, The Indonesian Mathematical Society , 11, 171, ISSN:20868952
Jian Rong Loh, Chang Phang
(2019) Numerical Solution Of Fredholm Fractional Integro-Differential Equation With Right-Sided Caputo¿S Derivative Using Bernoulli Polynomials Operational Matrix Of Fractional Derivative, MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, Springer , 4, 1, ISSN:16605446
Chang Phang, Noratiqah Farhana Ismail, Abdulnasir Isah,Jian Rong Loh
(2018) A New Efficient Numerical Scheme For Solving Fractional Optimal Control Problems Via A Genocchi Operational Matrix Of Integration, JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, SAGE , 7, 3036, ISSN:10775463
Jian Rong Loh, Chang Phang
(2018) A New Numerical Scheme For Solving System Of Volterra Integro-Differential Equation, ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL, Alexandra University/Elsevier , 6, 1117, ISSN:11100168
Afshan Kanwal, Chang Phang, Umer Iqbal
(2018) Numerical Solution Of Fractional Diffusion Wave Equation And Fractional Klein?Gordon Equation Via Two-Dimensional Genocchi Polynomials With A Ritz Galerkin Method, COMPUTATION , MDPI , 9, 1, ISSN:2079319
Jian Rong Loh, Abdulnasir Isah, Chang Phang, Yoke Teng Toh
(2018) On The New Properties Of Caputo Fabrizio Operator And Its Application In Deriving Shifted Legendre Operational Matrix, APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS , Elsevier , 10, 138, ISSN:0168927
Abdulnasir Isah, Chang Phang
(2018) Operational Matrix Based On Genocchi Polynomials For Solution Of Delay Differential Equations, AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL, Ain Shams University/Elsevier , 12, 2123, ISSN:20904479
Afshan Kanwal, Phang Chang and Hammad Khalil
(2017) A New Algorithm Based On Shifted Legendre Polynomials For Fractional Partial Differential Equations, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Indian Society of Education and Environment , 3, 1, ISSN:09745645
Abdulnasir Isah, Chang Phang, Piau Phang
(2017) Collocation Method Based On Genocchi Operational Matrix For Solving Generalized Fractional Pantograph Equations, INTERNATIONAL JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, Hindawi , 6, 1, ISSN:16879651
Jian Rong Loh , Phang Chang, Abdulnasir Isah
(2017) New Operational Matrix Via Genocchi Polynomials For Solving Fredholm-Volterra Fractional Integro-Differential Equations (Fides), ADVANCES IN MATHEMATICAL PHYSICS, Hindawi , 1, 1, ISSN:1687-9120
Abdulnasir Isah and Chang Phang
(2016) Genocchi Wavelet-Like Operational Matrix And Its Application For Solving Non-Linear Fractional Differential Equations, OPEN PHYSICS , De Gruyter , 12, 463, ISSN:23915471
Phang Chang, Abdulnasir Isah, Afshan Kawal, Loh Jian Rong
(2016) Legendre Operational Matrix For Solving Fractional Partial Differential Equations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS, Hikari Ltd , 1, 903, ISSN:1312-8876
Pang Chang
(2015) Legendre Wavelet Operational Matrix Of Fractional Derivative Through Wavelet-Polynomial Transformation And Its Applications In Solving Fractional Orderdifferential Equations , INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, Academic Publication , 10, 97, ISSN:13143395
Prosiding / Seminar
Soon Hock Gan, Chang Phang
(2023) Stability Analysis Of The Fractional Order Lotka-Volterra System, SPRINGER , 131, ISBN:9789819928491
Yoke Teng Toh, Chang Phang
(2021) Collocation Method For Fractional Differential Equation Via Laguerre Polynomials With Eigenvalue Degree, AIP PUBLISHING , 040013-1, ISBN:9780735440975
Yong Xian Ng, Chang Phang
(2021) Computation Of Stability Criterion For Fractional Ocean Circulation Box Model Using Optimal Routh Hurwitz Conditions, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17426588
Afshan Kanwal, Chang Phang, Umer Iqbal
(2021) Genocchi Wavelets Method For Solving Variable-Order Fractional Partial Differential Equations, AIP PUBLISHING , 040004-1, ISBN:9780735440975
Abdulnasir Isah, Chang Phang
(2021) Shifted Genocchi Polynomials Operational Matrix For Solving Fractional Order Stiff System, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17426588
Abdulnasir Isah, Chang Phang
(2020) A Collocation Method Based On Genocchi Operational Matrix For Solving Emden-Fowler Equations, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17426588
L N Kaharuddin, S S Jamaian and Chang Phang
(2020) The Fractionalization Of Modified Logistic Equation To Predict The Growth Of Microalgae Botryococcus Sp., INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
Abdulnasir Isah and Phang Chang
(2017) On Genocchi Operational Matrix Of Fractional Integration For Solving Fractional Differential Equations, AIP , 1, ISBN:9780735414617
Loh Jian Rong and Phang Chang
(2016) Jacobi Wavelet Operational Matrix Of Fractional Integration For Solving Fractional Integro-Differential Equation, IOPscience , 1 , ISBN:1742-6596
Abdulnasir Isah & Phang Chang
(2016) Legendre Wavelet Operational Matrix Of Fractional Derivative Through Wavelet-Polynomial Transformation And Its Applications In Solving Fractional Order Brusselator System., IOPScience , 1 , ISBN:1742-6596
Abdulnasir Isah and Phang Chang
(2016) Legendre Wavelet Operational Matrix Of Fractional Derivative Through Wavelet-Polynomial Transformation And Its Applications On Non-Linear System Of Fractional Order Differential Equations, American Institute of Physics , 020022-1 , ISBN:0094-243X
Phang Chang
(2015) Stochastic Opinion Changing Model For Multiracial Society, ISSAT , ISBN:9780991057610
Phang Chang
(2011) Bifurcation Of An Epidemic Model With Sub-Optimal Immunity And Saturated Recovery Rate , IEEE
Phang Chang
(2008) Simple Procedure For The Designation Of Haar Wavelet Matrices For Differential Equations
Phang Chang
(2007) Engineering Mathematics  Bridging Between Mathematical Theory And Engineering Practice  Experience In Uthm
Phang Chang
(2007) Modified Fast And Exact Algorithm For Fast Haar Transform
Phang Chang
(2007) Simple And Fast Algorithm For Inverse Eigenvalue Problems Based On Fast Fourier Transform.
Phang Chang
(2007) Wavelets From Its Mathematical Background To Application
Phang Chang
(2006) An Algorithm Of Materials Cutting Optimization Using No Fit Polygon
Phang Chang
(2006) Numerical Solution For Laplace Equation With Neumann Boundary Condition By Regional Monte Carlo Method Using Absorbing Markov Chains
Phang Chang
(2005) A Case Study Of The Teaching And Learning Numerical Methods Course For Engineering Students In Kuittho, Malaysia
Phang Chang
(2005) Errors Application Mathsoft Or Calculators Usage In Teaching And Learning Mathematics
Phang Chang
(2005) Integrating Modelling Of Elementary Circuit Problems In Teaching And Learning Engineering Mathematics In Kuittho
Phang Chang
(2005) Measuring The Implementation Of Use Of Technical Software In Tertiary And Secondary Education System
Phang Chang
(2005) New Runge-Kutta-Nystrom Method Based On Contraharmonic Mean For Solving For Second Order Ivp With Oscillatory Solution
Phang Chang
(2005) Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan Unsur-Unsur Kejuruteraan Dalam Subjek Matematik Di Kuittho: Satu Tinjauan
Phang Chang
(2003) New Rk Nystrom Methods Based On Various Means For Second Order Ivp With Periodic Solution
Phang Chang
(2002) New Runge-Kutta Method For Second Order Ivp With Periodic Solution

YearDescriptionLevel
2023External Examiner for External Examiner, Universiti Malaya, Malaysia, August 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Reviewer, Publishers, United States Of America, January 2023 International
2023External Examiner for Pemeriksa Luar, CRE Bharathiar University, India, India, March 2023 International
2023 - 2024 Visiting Lecturer for Adjunct Faculty, Saveetha School of Engineering, India, December 2023 International
2022Assessor / Reviewer for Reviewer for various international journals ( mostly in SCIE), Publishers, Netherlands, January 2022 International
2022Assessor / Reviewer for rPanel Temuduga biasiswa MybrainSc , KPT, Malaysia, August 2022 National
2021 - 2024 Academic Editor / Editor for Academic editor , Hindawi , United Kingdom, November 2021 International

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for Panel Temuduga Biasiswa MyBrain, KPM, Malaysia, August 2023
2023 Examiner for Jessie Heng Xue Yun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Jessie Heng Xue Yun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Khoo Kang Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Khoo Kang Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Kuan Hiu Yan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Kuan Hiu Yan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Leong Yew Joe, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Leong Yew Joe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Loke Yi Lin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Loke Yi Lin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Danial Bin Syamsul Zuhairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Danial Bin Syamsul Zuhairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Yeo Ke Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Yeo Ke Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lim Poh Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lim Poh Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Thong Wen Lue, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Thong Wen Lue, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ti Shuang Yuin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ti Shuang Yuin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Woo Jia Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Woo Jia Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Examiner for Farhana Nadira Binti Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Farhana Nadira Binti Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Jackson Tan Zhen Hor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Jackson Tan Zhen Hor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Haiqal Bin Saiful Azhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Haiqal Bin Saiful Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siow Pui Zhen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siow Pui Zhen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Fauziah Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Fauziah Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Examiner for Pemeriksa luar Master UM , University Malaya, Malaysia, March 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nasharul Syafeeq Bin Mohd Hanafi, Naf Gadget Warehouse, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Azira Binti Jaafar, Pengerang Refining Company (Prefchem), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Ooi Jing Wen, Grand Meltique Food Trading Sdn Bhd, 2022
2022 Main Supervisor for Yusuf Hussaini Bazata, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ooi Jing Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ooi Jing Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tee Ee Yin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tee Ee Yin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Teng Mun Qing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Teng Mun Qing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Goh Hui Qin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Goh Hui Qin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Loh Sik Chin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Loh Sik Chin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aqilah Balqis Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aqilah Balqis Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Hidayah Binti Ami Ludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Hidayah Binti Ami Ludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tee Ke Ni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tee Ke Ni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yap Jia Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yap Jia Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Fam Ching Leong, Country Garden Pacific View Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Lim Sin Yee Sally, Lyreco Office Supplies (M) Sdn. Bhd. , 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nuwairah Syazwani Binti Mohamed Ally Jinnah Sahib, Suiwah Corporation Berhad, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ong Li Qi, Henkel (Malaysia) Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Wong Shi Yean, Robert Bosch (M) Sdn Bhd, 2021
2021 Main Supervisor for Owoyemi Abiodun Ezekiel, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khoo Chun An, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khoo Chun An, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tan Jun Hao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tan Jun Hao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wong Shi Yean, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wong Shi Yean, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Fathi Kamal Razi Bin Mohd Rasidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Gan Yong Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Gan Yong Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kong Hoi Khee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kong Hoi Khee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Wen Xuen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Wen Xuen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurulain Farahtulnisa` Binti Rozainee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurulain Farahtulnisa` Binti Rozainee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Umeesh A/L Nanta Kumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Nur'Ain Zuraida Binti Ishak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Chin Ciao Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Chin Ciao Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Gan Soon Hock, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Gan Soon Hock, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ng Sin Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ng Sin Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Amiera Nadhirah Binti Nor Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amiera Nadhirah Binti Nor Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jonathan Tan Huan Jing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jonathan Tan Huan Jing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Haziq Hazman Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Haziq Hazman Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Azyati Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Azyati Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Shuhadah Binti Shuhor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Shuhadah Binti Shuhor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for So Mei Kuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for So Mei Kuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Soh Hui Lin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Soh Hui Lin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ainul Husna Binti Alshaari, Smartminds Solutions Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Eliza Seak Jing, Silverlake Digitale Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Guan Li Chee, Watson'S Personal Care Stores Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Hiong King Lee, Rimbunan Hijau Group, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohd Faiz Aizat Bin Ab Yamin, Kolej Poly-Tech Mara Semporna, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nor Syazwina Binti Kamarul Azman, Amanah Raya Berhad, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurul Najwa Binti Mohd Sapeae, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Sandra Elvyria Efejus, Yong Fui Fui S Agency, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Sia Sau Yuan, Kinetic Food Processing Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Tan Jia Nee, Silverlake Digitale Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Chan Yi Lin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Cheow Yi Herng, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Aimi Ameera Binti Mohamad Niros, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Aimi Ameera Binti Mohamad Niros, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Chua Jun Ming, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Chua Jun Ming, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Lim Ming Jun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Lim Ming Jun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sandra Elvyria Efejus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sandra Elvyria Efejus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Liyana Nadhira Binti Kaharuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aziratun Azreen Binti Rozmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aziratun Azreen Binti Rozmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hairatul Amira Binti Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Leng Yee Chee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Leng Yee Chee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Danial Bin Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Athira Binti Japri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Faizah Binti Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Faizah Binti Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Hayati Binti Taslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Hayati Binti Taslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Hasifah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Hasifah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wendy Tan Jia Ming, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wendy Tan Jia Ming, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Chew Wan Li, Taxcare Enterprise, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Gan Fui Yee, Asia Roofing Industries Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Murugan A/L K Pannerchelvan, Asia Roofing Industries Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nadzirah Binti Ismaili, Borneo Springs Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Ong Maggie, Econsave Supermarket Segamat, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Umi Shahirah Binti Rahmat, Jabatan Air Kota Kinabalu, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Wesley Goh Yi Yong, South East Asia Community Observatory (Seaco), 2018
2018 Main Supervisor for Farah Suraya Binti Md Nasrudin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Ng Yong Xian, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Cheow Yi Herng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Cheow Yi Herng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chia Jing Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chia Jing Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Loke Wei Loon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Loke Wei Loon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ulyawati Binti Mohsin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ulyawati Binti Mohsin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Aimanuddin Bin Mohd Endang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aimanuddin Bin Mohd Endang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chong Siew Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chong Siew Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Shahrafi Bin Mustaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Shahrafi Bin Mustaffa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhazlina Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhazlina Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sharifah Amira Najwa Binti Syed Muhamad Dawilah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sharifah Amira Najwa Binti Syed Muhamad Dawilah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Fatimatuz Zahra Binti Mohamed Zuhri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Fatimatuz Zahra Binti Mohamed Zuhri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Chin Chun Loong, Subur Tiasa Holdings Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohamad Azhar Bin Mazlan, Syarikat Air Johor Cawangan Batu Pahat, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nor Atikah Binti Norzib, Tnb Batu Pahat, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nurul Ezzati Binti Abd Aziz, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan Cawangan Kota Tinggi , 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nurul Nadzirah Binti Zanil, Saj Holding Sdn Bhd, 2017
2017 Main Supervisor for Toh Yoke Teng, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ng Yong Xian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ng Yong Xian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tan Siew Chun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tan Siew Chun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tay Ying Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tay Ying Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Anis Diana Binti Ahmad Seri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chin Jia Xin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ng Jia Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ng Jia Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Faseha Binti Mohd Zailan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Athirah Binti Mohamed Rosdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurhanisah Binti Aminudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurnajwa Binti Ahmad Jalal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rinashini A/P Arunasalam Sukormaru, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Mariana Binti Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wong Khai Chei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yoo Chai Sing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yoo Chai Sing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mardhiah Binti Mohamed, Advance Maintenance Precision Management Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Syahirah Binti Ahmad Solihin, Mh Hotel, 2016
2016 Main Supervisor for Noratiqah Farhana Binti Ismail, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noorazura Binti Junit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noorazura Binti Junit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Fatin Binti Zamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Fatin Binti Zamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tan Hui Zhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tan Hui Zhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Toh Yoke Teng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Toh Yoke Teng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Industrial Training Supervisor for Norhidayu Binti Azizan, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Nurul Fateha Binti Amran, Arra Management, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Stephanie Su See Weng, Rimbunan Hijau Group, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Tan Yen Wei, Bizit System (M) Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Toh Kit Tin, Promelight Technology, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Yeak Meng, Lily, Promelight Technology, 2015
2015 Main Supervisor for Afshan Kanwal, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Abdulnasir Isah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Loh Jian Rong, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Hasna Heng Binti Kamal Koh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013

YearDescriptionLevel
2023Member for International Youth Math Challenge, IYMC, Germany, November 2023, November 2023 International
2022Formulation of Examination Questions for Pengubal soalan Matrikulasi Math , KPM, Malaysia, March 2022, March 2022 National

YearDescriptionOrganiser
2023 SESI LIBAT SAMA AKADEMI KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI (AKEPT) BERSAMA BAKAT MUDA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 RESEARCH WEEK PTTA 2023, WHERE TO PUBLISH : A GUIDE TO FIND THE RIGHT JOURNAL FOR YOUR MANUSCRIPT PUBLICATION
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1, ARAS 3 PTTA
22/08/2023
2023 FAST TERBIT SIRI 4: WRITING A SCOPUS-WORTHY REVIEW PAPER
UTHM / Microsoft Teams
20/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 SESI LIBAT SAMA AKADEMI KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI (AKEPT) BERSAMA BAKAT MUDA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BIG STAGE ARAS 2 PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
06/06/2023
2023 FAST TERBIT SERIES 2: GET YOUR ARTICLE PUBLISHED IN MYCITE JOURNAL
UTHM / BILIK MESYUARAT 6, ARAS 1, BLOK A1, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
24/05/2023
2023 FAST TERBIT SERIES 1: WORKING THE WEB OF SCIENCE (WOS)
UTHM / Microsoft Teams
21/05/2023
2023 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2022/2023
UTHM / Microsoft Teams (http://shorturl.at/msxC6)
16/03/2023
2023 SESI SEMBANG SANTAI BERSAMA PANEL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT) BAGI GERAN FUNDAMENTAL RESEARCH GRANT SCHEME (FRGS) FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / Bilik Mesyuarat 5 (JMS), Bilik Mesyuarat 6 (JFK), Bilik Seminar 1 (JTS), Aras 1, Blok A1, UTHM - Kampus (Cawangan Pagoh)
23/02/2023
2023 BENGKEL MESYUARAT PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) TAHUN 2023 & SEMAKAN PENYEDIAAN DESKRIPSI TUGAS BAGI TUJUAN MYPORTFOLIO FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST), UTHM
UTHM / NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU
16/02/2023 - 18/02/2023
2022 SESI DEMONSTRASI INOVASI FORMAT PEPERIKSAAN AKHIR BAGI SEMESTER I SESI 2022/2023 ANJURAN FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / ZOOM MEETING (ONLINE)
15/11/2022
2022 PREPARING EXAMINATION QUESTIONS BASED ON REVISED BLOOM'S TAXONOMY
FKEE,UTHM / ZOOM MEETING
05/10/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER I SESI 2022/2023
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, ARAS 1, BLOK A1, UTHM-KAMPUS (CAWANGAN PAGOH)
28/09/2022
2022 BENGKEL PENGINDEKSAN DAN PENARAFAN JURNAL (SCOPUS & WOS)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR
22/09/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 SPRINGER NATURE TALK PTTA RESEARCH WEEK
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT ARAS 2 , PERPUSTAKAAN
15/08/2022
2022 BENGKEL PENYELIDIKAN FAST RESEARCH RETREAT 2022
UTHM / KINGS GREEN HOTEL MELAKA
04/08/2022 - 06/08/2022
2022 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2021/2022
UTHM / Medium : Microsoft Teams (link: https://bit.ly/3sPUSBX)
03/03/2022
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 WEBINAR FGNSA 1/2021
UTHM / Google Meet
27/07/2021
2021 REFRESHMENT TRAINING T-PLUS CLASS
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
12/07/2021
2021 JOINT WEBINAR IN MATHEMATICS (ANJURAN CERCOM UHTM DAN JABATAN MATEMATIK, UNIVERSITAS PAKUAN INDONESIA)
UTHM / PLATFORM ZOOM
05/07/2021
2021 BENGKEL PENYELARASAN PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH: PENYELARASAN RUANG DAN JADUAL WAKTU
UTHM / GOOGLE MEET
04/07/2021
2021 OPEN BOOK TEST
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ZOOM UTHM
20/06/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
16/03/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
11/03/2021
2021 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2020/2021
UTHM / GOOGLE MEET
04/03/2021
2021 KURSUS E-TIMETABLE PLUS PORTAL (WEB EDITING)
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
17/01/2021 - 20/01/2021

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI