Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Pejabat Canselori
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Institut Kejuruteraan Integrasi
 
PROF. Ts. Dr. RABIAH BINTI AHMAD

VU6 Timbalan Naib Canselor

DOKTOR FALSAFAH INFORMATION STUDIES (HEALTH INFORMATICS) , UNIVERSITY OF SHEFFIELD (2006)
SARJANA INFORMATION SECURITY , ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON (1998)
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1997)
DIPLOMA SAINS KOMPUTER , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1995)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)
Field (KPT) : Security System
Field of Specialization (KPT) : Other Security System n.e.c.

DateDescription
01/01/2024 - 31/12/2029 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Industri-Rail (ICoE-Rail)
01/03/2023 - 28/02/2026 Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
01/08/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Information Security Interest Group (ISIG)
01/12/2023 - 31/01/2024 Menjalankan Fungsi Timbalan Naib Canselor (Akademk dan Antarabangsa)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Akademik & Antarabangsa)

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 2024Malaysia Board of Technologists (MBOT) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Computer Programming [BNR20803], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Computer Programming [BNR20803], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University

CodeTitleDesignationEnd Date
X205 Adapting to Industry 4.0 Oriented International Education and Research Collaboration Ahli 31/12/2025
K494 Penilaian Harta Intelek di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Institut Penyelidikan Kerajaan Malaysia Ahli 07/09/2024
M153 MTUN University-Industry Solutions Center Ahli 30/06/2024

Book
Mohd Amri Lajis, Rabiah Ahmad, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Ismail Abdul Rahman, Nafarizal Nayan, Mutalib Leman, Abu Ubaidah Shamsudin, Aida Mustapha, Norzila Othman, dan Faridah KorminFaridah Kormin
(2023) Transformasi Penyelidikan Universiti Teknikal, UTHM , 1, ISBN:9786297566252
General Publications
Ahmad, R., Mohamed, A. N. Rodzalan, S. A., Johar, I., Asri, Y., Malik, N. A., Nayan, N., Mustam, S. M., Ahmad, M. K., Yaakob, M., Morsin, M., Yaman, B., Zainol, N. Z. N., Othman, N., & Mazlan, M. S. N
(2023) Buletin Bitara Bil. 1/Dis 2023, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Amri Lajis, Rabiah Ahmad
(2023) Peranan Universiti Teknikal Sangat Kritikal Sekarang, Utusan Malaysia , 1, ISBN:-
Policy Paper
Rabiah Binti Ahmad
(2023) Kuching Urban Transportation System Project - Phase 1 Cybersecurity Policy

YearDescription
2023 External Examiner for PEMERIKSA TESIS (DALAM) DOKTOR FALSAFAH (PENYELIDIKAN), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, Malaysia, August 2023
2023 External Examiner for PEMERIKSA TESIS CALON SARJANA UiTM, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, Malaysia, September2023
2023 External Examiner for VIVA VOCE SESSION MUJAHID TABASSUM , UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, Malaysia, June 2023

YearDescriptionLevel
2023 - 2026 Member for Ahli Senat Universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023Keynote Speaker for THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE AND ITS APPLICATION 2023 (ICODSA 2023), UTM DAN TELKOM UNIVERSITI, Indonesia, August 2023, August 2023 National
2023 - 2024 Head for Projek Pembangunan Dasar Halatuju Penyelidikan Universiti Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023, April 2023 - March 2024 University
2023 - 2026 Committee Member for Jawatankuasa Penasihat Pengurusan Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023 - 2026 Chairman for Jawatankuasa Penentuan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023 - 2026 Committee Member for Jawatankuasa Anti Rasuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023 - 2026 Committee Member for Jawatankuasa Eksekutif, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023 - 2025 Committee Member for Jawatankuasa Penasihat Institut Penyelidikan Pendikan dan Vokasional (myRIVET), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023, April 2023 - March 2025 University
2023External Examiner for External Examiner Viva Voce, Universiti Teknologi MARA, Malaysia, April 2023, April 2023 National
2023Keynote Speaker for The Second International Forum of Artificial Intelligence Application : Cybersecurity as Model , Northern Tehcnical University , Iraq, May 2023, May 2023 International
2023Member for Lecturers Conference , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023, June 2023 University
2023Keynote Speaker for Persidangan Antarabangsa Pemikiran Islam Kali Ketiga (PEMIKIR 3) 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 International
2023 - 2024 Chairman for Pengerusi Ganti Jawatankuasa Pemandu bagi Program Perusahaan Sosial Kementerian Kewangan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - June 2024 University
2023 - 2024 Committee Member for Jawatankuasa Pemandu bagi Program Perusahaan Sosial Kementerian Kewangan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - June 2024 University
2023 - 2026 Committee Member for Jawatankuasa Pemilih Jawatan Kursi , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023 - 2026 Committee Member for Jawatankuasa Panel Pembangunan Sumber Manusia , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023 - 2026 Chairman for Jawatankuasa Pemilih Jawatan Guru (Kenaikan Pangkat), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023Member for Bengkel Analisa Soalan Peperiksaan bagi Perjawatan Profesional Privasi Data, Cybersecurity Malaysia, Malaysia, June 2023, June 2023 Goverment
2023 - 2024 Committee Member for AHL JAWATANKUASA PEMANDU HALA TUJU JURNAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 - July 2024 University
2023 - 2026 Chairman for PENGERUSI JAWATANKUASA PANEL PENILAIAN ETIKA PENYELIDIKAN UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023 - 2026 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN UNIVERSITI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - February 2026 University
2023Speaker for PENCERAMAH PROGRAM UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ULead), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 University
2023Deputy Chairman for Jawatankuas aInduk Anugerah Inspirasi Cendekiawan (AIC) 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March - June 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 KURSUS "UPSKILLING YOUR PESONA"
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
30/01/2024
2024 RETREAT BERSAMA LPU TAHUN 2024 UTHM
UTHM / ROYALE CHULAN THE CURVE, PETALING JAYA, SELANGOR
12/01/2024
2023 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2024 BERTEMAKAN 'MEMPERKUKUH EKOSISTEM TVET DAN DIGITAL'
UTHM / HOTEL GRANADA, JOHOR BAHRU
23/11/2023 - 25/11/2023
2023 PROGRAM AUTHENTIC LEADERSHIP : PURPOSE & VALUES DRIVEN
AKEPT / PUSAT PENGAMAN MALAYSIA, PORT DICKSON
16/10/2023 - 20/10/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 9 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KOMERSIALISASI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
25/09/2023
2023 BENGKEL PENYELARASAN MANUAL KUASA DAN PERWAKILAN KUASA SENAT DAN JAWATANKUASA TETAP SENAT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / KSB Village Resort, Kuala Sungai Baru, Melaka
22/06/2023 - 24/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 PROGRAM AUDIT DALAM MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT 2022 (MYRA 2022) PERINGKAT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK PERSIDANGAN, BANGUNAN PUSAT PENYELIDIKAN DAN DEWAN JEMAAH, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
08/05/2023
2023 BENGKEL PEMANTAPAN PENULISAN ARTIKEL KE JURNAL BERINDEKS SCOPUS
UTHM / Bilik Mesyuarat 1&2, Aras 1, Blok A1, UTHM Kampus Cawangan Pagoh
07/05/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN GARIS PANDUAN ANJURAN PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
10/04/2023