PROF. MADYA Ts. Dr. RAFIDAH BINTI HAMDAN
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
PROF. MADYA Ts. Dr. RAFIDAH BINTI HAMDAN

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR , UNIVERSITY OF LEEDS (2011)
SARJANA KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Environmental Engineering
Field of Specialization (KPT) : Other Environmental Engineering n.e.c.

Wastewater treatment technology
Low-cost wastewater treatment system
adsorption process

Low-cost wastewater treatment technology

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Pencemar Mikro (MPRC)
01/11/2021 - 31/10/2023 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
01/01/2021 - 01/01/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Eco Hydro Technology Research Centre (ECO-HYTECH)
25/05/2022 - 30/05/2022 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
06/12/2021 - 11/12/2021 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
23/01/2020 - 31/10/2021 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
01/11/2019 - 22/01/2020 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/10/2019 - 31/10/2019 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
16/04/2019 - 31/10/2019 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Pengajian Siswazah
01/01/2019 - 15/04/2019 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran
15/10/2015 - 14/10/2017 Ketua Pusat
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Pusat Teknologi Lanjutan (ATC)
15/10/2015 - 14/10/2015 Ketua Pusat
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
02/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Bioproses
15/02/2011 - 13/02/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
24/09/2021 - 24/08/2023 International Water Association (IWA)
member Antarabangsa
31/07/2018 - 30/07/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
25/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
24/09/2019 - 24/08/2021 International Water Association (IWA)
Ahli Antarabangsa
01/01/2013 - 31/12/2015 International Water Association (IWA)
Ahli Antarabangsa
25/08/2017 - 24/08/2019 International Water Association (IWA)
Ahli Antarabangsa
01/06/2022 - 31/05/2023 Malaysian Water Association (MWA)
AHLI Kebangsaan
30/07/2022 - 30/07/2023 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
ahli Kebangsaan
01/06/2021 - 31/12/2021 Malaysian Water Association (MWA)
Member Kebangsaan
10/05/2021 - 19/09/9999 International Association of Engineers (IAENG)
ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2022 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for MEMURNIKAN DAN MENAMBAHBAIK PEMETAAN CLO SILIBUS PROGRAM SARJANA KEJURUTERAAN AWAM SECARA KERJA KURSUS JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH,FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KFA11003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [MFA11103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PFA11003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nature Conservation [BFC10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nature Conservation [BFC10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Environmental Engineerinng Technology [BNP20503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Introduction To Environmental Engineering Technology [BNP21403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Introduction To Environmental Engineering Technology [BNP21403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Waste Management [BNJ40103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Wastewater Treatment Technology [BNA40603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Water Sampling Technology [BNA30703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Hazardous Waste Management [BNA40403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nature Conservation [BFC10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Solid Waste Management [BNA40303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Wastewater Treatment Technology [BNA40603], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Waste Management [BNJ40103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Water Treatment Technology [BNA30403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nature Conservation [BFC10202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nature Conservation [BFC10202], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nature Conservation [BNQ20402], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Wastewater Treatment Technology [DAK20803], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Hydraulics And Hydrology [BNP20103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nature Conservation [BNQ20402], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Nature Conservation [BFC10202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Management [BFA4013], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2007 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Environmental Engineering [DFC2063], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Material And Fluid Laboratory [BFC1051], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
M077 PEMBANGUNAN PENAPIS AIR DOMESTIK (UNTUK KEGUNAAN RUMAH) Ahli 30/11/2023
Q014 THE INVESTIGATION OF EUTROPHICATION AFFECT OF EXCESSIVE GROWTH OF MACROPHYTES IN DRAINAGE SYSTEM AT PARIT RAJA, JOHOR Ketua 31/10/2023
H881 NH3-N removal enhancement from stabilized leachate by augmented treatment of aerated electrochemical (Al/Fe-PAC) coagulation processes Ahli 30/09/2023
H906 PERFORMANCE OF CONCRETE CONTAINING FLY ASH AND WASTE GLASS AS PARTIAL REPLACEMENT OF CEMENT AND SAND Ahli 30/06/2023
K181 Decolorization and micro-pollutant removal in textile wastewater using banana peel activated carbon for river protection Ahli 31/05/2023
K345 An upscaling of coagulation and flocculation process using cassava peel starch bio-coagulant in removing wastewater solids for river protection Ahli 31/05/2023
H688 THE ELIMINATION OF KERCUT (Lepironia articulata) IN TRENCH NEAR PALM OIL PLANTATION BY USING GREEN TECHNOLOGY Ketua 30/04/2023
M056 RE-SIP: DEVELOPMENT OF WOOD POLYMER COMPOSITE (WPC) REINFORCED PLASTIC WASTE Ahli 31/01/2023
H992 ARCHIBUS Education Grant Ahli 31/12/2022
K348 Circular Economy through Biological Domestic Wastewater Treatment and Resource Recovery Ahli 30/12/2022
K254 THE DEVELOPMENT OF SOLUBLE AQUIRESIN XCELERATOR (SAX):THE AGARWOOD ARTIFICIAL INDUCER Ahli 28/08/2022
H614 AIR POLLUTION AT UTHM CAMPUS: ANALYSIS ON PARTICULATES, HEAVY METALS, TOXIC GASSES AND MICROORGANISMS Ahli 30/04/2022
H498 Program title: An Invention of UTHM piping leaking measurement for a better pipe water quality : Adaptation tomography and Computational Fluid Dynamic Method Project title 1: Contaminants in leaking pipe at UTHM Ahli 30/11/2021
H415 The improvement of extraction methods of post-induced Aquilaria tree for enhancing yield and quality of the agarwood essential oil. Ahli 31/10/2021
K087 (Ref: FRGS/1/2018/TK04/UTHM/02/28) FUNDAMENTAL STUDY OF AGARWOOD FORMATION DETECTION WITH NON-DESTRUCTIVE MAGNETIC INDUCTION MECHANISM Ahli 30/09/2021
M003 KAJIAN PENILAIAN ALAM SEKITAR UNTUK PARLIMEN SIMPANG RENGGAM Ahli 30/06/2021
H125 Biochar supplemented aerobic granulation for wastewater polluted with organic solvent Ahli 31/12/2020
H207 REDUCTION OF POULTRY SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER POLLUTANTS USING SEQUENCING BATCH REACTORS (SBR) ENHANCED BY COMPOSITE FIBRE FOR SAFE DISPOSAL Ahli 31/12/2020
K132 PENGURUSAN SISA MAKANAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENGKOMPOSAN BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU DENGAN KERJASAMA PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KLUANG, JOHOR UNTUK SEKOLAH DI SIMPANG RENGGAM Ahli 30/09/2020
T001 Tajuk Program:Antifouling Enchancement for membrance water separation performance via iosynthesis additive and second order Back Propagation Neural Network (BPNN) optimization technique Tajuk Projek : Antifouling study of the ZnO bio-synthesis polymer mixed matric membrane using various natural organic matter (NOM) medium Ahli 31/08/2020
1618 A new design of Recycled Concrete Aggregate as a medium in an aerated filter treatment system for enhancing physico-chemical process of phosphorus removal from domestic wastewater. Ahli 31/07/2020
A130 Recycling@University - University Tun Hussein Onn Malaysia Ahli 01/07/2020
H451 Phosphorus removal study using steel slag filter system in alkaline wastewater Ketua 30/06/2020
X075 Pengurusan Sisa Makanan (Organik) Menggunakan Pencerna Anaerobik Ahli 30/04/2020
1570 Application of composite coagulant (polyaluminium chloride and tapioca starch) in combined coagulation and electrocoagulation in removing colour, turbidity, ammonia and chemical oxygen demand from stabilized leachate. Ahli 31/07/2019
1575 The Enhancement of pollutants (microbial and metals)removal in water purification process using Cassava peel waste modified with lemongrass extract as biocoagulant Ahli 31/07/2019
1616 Interaction of Zinc Oxide Nanoparticles with Dyes and Membrane in the Membrane Photocatalytic Reactor (MPR) for Industrial Dye Wastewater Treatment Ahli 31/07/2019
1565 NEW APPLICATION OF FUNCTIONALIZED SELF-ASSEMBLED MONOLAYER AS AN ADSORBENT TO REMOVE HARMFUL POLLUTANTS IN CAR WASH WASTEWATER THROUGH SURFACE INTERACTIONS Ahli 30/04/2019
B080 Agarwood Artificial Inducer Ahli 28/02/2019
1613 New Insight Into PO43- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentration's Variuosness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment Ketua 31/01/2019
U569 Development of mineral water filtration system using non-woody agriculture waste as activated carbon Ahli 31/01/2019
U579 The enhancement of colour (Benzidine and o-toluidine) removal from textile wastewater by using activated carbon from sugarcane bagasse Ahli 31/01/2019
U323 Influence On cCombustion And Emissions Via Biodiesel From Microalgae Through Pycoremediataion Of Wastewater Ahli 31/08/2018
1527 CONTAMINATED SEWAGE SLUDGE FROM PRIMARY AND SECONDARY WASTEWATER TREATMENT: MINIMIZATION OF HEAVY METALS LEACHABILITY FROM ITS UTIILIZATION INTO FIRED CLAY BRICK Ahli 30/04/2018
1453 Household Greywater Treatment by Using Pre Filter in Combination with Microalgae Scenedesmus Spp. for Reuse and Bioproduct potential Ahli 31/12/2017
1456 The enhancement of colour (benzidine and toluidine)removal from textile wastewater by using Activated Carbon from Sugarcane Bagasse. Ahli 31/12/2017
U148 Aerated Rock Filter for Nutrient, Heavy Metals and Microbial Removal in Wastewater Ahli 30/09/2017
1479 The Characterization of Indoor Fungal Contamination at Malaysian Buildings Based on High Humidity in Tropical Climate by Using Molecular Techniques Ahli 30/06/2017
1484 Pengurangan Sisa Makanan Menggunakan teknik Pengkomposan Berasaskan Teknologi Hijau Ahli 31/03/2017
U513 Study of the pH effects on phosporus removal mechanism in steel slag system Ketua 28/02/2017
1211 Sustainable Concrete : The Use of Novel Bacteria to Improve Concrete Properties Ahli 30/09/2016
1231 New Design of Low Cost Rock Filter Wastewater Treatment System for Enhancing Pharmaceuticals Residue Removal from Domestic Wastewater Ahli 30/09/2016
E031 Aerated Rock As A Filter Unit For Total Nutrient Removal From Domestic Wastewater Using Low-Cost Filter Media Ketua 31/05/2016
E039 Integrated Study On Innovative Groundwater Distribution System Using Rewes (Recharge Well System) Ahli 31/05/2016
U164 The production of alternative energy from algae collected from waste water Ahli 31/03/2016
U230 Sosial Responsibility Engangement Program In Teaching & Leraning: Towards Enchancmenet Of Environmental Awareness To young Children Ahli 31/12/2015
1230 Sustainable Adsorbent : The Use of Local Fruit Rind For Heavy Metal Removal Ahli 30/09/2015
U159 Removal of pharmaceuticals from wastewater using horizontal steel slag rock filter Ahli 31/03/2015
U160 Aerated lime stone rock filter wastewater system for enhanching pharmaceutical reesidue removal from domestic wastewater Ahli 31/03/2015
1364 Filtration OF Wastewater From Domestic Use By Using Activated Carbon Fom Sugarcane Bagasse Filter System Ahli 31/10/2014
1404 Treating Important Parameter Of Car Wash Wastewater At Segget River By Aerated Rock Filter And Wetland System Ahli 31/10/2014
1242 Characterization And Optimization Of Heavy Metals Biosorption By Watermelon Rind Ahli 31/08/2014
1272 Aerated Steel Slag Filter (ASSF) For Phosphorus Removal From Domestic Wastewater Ketua 31/08/2014
0939 Characterization And Optimization Of Heavy Metals Biosorption By Fish Scales Ahli 28/02/2013
0838 Aerated rock filter as a polishing unit for total nitrogen and phosphorus removal from domestic wastewater Ketua 14/12/2012
C006 Air Quality in UTHM and Its Health Impact Ahli 12/09/2012
0394 Characterization of Municipal Wastewater Sludge using Oxygen Utilization Reactor (OUR) Technique Ahli 30/11/2009

Book
Ali Tighnavard Balasbaneh, David Yeoh, Mohd Irwan Juki, Rafidah Hamidan
(2022) Proposing Building Structure Towards Reducing The Greenhouse Gas Emissions, UTHM , 1, ISBN:9789672817918
RAFIDAH HAMDAN, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, SALLEHUDDIN SHAH BIN AYOP, MOHAMMAD NASIR BIN MOHAMAD TAHER, MUSTAFFA BIN ANJANG AHMAD, MOHD EFFENDI BIN DAUD
(2020) Covid-19: Hikmah Dan Cabaran, UTHM , 1, ISBN:9789672389651
NOR SYAFIQAH GHADZALI, SITI NOR AISHAH MOHD. SALLEH, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, RAFIDAH HAMDAN
(2020) Water And Environmental Engineering (Vol 4), UTHM , 1, ISBN:9789672916390
Amir Khalid, Rafidah Hamdan
(2017) Advanced Technology Centre : Research And Innovation Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672110101
Rafidah Binti Hamdan
(2010) Aerated Blast Furnace Slag Filters For Enhanced Nitrogen And Phosphorus Removal From Small Wastewater Treatment Plants, University of Leeds (School of Civil Engineering), Leeds, UK , 496, ISBN:000
Book Chapters
Adel Al-Gheethi, Efaq Noman, Qais Al-Maqtari, Reyad Almoheer, Radin Mohamed, Rafidah Hamdan
(2020) Survival And Disinfection Of Sars-Cov-2 In Environment And Contaminated Surface, Covid-19 Pandemic, UTHM , 104, ISBN:9789672389644
Nur Ain Nazirah Mohd Arshad dan Rafidah Hamdan
(2019) Adsorbent Efficiency In Treating Phosphorus Using Natural Treatment From Industrial Wastewater - A Review , Water And Environmental Engineering (Vol. 3) , UTHM , 1, ISBN:9789672389118
N.M. Sunar, R. Hamdan, A. Khalid, E. Zaidi, A.T.S. Azhar, R. Ali1, H. A. Hamid, N. Hamidon, H. Harun, M.S. Muhamad
(2019) In-Situ Water Quality Assessment At Recretional Lake By Using Grab Sampling Technique, Sustainable Environmental Technology: Volume 1 , UTHM , 31, ISBN:9789672216445
Norwardatun A Roni, Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan
(2018) The Efficiency Removal Of Phosphorus By Using Recycled Concrete Aggregate (Rca) As Filter , Sustainable Environmental Technology Volume 1, UTHM , 23, ISBN:9789672216445
SURAYA HANI ADNAN, NORWARDATUN ABDUL RONI, RAFIDAH HAMDAN, NURAIN IZZATI MOHD YASSIN, NURUL AMIRAH KAMARULZAMAN
(2018) The Vertical Aerated Recycled Concrete Aggregate Filter (Varcaf) For Removal Phosphorus, Applications In Environmental Engineering Technology, UTHM , 77, ISBN:9789672183211
Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan, Norzila Othman, Hamidah Mohd Saman, Nor Haslina Hashim, Zalipah Jamellodin
(2017) A New Design Of Recycled Concrete Aggregate As A Medium In An Aerated Filter Treatment System For Enhancing Physico-Chemical Process Of Phosphorus Removal From Domestic Wastewater, Advanced Technology Centre Research And Innovation Series 1, UTHM , 87, ISBN:9789672110101
NUR HANIS HAYATI BINTI HAIROM, RAFIDAH BINTI HAMDAN, NORHANIZA BINTI YUSOF, ABDUL WAHAB BIN MOHAMMAD & NURASYIKIN BINTI MISDAN
(2017) Interaction Of Zinc Oxide Nanoparticles With Dyes And Membrane In The Membrane Photocatalytic Reactor (Mpr) For Industrial Dye Wastewater Treatment, Advanced Technology Centre Research And Innovation, UTHM , 33, ISBN:9789672110101
Nor Haslina Hashim, Norshuhaila Mohamed Sunar, Amani filzah mohd Kamil, Rafidah Hamdan, Masayu Maslan, Norzila Othman
(2017) New Design Of Low Cost Rock Filter Wastewater Treatment System For Enhancing Pharmaceuticals Residue Removal From Domestic Wastewater, Advanced Technology Centre Research And Innovation : Series 1, UTHM , 59, ISBN:9789672110101
HAMDAN, R., MOHAMED, R. M. S. R, OTHMAN, N, KADIR, A. A, HASHIM, N. H, ZIN, N. S. M. & MOHAMED, W. A. W
(2017) New Insight Into P043- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentrations Variousness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment Plant, Advanced Technology Centre: Research And Innovation Series 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-10-1
Rafidah Hamdan, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Shaylinda Mohd Zin, wan afnizan wan mohamed, norzila othman,Aeslina Abdul kadir, Nor Haslina Hashim
(2017) New Insight Into Po43- Removal Mechanism Due To The Metal Oxides Concentration'S Variousness In Steel Slag For Industrial Wastewater Treatment, Advanced Technology Centre Research And Innovation : Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672110101
Norshuhaila Mohamed Sunar, Rafidah Hamdan, Hazel Monica Matias Peralta, Nor Haslina Hashim, Angzzas Sari Mohd Kassim, Saiful Azhar Ahmad Tajudin, Masayu Maslan & Nor Mohd Razif Noraini
(2017) The Characterization Of Indoor Fungal Contamination At Malaysian Buildigs Based On High Humidity In Tropical Climate By Using Molecular Techniques, Advandced Technology Centre Research And Innovation Series 1 (Uthm), UTHM , 19, ISBN:978-967-2110-10-1
General Publications
MOHD HILTON AHMAD, MASNI A. MAJID, NURAIN IZZATI BINTI MOHD YASSIN, ZALIPAH BINTI JAMELLODIN, SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, SITI HASNAH BINTI HUD, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Outcome Based Education Annual Report For Doctor Of Philosophy In Civil Engineering (Pfa) Semester 1 & 2 Session 2021/2022, UTHM , 1, ISBN:-
MOHD HILTON AHMAD, SITI HIDAYAH ABU TALIB, NUR AIN BINTI EBAS, TOH YOKE TENG, SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, SITI HASNAH BINTI HUD, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Outcome Based Education Annual Report For Master Of Civil Engineering By Coursework (Mfa) Semester 1 & 2 Session 2021/2022, UTHM , 1, ISBN:-
MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, ZEETY BINTI MD YUSOF, NOR HASLINDA BINTI ABAS, ROSNAWATI BINTI BUHARI, SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, SITI HASNAH BINTI HUD, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Outcome Based Education Annual Report For Master Of Civil Engineering By Research (Kfa) Semester 1 & 2 Session 2021/2022, UTHM , 1, ISBN:-
MUHAMMAD SALLEH HJ ABUSTAN, MASNI A. MAJID, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HASLINDA ABAS, SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, ROSMAIDI SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Outcome Based Education Report For Doctor Of Philosophy In Civil Engineering (Pfa) Semester 2 Session 2020/2021, UTHM , 1, ISBN:-
ZAINORIZUAN MOHD JAINI, NURUL HIDAYAH MOHD KAMARUDDIN, NURAZUWA MD NOR, SITI HIDAYAH ABU TALIB, SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Outcome Based Education Report For Master In Civil Engineering By Coursework (Mfa) Semester 2 Session 2020/2021, UTHM , 1, ISBN:-
MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, NORHAFIZAH BINTI SALLEH, ROSNAWATI BINTI BUHARI, SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Outcome Based Education Report For Master Of Civil Engineering By Research (Kfa) Semester 2 Session 2020/2021, UTHM , 1, ISBN:-
NOOR AZLINA ABDUL HAMID, ZALIPAH JAMELODDIN, NURAZUWA MD NOOR, NOR HASLINDA ABAS, SITI HIDAYAH ABU TALIB, ZAINORIZUAN MOHD JAINI, NUR AIN EBAS, MASNI A. MAJID, NURAIN IZZATI MOHD YASSIN, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, HILTON@MOHD HILTON AHMAD, ROSNAWATI BUHARI,SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, SITI HASNAH HUD, ZAMRI AHMAD
(2022) Visiting Professor And External Examiner Program Report 2022, UTHM , 1, ISBN:-
SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, NORHAFIZAH SALLEH, ROSNAWATI BTE BUHARI, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2021) Outcome-Based Education (Obe) Report For Master Of Civil Engineering By Research (Kfa), UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, NOR HAZURINA OTHMAN, ZALIPAH JAMELLODIN, MOHD AZUAN ZAKARIA, MOHD YUSRI AMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2021) Stakeholder Symposium Report 2020, UTHM , -, ISBN:-
Wesam Al Madhoun
(2020) Covid-19: Cabaran Semasa Dan Peluang Kelestarian Masa Depan , AlHijrah online , 1, ISBN:-
Hisyamudin, M.N.N., Ezree, A., Saizalmursidi, M.M., Nadirul Hasraf, M.N., Masiri Kaamin, Rafidah Hamdan, Mohd Saifullah Rusiman, Muhammad Akmal Johar, Md Saidin Wahab
(2020) Garis Panduan Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Universiti (Loi/Nda/Mou/Moa), UTHM , 1, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD, ALVIN JOHN LIM
(2020) Laporan Exit Survey Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 1 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD, ALVIN JOHN LIM
(2020) Laporan Exit Survey Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 2 Sesi 20182019, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD, ALVIN JOHN LIM
(2020) Laporan Exit Survey Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 1 Sesi 20192020 , UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD, ALVIN JOHN LIM
(2020) Laporan Exit Survey Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 2 Sesi 20182019, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD KHAIDIR BIN ABU TALIB, ZAINORIZUAN MOHD JAINI, MOHD AZUAN BIN ZAKARIA, AHMED MOKHTAR ALBSHIR BUDIEA, SITI HIDAYAH ABU TALIB, ALVIN JOHN LIM, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) & Exit Survey Sarjana Kejuruteraan Awam Kerja Kursus (Mfa) - Semester 1 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD KHAIDIR BIN ABU TALIB, ZAINORIZUAN MOHD JAINI, MOHD AZUAN BIN ZAKARIA, AHMED MOKHTAR ALBSHIR BUDIEA, SITI HIDAYAH ABU TALIB, ALVIN JOHN LIM, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) & Exit Survey Sarjana Kejuruteraan Awam Kerja Kursus (Mfa) - Semester 2 Sesi 20182019, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD KHAIDIR BIN ABU TALIB, ZAINORIZUAN MOHD JAINI, MOHD AZUAN BIN ZAKARIA, AHMED MOKHTAR ALBSHIR BUDIEA, SITI HIDAYAH ABU TALIB, ALVIN JOHN LIM, RAFIDAH BT HAMDAN
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) & Exit Survey Sarjana Kejuruteraan Awam Kerja Kursus (Mfa) - Semester 2 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 1 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 2 Sesi 20182019, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 2 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 1 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 2 Sesi 20182019 , UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 2 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
Hisyamudin, M.N.N., Nadirul Hasraf, M.N., Ezree, A., Saizalmursidi, M.M., Masiri Kaamin, Rafidah Hamdan, Mohd Saifullah Rusiman, Muhammad Akmal Johar, Md Saidin Wahab
(2020) Polisi Hubungan Industri Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed; Suriayati Baharom; Rafidah Hamdan; Sabariah Musa
(2019) 83 Sukarelawan Uthm Tanam 1000 Benih Bakau Pulihara Pesisiran Pantai, UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Shaylinda Mohd Zin, Nur Adila Ab Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman , Adel Ali Saeed Anduh Al Gheeti, Azra Munirah Mat Daud, Hartini Kasmin
(2019) Teaching And Learning Module, Nature Conservation, Bfc 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Roslinda Seswoya, Rafidah Hamdan, Nur Adila Ab. Aziz, Azra Munirah Mat Daud, Nur Shaylinda Mohd Zin, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Norzila Othman
(2019) Teaching And Learning Module: Environmental Engineering (Bfc32403), UTHM , 1, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Roslinda Seswoya, Nur Shaylinda Mohd. Zin, Nur Adila Ab. Aziz, Rafidah Hamdan, Aeslina Abdul Kadir, Mohd Ariff Ahmad Nazri, Norzila Othman, Adel Ali Saeed Abduh Al┬┐Gheethi and Azra Munirah Mat Daud
(2019) Teaching And Learning Module: Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2019) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2019, UTHM , -, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2018) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2018 , UTHM , -, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-7)
(2017) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2017, UTHM , -, ISBN:-
Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Aeslina Abdul Kadir, Rafidah Hamdan, Norzila Othman and Azra Munirah Mat Daud
(2016) Teaching And Learning Module- Nature Conservation (Bfc 10202), UTHM , 1, ISBN:-
Azra Munirah Mat Daud
(2014) Environmental Engineering, UTHM
Journal
Adel Ali Al-Gheethi , Mohammad Shafiq Mohd Salleh, Efaq Ali Noman , Radin Maya Saphira Radin Mohamed , Rich Crane, Rafidah Hamdan and Mu. Naushad
(2022) Cephalexin Adsorption By Acidic Pretreated Jackfruit Adsorbent: A Deep Learning Prediction Model Study, WATER, MDPI , 7, 1, ISSN:20734441
Zalipah Jamellodin, Lim Qian Yi, Qadir Bux Alias Imran Latif, Hassan Amer Algaifi, Rafidah Hamdan and Adel Al-Gheethi
(2022) Evaluation Of Fresh And Hardened Concrete Properties Incorporating Glass Waste As Partial Replacement Of Fine Aggregate, SUSTAINABILITY, MDPI - MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE , 11, 1, ISSN:20711050
M S Miswan, R Hamdan,N I Roffe, A A Wurochekke
(2022) Land Used Mapping Usingunmanned Aerial Vehicle (Uav) Along Parit Rasipan Drainage System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 11, 281, ISSN:21803242
Siti Zu NurainAhmad, Wan Norharyati Wan Salleh, Nor Hafiza Ismail, Nur Aqilah Mohd Razali, Rafidah Hamdan, Ahmad Fauzi Ismail
(2021) Effects Of Operating Parameters On Cadmium Removal For Wastewater Treatment Using Zeolitic Imidazolate Framework-L/Graphene Oxide Composite, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, ELSEVIER LTD , 10, 1, ISSN:22133437
Nur Hidayah Rosman, R. Hamdan, Wesam A.Y. Al Madhoun
(2021) Evaluation Of The Correlation Between Particulate Matter (Pm2.5) And Meteorological Parameters, JOURNAL OF ADVANCEMENT IN ENVIRONMENTAL SOLUTION AND RESOURCE RECOVERY , UTHM , 12, 36, ISSN:28212819
Nur Hidayah Rosman, R. Hamdan, Wesam A.Y. Al Madhoun
(2021) Evaluationof The Correlation Between Particulate Matter (Pm2.5)And Meteorological Parameters, JOURNAL OF ADVANCEMENT IN ENVIRONMENTAL SOLUTION AND RESOURCE RECOVERY (JAESRR), UTHM , 12, 36, ISSN:28212819
Rafidah Hamdan, Izzati Izwani Ibrahim, Adel Al-Gheethi, Wan Afnizan Wan Mohamed, Norzila Othman, Radin Maya Saphira
(2021) Optimizing Vertical Flow Aerated Steel Slag Filter System With Nitrifiers Bacteria For Nutrients' Removal From Domestic Wastewater: A Pilot Study, JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SOCIETY OF CHEMICAL INDUSTRY , 3, 1067, ISSN:10974660
Siti Zu Nurain Ahmad, Wan Norharyati Wan Salleh, Norhaniza Yusof, Mohd Zamri Mohd Yusop, Rafidah Hamdan, Nor Asikin Awang, Nor Hafiza Ismail, Norafiqah Rosman, Norazlianie Sazali & Ahmad Fauzi Ismail
(2021) Pb(Ii) Removal And Its Adsorption From Aqueous Solution Using Zinc Oxide/Graphene Oxide Composite, CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS , TAYLOR & FRANCIS GROUP , 1, 646, ISSN:15635201
Nur Ain Nazirah Mohd Arshad , R. Hamdan
(2021) Study Of Steel Slag Filter Unit As A Secondary Treatment System For Removing Total Phosphorus From Textile Industry Wastewater, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 6, 192, ISSN:2229838X
Zalilah Murni Yunus, Norzila Othman, Adel Al-Gheethi , Rafidah Hamdan, and Nurun Najwa Ruslan
(2020) Adsorption Of Heavy Metals From Mining Effluents Using Honeydew Peels Activated Carbon; Isotherm, Kinetic And Column Studies, JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, TAYLOR & FRANCIS GROUP , 1, 715, ISSN:15322351
Zalilah Murni Yunus
(2020) Adsorption Of Heavy Metals From Mining Effluents Using Honeydew Peels Activated Carbon; Isotherm, Kinetic And Column Studies. , JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, TAYLOR AND FRANCIS , 1, 1, ISSN:15322531
Zalilah Murni Yunus
(2020) Advanced Methods For Activated Carbon From Agriculture Wastes; A Comprehensive Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, TAYLOR AND FRANCIS , 1, 26, ISSN:10290397
Siti Zu Ain Ahmad, Adel Al-Gheethi, Rafidah Hamdan & Norzila Othman
(2020) Efficiencies And Mechanisms Of Steel Slag With Ferric Oxides For Removing Phosphate From Wastewater Using A Column Filter System , ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , SPRINGER , 10, 35184, ISSN:09441344
E. Z. Radzi, M. S. Wahab, M. Z. Sahdan, R. Hamdan, R. A. Zakariah
(2020) Gravitational Aeration Tower Filter System To Increase The Dissolved Oxygen Amount For Iron Removal In Groundwater, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 207, ISSN:2229838X
E. Z. Radzi, M. S. Wahab, M. Z. Sahdan, R. Hamdan, R. A. Zakariah
(2020) Gravitational Aeration Tower Filter System To Increase The Dissolved Oxygen Amount For Iron Removal In Groundwater , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 207, ISSN:2229838X
zalilah murni yunus; adel al geethi, norzila othman, rafidah hamdan, nurun najwa ruslan
(2020) Removal Of Heavy Metals From Mining Effluents In Tile And Electroplating Industries Using Honeydew Peel Activated Carbon: A Microstructure And Techno-Economic Analysis, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ELSEVIER , 4, 1, ISSN:18791786
Siti Zu Ain Ahmad, Rafidah Hamdan,Adel Al-Gheethi, Sadeq Alkhadher& Norzila Othman
(2020) Removal Of Phosphate From Wastewater By Steel Slag With High Calcium Oxide Column Filter System; Efficiencies And Mechanisms Study , JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, JOHN WILEY AND SONS LTD , 12, 3232, ISSN:02682575
Sabariah Musa, Nur Amalina Mohd Hilal, Radin Maya Saphira Radin Mohamad, Rafidah Hamdan, Zarina Md Ali
(2019) Ammonia Reflections On Unmodified Seaweed, Euchuema Sp. As Biosorbent Of Wastewater, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 195, ISSN:2229838x
Z. M. Yunus
(2019) Carbonization Of Sulfuric-Acid-Impregnated Honeydew Rind For Metal Removal Application In Wastewater Treatment, JOURNAL OF ENGINEERING OF APPLIED SCIENCES , Medwell Publications , 9, 9219, ISSN:1816949X
Wan Afnizan Wan Mohamed, Rafidah Hamdan, Nur Shaylinda Mohd Zin, Syarul Nizam Maarup
(2019) Comparison Study Of An Removal In Different Geometrical Shape Of A Pilot-Scale Aerated Eafs Filter Systems, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 83, ISSN:2229838X
Nur Ain Nazirah Mohd Arshad, Rafidah Hamdan, Nuratikah Ahmad
(2019) Phosphorus Removal From Textile Industrial Wastewater Using Aerated High Calcium Steel Slag Filter System , INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 11, 11883, ISSN:22773878
Hamdan, R, Nur Ain Nazirah Mohd Arshad, Puteri Saiyidatul Aina Zaid
(2019) Phosphorus Removal In Food Manufacturing Industry By Using High Fe Steel Slag Filter System , INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 7, 1, ISSN:22773878
Wan-Afnizan Wan-Mohamed, Rafidah Hamdan, Norzila Othman, Hartini Kasmin, Siti-Nazahiyah Rahmat, Nur-Amalina Abd-Raub
(2019) Study On The Effect Of Alkalinity On Limestone Media, JOURNAL OF APPLIED GEOSCIENCE AND BUILT ENVIRONMENT, FAZ PUBLISHING , 3, 1, ISSN:26827476
E. Z. Radzi, M. S. Wahab, M. Z. Sahdan, R. Hamdan, A. A. Raus
(2019) The Effects Of Using Stepped Cascade Aeration And Multimedia Filter System For Iron Removal In Groundwater, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 1, 201, ISSN:2229838X
Norwardatun Abd Roni, Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan
(2019) The Efficiency Of Vertical Recycled Concrete Aggregates As A Filter For Removal Phosphorus In Synthetic Wastewater , JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY AND NATURAL RESOURCES , UTHM , 2, 1, ISSN:26727358
Muhammad Nurrifat Roslee, Siti Zarina Mohd Muji, Balkis A Talip, Norhayati Muhammad, Norazlin Abdullah, Rafidah Hamdan, Suhaila Sari
(2018) An Automatic Transfusion Set For Accelerating Inoculation Process Of Agarwood Artificial Inducer, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 11, 397, ISSN:2227524X
Siti Zu Nurain Ahmad, Hamdan, R., Wan Afnizan Wan Mohamed, N. Othman, Nur Shaylinda Mohd Zin
(2018) Chemical Composition, Ph Value, And Points Of Zero Charge Of High Calcium And High Iron Electric Arc Furnace Slag, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 1, ISSN:2227524X
R. Hamdan, Siti Zu Nurain Ahmad, Nura'in Nazirah Arhshad
(2018) Comparative Study Of High Calcium And High Iron Filter Media Of Unaerated And Aerated Steel Slag Filter Systems In Removing Phosphorus, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 10, 563, ISSN:2227524X
Norwardatun Abd Roni, Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan
(2018) Recycled Concrete Aggregates As A Filter For Removal Of Phosphorus In Synthetic Wastewater, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SCIENCE PUBLISHING CORPORATION , 12, 116, ISSN:2227524X
SURAYA HANI ADNAN, RAFIDAH HAMDAN, NUR IZZATI MOHD YASSIN, NORWARDATUN AHMAD RONI
(2018) Removal Of Phosphorus From Synthetic Wastewater Using Recycled Concrete Aggregates As A Filter Medium, JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, UNIMAS PUBLISHER , 4, 13, ISSN:24621382
Wan-Afnizan,W.-M., Hamdan, R., Norzila, O., Mohd-Adib, M.-R., Nur-Shaylinda, M.-Z., and Nur-Ain-Nazirah, M.-A
(2018) The Effect Of Dissolved Oxygen Distribution On Ammonium Nitrogen Removal In A Pilot-Scale Of Vertical Upward-Flow Of Aerated Electric Arc Furnace Slag Filter Systems At Various Hydraulic Loading Rates, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 363, ISSN:2227524X
Rafidah Hamdan, Nur Ain Nazirah Mohd Arshad and Siti Zu Nurain Ahmad
(2018) The Effects Of Po43- Removal From Aqueous Solution With Varied Concentrations Of Metal Oxides In Steel Slag Filter System , JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCE, Penerbit Universiti Sains Malaysia , 10, 71, ISSN:16753402
Yunus, Z. M., Othman, N., Hamdan, R., & Ruslan, N. N.
(2017) Honeydew Rind Activated Carbon As An Adsorbent For Zn(Ii) And Cr(Iii) Removal From Aqueous Solution: An Optimization Study , PERTANIKA J. SCIENCE & TECHNOLOGY, UPM , 5, 155, ISSN:01287680
M R M Adib, W M S W Suraya, H Rafidah, A R M Amirza, M H M N Attahirah, M S N Q Hani and M S Adnan
(2016) Effect Of Phosphoric Acid Concentration On The Characteristics Of Sugarcane Bagasse Activated Carbon, IOP SCIENCE, IOP Publishing , 9, 1, ISSN:1757-899X
Agus Sulaeman, Rafidah Binti Hamdan and Mohd Aswad Bin Abdul Rahman
(2016) Potential Use Of Shredded Tyre As A Filter Medium In Subsurface Drainage Layer , ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , Asian Research Publishing Network , 6, 7198, ISSN:1819-6608
W M W Afnizan, R Hamdan and N Othman
(2016) Study Of The Maximum Uptake Capacity On Various Sizes Of Electric Arc Furnace Slag In Phosphorus Aqueous Solutions , IOP SCIENCE, IOP Publishing , 8, 1, ISSN:1757-899X
Rafidah Hamdan
(2015) Activated Carbon From Honeydew Rind As An Adsorbent In Zinc Removal From Aqeous Solution, APPLIED MECAHNICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 1246, ISSN:1662-7482
Zalilah Murni Yunus, Norzila Othman, Rafidah Hamdan, Nurun Najwa Ruslan, Norfarihah Abu Kasin, Nor Solini Leman
(2015) Activated Carbon From Honeydew Rind As An Adsorbent In Zinc Removal From Aqueous Solutions , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans-Tech , 1, 1246, ISSN:1662-7482
Rafidah Hamdan
(2015) Ammonia Nitrogen Removal From Domestic Wastewater Via Nitrification Process Using Aerated Rock Filter, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 1350, ISSN:1662-7482
Zalilah Murni Yunus, Norzila Othman, R. Hamdan, N. N. Ruslan
(2015) Characterization Of Phosphoric Acid Impregnated Activated Carbon Produced From Honeydew Rind, JURNAL TEKNOLOGI, utm , 1, 15, ISSN:2186-3722
Sabariah Musa, Rafidah Hamdan, Noor Aliza Ahmad, Muhammad Majiduddin, Fatinah Denan, and Nor Azliana Ariff
(2015) Groundwater Eco-Distribution System For The Combination Of Sat And Theraphy-Eletrolysis Method, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publication , 1, 1340, ISSN:1662-7482
Rafidah Binti Hamdan
(2015) Ph Effects On Phosphorus Removal In Synthetic Wastewater By Using Electric Arc Furnace Lab-Scale Filter, APPLIED MECAHNICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 1355, ISSN:1662-7482
Rafidah Hamdan
(2015) Removal Of Ammonia Nitrogen From Domestic Wastewater Using Vertical Aerated Limestone Filter, APPLIED MECHANICS OF MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 232 237, ISSN:16609336
Rafidah, H.
(2015) Removal Of Important Parameter From Car Wash Wastewater -A Review, APPLIED MECAHNICS AND MATERIALS, Trans Tech Publication , 1, 1153, ISSN:1662-7482
Rafidah Hamdan
(2015) Study Of Ph Effects On Phosphorus Removal Mecahnism In Lab-Scale Eafs And Ls Filters In Synthetic Wastewater, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 277 282, ISSN:16609336
Rafidah Binti Hamdan
(2015) Sustainable Extensive On-Site Constructed Wetland For Some Bacteriological Reduction In Kitchen Greywater, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 1199, ISSN:1662-7482
Sabariah Musa, Fatinah Denan, Rafidah Hamdan and Radin Maya Saphira Radin Mohamed
(2014) Natural Groundwater Eco-Treatment (N-Get) For Water Supply At Johor Malaysia, JURNAL TEKNOLOGI (SCIENCE & ENGINEERING), PENERBIT UTM , 11, 1, ISSN:21803722
Media Digital
Roslinda Seswoya, Rafidah Hamdan
(2020) Peningkatan Sisa Organik Dan Sisa Klinikal Ketika Penularan Wabak Covid -19, UTHM , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Azeanita Suratkon, Rafidah Hamdan, Muhammad Fikri Hasmori, Aeslina Abd Kadir, Mohd Ariff Mohd Nazri
(2020) Program Khidmat Masyarakat & Pemindahan Ilmu Serta Program Kampung Angkat Fkaab, Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
R. Hamdan, W. Z. Teoh
(2022) Feasibility Study Of Agriculture By-Product In Removing Heavy Metals In Wastewater Through Adsorption, UTHM , 1492, ISBN:27735184
SN Ramdzan, RMSR Mohamed, NH Kamaruzaman, AASA Gheeti, R Hamdan, Sabariah Musa
(2022) Pre-Treatment Of Laundry Greywater By Steel Slag For Safe Disposal, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
R. Hamdan, , K. A. Ayub and N. A. N. M .Arshad
(2022) Removal Of Phosphorus From Domestic Wastewater By Using L-Shape Semi Aerated Steel Slag Filter System, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Norazizan Ramli , R. Hamdan
(2021) L-Shape Steel Slag Filter Phosphorus Removal: A Perfomance Study, UTHM , 199, ISBN:27735184
Wan Nur Azlin W Abd Rahman , Rafidah Hamdan
(2021) Nitrification-Denitrification Process In A Combined Avff And Uahff System For Ammonia Removal, UTHM , 438, ISBN:27735184
Nur Ain Nazirah Mohd Arshad, Rafidah Hamdan, Wiwie Rimin, Evyna Ernastia Yaftha
(2020) Aerated And Unaerated Steel Slag Filter Systems As Polishing Unit For Phosphorus Removal From Textile Industrial Effluent, ELSEVIER LTD , 372, ISBN: 22147853
R. Hamdan, Nur Amira Atierah Mohammed Shaikhani, Nur Ain Nazirah Mohd Arshad
(2020) Aerobic-Anoxic Filter For Nitrogen Removal From Domestic Wastewater: A Comparison Study, UTHM , 133, ISBN:27735184
S Z N Ahmad, W N W Salleh,N Yusof, M Z M Yusop, Hamdan, R, N A Awang, N H Ismail, N Rosman, H Ibrahim and A F Ismai
(2020) Efficient Removal Of Pb(Ii) From Aqueous Solution Using Zinc Oxide/Graphene Oxide Composite, IOP PUBLSIHING , 1, ISBN:1757899X
S.H. ADNAN, N.A.RONI, R. HAMDAN, N.I.M. YASSIN, N.A. KAMARULZAMAN
(2018) A New Design Of Recycled Concrete Aggregates As An Aerated Filter For Removal Of Phosphorus , IOP PUBLISHING LTD , 1
Hamdan, R. and Izzati Izwanni Ibrahim
(2017) Aerated Steel Slag Filter System Performance Study For Pollutants Removal From Domestic Wastewater , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Adib, M.M.R, Hamdan, R.
(2017) Application Of Agricultural Wastes Activated Carbon For Dye Removal ┬┐ An Overview , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Aeslina Abdul Kadir, Noor Amira Sarani, Nurul Sazwana A. Aziz, Rafidah Hamdan and Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2017) Characterization Study On Secondary Sewage Sludge For Replacement In Building Materials, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC , -, ISBN:9780735415652
Hamdan, R., Wan Afnizan Wan Mohamed, N. Othman, Nur Shaylinda Mohd Zin, S. Musa
(2017) Comparisons Study Of Phosphate Removal In Unaerated And Aerated High Calcium Steel Slag Filter System Of Different Ph Feed, EDP sciences , 1, ISBN:2261236X
HAMDAN, R. , WAN AFNIZAN WAN MOHAMED , N. OTHMAN , NUR SHAYLINDA MOHD ZIN
(2017) Comparisons Study Of Phosphate Removal In Unaerated And Aerated High Calcium Steel Slag Filter System Of Different Ph Feed , MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:-
Adib, M.M.R, Hamdan, R.
(2017) Factor Affecting Textile Dye Removal Using Adsorbent From Activated Carbon: A Review , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Nabilah Zayadi, Shareen Hwong Shiaw Ling, Norzila Othman, Rafidah Hamdan
(2017) Optimization Of Ph In Ammonia, Heavy Metals, And Chlorophyll-A Removal By Using Electric Arc Furnace Slag And Activated Carbon Cassava Peel , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
S. Musa, N.A.F Mohd Kamil, M.S. Adnan dan Hamdan, R.
(2017) Potential Study Of Water Extraction From Selected Plants , EDP Sciences , 1, ISBN:22612361X
HAMDAN, R. Mohd. Razi M.A, and Nurul Farhana Zulkafli
(2017) The Effect Of Hlrs On Nitrogen Removal By Using A Pilot-Scale Aerated Steel Slag System, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261236X
N Zayadi, N Othman, R Hamdan
(2016) A Potential Waste To Be Selected As Media For Metal And Nutrient Removal, iop , 12046 , ISBN:1757-899x
R. Hamdan
(2016) Aerated Steel Slag Filter System Performance Study For Pollutants Removal From Domestic Wastewater , UNIMAS , 52 , ISBN:-
R. Hamdan, Wan Afnizan Wan Mohamed
(2016) Comparisons Study Of Phosphate Removal In Unaerated And Aerated Steel Slag Filter System , UNIMAS , - , ISBN:-
R. Hamdan, Muhammad Syaiful Annuruddin, Zahari, Wan-Afnizan Wan-Mohamed
(2016) Dissolved Oxygen Distribution In A Pilot-Scale Hfarf System , Management Resources Network , 268 , ISBN:9783817604
MohdAdib Mohammad Razi ,Mimi NurAttahirahMohd Hishammudin and Rafidah Hamdan
(2016) Factor Affecting Textile Dye Removal Using Adsorbent From Activated Carbon: A Review , UTHM , - , ISBN:-
Nabilah Zayadi , Shareen Hwong Shiaw Ling, Norzila Othman and Rafidah Hamdan
(2016) Optimization Of Ph In Ammonia, Heavy Metals, And Chlorophyll-A Removal By Using Electric Arc Furnace Slag And Activated Carbon Cassava Peel, UTHM , - , ISBN:-
Sabariah Musa, Nur Anis Allya Abu Mansor, Siti Syafiera Bujang, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Rafidah Hamdan
(2016) Potential Study On Water Acquisition From Plants Extraction , UTHM , - , ISBN:-
S.H.Adnan,R.Hamdan and N.I.M. Yassin
(2016) Removal Of Phosphorus From Synthetic Wastewater Using Recycled Concrete Aggregates As Filter Media, THOMSON REUTERS , - , ISBN:09745645
Rafidah Hamdan
(2014) Ammonia Nitrogen Removal From Domestic Wastewater Via Nitrification Process Uisng Aerated Rock Filter, Trans Tech Publications
Rafidah Hamdan
(2014) Nitrate Removal From Domestic Wastewater By Using Denitrification Limestone Filter, Trans Tech Publication
Rafidah Hamdan
(2014) Ph Effects Of Phosphorus Removal In Synthetic Wastewater By Using Electric Arc Furnace Lab-Scale Filter, Trans Tech Publications
Rafidah Hamdan
(2014) Removal Of Ammonia Nitrogen From Domestic Wastewater Using Vertical Aerated Limestone Filter, Transtech Publication
Rafidah, H.
(2014) Removal Of Important Parameter From Car Wash Wastewater, Trans Tech Publications
R. Hamdan, D.D. Mara
(2014) Removal Of Nitrogen And Phosphorus From Waste Stabilization Pond Effluents Using Aerated Blast-Furnace-Slag Filters, WIT PRESS , 719, ISBN: 1743-3533
Rafidah Hamdan
(2014) Study Of The Ph Effects On Phosphorus Removal Mechanism In Lab-Scale Eafs And Ls Filters In Synthetic Wastewater, Transtech Publication
Radin Maya Saphira
(2014) Sustainable Extensive On-Site Constructed Wetland For Some Bacteriological Reduction In Kitchen Greywater, UTHM
Rafidah Binti Hamdan
(2012) Aerated Rock Filter For Nitrogen Removal From Domestic Wastewater, USM
R. Hamdan
(2012) Observations Of The Effectiveness Of Bovine Rectal Bacteria In The Organic/Inorganic Removal Subject To Anaerobic Metabolism, International Science and Engineering Research Center
Rafidah Binti Hamdan
(2011) Bovine Rectal Bacteria Can Solve Cod Problems With Acetate Liquor And Restaurant Kitchen-Sink Wastewater, IPCBEE
OTHMAN, ABD RASHID AND SESWOYA, ROSLINDA AND HAMDAN, ANGZZAS SARI MOHD KASSIM AND ABDUL KADIR
(2011) Ruminant Bacteria Sequester Cod From Chicken-Processing Wastewater, UTHM , -
Rafidah Binti Hamdan
(2010) Estimation Of The Effective Life Of Blast-Furnace-Slag Filters Used For Phosphorus Removal At Small Wastewater Treatment Works, IWA
Rafidah Binti Hamdan
(2009) The Effect Of Aerated Rock Filter Geometry On The Rate Of Nitrogen Removal From Facultative Pond Effluents
Rafidah Binti Hamdan
(2005) Kualiti Udara Di Kampus Kuittho, UTHM

YearDescriptionLevel
2022 Speaker for Program Latihan Jabatan Kerjaraya Malaysia -Kursus asas kualiti air, JKR, Malaysia, June 2022 National
2020 External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR PELAJAR IJAZAH DOKTOR FALSAFAH [FSSA], UNIVERSITI MALAYSIA SABAH - Rafidah Selaman (DS1621023T), UMS, Malaysia, December 2020 State
2020 External Examiner for Pemeriksa luar tesis sarjana Wan Nor Yusairah Binti Wan Mohd Nasir, UNITEN, Malaysia, June 2020 National
2018 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Sarjana Fatin Bt Sualin, UMS, Malaysia, February 2018 International
2018 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Sarjana Falsafah Nor Khoriha Elisha Mohd Khori, UTM, Malaysia, February 2018 National
2018 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Sarjana Normaizatul Akmal Bt Rahmar, UTM, Malaysia, May 2018 National
2018 External Examiner for Pemeriksa Tesis Sarjana UTM , UTM, Malaysia, February 2018 State
2016 External Examiner for Pemeriksa Tesis Sarjana Sains Kimia, Rafidah Selaman, UMS, Malaysia, July 2016 National

YearDescription
2022 Committee Member for Jawatankuasa Anugerah Tesis Terbaik Pascasiswazah UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Examiner for Ahmad Kamal Khairi Bin Mohd Salam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammed Yahya Muthanna Al-Zamzami, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammed Yahya Muthanna Al-Zamzami, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nur Najmi Bin Mahmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Hafawati Binti Zali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Aisyah Binti Mohd Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norasyikin Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norasyikin Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nukman Bin Al-Mahdi Selvarajah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nukman Bin Al-Mahdi Selvarajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farra Aina Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farra Aina Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Sabrina Binti Mohd Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Sabrina Binti Mohd Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nursyamimi Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Putri Nur Asyikin Binti Hasni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Examiner for pemeriksa luar tesis PhD, UPNM, Malaysia, September2022
2022 Member for Penilai Saringan Manusskrip Terbitan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Supervisor for Muhamad Haikal Bin Selamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Afif Bin Noor Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Aliff Iman Bin Shamsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hafiq Afifi Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hafiq Afifi Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Faghira Syamimi Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Faghira Syamimi Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Laili Binti Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Sabrina Binti Adzlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Sabrina Binti Adzlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Wani Binti Edros, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Izzah Binti Mohd Roffe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI PROFESIONAL LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT), Lembaga Teknologis Malaysia, Malaysia, July 2021
2021 Examiner for Ahmad Kamal Khairi Bin Mohd Salam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Michelle Elana Kuinsin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Shafiq Bin Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Shafiq Bin Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aniq Ismaq Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nur Najmi Bin Mahmud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Narmatha A/P Sundram, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Narmatha A/P Sundram, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Hafawati Binti Zali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Aisyah Binti Mohd Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norbalqis Mayangsari, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norbalqis Mayangsari, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norhafizah Binti Khairol Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurazira Binti Azhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurazira Binti Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nursyamimi Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Putri Nur Asyikin Binti Hasni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Putri Nur Asyikin Binti Hasni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rubashini A/P Alagamalai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rubashini A/P Alagamalai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Ezianie Binti Mohamad A'Ashri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tam Ming Eng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khalida Anisa Binti Ayub, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Anis Irfan Bin Malik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Anis Irfan Bin Malik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Afifah Binti Mhd Shabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Afifah Binti Mhd Shabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Hidayah Binti Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Laili Binti Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Wani Binti Edros, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Izzah Binti Mohd Roffe, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Teoh Wen Zhe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Lim Qian Yi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arkan Hussein Mohammed Al-Rawhani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairunnisa Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khaleeda Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Michelle Elana Kuinsin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Amirul Qaiyum Bin Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Zulhilmi Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amirul Bin Muzapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amirul Bin Muzapa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Farhan Bin Amdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Shukri Bin Ab Manaf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Shukri Bin Ab Manaf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norhafizah Binti Khairol Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hidayah Binti Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Wardiah Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Wardiah Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rohaini Binti Sakinam @ Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rohaini Binti Sakinam @ Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sarah Binti Mohd Sidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sarah Binti Mohd Sidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tam Ming Eng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhammad Safwan Miswan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khalida Anisa Binti Ayub, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norazizan Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norazizan Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Amira Atierah Binti Mohammed Shaikhani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Teoh Wen Zhe, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Timothy Anak Pinchin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Nur Azlin Binti W Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Nur Azlin Binti W Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Farizah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khairunnisa Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khaleeda Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Maizan Sofia Binti Mohd Maarof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amirul Qaiyum Bin Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Khairul Nizam Bin Mohd Rafek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Shafiq Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Azamuddin Bin Kamarul Baharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Zulhilmi Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amiruddin Bin Jalalol Sayuti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Farhan Bin Amdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Farhan Bin Tajuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Muhaimin Bin Zainal Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Awalluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Anis Natasha Binti Che Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Azmina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syahira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nur Safira Binti Mohd Sofi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Solehatul Azwana Binti Mohd Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Evyna Ernestia Yaftha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fatin Nasuha Binti Ngimran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fatin Nasuha Binti Ngimran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amira Atierah Binti Mohammed Shaikhani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nurshuhada Binti Mat Khalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nurshuhada Binti Mat Khalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Timothy Anak Pinchin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wiwie Rimin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Nadzirah Binti Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Alif Bukhari Bin Imran Na'Im, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Alif Bukhari Bin Imran Na'Im, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azim Asnawi Bin Marzuki , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azim Asnawi Bin Marzuki , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farizah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Joyner Francis Lee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Joyner Francis Lee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Farhan Bin Tajuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shahruzi Bin Mahadzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shahruzi Bin Mahadzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muiz Anak Charles Kedu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muiz Anak Charles Kedu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nik Muhammad Aliff Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azmina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nur Safira Binti Mohd Sofi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Solehatul Azwana Binti Mohd Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Ain Nazirah Binti Mohd Arshad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Evyna Ernestia Yaftha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Atikah Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Atikah Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nuratikah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nuratikah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Umairah Binti Hairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Umairah Binti Hairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wiwie Rimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-Supervisor for Nadzirah Binti Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-supervisor for Mohammad Erwan Zaki Bin Mat Radzi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Tharmizi Bin Kosat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Azham Bin Mahadan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Azham Bin Mahadan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Atiqa Binti Mohamad Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Atiqa Binti Mohamad Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Hawa Binti Mohd Sahuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Ahmad Khalis Bin Alias, Syarikat Air Johor Cawangan Batu Pahat, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Leong Jia Li, Perunding Hy Chung, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Manisah Binti A Rahman, Uca Contractor Enterprise, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohd Aswadi Bin Razali, Fama (Pejabat Pusat Memproses Makanan Rengit), 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohd Hafizie Bin Yatim, Mitsumi Technology (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Siti Sabariah Binti Din, Pusat Memproses Makanan Fama Rengit, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Thinesh Sharma A/L Jaganadan, Pro Smart Engineering, 2017
2017 Supervisor for Nur Ashikin Shahira Binti Md Rahimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurfarahana Binti Noordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurfarahana Binti Noordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Puteri Saiyidatul Aini Binti Zaid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Puteri Saiyidatul Aini Binti Zaid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Norwardatun Binti Abd Roni, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Najmi Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Manisah Binti A Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Hambali Bin Mohd Hatta, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Zakry Na'Im Bin Sa'Adon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Faziera Binti Zolkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Nadiah Binti Mohd Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Shahirah Binti Mohd Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurulfaraheka Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Saiful Azri Bin Rahamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Marlia Syafira Binti Roslee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Aliff Bin Nasarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Najwa Nadia Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Syahadah Binti Shuhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Ashikin Shahira Binti Md Rahimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur'Ain Nazirah Binti Mohd Arshad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Sazwana Binti A Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Qayyum Uzear Bin Usin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Nur Aininabihah Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Syamimi Binti Sukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Mimi Nur Attahirah Binti Mohd Hishammudin , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Muhammad Amirza Bin Abd Rahim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Fatin Syahirah Binti Mohamed Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Haritharan A/L Maniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Irfan Iman Bin Jupry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Haffiz Bin Noorlene, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Idzuan Hafiq Bin Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Amir Affandi Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nasuha Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Nabila Binti Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurazimah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Zulaikha Binti Mohktar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Syafiqah 'Amirah Binti Abd Kadir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ummi Madihah Binti Muhammad Fauzi Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Siti Zu Nurain Binti Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Marlia Syafira Binti Roslee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Najwa Nadia Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Noor Syahadah Binti Shuhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Qayyum Uzear Bin Usin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Syamimi Binti Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Nabilah Binti Zayadi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Co-supervisor for Noor Kamalia Binti Abd Hamed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Muhammad Syaiful Annuruddin Bin Zahari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nurul Farhana Binti Zulkafli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Mohd Firdaus Hafifi Bin Azizul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Nadzirah Binti Zayadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Wan Suraya Raihan Binti Wan Suleiman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Zalilah Murni Bt Mat Ali @Yunus, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Izzati Izwanni Binti Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Syahrul Nizam Bin Maarup, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Wan Afnizan Bin Wan Mohamed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2010 Main Supervisor for Hannifah Binti Tami, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Hasniza Binti Abu Bakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2007 Co-supervisor for Roslan Bin Omar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007

YearDescriptionLevel
2022 Member for PROGRAi' ZIARAH PRIHATIN, PEHYAMPAIAN SUITTBANGAN DAN IUELUKIS ITURAL OI PUSAT JAGAAN I'YARGA ETiAS LEDANG, JOHOR ANJURAN BIRO KEBAJIKAH DAN KESEJAHTERAAN, KELAB STAF UTHiII (KSUTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 State
2022 Member for Khidmat Masyarakat dan pemindahan ilmu program penetuan kualiti air (makro-invertebrata) dan kimia unyuk penentuan kualiti air sungai, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 District
2022 Committee Member for Ahli JK Penilaian Teknikal Sebutharga Pejabat Pendaftar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 - August 2023 University
2022 Facilitator for Program penentuan Kualiti air sungai melalui petunjuk bio dan kimia bersama pengajar dan pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor (KMKJ), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 State
2022 for penasihat projek inovasi program INNOW2022 - Young Inventor Challenge: Sustainable and Recycle Materials, SK Seri Rejo Sari, Senggarang, Malaysia, September - October 2022 District
2021 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Penarafan Universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2021 - June 2023 University
2021 Committee Member for Ahli Task force geran pendidikan Archibus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021 - May 2024 University
2021 Member for Taskforce Penambahan Skop ISO 17025 (SAMM685), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March - November 2021 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SIRI 6 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/10/2022
2022 FKAAB POSTGRADUATE OPEN DAY
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
29/09/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU 'HOW TO APPLY FOR INTERNATIONAL GRANT-CONTRACT RESEARCH'
FKEE,UTHM / Atas Talian (Zoom)
26/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
21/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
20/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
23/08/2022
2022 THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVIL, ENVIRONMENTAL, AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
LUAR NEGARA / UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, INDONESIA (VIRTUAL)
10/08/2022 - 11/08/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN RISIKO MAKMAL BAGI MS ISO/IEC 17025:2017
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR,FKAAB
24/07/2022 - 25/07/2022
2022 PROGRAM PEMINDAHAN ILMU (KTP) PENGHASILAN PENAPIS AIR DAN UJIKAJI BAHAN PEMBINAAN JALAN RAYA BERSEMPENA GEAR UP! (GET READY FOR UNIVERSITY PROGRAMME)
FKAAS,UTHM / MAKMAL SUMBER AIR DAN MAKMAL GEOTEKNIK, FKAAB
21/06/2022
2022 AIR EMISSION MONITORING WEBINAR
UTHM / Online Zoom
19/06/2022
2022 WEBINAR : ECO-HYDROLOGY SATU PERMULAAN KE ARAH KELESTARIAN SUMBER AIR
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 WEBINAR KSUTHM : PUASA TAPI TAK KURUS
UTHM / FB LIVE
11/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 TAKLIMAT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR DAN STAF INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI BIL.1/2022
UTHM / Atas Talian
05/04/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 MESYUARAT SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2022 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / VILLEA ROMPIN RESORT & GOLF
03/02/2022 - 05/02/2022
2022 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1_2022 (THE CHALLENGES IN LAKE WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Live Google Meet
23/01/2022
2021 KURSUS PENYEDIAAN DOKUMEN MS ISO/IEC 17025: 2017
FKAAS,UTHM / BILIK LATIHAN TERATAI,ARAS 1,PEJABAT PENDAFTAR
08/12/2021 - 09/12/2021
2021 WEBINAR : JOM TANAM POKOK 'PANDAI TANAM MESTILAH KENA PANDAI JAGA'
UTHM / ATAS TALIAN - ZOOM
30/11/2021
2021 WEBINAR PANDUAN ASAS HIRARC
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
28/10/2021
2021 [SIRI 1] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 2 : UTHM TECHNOPRENEUR (F2.1 - INOVASI DAN KOMERSIALISASI & F2.2 - PENINGKATAN KEKAYAAN)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
18/10/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 4
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 INDUTRIAL TALK 2021: SEDIMENT TRANSPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INDUSTRIAL PERSPECTIVE
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN (GOOGLE MEET)
09/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY TALK 3/2021: ENVIRONMENTAL ISSUES AND ITS CHALLENGES IN MALAYSIA BY IR AMMAR MOHD RASHID, AMR ENVIRONMENTAL SDN BHD
UTHM / Zoom
09/06/2021
2021 FORUM TIADA TAPAK PELUPUSAN SISA : BERSEDIAKAH KITA?
UTHM / ZOOM MEETING
06/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY 2/2021:ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): CONCEPT AND PRACTICE
UTHM / Zoom
01/06/2021
2021 PERKONGSIAN PENGALAMAN: PEMENANG ANUGERAH JURUTEKNIK SAINS NEGARA 2016
FKMP,UTHM / Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92975342394
01/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 MPRC EXPERT TALK 3/2021-CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN (CECS) IN MALAYSIA
UTHM / Online- Zoom
18/05/2021
2021 SESI PERKONGSIAN ILMU: PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP) BERSAMA YBRS. PROF. MADYA DR. NOR AZIATI BINTI ABDUL HAMID
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP) BERSAM YBRS. PROF. MADYA DR. NOR AZIATI BINTI ABDUL HAMID
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2021
2021 SESI PERKONGSIAN ILMU : PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP)
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
12/04/2021
2021 WEBINAR : WASTE TO WEALTH
UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2021
2021 MAJLIS TAHLIL KELOMPOK
UTHM / BILIK MESYURAT 1
01/04/2021
2021 MESYUARAT PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2021 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
UTHM / TUNAMAYA Resort, Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi.
25/03/2021 - 27/03/2021
2021 KURSUS MEASUREMENT UNCERTAINTY (MU)
UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
15/03/2021 - 17/03/2021
2021 KURSUS NEW NORMAL FOR MFA
UTHM / Google Meet
14/03/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 TATACARA PELAKSANAAN DAN PERMOHONAN ISO 17025
UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 SESI TAZKIRAH PSPR BIL.1/2021 : KELEBIHAN & AMALAN BULAN REJAB
UTHM / Secara atas talian
18/02/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGURUS BAHAN KIMIA FKAAB
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
15/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 BENGKEL PERSEDIAAN PERMOHONAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN (DE) BAGI PROJEK FIZIKAL DAN PERALATAN RANCANGAN MALAYSIA KE-12 (RMKE-12) 2ND ROLLING PLAN, UTHM
UTHM / Bilik Mesyuarat Perdana, Blok S, Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
27/01/2021 - 31/01/2021
2021 PERKONGSIAN TEKNOLOGI : PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN ANJURAN FKAAB
UTHM / -
26/01/2021
2021 MPRC WEBINAR: TIPS FOR APPLYING & WINNING COMPETITIVE INTERNATIONAL GRANTS
UTHM / Online- Zoom
25/01/2021
2021 CAGED INDUSTRIAL TALK SERIES 1/2021
UTHM / ZOOM
20/01/2021
2020 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
UTHM / -
01/12/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 2 (PENYELIDIKAN INOVASI HUBUNGAN INDUSTRI DAN KOMUNITI)
UTHM / -
08/10/2020
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK
UTHM / -
28/09/2020
2020 TEACH ONLINE LIKE A MASTER USING GOOGLE CLASSROOM
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
27/09/2020
2020 LAB RISK MANAGEMENT & IMPROVEMENT DEVELOPMENT OF RISK & IMPROVEMENT TABLET AND ANALYSIS TEMPLATES
UTHM / -
13/09/2020 - 15/09/2020
2020 LAB RISK MANAGEMENT & IMPROVEMENT DEVELOPMENT OF RISK & IMPROVEMENT TABLET AND ANALYSIS TEMPLATES
UTHM / -
13/09/2020 - 15/09/2020
2020 TAKLIMAT TOWARD ACCREDITATION TO ISO /IEC 17025:2017 UNTUK MAKMAL FKAAB
UTHM / -
10/09/2020
2020 DEVELOPMENT OF LABORATORY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (LQMS)
UTHM / -
06/09/2020 - 09/09/2020
2020 DEVELOPMENT OF LABORATORY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (LQMS)
UTHM / -
06/09/2020 - 09/09/2020
2020 MEASUREMENT & CALIBRATION SYSTEM QA/QC&PT AND DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT
UTHM / -
01/09/2020 - 02/09/2020
2020 MEASUREMENT & CALIBRATION SYSTEM QA/QC & PT AND DEVELOPMENT OF QUALITY MANUAL
UTHM / -
01/09/2020 - 02/09/2020
2020 KULIAH HARI ASYURA
UTHM / -
27/08/2020
2020 BENGKEL KECEMERLANGAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
UTHM / GLORY BEACH RESORT PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
27/08/2020 - 29/08/2020
2020 BENGKEL CLINIC WRITING FOR JOURNAL SCOPUS FKAAB
UTHM / -
26/08/2020
2020 UNDERSTANDING & IMPLEMENTATION MS ISO/IEC 17025:2017
UTHM / -
17/08/2020 - 19/08/2020
2020 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE UTHM DAN LAWATAN STARTEGIK SERTA PERJUMPAAN BERSAMA WARGA KERJA FKAAB
UTHM / -
12/08/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN AUDIT DALAMAN ISO 9001:2015 DAN AUDIT AKADEMIK PROGRAM PASCASISWAZAH FKAAB 2020
UTHM / -
09/08/2020 - 11/08/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMESTA II SESI 2019/2020 FKAAB
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
13/07/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMNESTER II SESI 2019/2020 FKAAB
UTHM / ,
13/07/2020
2020 TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) PERPERIKSAAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN
UTHM / -
25/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 INDUSTRIAL TALK SERIES 4 ? ENGINEERED LANDFILL DESIGN
UTHM / -
07/06/2020
2020 SESI 3 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / -
13/05/2020
2020 SESI 2 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / UTHM
13/05/2020
2020 SESI 1 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / UTHM
13/05/2020
2020 SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF PENGURUSAN FKAAB
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 TEACH CALCULATION BASED COURSE DURING MCO
UTHM / -
23/04/2020
2020 STAY AT HOME AND GET FIT!
UTHM / UTHM
22/04/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 1
UTHM / -
06/04/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN PEO DAN PLO PROGRAM PASCA SISWAZAH
UTHM / -
10/03/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN PEO DAN PLO PROGRAM PASCA SISWAZAH
UTHM / -
09/03/2020
2020 REIMAGINING FUTURE UNIVERSITY FOR FUTURE GENERATION
UTHM / -
04/03/2020
2020 TRAINING OF TRAINERS (TOT) MICROSOFT PROJECT
UTHM / -
16/02/2020
2020 CERAMAH MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL ANJURAN CESWEC FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA 2020
UTHM / UTHM
19/01/2020
2020 BENGKEL PENGURUSAN AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH TAHUN 2020
UTHM / HOTEL IMPERIAL HERITAGE, MELAKA
16/01/2020 - 18/01/2020
2019 SESI PERKONGSIAN ILMU "KESAN PERUBAHAN SUDUT JUNAM MATAHARI DALAM PENENTUAN WAKTU SHOLAT SUBUH'
UTHM / BILIK SEMINAR ARAS 8, SOUTH TOWER FKAAS, UTHM
18/12/2019
2019 BENGKEL PERANCANGAN ROADMAP TAHUN 2020-2025 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR, UTHM
UTHM / M SUITES HOTEL, JB
05/12/2019 - 07/12/2019
2019 KAMI HUSSEIN
UTHM / PUMAS
05/11/2019 - 07/11/2019
2019 MAJLIS JASA DIKENANG, BUDI DISANJUNG
UTHM / UTHM
24/10/2019
2019 FUYOO FKAAS 3.0
LAIN-LAIN / STADIUM UTHM
29/09/2019
2019 (STAF) PERSIDANGAN DAN EXPO PECIPTA & RISE 2019 (23/09/2019)
UTHM / DSI
23/09/2019
2019 KNOWLEDGE SHARING KNOWLEDGE- BERSAMA JURUTERA DAERAH JPS BATU PAHAT
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAS
29/08/2019
2019 PROGRAM SIMPOSIUM SENIBINA BERSAMA STAKEHOLDERS DAN LAWATAN PEMERIKSA LUAR KE FKAAS
UTHM / UTHM
05/08/2019 - 06/08/2019
2019 SEMINAR AKREDITASI OUTCOME BASED EDUCATION DAN PROJEK SARJANA MUDA PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
UTHM / BILIK MESYUARAT 1,2 DAN 3 FKAAS
31/07/2019
2019 FENOMENA AKHIR ZAMAN DARI KACA MATA FALAK SYAR'IE
UTHM / UTHM
15/07/2019
2019 KNOWLEDGE SHARING SESSION (KSS), MICROPOLLUTANT
UTHM / FKAAS
11/07/2019
2019 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN TUNKU MAKHOTA ISMAIL
22/05/2019
2019 KNOWLEDGE SHARING SESSION. MPRC
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAS
04/04/2019
2019 MESYUARAT FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR BIL 1/2019.
UTHM / FKAAS UTHM
31/03/2019
2019 INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0TALK SERIES
UTHM / BILIK TAYANGAN FKAAS
18/03/2019
2019 BENGKEL PENGUBALAN DAN SEMAKAN KERTAS SOALAN 1, UJIAN 2 DAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTA
UTHM / UTHM
28/02/2019
2019 TAKLIMAT SOHELP & BIOSAFETY
UTHM / UTHM
18/02/2019
2019 SESI PEMBENTANGAN LAPORAN GERAK KERJA SYSTEMATIC OCCUPATIONAL HEALTH ENHANCEMENT LEVEL PROGRAMME (SOHELP)
UTHM / UTHM
18/02/2019
2019 BENGKEL PENGUBALAN SOALAN PEPERIKSAAN
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / FKAAS UTHM
14/02/2019
2019 BENGKEL PEMURNIAN SEMAKAN SILIBUS FKAAS
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 TAKLIMAT DAN DEMO KOMPOS
UTHM / FKAAS UTHM
11/02/2019
2019 JEYARAWARA TIMBALAN NAIB CANSELOR (PI) BERSAMA FKAAS
UTHM / FKAAS UTHM
20/01/2019
2019 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
15/01/2019 - 16/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP820 Antibiotics Removal From Wastewater Using Jackfruit Peels Adsorbent (JFPA) Hak Cipta (Copyright) LY2022J00877 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP821 Zinc Oxide Nanoparticles Synthesized In Water Melon Peel Extract For Antibiotic Degradation In Environment (EGZNPs) Hak Cipta (Copyright) LY2022J00878 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP624 L-Shape Steel Slag Filter For Simultaneous Total Nutrient Removal From Domestic Wastewater Hak Cipta (Copyright) LY2021J01482 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP391 Phosphorus Removal Mechanism In Steel Slag Filter System Hak Cipta (Copyright) LY2019004518 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP346 Phosphorus Removal Technology : The Vertical Aerated Recycled Concrete Aggregate Filter (VARCAF) Hak Cipta (Copyright) LY2019002133 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT112 A Metal-Adsorbing Material Having Antimicrobial Activity and The Method of Preparation Thereo Paten (Patent) PI2015701073 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT91 Rewes Replication For Integrated Urban Drainage Management Paten (Patent) PI2014701088 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT86 A Filter For Treating Wastewater Paten (Patent) PI2014701032 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT75 A Method of Producing An Absorbent From Honeydrew Rind For Heavy Metal Removal Paten (Patent) PI 2013702089 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2021 C53 Rewes Replication For Integrated Urban Drainage Management Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
15CIPTA08 ARF for Simutaneous Nitrogen & Phosphorus Removal from Wastewater PECIPTA 2015 Perak dan Setara
15CIPTA01 Mosaic Sludge Brick (MSB) PECIPTA 2015 Emas dan Setara
15CIPTA05 Fish Scale A Potential Adsorbent For Metal Removal PECIPTA 2015 Perak dan Setara
15SIIF12 Impregnation Method of Producing Activated Carbon from Sugarcane Bagasse for Col SIIF 2015 Perak dan Setara
15MTE10 Impregnation Method of Producing Activated Carbon from Sugarcane Bagasse for Col Malaysia Technology Expo 2015 Perak dan Setara
14BIOMAL01 Metal Removal and Antimicrobial Properties of Modified Watermelon Rind. BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Emas dan Setara
14BIOMAL02 Aerated Rock Filter For Enhanced Nitrogen Removal Through Nitrification Process BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Perak dan Setara
14ITEX13 The VASSF filter for simultaneous nitrogen and phosphorus removal from domestic Invention, Innovation and Technology Exhibition 2014 Perak dan Setara
14MTE03 Honeydew Rind : Fruit Waste For Biosorption Of Fe, Mn And Pb In Groundwater Malaysia Technology Expo 2014 Sijil penghargaan sahaja
14MTE21 The Vassf For Simultaneous Nitrogen And Phosphorus Removal From Domestic Wastewa Malaysia Technology Expo 2014 Sijil penghargaan sahaja

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - BEST PAPER AWARD ICSEWR 2018
BEST PAPER
UTHMANTARABANGSA
2014 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI

07-4564369