Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Ts. Dr. ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN DAN SISWAZAH
Email
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  DEKAN
PEJABAT AM
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Community Development
Field of Specialization (KPT) Community Research

Areas of Research Interest

1. Homestay Development and Training
2. Community Based Tourism
3. Tourism and Hospitality Management
4. Technical Education Management
5. Rural Tourism
6. Propoor Tourism
7. Social and Economic Development for Rural Community

Innovation Field of Interest

1. Tourism and Hospitality
2. Pro Poor Tourism
3. TVET and Rural Community Development

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 DIPLOMA LANJUTAN PENGURUSAN LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN KEMHAHIRAN
2014 DOKTOR FALSAFAH PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2004 SARJANA PERANCANGAN PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2002 DIPLOMA PENDIDIKAN TEKNIKAL MAKTAB PERGURUAN TEKNIK
1997 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
1993 DIPLOMA PERDAGANGAN ANTARABANGSA UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

Professional Appointments

DS54 - Profesor Madya

Management Experience

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Community Based Sustainability Tourism (CBST)
01/08/2021 - 31/07/2023 Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/08/2019 - 31/07/2021 Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/12/2017 - 31/07/2019 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/01/2019 - 10/01/2019 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
19/12/2018 - 24/12/2018 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
28/10/2018 - 04/11/2018 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
17/01/2018 - 23/01/2018 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/12/2016 - 30/11/2017 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/12/2014 - 30/11/2016 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/02/2014 - 31/01/2016 Ketua Pusat
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)
16/07/2006 - 15/07/2008 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
27/02/2018 - 27/02/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
28/02/2019 - 27/02/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
27/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
27/02/2021 - 26/02/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
27/02/2020 - 26/02/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 Panel Speaker. Inaugural Virtual TVET Expo and Summit Malaysia 2021 TES21, Kuala Lumpur National
2021 ORGANISASI DAN PSIKOLOGI INDUSTRI [PBD11504], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2019 AHLI MESYUARAT JK PENGAJIAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2019 Penceramah Qualitative Research Colloquium Series 2019, Sesi 20192020 Semester 1, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2019 AHLI JAWATANKUASA CUTI BELAJAR AKADEMIK UNIVERISTI, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2015 Teori Organisasi dan Pengurusan Dalam PTV [BME12903], UTHM, 2015 University
2015 Penyelidikan Kuantitatif dalam Pendidikan [MBE12802], Sesi 20142015 Semester 1, UTHM, 2015 University
2014 Pengenalan Profesionalisme [BBP17503], Sesi 20142015 Sem I, UTHM, 2014 University
2014 Pengenalan Hospitaliti & Pelancongan [BBP17303], Sesi 20142015 Sem I, UTHM, 2014 University
2014 Pengenalan Hospitaliti & Pelancongan [BBP17303], Sesi 20132014 Sem II, UTHM, 2014 University
2014 Pengenalan Profesionalisme [BBP17503], Sesi 20132014 Sem II, UTHM, 2014 University
2014 Kejurulatihan Hospitaliti [BBP37403], Sesi 20142015 Sem I, UTHM, 2014 University
2014 Pedagogi [BBD10302], Sesi 20132014 Sem II, UTHM, 2014 University
2010 Psikologi Remaja (S2) [BBE2072], Sesi 20092010 Sem II, UTHM, 2010 University
2010 Keusahawanan [BBU2012], Sesi 20092010 Sem II, UTHM, 2010 University
2010 Psikologi Remaja (S3) [BBE2072], Sesi 20092010 Sem II, UTHM, 2010 University
2009 Pengurusan Kokurikulum [BBE3112], Sesi 20082009 Sem II, UTHM, 2009 University
2009 Psikologi Remaja [BBE2072], Sesi 20082009 Sem II, UTHM, 2009 University
2009 Psikologi Pendidikan (Ambilan Diploma) [BBE1022], Sesi 20092010 Sem I, UTHM, 2009 University
2009 Psikologi Pendidikan (Ambilan Matrik) [BBE1022], Sesi 20092010 Sem I, UTHM, 2009 University
2009 Modul Industrial Skills Enhancement Program (INSEP) - Pengurusan Pembangunan Program [DBS1033] - Jun 2009 University
2009 Psikologi Remaja [BBE2072], Sesi 20092010 Sem I, UTHM, 2009 University
2009 Sosiologi Pendidikan dalam PTV [MBE1043], Sesi 20082009 Sem II, UTHM, 2009 University
2009 Modul Industrial Skills Enhancement Program (INSEP) - Leadership and Supervisory Skills [DBS2102] - Jun 2009 University
2009 Aplikasi Psikologi [DBE1022], Sesi 20092010 Sem I, UTHM, 2009 University
2008 Psikologi Pendidikan PTV [MBE1023], Sesi 20082009 Sem I, UTHM, 2008 University
2008 Pemasaran Pendidikan [BBG3343], Sesi 20082009 Sem I, UTHM, 2008 University
2008 Psikologi Pendikan [BBE1022], Sesi 20082009 Sem I, UTHM, 2008 University
2008 Perkembangan Kurikulum dalam PTV [BBE4122], Sesi 20082009 Sem I, UTHM, 2008 University
2008 Pemasaran Pendidikan [BBG3343], Sesi 20072008 Sem II, UTHM, 2008 University
2008 Modul Industrial Skills Enhancement Program (INSEP) - Pengurusan Pembangunan Program [DBS1033] - Jun 2008 University
2008 Modul Industrial Skills Enhancement Program (INSEP) - Leadership and Supervisory Skills [DBS2102] - Oktober 2008 University
2008 Modul Industrial Skills Enhancement Program (INSEP) - Pengurusan Pembangunan Program [DBS1033] - April 2008 University
2008 Pedagogi Dalam PTV [MBE1033], Sesi 20072008 Sem II, UTHM, 2008 University
2007 Pengurusan Kualiti [BBG2273], Sesi 20072008 Sem I, UTHM, 2007 University
2007 Pengurusan Kokurikulum [BBE3112], Sesi 20062007 Sem II, UTHM, 2007 University
2007 Psikologi Pendidikan (Ambilan Matrik) [BBE1022], Sesi 20062007 Sem II, UTHM, 2007 University
2007 Pedagogi Dalam PTV [MBE1033], Sesi 20072008 Sem I, UTHM, 2007 University
2007 Perkembangan Kurikulum Dalam PTV [BBE4122], Sesi 20072008 Sem I, UTHM, 2007 University
2007 Pengurusan Pendidikan [DBE3222], Sesi 20062007 Sem II, UTHM, 2007 University
2007 Pengurusan Pendidikan [DBE3222], Sesi 20062007 Sem III, UTHM, 2007 University
2007 Pedagogi Dalam PTV [MBE1032], Sesi 20062007 Sem II, UTHM, 2007 University
2007 Falsafah Pendidikan [BBE1012], Sesi 20062007 Sem II, UTHM, 2007 University
2006 Falsafah Pendidikan [DBE1112], Sesi 20062007 Sem I, UTHM, 2006 University
2006 Falsafah Pendidikan [DBE1112], Sesi 20052006 Sem III, UTHM, 2006 University
2006 Falsafah Pendidikan [BBE1012], Sesi 20052006 Sem II, UTHM, 2006 University
2006 Falsafah Pendidikan (S1) [BBE1012], Sesi 20062007 Sem I, UTHM, 2006 University
2006 Pedagogi Dalam PTV [MBE1032], Sesi 20062007 Sem I, UTHM, 2006 University
2006 Falsafah Pendidikan (S3) [BBE1012], Sesi 20062007 Sem I, UTHM, 2006 University
2006 Psikologi Pendidikan [DBE2212], Sesi 20052006 Sem II, UTHM, 2006 University
2005 Psikologi Pendidikan [BBE1022], Sesi 20052006 Sem I, UTHM, 2005 University
2005 Falsafah Pendidikan [BBE1012], Sesi 20052006 Sem I, UTHM, 2005 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Z015 CADANGAN PEMBANGUNAN DAN PENUBUHAN TVET TECHNOPRENEUR CAFE BARISTA "CAFFEINE & CALORIES" Ahli 31/01/2023
K207 MODEL PENGARUH KEPIMPINAN GURU BESAR TERHADAP BEBAN TUGAS DAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Ahli 30/11/2022
K279 Model Berimpak Tinggi Pelancongan Berasaskan Komuniti ke arah Kelestarian Pembangunan Komuniti Orang Asli di Malaysia Ketua 31/10/2022
H994 Building a Model for Sustainable Community-Based Tourism Development in Parit Sulong, Batu Pahat, Johor Ahli 31/03/2022
K006 Implementation of Co-Curriculum Academic in the Primary School Ahli 31/12/2021
U940 Teachers Training for TVET Ahli 31/07/2021
K012 Implementation of 21st Century Learning Through Grasha Teaching Style among PPG Teacher for Science Subjects in Secondary Schools. Ahli 28/02/2021
V020 Kerangka Standard Pensyarah Kolej Vokasional Dalam Bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam Yang Mengikuti Program Pensiswazahan Guru Ahli 30/04/2020
V015 Model Pengaruh Sikap Kerja Terhadap Hubungan Kecerdasan Emosi dan Komitmen Organisasi Dalam Kalangan Guru PPG di Kolej Vokasional: Pendekatan Structural Equatuin Modelling (SEM) Ahli 31/10/2019
V019 Keberkesanan Program Pensiswazahan Guru (PPG) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ke Arah Peningkatan Professionalisme Keguruan Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Ketua 31/10/2019
1638 PEMBENTUKAN KONSTRUK DAN ELEMEN AMALAN RISIKO BAGI PENGHASILAN MODEL PENGURUSAN RISIKO TENAGA PENGAJAR PROGRAM LUAR Ahli 14/08/2019
1606 Model Transformasi Nilai Komuniti Orang Asli di Malaysia menerusi Pembangunan Pelancongan ke arah Pembangunan Komuniti Lestari Ahli 31/07/2019
V011 Kerangka Pengajaran Aktif Berasaskan Teknologi Dalam Kalangan Graduan Program Pensiswazahan Guru Ahli 15/05/2019
V001 Membangunkan Sistem Brain Computer Interface (BCI) Untuk Digunakan di dalam Sistem Functional Electrical Stimulation (FES) Ahli 16/02/2019
1623 Pemindahan Ilmu Kepelbagaian Biologi dan Keunikan Alam Semulajadi Johor Kepada Pemandu Pelancong Alam Semulajadi Ahli 31/12/2018
U649 Kerangka Model Tekno-Usahawan Orang Asli di Malaysia dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Ahli 31/12/2018
V006 Pembangunan Kerangka Peningkatan Kompetensi Guru Lepasan PPG UTHM ke arah Peningkatan Kualiti Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah di Malaysia Ahli 15/08/2018
1474 Human Perception Model for User Interface Using Participatory Analysis Ahli 31/12/2017
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ahli 31/05/2017
1470 DEVELOPING NEW APPROACH TO INCREASE YOUTH INVOLVEMENT IN ENHANCING SOCIO ECONOMIC THROUGH RURAL HOMESTAY PROGRAM Ahli 31/12/2016
A054 Potensi Belia Luar Bandar Yang Tidak Menyambung Pengajian Untuk Meningkatkan Tahap Pendidikan, Kemahiran Dan Produktiviti Ahli 31/12/2016
U002 Eksplorasi Penglibatan Komuniti Orang Asli Dalam Pelancongan Eko Ke Arah Kelestarian Pembangunan Pendidikan (ESD) Di Taman Negara Endau-Rompin Ahli 31/05/2016
U236 Integrating Transversal Skills Into Pedagogical Practices In Technical And Vocational Education And Training (TVET) With Different Curriculum Approaches Ahli 31/01/2016
E046 Potensi Kampung Stay Sebagai Pemangkin Penjanaan Sumber Ekonomi Komuniti Setempat: Satu Kajian Di Sabah Ketua 30/11/2015
E049 Meninjau Hubungkait Kecerdasan Emosi, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Kerjaya Dalam Kalangan Guru Teknikal Di Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia Ahli 30/11/2015
E014 Pembangunan 'Kampung Stay' Sebagai Produk Pelancongan Di Malaysia: Satu Kajian Dalam Koridor Ekonomi Wilayah Timur (ECER) Ahli 31/12/2014
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
0831 Model Latihan Berprestasi Tinggi untuk Kelestarian Pelancongan Desa di Koridor Ekonomi Wilayah Timur Malaysia Ahli 31/12/2013
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0408 A Study of Effectiveness of the Contextual Approach to the Teaching and Learning Statistics in the UTHM Ahli 31/05/2011
0413 Pelaksanaan Program Pendidikan Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ahli 30/11/2010
0416 Sikap, Personaliti dan Nilai Kerja Pelatih dalam Menjalani Latihan Mengajar dari Perspektif Guru Pembimbing dan Penyelia ke Arah Pendidikan Berkualiti Ahli 30/05/2010
0321 Persepsi Pelajar Terhadap Kemahiran yang Diperlukan Di dalam Industri Pelancongan Kajian Kes: Pelajar Bidang Pengurusan Pelancongan Politeknik Johor Bahru Ketua 30/10/2008

Publications

Book
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Globalisasi Pendidikan Mukim Parit Bakar Muar, UTHM , 111, ISBN:9789675457319
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Pendidikan Pemacu Pembangunan Industri Pelancongan: Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Pelancongan 2010 (Skpp2010), UTHM , 192, ISBN:9789675457104
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains Dan Teknologi 2009, UTHM , -, ISBN:9789832963998
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Seminar Kebangsaan Pendidikan Pelancongan-Pendidikan Pemacu Kelestarian Pembangunan Industri Pelancongan, UTHM , 80, ISBN:9789675457104
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Seminar Penyelidikan Politeknik Johor Bahru "Pjb Perkasa Graduan Berkerjaya", UTHM , 53, ISBN:9789675457142
Book Chapters
Mohamad Zaid Mustafa, Rosnee Ahad, Muhamad Rafli Zikri Rahmat dan Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2020) Alat Bahan Bantu Mengajar Sistem Penggera Kebakaran Bagi Subjek Servis Peralatan Elektrik Di Kolej Vokasional, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916550
Rosnee Ahad, Mohamad Zaid Mustafa, Mohd Hamirul Ikhwan Zaki, Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2020) Kit Pengesan Kerosakan Pendawaian Satu Fasa Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar (Abbm), Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 4, UTHM , 14, ISBN:9789672916550
Mohamad Zaid Mustafa, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Yahya Buntat, Alifah Saring, Rosnee Ahad, Ahmad Rizal Madar
(2017) Hubungan Prestasi Akademik Dengan Kecerdasan Emosi Dan Gaya Pembelajaran Dalam Pelajar Kejuruteraan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 2, UTHM , 88, ISBN:9789672110613
Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, Fatimah Affendi & Rosnee Ahad
(2017) Job Satisfaction And Commitment Organization Survey: A Confirmation Factor Analysis Based On Johore Vocational Colleges Teachers Sample, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , i, ISBN:9789672110088
Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, Fatimah Affendi, Rosnee Ahad
(2017) Job Satisfaction And Commitment Organization Survey: A Confirmatory Factor Analysis Based On Johore Vocational Colleges Teacher Sample, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , i, ISBN:9789672110088
Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd.Arif Ahmad Tarmizi, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Razali Hassan
(2017) Kemahiran Insaniah Dalam Amalan Pedagogi Pendidikan Kejuruteraan Melalui Pendekatan Kurikulum Yang Berbeza, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789670764924
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Mimi Mohffyza Mohamad, Ahmad Tarmizi, M.A., Razali Hassan
(2017) Kemahiran Insaniah Dalam Amalan Pedagogi Pendidikan Kejuruteraan Melalui Pendekatan Kurikulum Yang Berbeza, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1/2017, UTHM , 1, ISBN:9789670764924
Mohd Nur Hafiz Fauzi, Azman Hasan & Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2017) Persepsi Pensyarah Terhadap Penguasaan Kemahiran Teknikal Pelajar Kejuruteraan Elektrik Semasa Menjalani Latihan Amali Di Politeknik, Kurikulum & Instruksi Siri 3/2017, UTHM , 52, ISBN:9789672110750
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Penerapan Dan Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Proses P&P Bagi Program Pengurusan Hotel Dan Katering Di Politeknik Ke Arah Keperluan Industri, Kemahiran Insaniah: Kajian Di Institusi-Institusi Pengajian, UTHM , 153, ISBN:9789675457081
General Publications
TIADA
(2020) Kaji Program Sesuai Pasaran Semasa, BH ONLINE , -, ISBN:-
Mohd Zulfadli Rozali, Suriayati Binti Baharom, Mohd Hasril Amiruddin, Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2019) Kolaborasi Fptv-Ftk Martabatkan Tvet, Perkenal Program Sarjana Muda Teknologi, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Mohammad Zaid Mustafa, Abdul Rasid Abdul Razzaq,Tan King Hiyang, Hairuddin Harun, Lai Chee Sern, Mohd Syah Hafiz Masrol, Tamil Selvan Subramaniam, Zurina Yasak, Fazlinda Ab.Halim, Suhaimi Mohamad & Saiful Hadi Masran
(2018) Core Abilities - Level 2, Z-009-2:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Bekri Rahim, Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa. Khairul Fahmi Ali, Jamil Abd. Baser, Safullizam Puteh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Azman Hasan, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Maran, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda & Sistem E-Psm , Penerbit UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Finishing School Module, UTHM , ISBN:9789832963547
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Human Resources Management (Dbs 1023), UTHM
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Modul Pengajaran Fal. & Perkembangan Pend. Malaysia (Dbk 1012), UTHM
Journal
Mohamad Zaid Mustafa, Noor Azlin Yamin , Abdul Rasid Abdul Razzaq , Rosnee Ahad
(2022) Factors Influencing Job Satisfaction In The Malaysian Vocational College: Herzberg Two Factor Theory Perspective, UNIVERSAL JOURNAL OF MANAGEMENT, HORIZON RESEARCH PUBLISHING CORPORATION , 4, 18, ISSN:23319577
Mohd Norazmi Bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2022) Special Education Integration Program (Ppki) In Malaysia: Confirmatory Factor Analysis For Teachers? Job Satisfaction, JOURNAL OF POSITIVE SCHOOL PSYCHOLOGY (JPSP), JOURNAL OF POSITIVE SCHOOL PSYCHOLOGY , 3, 1331, ISSN:27177564
Mohd Noh, A. N., Razzaq, A. R. A., Mustafa, M. Z., Nordin, M. N., Ibrahim, B. (2021).
(2021) Elements Of Community Capacity Building (Ccb)For Cbet Development, PALARCH'S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT/EGYPTOLOGY , PAL.ARCH , 1, 4970, ISSN:1567214x
Khairul Azhar Jamaludin, Norlidah Alias, Dorothy DeWitt3,Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2021) Framework For Technical Communication Skills Content Development For Students In Malaysian Vocational Colleges: A Fuzzy Delphi Study, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 36, ISSN:26007932
Mohd Noh, A. N., Razzaq, A. R. A., Mustafa, M. Z., Nordin, M. N., Ibrahim, B.
(2021) Future Community-Based Ecotourism (Cbet) Development, PALARCH'S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT/EGYPTOLOGY, PAL.ARCH , 1, 4991, ISSN:1567214X
Badaruddin Bin Ibrahim, Mohd Norazmi Bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2021) Special Education Need The True Leadership: The Review, TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION, TuRKIYE FIZYOTERAPISTLER DERNE?I , 5, 1622, ISSN:26514451
Mohd Norazmi Bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Badaruddin Bin Ibrahim, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Nor Fauziyana Binti Mosbiran
(2021) Special Education Unique Leadership Style: The Concept, LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, LINGUISTICA ANTVERPIENSIA , 3, 2244, ISSN:03042294
Mohd Noh, A. N., Razzaq, A. R. A., Mustafa, M. Z., Nordin, M. N., Ibrahim, B. (2021)
(2021) Sustainable Community Based Ecotourism Developement, PALARCH'S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT / EGYPTOLOGY, PAL.ARCH , 1, 5049, ISSN:1567214x
Nor Fauziyana Binti Mosbiran, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Badaruddin Bin Ibrahim, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Mohd Norazmi Bin Nordin
(2021) Teacher Competencies To Provide Effective Individual Education Plan For Students With Special Needs Hearing Problems: An Early Review, TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION, TuRKIYE FIZYOTERAPISTLER DERNE?I , 3, 1617, ISSN:26514451
Senin M.S, Mohd Norazmi bin Nordin, Norathirah Nabila Abd Mutalib, Intan Maizura Abd Rashid, Mohamad Zaid Mustafa, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Badarudin Ibrahim
(2021) Teaching Similarities And Differences Between Non-Directive Teaching And Enhancing Self Esteem Of Special Education Students, LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, LINGUISTICA ANTVERPIENSIA , 5, 2697, ISSN:03042294
Nor Azizi, M. I., Ismail, A., Abdul Razzaq, A. R., Sarif, N. A. S., Sutrisno, S.
(2020) Green Skills Framework For Tvet Students In The Construction Sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 7, 14655, ISSN:14757192
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Headmaster Leadership Effect On Task Load Of Special Education Integration Program Teacher, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES REVIEWS, GYANDHARA INTERNATIONAL ACADEMIC PUBLICATIONS , 4, 451, ISSN:23956518
Bagus Putu Yudhia Kurniawan, Halil, Abdul Rasid bin Abdul Razzaq, Jumintono
(2020) Improving Marketing Performance Based On Analysis Of Comparative And Competitive Advantages: An Empirical Study On Java Coffee Agroindustry In Jember-Indonesia, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, EXCELINGTECH PUBLISHERS , 10, 1269, ISSN:20507399
Nor Fauziyana binti Mosbiran, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Rosnee binti Ahad, Mohd Norazmi bin Nordin
(2020) Meta-Analysis For Special Education Leadership In Malaysia, PALARCH'S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT/EGYPTOLOGY, PALARCH'S JOURNALS , 11, 13455, ISSN:1567214X
Mohamad Zaid Bin Mustafa, Mohd Norazmi Bin Nordin, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Badaruddin bin Ibrahim
(2020) Organizational Commitment Of Vocational College Teachers In Malaysia, PALARCH'S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT/EGYPTOLOGY, PALARCH'S JOURNALS , 1, 5023, ISSN:1567214X
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Regression Between Headmaster Leadership, Task Load And Job Satisfaction Of Special Education Integration Program Teacher, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING , 2, 1356, ISSN:23323213
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Relationship Between Headmasters' Leadership, Task Load On Special Education Integration Programme Teachers' Job Satisfaction, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING. , 6, 3398, ISSN:23323213
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Special Education Integration Program (Ppki) Teachers: Task Load And Job Satisfaction, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 7439, ISSN:14757192
Mohamad Zaid Bin Mustafa, Mohd Norazmi Bin Nordin & Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Structural Equation Modelling Using Amos: Confirmatory Factor Analysis For Taskload Of Special Education Integration Program Teachers, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING CORPORATION , 1, 127, ISSN:23323205
Kokom KOMARIAH, Abdul Rasid Bin Abdul RAZZAQ, Mutiara NUGRAHENI, Badraningsih LASTARIWATI, Tuatul MAHFUD
(2020) The Antecedent Factor Of Tourists' Intention To Consume Traditional Food, GEOJOURNAL OF TOURISM AND GEOSITES , GRIGORE VASILE HERMAN , 3, 1209, ISSN:20650817
Mohamad Zaid Mustafa, Yahya Buntat, Abdul Rasid Abdul Razzaq and Rosnee Ahad
(2020) The Hypothesis Framework For The Relationship Between Emotional Intelligence And Organizational Commitment And The Influence Of Job Satisfaction As A Mediator., INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 2, 1930, ISSN:14757192
Mohamad Zaid Bin Mustafa, Mohd Norazmi Bin Nordin, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Badaruddin bin Ibrahim
(2020) Vocational College Teachers In Malaysia: Confirmatory Factor Analysis For Job Attitude, PALARCH'S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT/EGYPTOLOGY, PALARCH'S JOURNALS , 11, 5091, ISSN:1567214X
Mohamad Zaid Bin Mustafa, Mohd Norazmi Bin Nordin, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Badaruddin bin Ibrahim
(2020) Vocational College Teachers In Malaysia: Emotional Intelligence, PALARCH'S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT/EGYPTOLOGY, PALARCH'S JOURNALS , 11, 5099, ISSN:1567214X
Mohamad Zaid Mustafa, Yahya Buntat, Rosnee Ahad, Abdul Rasid Abdul Razzaq and Norzella Bokhari
(2019) Job Satisfaction Survey : A Confirmatory Factorial Analysis Based On Vocational Colleges Teachers Sample, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 144, ISSN:22298932
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Razzaq, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2019) Keupayaan Komuniti Orang Asli Suku Kaum Seletar Di Johor Bahru Melalui Keusahawanan Berasaskan Pelancongan, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 9, ISSN:27106276
MOHAMAD ZAID MUSTAFA
(2019) Organizational Commitment Survey: A Confirmatory Factorial Analysis Based On Vocational Colleges Teachers Sample, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), Published By : Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 5, 279, ISSN:22498958
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2019) The Practice Of Headmasters' Leadership And Its Effect On Job Satisfaction Of Special Education Integration Program (Ppki) Teachers In Johor, Malaysia, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Horizon Research Publishing Corporation , 9, 2008, ISSN:23323205
Mutalib, Siti Salwa Abdul; Razzaq, Abdul Rasid; Hassan, Azman
(2018) A Review Of Customer Service Quality In Malaysian Homestay Operation As The Strategies To Enhance Rural Area Economic Income, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 534, ISSN:19366612
Bokhari, Norzella; Razzaq, Abdul Rasid Abdul; Soh, Nik Zulkarnain Nik
(2018) Adult Learning Through Homestay Program: A Case Study At Tanjung Piai, Pontian, Johor, Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 455, ISSN:19366612
Rasid Bin Abdurazaq, Bala Hussaini
(2018) Application Of Ict As Teaching Tool In Electrical Installation In Nigerian Tvet Institutions, SUMERIANZ JOURNAL OF EDUCATION, LINGUISTICS AND LITERATURE, Sumerianz Publication , 10, 24, ISSN:26171201
Bokhari, Norzella; Razzaq, Abdul Rasid Abdul; Soh, Nik Zulkarnain Nik; Baser, Jamil Abd
(2018) Competency Level Of Homestay Operators In Malaysia: A Literature Review, ADVANCED SCIENCE LETTERS, Advanced Science Letters , 4, 2778, ISSN:19366612
Rosnee Ahad, Mohamad Zaid Mustafa & Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2018) Keberkesanan Penggunaan Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 2, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Mohd Erfy Ismail, Hairuddin Harun, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Irwan Mahazir Ismail, Noorazman Abd Samad & Hasyamuddin Othman
(2018) Perceptions, Knowledge'S, And Attitudes Of Students Towards Safety Practice In Culinary Laboratories, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan kerjasama Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI) , 5, 23, ISSN:08544735
Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Lisa Sulaiman, Abdul Rasid Abdul Razzaq, & Jailani Md Yunos
(2018) Sustainability Of Ecotourism In Endau-Rompin National Park: The Awareness Of Nature And Aboriginal Culture Conservation Among Tourists, THE SOCIAL SCIENCES, wedwelljournals , 3, 776, ISSN:18185800
JAMIL ABD BASER, NUR ATIKAH MAT JIZAT, FAIZAL AMIN NUR YUNUS, MOHD BEKRI RAHIM, ABDUL RASID ABD RAZZAQ, AZMAN HASAN
(2017) Competency Of National Dual Training System Industry Advisor, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Yogyakarta and Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI) , 10, 328, ISSN:2477-2410
Abdul Razzaq, A. R.*, Tan, K. H. , Mustafa, M. Z. and Bokhari, N.
(2017) The Secret To A Successful Homestay Development: Lesson From Miso Walai Homestay (Mwh) Kinabatangan Sabah, Malaysia , PERTANIKA, UPM Press , 4, 163, ISSN:0128-7702
Hairuddin Harun, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Siti Noor Fazelah Mohd Noor, Norzella Binti Bokhari, Nik Zulkarnain Bin Nik Soh
(2017) Youth Driven Engagement In The Homestay Program, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Faculty of Engineering, State University of Yogyakarta and Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI) , 5, 250, ISSN:2477-2410
Baser, Jamil Abd; Saion, Rasidayanty; Manap, Siti Salwa Ab; Hasan, Azman; Abdul Razzaq, Abdul Rasid
(2016) Barriers Of Inculcating Critical Thinking Skills In Teaching And Learning Process, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 12, 4004, ISSN:19366612
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2015) Application Of Thinking Skills In Career: A Survey On Technical And Vocational Education Training (Tvet) Qualification Semi-Professional Job Duties, PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Science Direct , 11, 1163, ISSN:18870428
Azman Hasan, Jamil Abd Baser, Abd Rasid Abd Razzaq, Salina M. Said
(2015) Skills Of Malaysian Graduates Vs Industry Needs : The Issue Of Mismatch Phenomena, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 1, ISSN:19366612
Mohamad Zaid Mustafa, Yahya Buntat, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Nordiyana Daud and Rosnee Ahad
(2014) Emotional Intelligent And Job Satisfaction Among Technical And Vocational Teachers: A Case Study On Malaysia Southern Zone Technical And Vocational College, BUSINESS MANAGEMENT DYNAMICS, Society for Business and Management Dynamics , 3, 1, ISSN:20477031
Mohd Yusop Ab.Hadi, Rohayu Roddin, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, Jamil Abd Baser
(2013) Poverty Eradication Through Vocational Education (Tourism) Among Indigenous People Communities In Malaysia: Pro-Poor Tourism Approach (Ppt) , PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 10, 1840, ISSN:18770428
Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohd Yusop Hadi, Mohamad Zaid Mustafa, Amran Hamzah, Zainab Khalifah, Nor Haniza Mohamad
(2011) Local Community Participation In Homestay Program Development In Malaysia, JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, DAVID PUBLISHING , 12, 1418, ISSN:15486583
Ahmad Rizal Madar, Mohd Yusop Ab. Hadi, Abdul Rasid Razzaq and Mohamad Zaid Mustafa
(2011) The Challenges For Ilka Through Providing Skilled Workers For Industrial Sector, EDUCATIONAL RESEARCH, International Research Journals , 10, 1619, ISSN:21415161
Ahmad Rizal Madar, Mohd Yusop Ab. Hadi, Abdul Rasid Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa
(2011) The Effect Of Using Learning Model Based On Problem Solving Method On Students With Different Cognitive Style And Logic Ability, EDUCATIONAL RESEARCH, International Research Journals , 9, 1498, ISSN:21415161
Dr. Ahmad Esa, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Alias Masek, Dr. Asri Selamat
(2009) The Perception Of Students Towards The Community Colleges? Courses That Offered In Malaysia, ASIAN SOCIAL SCIENCE, Asian Social Science , 7, 98, ISSN:19112025
Media Digital
Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Badaruddin Ibrahim, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Nurhanim Saadah Abdullah, Rohayu Roddin.
(2021) Cabaran Dan Pembudayaan Norma Baharu: Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Covid-19 , Youtube.com , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Meryana Haddad, Yee Mei Heong, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Tee Tze Kiong
(2021) Exploring The Innovative Methods For Evaluating Educational Efficiency, IEEE , 1082, ISBN:9781665416344
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Hashima Hamid, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2019) Pembudayaan Sinergi Teknousahawan Dalam Kalangan Pelajar Tvet, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 570, ISBN:9789672340065
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE PUBLISHER , 593, ISBN:9781538615
Mohamad Zaid Mustafa, Mohd Sa'ari Mohd Salleh, Rosnee Ahad dan Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2018) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Batu Pahat, Johor., UTHM , 71, ISBN:0000000000
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE , 593
MOHD AKMAL ROHIAT, ABDUL RASID ABDUL RAZZAQ, AMRAN HAMZAH, MOHAMAD ZAID MUSTAFA, AZMAN HASSAN
(2017) Tanjung Batu, Bebar. The Potential Of Tanjung Batu, Pekan Pahang As An Ecotourism Destination, UNY , 62, ISBN:9789462523999
MOHAMAD ZAID MUSTAFA, YAHYA BUNTAT, ZAINAL ABIDIN SAYADI, ABDUL RASID ABDUL RAZZAQ, ROSNEE AHAD
(2017) Validation Measurement Model Of Emotional Intelligent Among Technical Teachers In Vocational Colleges Ministry Of Education Malaysia, UNY , 408, ISBN:9789462523999
Nik Zukarnain Bin Nik Soh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Norzella Binti Bokhari
(2016) Keupayaan Kepimpinan Dalam Kalangan Penyelaras Homestay: Tinjauan Dari Perspektif Komuniti Yang Terlibat Dalam Homestay, Politeknik Sultan Ahmad Shah , 1180 , ISBN:9789670778167
Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohd Hasril Amiruddin, Ahmad Esa
(2016) Pengintegrasian Kurikulum Berasaskan Pengetahuan Dan Kemahiran Dalam Pendidikan Dan Latihan Guru Vokasional, usm , 50 , ISBN:9789673992775
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2014) Fostering Rural Entrepreneurship Through Community Based Tourism (Cbt), na , ISBN:23116269
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2014) Pembangunan Keupayaan Komuniti Menerusi Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman: Pengalaman Di Miso Walai Homestay Kinabatangan Sabah, UTHM , ISBN:000000000000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2012) Community Based Ecotourism As An Incubator For Rural Entrepreneurship: Case Of Miso Walai Homestay, na , ISBN:000000000000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2011) Building Community Capacity: Lesson From Miso Walai Homestay, na , ISBN:9789679999716
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2011) Community Based Ecotourism As A Business: Flourih Or Persih, na , ISBN:9789679999716
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2011) Community Capacity Building And Homestay Program Development: Case Study On Homestay In The State Of Kelantan Malaysia, na , ISBN:9789679999716
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Community Capacity Building And Sustainable Community Based Tourism Development In Malaysia, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Community Capacity Building: Building Trust, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Keinginan Pelajar Aliran Vokasional Melanjutkan Pelajaran Ke Institut Latihan Kemahiran: Perlukan Bimbingan Guru, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Kesediaan Guru Pelatih Terhadap Penempatan Di Sekolah Bukan Pilihan: Kajian Ke Atasssss Guru Pelatih Tahun Akhir Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Kompetensi Guru Pelatih Keluaran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Terhadap Proses Pengajaran Amali Di Dalam Bengkel: Satu Tinjauan Dari Perspektif Guru Pembimbing, UTHM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Kompetensi Interpersonal Dalam Kalangan Mahasiswa Di Universiti, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Kualiti Dan Tahap Penguasaan Pelajar Bidang Hospitaliti Dari Perspektif Industri, UTHM , ISBN:9789675457104
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Kualiti Dan Tahap Penguasaan Pelajar Dalam Bidang Hospitaliti Dari Perspektif Industri
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Membangunkan Kit Pengajaran Bagi Topik Motor Arus Terus Bagi Subjek Aplikasi Elektrik Dan Elektronik Tingkatan 4 Dan 5 Sekolah Menengah Teknik, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Pembangunan Educational Multifuncitional Electronic Robotic Kit(E.M.E.R.K): Satu Penekatan Visual Dalam Aplikasi Abbm, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Pembangunan Instrumen Kajian Ke Arah Menjelaskan Situasi Dan Aktiviti Kehidupan Yang Diperlukan Oleh Warga Emas Untuk Memperolehi Kedamaian Hidup, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Tempat Kerja (Work Based Learning): Perspektif Industri Yang Terlibat , UTHM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Persepsi Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Vokasional, UTHM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2010) Work Environment Factors Influence The Trainee Of National Dual Training System In Entrepreneurship, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Hubungan Antara Keupayaan Visualisasi Ruang Dengan Pencapaian Pelajar Kejuruteraan Awam, UTHM , ISBN:9789832963998
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Kajian Stres Dalam Kalangan Pelajar Wanita Program Sarjana Muda Kejuruteraan Di Uthm, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Minat Dan Kecenderungan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Pembangunan Kowser Pembelajaran Mekanik Bendalir Berkonsepkan Pembelajaran Terarah Kendiri, UTHM , ISBN:9789832963998
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Pengaruh Subjek Pertanian Dalam Membina Minat Pelajar Terhadap Kerjaya Dalam Bidang Pertanian
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Pengaruh Subjek Pertanian Dalam Membina Minat Pelajar Terhadap Kerjaya Dalam Bidang Pertanian: Kajian Kes Di Sekolah Menengah Teknik, UTM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Peningkatan Minat Membaca Menerusi Program Nilam Dalam Kalangan Pelajar Di Lima Buah Sekolah Rendah Di Daerah Alor Gajah Melaka
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Persepsi Industri Hospitaliti Terhadap Kualiti Dan Tahap Penguasaan Graduan Bidang Hospitaliti, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Persepsi Pelajar Tahun Akhir Politeknik Kota Bharu Kelantan Terhadap Penguasaan Kemahiran Insaniah: Satu Kajian Kes, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2009) Video Dokumentasi Sistem Penjanaan, Penghantaran Dan Pengagihan Sebagai Satu Medium Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , ISBN:9789832963998
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Analisis Komunikasi Dua Hala Guru Dengan Pelajar Dalam Persediaan Mengajar Guru Pelatih
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Challenges In Implementing Vocational Subjects (Mpv) In Academic School
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Hubungan Gaya Komunikasi Guru Besar Terhadap Tahap Motivasi Guru Dalam Melaksanakan Tugas Di Sekolah, UTHM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Kecenderungan Pelajar Kurang Upaya Terhadap Pembelajaran Teori Dan Amali Di Politeknik, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Kemahiran Employability Bagi Memenuhi Keperluan Industri, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Kesedaran Dan Minat Pelajar Luar Bandar Terhadap Pendidikan Teknikal, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Kesediaan Guru Penasihat Kelab Pelancongan Dalam Melaksanakan Program Pendidikan Pelancongan Pelajar (3p) Di Sekolah, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Kesediaan Guru Teknikal Menjalankan Proses Pengajaran & Pembelajaran Mata Pelajaran Teknikal Dalam Bahasa Inggeris, na , ISBN:0000
Mohamad Zaid Mustafa, Ali Suradin, Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Badaruddin Ibrahim, Lutfan Jaes and Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2008) Model Item Response Theory (Irt) Approaches In Computer Adaptive Testing, Tomorrow people organization Milosa pocerca 27, 11000 Belgrade, Serbia , 123, ISBN:9788687043039
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Model Item Response Theory (Irt) Approaches In Computer Adaptive Testing, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Pembentukan Pengurusan Performan Dalam Konteks Sekolah, UTHM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Penerapan Dan Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Bagi Program Pengursan Hotel Katering Di Politeknik Ke Arah Keperluan Industri, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Penguasaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Pbm) Di Kalangan Mahasiswa Universiti
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Perlaksanaan Modul Soft Skills Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Perlaksanaan Program Pendidikan Pelancongan(3p) Di Sekolah Dalam Dalam Menjana Minda...
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Rural Students' Awareness And Interest Towards Technical Education In Malaysia, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) Tekanan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, UTHM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) The Contribution Of School Tourism Educational Program In Promoting Tourism Concious
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2008) The Readiness Of Tourism Club Advisor In Implementing Tourism Educational Program In Schools Towards Tourism Consious Society, na , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2007) Development Of Multi Position Welding Table As Teaching And Learning Tool For The Subject Of Welding Technology, UTHM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2007) Reka Bentuk Dan Penggunaan Multimedia Powerpoint Interaktif Dalam P&P: Pedekatan Kreatif
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2007) Rekabentuk Dan Penggunaan Multimedia Powerpoint Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Pendekatan Kreatif, UTHM , ISBN:0000
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2005) Keberkesanan Kerja Di Kalangan Pensyarah Politeknik Kulim, Kedah : Amalan Tqm Menentukan Prestasi Kerja Pensyarah, na , ISBN:0000

Consultancies

YearDescriptionLevel
2022 Pelantikan sebagai Penasihat, AJK Persatuan Homestay Johor, 2022 State
2022 Timbalan Pengerusi, Engineering Technology International Conference 2022 (ETIC2022), Universiti Malaysia Pahang National
2022 Facilitator, Workshop Towards Empowering Indigenous People in Sustaining Community Based Eco-Tourism in ERJNP, 15-16 March 2022 National
2021 Pelantikan sebagai AJK Perancangan dan Pemantauan SKT Universiti, Ogos 2021 University
2021 Pengarah UTHM Education and Training Sdn. Bhd., Mac 2021 University
2021 Speaker for Forum in SPEED Conference 2021 and 4th SPRT 2021, UTHM National
2021 Ahli Panel Penilai, Pelancongan, Rumah Inap, Pengurusan Acara dan TVET, Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), National
2020 Pelantikan sebagai Ahli Panel Forum Atas Talian, MyRIVET, Jun 2020 University
2020 Pelantikan Panel Penilai Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinary (TRGS) Fasa 1/2020, UTHM, Februari 2020 University
2020 Pelantikan sebagai Wakil Senat dalam Jawtatankuasa Pengajian Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM University
2020 Key Note Internation Coference: Opportunities and Challenges of Vocational Education in Indonesia and Global, 29 July 2020, Organized: Institut Bisnis Dan Informatika, KESATUAN,Bogor Indonesia International
2020 Panel Penilai Luar Audit Pengiktirafan Centre of Technology (CoT) Politeknik Tahun 2020 National
2020 Panel-Seminar Challenges & Practical Strategies for Online Teaching in TVET, MyRIVET National
2020 Speaker in International Web Seminar : Opportunities and Challenges of Vocational Education in Indonesia and Global, Inst. Bisnis dan Informatika KESATUAN, Julai 2020 National
2020 AHLI LEMBAGA PENGURUSAN INSTITUT-INSTITUT (LPII), CIAST, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA Government
2020 Consultant for UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER, Oct 2020-March 2021 International
2020 Pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Taskforce Edutourism UTHM University
2020 Perunding Pembangunan Pusat Eko-Pelancongan Kampung Perik, Mukim Kurung Hitam, Kedah, Jun 2020 University
2019 PELANTIKAN SEBAGAI PROFESOR PELAWAT, SEKOLAH SISWAZAH, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (INDONESIA), 23 OKT HINGGA 28 OKT 2019 National
2019 AHLI PERUNDINGAN, i WORK TECHNICAL ASSISTANT PROJECT, 22 OGOS 2019-31 JAN 2020 International
2019 Exhibitor, International Research and Innovation Symposium and Exposition 2019 (RISE), 2019 University
2019 PELANTIKAN SEBAGAI DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019-2021 University
2019 PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA APEL UTHM University
2019 Participant, GOLD for International Research and Innovation Symposium and Exposition 2019 (RISE), 2019 University
2019 PELANTIKAN SEBAGAI AHLI MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UA MALAYSIA, 2019 National
2018 Panel Penilai Penulisan Ilmiah, Kolej Komuniti Tawau Sabah, 2018 University
2018 PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT KERTAS PENYELIDIKAN (PANEL PENILAI PENULISAN ILMIAH) KOLEJ KOMUNITI TAWAU SABAH University
2018 AJK Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Bachelor of Technology) MTUN, UTHM, 2018 University
2017 Jawatankuasa Penasihat Industri, Politeknik Ibrahim Sultan, 2017-2018 National
2017 JAWATANKUASA PENASIHAT INDUSTRI POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN University
2016 Panel Penilai Luar bagi Sistem Pentaksiran Pendidikan Politeknik, KPT, 1 Ogos 2016 - 1 Ogos 2019 Government
2016 Panel Penilai Luar Centre of Technology (COT) Politeknik Fasa 3, 2016 Government
2015 Penceramah, Seminar Kajian Kualitatif & Pengolahan Data Statistik Parametrik Dengan SPSS Untuk Pelajar Diploma, 4-5 Februari 2015, Poli. Sultan Hj. Ahmad Shah, Kuantan Government
2015 Keynote Speaker for Persidangan National Conference on Research and Innovation (NCoRI), 2015 University
2015 Ahli Taskforce Penamaan Semula Taman Negara Ledang kepada Royal Ledang, 2015 University
2015 Fasilitator dan Penyelaras Program Kursus Asas Pengendalian Kampung Stay, Kg. Lesteri, Pt. Bugis, Muar, 21-22 Mac 2015 District
2014 AJK, Penawaran Program Sarjana Muda Pendidikan (Pengajian Pelancongan) di Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2014 AJK, Jawatankuasa Kerja Fakulti/Program Baru Alam Bina dan Persekitaran Penawaran Program Perancangan Bandar & Pelancongan University
2014 AJK Task Force Penawaran Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Katering) di Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2014 Panel Penilai Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Bengkel Penilaian Produk Inovasi ke ITEX 2014, 2 April 2014 National
2014 AJK IPTA - EAZ TVET Provider Network Annual Conference Kuala Lumpur 2014 - 11 Disember 2014 National
2014 Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan, Majlis Profesor Negara - Perbincangan Meja Bulat Pemurnian Kertas Cadangan Penubuhan Malaysia Research Institute for Vocational Education and Training (MRIVET) - 17 Julai 2014 National
2014 Penceramah, Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Bengkel Penulisan Laporan Akhir, 22 Disember 2014 National
2014 Panel Temuduga Kolej Kemahiran Tinggi MARA - Pengambilan Calon Pelajar Program Pasca Ijazah Pendidikan Vokasional Sem I Sesi 2014/2015 - 13 Julai 2014 National
2014 Pengawas, IPTA - Ujian MEdSI Pengambilan calon pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan, 21-24 Mei 2014 National
2013 Panel Penilai, Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Bengkel Penilaian dan Pemurnian Item Peperiksaan Akhir (Home Grown Degree) Politeknik, 4-6 Disember 2013 National
2013 Panel Luar, Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Bengkel Penilaian dan Pemurnian Soalan Peperiksaan Akhir Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Sesi Disember 2012 (Jbtn Pelancongan dan Hospitaliti), 1-15 Mac 2013 National
2013 Panel Penilai, Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Sistem Pentaksiran Pengajian Politeknik, 15 Jan 2013 - 15 Jan 2016 National
2013 Penceramah, Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Principles & Concept of Community Based Tourism, 10 Januari 2013 National
2012 Panel Penilai, Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Kolokium Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti (JPH), 28 Disember 2012 National
2011 Panel Penilai, Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Kolokium Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti (JPH), 3 Ogos 2011 National
2011 Panel Penilai, Poli. Kementerian Pengajian Tinggi, Kolokium Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti (JPH), 26 Julai 2011 National
2007 Panel Penemuduga Kemasukan Program Pendidikan, KPM/KPT, April 2007 National
2007 AJK, IPTA, Pemurnian Kurikulum bagi Program Diploma Pendidikan (Lukisan Kejuruteraan) dan (Teknologi Kejuruteraan), IPTA, 27 Sept 2007 National
2006 Jawatankuasa Pengawasan Kualiti Penerbitan Modul Matapelajaran Aliran Vokasional (MPAV):- Asas Kemahiran Pelancongan Tingkatan 4 & 5 KBSM Kementerian Pelajaran Maysia, Kegunaan mulai tahun 2008, bermula tahun 2006 National
2005 AJK, Perundingan Pembangunan Parit Bugis, Muar, September 2005 State

Supervision

YearDescriptionRole
2022 Penyelia Utama, Pelajar Antarabangsa China melalui Rakan Strategik UET, 2022 Supervisor
2022 Penyelidik, Kajian Pelan Tindakan Transformasi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Universiti Awam 2022-2030 Assessor
2022 External Examiner for Amirah bt. Mohd Shahril, Master, UiTM Shah Alam Mac 2022 External Examiner
2022 Pengerusi Ahli Panel Penilai, Sarjana Pengurusan Pelancongan, Universiti Utara Malaysia Assessor
2022 Thesis Examiner, Doctor of Philosophy in Education, Mohamad Fahmy Hassan Maldives Examiner
2022 Coach, Program Bank Proposal FRGS UTHM, Februari 2022 Assessor
2021 Co-Supervisor for Ahmad Suhaizan bin Pandak, PhD, UTHM 2021 Supervisor
2021 Ahli Panel Webinar MTUN, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), April 2021 Assessor
2021 Panel Penilai, Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1, Peringkat Dalaman UTHM Assessor
2021 Pemeriksa Luar, Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2021-2022 External Examiner
2021 Panel Penilai, Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2021, Peringkat Dalaman UTHM Assessor
2021 Pelantikan sebagai Pemeriksa Dalaman, Azli Puddin, Doktor Falsafah Pendidikan PBP Examiner
2021 Penilai, Cadangan Penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Kesukarelawanan), YBhg. Datuk Roslan bin Wahab, Majlis Konvokesyen ke 21 UTHM Assessor
2020 PANEL PENILAI MOCK VIVA:- NAMA PELAJAR: ROSDI BIN ABDULLAH (HB 140107) Assessor
2020 PANEL PENILAI PS 2: NORZALIZA BINTI MOHAMED NOR (HB170057) Assessor
2020 Pemeriksa Luar Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan (PDPP)/Program Perguruan Malaysia, Institut Pendidikan Guru Malaysia, 2020-2021 External Examiner
2020 PANEL PENILAI PROJEK SARJANA 1: NAMA PELAJAR:-FATIN NURSYAFIQAH BINTI RAHMAT Assessor
2020 PANEL PENILAI MOCK VIVA:- NAMA PELAJAR: NOOR AZYANI BINTI A. JALIL (GB140037) Assessor
2019 Pelantikan Panel Penilai Mock Viva Pelajar Sarjana Pendiidkan Teknik dan Vokasional, Nur Hidayah bt. Mohamed Yunus Assessor
2019 PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENASIHAT AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA PELANCONGAN KOLEJ VOKASIONAL PORT DICKSON External Assessor
2019 INTERNAL EXAMINER SYAMHANIM BT ISMAIL NOVERMBER 2019 (PhD) External Examiner
2019 INTERNAL EXAMINER (PhD) NURUL HAERANI BT MOHAMAD Examiner
2019 PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMILIH JAWATAN GURU (PELANTIKAN) 1 JANUARI 2019-31 DISEMBER 2021 Examiner
2017 Penilai Manuskrip "Transformasi Pendidikan Teknikal dan Vokasioan Malaysia" untuk Penerbitan UM Press Assessor
2016 Panel Penilai Luar Centre of Technology (COT) Politeknik Fasa 3, 2016 External Assessor
2015 Penasihat Akademik bagi pelajar ISMPV (Katering) Kemasukan Februari 2015 - Marzyah Omar Supervisor
2015 Penasihat Akademik bagi pelajar ISMPV (Katering) Kemasukan Februari 2015 - Muhammad Syahmi Akmal Abdul Halim Supervisor
2015 Penasihat Akademik bagi pelajar ISMPV (Katering) Kemasukan Februari 2015 - Farah Farizah Ahmad Supervisor
2015 Penasihat Akademik bagi pelajar ISMPV (Katering) Kemasukan Februari 2015 - Nur Fadzilah Fadzil Supervisor
2015 Penasihat Akademik bagi pelajar ISMPV (Katering) Kemasukan Februari 2015 - Norawatif Mohd Yusob Supervisor
2015 Projek Sarjana-Marlina Binti Miswan Supervisor
2015 Penasihat Akademik bagi pelajar ISMPV (Katering) Kemasukan Februari 2015 - Zaris Nur Hafizah Kamaludin Supervisor
2015 Penasihat Akademik bagi pelajar ISMPV (Katering) Kemasukan Februari 2015 - Mohd Akmal Jaafar Supervisor
2015 Penyelia Projek Sarjana Nurul Eizzaty Bt Sohimi-selesai Supervisor
2015 Nik Zulkarnain Bin Nik Soh @Nik Othman-PHD (sedang berjalan) Supervisor
2015 Penyelia Utama Projek Sarjana 1 (MBE12302) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional sesi 2014/2015 - Nik Tarmizi Nik Ab Rahman Supervisor
2014 Supervisor for Norseanti bt M. Amin, 2014 Supervisor
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohd Syafiq b Salamat, S1 2014/2015 Examiner
2014 Supervisor for Juhaisa bt Abdul Rahman, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Idawati bt Ibrahim, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Marliana bt Miswan, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mashiroh bt Abdul Ghani, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Norzella bt Bokhari, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nik Zulkarnaik b Nik Soh @ Nik Othman, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nuru Eizzaty bt Sohimi, 2014 Supervisor
2014 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Politeknik Kuala Terengganu, 5 pelajar, Jun-Ogos 2014 Supervisor
2014 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di SMK Convent Batu Pahat, Kolej Yayasan Saad, Melaka, 2 pelajar, Mac-Jun 2014 Supervisor
2014 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di ED Caterers, Kuantan, Pahang, 1 pelajar, 18-21 Ogos 2014 Supervisor
2014 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Sek. sekitar Simpang Renggam, Johor, 13 pelajar, 10-15 Ogos 2014 Supervisor
2014 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Politeknik Melaka, 3 pelajar, 29 Jun - 27 Sept. 2014 Supervisor
2014 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Poli. Sultan Mizan Zainal Abidin, 5 pelajar, Jan-Feb 2014 Supervisor
2014 Panel Penilai Luar Bengkel Penilaian dan Pemurnian Soalan Peperiksaan Akhir KPM 2014 External Assessor
2014 Panel Penilai Produk Inovasi (ITEX) 2014 External Assessor
2014 Panel Penilai Luar Bengkel Penilaian dan Pemurnian Soalan Peperiksaan Akhir KPM 2014 External Assessor
2014 Panel Penilai Luar Bengkel Penilaian dan Pemurnian Item Peperiksaan Akhir (Home Grown Degree) External Assessor
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Nurhidayah bt Ramli, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohd Najib b Saher, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Noor Jamaaton bt Osman, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Rafidah bt Yatim @ Mohd Yatim, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Wan Asmawi b Wan Allwi, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Siti Hasmah bt Mohamad, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohd Syamim b Arifin, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohd Shukri b Shuib, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Siti Nor Idayu bt Mohd Nassir, S1 2014/2015 Examiner
2014 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohamad Amiruddin b Mohd Jalaludin, S1 2014/2015 Examiner
2014 Supervisor for Mohamad Syafiq b Salamat, 2014 Supervisor
2013 Panel Penilai Luar Sistem Pentaksiran Pengajian Politeknik, KPT External Assessor
2012 Supervisor for Tengku Noraishah bt Tengku Zahari, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Hanida bt Mohamed Yusof, 2012 Supervisor
2012 Panel Penilai Kolokium JPH 2012 di Politeknik Ibrahim Sultan External Assessor
2012 Supervisor for Afifah bt Arifin, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Zul Azri b Daud, 2012 Supervisor
2011 Panel Penilai Kolokium Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti di Politeknik Merlimau External Assessor
2010 Supervisor for Nor Assma bt Awang Nor, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Mohd Noraidil b Salehuddin, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Hairul Amira bt Azman, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Mohd Khalil b Yaccob, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for A Mallega A/P Appavoo, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Mallika A/P Palaniandy, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Zakaria b Hj Siman, 2010 Supervisor
2010 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Sek. Men. Vokasional Besut, Terengganu, 7 pelajar, Mei 2010 Supervisor
2010 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Sek. Men. Teknik Kuala Terengganu, Sek. Men. Vokasional Wakaf Tembusu, Terengganu, 11 pelajar, Mac-April 2010 Supervisor
2010 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Sek. Men. Teknik Kuala Terengganu, Sek. Men. Vokasional Wakaf Tembusu, Terengganu, 15 pelajar, 21 Feb - 5 Mac 2010 Supervisor
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Iffah Syahidah bt Jusoh, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Muhamad Dimyati Ilias, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Nor Asiah Mohd Zaid, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Nor Nazifah Muhamed, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Azizah Mat, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Azmi Sham Mohamed, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Badrulhisham Abdul Ghani, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Irwan Mahazir b Ismail, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Dzainal Abidin Jalil, S2 2009/2010 Examiner
2010 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Norazila bt Noorudin, S1 2009/2010 Examiner
2009 Supervisor for Safiah bt Sharif, 2009 Supervisor
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Tan Lean Keow, S2 2008/2009 Examiner
2009 Supervisor for NUrul Adilah bt Othman, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Siti Idayu bt Ab Aziz, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Madiha bt Baharom, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Mohamad Hairulnizam b Murad, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Mohd Nazir b Md Yusoh, 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar INSEP di Akademik Teknologi Asia, Perak, 2 pelajar, 19 Feb - 10 Mei 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar INSEP di Kolej Komuniti Sabak Bernam, Selangor, 2 pelajar, 19 Feb - 10 Mei 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar INSEP di Pusat Jaringan Univ. & Industri - UUM, 1 pelajar, 19 Feb - 10 Mei 2009 Supervisor
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Muhammad Baqir b Ibrahim, S2 2008/2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Johor Bahru, Kolej Komuniti Pasir Gudang, 5 pelajar, Nov-Dis 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Sek. Men. (T) Besut, Terengganu, 6 pelajar, Mei-Julai 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Sultan Ahmad Shah, Kuantan, 6 pelajar, Jun 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Kolej Komuniti Kuantan, 8 pelajar, Jun 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Kota, Kuala Terengganu, 2 pelajar, Jun 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu, 4 pelajar, Jun 2009 Supervisor
2009 (MODERATOR) Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Kota, Kuala Terengganu, 5 pelajar, Jun 2009 Supervisor
2009 (MODERATOR) Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu, 3 pelajar, Mei 2009 Supervisor
2009 (MODERATOR) Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Poli. Sultan Mizan Zainal Abidinm Poli. Kota Kuala Terengganu, Kolej Komuniti Kuantan, 14 pelajar, 19-24 April 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di SMT Kuala Terengganu, SMT Besut, SMT Kuala Krai, 14 pelajar, 7-14 Januari 2009 Supervisor
2009 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di SMT Kuala Terengganu, 12 pelajar, 11 Jan - 16 Jan 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Izashahida bt Zainal, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Farah Syahida Mohd Kamal, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Noraida Salmiah bt Muhamad, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Aqidatul Rafikah Diana bt Wan Bakar, 2009 Supervisor
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Nur'Aimi bt A Rahman, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Borman b Imun, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Suhailah by Kasim, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Tan Leaw Keow, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norleha bt Shor, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Nik Norlaili Jamilah bt Nik Othman, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Muhamad Muizz b Mohd Nawawi, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Nor Amalina bt Musa, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Nurshakira bt Mohd Yusof, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Nur Syahida bt Jumakhir, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Maizatul Akhmar bt Mohamad Nor, S2 2008/2009 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Shaarun b Ab Ghafar, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Siti Salikin Pathhonah bt Muhamad Sidik, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Norhasliza bt Mustafa, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Mazliza bt Mohd Idi, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Noor Alina bt Mohd Ngali, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Mohd Rahimi b Mohd Zabidin, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Aminah bt S. Ali, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Khairul Anuar b Shamsudin, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Noorhairani bt Suhaime, S1 2009/2010 Examiner
2009 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Suhailah Kasim, S2 2008/2009 Examiner
2009 Supervisor for Nurul Ikhwan bin Rozi, 2009 Supervisor
2008 Supervisor for Ibrahim b Ali, 2008 Supervisor
2008 Pertandingan Aroma Tradisional Sempena Karnival Pelajar Dan Pertandingan Debat 2008 UTHM, 29-31 Julai 2008 Referee
2008 Supervisor for Hafiza bt Hassan, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Zubir b Abdullah, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Mohamad Hafiz Mohd Samsudin, 2008 Supervisor
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Siti Soraya bt Mohd Sapuan, 2007/2008 Supervisor
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norhafeeza bt Bambang Shaidi, 2007/2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar INSEP di KUMON Perak, 1 pelajar, 25 Ogos - 16 Nov 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar INSEP di Outward Bound Malaysia, Perak, 2 pelajar, 25 Ogos - 16 Nov 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Sultan Mizan Zainal Abidin, 6 pelajar, 13 Okt - 19 Dis 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Kota, Kuala Terengganu, 8 pelajar, 9 Nov - 4 Dis 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Pasir Gudang 2, 5 pelajar, 3 Ogos - 25 Okt 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli Johor Bahru, 10 pelajar, 3 Ogos - 25 Okt 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Johor Bahru, 8 pelajar, 30 Julai - 1 Ogos 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di SMK Pasir Gudang 2, SMK Tmn. Desa Jaya & SMK Bandar Seri Alam, JB, 7 pelajar, 30 Julai - 1 Ogos 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di SMT Wakaf Tembusu & Kolej Komuniti Kuala Terengganu, 8 pelajar, 28 Apr - 16 Mei 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di SMT Lapangan Terbang, Kuala Terengganu, 8 pelajar, 15 Jan - 25 Apr 2008 Supervisor
2008 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di SMT Lapangan Terbang, Kuala Terengganu, 8 pelajar, 15 - 29 Feb 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Mohd Amiruddin b Ab. Aziz, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Suhaila bt Hadi, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Alias b Masek, 2008 Supervisor
2008 Penilai manuskrip Discovering Kelantan Homestay, Oktober 2008 Assessor
2008 Panel Penilai Manuskrip Buku Discovering Kelantan Homestay - UiTM External Assessor
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Noor Afiza bt Mohd Thazali, 2008/2009 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohd Hushila b Yusof, 2008/2009 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Safitri bt Salleh, 2007/2008 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Tuan Rafingah bt Tuan Soh, S1 2008/2009 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Norsiah bt Endot, S1 2008/2009 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Oon Geok Lan, S1 2008/2009 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Wong Wee Choon, S1 2008/2009 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Mohd Nor Azlan b Abd Salam, S2 2007/2008 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Hazwan b Mahmud, S2 2007/2008 Examiner
2008 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Syarifa hAdibah bt Syed Baharom, S2 2007/2008 Examiner
2008 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Syed Umar b Syed Rahman, S2 2007/2008 Examiner
2008 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Wan Norhanisah bt Wan Ibrahim, S2 2007/2008 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Abdul Mubin b Awang, S2 2007/2008 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Nur Salihah bt Halim, S2 2007/2008 Examiner
2008 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Hazlina bt Zakaria, S2 2007/2008 Examiner
2008 Supervisor for Radziah bt Mahadi, 2008 Supervisor
2007 Supervisor for Suriati bt Rosli, 2007 Supervisor
2007 Pertandingan Inovasi Dan Kreativiti Pelajar Sempena Festival Penyelidikan Dan Inovasi 2007 Anjuran Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi UTHM, 23-25 Okt 2007 Referee
2007 Supervisor for Noor Hayati bt Dasuki, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Azura bt Yunus, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Faizah bt Fadzil, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Nurul Huda bt Abdul Rashid, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Norshuhaida bt Abd Rahman, 2007 Supervisor
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Maisarah bt Osman, S2 2006/2007 Supervisor
2007 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Ungku Omar, Perak, 10 pelajar, 21 Mei - 1 Jun 2007 Supervisor
2007 (MODERATOR) Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Kota, Kuala Terengganu & Kolej Komuniti Kuala Terengganu, 8 pelajar, 17 - 18 April 2007 Supervisor
2007 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Kota, Kuala Terengganu, Kolej Komuniti Kuala Terengganu, 8 Pelajar, 1 - 7 Disember 2007 Supervisor
2007 (MODERATOR) Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Kota Kuala Terengganu, Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Poli. Kota Bahru, 8 pelajar, 11 Nov 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Ruhana Wati bt Iran, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Azilah bt Asri, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Ruhaizah bt Duki, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Hariana bt Hadin, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Wan Noor Nahum bt Hj. Wan Taha, 2007 Supervisor
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Zainatul Fakih bt Zainon, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Malyia Afzan bt Abd Aziz , S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Siti Rohani bt Rahmad , S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi May Asliza bt Tan Zaliah, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Aviva bt Remeli, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Bazlina bt Basarahim, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Lailatul Rahimah bt Nekmat, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohd Norazizul Fadzli b Abu Bakar, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Wan Robiah bt Wan Ismail, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Wan Asrul b W Ishak, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohd Zeid b Abu Bakar, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Noor Marzilahaini bt Jamak, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Abdul Fata b Abdul Talip, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Siti Mariam bt Yusof, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Normah bt Auyob, S1 2007/2008 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Wan Ramal bt Zakaria, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Sierah Ginsos, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Nurus Sadiqin bt Abdul Razak Khan, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norfida Erwani bt Mohd Shafie, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Zaidah bt Abd Umar, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norazema bt Shari, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norhafinaz bt Abd Latib, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norhaizan bt Nordin, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norazlina bt Abdul Muttoleb, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norazmira bt Abd Rahman, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Norliza bt Abdullah, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Normawati bt Abdul Rahman, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Sufian bt Mansor, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Zawiyah bt Mokhtar, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Abdul Rahman Yaacob, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Aini Baizura Abd Rahman, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Ainull Najwa Abd Razak, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Akma Che Ishak, S2 2006/2007 Examiner
2007 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Mohamad Izzat b Romainoor, S2 2006/2007 Examiner
2007 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Azahlela b Abd Ghani, S2 2006/2007 Examiner
2007 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Simon anak Atep, S2 2006/2007 Examiner
2007 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Cindy anak Amit, S2 2006/2007 Examiner
2007 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Missiah bt Mohamad Idris, S2 2006/2007 Examiner
2007 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Muhamad Said Dawood, S2 2006/2007 Examiner
2007 (PENGERUSI) Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Masyitah Ramli, S2 2006/2007 Examiner
2007 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Nur Helmiyatun Aqiliah bt Jaafar, S2 2006/2007 Examiner
2007 Supervisor for Nor Baizura bt Samsudin, 2007 Supervisor
2006 Supervisor for Ku Norasyimie bt Ku Yahya, 2006 Supervisor
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Aznor Azim b Ab Aziz, S2 2005/2006 Examiner
2006 Supervisor for Nurhaini bt Sawah, 2006 Supervisor
2006 Panel Penilai Mutu, Penilaian Kualiti Buku Asas Kemahiran Pelancongan Tingkatan 4 & 5 (MPAV) tahun 2008, 2006 Assessor
2006 Panel Penilai Manuskrip Buku Homestay Selangor Keunikan & Pengalaman Pengusaha - UiTM External Assessor
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Rozaimi bt Rasi, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Wan Faridah bt Wan Mohamad, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Sarina bt Mail, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Ahmad Amin b Abdul Rahman, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Ahmad Zawawi b Zulkifli, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Azeliana bt Embong, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Amira bt Omar, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Anida bt Mohd Jelani, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Aniza bt Tahir, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Zubaidah bt Awang, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Azilah bt Abd Rahim, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Dzazuriaty bt Muhamad, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Pasca Siswazah bagi Mohd Iskandar Zulkarnain b Mohd Noh, S1 2006/2007 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Ganesh Kumar A/L Parenjodi, S2 2005/2006 Examiner
2006 Panel Penilai / Pemeriksaan Tesis Prasiswazah bagi Azimin Hadi b Haris, S2 2005/2006 Examiner
2006 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di Poli. Johor Bahru, 6 pelajar, 23 Apr - 18 Jun 2006 Supervisor
2005 Penyeliaan Program LI/LM Pelajar di SMT Datuk Seri Mohd Zin, Alor Gajah, Melaka, 6 pelajar, 18 Julai - 22 Okt 2005 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2022 Pegawai Penyelaras MoU, UTHM - Johor Tourism, 15 Februari 2022 - 14 Februari 2025 Private
2020 Penceramah, Bengkel Bridging The Gaps Through Qualitative Research anjuran PPUK UTHM, Disember 2020 University
2020 Hadir Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia, Januari 2020, MQA University
2020 Program China-Malaysia Education Cooperation Forum, Timbalan Pengarah, 2020 International
2020 Penceramah, Bengkel Bridging the Gaps Through Qualitative Research, PPUK, 2020 University
2020 Hadir Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia, Januari 2020, MQA University
2018 Ahli Jawatankuasa Mobiliti Berkredit Univ. Tun Hussein Onn Malaysia University
2018 Pembentang Kertas Kerja, Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, UniSZA, 7-8 November 2018 National
2018 Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Negeri Johor Government
2017 Pengerusi Jawatankuasa Program Ijazah Berkembar UTHM dan Mianz International College Republic of Maldives, 2017 University
2017 Presenter, International Conference on Technology and Vocational Teacher 2017, 28 Sept. 2017, Uni. Negeri Yogyakarta, Indonesia International
2017 Presenter, 7th Conference in Education on Technical and Vocational Education and Training (CiE-TVET2017), 9-11 October 2017, Politeknik Kota Bharu National
2017 JAWATANKUASA PENASIHAT INDUSTRI POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN BG TAHUN 2017-2018 University
2016 Jawatankuasa Pengajian Program Ijazah Sarjana Muda Pelancongan dengan Pendidikan, UPSI National
2016 Jawatankuasa Pengajian Program Sarjana Muda Pelancongan dengan Pendidikan, UTHM, 2016 University
2015 Menjalankan Tugas Sebagai Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 28/1/2015-11/2/2015 University
2015 Ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal Sebutharga FPTV, 2015-2016 University
2015 Menjalankan Tugas Sebagai Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 4/3/2015-9/3/2015 University
2015 Timbalan Pengerusi (II), Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2015, 2015 National
2015 Pelantikan Sebagai Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Perpustakaan, Univ. Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pelantikan sebagai Timbalan Pengerusi (II) Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2015, 2015 National
2015 Menjalankan tugas sebagai Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 7-10 April 2015. University
2014 Ahli Jawatankuasa Penyelidikan Hal Ehwal Antarabangsa Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2014 - 2016 University
2014 Seminar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), 13 Ogos 2014 District
2014 Ahli Jawatankuasa Program Bina Insan Guru 2014 University
2014 AJK Pasca Ijazah (fakulti), 1 September 2014 ? Sekarang University
2014 AJK Siswazah Fakulti (JKSF), 1 September 2014 ? Sekarang University
2014 AJK Pameriksa Fakulti, 1 September 2014 ? Sekarang University
2014 AJK Pemeriksa Jabatan, 1 September 2014 ? Sekarang University
2014 AJK Pengurusan (fakulti), 1 September 2014 ? Sekarang University
2014 AJK Penyelidikan dan Inovasi (fakulti), 1 September 2014 ? Sekarang University
2014 Pengerusi ACTiVE, 1 September 2014 ? Sekarang University
2014 Fasilitator Program Bina Insan Guru, 2014 University
2014 Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah (fakulti), 2014 University
2014 Ahli Mesyuarat Bengkel Penyediaan dan Semakan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester II sesi 2013/2014 (fakulti), 2014 University
2014 Panel Temuduga Pengambilan Calon Pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional UTHM, 2014 University
2014 Ketua Pusat Pendidikan Teknikal dan Vokasional Termaju (ACTiVE), 2014-2016 University
2014 Ahli Mesyuarat Bengkel Penyediaan Kertas Cadangan dan Penyelidikam dan Pemantapan Pengurusan Penyelidikan & Pembangunan (R&D), 25 - 27 Sept 2014 University
2014 Pengerusi Mesyuarat Pelantikan Sebagai Peserta Town & Gown Sempena Maklis Knvokesyen Universiti Tun Hussien Onn Malaysia Kali Ke-14, 2014 University
2014 Ahli Jawatan Kuasa Seminar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), 2014 University
2014 Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana ??UTHM-Industry Open Day 2014?? Bil 2/2014 University
2014 Ahli Jawatankuasa University Community Transformation Centre (UCTC), 2014 University
2014 Pengawas Peperiksaan Peperiksaan Akhir Semester II sesi 2013/2014, 2014 University
2014 Ahli Mesyuarat Perbincangan Bersama Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussien Onn, 2014 University
2014 Penyelaras University Community Transformation Centre (UCTC), 2014 University
2014 Ahli Mesyuarat Bengkel Pembangunan Kursus Kokurikulum Baharu Berteraskan Kemahiran dan Kursus Kesukarelawanan, 2014 University
2014 Jawatankuasa Bersama EAS TVET Provider bersama Bahagian Pendidikan Teknik Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia Government
2014 Mesyuarat Pelaksanaan Program Transformasi Universiti Komuniti (UCTC) Khas Pagoh, 8 Sept 2014 Government
2014 Pengawas Ujian Medsi National
2014 Ahli Mesyuarat Penubuhan Malaysia Research Institute for Vocational Education and Training (MRiVET) National
2014 Pembangunan Program Pendidikan Teknikal, IPTA Malaysia National
2014 Jawatankuasa Pembangunan Program Diploma Pendidikan Teknikal, IPTA Malaysia National
2014 Setiausaha Bengkel CPSC, 2014 International
2014 Ahli Jawatankuasa Bengkel ITB-RCP Workshop: `?Work Process Based Research in TVET & Vocationalisation of Higher Education??, 2014 International
2014 Timbalan Pengerusi (II) Seminar 4TH World Congress On Teacher Education For TVET (WoCTVET), 2014 International
2014 Ahli Jawatankuasa Akademik Hal Ehwal Antarabangsa Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2014 - 2016 University
2013 Pengawal Pengiring Bagi Program `APEL Framework Workshop?, 2013 University
2013 Penceramah Bengkel : Community Based Tourism di Politeknik Ibrahim Sultan National
2013 Ketua Biro Peralatan & Logistik Program Khidmat Masyarakat di Parit Bakar, Muar, 6-8 Ogos 2013 District
2013 Perbincangan Jawatankuasa Fakulti Pendidikan Teknikal Bersama Ketua-Ketua Kampung Mukim Parit Bakar, Muar, 10-11 Jun 2013 District
2013 Program Hari Keusahawanan SK Seri Sabak Uni, 26 Okt 2013 District
2012 Penceramah Bengkel Penulisan Laporan Akhir Kajian di Jbtn. Pengajian Politeknik, KPT National
2012 Penceramah Program Bina Insan Guru, 2012 University
2011 Panel Penilai Kolokium Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti, 2011 University
2011 Penilai Markah Peperiksaan Akhir Semester II sesi 2010/2011, 2011 University
2011 Panel Sesi Perkongsian Pengalaman `?Knowledge Transfer Programme??, 2011 University
2011 Panel Penilai Kolokium Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti, 2011 University
2010 Penyelaras Program Instruktor Latihan Bagi Industri, Pensyarah dan Fasilitator di Fakulti Bagi Program Latihan Peningkatan Kemahiran Industri Untuk Siswazah (INSEP) 2010 University
2010 Program Khidmat Masyarakat Di Mukim Parit Bakar, Muar, 6-8 Ogos 2010 District
2010 Ahli Mesyuarat Penyelarasan Soalan Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2009/2010 (fakulti), 2010 University
2010 Penyelaras Jawatankuasa Promosi Fakulti, 2010 - 2012 University
2010 Penyelaras Program Industrial Skills Enhancement Program (INSEP) 2010 University
2010 Pegawai Pemasaran Fakulti Karnival Pengajian Tinggi Negara (KPTN), 2010 University
2010 AJK Sambutan Hari Sedunia `Kepelbagaian Biologi? Fakulti Sains, Sastera Dan Warisan, 2010 University
2010 Fasilitator Program Dynamic Development INSEP Fasa 2 2009, 2010 University
2010 Fasilitator Program Permulaan Graduan, 2010 University
2010 Fasilitator Program Team Building (INSEP) 2010 University
2010 Pengawas Peperiksaan SII 2009/2010, 2010 University
2010 Fasilitator Interpersonal Skills INSEP Fasa 1 2010, 2010 University
2010 Panel Penemuduga Program Interviewing Skills (INSEP) 2009 University
2010 Ketua Juruaudit Kualiti Dalaman MS ISO 9001 UTHM, 2010-2011 University
2010 Pengerusi Sidang Selari Bagi Seminar Pendidikan Pelancongan Kebangsaan, Poli. Johor Bahru, 9 Feb 2010 National
2010 Penasihat Khidmat Kepakaran Dalam Melaksana Seminar Pendidikan Pelancongan Kebangsaan, Poli. Johor Bahru, 10 Feb. 2010 National
2010 Program Juara Rakyat Parlimen Batu Pahat (Peringkat DUN Senggarang), 10 April 2010 District
2010 Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal SLDN BIL 2/2010 University
2009 Fasilitator dan Ahli Jawatankuasa Program Finishing School 2009 UTHM University
2009 Ketua Juruaudit MS ISO 9001:2000 UTHM, 2009 University
2009 Ahli Jawatankuasa Teknikal Tender UTHM, 2009 University
2009 Ahli Jawatankuasa Induk INSEP 2008 & 2009, 2009 University
2009 Mesyuarat Sasaran Kerja Fakulti (SKT) Tahun 2009 University
2009 Ketua Unit Penyelidikan Dan Inovasi ACTIVE, 2009 - 2010 University
2009 Penyelaras Program Industrial Skills Enhancement Program (INSEP) Fasa 2 2009 University
2009 Penyelaras Program Industrial Skills Enhancement Program (INSEP) Fasa 1 2009 University
2009 Fasilitator Team Building INSEP 2009 Fasa 2 University
2009 Ahli Jawatankuasa Perlaksanaan Pendidikan Kebangsaan Sains Dan Teknologi 2009 University
2009 Penasihat AJK Seminar PKPBG, 2009 University
2009 Penceramah Taklimat Audit Dalaman Fakulti, 2009 University
2009 Ahli Jawatankuasa Perlaksanaan Program Khidmat Masyarakat Dun Serom, 2009 University
2009 Penyelaras Kursus Bagi Program Insep, 2009 University
2009 Penceramah Program Kursus Kepimpinan Bakti Kembara, 2009 University
2009 Panel Temuduga Mengikut Pusat Temuduga Untuk Kemasukan ISMP dan Diploma Pendidikan Ambilan Sesi 2009/2010, 18-27 Mei 2009 University
2009 Pengawas Peperiksaan, 2009 University
2009 Fasilitator Program Dynamic Development INSEP Fasa 1 2009, 2009 University
2009 Fasilitator Program Interpersonal Skills Bagi Program INSEP Fasa 1 2009, 2009 University
2009 Fasilitator Program Team Building INSEP Fasa 1 2009, 2009 University
2009 Ketua Pengawas Peperiksaan Sem II Sesi 2008/2009 University
2009 Ahli Jawatankuasa Kerja Fakulti/Program Baru Alam Bina Dan Persekitaran, 2009 University
2009 Penolong Pengurus Forum Kelestarian Masyarakat Wawasan 2020, 2009 University
2009 Fasilitator Forum Kelestarian Masyarakat Wawasan 2020, 2009 University
2009 Penasihat Seminar Pendidikan Pelancongan Politeknik Johor Bahru National
2009 Penceramah Kursus Hospitality and Tourism Management Mini Reserach, Poli. Johor Bahru, 21-22 Disember 2009 National
2009 Penceramah Kursus Pengurusan Stress ( SMK Taman Kluang Barat), 23 Mei 2009 National
2009 Penceramah Kursus Dalam Perkhidmatan SMK Tinggi Kluang, 16 Mei 2009 National
2009 Penceramah Pengurusan Stress Guru-Guru SK.LKTP Layang-Layang, 4 April 2009 National
2009 AJK Mesyuarat PIBG SK Seri Sabak Uni, 31 Mac 2009 District
2009 Program Khidmat Masyarakat Di DUN Serom, 20-22 Mac 2009 District
2009 Penceramah Kursus Peningkatan Profesionalisme GKMP Sekolah-Sekolah Daerah Kluang, 21 April 2009 District
2009 Ahli Jawatankuasa Perlaksana Program Khidmat Masyarakat Dun Serom, 2009 District
2009 Penceramah, Program Motivasi UPSR, 10-11 Jan 2009 District
2009 Perasmi, Kursus Kepimpinan Bakti Kembara, 8 Feb 2009 District
2009 Penceramah Program Kecemerlangan UPSR 2009, 7 Mac 2009 District
2008 Ahli Mesyuarat Bengkel Pelarasan Program-Program Dan Pembangunan Modul Kursus Pendek Pusat Pendidikan Berterusan, 2008 University
2008 Penceramah, Program Budaya Kerja Cemerlang SK Ulu Tiram District
2008 Fasilitator Program Team Building INSEP, Fasa 2 2008 University
2008 Pengerusi Seminar On Continuing Technical Education & Training (SCTET) 2008 University
2008 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Pusat Tanggungjawab, 2008 - 2010 University
2008 Urusetia Seminar On Continuing Technical Education & Training (SCTET) 2008 University
2008 Perlantikan Ahli Jawatankuasa Teknikal Dan Penilai Sebutharga Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi, 2008 University
2008 Ahli Jawatankuasa Majlis Makan Malam Kelab Staf, 2008 University
2008 Ahli Jawatankuasa Kecil Raptai & Majlis (Juruacara) Majlis Konvokesyen UTHM, 2008 University
2008 Fasilitator Program Interpersonal Skills Bagi Program Insep Fasa 1 2008 University
2008 Penyelaras Program Insep Fasa 1 2008 University
2008 Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Korporat Dan Industri, 2008 University
2008 Ahli Mesyuarat Penggubalan Dasar Pengambilan Dan Pengurusan Pelajar Antarabangsa 2008 University
2008 Juruaudit MS ISO 9001:2000 UTHM, 2008 University
2008 Penasihat Akademik, Sesi 2008/2009 University
2008 Ahli Jawatankuasa Kurikulum (fakulti), 1 Ogos 2008 - 31 Julai 2010 (4 Semester) University
2008 Ahli Jawatankuasa Projek Sarjana Muda (fakulti), 1 Ogos 2008 - 31 Julai 2010 (4 Semester) University
2008 Ahli Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti, 1 Ogos 2008 - 31 Julai 2010 University
2008 Ahli Mesyuarat Pembangunan Dokumen Dan Skrip Latihan Mengajar (fakulti), 2008 University
2008 Penyelaras Pertandingan Research & Innovation Festival 2008 University
2008 Ahli Jawatankuasa Akademik Fakulti, 2008 - 2010 University
2008 Ahli Jawatankuasa Program Khas (SLDN) , 2008 - 2010 University
2008 Jawatankuasa Jadual Waktu (fakulti), 2008 - 2010 University
2008 Jawatankuasa Penasihat Seminar PKPGB, 2008 University
2008 Ahli Jawatankuasa Pemurnian Kurikulum Baru Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Pengkhususan), 2008 University
2008 Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sarjana PTV Bersama Pemeriksa Luar Fakulti, 2008 University
2008 Ahli Mesyuarat Penyelarasan Program Pemindahan Kredit Pelajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2008 University
2008 Ahli Mesyuarat Penyelarasan Dan Pengemaskinian PEO/PLO/SLO Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, 2008 University
2008 Ahli Mesyuarat program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Bersama Ahli Jawatankuasa Penasihat Luar, 2008 University
2008 Penyelaras Mesyuarat Pemurniaan Proposal Penyelidikan FRGS, 2008 University
2008 Ahli Mesyuarat Penstrukturan Semula ACTIVE, 2008 University
2008 Panel Temuduga Interviewing Skills Seminar Bagi Program Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP) 2008, 31 Julai 2008 University
2008 Penceramah, Ceramah Motivasi Dan Kepimpinan Kelab Persatuan Dan Unit Berunifom, 12 April 2008 University
2008 Jawatan Kuasa Pengawasan Kualiti Penerbitan Modul Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV):-Asas Kemahiran Pelancongan Tingkatan 4&5 KBSM Kementerian Pelajaran Malaysia Kegunaan Mulai Tahun 2008 Government
2008 Penceramah, Program Motivasi Pelajar Tahun 6 SK Lim Poon 2, 2 Mac 2008 District
2008 Fasilitator Program Interpersonal Skills Bagi Program INSEP Fasa 2 2008, 208 University
2007 Ahli Mesyuarat Pelan Strategik UTHM, 2007 University
2007 Ahli Panel, Program Minggu Suai Kenal PJB, 9 Jun 2007 State
2007 Ahli Menyuarat Penyediaan Dan Perlaksanaan Modul Program Finishing School, 2007 University
2007 Penyelaras Persidangan Kebangsaan Latihan Dan Pendidikan Berterusan (CCTET) 2007 University
2007 Penolong Setiausaha Kelab Staf (KSKUiTTHO), 2007-2009 University
2007 Naib Pengerusi III Seminar Kebangsaan Teknologi Dalam Pendidikan 2007 University
2007 AJK Pembinaan Modul Program Soft Skills Untuk Pelajar Akan Bergraduat, 2007 University
2007 Fasilitator Program Jobseek Pelajar Akan Bergraduat, 2007 University
2007 Ahli Jawatankuasa Kecil Aturcara Dan Skrip Majlis Konvekesyen Ke Enam, 2007 University
2007 Ketua Juruaudit MS ISO 9001:2000 UTHM, 2007 University
2007 Lawatan Kerja ke Korea Bersama Dekan, 2007 University
2007 Ahli Mesyuarat Kerjasama Jabatan Pendidikan Islam Kerajaan Johor dan UTHM, 2007 University
2007 AJK Perlaksana Seminar JPPG 2007 University
2007 Ahli Mesyuarat Perancangan dan program Kerjasama FPTEK dan IPG, 2007 University
2007 Ahli Mesyuarat Penyediaan Laporan Tahun 2007 dan SKT 2008 (fakulti), 2007 University
2007 Pengerusi Perbentangan kertas Kerja Seminar, Seminar Kebangsaan Teknologi dalam Pendidikan 2007 University
2007 Ahli Jawatkuasa Perlaksana Program Pasca Ijazah SLDN (fakulti), 2007 University
2007 Ahli Jawatankuasa Kualiti MS ISO 9001/2000 (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Peperiksaan (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Program Latihan Mengajar (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Jawatankuasa Pembuka Sebutharga (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Penilaian Sebutharga (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Program Sarjana Muda (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Projek Sarjana (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Akademik (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Pengajian Siswazah (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Pengurusan (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Akademik (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Teknikal Tender (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Pemilihan Staf Akademik/Sokongan (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Penerbitan (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Pengambilan Pelajar (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Ahli Jawatankuasa Pendidikan Berterusan (fakulti), 2007 - 2008 University
2007 Panel Temuduga Interviewing Skills Seminar Bagi Program Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP) 2007 University
2007 Panel Temuduga Program Khas Diploma Pendidikan Kemasukan Sem 2 Sesi 2006/2007, 15 Jan 2007 University
2007 Panel Penemuduga Program Khas DPLI ambilan 2, S 2006/2007, 15 Jun 2007 University
2007 Penceramah, Majlis Tuai Kasih, 8 Julai 2007 University
2007 AJK, Program Bakti Siswa Terengganu-TESACS 2007, 14-18 Jun 2007 University
2007 Penceramah, Program Kursus Komunikasi Berkesan Dan Motivasi, 6-8 mac 2007 University
2007 Ahli Jawatankuasa Teknikal Program SLDN UTHM, 2007-2009 University
2007 Panel Penemuduga Kemasukan Program Pendidikan, KPM/KPT, April 2007 Government
2007 Penceramah & Fasilitator Seminar pembangunan diri & Kemahiran Interpersonal, 2-11 Julai 2007 National
2007 Penceramah & Fasilitator Seminal Kemahiran Interpersonal, 10-12 Ogos 2007 National
2007 Penceramah, Program Persediaan Persekolahan SK Ulu Tiram, 31 Disember 2007 District
2007 Penceramah, Program Peningkatan Profesionalisme Guru Dan Staf SK Johor Jaya 1, 24 Julai 2007 District
2007 Penceramah, Program Jati Diri Dan Suai Temu Waris, 8 Julai 2007 District
2007 Penceramah, Program Motivasi S.K Kampung Bahru, 12 Mei 2007 District
2007 Ahli PIBG Sek Keb Seri Sabak Uni, 2007-sekarang District
2007 Penceramah, Bengkel Meningkatan Mutu Kerja SK Kg Dato Ibrahim Majid, 10 Mac 2007 District
2007 AJK, Program Khidmat Masyarakat Orang Asli Pasca Banjir, 8-12 Mac 2007 District
2007 Penyelaras Bengkel Kemahiran Temuduga Insep, 2007 University
2006 Ahli Jawatankuasa Pengajaran Dan Pembelajaran KUiTTHO, 2006 - 2007 University
2006 Jawatankuasa Penduduk Taman Daerah Batu Pahat, Johor, Kumpulan Rukun Tetangga Taman Manis 1, Parit Raja, 2006-sekarang District
2006 Penceramah Kursus Juruaudit Kualiti Dalaman Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan, 2006 University
2006 Penceramah Kursus Juruaudit Kualiti Dalaman Fakulti Pendidikan Teknikal, 2006 University
2006 Ahli Mesyuarat Pembangunan Modul Kursus Kemahiran Standart UTHM, 2006 University
2006 Setiausaha Biro Pameran ICTVET, 2006 University
2006 Ketua Juruaudit Dalam FPTEK, 2006 University
2006 Ketua Biro Penerbitan, ICTVET, 2006 University
2006 Ketua Penyelaras Jawatankuasa Majlis Tandatangan MoU FPTEK Dengan Universitas Negeri Malang, 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Latihan Mengajar, 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Fakulti, 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Kurikulum (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Pengambilan Pelajar (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Pendidikan Berterusan (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Penerbitan (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Pemilihan Staf Akademik/Sokongan (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Tender (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Kualiti (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Penilaian Sebutharga (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Projek Sarjana Muda (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Projek Sarjana (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Peperiksaan (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Pengajian Siswazah (fakulti), 2006 University
2006 Ahli Jawatankuasa Akademik (fakulti), 2006 University
2006 Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Fakulti, 2006 University
2006 Panel Temuduga Interviewing Skills Seminar Bagi Program Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP) 2006 University
2006 Penyelaras/J.Kuasa Pengurusan Program INSEP UTHM, Pembangunan Kursus Instruktor, FPTeK, Program INSEP UTHM, sejak tahun 2006 University
2006 Penceramah, Kursus Protol & Etiket Sosial, Jun 2006 University
2006 Ketua Jabatan Penyelidikan Dan Pembangunan Fakulti Pendidikan Teknikal (Jawatan Setaraf Dengan Timbalan Dekan), 2006 - 2008 University
2006 Penyunting, Penulisan Buku Homestay Selangor Keunikan & Pengalaman Pengusaha, 2006 National
2006 AJK, Program Pemantapan SPM, PMR Dan UPSR Ke Arah Kecemerlangan Pelajar Dun Parit Raja, 2006 District
2006 Penasihat Fasilitator/Peringkat Dun Parit Raja, Batu Pahat, Program Kecemerlangan Pelajar Anjuran Bersama Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Pusat Kaunseling Dan Pembangunan Pelajar, 11-13 Ogos 2006 District
2006 Program Pertukaran Pelajar Antarabangsa Antara Mercu Buana, Indonesia Dengan Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2006 University
2005 Panel Penggubal Modul Kursus Juruaudit Kualiti UTHM, 2005 - 2006 University
2005 Ahli Mesyuarat Pemurniaan Kertas Kerja Program Baru Fakulti Pendidikan Teknikal, 2005 University
2005 Ahli Mesyuarat Program Baru FPTEK, 2005 University
2005 Jawatankuasa Pembangunan & Pemurniaan Program Sarjana Muda Pendidikan (Pengajian Pelancongan), 2005 University
2005 Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga Fakulti, 2005 University
2005 Penasihat Akademik Sesi 2005/2006 University
2005 Penceramah, Program Gerak Mesra Mahasiswa 2005 Motivasi UPSR Di SK Kota Dalam, Ogos 205 District
2005 Penyelaras Kualiti Fakulti, 2005 University
2005 Panel Temuduga Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik Vokasional KUiTTHO Lepasan Matrikulasi di Poli Kota Bahru, 26-28 April 2005 University
2005 Ahli Jawatankuasa Biro Pendidikan Kelab Staf, 2005 - 2007 University
2005 Fasilitator Program minggu Haluan Siswa Sesi 2005/2006, 2005 University
2005 Penceramah, Program Kerjaya Dalam Bidang Hospitaliti Di Politeknik Merlimau, Melaka, 17 Nov 2005 National
2005 Penasihat Fasilitator/Peringkat Dun Parit Raja, Batu Pahat, Program Kecemerlangan Pelajar Anjuran Bersama Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Pusat Kaunseling Dan Pembangunan Pelajar Di Rompin Pahang, 16-18 Sept 2005 District
2005 Ahli Jawatankuasa Projek Sarjana Muda Fakulti, 2005 University
2004 Jawatankuasa Penduduk Taman Daerah Batu Pahat, Johor, Kumpulan Yasin Dan Kebajikan Taman Manis 1 Parit Raja, 2004-sekarang District

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
13/11/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
11/11/2021 - 12/11/2021
2021 TAKLIMAT PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN KURSUS FKEE 2021
FKEE,UTHM / Zoom Platform
27/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2020 KURSUS MEDIA RELEASE AND CRISIS MANAGEMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / AUDITORIUM AL JAZARI ARAS 3 PTTA
21/09/2020 - 22/09/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 2
UTHM / -
06/04/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 PROGRAM BERSAMA PENYELIDIK CEMERLANG
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PTTA
27/01/2020
2020 KURSUS INDUKSI PERTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
LAIN-LAIN / -
14/01/2020 - 16/01/2020
2020 BENGKEL PENAMBAHBAIKAN SISTEM E-PORTFOLIO PELAJAR DAN STAF AKADEMIK UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / AVILLION LEGACY HOTEL, MELAKA
09/01/2020 - 11/01/2020

« Back