Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
 
Dr. RIKI RAHMAN

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH POLITIK ANTARABANGSA , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2016)
SARJANA SAINS POLITIK , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2009)
SARJANA MUDA PENDIDIKAN BAHASA ARAB , UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU (2005)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Political Sciences and Public Policy
Field of Specialization (KPT) : International Relations

Middle East Politic
National security
Iranian nuclear issue
Development of Muslim Middle Class in Indonesia and Malaysia

DateDescription
15/02/2023 - 14/02/2025 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
15/02/2023 - 14/02/2025 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/09/2022 - 31/08/2024 Ahli
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/11/2019 - 31/10/2021 Pengerusi Jawatankuasa Galeri Ilmu
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial

YearDescriptionRoleLevel
2023 - 1999Persatuan Pengajian Antarabangsa Malaysia (MyISA) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20232024 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Course Coordinator for Pemurnian silibus Malaysian Studies & Culture (, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Guest Speaker for Guest Lecturer, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia, June 2022 University
2022 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Head for Ketua Program KLK/Sarjana Falsafah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021 University
2021 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Malaysian Studies And Culture [UWS10303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K466 Pembinaan Kerangka Keselamatan Insan untuk Menangani Pemerdagangan Wanita yang Dijadikan Hamba Pelacuran Ketua 30/09/2025
K425 Pembinaan Kerangka Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melayu Mengikut Golongan T20, M40 dan B40 Ke Arah Endemik Covid 19 berdasarkan Konsep Kesejahteraan Sosial Ibn Khaldun Ahli 31/08/2025
Q400 KERANGKA MODEL MAQASID AL-SUNNAH BAGI MENANGANI FAHAMAN LIBERAL DAN MELAMPAU DALAM MENGAPLIKASIKAN HADIS NABI SAW Ahli 30/04/2025
Q455 PEMBANGUNAN KERANGKA KAEDAH MENGEKANG PEMERDAGANGAN WANITA YANG DIJADIKAN HAMBA SEKS DI MALAYSIA BERDASARKAN KONSEP KESELAMATAN INSAN Ketua 30/04/2025
Q457 Legitimasi Institusi Pasukan Askar Timbalan Setia Negeri Johor Terhadap Persekutuan Malaysia Ahli 30/04/2025
K399 Model Kebolehpasaran Bakal Graduan Berasaskan Kemahiran Pembangunan Manusia, Kemahiran Modal Insan dan Kemahiran Modenisasi dalam Mendepani Pasca Covid-19 Ahli 06/03/2024
K285 CADANGAN PENDEKATAN BAHARU DAN KERANGKA KONSEPTUALUNTUK PENAMBAHBAIKAN PROGRAM PERUMAHAN B40 Ahli 31/10/2023
Q001 Pendokumentasian kesenian warisan gambus di Johor. Ahli 14/09/2023
H822 MODEL KELANGSUNGAN HIDUP KELAS MENENGAH MUSLIM DI NUSANTARA: PERBANDINGAN KELAS MENENGAH MUSLIM DI MALAYSIA DAN INDONESIA Ketua 14/11/2022
H509 Program : Characterization of Crystallized Sugar in Raw Stingless Bee Honey Projek : Analysis on Community Knowledge and Behavior on Stingless Bee Honey Product Selection (Analisis Pengetahuan dan Tingkahlaku Masyarakat dalam Pemilihan Produk Madu Kelulut) Ahli 31/03/2022

Book
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
Fauziah Ani, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Riki Rahman
(2021) Reka Bentuk Penyelidikan Sains Sosial, UTHM , 1, ISBN:9789672975748
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, RIKI RAHMAN
(2020) Baghdad Dan Volga Bulgaria : Menyingkap Hubungan Politik, Ekonomi Dan Sosial Era 922 Masehi, UTHM DAN PERBADANAN ISLAM JOHOR , 1, ISBN:9789672975175
RIKI RAHMAN DAN ZARINA OTHMAN
(2020) Isu Nuklear Iran Dan Kepentingan Amerika Syarikat, PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 1, ISBN:9789674128395
Harliana Halim, Norizan Rameli dan Riki Rahman
(2020) Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 1, ISBN:9789672916611
Book Chapters
Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman, Nor Shela Saleh
(2021) Mendepani Isu Dan Cabaran Evolusi Pengglobalan Teknologi Maklumat & Komunikasi (Tmk) Di Era Pandemik Covid-19 Terhadap Inovasi Sosial Pendidikan, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 133, ISBN:9789672817116
Riki Rahman, Harliana Halim, Norizan Rameli
(2020) Cabaran Revolusi Industri 4.0 Dan Impaknya Terhadap Perubahan Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 118, ISBN:9789672916611
Norizan Rameli,Harliana Halim, Riki Rahman
(2020) Kesan Penularan Wabak Covid-19 Terhadap Sektor Perumahan Dari Perspektif Kemampuan Pemilikan Rumah, Pandemik Covid-19 Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 61, ISBN:9789672389835
Harliana Halim, Norizan Rameli dan Riki Rahman
(2020) Relevansi Idea Ibn Khaldun Dalam Menangani Perubahan Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 157, ISBN:9789672916611
Riki Rahman, Norizan Rameli
(2019) Kelas Menengah Muslim Malaysia: Peranan Dan Sumbangan Terhadap Pembangunan Pendidikan Dan Ekonomi Malaysia, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 53, ISBN:9789672306955
NORIZAN BINTI RAMELI,RIKI RAHMAN
(2019) Transisi Pendidikan Merentasi Pemilikan Rumah, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 43, ISBN:9789672306955
Riki Rahman, Kamaruzaman Yusoff
(2012) Masyarakat Muslim Kelas Menengah: Icmi (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) Sebagai Pelopor Kebangkitan Masyarakat Muslim Menengah Di Indonesia Pada Zaman Orde Baru, Kelas Menengah Muslim Di Malaysia: Merintis Sebuah Penerokaan, Institut Kajian Rantau Asia Barat, Universiti Kebangsaan Malaysia , 29, ISBN:9789670220048
General Publications
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Riki Rahman, Harliana Halim, Muhaymin Hakim Abdullah
(2023) Donald Trump'S Personality And The Future Of Iranian Nuclear, RES MILITARIS, ASSOCIATION RES MILITARIS , 4, 3778, ISSN:22656294
Mohd Nasir Drahman, Harliana Halim, Riki Rahman & Syamimi Waznah Hamdon
(2023) Effects Of General Election-14 On The Social Well-Being Of The People Of Malay Race In Malaysia, JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF VERNACULAR SETTLEMENTS, ISVS JOURNAL SECRETARIAT, CENTER FOR CITIES, UNIVERSITY OF MORATUWA, KATUBEDDA, SRI LANKA. , 8, 376, ISSN:27382222
Muhaymin Hakim Abdullah, Harliana Halim, Riki Rahman, Norizan Rameli, Nor Shela Saleh
(2023) Incidents Of Poisonous Gas Spreading In Pasir Gudang, Johor, Malaysia: Responsibilities, Roles And Social Impacts On Communities, RES MILITARIS, ASSOCIATION RES MILITARIS , 4, 3660, ISSN:22656294
ARWANSYAH BIN KIRIN, WAN AINAA MARDHIAH, SITI MARPUAH, FAISAL HUSEN ISMAIL, MUHAMMAD MASRURI, RIKI RAHMAN
(2023) The Book Of Nasa¿Ih Al-`Ibad And Tanqih Al-Qaul By Shaykh Nawawi Al-Banteni: A Comparative Study On The Method Of Syarh Hadith, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRMARS , 1, 109, ISSN:22226990
Riki Rahman, Harliana Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Nur Azah Razali & Nafisah Ilham Hussin
(2023) Trafficking And Prostitution Of Indonesian Women In Malaysia: Insights From The Victims , ISVS E-JOURNAL, CENTER FOR CITIES, UNIVERSITY OF MORATUWA , 10, 288, ISSN:27382222
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Khairunesa Isa, Mimi Mohaffyza Mohamad, Riki Rahman
(2022) A Review In Personality-Based Recommendation For Graduate Marketability, MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH), SECHOLIAN PUBLICATION (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) , 6, 1, ISSN:25048562
Norizan Rameli, Riki Rahman, Harliana Halim, Fauziah Ani, Muhaymin Hakim Abdullah, Hani Suraya Aziz
(2021) A Descriptive-Analytic Method Of Potentials And Challenges Of Stingless Bees Honey In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University , 10, 244, ISSN:21460353
Muhammad Syaifudin, Akhmad Mujahidin, Muhammad Fahli Zatrahadi, Zetri Rahmat, Habibis Saleh and Riki RahmanRIKI RAHMAN
(2021) Evaluating Impact Of The Education Foundation Law In Management System Of The Private Indonesian Islamic School, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Hizmetleri , 4, 636, ISSN:13094653
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Riki Rahman, Nizam Attan, Adi Syahid Mohd Ali, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri
(2021) Level Of Awareness Of Social Media Users On Cyber Security: Case Study Among Students Of University Tun Hussein Onn Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 694, ISSN:13094653
RIKI RAHMAN, MUHAMMAD MASRURI, MUHAYMIN HAKIM ABDULLAH, NOR SHELA SALEH, RIDHOUL WAHIDI
(2021) Meneroka Sumbangan Masyarakat Kelas Menengah Muslim Di Malaysia Terhadap Pembangunan Sosio-Ekonomi Negara, JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI (JIMK), UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 12, 211, ISSN:19857667
Muhammad Syaifudin, Akhmad Mujahidin, Riki Rahman, Habibis Saleh and Harliana Halim
(2021) Pondok Pesantren: Its Contributions On The Indonesian Muslim Middle Class, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Hizmetleri , 4, 723, ISSN:13094653
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Riki Rahman, Thuaibah@Suaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali
(2021) The Role Of Women In Work-Family Balance According To The Islamic Perspective: A Systematic Study Of Literature, JOURNAL OF QURANIC SCIENCE AND RESEARCH, UTHM , 6, 8, ISSN:27735532
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md. Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Riki Rahman, Fauziah Ani
(2021) University Courses Subjects (Mpu) Accessibility Via Online For Distance Learning (Dl) During Movement Control Order (Mco) In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 4, 376, ISSN:21460353
Fauziah Ani, Asbah Razali, Riki Rahman
(2020) Does Participation Facilitate Economic Empowerment In Community Based Organisations? The Moderating Roles Of Leadership Styles, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 7, 2475, ISSN:23945125
Shahidah Hamzah,Khairol Anuar Kamri, Mohd Nizam Attan,Norizan Rameli,Noranifitri Md Nor,Harliana Halim,Adi Syahid Mohd Ali, Riki Rahman,Fauziah Ani
(2020) Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 12, 55, ISSN:27734781
Riki Rahman, Zarina Othman, Fauziah Ani, Muhaymin Hakim Abdullah
(2020) Nuclear Issues In The Iran - United States Relations: From Friends To Foes, TAMKANG JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS, COLLEGE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, TAMKANG UNIVERSITY , 1, 1, ISSN:10274979
Riki Rahman, Faisal S. Hazis
(2019) Icmi And Its Roles In The Development Of The Middle Class Muslim Communities In Indonesia In The New Order Era , AL-JAMI'AH: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, AlJamiah Research Centre , 6, 341, ISSN:0126012x
Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2019) Integrasi Etnik Dalam Ideologi Pendidikan, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 47, ISSN:22298940
Mohamad Sabri Haron, Riki Rahman
(2019) Kematangan Dalam Pengurusan Harta Dalam Kalangan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia: Satu Tinjauan Berdasarkan Maqasid Syari¿Ah, JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI, UNISZA , 6, 28, ISSN:19857667
Riki Rahman,Nor Shela Saleh
(2019) Trumpisme Dan Pembangunan Nuklear Iran, JEBAT: MALAYSIAN JOURNAL OF HISTORY, POLITICS & STRATEGIC STUDIES, CENTRE FOR POLICY AND GLOBAL GOVERNANCE, UKM , 12, 1, ISSN:21800251
RIKI RAHMAN,FAISAL S. HAZIS,RASHILA RAML
(2018) Iranian Nuclear And United States Interests In The Middle East, 2005-2013: An Analysis Of Neorealism, TAMKANG JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS, TAMKANG UNIVERSITY , 1, 1, ISSN:10274979
Riki Rahman, M. Sabri Haron, Bayu T. Possumah
(2015) The Assesment Of Inclusiveness Principle Of Malaysian New Economic Model: Maqashid Syar¿Iyyah Perspective, AL-IQTISHAD: JURNAL ILMU EKONOMI SYARIAH, UIN Syahid Jakarta , 1, 105, ISSN:24078654
Riki Rahman, Zarina Othman,Shafiah Muhibat
(2014) Kepentingan Amerika Serikat Terhadap Isu Nuklir Iran, ANALISIS CSIS, CSIS Indonesia , 6, 200, ISSN:1829-590
Riki Rahman, Zarina @ Zairina Othman, Kamaruzaman Yusoff, Ruhanas Harun
(2013) Pendekatan Kaunter-Hegemoni Iran Di Bawah Kepimpinan Mahmoud Ahmadinejad (2005-2009) Terhadap Hegemoni Amerika Syarikat Di Rantau Asia Barat, INTERNATIONAL JOURNAL OF WEST ASIAN STUDIES, UKM Press , 6, 17, ISSN:22298924
Media Digital
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, MOHD FAIZAL KHIR, SHAKILA AHMAD, RIKI RAHMAN, MUHAMMAD ADAM SENIN
(2020) Ereka 2020 - Digitalisasi Pengembaraan Ibn Fadlan Ke Volga Bulgaria 922 Masehi, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Riki Rahman, Maifuza Abdul Malik & Nor Shela Saleh
(2023) Kesepaduan Masyarakat Majmuk Di Malaysia: Antara Harapan Dan Realiti, UTHM , 1, ISBN:27105962
Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfan Jaes, Riki Rahman & Siti Sarawati Johar
(2022) Elemen Pengukuhan Etika Digital Berdasarkan Analisis Tinjauan Literatur Sistematik, UTHM , 9, ISBN:27734781
Riki Rahman, Zarina Othman, Kamaruzaman Yusoff, Ruhanas Harun
(2014) Hegemoni Politik Amerika Syarikat Di Rantau Timur Tengah Pada Era George Walker Bush, KOLEJ UNIVERSITI SULTAN AZLAN SHAH , 660, ISBN:9789675480102

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS257 Projek Penerbitan Dua Naskah Buku Ilmiah Karya Dr. Harliana Binti Halim Dengan Kerjasama Perbadanan Perbadanan Islam Johor (PIJ) 15/08/2020 28/02/2021
PS336 Projek Penerbitan Dua Naskah Buku Ilmiah Karya Dr. Harliana Binti Halim Dengan Kerjasama Perbadanan Perbadanan Islam Johor (PIJ) 15/08/2020 28/02/2021
P195 Buku PKPD Kg. Dato' Ibrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran dan Penambahbaikan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor 01/06/2020 30/12/2020

YearDescription
2023 for Viva (Peperiksaan Lisan) Pelajar Sarjana Falsafah PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai artikel Jurnal Heliyon/Elsevier (Scopus Q1), Heliyon, United States Of America, April 2023
2023 Main Supervisor for Muhammad Amirul Bin Abd Rahaman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Co-supervisor for Lasmi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2020 Academic Editor / Editor for Editorial Board Journal of Strategic Studies and International Affairs (SINERGI), Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, September2020
2020 Co-supervisor for Mohamad Nasir Bin Drahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020

YearDescriptionLevel
2022 - 2024 Committee Coordinator for Jawatankuasa OSHE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022 - August 2024 University
2022 - 2023 Committee Member for Mobiliti Berkredit dan Pembangunan Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 - December 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PECUTAN MOOC & MICRO CREDENTIAL
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA & Bilik Lestari 2, PTTA
05/09/2023 - 06/09/2023
2023 KURSUS TUGASAN SLO
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
24/07/2023 - 25/07/2023
2023 CERAMAH TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN BERINDEKS WOS PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU, PPUK
01/06/2023
2023 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI PPUK
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU
21/05/2023
2023 LATIHAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) ANJURAN PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
23/02/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KURSUS MOOC BAGI MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PPUK UTHM
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
15/02/2023
2023 BENGKEL PEMETAAN DAN PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
01/02/2023
2023 BENGKEL DAN MESYUARAT TINDAKAN PASCA PENJAJARAN KONSTRUKTIF DAN PEMURNIAN SILIBUS MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
31/01/2023
2022 BENGKEL PEMURNIAN DAN PENJAJARAN KONSTRUKTIF MATA PELAJARAN UMUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK UTHM
LAIN-LAIN / TUN FATIMAH RIVERSIDE HOTEL MELAKA
15/12/2022 - 17/12/2022
2022 PROGRAM WACANA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN SEMESTER I SESI 2022/2023 PPUK UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM DAN LIVE FB
14/12/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN MATLAMAT MAMPAN (MYSDG WORKSHOP)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR, UTHM
07/12/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 BENGKEL PENGINDEKSAN DAN PENARAFAN JURNAL (SCOPUS & WOS)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR
22/09/2022
2022 BUAT TANPA TAPI... STAF AKADEMIK - MENDAKI TANGGA KEJAYAAN (SIRI 1)
UTHM / AUDITORIUM AL JAZARI, ARAS 3, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
23/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN AKREDITASI PENUH MQA02 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PLK) DAN SARJANA FALSAFAH (KLK) BAGI KOD NEC0300 SAINS SOSIAL
UTHM / BILIK LESTARI 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/08/2022 - 18/08/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 SERVICE LEARNING MALAYSIA - UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM)
UTHM / ONLINE
23/05/2022
2022 BENGKEL PENULISAN DAN PENERBITAN (GO EASY WITH ACTION RESEARCH)
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
18/05/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 BENGKEL GERAK KERJA PEMURNIAAN DOKUMEN MQA02 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PLK) DAN SARJANA FALSAFAH (KLK) PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM (PPUK)
UTHM / LE GRANDEUR PALM RESORT, SENAI, JOHOR.
24/01/2022 - 26/01/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 BENGKEL REVIEWER JSTARD
UTHM / BILIK MESYUARAT TRANSFORM
15/03/2021
2021 BENGKEL REVIEWER JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD)
UTHM / BILIK MESYUARAT TRANSFORM, BLOK D7, ARAS 1
15/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PEMBENTANGAN CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN TADBIR URUS PKPD, SIMPANG RENGGAM
UTHM / Online- Google Meet
17/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 MSOffice 365 Suites Word, Excel, Powerpoint
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET @ GOOGLE CLASSROOM
17/06/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN MAJLIS BERPRESTIJ & BERTARAF PROFESIONAL
UTHM / GOOGLE MEET DAN FACEBOOK LIVE
20/05/2020
2020 PROGRAM ADVOKASI KEPENTENGIGAN MACFEA DAN KPDNHEP ZON SELATAN UTHM
UTHM / -
05/03/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4, DTMI
05/02/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020