Ts. Dr. ROHAYU BINTI RODDIN
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Ts. Dr. ROHAYU BINTI RODDIN

DOKTOR FALSAFAH PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2016)
SARJANA SAINS (PERANCANGAN PELANCONGAN) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2001)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Community Development
Field of Specialization (KPT) : Community Research

Indigenous people
Urban and regional planning
Women and marginalized people
Tourism planning
Community development and socioeconomic transformation
Entrepreneurship

Sustainable tourism
Preservation and conservation
Digital marketing

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
15/07/2019 - 15/07/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)

DS52 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
21/05/2021 - 21/05/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Technologies Profesional Kebangsaan
20/05/2018 - 19/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
22/05/2020 - 21/05/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/01/2007 - 31/12/2007 Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional
Persatuan Teknik & Vokasional Malaysia
Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Catering Project [BBK47503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Catering Project [BBK47503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for PENGGUBAL/PENYELARAS SILIBUS PEMURNIAN PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Facilitator for FASILITATOR KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MICROSOFT TEAMS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Programme Coordinator for PROGRAM DEVELOP TRAINING ENTREPRENEUR: BE CREATIVE TO MARKET YOUR BUSINESS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Speaker for PENCERAMAH BENGKEL PENGURUSAN DOKUMEN ISO MENGGUNAKAN MICROSOFT TEAMS DAN PERSEDIAAN OBE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Supervisor for PENYELIA BERSAMA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2021 Menu Design For Catering [BBK27303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Carpentry 1 [BBB30603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Catering Project [BBK47503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Creativity And Innovative In Tve [BBP10502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Event Management [BBP47203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Menu Design For Catering [BBK27303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Creativity And Innovation [BBP10402], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Creativity And Innovative In Tve [BBP10502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Event Management [BBP47203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Event Management [BBP47203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Creativity And Innovation [BBP10402], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Catering Project [BBK47503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Event Management [BBP47203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Event Management [BBP47203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Catering Project [BBK47503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Event Management [BBP47203], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Event Management [BBP47203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Facilities Design For Catering [BBK47303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2011 Highway And Traffic Engineering [BBT3452], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Industrial Technology Skill I - Civil [BBT2124], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Management Of Co-Curriculum [MBE12402], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Tve System [BBE4132], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Industrial Technology Skill I - Civil [BBT2124], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Survey [BBT1422], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Water Storage And Building System [BBT3442], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Highway And Traffic Engineering [BBT3452], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Highway And Traffic Engineering [BBT3452], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Survey [BBT1422], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Water Storage And Building System [BBT3442], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Water Storage And Building System [BBT3442], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Cocuriculum Management [BBE3112], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Research Methodology [BBE3101], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Tve System [BBE4132], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Tve System [BBE4132], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Survey [BBT1422], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Tve System [BBE4132], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K379 Modul Digital Gaya Pengajaran Guru dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi bagi Penguasaan Matematik Murid Orang Asli ke Arah Mencapai Edu. 4.0 Ahli 06/09/2024
K380 MODEL BAHARU PELAKSANAAN 'HOME BASED LEARNING' BAGI MENGHADAPI PASCA COVID-19 KE ARAH KELESTARIAN PENDIDIKAN DALAM KALANGAN MURID ORANG ASLI DI MALAYSIA Ahli 06/09/2024
Q175 EFIKASI KEPIMPINAN PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL DALAM PERLAKSANAAN PEMBUDAYAAN INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIDANG KEMAHIRAN Ahli 31/08/2024
K283 PEMBANGUNAN PROFIL TRANSFORMASI SOSIOEKONOMI MELALUI PENDEKATAN "PRO-POOR TOURISM" (PPT) DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINAN ORANG ASLI Ahli 31/10/2023
H877 Keupayaan Belia Orang Asli Dalam Menceburi Bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) di Malaysia Ketua 30/09/2023
K279 Model Berimpak Tinggi Pelancongan Berasaskan Komuniti ke arah Kelestarian Pembangunan Komuniti Orang Asli di Malaysia Ahli 30/04/2023
K045 Pendekatan Model Baru Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (KIR) Wanita Orang Asli dalam Menjanakan Pendapatan Keluarga bagi tujuan Pembasmian Kemiskinan Ketua 30/03/2023
H994 Building a Model for Sustainable Community-Based Tourism Development in Parit Sulong, Batu Pahat, Johor Ahli 31/03/2022
M049 TAHAP SOSIOEMOSI STAF AKADEMIK UTHM YANG MELAKSANAKAN P&P DALAM TALIAN DENGAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR) Ahli 31/03/2022
K010 TEACHERS INSTRUCTIONAL COMPETENCY MODEL TOWARDS CULTIVATING HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTs) IN LINUS ASSESSMENT SYSTEM Ahli 31/08/2021
K009 Conceptual Model Of Vocational Teachers In Practical Teaching Practices On Competency Based Education And Training Approach (CBET) Ketua 30/06/2021
K004 Self-efficacy of Teachers towards the Leadership of School Administrators in Culturing Innovation in Teaching and Learning Implementation. Ahli 28/02/2021
1606 Model Transformasi Nilai Komuniti Orang Asli di Malaysia menerusi Pembangunan Pelancongan ke arah Pembangunan Komuniti Lestari Ketua 31/07/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
A098 Program Educate Malaysia dan Duta Universiti di Bawah Program Transformasi Luar Bandar, Inisiatif Kerjasama Universiti (NBOS4) Ahli 31/12/2018
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/11/2018
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ahli 31/05/2017
1105 Pengaruh Faktor Sosioekonomi Dan Gunatanah Terhadap Kualiti Sungai Di Daerah Batu Pahat Ahli 30/11/2015
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0831 Model Latihan Berprestasi Tinggi untuk Kelestarian Pelancongan Desa di Koridor Ekonomi Wilayah Timur Malaysia Ahli 31/12/2013
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ketua 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012

Book
HALIZAH AWANG, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, ROHAYU RODDIN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, MAZIANA MOHAMED
(2016) Isu Dalam Pengajaran & Pembelajaran Tvet Di Malaysia, ACTiVE , i, ISBN:9789670764726
Book Chapters
ROHAYU RODDIN, YUSMARWATI YUSOF, SAREBAH WARMAN
(2017) Pendekatan "Pro-Poor Tourism" (Ppt) Dalam Membantu Komuniti Miskin Orang Asli, Pengurusan Dan Kepimpinan Siri I, UTHM , 63, ISBN:978-967-2110-62-0
General Publications
Adibah Aishah Md Sahak , Abdul Wafi Abdul Rahman, Hairuddin Harun, Rohayu Roddin
(2021) Teaching And Learning Module Bbk 27303 Menu Design For Catering, First Edition, UTHM , -, ISBN:-
Journal
Yusof, Yusmarwati , Morbe, Ida Farhana Muhainy , Fatahol-Qarib, Muhammad Faris , Roddin, Rohayu & Ibrahim Mukhtar, Marina
(2022) Readiness Of Construction Organizations Towards Industrial Revolution 4.0 (Ir 4.0), ANP JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES VOL. 3 NO. 1 (2022) 24-32, ASSOCIATION FOR RESEARCHER OF SKILLS & VOCATIONAL TRAINING ¿ ARSVOT , 3, 24, ISSN:2773482X
Halizah Awang, Jamilu Danyaro Kankia, Rohayu Roddin, Zawawi Daud, Azmanirah Abd Rahman, Zurina Yasak
(2021) Exploring A Necessity Of Technical Skills For An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 119, ISSN:22298932
Hasrul Halimoon , Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin
(2021) Instruments Validity And Reliability For Assessing Teaching Practicum: A Case Study In Construction Technology At Vocational Colleges , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING VOL. 13 NO. 3 (2021) 162-171 , UTHM , 12, 162, ISSN:26007932
Rohayu Roddin , Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Khairul Hisyam Kamarudin, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2021) Peranan Sektor Pelancongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Wanita Orang Asli, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (JTHEM) , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 9, 30, ISSN:0128178X
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar & Halizah Awang
(2020) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri Dalam Pelancongan Berasaskan Komuniti, JURNAL PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL (JOSSR), ACADEMIC INSPIRED NETWORK , 6, 13, ISSN:26370956
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Yusmarwati Yusof, Noor Izwan Nasir, Shafizza Sahdan
(2020) Flipped Classroom Approach Of Learning And Teaching In Batu Pahat Science School Of Form Two Students , SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 11, 3103, ISSN:0038111X
Ibrahim Mukhtar, Marina; Roddin, Rohayu; Abdullah, Nurul Hidayah Liew; Yusof, Yusmarwati; Baharin, Mohd Norbi; Mohd Azlan, Nur Farah Atheqah; Sahdan, Shafizza
(2020) Practical Teaching Practices Among Teachers Of Upper Secondary Vocational Education (Pvma), JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2397, ISSN:23945125
Hasrul Halimoon, Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin and Adnan Ahmad
(2020) Practical Teaching Practices Among Lecturers Of Construction Technology In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 5322, ISSN:14757192
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil dan Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Proses Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMY, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 131, ISSN:26828359
Mohd Shahzuan Ghazalan, Fazlinda Ab Halim, Nur IzeantyHamidon, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri, Shamim Asilah Sallehuddin, Khadijah Bahrol, Normah Zakaria, RohayuRoddin
(2019) Engineering Students' Generic Skills After Industrial Training: Employers?Perception, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 058, ISSN:2229-893
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Razzaq, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2019) Keupayaan Komuniti Orang Asli Suku Kaum Seletar Di Johor Bahru Melalui Keusahawanan Berasaskan Pelancongan, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 9, ISSN:27106276
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Muhammad Hazriq Khudhairi
(2019) Model Pemasangan Komponen Industrial Building System(Ibs) Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar (Abbm), ONLINE JOURNAL FORTVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 127, ISSN:22897410
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Farah Diyana Abu Bakar, Tun Ili Ayuni Ahmad HarirI
(2019) Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Budaya Komuniti Orang Asli Melalui Pelancongan Lestari, JURNAL DUNIA PENGURUSAN, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 9, 8, ISSN:26828251
Mohamad Anis Bin Mohamad Asri, Rohayu Binti Roddin, Tun Ili Ayuni Binti Ahmad Hariri
(2018) Kejayaan Penglibatan Golongan Wanita Komuniti Orang Asli Suku Kaum Mah Meri Di Dalam Bidang Keusahawanan, MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN EDUCATION - MYJURNAL - ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 144, ISSN:22897410
Tun Ili Ayuni Bt Ahmad Hariri, RohayuRoddin, Mimi Mohaffyza Mohamad, MohdAnis Asri, Mohd Shahzuan Ghazalan
(2018) Keupayaan Komuniti Keusahawanan Dalam Kalangan Suku Kaum Orang Kuala Di Rengit, Johor, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 1, -, ISSN:22897410
Yusmarwati Yusof, Noor Shahira Amiza Mohd Alwi, Rohayu Roddin & Halizah Awang
(2018) Penerapan Kemahiran Employability Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kolej Komuniti Di Negeri Johor, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Roddin, Rohayu; Mohamad, Mimi Mohaffyza; Hariri, Tun Ili Ayuni bt Ahmad; Mukhtar, Marina Ibrahim; Yusof, Yusmarwati; Yusof, Anizam bt Mohamed; Bakar, Farah Diyana bt Abu
(2018) The Process Of Economic Change Of Indigenous People: Orang Kuala'S Community Empowerment In Rengit, Johor, ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 1, 458, ISSN:19366612
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Anizam Mohamed Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar dan Nurfirdawati Muhamad Hanafi
(2017) Kemahiran Keusahawanan Orang Asli Suku Kaum Orang Kuala Direngit Johor Dalam Perniagaan Barangan Terpakai, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE), GBSE , 6, 92, ISSN:24621714
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Halizah Awang, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Metacognitive Strategies Inpromoting The Development Of Generic Competences In High Tve In Malaysia, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, universiti putra malaysia press , 4, 247, ISSN:01287702
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Halizah Awang, Sarebah Warman
(2017) Nilai Transformasi Komuniti Mah Meri Dalam Pelancongan Peribumi, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE) , gbseglobal , 5, 47, ISSN:24621714
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Sarebah Warman
(2017) Pembangunan Profil Standard Kebangsaan Bagi Kemahiran Informal Orang Asli Malaysia Demi Kelestarian Warisan Etnik, JOURNAL OF HUMANITIES, LANGUAGE, CULTURE AND BUSINESS (HLCB) , icohlcb , 6, 190, ISSN:01268147
Halizah Awang, Noorazman Abd Samad, Norsofurah Mohd Faiz, Rohayu Roddin, Kankia Jamilu
(2017) Relationship Between The Learning Style Preferences And Academic Achievement, MATERIAL SCIENCES AND ENGINEERING, IOP Publishing , 8, 1, ISSN:doi:10.1088/175
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Noor Sharipah Sultan Sidi
(2015) Factors That Influence The Success Of Mah Meri Tribe In Tourism Sector, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 335, ISSN:18770428
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Halizah Awang
(2015) What Students Need, And What Teacher Did: The Impact Of Teacher'S Teaching Approches To The Development Of Students' Generic Competences, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 36, ISSN:18770428
Mohd Yusop Ab.Hadi, Rohayu Roddin, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, Jamil Abd Baser
(2013) Poverty Eradication Through Vocational Education (Tourism) Among Indigenous People Communities In Malaysia: Pro-Poor Tourism Approach (Ppt) , PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 10, 1840, ISSN:18770428
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang and Siti 'Afiat Jalil
(1995) Faktor-Faktor Yang Menyokong Kejayaan Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH (IJSSR), ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 98, ISSN:27106276
Media Digital
Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Badaruddin Ibrahim, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Nurhanim Saadah Abdullah, Rohayu Roddin.
(2021) Cabaran Dan Pembudayaan Norma Baharu: Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Covid-19 , Youtube.com , ISBN:-
YUSMARWATI YUSOF, NURAZALIZA AHMAD, AMIRAH ABD RAHIM, MOHD RAZALI MOHD MUKHSIN
(2020) An Adjustable Ergonomic Portable Drawing Board, Youtube.com , ISBN:-
Yusmarwati Binti Yusof, Jamaliah Binti Sajali, Rohayu Roddin, Marina Ibrahim Mukhtar dan Sutarto Hadi Prayitno
(2020) Penguasaan Kemahiran Generik Pelajar Kolej Vokasional Melalui P&P Berasaskan Kompetensi, Youtube.com , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Rohayu Roddin1, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil
(2021) Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli Dalam Menjana Pendapatan Keluarga, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 67, ISBN:9789672963165
Muhammad Amin Ali , Marina Ibrahim Mukhtar , Rohayu Roddin dan Yusmarwati Yusof4
(2021) Student'S Learning Style In Technical And Vocational Education And Training (Tvet), UKM , 767, ISBN:9783161484100
H. Awang, J. D. Kankia, Z. Daud, R. Roddin, and A. Abd Rahman
(2021) Youth Attitudes Towards An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 101, ISBN:15517616
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Khairul Hisyam Kamarudin, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Peranan Sektor Pelancongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Wanita Suku Kaum Mah Meri , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE (M) SDN BHD , 177, ISBN:9789672426189
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Proses Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 105, ISBN:9789672963011
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang
(2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri Dalam Pelancongan Berasaskan Komuniti, ACADEMIC INSPIRED NETWORK (KT0416380 - P) , 185, ISBN:9789671562062
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Syamnor Syaza Dania Badrol Hisham
(2019) Kemahiran Informal Komuniti Orang Asli Suku Kaum Jakun Kampung Peta Dalam Bidang Pelancongan, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 336, ISBN:9789671664902
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Hashima Hamid, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2019) Pembudayaan Sinergi Teknousahawan Dalam Kalangan Pelajar Tvet, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 570, ISBN:9789672340065
Rohayu Roddin , Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar , Halizah Awang dan Farah Diyana Abu Bakar
(2018) Kesan Pembangunan Pelancongan Terhadap Transformasi Komuniti Orang Asli Suku Kaum Bateq Di Kampung Jeram Dedari, Jerantut, Pahang, GLOBAL ACDEMIC EXCELLENCE , 187, ISBN:9789671574478
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang dan Farah Diyana Abu Bakar
(2018) Kesan Pembangunan Pelancongan Terhadap Transformasi Komuniti Orang Asli Suku Kaum Bateq Di Kampung Jeram Dedari, Jerantut, Pahang, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 187, ISBN:9789671574478
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-
YUSMARWATI YUSOF, ROHAYU RODDIN, HALIZAH AWANG
(2017) Career Challenges Of Women In The Manufacturing Industries, IJCWED , 21, ISBN:9789672072-11-9
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Halizah Awang dan Sarebah Warman
(2017) Nilai Transformasi Komuniti Orang Asli Mah Meri Pulau Carey Dalam Pelancongan Peribumi, GLOBAL BUSINESS ENTREPRENEURSHIP , 485, ISBN:9789671483510

YearDescriptionLevel
2022 Member for Appointment as Project Consultant for International Labour Organization Project, International Labour Organization (ILO), Switzerland, November 2022 International

YearDescription
2022 for PEMBANTU PENGERUSI VIVA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Assessor / Reviewer for PENILAI KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Assessor / Reviewer for REVIEWER, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, Malaysia, March 2022
2022 Assessor / Reviewer for REVIEWER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Committee Member for LANTIKAN AJK JAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI BAGI PENIALAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI BAGI PENIALAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI BAGI PENIALAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Examiner for Muhammad Haziq Bin Mohd Lamin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuryusrina Aida Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Member for LANTIKAN AHLI WOM-TVET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Member for TEKNOLOGI PROFESIONAL, MBOT, Malaysia, May 2022
2022 Supervisor for LANTIKAN PENYELIA BERSAMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Supervisor for LANTIKAN PENYELIA PROJEK SARJANA MUDA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Supervisor for Nur Amirah Binti Sabtu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for PENYELIA LATIHAN INDUSTRI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Supervisor for Safiyyah Binti Khairudin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Treasurer for BENDAHARI WoCTVET 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2021 Co-supervisor for Wan Azrul Shafuan Bin Wan Hassan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amira Farzana Binti Nik Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Elfanny Joseph, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Azman Bin Hamsah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Azman Bin Hamsah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aminin Bin Mohd Rizal, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aminin Bin Mohd Rizal, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Haziq Bin Mohd Lamin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Ayuni Binti Mat Yasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Hakimah Binti Maktar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nora Nazliyah Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nora Nazliyah Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Adlina Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Amni Khairunnisa Binti Mohd Koderi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Amni Khairunnisa Binti Mohd Koderi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fazlin Binti Mohd Aziz, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fazlin Binti Mohd Aziz, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurshamira Binti Noordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurshamira Binti Noordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuryusrina Aida Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Mahfuzah Binti Jamian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tuan Mahirah Binti Tuan Mustaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tuan Mahirah Binti Tuan Mustaffa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Nurul Farhana Bt Ayob, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Shamnor Syaza Dania Binti Badrol Hisham, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Maisarah Bt Mohd Nashroon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Izzuddin Bin Rahman, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Izzuddin Bin Rahman, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Khairi Bin Aliashak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Najiah Hani Binti Abd Shukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Najiah Hani Binti Abd Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Hidayah Binti Abd Rani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Hidayah Binti Abd Rani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Amirah Binti Sabtu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Balqis Binti Che Rajini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Balqis Binti Che Rajini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Noor Shahira Binti Rahimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Amira Farzana Binti Nik Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Elfanny Joseph, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Nabilah Izzati Binti Ahmad Busu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Nabilah Izzati Binti Ahmad Busu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Syuhada Binti Mat Jali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hanis Azira Binti Hishamuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hanis Azira Binti Hishamuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hasnaa Hazwani Binti Hasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hasnaa Hazwani Binti Hasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nabilah Binti Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nathasya Binti Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Ayuni Binti Mat Yasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Hakimah Binti Maktar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noraida Darweena Binti Badar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Adlina Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurdiyana Binti Md Sabron, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurdiyana Binti Md Sabron, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Mahfuzah Binti Jamian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tengku Nor Asykin Binti Tengku Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Mohamad Izzuddin Bin Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Maisarah Bt Mohd Nashroon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Khairi Bin Aliashak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norfaseha Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norfaseha Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nuratiqha Binti Sahrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Aizam Sazween Binti Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Nabila Bt Razman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Nabila Bt Razman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Noor Shahira Binti Rahimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Atina Hanis Binti Mohamad Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Atina Hanis Binti Mohamad Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Farah Syuhada Binti Mat Jali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mahirah Binti Aisisa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mahirah Binti Aisisa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nabilah Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nathasya Binti Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Zulaika Binti Noor Yakin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Zulaika Binti Noor Yakin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noraida Darweena Binti Badar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Nadia Syahirah Binti Mazli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Nadia Syahirah Binti Mazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syazwani Binti Zulkiflee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syazwani Binti Zulkiflee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Aina Izzati Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Aina Izzati Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Latifah Amaliah Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Latifah Amaliah Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurshafiqa Binti Aminudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurshafiqa Binti Aminudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tengku Nor Asykin Binti Tengku Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tracy Anak Bandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tracy Anak Bandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Nur Shabita Binti Wan Mohd Naser, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Nur Shabita Binti Wan Mohd Naser, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Anis Aishah Binti Mohamad Asri, Mecip (M) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Hafizudin Bin Mohd Yusof, Mohd Zaki Bin Jusoh Welding, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhamad Fakhrul Mu'Izz Bin Mazlan, Soong Hoe Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Amirul Ashraf Bin Kamarulzaman, Tunas Zaman Enterprise, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nor Hadijah Binti Samsunahar, Rtm Terengganu, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Adila Binti Kamaruzaman, Rtm Terengganu, 2019
2019 Main Supervisor for Faridah Shariyah Binti Sharuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Affan Bin Mohd Zolkefpeli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Rusnani Binti Yahya, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Khirrul Nafis Bin Bahaudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nasuha Binti Md Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nasuha Binti Md Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Hazira Binti Mamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Hazira Binti Mamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Fathiyah Binti Ishak , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Hidayah Binti Mat Rifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Hidayah Binti Mat Rifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuratiqha Binti Sahrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Aizam Sazween Binti Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syed Muhammad Adam Bin Syed Hardan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syed Muhammad Adam Bin Syed Hardan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Nadiah Binti Muhammad Diah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Mazlina Binti Arbain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Anisah Binti A.Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Afiqah Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Fadilah Aishah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Lina Solehah Binti Ishak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Khirrul Nafis Bin Bahaudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fathiyah Binti Ishak , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Engku Noor Kamariah Binti Engku Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fara Caya Binti Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Farizah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Farizah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lean Cheng Shim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lean Cheng Shim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Maisarah Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Maisarah Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Mudzakkir Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Mudzakkir Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Lokman Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Nor Amir Bin Rohim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Nor Amir Bin Rohim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nadatul Fateha Binti Hamidon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nadatul Fateha Binti Hamidon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Afizah Bt Mohd Sahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norfarahin Binti Ab Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aina Nadia Binti Ahmad Zabidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amira Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farhanah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Hayati Binti Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Hayati Binti Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Ain Nabila Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Nabila Binti Mohd Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Selinna Binti Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Selinna Binti Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nor Hafizah Binti Wan Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Yii Sung Sung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Farah Diyana Binti Abu Bakar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Siti 'Afiat Binti Jalil, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Farenna Syazwani Binti Madlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Firza Musyira Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Firza Musyira Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Farid Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Affan Bin Mohd Zolkefpeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Affan Bin Mohd Zolkefpeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Hidayah Hawati Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Safiqah Bt Rasul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Safiqah Bt Rasul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Shakira Anisah Binti Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur'Afifah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Padret Selamat Anak George, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Rihatul Wirdaty Athirah Binti Mohamad Gazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Rihatul Wirdaty Athirah Binti Mohamad Gazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Shila Bt Shaharaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Shila Bt Shaharaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Engku Noor Kamariah Binti Engku Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fara Caya Binti Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Masita Binti Herman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Masita Binti Herman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Lokman Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Nor Amir Bin Rohim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Munirah Hanim Bt Saidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Munirah Hanim Bt Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Afizah Bt Mohd Sahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Atikah Binti Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Atikah Binti Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azurine Binti Rusdu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azurine Binti Rusdu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farhanah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syuhada Binti Mohamed Hauza, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syuhada Binti Mohamed Hauza, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Ain Nabila Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Yusrina Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Yusrina Binti Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zurianie Bt Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zurianie Bt Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nurun Naemah Binti Habibollah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Farenna Syazwani Binti Madlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Farid Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Zaidi Zarizat Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Zaidi Zarizat Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Izzuddin Bin Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Izzuddin Bin Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Hidayah Hawati Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nor Amira Idayu Binti Miswadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nor Amira Idayu Binti Miswadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Annisa Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Annisa Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Hanani Binti Hasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Hanani Binti Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Shakira Anisah Binti Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur'Afifah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nuraina Syazana Binti Arif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nuraina Syazana Binti Arif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Padret Selamat Anak George, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Syafiqah Binti Eugene, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Syafiqah Binti Eugene, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Tun Ili Ayuni Bt Ahmad Hariri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2010 Main Supervisor for Noor Asmahani Binti Che Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010

YearDescriptionLevel
2022 Committee Member for PROGRAM IMPAK SOSIAL DIGITAL SKILL FOR YOUTH DEVELOPMENT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 State
2022 Committee Member for PROGRAM 'A BETTER ME IS COMING', Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 State

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 KURSUS PENGGUNAAN SOFTWARE BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
FPTV / MAKMAL BIM, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
17/07/2022 - 23/07/2022
2022 OUTCOME BASED LEARNING
UTHM / GOOGLE MEET
10/04/2022
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / GOOGLE MEET
30/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
11/04/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN BERDASARKAN MQF 02
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA
06/04/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / BILIK SEMINAR, FPTV
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 WEBINAR 2021 SERIES : INNOVATIVE INDUSTRY APPLICATION IN FACTORY AUTOMATION
UTHM / Zoom Platform
08/03/2021
2021 SESI TAKLIMAT PROGRAM VIRTUAL PITCHING FOR SOCIAL IMPACT PROGRAMME (PITCH4SIP)
UTHM / APLIKASI ZOOM
01/03/2021
2021 WEBINAR TAKLIMAT BERKAITAN PERMOHONAN GERAN TUBITAK-MIGHT
UTHM / GOOGLE MEET
25/01/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 BENGKEL UJILARI APLIKASI SISTEM OBE VERSI 4
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, PTTA
22/09/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PENYELARASAN LAPORAN SELF REVIEW (SRR) BAGI AUDIT DALAMAN 2020
UTHM / -
01/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN SISTEM OBE
UTHM / MKU, FPTV
26/08/2020 - 27/08/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES (REPEAT SESSION)
UTHM / -
18/05/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 KURSUS TRANING OF TRAINER (TOT):PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI) BAGI PROGRAM AKADEMIK
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
10/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 5TH INTL BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
UTHM / DTMI, UTHM
26/11/2019
2019 KURSUS INDUKSI PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
20/09/2019 - 21/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / ,
05/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
04/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
02/09/2019
2019 LATIHAN SISTEM E-OBE
UTHM / UTHM
29/07/2019
2019 BENGKEL AKRI
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
15/07/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE SETIAP PROGRAM
UTHM / UTHM
18/06/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL OBE FPTV SEMESTER 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
11/02/2019

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
21ITEX03 Model Baharu Pembangunan Keupayaan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli Dalam Menjana Pendapatan Keluarga Melalui Keusahawanan ITEX'21 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI