Staff Profile

Full NameDR ROHAYU BINTI RODDIN
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN KEJURUTERAAN
Staff Number01320
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN

Areas of Research Interest

1. Tourism
2. Planning
3. Entrepreneurship
4. Indigenous Community
5. Minority
6. Woman

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2016 DOKTOR FALSAFAH PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2003 SARJANA SAINS (PERANCANGAN PELANCONGAN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2001 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

YearDescription
2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2007 - 31/12/2007 Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional
Persatuan Teknik & Vokasional Malaysia
Ahli Kebangsaan

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
1606 Model Transformasi Nilai Komuniti Orang Asli di Malaysia menerusi Pembangunan Pelancongan ke arah Pembangunan Komuniti Lestari Ketua 31/07/2019
A098 Program Educate Malaysia dan Duta Universiti di Bawah Program Transformasi Luar Bandar, Inisiatif Kerjasama Universiti (NBOS4) Ahli 31/12/2018
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/08/2018
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/08/2018
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ketua 28/02/2013
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ahli 31/05/2017
1105 Pengaruh Faktor Sosioekonomi Dan Gunatanah Terhadap Kualiti Sungai Di Daerah Batu Pahat Ahli 30/11/2015
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
0831 Model Latihan Berprestasi Tinggi untuk Kelestarian Pelancongan Desa di Koridor Ekonomi Wilayah Timur Malaysia Ahli 31/12/2013
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012

Publications

Book
HALIZAH AWANG, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, ROHAYU RODDIN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, MAZIANA MOHAMED
(2016) Isu Dalam Pengajaran & Pembelajaran Tvet Di Malaysia, ACTiVE , i, ISBN:9789670764726

« Back