Jabatan Teknologi Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
 
PROF. MADYA Ts. Dr. ROSNIZA BINTI HUSSIN @ ISA

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN BAHAN , THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (2013)
SARJANA KEJURUTERAAN BAHAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : MATERIAL SCIENCES
Field (KPT) : Advanced Materials
Field of Specialization (KPT) : Nano Materials

Thin Fims (advanced deposition- Atomic Layer deposition)
Photocatalytic activity
Nanostructured materials

Thin Films (nanostructured thin films)
Titanium dioxide, Zinc Oxide
Material engineering - ceramic

DateDescription
05/07/2021 - Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
15/03/2021 - 14/03/2025 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Nano Structure and Surface Modification (NanoSurf)
01/05/2018 - 30/04/2023 Penyelidik Kanan
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/07/2021 - 31/12/2022 Ketua Jabatan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Nano Structure and Surface Modification (NanoSurf)

YearDescriptionRoleLevel
2018 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2017 - 9999Microscopy Society Malaysia (MSM) Ahli Kebangsaan
2005 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2023 - 2024Malaysia Board of Technologists (MBOT) Profesional Teknologis Kebangsaan
2021 - 2023Malaysia Board of Technologists (MBOT) Profesional Teknologis Kebangsaan
2018 - 2021Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2008 - 2008Malaysian Nuclear Society (MNS) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Engineering Laboratory I [BDJ27101], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Fundamentals Of Plant Technology [BDJ20403], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Material Science [BDJ10602], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Material Science [BDJ10602], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan Lawatan Penandaarasan Bersama Universiti Malaysia Pahang UPSA untuk Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Operasi Minyak dan Gas (BDG) FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Member for Ahli taskforce Pemurnian Kod Program Dan Kursus Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Logi) dengan Kepujian (BDJ) FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Member for Urusetia Bengkel Outcome Based Education (OBE) Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Loji) dengan Kepujian (BDJ) FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Surface Engineering [BDB41103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Facilitator for Pilot Trial Project "Implementation of Sciendirect Ebook in Classroom Techning and Learning (BNJ10602), Regional director South East Asia Elsevier , Malaysia, January 2022 University
2022 Head for Pemurnian 6 Program Akademik dibawah JTKM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Head for Pemurnian 6 silibus untuk program dibawah JTKM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Management And Professional Ethics [BNJ30702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Management And Professional Ethics [BNR37703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Material Science [BNJ10602], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Material Science [BNJ10602], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Rolling Stock And Traction System [CNR10403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Creativity And Innovation [BNJ10302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Dynamics [BNJ20103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Material Science [BNJ10602], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Rolling Stock And Traction System [CNR10403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Engineering Laboratory I [BNJ27101], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Material Science [BNJ10602], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Material Science [BNJ10602], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Material Science [BNR10102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Rolling Stock And Traction System [CNR10403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Material Science [BNJ10602], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Material Science [BNR10102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Occupational Safety And Health [BNR22502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Rolling Stock And Traction System [CNR10403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Structure And Properties Of Fiber [BNH20102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Engineering Laboratory I [BNJ27101], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Material Science And Technology [BNT10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Material Science For Textile Technologies [BNH10102], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Material Science [BNJ10602], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Material Science [BNR10102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Rolling Stock And Traction System [CNR10403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Mathematics I [BDA14003], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Material Science [BNR10102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Packaging Dynamic System [BNK30703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Plastic Packaging [BNK30403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Rolling Stock And Traction System [CNR10403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Vibration [BNJ30103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Engineering Mathematics I [BDA14003], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Material Science [BNJ10602], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Material Science [BNR10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Materials Characterisation And Testing [MDB10403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Materials Characterization & Testing [CDB10103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Composites [BDB40703], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Materials Characterization [MDB10404], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Materials Characterization [MDB10404], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Materials Characterization [MDB10404], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Materials Testing [BDB40203], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material Science [DAM20803], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Materials Testing [BDB40203], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Polymer And Ceramics [BDB4063], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Static [BDA1023], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Statics [BDA10203], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2009 Engineering Materials Selection [DDA2082], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Material Selection [BDA2042], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Material Science [BDA1602], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Engineering Materials Selection [DDA2082], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Material Science [BDA1602], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Material Sciences [BDA1032], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q552 Effect of the interlamellar anion on MgFeCu-Layered double hydroxide for efficient removal of pharmaceutical environmental contaminants. Ahli 30/06/2025
Q395 Volatile organic compound detection by using zinc oxide Ahli 30/04/2025
K313 Probing the interaction and adsorption kinetic mechanisms of superhydrophobic/superoleophilic modified kapok fiber with Zinc oxide nanostructured coating for separating surfactant-free oil-in water emulsions Ketua 30/04/2024
K188 Synthesis of n-TiO2/ZnO Bilayer prepared by sol-gel as a window layer for p-Cu2O-based heterojunction thin flm solar cell. Ahli 30/11/2023
M028 Development of Retention Liners for Opened-Sytem and Closed-System Transportation. Ahli 30/11/2023
K347 Feasibility Study on used of Retention Liners for Opened-System and Closed-System Transportation. Ahli 31/01/2023
K202 Biosynthesis of zinc oxide nanoparticles by using plant extract Ahli 30/11/2022
K050 A novel approach on fabrication of high strength green carbon foam composite from botanical hydrocarbon champor and carbon whisker. Ahli 31/03/2022
K041 Hydrothermal Alkaline Activation for sustainable and Economical Zeolite Synthesis Ahli 30/09/2021
H357 New Structure Construction of High Transmittance N-TiO2/ZnO Bilayer and P-Cu2O Absorbing Layer for Heterojunction Thin Film Solar Cell Ahli 30/04/2021
H240 Green Synthesis of Nanostructured Zinc Oxide (ZnO)-Titanium Oxide (TiO2) Thin Films For Waste Water Treatment Application Ketua 31/12/2020
T002 Enhancement of phase-inversed membrance via biosynthesized additive Ahli 31/08/2020
H204 The Open Air Electrical-Field Activated Sintering and Forming of Micro-Components Ahli 30/06/2020
M010 Energy Consumption Replacement Research, Water Heat Efficiency and Noise Reduction of Vacuum Cleaner Panasonic Product Ahli 30/06/2020
1587 Investigation on Seashell as Additional Armour for Protective Material. Ahli 31/01/2019
1483 Using Tribologi Technology And Know-How At Titanium Dioxide Digestion Process To Improve Continuous Digester Blade Wear And Degradation Rates Thereby Enhancing Productivity Ahli 28/02/2017
1450 The Use Of Materials Science Knowledge To Sanitaryware And Tableware Manufacturing Process Ketua 31/12/2016
E026 The Effect Of Aqueous Enviroment In Abrasion-Corrosion Of Coating And Thin Film Ahli 31/05/2016
U182 Deposition of Multilayer ZnO/TiO2 and TiO2/ZnO Thin films for Optical Properties Ketua 31/03/2016
E028 An Investigation Of Stainless Steel (SS316L) And Cobalt Chromium (Cocr) Foam For Orthopaedics Application By Using Powder Metallurgy Routes Ahli 31/08/2015
0361 Improvement of High Temperature Corrosion of Ferritic Steel as Interconnector Materials for Fuel Cell with Ion Implantation Technique Ahli 31/05/2010
0166 Synthesis and Characterization of Nano Crystalline Sn02 Ketua 31/12/2005

Book Chapters
Noraini Marsi, Chew Gin Yan, Anika Zafiah Mohd Rus, Siti Zaharah Kunchi Mon, Rosniza Hussain @ Isa, Nurasyikin Misdan and Norirda Mohamed
(2020) Chapter 7: Investigation Of Dyeing Based On Pandanus Amaryllifolius For Superhydrophobic Coating In Cotton Polyester Blended In Textile Application, Green Technology Of Natural Dyes For Sustainable Development On Textile Industry, UTHM , 52, ISBN:9789672389613
Muhammad Haikal Mohd Fodzi, Noraini Marsi, Anika Zafiah Mohd Rus, Amir Khalis, Rosniza Hussin@Isa, Mohd Nazrul Roslan, Shaiful Rizal Masrol, Nur Athirah Huzaisham and Rupashinii Thana Singam
(2019) Performances Of Bio-Green Bag Based Orange Peel With Epoxy-Matrix Processing In Packaging Application, Bio-Green Bags: A Sustainable Alternative To Plastic, UTHM , 70, ISBN:9789672306740
General Publications
Yong Tze Mi, Md Zin Ibrahim, Mohd Faizal Esa, Nor Mazlana Main, Shaiful Rizal Masrol, Rosniza Hussin @ Isa, Abu Hanifah A Jalal
(2020) Bnm 31103 Principles Of Packaging , UTHM , 1, ISBN:-
Dalila Binti Mohd Harun, Nor Afzanizam Samiran, Yong Tze Mei, Rosniza Hussin@Isa, Siti Aida Binti Ibrahim, Mohd Fuad Yasak, Nurhafizzah Hassan.
(2020) Engineering Laboratory 1, UTHM , 1, ISBN:-
Rosniza Binti Hussin @ Isa
(2008) Engineering Materials Science (Bda 1032/Bda 1602), UTHM
Rosniza Binti Hussin @ Isa
(2007) Makmal Kejuruteraan Bahan, Pejabat penerbit UTHM
Journal
Nurliyana Mohamad Arifin, Fariza Mohamad , Rosniza Hussin, Anis Zafirah Mohd Ismail, Shazleen Ahmad Ramli , Norazlina Ahmad, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Mohd Zainizan Sahdan, Mohd Zamzuri Mohammad Zain and Masanobu Izaki
(2023) Annealing Treatment On Homogenous N-Tio2/Zno Bilayer Thin Film Deposition As Window Layer For P-Cu2o-Based Heterostructure Thin Film, COATINGS, MDPI , 1, 206, ISSN:20796412
Syamsutajri Syamsol Bahri, Zawati Harun, Wan Norhayati Wan Salleh, Rosniza Hussin, Nur Hanis Hayati Hairom, Noor Hasliza Kamaruddin, Hatijah Basri, Nurul Izwanie Rasli, Afiqah Rosman, Mohd Riduan Jamaluddin, Ainun Rahmahwati Ainuddin
(2023) Green Synthesis And Characterization Of Fe Doped Tio2 Nanoparticles Using Lawsonia Inermis Leaf Aqueous Extracts As Reductant For Photocatalytic Activity , ASEAN ENGINEERING JOURNAL, PENERBIT UTM PRESS , 9, 141, ISSN:25869159
Nur Wahidatul Roslizan, Rosniza Hussin*, Hasmaliza Mohamad, Nor Mazlana Main, Siti Aida Ibrahim, Zawati Harun
(2022) Effect Of Chitosan And Rice Starch Coating On The Kraft Paper, EMERGING ADVANCES IN INTEGRATED TECHNOLOGY, UTHM , 7, 44, ISSN:27735540
R. Hussin, F. Hanafi, R.A. Rashid, Z. Harun, Z. Kamdi, S.A. Ibrahim, A.R. Ainuddin, W. Rahman, A.M. Leman
(2022) Structured Analysis Of Nanostructured Zinc Oxide (Zno) Thin Films Deposited By Sol-Gel, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER SCI PAS , 6, 1055, ISSN:17333490
M. Nagentrau, A.L. Mohd Tobi, S. Jamian, Y. Otsuka, R. Hussin
(2021) Delamination-Fretting Wear Failure Evaluation At Hap-Ti-6al¿4v Interface Of Uncemented Artificial Hip Implant, JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS, ELSEVIER , 10, 1, ISSN:17516161
Nurliyana Mohamad Arifin, Fariza Mohamad, Rosniza Hussin, Anis Zafirah Mohd Ismail, Shazleen Ahmad Ramli, Norazlina Ahmad, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Mohd Zainizan Sahdan, Mohd Zamzuri Mohammad Zain & Masanobu Izaki
(2021) Development Of Homogenous N-Tio2/Zno Bilayer/P-Cu2o Heterostructure Thin Film, JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SPRINGER , 11, 224, ISSN:09280707
Faiz Hafeez Azhar, Zawati Harun, Muhamad Zaini Yunos, Siti Aida Ibrahim, Rosniza Hussin, Siti Salwa Alias, Siti Khadijah Hubadillah, Tijjani Abdullahi
(2021) The Effect Of Unique Structural Flower-Like Tio2 Towards Polysulfone Mixed Matrix Membrane As Efficient Antifouling And Antibacterial For Humic Acid Removal, JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, SPRINGER , 8, 1, ISSN:10229760
Noor Hasliza Kamarudin, Zawati Harun, Rosniza Hussain, Mohd Riduan Jamalludin, Siti Khadijah Hubadillah, Siti Salwa Alias, Syamsutajri Syamsul Bahri, Nursuhailizah Sazali, Siti Hajar Mohd Akhair
(2021) Toughening Of Ceramic Shell Mould With Rice Husk Fiber (Csm-Rh) To Improve Strength Property And Mould Performance, EMERGING ADVANCES IN INTEGRATED TECHNOLOGY, UTHM , 11, 43, ISSN:27735540
Rosniza HUSSIN, Nur Syahraain ZULKIFLEE, Zakiah KAMDI, Ainun Rahmahwati AINUDDIN, Zawati HARUN and Mohamed Nasrul MOHAMED HATTA
(2020) Photocatalytic Activity Of Bilayer Tio2/Zno And Zno Tio2 Thin Films, MATERIALS SCIENCE FORUM, SCIENTIFIC.NET , 9, 411, ISSN:16629752
Alex Shee YIN NING1, Z. KAMDI, A. R. AINUDDIN, R. HUSSIN and S.A IBRAHIM
(2020) Tungsten Carbide-Nickel (Wc-Ni) Coating As Potential Wear And Corrosion Protection For Metal, MATERIALS SCIENCE FORUM, SCIENTIFIC.NET , 9, 286, ISSN:16629752
S. Natrah, R. Hussin and A. B. Aramjat
(2019) Effects Of Soda-Lime-Silica Glass And Borax Decahydrate As Alternative Fluxing Agents On The Stoneware Physico-Mechanical Properties, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE AND MECHANICAL ENGINEERING, UMP Publisher , 6, 6649, ISSN:2229-864
Mohamad Luqman Harith Abu Mansor, Muhamad Zaini Yunos, Zawati Harun, Mohamed Nasrul Mohamed Hatta, Rosniza Hussin, Azlinnorazia Ahmad, Aina Syazwana Zulkefli
(2019) Rheological And Thermodynamic Behaviour Of Psf/Zno: Effect Of Zinc Oxide, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 8, 119, ISSN:26007916
Noraini Marsi, Rupashinii A/P Thana Singam, Anika Zafiah Mohd Rus, Siti Nur Najiha Nor Bahari, Bachik Abu Bakar, Dalila Mohd Harun, Nor Mazlana Main, Md Zin Ibrahim, Rosniza Hussin @ Isa, Nofrizalidris Darlis
(2019) The Characterization Of Beetroot Pigment As Surface Coating, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WARSE , 11, 121, ISSN:22783091
Yogendren Nagarajan, Novin Kumar Vijayan, Ainun Rahmahwati Ainuddin, and Rosniza Hussin
(2019) The Effect Of Ph Condition On Zinc Oxide Growth Fabrication Using Flexible Substrate , TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT, THE MATTINGLEY PUBLISHING CO., INC. , 12, 741, ISSN:01934120
Syamsutajri Syamsul Bahri , Zawati Harun , Wan Norhayati Wan Sallehb, Muhammad Nur Hakim Abd Kadir , Norazlianie Sazali , Rosniza Hussin , Hatijah Basri
(2019) The Influence Of Fe Doped Tio2 As Inorganic Additive On The Properties Of Polysulfone Ultrafitration Membrane, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES , UTM , 3, 725, ISSN:22895981
M. Luqman Harith Abu Mansor, Rosniza Hussin, Zakiah Kamdi, Ainun Rahmahwati Ainuddin, Siti Aida Ibrahim, Mohamed Nasrul Mohamed Hatta, Muhamad Zaini Yunos
(2018) Deposition And Characterization Of Cobalt Doped Titanium Dioxide Thin Films Using Sol-Gel Method, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 61, ISSN:26007924
Siti Aida Ibrahim, Abdul Hadi Zainal Alam, Rosniza Hussin, Zakiah Kamdi, Mohamed Nasrul Mohamed Hatta, Ainun Rahmahwati Ainuddin and Muhamad Zaini Yunos
(2018) Effect Of Calcination Temperature On (N, Fe) Doped Tio2 Nanoparticles, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 6, 44, ISSN:22298460
Kamarul Azhar Kamarudin, Mohamed Nasrul Mohamed Hatta, Ranjhini Anpalagan, Al Emran Ismail, Noor Wahida Ab Baba, Mohd Khir Mohd Noor, Rosniza Hussin, Ahmad Sufian Abdullah
(2018) Seashell Structure Under Binder Influence , JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, AKADEMIA BARU , 3, 122, ISSN:22897879
Faiz Hafeez Azhar , Zawati Harun, Muhamad Zaini Yunos , Azlinorazia Ahmad , Siti Hajar Mohd Akhair , Raja Adibah Raja Ahmad , Abdul Qaiyyum Abd Rashid , Rosniza Hussin , Siti Aida Ibrahim, Mohd Khairul Ahmad
(2018) Significant Effect Of Concentration Ratio In Synthesizing Titania Nanoflowers (Tnf) Powder Via Facile Hydrothermal Method, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, Universiti Teknologi Malaysia , 9, 397, ISSN:2289599X
M N M Hatta, M S Hashim, R Hussin, S Aida, Z Kamdi, AR Ainuddin and MZ Yunos
(2017) Synthesis Of Carbon Nanostructures From High Density Polyethylene (Hdpe) And Polyethylene Terephthalate (Pet) Waste By Chemical Vapour Deposition, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, Institute of Physics Publishing , 10, 1, ISSN:17426588
M N M Hatta, M S Hashim, R Hussin, S Aida, Z Kamdi, AR Ainuddin and MZ Yunos
(2017) Synthesis Of Carbon Nanostructures From High Density Polyethylene (Hdpe) And Polyethylene Terephthalate (Pet) Waste By Chemical Vapour Deposition , JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES , IOP Publishing Ltd , 10, 1, ISSN:17426588
Ainun Rahmahwati Ainuddin
(2017) The Effect Of Water Bath Temperature During Electrochemical Deposition Of Zinc Oxide, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 84, ISSN:22298460
Nur Syahraain Zulkiflee, Rosniza Hussin, Jumrah Halim, Mohd Izham Ibrahim, Mohamad Zulhafizi Zainal, Shahzua Nizam and Suhailah Abdul Rahman
(2016) Characterization Of Tio2, Zno, And Tio2/Zno Thin Films Prepared By Sol-Gel Method, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , 7633, ISSN:18196608
Rosniza Hussin, Kwang Leong Choy, and Xianghui Hou
(2016) Deposited Tio2 Thin Films By Atomic Layer Deposition (Ald) For Optical Properties, APRPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 11, 7533, ISSN:181996608
R.Hussin, K.L.Choy, And X.Hou.
(2016) Growth Of Tio2 Thin Films By Atomic Layer Deposition (Ald) , ADVANCED MATERIALS RESEARCH , Trans Tech Publication Ltd , 1, 352, ISSN:1662-8985
R. Hussin, K.L.Choy, And X. Hou.
(2015) The Effect Of Substrate On Tio2 Thin Films Deposited By Atomic Layer Deposition (Ald), ADVANCED MATERIALS RESEARCH , Trans Tech Publication Ltd , 3, 147, ISSN:978-3-03835-409
Hussin, R., Choy, K.-L., Hou, X.
(2014) Fabrication Of Multilayer Zno/Tio2/Zno Thin Films With Enhancement Of Optical Properties By Atomic Layer Deposition (Ald) , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publication Ltd , 1, 916, ISSN:16609336
Rosniza Hussin, Xianghui Hou and Kwang-Leong Choy
(2012) Growth Of Zno Thin Films On Silicon Substrates By Atomic Layer Deposition , DEFECT AND DIFFUSION FORUM, Trans Tech Publications, Switzerlan , 7, 159, ISSN:16629507
Rosniza Hussin, Kwang-Leong Choy, and Xianghui Hou
(2011) Enhancement Of Crystallinity And Optical Properties Of Bilayer Tio 2/Zno Thin Films Prepared By Atomic Layer Deposition , JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, American Scienti¿c Publishers , 9, 8143, ISSN:153348
Media Digital
Siti Aida Ibrahim
(2021) Chapter 2.3 B (Apf Calculation), youtube , ISBN:-
Siti Aida Ibrahim & Rosniza Isa
(2021) Chapter 2.3 C (Density Computation), youtube , ISBN:-
Tengku Nur Azila binti Raja Mamat, Zuliazura binti Mohd Salleh, Rosniza binti Hussin @ Isa
(2021) Creative Problem Solving (Cps), You Tube , ISBN:-
Tengku Nur Azila binti Raja Mamat, Zuliazura binti Mohd Salleh, Rosniza binti Hussin @ Isa
(2021) Creativity Assessment, You Tube , ISBN:-
Yong Tze Mi, Nur Aini Binti Mohd Arish @ Arshad, Mohd Syafiq Syazwan Bin Mustafa, Wan Amizah Wan Junus, Sumaiya Binti Mashori, Nor Aira Binti Zambri, Mohd Shamian Bin Zainal, Norirda binti Mohamed, Rosniza binti Husin@Isa, Nik Normunira binti Hassan, 'Aisyah Binti Mohamed Rehan, Zuraidah Binti Ngadiron, Razlin Binti Abd Rashid, Jumadi Bin Abdul Sukor & Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli
(2021) Obe For Ftk Student Sem2 20202021, YouTube , ISBN:-
Muhammad A'imullah bin Abdullah, Mirza Basyir bin Rodhuan, Rosniza binti Hussin@Isa, Muhammad Farid bin Shaari, Syabillah bin Sulaiman
(2021) Uthm (Ftk) Bachelor Of Mechanical Engineering Technology (Automotive) , Youtube , ISBN:-
Muhammad A'imullah bin Abdullah, Mirza Basyir bin Rodhuan, Rosniza binti Hussin@Isa, Muhammad Farid bin Shaari, Rahim bin Jamian,
(2021) Uthm (Ftk) Bachelor Of Mechanical Engineering Technology (Manufacturing), Youtube , ISBN:-
Muhammad A'imullah bin Abdullah, Mirza Basyir bin Rodhuan, Rosniza binti Hussin@Isa, Muhammad Farid bin Shaari, Zuliazura binti Mohd Salleh
(2021) Uthm (Ftk) Bachelor Of Mechanical Engineering Technology (Plant) , Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Amir Haidhar, Rosniza Hussin*
(2023) Kapok (Ceiba Pentandra (L.) Fiber For Removal Of Spilled Oil, UTHM , 495, ISBN:27735303
Zaidi Malik, Siti Aida Ibrahim* , Ainun Rahmahwati Ainuddin, Rosniza Hussin and Zakiah Kamdi
(2022) Comparative Study Of Fe,N-Tio2 Photocatalysts Under Uv Light Irradiation , TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 406, ISBN:16629795
R.Hussin* M.H Razali, A. R. Ainuddin2c , Z.Kamdi, S.A Ibrahim and Z. Harun
(2022) Green Synthesis Of Nanostructured Zinc Oxide (Zno) - Titanium Dioxide (Tio2) Thin Films, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SWITZERLAND , 570, ISBN:16629795
AINUN RAHMAHWATI Ainuddin, SITI SARAH MOHD Ismail, ZAKIAH Kamdi, ROSNIZA Hussin and SITI AIDA Ibrahim
(2022) Growth Of Nanostructured Zinc Oxide On Flexible Conductive Substrate: A Review , TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SWITZERLAND , 271, ISBN:16629795
Adam Danial, Rosniza Hussin*
(2022) Study The Hydrophobicity/Oleophilicity Properties Of Kapok Fibre And Its Performance In Diesel/Water Filtration, UTHM , 868, ISBN:27735303
R Hussin, S Z S Anuar2 , S A Ibharim Z Kamdi, A R Ainuddin and Z Harun
(2021) Deposition Of Zno-Al (Azo) Thin Films For Optical Properties, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 020198-1, ISBN:9780735440913
Faiz Hafeez Azhar, Zawati Harun, Siti Khadijah Hubadillah, Raja Adibah Raja Ahmad, Norsuhailizah Sazali, Syamsutajri Syamsul Bahri, Siti Aida Ibrahim, Rosniza Hussin
(2021) Fabrication Of Mixed Matrix Membrane Containing Chlorophyll Extracted From Spinach For Humic Acid Removal, ELSEVIER , 2058, ISBN:22147853
Raja Adibah Raja Ahmad, Zawati Harun, Faiz Hafeez Azhar, Rosniza Hussin, Mohamad Faiz Mohd Zin, Norsuhailizah Sazali, Syamsutajri Syamsul Bahri, Mohd Riduan Jamaluddin, Nurasyikin Misdan, Zakiah Kamdi, Nur Hanis Hayati Hairom
(2021) Polymer Mixed Membrane With Microflower Tio2 As Additive For Photocatalyst In Organic Compound, ELSEVIER , 2122, ISBN:22147853
Hui Ling Teoh, Siti Aida Ibrahim, Ainun Rahmahwati Ainuddin, Rosniza Hussin, and Zakiah Kamdi
(2021) Preparation Of Composite Banana Peel-Tio2 For Methyl Orange Dyes Removal, IOP PUBLISHING , 012030, ISBN:17426596
Muhammad Adam Bukhori Hamidon, Rosniza Hussin
(2021) Superhydrophobicity Of Kapok Fiber And Its Performance In Oily Water, UTHM , 694, ISBN:27735303
Norsuhailizah Sazali, Zawati Harun, Faiz Hafeez Azhar, Syamsutajri Syamsol Bahri, Raja Puteri Nurul Adibah Raja Ahmad, Rosniza Hussin, Nurasyikin Misdan
(2021) The Effect Of Various Molarity Sodium Hydroxide (Naoh) On The Hydrosodalite Formation From Synthesis Of Johor Kaolin, Malaysia By Hydrothermal Method, ELSEVIER , 2045, ISBN:22147853
Nur Akmal Adib Zol, Rosniza Hussin
(2021) The Study Of Super Hydrophobicity Of Kapok Fibre And Its Performance, UTHM , 823, ISBN:27735303
Ranjhini Anpalagan, Kamarul-Azhar Kamarudin , Mohamed Nasrul Mohamed Hatta , Rosniza Hussin3 , Zaleha Mohamad
(2020) Effect Of Mechanical Properties Under Temperature Influence And Sucrose Composition On Cockleshell Structure., IOP , 1, ISBN:1010881757
Norfatihah Abdul Rashid, Zuliazura Mohd Salleh, Rosniza Hussin, and Razlin Abd Rashid
(2020) Simulation On The Effect Of Fluid Velocity On The Flow And Structure Performance Of The Pipeline In Uthm Biodiesel Pilot Plant, UTHM , 438, ISBN:27735303
Karthigeyen a/l Ramachandran, Rosniza Hussin, Zuliazura Mohd Salleh and Razlin Abd Rashid
(2020) The Design Of Air Exchanger Device (Aed) To Generate Electricity From Waste Air Conditioning Exhaust (Wace), UTHM , 458, ISBN:2773 5303
Z. Kamdi, A. R. Ainuddin, R. Hussin, and S. A. Ibrahim
(2019) Corrosion Behavior Of Tungsten Carbide-Nickel Weld-Overlay, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 020098-1, ISBN:9780735417960
Ainun Rahmahwati Ainuddin, Kuganesawaran a/l Kalidasan, Zakiah Kamdi, Siti Aida Ibrahim, Rosniza Hussin and Thuwaibah Mohd Junaid
(2019) The Effect Of Zinc Oxide Nanostructure On The Antibacterial Activity, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 020094-1, ISBN:9780735417960
Rosniza Hussin, Go Hock Seng , Nur Syahraain Zulkiflee, Zawati Harun ,Mohamed Nasrul Mohamed Hatta, and Muhamad Zaini Yunos
(2019) Zno/Tio2 Thin Films For Photocatalytic Application, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735417
A R Ainuddin, M Z Yup, Z Kamdi, R Hussin and S A Ibrahim,
(2018) Effects Of Ag Dopant And Ultraviolet Irradiation On Structural Properties Of Zinc Oxide Nanostructures, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 020071 -1, ISBN:9780735417717
Hussin R, Choy KL, Hou X.
(2018) Enhancement Of Crystallinity And Optical Properties Of Bilayer Tio2/Zno Thin Films Prepared By Atomic Layer Deposition., AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS , 8143
Kamarul Azhar Kamarudin, Mohamed Nasrul Mohamed Hatta, Noor Wahida Ab Baba, Rosniza Hussin, Al Emran Ismail
(2017) Binder Effect On Seashell Structure, AIP PUBLISHING , 020076, ISBN:9780735415737
Siti Natrah ABDUL BAKIL, Rosniza HUSSIN and Abu Bakar ARAMJAT
(2017) Effects Of Soda Lime Silicate Content On Industrial Stoneware Bodies Prepared By Pressing Method, TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 71, ISBN:9783035710298
SITI NATRAH ABD BAKIL, ROSNIZA HUSSIN AND ABU BAKAR ARAMJAT
(2017) Influent Of Borax Decahydrate Composition As Additional Flux Into Stoneware Bodies , INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
ROSNIZA HUSSIN, AND M. ASRI HUSIN
(2017) Nanostructure Of Aluminium (Al) - Doped Zinc Oxide (Azo) Thin Films, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:978-073541589-8
Nur Syahraain ZULKIFLEE, Rosniza HUSSIN, Hasrul YAHYA
(2017) Structural And Optical Characterization Of Tio2/Zno Thin Films Prepared By Sol-Gel Method , TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 290, ISBN:9783035710298
Zulkiflee N.S., Hussin R.
(2016) Effect Of Temperature On Tio2/Zno Nanostructure Thin Films, trans tech publisher , 262 , ISBN:02555476
F. M. Noor, M. I. M. Zain, K. R. Jamaludin, R. Hussin, Z. Kamdi, A. Ismail, S. Ahmad, H. Taib
(2013) Potassium Bromide As Space Holder For Titanium Foam Preparation, Trans Tech Publications, Switzerland , 922 , ISBN:978-303785933-9
Rosniza Binti Hussin @ Isa
(2009) Nanocrystalline Sno2 Via Chemical Precipitation Method
Rosniza Binti Hussin @ Isa
(2009) The Development Of Fe-Cr Based Alloys Using Powder Metallurgy, USM
Rosniza Binti Hussin @ Isa
(2008) Effect Of Sintering Temperature On Synthesis And Characterization Of Nanocrystalline Tin Oxide (Sno2)
Rosniza Binti Hussin @ Isa
(2008) The Study On The Effect Of Surface Treatment In Interconnected Materials For Fuel Cell
Rosniza Binti Hussin @ Isa
(2007) Synthesis And Characterization Of Nanocrystalline Tin Oxide (Sno2)

YearDescriptionLevel
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai Moderasi Thesis Bagi Projek Sarjana Muda 2 Sem II 2023/2024 FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Referee for HAKIM PERTANDINGAN INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2023 (RISE 2023) ANJURAN PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 International
2023Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) TAHUN 2023 PERINGKAT DALAM UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2022 for Projek program keusahawan social bersama komuniti (Program dibawah Yayasan Al-Ulya Pagoh, UTHM Holding , Malaysia, January 2022 District
2022Member for Projek Perundingan Program Keusahawanan Sosial Fasa2 Di Bawah Yayasan Al-Ulya Pagoh, UTHM Holding, Malaysia, March 2022 District

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI BAGI PEMBENTANGAN PROPOSAL PELAJAR PROGRAM DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI PROPOSAL PSM BAGI PROJEK SARJANA MUDA 1 SEMESTER II SESI 2022/2023 FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023
2023 Assessor / Reviewer for Reviewer "Journal of the Australian Ceramic Society", Journals Editorial Office Springer, Australia, June 2023
2023 Co-Supervisor for Mohamad Nashri Izzudin Bin Mohd Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Hafiz Bin Ahmad Fizar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Hafiz Bin Ahmad Fizar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Sahli Bin Abdol Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Sahli Bin Abdol Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hassan Basri Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hassan Basri Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ikhmal Iskandar Bin Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ikhmal Iskandar Bin Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Hairie Bin Rohalin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Hairie Bin Rohalin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Zahin Azhari Bin Zairil Aznin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Zahin Azhari Bin Zairil Aznin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Afiq Tajuddin Bin Mohamad Afandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Pemeriksa dalam Thesis Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI INOVASI UNTUK INTERNATIONAL CONFERENCE IN ACTION RESEARCH AND INNOVATION IN EDUCATIONAL PEDAGOGY 2023 (ICARIEP 2023), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) , Malaysia, March 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Amir Haidhar Bin Daud, Pengerang Refining Company (Prefchem), 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Noor Akmal Bin Mohammad Noor, Natural Oleochemicals Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Noor Fasya Fashihah Binti Khalid, Vance Bioenergy Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Naziefah Binti Zukarmi, Vance Bioenergy Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurul Ain Binti Mohamed, Berg &Amp; Schmidt Nutrition, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Muzameer Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Muzameer Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Arni Syafiqah Binti Mat Sapani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Arni Syafiqah Binti Mat Sapani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Najah Wahidah Binti Zamzam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Najah Wahidah Binti Zamzam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Asy' Syifa Binti Mahifa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for PENYELIA FAKULTI UNTUK KURSUS LATIHAN INDUSTRI FKMP SEMESTER II SESI 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Syaza Qatrunnida Binti Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Syaza Qatrunnida Binti Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Geran FRGS Universiti Fasa 1/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Jawatankuasa Sekepakaran Jawatan Prof Madya, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Co-Supervisor for Mohamad Nashri Izzudin Bin Mohd Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Razin Syakireen Bin Mohd Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Razin Syakireen Bin Mohd Rozi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Hafizi Bin Ahmad Lazim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Hafizi Bin Ahmad Lazim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Cheah Choon Fong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Cheah Choon Fong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Norfirdaus Bin Rustu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Norfirdaus Bin Rustu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Panel Penilai Program Kolokium Penyelidikan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022
2022 External Examiner for External Examiner for PhD Student , UNIMAP , Malaysia, July 2022
2022 Supervisor for Amir Haidhar Bin Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amir Haidhar Bin Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Faiz Hafizi Bin Zabidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Faiz Hafizi Bin Zabidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Ahmad Akmal Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Akmal Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Akif Akmal Hakimi Bin Sahizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Akif Akmal Hakimi Bin Sahizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Eldred Emil Victor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Eldred Emil Victor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faris Syahmi Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faris Syahmi Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amirul Asyraaf Bin Rusdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amirul Asyraaf Bin Rusdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Shannen Loh, Top Glove Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Siti Nurain Binti Mat Isa, Vale Malaysia Minerals Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Siti Nursyuhada Binti Romzimi, Petronas, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Siti Syafrina Nurhidayah Binti Shamsuddin, Petronas Chemical Ethylene Sdn.Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Wan Qistina Shaza Binti Za'Aba, Moseb Engineering Sdn Bhd, 2021
2021 Main Supervisor for Muhammad Adam Bukhori Bin Hamidon, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Raja Puteri Nurul Adibah Binti Raja Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Adam Danial Bin Abd Ghafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Adam Danial Bin Abd Ghafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ikhwan Hamizan Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Zakwan Bin Mohamad Hatta, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Zakwan Bin Mohamad Hatta, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Afiq Daniel Bin Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Afiq Daniel Bin Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Erra Saffirra Binti Sahrel, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Erra Saffirra Binti Sahrel, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Nabilah Binti Md Warith, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ikhwan Hamizan Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jan Eldear Januar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jan Eldear Januar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jimmy Kudi Anak Dagang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jimmy Kudi Anak Dagang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lee Kah Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lee Kah Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mahathir Bin Mahazis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mahathir Bin Mahazis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Adham Bin Salehudin, Petronas Lubricants International, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Adi Imran Bin Mohamad, Petronas, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Che Mohammad Hafizal Muzammil Bin Che Seman, Rotating Expert(M) Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mohamad Shaiful Exwannie Bin Mohd Shariff, Yhill Resources, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nabilah Farhanah Binti Hisham, Hanwha Q Cells, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Adam Bukhori Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Adam Bukhori Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Akmal Adib Bin Zol, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Akmal Adib Bin Zol, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Mohd Faiz Hafeez Bin Azhar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leo Bong Cheng Ik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leo Bong Cheng Ik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nur Irfan Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nur Irfan Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Taufiq Bin Zulkifili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Taufiq Bin Zulkifili, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Zulhairi Bin Mat Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Zulhairi Bin Mat Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nabilah Farhanah Binti Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nabilah Farhanah Binti Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norfatihah Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norfatihah Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Afiq Bin Isamudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Shaiful Exwannie Bin Mohd Shariff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Shaiful Exwannie Bin Mohd Shariff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Hazim Bin Mohd Hanifah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Ezani Amira Binti Hamidun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Nagentrau A/L Muniandy, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Nurliyana Binti Mohamad Arifin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Zulkarnain Bin Yahya, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Fahmi Bin Ahmad Pauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Fahmi Bin Ahmad Pauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anisah Najihah Binti Abd Jalal Bekri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anisah Najihah Binti Abd Jalal Bekri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azirah Adlina Binti Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azirah Adlina Binti Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Bessmond Ho Chee Yeong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Bessmond Ho Chee Yeong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Choong Kai Huan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Choong Kai Huan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chuah Yi Qian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chuah Yi Qian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shahirah Binti Bedu Wahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shahirah Binti Bedu Wahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahirah Binti Serat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahirah Binti Serat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syuhada Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syuhada Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hannisa Fitri Binti Munardi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hannisa Fitri Binti Munardi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Karthigeyen A/L Ramachandran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Karthigeyen A/L Ramachandran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Kasbolah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Kasbolah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Ezani Amira Binti Hamidun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Nabiha Binti Mohammad Isman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Nabiha Binti Mohammad Isman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Wahidatul Farhah Binti Roslizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Wahidatul Farhah Binti Roslizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Syamsutajri Binti Syamsol Bahri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Hui Voon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Hui Voon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tay Jie Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tay Jie Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tengku Shahazilla Binti Tengku Hitam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tengku Shahazilla Binti Tengku Hitam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tiang Ming Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tiang Ming Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Ahmad Bin Wan Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Ahmad Bin Wan Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhd Nazhif Bin Wan Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhd Nazhif Bin Wan Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Yee Qui Fang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Yee Qui Fang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Amirul Akmal Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Luqman Harith Bin Abu Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Aizat Izham Bin Mohd Satria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Esunazira Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Farah Syazwani Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hanisah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hanisah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Zulfadli Bin Yup, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Nor Amirul Hakim Bin Suhairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Syafiq Bin Mohamad Sofian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Syafiq Bin Mohamad Sofian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Syahrulakmal Bin Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nazatul Hasnah Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nazrul Shahfiq Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Ain Ayuni Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Amirul Akmal Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Luqman Harith Bin Abu Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Aizat Izham Bin Mohd Satria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Siti Natrah Bt Abdul Bakil, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Nur Syahraain Binti Zulkiflee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014

YearDescriptionLevel
2023Head for Ketua Unit Protokol Community services Reponsibility (CSR) Fasa 2 Program Wanita Kinabalu 30 Tahun UTHM 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May - September 2023 District
2023Member for PEPAMER DI PAMERAN MAJLIS PERBANDARAN MUAR SEMPENA MAJLIS AMANAT YANG DIPERTUA TAHUN2023 DAN MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG TAHUN 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 District
2022Committee Member for Program Advanced Material and Chracterization Technique 2022 (AMCT2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 National
2022Head for Timbalan Pengarah I-CMEtach 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Speaker for PANEL PENCERAMAH PROGRAM PURSUING BACHELOR 2023: GETTING A BETTER CHOICE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022Speaker for PENCERAMAH PROMOSI KKTM KEMAMAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 State
2022Member for Ahli Jawatankuasa Program Sekolah Angkat : Kem Kecemerlangan Akademik dan Sahsiah Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022 District
2022Member for Pelantikan Fasilitator Program Pemindahan Ilmu KPT dan Khidmat Masyarakat : Teknologi Pemprosesan Nanas dan Jus Nanas di Inap Desa Teratak Warisan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 District
2022Facilitator for Program Pemindahan Ilmu KTP Jus Nanas di Inap Desa , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022 District

YearDescriptionOrganiser
2023 SESI LIBAT SAMA AKADEMI KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI (AKEPT) BERSAMA BAKAT MUDA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 PROGRAM PENDEDAHAN TEKNOLOGI VIRTUAL REALITY (VR)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
08/11/2023
2023 KURSUS PENGURUSAN BAHAN KIMIA SIRI 2
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
09/10/2023 - 11/10/2023
2023 KURSUS KEMASUKAN DATA OBE PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENGOPERASIAN MINYAK DAN GAS (BDG)
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat Kompleks G2 FKMP
05/09/2023
2023 RESEARCH WEEK PTTA 2023 : HOW TO FIND FREE -TO- PUBLISH JOURNAL
UTHM / Microsoft Teams
28/08/2023
2023 INTERNATIONAL CONFERENCE ON X-RAYS & RELATED TECHNIQUES IN RESEARCH & INDUSTRY 2023 (ICXRI2023)
UTM / Dorsett Grand Subang Hotel, Subang Jaya, Selangor
23/08/2023 - 24/08/2023
2023 BENGKEL OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN (BDJ) FKMP
FKMP,UTHM / KOMPLEK FKMP, BLOK G2
21/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 BENGKEL BERSAMA STAKEHOLDER (EXTERNAL EXAMINER - EE): PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN (BDJ)
FKMP,UTHM / Biodiesel Plant, UTHM
07/06/2023 - 08/06/2023
2023 SESI LIBAT SAMA AKADEMI KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI (AKEPT) BERSAMA BAKAT MUDA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BIG STAGE ARAS 2 PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
06/06/2023
2023 KURSUS PENGURUSAN EMOSI: TAK PENAT KE MARAH? DAN BICARA INTEGRITI: BETULKAN YANG BIASA, BIASAKAN YANG BETUL
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BIG STAGE, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
24/05/2023
2023 BENGKEL BERSAMA STAKEHOLDER (INDUSTRIAL ADVISORY PANEL - IAP): PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN (BDJ)
FKMP,UTHM / Biodeisel Plant, UTHM
21/05/2023 - 22/05/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA
21/02/2023
2023 SHARING SESSION ON PACD 2023 PETRONAS - ACADEMIA COLLABORATION DIALOGUE
UTHM / Zoom Meeting
12/02/2023
2023 INDUSTRIAL TALK: PEMASARAN DIGITAL UNTUK USAHAWAN MUDA
UTHM / Auditorium 4, Pagoh Education Hub
25/01/2023
2023 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH FTK SEMESTER 1 SESI 2022/2023
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
01/01/2023 - 03/01/2023
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PERPUSTAKAAN UTHM
13/11/2022
2022 PRA-BENGKEL ARTIKULASI PROGRAM BNL DAN PROGRAM-PROGRAM KKTM KEMAMAN
LAIN-LAIN / MAKMAL E12
28/09/2022 - 29/09/2022
2022 KURSUS REKABENTUK PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN
22/09/2022
2022 PROGRAM PEMINDAHAN ILMU (KTP) DAN KHIDMAT MASYARAKAT (CSR): TEKNOLOGI PEMPROSESAN KORDIAL NANAS & JUS NANAS
UTHM / Inap Desa Teratak Warisan MSL, No.161, Kg Sg Sudah, 83600 Muar, Johor
05/09/2022 - 06/09/2022
2022 WORK BASED LEARNING (WBL) 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
29/08/2022
2022 CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES
FKMP,UTHM / Atas Talian (Virtual Conference)
23/08/2022 - 24/08/2022
2022 WHERE TO PUBLISH : A GUIDE TO FIND THE RIGHT JOURNAL FOR YOUR PUBLICATION
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH UTHM
09/08/2022
2022 PROGRAM INTERNATIONAL SHARING SESSION DARI DELEGASI SMARTEX ERASMUS+
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 UTHM KAMPUS PAGOH
20/07/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN LATIHAN UTHM
UTHM / DEWAN LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
22/06/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (FTK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
19/06/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
14/06/2022 - 15/06/2022
2022 SEMINAR RESEARCH VISIBILITY AND SECURING INTERNATIONAL GRANT
FKMP,UTHM / Bilik Latihan Sri Siantan, Aras 3, Pejabat Pendaftar
08/06/2022
2022 LAWATAN PRA-AKREDITASI ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
26/05/2022
2022 LAWATAN VERIFIKASI AUDIT AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2021, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM (SIRI 1)
FPTV / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
25/05/2022
2022 FTK WEBINAR ON PUBLICATION SERIES 1 EASY WAY IN JOURNAL PUBLICATION
UTHM / Aplikasi Zoom
19/05/2022
2022 BENGKEL ARTIKULASI FTK DAN PPD 2022 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN & PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / Online (Zoom UTHM)
14/03/2022
2022 JERAYAWARA UNIT TERBITAN KHAS PENERBIT UTHM: SEMBANG 1 JAM TERBITAN KHAS
UTHM / GOOGLE MEET
31/01/2022
2022 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCA SISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2021/2022
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
02/01/2022 - 04/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/10/2021 - 07/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 JERAYAWARA PUSAT APEL - SESI PENERANGAN APEL.A BERSAMA PENGURUSAN AKADEMIK DAN STAF FAKULTI
UTHM / DALAM TALIAN - GOOGLE MEET
23/09/2021
2021 MAJLIS BACAAN YASSIN AUDIT ETAC
UTHM / platform online google meet
09/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN LAPORAN PRESTASI GERAN PENYELIDIKAN DANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DPKPT) DI MYGRANTS
UTHM / Pautan Google Meet
11/08/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
08/08/2021 - 09/08/2021
2021 WEBINAR SUPERB SUPERVISOR ROLES, RESPONSIBILITY & RELATIONSHIP
UTHM / https://meet.google.com/rup-yoze-gmw
29/07/2021
2021 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR LI SEM 2 2020/2021 FTK UTHM
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
26/07/2021
2021 PROGRAM WITH ADJUNCT PROFESSOR JTKM FTK OPTIMIZING TECHNOPRENEUSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH
UTHM / Zoom online
04/07/2021
2021 SESI TAKLIMAT RESEARCH ENHANCED - STRUCTURED INTERNSHIP PROGRAMME (RE-SIP) FTK 2021
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
16/06/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 2 SESI 2020/2021
UTHM / google meet platform
13/06/2021 - 15/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 SYDNEY KNOWLEDGE PROFILE STREAMLINING TALK
UTHM / Online Zoom UTHM
06/05/2021
2021 KURSUS MICROSOFT TEAMS DAN OFFICE 365
UTHM / Online (Google Meet)
03/05/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 SESI PERKONGSIAN ILMU : PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP)
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
12/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 CERAMAH PENERBITAN BUKU DAN MODUL
UTHM / ZOOM MEET
15/03/2021
2021 PROGRAM PEMERKASAAN KOMPETENSI PELAJAR FTK: LALUAN KERJAYA UNTUK MENJADI JURUTERA PROFESIONAL
UTHM / Online googlee meet: https://meet.google.com/hnk-wjnn-cuk
15/03/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 BENGKEL TASKFORCE DOKUMEN AUDIT ETAC 2021, BAGI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN (BNL), FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / Atas Talian - Google Meet: https:// meet.google.com/aps-ckpc-gkr
15/02/2021
2021 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN ENGINEERING & TECHNOLOGY 2021 (ICONGETECH)
LAIN-LAIN / Aseania Resort Langkawi, Malaysia
04/02/2021 - 05/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / ZOOM
12/01/2021
2021 PROGRAM KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 1 SESI 2020/2021
UTHM / -
10/01/2021 - 11/01/2021
2020 HOW TO DESIGN ASSESSMENT IN ACCORDANCE TO ETAC PRINCIPLES
UTHM / GOOGLE MEET
24/11/2020
2020 ONLINE ASSESMENT BEST PRACTICE : THE COURSE SESSION 4 AND 5
UTHM / GOOGLE MEET
08/11/2020
2020 ONLINE ASSESMENT BEST PRACTICE :THE COOURSE SESSION 1, 2 AND 3
UTHM / GOOGLE CLASSROOM
05/11/2020
2020 WORK EFFICIENTLY WITH POWERPOINT 365 (REPEAT)
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
07/10/2020
2020 SCREENCASTING USING LOOM
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
19/08/2020
2020 MARKING MADE EASY (BEGINNER)
UTHM / -
15/06/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN 2020 INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI (I2E)
UTHM / KSL HOTEL & RESORT, JOHOR BAHRU
05/03/2020 - 07/03/2020
2020 TAKLIMAT DAN BENGKEL PENULISAN PROPOSAL FRGS
UTHM / UTHM PAGOH
28/01/2020
2020 SEMINAR TEACHING FOR MEANINGFUL LEARNING UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
20/01/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL UTHM (SIRI 2)
UTHM / MAKMAL KOMPUTER PTM 1
09/01/2020

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2014THE USE OF MATERIALS SCIENCES KNOWLEDGE TO IMPROVE SANITARY AND TABLE WARE MANUFACTURING PROCESSKETUA43,000.00

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2023 INTERNATIONAL RESEARCH & INNOVATION TECHNOLOGY COMPETITION (i- RITEC 2023) SLIVER AWARD
SILVER
FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGYANTARABANGSA
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI