PROF. Ts. Dr. ROSZIATI BINTI IBRAHIM
VK6 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PROF. Ts. Dr. ROSZIATI BINTI IBRAHIM

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN PERISIAN , QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (2000)
SARJANA SAINS (MATEMATIK KOMPUTER) , UNIVERSITY OF ADELAIDE (1992)
SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KOMPUTER) , UNIVERSITY OF ADELAIDE (1990)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)
Field (KPT) : Software Engineering
Field of Specialization (KPT) : Information, Computer and Communication Technology

Software Specification
Image Processing
Software Testing
Data Engineering

DateDescription
01/06/2022 - 31/05/2024 Pengerusi Majlis Profesor
Pejabat Canselori, Pejabat Naib Canselor
25/04/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Software Engineering Research Group (SeRG)
01/01/2019 - 31/12/2020 Penyelidik Kanan
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Software Engineering Research Group (SeRG)
16/02/2016 - 15/02/2018 Dekan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D)
01/10/2016 - 30/11/2016 Menjalankan Tugas (Timbalan Naib Canselor)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
16/02/2015 - 15/02/2016 Dekan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D)
16/02/2013 - 15/02/2015 Dekan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D)
01/07/2011 - 30/06/2013 Dekan
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Bahagian Pentadbiran
01/11/2009 - 30/06/2011 Dekan
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Bahagian Pentadbiran
01/05/2008 - 31/07/2008 Timbalan Pengarah
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Inovasi, Pengkomersilan Dan Perundingan (ICC)
01/05/2006 - 30/04/2008 Timbalan Pengarah
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Inovasi, Pengkomersilan Dan Perundingan (ICC)

VK6 Profesor

YearDescriptionRoleLevel
05/04/2020 - 04/04/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
04/04/2022 - 04/04/2023 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Ahli Kebangsaan
04/04/2021 - 04/04/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
ahli Kebangsaan
05/04/2020 - 04/04/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
ahli biasa Kebangsaan
01/01/2004 - 31/12/2004 Association for Computing Machinery (ACM)
ACM
Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2022 Advanced Software Development [CIE10603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Pembangunan Kursus untuk Program Baharu (MIO), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Research Methodology [KIT11103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PIT11103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Advanced Software Development [CIE10603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [CIC10203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KIT11103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KIT11113], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PIT11103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PIT11113], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Special Topics In Software Engineering [BIE33503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Advanced Formal Method [CIE10803], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Assessor / Reviewer, Jabatan Pendidikan Tinggi, Malaysia, January 2020 Goverment
2020 Formal Method [BIE33403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Object - Oriented Software Development [CIE10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [CIC10203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [CIC10203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KIT11103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KIT11113], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PIT11100], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PIT11103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PIT11110], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PIT11113], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Special Topics In Software Engineering [BIE33503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Formal Methods [CIE10303], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Object - Oriented Software Development [CIE10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [CIC10203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Special Topics In Software Engineering [BIE33503], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Formal Methods [CIE10303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Object - Oriented Software Development [CIE10103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [CIC10203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [CIC10203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Research Methodology [CIC10203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Software Verification & Validation [CIE10403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Formal Methods [CIE10303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Formal Methods [CIE10303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Object - Oriented Software Development [CIE10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Formal Methods [CIE10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Object - Oriented Software Development [CIE10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Object Oriented Programming [BIT20603], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Research Methodology [CIC10203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Ict Research Methodology [KIT11100], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Ict Research Methodology [KIT11110], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Object Oriented Programming [BIT2063], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Object Oriented Programming [BIT2063], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Object Oriented Programming [BIT2063], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Software Engineering [BIT10103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Software Engineering [BIT1013], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Computer Programming [BIT1033], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Project Research Methodology [BIT3343], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Requirement Analysis And Software Specifications [BIT3143], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Project Research Methodology [BIT3343], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Requirement Analysis And Software Specifications [BIT3143], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K420 A Hybrid Sine-Cosine algorithm for improve combinatorial t- way test suite generation Ahli 31/08/2025
K421 A Hybrid String Distance and Dissimilarity Approach for Test Case Prioritization for Software Product Line Ahli 31/08/2024
K424 Designing a New Hybrid Search-based Testing Approach based on Genetic Algorithm and Serial-Killer Detection Algorithm for Android Application Testing Ahli 31/08/2024
Q051 META-HEURISTIC METHOD USING AN ENHANCEMENT OF BLACK HOLE-BASED OPTIMIZATION FOR SOFTWARE TESTING Ketua 30/04/2024
Q052 Hybrid Technique for Software Testing Using Prioritization Test Cases Ahli 30/04/2024
K388 An Enhanced Glowworm Swarm Optimization Algorithm for Optimizing Machining Surface Roughness Ahli 06/09/2023
M081 Generating Test Cases Automatically from Mobile Application: A Case Study of SENA Mobile Application for the Traffic Light System (TLS); Ketua 30/06/2023
K209 A Collaborative Multi-Nested Monte Carlo Simulation (CM-NMCS) for Dynamic and Distributed Risk Assessment Model in Malaysian Air Pollution Ahli 31/05/2023
K275 A Multi-Dimensional Evaluation for SOA Maturity Model based on the Information Technology, Business Benefits, and Sustainability. Ahli 30/04/2023
K343 DEVELOPMENT OF GSM-IOT-CLOUD BASED SENSORS HUB FOR SURFACE WATER POLLUTION MONITORING AND BIG DATA ANALYTICS Ahli 31/12/2022
H378 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2018 Ahli 31/10/2022
H545 A Hybrid Technique using Mutation Technique and Code Smell Technique for Software Testing Ketua 31/05/2022
H483 Program : Paddy Disease Detection and Classification using Image Processing Projek : System Development for Drone Capability Ketua 31/12/2021
H484 Program : PADDY DISEASE DETECTION AND CLASSIFICATION USING IMAGE PROCESSING Projek : MATHEMATICAL FORMULATION Ahli 31/12/2021
H485 Program :PADDY DISEASE DETECTION AND CLASSIFICATION USING IMAGE PROCESSING Projek :TECHNIQUE DEVELOPMENT Ahli 31/12/2021
K043 Designing a Model for Smart City thru Digital Transformation: A Case Study of Sri Gading Ketua 31/12/2021
K236 Development of Software Requirement Specification (SRS) and Software Design Document (SDD) for TrafficSens System using Reverse Engineering Ahli 31/12/2021
K234 SENA - Model Based Testing (MBT) using Source Codes for Software Testing: A Case Study of Traffic Light System Ketua 30/12/2021
K210 A Hybrid Approach for Fully Automated Software Requirement Specification Technique based on Multi-Agent Systems and Case-based Reasoning Ahli 30/11/2021
H572 Paddy Disease Detection and Classification using Image Processing Ahli 31/07/2021
I018 EPiT : Eclipse Plug-in Tool Ketua 30/06/2021
U663 Integration Of Database For RMS And SMPU Ahli 31/10/2020
1642 AN IMPROVED KEY SCHEDULE ALGORITHM BASED ON THREE DIMENSIONAL (3D) COORDINATE GEOMETRY OF A HYBRID CUBES FOR GENERATING RANDOM CIPHERTEXT Ahli 15/07/2020
U897 Enhancing forensic evidence acquisition process in complex multi stage intrusion in low quality network Ahli 29/02/2020
1640 Enabling a forensically ready environment through forensic-by-design framework and knowledge-based approach to improve forensic acquisitions admissibility in Internet of Things environment Ahli 14/02/2020
1608 An Improved Convolution Neural Network Algorithm Using Wavelet Noise filtering Technique for Violence Video Classification (Tajuk Baru) An Improved Algorithm for Violence Video Classification Using Convolutional Neural Networks(Tajuk Lama) Ahli 31/01/2020
K037 The development of an Eclipse Plug-in tool for automatic generation of test cases from source codes Ketua 31/12/2019
U664 Development Of New Modules For Integrating RMS and SMPU Ahli 30/09/2019
U436 Integrated Research Management System Towards Excellence In Managing Research And Innovation For Sustainable Development Ahli 31/08/2019
D001 A New Classification Algorithm for Digital Mammograms Based On Fuzzy Softset Ahli 16/01/2019
R066 Digital Forensics Investigation using JPEG Analyzer Ahli 28/02/2018
U109 Designing A New Comprehenssion Algorithm using Threshold Predicting Wavelet- Based Technique for better Compression Ratio Ketua 30/09/2017
U110 FUSSCYIER : AN EFFICIENT MAMMOGRAM IMAGES CLASSIFICATION BASED ON FUZZY SOFT SET Ahli 30/09/2017
U494 An adaptiion technique from Web Crawler algorithm for generating test cases of mobile applications Ketua 31/08/2017
A042 Impak Universiti Komprehensif Awam Malaysia Ahli 23/08/2017
U193 A Hybrid Threat-Medelling Approach to Software Security Testing Using Threat Trees and Mis use cases Ketua 30/06/2017
1505 Designing the Software Requirements Framework for Document Changes using a Reverse Engineering Approach to Generate Software Documents from XML Source Codes Ketua 28/02/2017
U308 A Hybrid Approach For Reverse Engineering Mobile Applications Ketua 31/01/2017
U131 Indoor and Outdoor Scene Classification Using Selected Hybrid Features Ahli 01/10/2016
1256 Improving The Efficiency And Reliability Of Usability Testing Ketua 30/06/2016
U259 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2014 Ahli 31/05/2016
1238 The Design of A Model for Energy-Aware Content Adaptation Services Ahli 31/03/2016
1255 Medical Images Classification Using Soft Set Ketua 29/02/2016
U023 Towards QS Stars Rating For UTHM - A Case Study Ahli 30/04/2015
B017 WIRELESS SENSOR FOR AIR POLLUTION PREDICTION Ketua 01/09/2014
1254 The Reusability of UML Meta-Model for Android Applications Ketua 31/08/2014
E006 Designing The New Semantic Web Search Engine Based on 3 Techniques (Ontology, Clustering and Personalization) Ketua 30/06/2014
S019 Development Of An Image Carving Tool For JPEG Intertwined Files With Hidden Messages Detection Ketua 15/10/2013
1159 Automatic Generation Of Software Requirements Specification (SRS) Based On Use Case Diagram And Interaction Diagram Ketua 31/08/2013
0765 Traditional Malay Musical Instruments Sound Processing using Rough Set Theory Ahli 28/02/2013
0738 Finding New Stenography Algorithm to Hide Data in Image Ketua 28/02/2012
S014 Development of A Tool for Checking Conformance of UML Specification Ketua 31/10/2010
0602 Conformance of UML specification Ketua 31/01/2010
0271 Development of Prototype for Measurement of Driver's Fatigue Level Using 3 Factors (eyelid blinking,yawning and red eye effect) Ketua 31/12/2008
0233 An Adaptive Testing Tool for Generating Test Cases from UML Specification Ketua 31/05/2007

Book
Rosziati Ibrahim, Noor Azah Samsudin, Norhalina Senan, Muhammad Aamir
(2021) Object-Oriented Programming And Data Analysis Using Java - Hardcopy, UTHM , 1, ISBN:9789672975160
Rosziati Ibrahim
(2020) Analisis Dan Reka Bentuk Sistem Menggunakan Bahasa Pemodelan Bersepadu (Uml) Dan Gambar Rajah Aliran Data (Dfd), DBP , 1, ISBN:9789834925574
Rosziati Ibrahim, Noor Azah Samsudin, Norhalina Senan and Muhammad Aamir
(2020) Object-Oriented Programming And Data Analysis Using Java, UTHM , 1, ISBN:9789672916581
Rosziati Ibrahim, Sapiee Jamel
(2018) Research Book - Data Engineering And Information Security. Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216582
Rosziati Ibrahim, Sapiee Jamel
(2017) Research Book - Data Engineering And Information Security., UTHM , 1, ISBN:9789672110583
Rosziati Ibrahim
(2014) Project Development Methodology For Computer Science Projects, UTHM , 1, ISBN:978 967 0468 55 6
Rosziati Binti Ibrahim
(2012) Classification Of Pakistani Musical Instruments Using Soft Set, LAP LAMBERT Academic Publishing , 104, ISBN:9783844332605
Khalid Isa
(2009) Penerbitan Multimedia Dan Pembangunan Laman Web, Siri 1 , Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) , 1, ISBN:9789836299611
Khalid Isa
(2009) Penerbitan Multimedia Dan Pembangunan Laman Web, Siri 2, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) , 1, ISBN:9789836299628
Khalid Isa
(2009) Penerbitan Multimedia Dan Pembangunan Laman Web, Siri 3, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) , 1, ISBN:9789836299635
Rosziati Binti Ibrahim
(2008) An Introduction To Object-Oriented Programming With Uml Using Borland C++, UTHM , 1, ISBN:9832963776
Rosziati Binti Ibrahim
(2005) Object-Oriented Programming Using C++ - An Introduction, McGraw Hill (Malaysia) , 1, ISBN:9833219349
Book Chapters
Nur Shahida Othman, Rosziati Ibrahim, Sapiee Jamel
(2020) Sistem Pengurusan Penghuni Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Tajuk-Tajuk Pilihan Dalam Teknologi Maklumat (Koleksi 3), UTHM , 27, ISBN:9789672916345
Siti Fifuni Mohd Tahir, Rosziati Ibrahim, Sapiee Jamel
(2020) Sistem Tempahan Dan Penghantaran Makanan Diddy Pizza, Tajuk-Tajuk Pilihan Dalam Teknologi Maklumat (Koleksi 3), UTHM , 9, ISBN:9789672916345
N.S.A.M Taujuddin, R. Ibrahim, S. Sari
(2019) Medical Image Compression Using Standard Deviation-Based Wavelet Coefficients Thresholding Method , Faculty Of Applied Sciences And Technology Technical Report 2018, UTHM , 117, ISBN:9789672306238
Nik Shahidah Afifi Bt Md Taujuddin, Rosziati Ibrahim
(2015) Enhancement Of Medical Image Compression By Using Threshold Predicting Wavelet-Based Algorithm, Lecture Notes Electrical Engineering, Advance Computer And Communication Technology, Springer International Publishing Switzerland , 755, ISBN:9783319076744
Rosziati Binti Ibrahim
(2009) A Reverse Engineering System Requirements Tool, Recent Advances In Technologies, intechweb.org , 365, ISBN:9789533070179
General Publications
Dr. Mazidah Mat Rejab, Prof. Ts. Dr. Rosziati Ibrahim
(2022) 5g Lebih Lancar , Pantaskan Proses Penyampaian Pendidikan, Berita Harian , 12, ISBN:-
Noor Athirah Muhammed Asri, Rosziati Ibrahim
(2020) Requirements Analysis For Transformation Of Urban District Into Smart City, FKEE , 1, ISBN:-
Rosziati Ibrahim, Noor Athirah Muhammed Asri, Sapiee Jamel
(2020) The Architecture Of Smart City In Malaysia By Utilizing Iots, FKEE , 1, ISBN:-
Journal
Muhammad Asif Saleem, Muhammad Aamir, Rosziati Ibrahim, Norhalina Senan, Tahir Alyas
(2022) An Optimized Convolution Neural Network Architecture For Paddy Disease Classification, COMPUTERS, MATERIALS & CONTINUA, TECH SCIENCE PRESS , 1, 6053, ISSN:15462226
Rosziati Ibrahim, Samah W.G. AbuSalim, Sapiee Jamel, Jahari Abdul Wahab
(2022) Sena Tls-Parser: A Software Testing Tool For Generating Test Cases, (IJACSA) INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, HTTPS://THESAI.ORG/ , 7, 397, ISSN:21565570
Muhammad Afiq Ariffin, Rosziati Ibrahim, Izrulfizal Saufihamizal Ibrahim , Jahari Abdul Wahab
(2022) Test Cases Prioritization Using Ant Colony Optimization And Firefly Algorithm, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TRENDS AND TECHNOLOGY, SEVENTH SENSE RESEARCH GROUP , 3, 22, ISSN:22315381
Rosziati Ibrahim, Nurul Ain Aswini Abdul Jan, Sapiee Jamel, Jahari Abdul Wahab
(2021) Generating Test Cases Using Eclipse Environment ¿ A Case Study Of Mobile Application, (IJACSA) INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, THE SCIENCE AND INFORMATION (SAI) ORGANIZATION , 5, 476, ISSN:21565570
Ali Samad, Hairulnizam Mahdin, Rafaqat Kazmi, Rosziati Ibrahim and Zirawani Baharum
(2021) Multiobjective Test Case Prioritization Using Test Case Effectiveness: Multicriteria Scoring Method, SCIENTIFIC PROGRAMMING, HINDAWI , 7, 1, ISSN:10589244
Ali Samad, Hairulnizam Mahdin, Rafaqut Kazmi, Rosziati Ibrahim
(2021) Regression Test Case Prioritization: A Systematic Literature Review , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, , THE SCIENCE AND INFORMATION ORGANIZATION , 2, 655, ISSN:21565570
Rosziati Ibrahim , N.A.M. Asri, Sapiee Jamel, Jahari Abdul Wahab
(2021) Validation Of Requirements For Transformation Of An Urban District To A Smart City, (IJACSA) INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, HTTPS://THESAI.ORG/ , 7, 322, ISSN:21565570
Norhalina Senan, Muhammad Aamir, Rosziati Ibrahim, Nik Shahidah Afifi bte Md Taujuddin, Wan Hanim Nadrah bte Wan Muda,
(2020) An Efficient Convolutional Neural Network For Paddy Leaf Disease And Pest Classification, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, THE SCIENCE AND INFORMATION (SAI) ORGANIZATION , 7, 116, ISSN:21565570
Samah W.G. AbuSalim, Rosziati Ibrahim, Jahari Abdul Wahab
(2020) Comparative Analysis Between Selective And Non-Selective Mutation Techniques, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING RESEARCH (IJETER), WARSE , 4, 1103, ISSN:23473983
Z. H. Husin, N. S. A. M Taujuddin, R. Ibrahim , S. Sari
(2020) Detection And Classification Of Malaria Parasite Using Morphological Threshold Area Estimation Technique, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 6, 840, ISSN:1943023X
Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda,Yosza Bin Dasril,Rosziati Binti Ibrahim,Nik Shahidah Afifi Binti Md. Taujuddin
(2020) Detection Of Paddy Disease Symptoms: Meta-Analysis Review, SOLID STATE TECHNOLOGY, SOLID STATE TECHNOLOGY , 12, 13990, ISSN:0038111X
N. S. A. M Taujuddin, A.I.A Mazlan, R. Ibrahim, S. Sari, A. R. A Ghani, N. Senan, W.H.N.W Muda
(2020) Detection Of Plant Disease On Leaves Using Blobs Detection And Statistical Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS (IJACSA), SCIENCE AND INFORMATION ORGANIZATION , 9, 407, ISSN:21565570
Rosziati Ibrahim, Ammar Aminuddin Bani Amin , Sapiee Jamel , Jahari Abdul Wahab
(2020) Epit : A Software Testing Tool For Generation Of Test Cases Automatically, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TRENDS AND TECHNOLOGY (IJETT), IJETTJOURNAL.ORG , 7, 8, ISSN:22315381
Tay Wei Han, Rosziati Ibrahim , Samah W.G. AbuSalim, Jahari Abdul Wahab
(2020) Generating Test Cases From Mobile Application Using Depth First Search And Backtracking Techniques, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING RESEARCH , WARSE , 10, 7287, ISSN:23473983
Tay Wei Han , Rosziati Ibrahim , Samah W.G. AbuSalim , Jahari Abdul Wahab
(2020) Generating Test Cases From Mobile Application Using Depth First Search And Backtracking Techniques, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING RESEARCH, IJETER , 10, 7287, ISSN:23473983
Rosziati Ibrahim, Maryam Ahmed, Richi Nayak, Sapiee Jamel
(2020) Reducing Redundancy Of Test Cases Generation Using Code Smell Detection And Refactoring , JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY - COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE, SPRINGER , 3, 367, ISSN:13191578
Salihu I.A., Ibrahim R., Ahmed B.S., Zamli K.Z., Usman A.
(2019) Amoga: A Static-Dynamic Model Generation Strategy For Mobile Apps Testing, IEEE ACCESS, IEEE , 1, 17158, ISSN:21693536
Erie Kresna Andana, Muhaini Othman and Rosziati Ibrahim
(2019) Comparative Analysis Of Text Classification Using Naive Bayes And Support Vector Machine In Detecting Negative Content In Indonesian Twitter, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, warse , 6, 356, ISSN:22783091
Noor Athirah Muhammed Asri , Rosziati Ibrahim , Sapiee Jamel
(2019) Designing A Model For Smart City Through Digital Transformation, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, warse , 6, 345, ISSN:22783091
Norhanim Selamat , Rosziati Ibrahim
(2019) Similarity Syntax Rules Between Dfd And Uml Diagrams;, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, warse , 6, 786, ISSN:22783091
Omotunde, H., Ibrahim, R., Ahmed, M.
(2018) An Optimized Attack Tree Model For Security Test Case Planning And Generation, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY (JATIT), JATIT , 9, 5635, ISSN:19928645
Rosziati Ibrahim, Hannani Aman, Richi Nayak, Sapiee Jamel
(2018) Consistency Check Between Xml Schema And Class Diagram For Document Versioning, INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCED SCIENCE ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY (IJASEIT), Insight Society , 12, 1, ISSN:20885334
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari
(2018) Consolidating Literature For Images Compression And Its Techniques , JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, UTEM , 3, 35, ISSN:21801843
S. Suhaila, Y. Y. Chia, R. Ibrahim, R. Hazli, N. S. A. M. Taujuddin
(2018) New Wavelet Domain Wiener Filter Based Denoising For Poisson Noise Removal In Low-Light Condition Digital Image (Otsu Wie-Wath), JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING (ISSN: 2180-1843), UTeM , 3, 107, ISSN:2180-184
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari
(2018) Quantization Error Minimization By Reducing Median Difference At Quantization Interval Class, JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, Universiti Teknikal Malaysia Melaka , 3, 79, ISSN:21801843
R. Ibrahim, M. Ahmed, R. Nayak, S. Jamel
(2018) Reducing Redundancy Of Test Cases Generation Using Code Smell Detection And Refactoring, JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY - COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, Elsevier , 7, 1, ISSN:13191578
S.A. Lashari, R. Ibrahim, N.S.A.M. Taujuddin, N. Senan, S. Sari
(2018) Thresholding And Quantization Algorithms For Image Compression Techniques: A Review, ASIA-PACIFIC JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MULTIMEDIA, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) , 6, 83, ISSN:22892192
H. Omotunde, R. Ibrahim, M. Ahmed, R.F. Olanrewaju, N.Ibrahim and H. Shah
(2017) A Framework To Reduce Redundancy In Android Test Suite Using Refactoring, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Indian Journal of Science and Technology , 12, 1, ISSN:09745645
Ibrahim Anka Salihu, Rosziati Ibrahim and Aida Mustapha
(2017) A Hybrid Approach For Reverse Engineering Gui Model From Android Apps For Automated Testing, JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, UTEM , 3, 45, ISSN:21801843
Hannani Aman, Rosziati Ibrahim
(2017) Formalization Of Versioning Rules For Xml Schema Using Uml Class Diagram, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY, EBSCO Publishing USA. , 8, 3652, ISSN:1992-8645
Saima Anwar Lashari, Rosziati Ibrahim, and Norhalina Senan
(2017) Medical Data Classification Using Similarity Measure Of Fuzzy Soft Set Based Distance Measure, JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, UTEM , 9, 95, ISSN:22898131
N. S. A. M Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari, Saima Anwar Lashari
(2017) The Effect On Compressed Image Quality Using Standard Deviation-Based Thresholding Algorithm, JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING , UTEM , 12, 39, ISSN:21801843
Mohd Norasri Ismail, Mohd Farhan Md. Fudzee, Rosziati Ibrahim, Muhammad Hanif Jofri
(2017) Video Streaming Energy Consumption Analysis For Content Adaption Decision-Taking, JOURNAL OF TELECOMMUNICATION ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, Faculty of Electronic and Computer Engineering (FKEKK), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) , 11, 143, ISSN:2180-1843
H. Omotunde, R. Ibrahim, M. Ahmed, R. F. Olanrewaju, N. Ibrahim and H. Shah
(2016) A Framework To Reduce Redundancy In Android Test Suite Using Refactoring, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Indian Society for Education and Environment , 12, 1, ISSN:09745645
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari
(2016) An Improved Technique To Wavelet Thresholding At Details Subbands For Image Compression , ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 9, 10721, ISSN:1819-6608
Zainab Hassan Muhamad and Rosziati Ibrahim
(2016) Comparative Analysis For Software Testing: Mobile Applications Versus Web Applications, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 9, 10727, ISSN:18196608
Saima Anwar Lashari, Rosziati Ibrahim and Norhalina Senan
(2016) Comparative Study Of Wavelet De-Noising Threshold Filters For Mammogram Images Classification Based On Fuzzy Soft Set Theory, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 9, 10735, ISSN:18196608
Saif Khalid and Rosziati Ibrahim
(2016) Generating Uml Class Diagram From Source Codes Using Multi-Threading Technique, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 9, 10742, ISSN:18196608
Ahmed, M., Ibrahim, R., Ibrahim N.
(2016) Mobile Analyzer: An Analysis Tool For Android Apps, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 11, 13095, ISSN:18196608
Ibrahim Anka Salihu, Rosziati Ibrahim
(2016) Reverse Engineering Mobile Apps For Model Generation Using A Hybrid Approach ., JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING , scopus , 11, 1, ISSN:21801843
N.S.A.M TAUJUDDIN, ROSZIATI IBRAHIM, SUHAILA SARI,
(2016) Wavelet Coefficients Reduction Method Based On Standard Deviation Concept For High Quality Compressed Image, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY , Asian Research Publishing Network (ARPN) , 1, 380, ISSN:1992-8645
Omotunde H., Ibrahim R.
(2015) A Review Of Threat Modelling And Its Hybrid Approaces To Software Security Testing, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 12, 17657, ISSN:18196608
Ahmed, Maryam. , Ibrahim, Rosziati. , Ibrahim, Noraini
(2015) An Adaptation Model For Android Application Testing With Refactoring, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS, Science and Engineering Research Support Society , 10, 65, ISSN:17389984
Azzoubi E.A. & Ibrahim R.
(2015) An Enhancement Algorithm Using Gabor Filter For Fingerprint Recognition , JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY, Asean Research Publication Network (ARPN) , 6, 355, ISSN:19928645
Lashari, S.A., IbrahiM< R., Senan, N.
(2015) Fuzzy Soft Set Based Classification For Mammogram Images, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT APPLICATIONS, Machine Intelligence Research (MIR) Labs , 10, 66, ISSN:21507988
Noryusliza Abdullah and Rosziati Ibrahim
(2015) Managing Information By Utilizing Wordnet As The Database For Semantic Search Engine, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS, Science & Engineering Research Support soCiety , 1, 193, ISSN:1738-9984
Abdullah N., Ibrahim R.
(2015) Managing Information By Utilizing Wordnet As The Database For Semantic Search Engine , INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS, Science and Engineering Research Support Society , 6, 193, ISSN:17389984
Mohd Norasri Ismail, Rosziati Ibrahim, Mohd Farhan Md. Fudzee, Muhammad Hanif Jofri
(2015) Sla-Based Content Adaptation Framework For Optimizing Qoe And Energy Consumption, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 2, 643, ISSN:18196608
Fudzee M.F.M
(2015) Sla-Based Content Adaptation Framework For Optimizing Qoe And Energy Consumption , ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 2, 643, ISSN:18196608
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari,
(2015) Threshold Estimation By Adapting Standard Deviation At Wavelet Details Subbands For Image Compression, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 10, 9114, ISSN:1819-6608
Taujuddin N.S.A.M., Ibrahim R., Sari S.
(2015) Wavelet Coefficients Reduction Method Based On Standard Deviation Concept For High Quality Compressed Image , JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY, Asean Research Publication Network (ARPN) , 10, 380, ISSN:19928645
Lashari S.A., Ibrahim R., Senan N
(2015) Wavelet Threshold De- Noising For Mammogram Images , INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS, Science and Engineering Research Support Society , 4, 215, ISSN:17389984
Noryusliza Abdullah and Rosziati Ibrahim
(2014) Application-Based Ontology Engineering, INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE COMPUTER AND COMMUNICATION, Prof. Mohamed Othman , 6, 177, ISSN:2010-3751
Hannani Aman,ROSZIATI IBRAHIM,
(2014) Formalization Of Transformation Rules From Xml Schema To Uml Class Diagram , INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS , Science and Engineering Research Support Society , 12, 75, ISSN:17389984
Lashari, S.A., Ibrahim, R.
(2013) A Framework For Medical Images Classification Using Soft Set, JOURNAL OF PROCEDIA TECHNOLOGY, Procedia Technology , 1, 548, ISSN:22120173
Mohd Norasri Ismail, Rosziati Ibrahim, and Mohd Farhan Md Fudzee
(2013) A Survey On Content Adaptation Systems Towards Energy Consumption Awareness, ADVANCES IN MULTIMEDIA, Hindawi , 7, 1, ISSN:16875699
Abdullah, N.A., Ibrahim, R. Mohamad K.M.
(2013) Carving Thumbnails And Embedded Jpeg Files Using Image Pattern Matching, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND APPLICATION , JSEA , 6, 62, ISSN:19453116
Noryusliza Abdullah and Rosziati Ibrahim
(2013) Similarity Measurement In The Hybrid Of Semantic Web Search Engine, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS & TECHNOLOGY (IJCT), Council for Innovative Research (CIR ) , 6, 1, ISSN:2277-3061
Bamatraf, A., Ibrahim, R., Mohd Salehh, M.N.
(2011) A New Digital Watermarking Algorithm Using Combination Of Least Significant Bit (Lsb) And Inverse Bit, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING, Journal of Computing , 4, 1, ISSN:21519617
Ibrahim, N., Ibrahim, R., Saringat, M.Z., Mansor, D., Herawan, T
(2011) Consistency Rule Between Uml Use Case And Activity Diagram Using Logical Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS , Springer , 7, 119, ISSN:17389984
Rosziati Ibrahim, Teoh SUk Kuan
(2011) Steganography Algorithm To Hide Secret Message Inside An Image, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLICATION, David Publishing , 2, 102, ISSN:19347332
Rosziati Binti Ibrahim
(2005) Usage Of Information Technologies In Malaysian Businesses, JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY IMPACT (JITI), VOL 5, NO 1, PP. 5-14 , 2005., www.jiti.com , 3, 5, ISSN:10981390
Policy Paper
Rosziati Binti Ibrahim
(2016) Kajian Impak Universiti Komprehensif Awam Malaysia (A042) - Edisi Terhad
Prosiding / Seminar
N. S. A. M Taujuddin, I.S Samuri, R. Ibrahim, S. Sari, A. R. A Ghani, Munirah Ab Rahman
(2021) Brown Spot (Bs) And Narrow Brown Spot (Nbs) Paddy Disease Detection Using Color Slicing Method, UTHM , 45, ISBN:27568458
Samah W.G. AbuSaliM, Rosziati Ibrahim , Jahari Abdul Wahab
(2021) Comparative Analysis Of Software Testing Techniques For Mobile Applications, IOP , 2, ISBN:17426596
Beh, J. Y., & Ibrahim, R
(2021) Hair Technique Salon Management System Using Mobile Application, UTHM , 1013, ISBN:27735141
Fadhlul Hilmy Musa, & Rosziati Ibrahim
(2021) Inventory Management System Olahan Hasrat Sdn. Bhd. Using Mobile Application, UTHM , 1030, ISBN:27735141
AbuSalim S.W.G., Ibrahim R., Nostafa S.A., Wahab J.A.
(2020) Analyzing The Impact Of Assessing Requirements Specifications On The Software Development Life Cycle, SPRINGER , 632, ISBN:9783030588168
AbuSalim S.W.G., Ibrahim R., Saringat M.Z., Jamel S., Abdul Wahab J.
(2020) Comparative Analysis Between Dijkstra And Bellman-Ford Algorithms In Shortest Path Optimization, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Arshad Javed M., Ibrahim R., Abdul Wahab J.
(2020) The Framework For Android Apps Testing Using Mutation Technique, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Rosziati Ibrahim; Ammar Aminuddin Bani Amin; Mohd Zainuri Saringat
(2020) The Z Specification For Exam Scheduling System (Ess) Thru Genetic Algorithm, IEEE , 143, ISBN:9781728126
Ibrahim, R., Ahmed, M., Jamel, S.
(2019) An Eclipse Plug-In Tool For Generating Test Cases From Source Codes, ACM , 25, ISBN:9781450366212
Ahmed, M, Ibrahim, R.
(2019) Improving Effectiveness Of Testing Using Reusability Factor, IEEE , 1, ISBN:9781479900596
Senan, N., Ibrahim, R., Mohd. Nawi, N., Riyadi Yanto, I.T., Herawan, T.
(2019) Rough Set Approach For Attributes Selection Of Traditional Malay Musical Instruments Sounds Classification., SPRINGER , 509, ISBN:9783642209970
Rosziati Ibrahim, Noor Athirah Muhammed Asri, Sapiee Jamel
(2019) Utilization Of Iots I Developing The Architecture Of Smart City In Malaysia, IEEE , 35, ISBN:9781728107585
Saima Anwar Lashari, Rosziati Ibrahim, Norhalina Senan and N. S. A. M. Taujuddin
(2018) Application Of Data Mining Techniques For Medical Data Classification: A Review, MATEC , 06003, ISBN:2261236X
NOR ASMA MOHD ZIN, ROZIANIWATI YUSOF, SAIMA ANWAR LASHARI, AIDA MUSTAPHA, NORHALINA SENAN, ROSZIATI IBRAHIM
(2018) Content-Based Image Retrieval In Medical Domain: A Review, UNIMAP , 012044, ISBN:17426588
N. S. A. M. TAUJUDDIN, ROSZIATI IBRAHIM, SUHAILA SARI
(2018) Image Compression Using Wavelet-Based Thresholding Technique For Human Visual System (Hvs) Improvement , IEEE , 1, ISBN:9781538604
Saima Anwar Lashari, Rosziati Ibrahim, Norhalina Senan,Iwan Tri Riyadi Yanto, and Tutut Herawan
(2017) Application Of Wavelet De-Noising Filters In Mammogram Images Classification Using Fuzzy Soft Set, Springer , 529 , ISBN:9783319512815
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari, Saima Anwar Lashari
(2017) Consolidating Literature For Images Compression And Its Techniques, MALTESAS , 1, ISBN:2180-1843
S.Suhaila, Y. Y. Chia, R. Ibrahim, R. Hazli and N. S. A. M. Taujuddin
(2017) New Wavelet Domain Wiener Filter Based Denoising For Poisson Noise Removal In Low-Light Condition Digital Image (Otsu Wie-Wath) , MALTESAS , 1, ISBN:2180-1843
Rosziati Ibrahim, Hamiza Diana Madon, Nurul Hashida Amira Mohd Nazri,Norhafizah Saarani, Aida Mustapha
(2017) Paperless Transaction For Publication Incentive System , INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari
(2017) Quantization Error Minimization By Reducing Median Difference At Quantization Interval Class, MALTESAS , 1, ISBN:2180-1843
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari
(2017) Reconstruction Of `Phi¿ In Thresholding Process For A Better Compressed Image Quality, IEEE COMPUTER SOCIETY , 1, ISBN:978-1-5090-5493
OMOTUNDE, H., IBRAHIM, R.
(2016) A Hybrid Treat Model For Software Security Requirement Specification, IEEE , 1, ISBN:9781509054930
Salihu I.A., Ibrahim R.
(2016) Comparative Analysis Of Gui Reverse Engineering Techniques, LNEE , 298 , ISBN:18761100
Salihun, I.A. and Ibrahim, R.
(2016) Comparative Analysis Of Gui Reverse Engineering Techniques , Springer Verlag , 1 , ISBN:978-331924582-9
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari
(2016) Image Compression Using A New Adaptive Standard Deviation Thresholding Estimation At The Wavelet Details Subbands, IEEE Computer Society , 109 , ISBN:978147996210
N.S.A.M Taujuddin, R. Ibrahim, S. Sari
(2016) Minimizing Median Difference Quantization Error For Image Compression , IEEE , 1160 , ISBN:978-1-5090-1325
OMOTUNDE H., IBRAHIM R.
(2016) Mitigating Sql Injection Attacks Via Hybrid Threat Modelling, IEEE , 1 , ISBN:9781467386111
Salihu, I.A., Ibrahim, R.
(2016) Systematic Exploration Of Android Apps Events For Automated Testing, ACM , 50, ISBN:978-145034806-5
HANNANI AMAN, ROSZIATI IBRAHIM
(2016) Xml_Doctracker: Generating Software Requirements Specification (Srs) From Xml Schema , IEEXPLORE , 64 , ISBN:978-1-5090-54930
Shanmuganathan S., Ibrahim R., Bakori S.H.B.
(2015) A Data Mining Approach To Analysing Airborne Wood Particulate Concentration And Atmospheric Data, UNITEN , ISBN:9781479954230
Ahmed, M, Ibrahim, R., Ibrahim, N.
(2015) Adaptation Model For Testing Android Application..., IEEE , 130, ISBN:9781479962112
Alzand A.A., Ibrahim R.
(2015) Diacritics Of Arabic Natural Language Processing (Anlp) And Its Quality Assessment , Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , ISBN:978-147996065-1
Lashari, S.A., Senan, N., Ibrahim, R.
(2015) Effect Of Presence/Absence Of Noise In Mammogram Images Using Fuzzy Soft Set Based Classification., IEEE , 130, ISBN:9781479962112
Taujuddin, N.S.A.M., Ibrahim, R. Sari, S.
(2015) Image Compression Using A New Adaptive Standard Deviation Thresholding Estimation At The Wavelet Detail Subbands., IEEE , 109, ISBN:9781479962112
N. S. A. M. Taujuddin, Rosziati Ibrahim, Suhaila Sari
(2015) Progressive Pixel-To-Pixel Evaluation To Obtain The Hard And Smooth Region For Image Compression, IEEE Computer Society , 102 , ISBN:2166-0670/15
Aman, H. and Ibrahim, R.
(2015) The Software Requirements Framework For Document Changes Using Reverse Engineering Approach, UUM , ISBN:9789670910024
Aman, H. and Ibrahim, R.
(2015) Xml Schema Reverse Transformation: A Case Study, Springer Verlag , ISBN:978-331921409-2
Nik Shahidah Afifi Bt Md Taujuddin, Rosziati Bt Ibrahim, Suhaila Sari
(2014) A Comparative Analysis Of Psnr Value For Images Using Wavelet Based Thresholding Methods, UTEM , 1 , ISBN:978021111
Ahmed M., Ibrahim R.
(2014) A Comparative Study Of Web Application Testing And Mobile Application Testing , Springer Verlag , ISBN:978-331907673-7
SHANMUGANATHAN, S, NARAYANAN, A., MOHAMED, M., IBRAHIM, R. KHALID, H.
(2014) A Hybrid Approach To Modelling The Climate Change Effect On Malaysia'S Oil Palm Yield At The Regional Scale, SPRINGER VERLAG , 335, ISBN:9783319076911
Abdullah, N.A., Ibrahim, R. Mohamad K.M., Abdul Hamid, N.
(2014) Carving Linearly Jpeg Images Using Unique Hex Patterns (Unp), SPRINGER , 291, ISBN:9789814585170
Lashari, S.A., Ibrahim, R., Senan, N.
(2014) Denoising Analysis Of Mammogram Images In The Wavelet Domain Using Hard And Soft Thresholding, IEEE , 353, ISBN:9781479981151
Ibrahim, R., Ahmed, A.R.., Bahrudin, I.A.
(2014) Development Of Staff Management System Using Uml-Based Object-Oriented Approach, SDIWC , 119, ISBN:9780989130554
Tauujuddin N.S.A.M., Ibrahim R.
(2014) Enhancement Of Medical Image Compression By Using Threshold Predicting Wavelet-Based Algorithm , Springer Verlag , ISBN:978-331907673-7
Lashari S.A., Ibrahim R.
(2014) Performance Comparison Of Selected Classification Algorithms Based On Fuzzy Soft Set For Medical Data, Springer Verlag , ISBN:978-331907673-7
Shah, Z.I., Ibrahim, R.
(2014) The Design Of Android Metadata Based On Reverse Engineering Using Uml, SPRINGER , 579, ISBN:9789814585170
Ismail M.N., Ibrahim R., Fudzee M.F.M.
(2013) Classifying Content Adaptation Systems Based On Energy-Aware Requirements, IEEE Computer Society , 1, ISBN:978-147991092-2
Lashari, S.A., Ibrahim, R.
(2013) Comparative Analysis Of Data Mining Techniques For Medical Data Classification, UUM , 365, ISBN:22893784
Noryusliza Abdullah
(2013) Knowledge Retrieval In Lexical Ontology-Based Semantic Web Search Engine, ACM , 49, ISBN:978-145031958-4
ROSZIATI
(2013) Reverse Engineering: From Xml To Uml For Generation Of Software Requirement Specification , IEEE , 1, ISBN:978-147991092
Bakri, S.H., Harun, H., Alzoubi, A., Ibrahim, R.
(2013) The Formal Specification For The Inventory System Using Z Language, UUM , 419, ISBN:22893784
Rosziati Binti Ibrahim
(2012) Cluster Size Determination Using Jpeg Files, Springer
Noryusliza Abdullah and Rosziati Ibrahim
(2012) Knowledge Retrieval Using Hybrid Semantic Web Search, IEEE , 61, ISBN:978-146731938-6
Rosziati Binti Ibrahim
(2012) Mobisis: An Android-Based Application For Sending Stego Image Through Mms, www.iaria.org
Rosziati Binti Ibrahim
(2012) Semantic Web Search Engine Using Ontology, Clustering And Personalization Techniques, LNCS
Noryusliza Abdullah
(2012) Semantic Web Search Using Ontology, Clustering And Personalization Techniques, SPRINGER BERLIN/HEIDELBERG , 364, ISBN:03029743
Rosziati Binti Ibrahim
(2012) Soft Set Theory For Automatic Classification Of Traditional Pakistani Musical Instruments Sounds, IEEE
Rosziati Ibrahim
(2012) The Development Of Applications Using Computer Image Steganography Algorithm, AWERPROCEDIA , 982, ISBN:20749007
Rosziati Binti Ibrahim
(2011) Constructing Schema Tables From Class Diagram
Ibrahim, N., Ibrahim, R., Saringat, M.Z., Mansor, D., Herawan, T
(2011) Definition Of Consistency Rules Between Uml Use Case And Activity Diagram., SPRINGER , 498, ISBN:9783642209970
Rosziati Binti Ibrahim
(2011) Pris: Image Processing Tool For Dealing With Criminal Cases Using Steganography Technique
Senan, N., Ibrahim, R., Mohd. Nawi, N., Herawan, T.
(2011) Rough Set Theory For Future Ranking Of Traditional Malay Musical Instrument Sound Dataset, SPRINGER , 516, ISBN:9783642221903
Rosziati Binti Ibrahim
(2010) An Automatic Tool For Checking Consistency Between Data Flow Diagrams (Dfds)
Rosziati Binti Ibrahim
(2010) Digital Watermarking Algorithm Using Lsb
Noraini Ibrahim, Rosziati Ibrahim, Mohd Zainuri Saringat, Dzahar Mansor and Tutut Herawan
(2010) On Well-Formedness Rules For Uml Use Case Diagram, Springer Berlin Heidelberg , ISBN:978-3-642-16514-6
Rosziati Binti Ibrahim
(2010) Soft Set Theory For Feature Selection Of Traditional Malay Musical Instruments Sounds
Rosziati Binti Ibrahim
(2010) Steganography Imaging System (Sis): Hiding Secret Message Inside An Image
Rosziati Binti Ibrahim
(2009) A Tool For Checking Conformance Of Uml Specification
Rosziati Binti Ibrahim
(2009) Automatic Test Path Generation Based On Uml Activity Diagram
Rosziati Binti Ibrahim
(2009) Formalization Of Well Formedness Rules For Uml Use Case Diagram
Rosziati Binti Ibrahim
(2009) Image Processing Using Eyelid Blinking And Mouth Yawning To Measure Human'S Fatigue Level
Rosziati Binti Ibrahim
(2009) Semantics Rules Of Uml Specification
Rosziati Binti Ibrahim
(2009) Well-Formeness Rules For Uml Use-Case Diagram
Rosziati Binti Ibrahim
(2008) A Framework For Measurement Of Human Fatigue Level Using 2 Factors(Eyelid Blinking&Mouth Yawn)
Rosziati Binti Ibrahim
(2008) Image Processing: Measuring Human Fatigue Level Using Eyelid Blinking And Mouth Yawning
Rosziati Binti Ibrahim
(2008) Reset: Reverse Engineering System Requirements Tool
Rosziati Binti Ibrahim
(2007) An Automatic Tool For Generating Test Cases From The SystemS Requirements
Rosziati Binti Ibrahim
(2007) Back To Basic: Generating Test Cases From Source Codes
Rosziati Binti Ibrahim
(2006) Gentcase: Automatic Generation Of Test Cases From Uml Specification
Rosziati Binti Ibrahim
(2006) Software Testing: Automatic Generator Of Test Cases From Use Cases
Rosziati Binti Ibrahim
(2005) Future Software Engineering Mainstream: Ad-Hoc Services Management For E-Science
Rosziati Binti Ibrahim
(2005) Research Trend In Software Engineering: Unimas Experience
Rosziati Binti Ibrahim
(2005) Teaching Programming Course: From Procedural Approach To Object-Oriented Approach

YearDescriptionLevel
2022 External Examiner for Pemeriksa Luar pelajar UTEM, UTEM, Malaysia, August 2022 National
2022 Speaker for Invited Speaker at COnfernec in Vietnam (Hybrid), AGensi Luar, Vietnam, November 2022 International

YearDescription
2022 Assessor / Reviewer for Panel penilai PRGS, KPT, KPT, Malaysia, March 2022
2022 Assessor / Reviewer for Penilai geran FRGS KPT, KPT, Malaysia, March 2022
2022 Assessor / Reviewer for menilai geran PRGS KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia, March 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai PSM 11, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Examiner for Adib Aqil Bin Ahmad Gisam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chin Wai Chun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chung Shue Li, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mizani Binti Mohamad Madon, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Sazwan Bin Asakil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Asyraf Bin Anuar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Norsalahudin Bin Mohamad Rozi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aiman Syafiq Bin Abd Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zairi Yasar Bin Diri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zulhilmi Bin Md Siam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nang Ainaa' Sofea Binti Jamalulail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noorul Fazlia Aqirah Binti Faizul Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Husna Nabihah Binti Kamalrudzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurin Batrisyia Al Mustafa Binti Hamidon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nursajidah Binti Mohd Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hidayah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Nafisah Nabilah Binti Juwani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Oh Soong Teng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sathiswaran A/L Muthaiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sivaneeswaran A/L Krishnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tan Foo Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Danish Luqman Bin Raduan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for Penilai luar bagi tujuan kenaikan pangkat ke profesor madya (DS54) UUM, Universiti Utara Malaysia (UUM), Malaysia, March 2022
2022 External Examiner for External Examiner for PhD Student, UKM, UKM, Malaysia, October 2022
2022 External Examiner for External Examiner for PhD student, UTP, UTP, Malaysia, February 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia projek PSM2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Supervisor for Lee Zhiang Yue, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Loshinee Nair A/P Sasitharan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Izatul Akma Binti Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Aniyah Binti Mohd Roseli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tan Wan Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Muhammad Afiq Bin Ariffin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-supervisor for Noor Athirah Bt Muhammed Asri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azrul Bin Asaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chai Wei Chun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chin Wai Chun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chung Shue Li, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lim Yu Jing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Sazwan Bin Asakil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Norsalahudin Bin Mohamad Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Adib Fikri Bin Khairuzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faiz Bin Mohamad Sharill, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noorul Fazlia Aqirah Binti Faizul Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Diyana Binti Shahrul Amer, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hafizah Binti Mohamed Kassim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syazwani Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhafizah Binti Mohd Yunos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurin Batrisyia Al Mustafa Binti Hamidon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nursajidah Binti Mohd Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Aishah Binti Shairatulikram, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Oh Soong Teng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Putera Al-Amin Shah Bin Ulul Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syafiqah Elma Binti Shaharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Foo Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Danish Luqman Bin Raduan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zulaikha Nurul Iman Binti Zailan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Examiner for External Examiner for Master and PhD at FCSIT, UNIMAS, UNIMAS, Malaysia, November 2021
2021 Main Supervisor for Izrulfizal Saufihamizal Bin Ibrahim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Afiqah Binti Asnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Beh Jun Yang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Fadhlul Hilmy Bin Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Izrulfizal Saufihamizal Bin Ibrahim, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Jamiliah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lau Shyh Shiuan Klinsman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Ariffin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Izatul Akma Binti Zawawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Aniyah Binti Mohd Roseli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Harmonvikler Dumoharis Lumban Raja, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amirul Imran Bin Abdullah Zahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ammirul Akmal Bin Ramlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Azrul Bin Asaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Cha Liau A/L Eh Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Chai Wei Chun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Foo Yoke Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hazim Aniq Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Izzah Farihah Binti Nadar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mazuda Binti Mohamad Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nazrin Bin Omar @ Abdul Malek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Hazim Bin Shah Bani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Ali Bin Shahrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Mohamad Sharill, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Hakimie Bin Mat Yaakob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ng Lih Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Asyikin Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aqilah Aliah Binti Lukman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Shahirah Binti Azahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Suhana Binti Alid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Atikah Binti Lisa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Farhana Binti Mohmad Buhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Rahmah Hanis Binti Safaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nyzveldo Augustin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Poh Chee Siang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Putera Ezzalee Bin Kamaroszaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Aisyah Alwana Binti Razanah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nor Atiqah Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Suresh A/L Gopal Krishnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Azra Balqis Binti Che Mohd Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Agus Hermanto, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Afiqah Binti Asnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Beh Jun Yang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fadhlul Hilmy Bin Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Jamiliah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Lau Shyh Shiuan Klinsman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Loshinee Nair A/P Sasitharan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Loshinee Nair A/P Sasitharan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Shafiq Ikmal Bin Zahrin Akmal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Iffah Fatini Binti Azharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Ain Aswini Binti Abdul Jan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tay Wei Han, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yeoh Sengwei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Abdul Harith Iman Bin Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amirul Imran Bin Abdullah Zahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ammirul Akmal Bin Ramlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Anis Syazreen Binti Ahmad Sanisi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Choy Wing Lun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Divakaran A/L Kalimuthu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Foo Yoke Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hanis Nabilah Binti Abdul Shukoor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hidayatul Nadhirah Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Iszaty Nazariah Binti Nor Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mazuda Binti Mohamad Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Nazrin Bin Omar @ Abdul Malek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Akil Bin Rafeek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Ali Bin Shahrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nazri Bin Ghazi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nor Iman Bin Abdul Manan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Radhi Bin Romzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syafuan Bin Nasruddin Tay, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Wafi`Uddin Bin Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ng Lih Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nik Mohammad Zaim Bin Nik Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Aimi Binti Mhd Yazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Izzati Syahirah Binti Japari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Maziah Binti Mohd Rusli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Shahirah Binti Azahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Shatirah Binti Saiful Adlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Suhana Binti Alid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Atikah Binti Lisa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Farhana Binti Mohmad Buhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Rahmah Hanis Binti Safaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Pravart A/L Nai Prased, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nor Atiqah Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syalin Dania Binti Mohd Fitri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syarifah Salsabila Hana Suhaimah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for 'Aina Sakinah Binti Khuzairi, Hyper Analytics Sdn Bhd , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Farah Nazeehah Binti Mat Tawi, Azzainmart Shah Alam, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Hidayatul Nadhirah Binti Mohamed, Hyper Analytics Sdn Bhd , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Danial Wafiy Bin Mohd Fairuz, Multimedia Consulting Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhamad Afiq Zulhafiz Bin Suhaimi, Hyper Analytics Sdn Bhd , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Akil Bin Rafeek, Hyper Analytics Sdn Bhd , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Naufal Hafizi Bin Muhammad Ghazali, Hyper Analytics Sdn Bhd , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nathiyaa A/P Selladurai, Headstart Academy, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Hazita Binti Ezman, Hyper Analytics Sdn Bhd , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Maziah Binti Mohd Rusli, Pharmaniaga Berhad, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurain Husna Binti Norseram, I-City Properties Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Ammar Aminuddin Bin Bani Amin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Fida Hussain, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Arshad Javed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Noor Athirah Binti Muhammed Asri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fatin Inani Binti Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Iszaty Nazariah Binti Nor Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jamiliah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Shahmi Bin Mohamad Shafiee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Ajmal Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Shafiq Ikmal Bin Zahrin Akmal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Jasmin Binti Mohd Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Iffah Fatini Binti Azharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Ain Aswini Binti Abdul Jan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Tay Wei Han, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Yeoh Sengwei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Ali Samad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Erie Kresna Andana, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ewiena Bivie Anak Apon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Iyad Mizwaruddin Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Fitry Bin Abu Rasid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Akil Bin Rafeek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nazri Bin Ghazi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Najwa Binti Hasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Maslina Binti Md Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norazlin Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Izzati Syahirah Binti Japari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Liyana Binti Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Mastura Binti Mohd Fairuz Selvarajan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Aida Binti Muhamad Safri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Pravin Kumar A/L Selvanayagam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Suhaila Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syarifah Salsabila Hana Suhaimah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Farah Waheeda Binti Muhadi, Adaptive Netpoleon Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Lee Jia Hwee, Adaptive Netpoleon Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhamad Aizat Bin Rusli, Adaptive Netpoleon Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Affiq Bin Zuzanee, Adaptive Netpoleon Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aminul Fikri Bin Abdullah, Adaptive Netpoleon Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hanis Bin Ismail, Adaptive Netpoleon Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Amalina Binti Seroun, Adaptive Netpoleon Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nurul Izzati Binti Aminuddin, Adaptive Netpoleon Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Tay Xin Hui, Silverlake Digitale Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Teng Mee Ling, Silverlake Digitale Sdn Bhd, 2018
2018 Supervisor for Fatin Inani Binti Shamsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Iszaty Nazariah Binti Nor Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Koit Yong Jiat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Shahmi Bin Mohamad Shafiee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Ajmal Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Jasmin Binti Mohd Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Anis Farehan Binti Muhammad Fakihi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lai Wen Shing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Izzat Fahmi Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Bin Awang Md Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zahid Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Najwa Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atikah Binti Mohd Lana, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Sabillah Natasha Binti Mustafa Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Syakirah Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Aqmar Syahira Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Puteri Fieda Shuhada Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Radhiah Binti Megat Azahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Suziana Binti Kamsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syuhaidah Binti Ali Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Hafizin Jamil Bin Wan Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Norhanim Binti Selamat, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Khairul Annuar Bin Asharruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Khairul Anwar Bin Ahmad Lawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Shahida Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurzam Faiz Bin Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Supervisor for Mohd Khairul Annuar Bin Asharruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Khairul Anwar Bin Ahmad Lawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Shahida Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurzam Faiz Bin Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Industrial Training Supervisor for Hamida Ali Kh. Elmahjoubi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Husna Inani Binti Abdul Jabar, Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan Dan Perundingan (Oricc) Universiti Tun Huss, 2015
2015 Main Supervisor for Saif Khalid Abdullah , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Omotunde Habeeb Oladapo, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Salihu Ibrahim Anka, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Einas Almarghni Moh. Azzoubi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Maryam Temitayo Ahmed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nik Shahidah Afifi Bt Md Taujuddin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Saima Anwar Lashari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Zahidah Binti Iskandar Shah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Abdulrahman Ahmed Khudhur, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Maisarah Bte Yaman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohammed Riyad Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Norasri Bin Ismail, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Siti Halimah Bt Bakori, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Wasim Muftah Abdlaziz Raash, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Hannani Binti Aman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Noryusliza Binti Abdullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nurul Azma Binti Abdullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Saima Anwar Lashari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Co-supervisor for Mohammed Riyad Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Main Supervisor for Abdullah Omar Abdullah Bamatraf, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Mohd Zainuri Bin Saringat, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Norhalina Binti Senan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2008 Main Supervisor for Noraini Binti Ibrahim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008
2007 Main Supervisor for Helmi Adly Bin Mohd Noor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007

YearDescriptionLevel
2022 Advisor/Chairman for Pengerusi, Majlis Profesor Universiti (MPU), UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 - May 2024 University
2022 External Assessor / External Reviewer for Ahli Jawatankuasa Akreditasi, MQA, MQA - Malaysian Qualification Agency, Malaysia, January 2022 - December 2023 National
2022 Invited Lecturer for Penceramah dan Fasilitator di USIM bagi Klinik FRGS Proposal, USIM, Malaysia, January 2022 National
2021 Invited Professor for memberi ceramah tentang geran KKP di UTeM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Malaysia, May 2021 National
2021 Invited Lecturer for Keynote speaker for International Conference on Computer Science, Communication and Network Security (CSCNS2021, CSCNS2021 Organizing Commitee, China, December 2021 International
2021 Board of Director for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI LEMBAGA PENGELOLA KOLEJ POLY-TECH MARA BATU PAHAT, Kolej Poly-Tech Mara Sdn. Bhd, Malaysia, August 2021 - July 2024 National
2021 Assessor / Reviewer for menilai geran kpt-france, kementerian pengajian tinggi (KPT), Malaysia, January - December 2021 National
2021 Invited Lecturer for lecture guest series at Institut Teknologi Sepuluh November, Institu Teknologi Sepuluh November, Indonesia, April 2021 International
2021 External Assessor / External Reviewer for penilai luar akademik program di universiti malaysia pahang, universiti malaysia pahang (UMP), Malaysia, June 2021 - June 2023 National
2021 Invited Professor for memberi ceramah di UiTM, UiTM, Malaysia, May 2021 National
2020 Assessor / Reviewer for task force HICOE, MOHE, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, January 2020 - December 2022 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SIRI 6 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/10/2022
2022 SIRI 3 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM EDU-TRAIN (TVET)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
28/09/2022
2022 HIGH-IMPACT LEADERSHIP (HI-LEAD) PROGRAM
LAIN-LAIN / LONDON UNITED KINDOM
22/08/2022 - 30/08/2022
2022 HIGH-IMPACT LEADERSHIP (HI-LEAD) PROGRAM
LAIN-LAIN / INSTITUTE OF LEADERSHIP AND DEVELOPMENT (ILD) UITM, BANDAR ENSTEK, NILAI, NEGERI SEMBILAN
19/07/2022 - 20/07/2022
2022 POSTGRADUATE PROPOSAL DEFENSE AND PROGRESS PRESENTATION
FSKTM, UTHM / FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
12/07/2022 - 17/07/2022
2022 WEBINAR ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97029478526?pwd=U0xWNm9kSzMyTmRYT2xqaVlXM1UrQT09
25/06/2022
2022 HIGH-IMPACT LEADERSHIP (HI-LEAD) PROGRAM
LAIN-LAIN / ONLINE
24/06/2022 - 05/08/2022
2022 HIGH-IMPACT LEADERSHIP (HI-LEAD) PROGRAM
LAIN-LAIN / INSTITUTE OF LEADERSHIP AND DEVELOPMENT (ILD) UITM, BANDAR ENSTEK, NILAI, NEGERI SEMBILAN
10/06/2022 - 11/06/2022
2022 PROGRAM AUDIT DALAM MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT 2021
UTHM / DEWAN JEMAAH,PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
12/04/2022
2022 SESI TNCPI BERSAMA STAF AKADEMIK FSKTM
FSKTM, UTHM / SECARA ZOOM
25/02/2022
2021 BENGKEL PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2022 FUNGSI 4:UTHM GOVERNANCE (F4.2:PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
02/11/2021
2021 FSKTM TOS SERIES : TRAINING OF SUPERVISORS - RESEARCH INSTRUMENTS DEVELOPMENT AND VALIDATION
FSKTM, UTHM / SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 SESI LIBAT URUS PENYEDIAAN POLISI PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT UTHM
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM
01/09/2021
2021 WEBINAR RELASIS UTHM 1/2021: ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
UTHM / Platform zoom: https://uthm_edu-my.zoom.us/j/98324842830
10/06/2021
2021 PENGENALAN KEPADA IOT
UTHM / MAKMAL AKADEMI CISCO, FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
29/03/2021
2021 BENGKEL / TAKLIMAT PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK)
UTHM / -
14/03/2021
2021 BENGKEL PERSEDIAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021
FSKTM, UTHM / -
11/03/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI 1/2021 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA SHALIN ZULKIFLI
UTHM / SALURAN YOUTUBE UTHM
24/02/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM SIRIES 12 DATA ANALYTIC IN INDUSTRY
UTHM / -
21/02/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 12 DATA ANALYTICS IN INDUSTRY
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
21/02/2021
2021 WEBINAR TAKLIMAT BERKAITAN PERMOHONAN GERAN TUBITAK-MIGHT
UTHM / GOOGLE MEET
25/01/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
UTHM / GOOGLE MEET
05/01/2021
2020 BICARA PROFESOR ULUNG : KEFAHAMAN BARU TENTANG PERPADUAN & PERANAN UNIVERSITI DALAM PERPADUAN NASIONAL
UTHM / -
12/11/2020
2020 WEBINAR NATIONAL TECHNOLOGY & INNOVATION SANDBOX-NTIS
UTHM / GOOGLE MEET
03/11/2020
2020 SESI LIBATSAMA BERSAMA MAJLIS PROFESOR UNIVERSITI
UTHM / -
20/09/2020
2020 WEBINAR VISIITING PROFESOR " WOW IMPRESSIVE RESEARCH : CAN YOU EXPLAIN WHAT IT IS AGAIN ?"
UTHM / GOOGLE MEET
12/07/2020
2020 COVID19 - CRISIS MANAGEMENT ISSUES AND SOCIO-ECONOMIC IMPACT LESSON LEARNED FORM INDUSTRY PERSPECTIVE
FKMP,UTHM / GOOGLE MEET
19/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 THE 6 OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTIMIZATION AND APPLICATIONS
LAIN-LAIN / BENI MELLAL - MOROCCO
21/04/2020
2019 TAKLIMAT PERJALANAN KONVOKESYEN KE-19
UTHM / AUDITORUIM AL-JAZARI
13/10/2019
2019 2019 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ICSET2019)
LAIN-LAIN / SHAH ALAM
07/10/2019
2019 EXPERT TALK 'SMART CITY'
UTHM / DEWAN 1, DTMI
22/08/2019
2019 BENGKEL PEMBENTANGAN PENILAIAN 1&2 DAN PROGRES RESEARCH PELAJAR PENYELIDIKAN SEM II SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
15/07/2019
2019 BENGKEL PEMBENTANGAN PENILAIAN 1&2 DAN PROGRES RESEARCH PELAJAR PENYELIDIKAN SEM II SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
08/07/2019
2019 CABARAN DAN PELUANG DALAN SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGY MAKLUMAT / PERKEMBANGAN INDUSTRI PENGKOMPUTERAN TERKINI
UTHM / UTHM
21/04/2019
2019 PROGRAM PERHIMPUNAN BULANAN DAN KECERGASAN FSKTM BIL 2/2019
UTHM / UTHM
11/04/2019
2019 BENGKEL SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. MPRC. FKAAS.
UTHM / DEWAN 3, DTMI
09/04/2019
2019 JERAYAWARA DAN PERKONGSIAN ILMU PENYELIDIKAN BERSAMA TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
UTHM / UTHM
13/03/2019
2019 2019 ASIA PASIFIC INFORMATION TECHNOLOGY CONFERENCE
LAIN-LAIN / JEJU ISLAND
25/01/2019 - 27/01/2019
2019 BENGKEL PEMBENTANGAN PENILAIAN 1&2 DAN PROGRESS RESEARCH PELAJAR PENYELIDIKAN SEMESTER 1 SESI 2018/2019
UTHM / FSKTM UTHM
13/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT185 Method an System for Generation of Test Cases Paten (Patent) PI2019003877 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP298 Development Of Wavelet Coefficient Threshold Estimation By Using Standard Deviation-Based Technique For Image Compression Hak Cipta (Copyright) LY2018005501 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT38 A Method for Automatically Verifying Consistency of Data Flow Diagrams Paten (Patent) PI2011001906 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT25 Computer Image Steganography Process Paten (Patent) PI2010006122 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2013 C15 An Introduction to Object Oriented Programming with UML Using Borland C++ Lain - Lain
2012 C10 An Introduction to Object Oriented Programming with UML Using Borland C+++ Lain - Lain
2011 C09 An Introduction to Object Oriented Programming with UML using Borland C++ Lain - Lain
2010 C08 An Introduction to Object Oriented Programming with UML Using Borland C++ Lain - Lain
2009 C04 An Introduction to Object Oriented Programming With UML Using Borland C+++ Lain - Lain

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
12SIIF03 MOBISIS : A Mobile Application for Sending Secret Data inside Image thru MMS SIIF 2012 Gangsa dan Setara
12ITEX01 Integrated Electromagnetic Field Detection System Invention, Innovation and Technology Exhibition 2012 Emas dan Setara
12MTE01 ECO-SMART MONOMER CONVERTER (ECO-SMOC) Malaysia Technology Expo 2012 Emas dan Anugerah Tambahan
12MTE02 MOBISIS: ANDROID ? BASED APPLICATION FOR SENDING MESSAGE INSDIE STEGO IMAGE THRO Malaysia Technology Expo 2012 Emas dan Setara
11CIPTA08 THE CHECKER: A TOOL FOR VERIFYING CONSISTENCY OF DATA FLOW DIAGRAMS PECIPTA'11 Gangsa dan Setara
11CIPTA02 SIS: HIDING DATA FROM HACKERS PECIPTA'11 Emas dan Setara
11CIPTA01 INACOM: IMPULSIVE ELECTROMAGNATIC NOISE ANALYSER FOR DIGITAL COMMUNICATION PECIPTA'11 Emas dan Setara
11ITEX01 (SIS) :HIDING DATA FROM HACKERS 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Emas dan Setara
11ITEX16 THE CHECKER: A TOOL FOR VERIFYING CONSISTENCY OF DATA FLOW DIAGRAMS 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Gangsa dan Setara
11MTE03 Automatic Data Flow Diagrams Checker MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2011 Perak dan Setara
11MTE01 A Novel Interface Automatic Data Communication (NiACom) MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2011 Emas dan Anugerah Tambahan
11MTE12 Steganography Imaging System (SIS) : A Way to Hide Data from Hackers. MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2011 Gangsa dan Setara
10ITEX15 Fatigue Detector ITEX 2010 Gangsa dan Setara
10ITEX02 PRIS: A Secured Imaging System For Managing Criminal Cases ITEX 2010 Perak dan Setara
10MTE03 Fatigue Detector Using Image Processing MTE 2010 Perak dan Setara
09CIPTA7 Algorithm for Measurement of Human's Fatigue Level Using 2 Factors PECIPTA 2009 Gangsa dan Setara
09ITEX04 Class Diagram Generator (CDG) ITEX 2009 Perak dan Setara
08ITEX11 RESET- Reverse Engineering System Requirements Tool International Invention, Innovation and Technology Exhibition 2008 (ITEX) Gangsa dan Setara

TAHUN ENDOWMEN NILAI
2015THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING TECHNOLOGY AND INFORMATION MANAGEMENT4,555.26

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2015 IEOM BEST TRACK PAPER AWARD
BEST AWARD
IEOMANTARABANGSA
2015 EXTERNAL EXAMINERUNIMASNEGERI
2015 EXTERNAL EXAMINERUMNEGERI
2015 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2013 PANEL PENILAI KPTNEGARA
2009 ANUGERAH PENYELIDIK UNIVERSITIUTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI

07-4533650