Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
 
  07-4533968
PROF. Sr. Dr. ROZILAH BINTI KASIM

VK7 Profesor

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN HARTA TANAH DAN FASILITI , UNIVERSITY OF SALFORD (2007)
SARJANA PENGURUSAN FASILITI , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH , UNIVERSITY OF EAST LONDON (1995)
DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH , INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1991)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT
Field (KPT) : Investment
Field of Specialization (KPT) : Real Estate

Real Estate Studies
Facilities Management Studies
Indigenous Studies

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2023 Ketua Pusat
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Excellence for Facility Management (CeFM)
01/07/2020 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Excellence for Facility Management (CeFM)
01/01/2019 - 31/12/2019 Ketua Pusat
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Excellence for Facility Management (CeFM)
01/01/2017 - 31/12/2018 Ketua Pusat
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Excellence for Facility Management (CeFM)
01/01/2015 - 31/12/2016 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
01/01/2013 - 31/12/2014 Ketua Penerbit
Pejabat Penerbit
02/01/2012 - 31/12/2012 Timbalan Pengarah
Pejabat Antarabangsa
01/09/2009 - 31/08/2011 Ketua Panel
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
01/06/2008 - 31/05/2010 Ketua Panel
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan
01/08/2009 - 31/01/2010 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan
15/08/2008 - 31/08/2009 Ketua Jabatan
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Pejabat Hubungan Universiti Dan Industri

YearDescriptionRoleLevel
2015 - 2018Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) Ahli Kebangsaan
2008 - 2008RCIS Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2023 Applied Valuation [BPF32903], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Asset Valuation [BPF43403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Permurniaan Kurikulum & Silibus Sarjana Muda pengurusan Harta Tanah Dengan Kepujian, Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakuti Pengurusan Teknologi & Perniagaan bagi Keperluan Akreditasi RICS , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Member for Permurnian & Silibus Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah Dengan Kepujian Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Pengurusan Teknologi & Perniagaan bagi Keperluan Akreditasi BOVAEAP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Module Developer for Pembangun Massive Open Online Course (MOOC) UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Real Estate Valuation [BPE12303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Special Property Valuation [BPE23803], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Applied Valuation [BPF32903], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Asset Valuation [BPF43403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Panel Penilai Audit Akreditasi Program Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah), Fakulti Alam Bina dan Ukur, UTM, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, June 2022 National
2022 Facilities Management Services [MPA12103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Facilities Management Services [MPA12103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Land Acquisition Valuation [BPE35103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Applied Valuation [BPF32903], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Asset And Facilities Management [MPA12203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Asset Valuation [BPF43403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Facilities Management Services [MPA12103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Land Acquisition Valuation [BPE35103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Member for Permurnian Kurikulum Sarjana Muda Pengurusan Harta TAnah dengan Kepujian, Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021 Member for Permurnian Silibus Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah dengan kepujian, Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021 Special Property Valuation [BPE23803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Applied Valuation [BPF32903], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Asset Valuation [BPF43403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Land Acquisition Valuation [BPE35103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Member for Permurnian Kurikulum Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah dengan Kepujian, Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020 University
2020 Member for Permurnian Silibus Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah dengan Kepujian, Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020 University
2020 Special Property Valuation [BPE23803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Strategic Corporate Real Estate [MPA21703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Land Acquisition Valuation [BPE35103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Special Property Valuation [BPE23803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Strategic Corporate Real Estate [MPA21703], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Strategic Corporate Real Estate [MPA21703], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Strategic Corporate Real Estate [MPA21703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Real Estate Development [BPE34603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Special Real Estate Valuation [BPE33503], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Land Economics [BPE23302], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Real Estate Development [BPE34603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Special Real Estate Valuation [BPE33503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Research Methodology [MPU10100], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Special Real Estate Valuation [BPE33503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Special Real Estate Valuation [BPE33503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Special Real Estate Valuation [BPE33503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Special Real Estate Valuation [BPE33503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Land Acquisition Valuation [BPE23003], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Special Real Estate Valuation [BPE33503], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Advanced Valuation [BPE1253], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Land Acquisition Valuation [BPE23003], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Land Acquisition Valuation [BPE2303], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Special Property Valuation [BPE3353], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Special Real Estate Valuation [BPE33503], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Advanced Valuation [BPE1253], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Facilities Management [BPE4203], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Land Acquisition Valuation [BPE2303], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Land Acquisition Valuation [BPE2303], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Property Management [BPE3453], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Construction Facilities Management [BPD4252], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Property Management [BPE3453], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H947 Effectiveness of project based learning as a strategy for critical thinking and human capital in property education; among real estate students in UTHM. Ahli 31/12/2023
H778 User Requirement Analysis for Space Management System Development in Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 14/05/2023
K284 A framework on value determination for intangible assets valuation Ahli 30/04/2023
K360 Pembangunan Sistem Pengurusan Ruang Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ketua 30/03/2023
X161 Model Pedagogi Sains Berorientasi elemen Sekolah Rimba Malaysia (eSRM) ke arah Peningkaan Kopetensi Ahli 30/11/2022
H993 PELAN STRATEGIK PENYELENGARAAN FASILITI AWAM KAWASAN PARIT SULONG, BATU PAHAT, JOHOR Ketua 31/03/2022
A100 Impact Of Green Or Sustainable Buildings On Economic Outcomes Measured in The Marketplace In Malaysia Ketua 01/10/2020
U763 Critical Evaluation of a hybrid financial and amangement framework for railway facilities and surrounding development growth Ketua 31/03/2019
1603 Determinant of Indicators for Happiness Index that contribute to Local Communities' living Standard and Well Being Ketua 31/01/2019
1604 Elucidation of Energy Consumption Behaviour Pattern for Energy Saving in Malaysian Universities Using Centrographic and Logistic Assessment. Ahli 31/01/2019
U431 Developing A Model For Assesing Big Five Personality, Emotional Intelligence And Job Satistifaction Among Employees In Manufacturing Industry Ahli 30/09/2018
U533 Audit Prestasi Fasiliti Ke Atas Bangunan dan Premis Milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ahli 30/09/2018
U534 Energy Consumption Behavioural Assessment in Malaysian Public Universities Ahli 31/03/2018
U013 Facilities Management Assessment Through User Experience As A Key To Service Excellence In Malaysian Local Governments Ketua 31/01/2016
1167 An Assesment Of Effectiveness Entreprenurship Education in Selected Schools Of Architecture in Malaysia Ketua 28/02/2015
1045 Impact Of Neighbourhood Facilities Provision On Residential Property Value In Malaysia Ketua 30/09/2013
0900 A Comparative Study of Corporate Real Estate Strategies for Selected Local and Foreign Commercial Banks in Malaysia Ketua 28/02/2013
0554 Exploring Value Capture Model as a Policy Tool for Urban Development Ahli 30/04/2012
0518 The skills needs for sustainable communities : A case study of the neighbourhood facilities for the housing development schemes in Malaysia. Ketua 31/12/2009

Book
Rozilah Kasim
(2017) Property Development Practices Series 1 (Research Book), UTHM , 1, ISBN:9789672110637
Rozilah Binti Kasim
(2011) Community-Based Facilities Management: Theory And Practice, UTHM , 1, ISBN:9789675457357
Rozilah Binti Kasim
(2006) Proceeding Of Mrg 2006 International Conference, University of Salford , 1, ISBN:1905732031
Book Chapters
Rozilah Kasim, Sri Farhasuzyane Asahrori
(2019) Penawaran Dan Lokasi Rumah Mampu Milik Di Johor, Pena Jauhar Siri 2, UTHM , 197, ISBN:9789672216872
ABD RAHMAN AHMAD, SALWAHIDA MOHD MOHAIYIDIN, ROZILAH KASIM
(2017) Penilaian Prestasi: Kriteria Ke Arah Pelaksanaan Yang Lebih Efektif, Pena Jauhar Siri 1, UTHM , 137, ISBN:9789672110378
KHAIRUNESA ISA, ROSMAN MD. YUSOFF AND ROZILAH KASIM
(2017) Peranan Komitment Pekerja Dalam Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Dan Keberkesanan Organisasi, Pena Jauhar Siri 1, UTHM , 145, ISBN:9789672110378
David Martin @ Daud Juanil, Rozilah Kasim, Khadijah Md Ariffin
(2016) Rating Law, Principles And Practice In Malaysia - An Overview, Real Estate Issues In Malaysia, UTHM , 21, ISBN:9789670764115
Rozilah Kasim, Khadijah Md Ariffin, David Martin, Ismail Abdul Rahman, Sasitharan Nagapan, Segaran Muniandy
(2014) A Community Happiness Index: The Experience From Indian Community Group Inkluang, Johor, Malaysia, Handbook On The Emerging Trends In Scientific Research, PAK Publishing Group , 765, ISBN:9789699347160
General Publications
Rozilah Kasim
(2022) Cefm, Uthm Bantu Murid Sekolah Kuasai Bahasa Inggeris, UTHM , 1, ISBN:-
Rozilah Kasim
(2022) Penyelidik Uthm Hasilkan Profil Fasiliti Awam Batu Pahat, MalaysiaGazette , 1, ISBN:-
Rozilah Binti Kasim
(2012) The Conceit: Uthm International Prospectus, Pejabat Antarabangsa , ISBN:9789670468006
Rozilah Binti Kasim
(2010) International Student Guide, UTHM , ISBN:9789832963974
Journal
Milala, S.I, Ariffin, K.M & Kasim, R.
(2022) Facilities Management Business Opportunities, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 6, 258, ISSN:21803242
Milala, S.I, Ariffin, K.M, Kasim, R., Kasim, N., Yassin, A.M. & Ishak, M.H.
(2022) Geographic Location: A Value Variation Factors Of Intangible Asset, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIVE STUDIES , 8, 71, ISSN:28207157
Maryam Hamid Yaseen , Rozilah Kasim , Falah Saleem Falih
(2022) Green Marketing Practices To Enhance Business Performance By Competitive Advantage As Mediating In Smes In Malaysia, JOURNAL OF POSITIVE SCHOOL PSYCHOLOGY, ASR Research India , 8, 4751, ISSN:27177564
Maryam Hamid Yaseen, Rozilah Kasim, Falah Saleem Falih
(2022) Impact Of Lean Production Practices On Business Performance: Evidence From Malaysian Food Industry, JOURNAL OF POSITIVE SCHOOL PSYCHOLOGY, ASR Research Center India , 7, 756, ISSN:27177564
Eman Mohammed Abdulrahman Alhammadi , Rozilah Kasim, Sonia Lohana
(2022) Knowledge Management Factors Affecting Construction Project Performance Model , INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING & TECHNOLOGY, UTHM , 5, 149, ISSN:21803242
Fazilah Ramli, Rozlin Zainal, Rozilah Kasim
(2022) Prediction Supply For High-Cost Multi-Storey House Toward The Development Of Sustainable Cities, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 5, 100, ISSN:21803242
Eman Mohammed Abdulrahman Alhammadi , Rozilah Kasim, Sonia Lohana
(2022) Rating Of Knowledge Management Factors Affecting Construction Company Performance, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 5, 134, ISSN:26007959
Milala, S.I, Ariffin, K.M, Kasim, R., Kasim, N., Yassin, A.M. & Ishak, M.H.
(2022) Real Estate Business A Retrofitting'S Path For Fully Economy Recovery In Post Pandemic, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMY, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 9, 141, ISSN:26828359
Falah Saleem Falih, Rozilah Kasim, Maryam Hamid Yaseen
(2022) The Effect Of Operational Risk Management (Orm) On The Financial Performance (Fp) Of Iraqi Commercial Banks, JOURNAL OF POSITIVE SCHOOL PSYCHOLOGY, ASR Research Center India , 4, 6493, ISSN:27177564
Falah Saleem Falih, Rozilah Kasim, Maryam Hamid Yaseen
(2022) The Effect Of The Relationship Between Strategy And Competitive Advantage To Improve The Financial Performance In The Iraqi Banking Sector, JOURNAL OF POSITIVE SCHOOL PSYCHOLOGY , ASR Research Center India , 8, 4738, ISSN:27177564
Haron, M.N., Wahab, N.B.A., Kasim, R
(2021) A Framework Of Risk Management Practice For Forestfriendly Pedagogy (Perimba) As A Guide For Indigenous School Teacher [Kerangka Amalan Pengurusan Risiko Untuk Pedagogi Mesra Rimba (Perimba) Sebagai Panduan Untuk Guru Sekolah Asli], REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 8, 775, ISSN:21460353
Milala, S.I, Ariffin, K.M, Kasim, R., Kasim, N., Yassin, A.M. & Ishak, M.H.
(2021) Exploring The Value Of Malaysian Intangible Asset In Business Environment, TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY (TOJQI), TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY , 7, 7326, ISSN:13096591
Narimah Kasim, Sali Amirah Razali, Rozilah Kasim
(2021) Reinforce Technology Ir 4.0 Implementation For Improving Safety Management In Construction Site, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING & TECHNOLOGY (IJSCET), UTHM , 10, 289, ISSN:21803242
Maged Rfeqallah, Rozilah Kasim, Faisal A.M Ali, Yahiya Abdu Al-Ghaffar
(2021) The Effects Of Social Networking Sites Use On Students' Academic Performance At The University Of Taiz, JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT, UNIVERSITY OF TEHRAN , 12, 37, ISSN:24235059
FalahSaleem Falih, Rozilah Kasim , Maryam Hamid Yaseen, Kadhim Ghaffar Kadhim , Ali Mechman
(2021) The Mediating Effect Of Operational Risk Management Between Business Attributes And Competitive Advantage In The Iraqi Banking Sector, PALARCH'S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT/EGYPTOLOGY, INSTITUTE FOR ENGINEERING AND PUBLICATION (IFERP) , 1, 3314, ISSN:1567214X
Abdulnaser Alshehhi, Rozilah Kasim
(2020) A Relationship Of Project Management Process Factors With Smes Performance, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 9, 212, ISSN:26007959
Maryam Hamid Yaseen, Rozilah Kasim, Falah Saleem Falih, Mohammed Ihsan Ahmed Sabah
(2020) An Integration Framework For Lean Production And Marketing Mix Toward Business Performance Of Malaysian Food Industry, SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 10, 3772, ISSN:0038111X
Baba, H. M., Kasim, R., Mammadi, A. & Muhammad, A.A.A
(2020) Analyzing Variables In Wheel Of Participation A Synergy In Facilities Management For Enhancing Academic Performance, INTERNATIONAL ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL, PATH OF SCIENCE , 3, 3021, ISSN:24139009
FalahSaleem Falih, Rozilah Kasim, Maryam Hamid Yaseen , Layth Salman Khalid, Mohammed Ihsan Ahmed Sabah
(2020) Business Processes Re-Engineering Using Operational Risk Management To Improving The Competitive Advantage In The Iraqi Banking Sector, SOLID STATE TECHNOLOGY, SOLID STATE TECHNOLOGY , 10, 1025, ISSN:0038111X
-Mohd. Najib Haron, Rozilah Kasim, Nur Bahiyah Abdul Wahab, Sharifah Nurulhuda Tuan Mohd Yasin, Siti Aminah Kusin1
(2020) Forest-Friendly Pedagogy (Perimba) At Indigenous School : Risk And Risk Perceptions, JOURNAL OF COUNSELING AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY, REDWHITEPRESS , 3, 11, ISSN:26549786
Abdulnaser Alshehhi , Rozilah Kasim
(2020) Formulation Of Framework Model Of Project Management Process Factors Affecting Smes Performance, PSYCHOLOGY AND EDUCATION, PSYCHOLOGY AND EDUCATION , 11, 5498, ISSN:00333077
Eman Mohammed Alhammadi, Rozilah Kasim
(2020) Measurement Model Of Knowledge Management Factors In Project Management Performance For Business Organizations, SOLID STATE TECHNOLOGY, SOLID STATE TECHNOLOGY , 10, 3698, ISSN:0038111X
Salem Rashed Murshed Almeqbali , Rozilah Kasim
(2020) Measurement Models Of M-Government Services For Abu Dhabi Government, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 9, 118, ISSN:26007959
Misriyanti Saikah, Narimah Kasim & Rozilah Kasim
(2020) Potential Implementation Of Lightweight Steel Panel System In Affordable Housing Project: Developers Perseptive, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING & TECHNOLOGY, UTHM , 12, 59, ISSN:21803242
Salem Rashed Murshed Almeqbali, Rozilah Kasim
(2020) Structural Equation Modeling (Sem-Amos) Analysis On Abu Dhabi Mgovernment Service Quality And Customer Satisfaction, PSYCHOLOGY AND EDUCATION, PSYCHOLOGY AND EDUCATION , 11, 5570, ISSN:00333077
Eman Mohammed Alhammadi , Rozilah Kasim
(2020) Structural Relationship Between Knowledge Management And Project Management Performance Of Uae Organizations Using Sem-Amos Analysis, SOLID STATE TECHNOLOGY, SOLID STATE TECHNOLOGY , 10, 3691, ISSN:0038111X
Marwan Ali , Rozilah Kasim , Adejob Ahmodu Adaji
(2020) Sustainability Of Supply Chain Management Factors For The Uae Oil & Gas Industry, PSYCHOLOGY AND EDUCATION , PSYCHOLOGY AND EDUCATION , 11, 5533, ISSN:00333077
Maryam Hamid Yaseen, Rozilah Kasim, Falah Saleem Falih, Mohammed Ihsan Ahmed Sabah, Ahmed Mohammed Hammood
(2020) The Relationship Of Lean Production And Business Performance In Malaysian Food Industry, SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 10, 6143, ISSN:0038111X
Falah Saleem Falih, Rozilah Kasim, Maryam Hamid Yaseen, Mohammed Ihsan Ahmed Sabah , Kadhim Ghaffar Kadhim
(2020) The Relationship Of Operational Risk Management And Competitive Advantages In Enhancing The Iraqi Banking Sector, SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 10, 2426, ISSN:0038111X
Ng Wee Fern, Rozilah Kasim, Mohd Idrus Mohd Masirin
(2019) Availability And Accessibility Of Physical Facilities Provision That Support Pwds, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING, Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 7, 91, ISSN:22773878
Muhammad Umar Bello, David Martin, Rozilah Kasim
(2019) The Position Of Facility Management Services On Customer Loyalty On Malaysian Municipal Council Service Delivery, SPECIALTY JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT, Science Arena Publication , 6, 17, ISSN:xxxxxxxx
Habu Mallam Baba, Rozilah Kasim, AbdulAzeez Adam Muhammad, Abubakar Mammadi, Umar Auwal
(2019) Urban Sprawl And Land Speculation In Contemporary Land Administration In Bauchi Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND REVIEW, Galore Knowledge Publication Pvt. Ltd. , 3, 56, ISSN:23499788
Muhammad Akilu Umar, Rozilah Kasim, David Martin, Muhammad Abubakar, Muhammad Bello Umar,Tanko Husseini Ahmed
(2018) A Framework T Evaluate Service User Experience As A Tool To Achieve Service Excellence In Malaysian Local Governments, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, Institute of Advanced Scientific Research , 7, 01, ISSN:1943023X
Habu Mallam Baba, Rozilah Kasim, Muktar Alhaji Usman, Abdullahi Ali Abdu, Umar Auwal, AbdulAzeez Adam Muhammad
(2018) Analyzing Area-Based Rating Assessment Implementation In Bauchi Metropolis, Nigeria, Testing Swot Variables, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, Science Arena Publication , 9, 59, ISSN:25205943
Bala Ishiyaku, Rozilah Kasim, Adamu Isa Harir
(2018) Application Of Multi-Group Cfa In Analysing Moderation E¿Ect Of Socioeconomic Attributes On Public Housing Performance, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 3777, ISSN:19367317
Khadijah Md Ariffin, David Martin, Rozilah Kasim
(2018) Audit On Public Buildings By National Audit Department And Public Works Department: A Process Overview, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 3133, ISSN:19367317
Muhammad Umar Bello, David Martin Daud @ Juanil, Rozilah Kasim, Aliyu Ahmad Aliyu
(2018) Community Participation As Mediating Variable For Enhancement Of Citizen Satisfaction In Malaysian Municipal Councils. Batu Pahat Municipal Council In Perspective., JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, Institute of Advanced Scientific Research , 7, 56, ISSN:1943023X
Muhammad Umar Bello, David Martin@Daud Juanil, Rozilah Kasim, Muhammad Najib Razali, Yunos Ngadiman, Talib Bon
(2018) Evidence Of Municipal Awareness As A Construct For Enhancing Citizen Satisfaction In Municipal Council Of Malaysia, PATH OF SCIENCE, Path of Science , 7, 1001, ISSN:24139009
Khadijah Md Ariffin, Rozilah Kasim, Mohd Hafizal Ishak, Mohd Rosli Harun, Zainuddin Mohd Noh
(2018) Facilities Performance Audit On Public Buildings, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, Institute of Advanced Scientific Research , 7, 140, ISSN:1943023X
Rozilah Kasim, Muhammad Akilu Umar, Mohd Hafizal Ishak, Khadijah Md Ariffin
(2018) Framework Development To Identify The Impact Of Green Building Attributes On Rental Value Of Commercial Properties In Malaysia , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 3229, ISSN:19367317
Habu Mallam Baba, Rozilah Kasim, Mohd Lizam Bin Mohd Diah, David Martin, Muktar Usman Alhaji
(2018) Framework Of Property Rating Practice For Financing Neighborhoods Facilities Provision In Bauchi Metropolis Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, Science Arena Publication , 11, 44, ISSN:25205943
Rozilah Binti Kasim
(2018) Graded Land-Improvement Rating A Tool For Controlling Urban Sprawl And Land Speculation In Bauchi, Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, Science Arena Publication , 11, 59, ISSN:25205943
Adegbenga Adeyemi, David Martin, Rozilah Kasim
(2018) Improvement Of Existing Public Office Buildings In Nigeria From Users¿ Perspective Using Lean Thinking ¿ A Pictorial View, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT, Islamic Azad University , 7, 50, ISSN:2345233
Nazree Shafin, Rozilah Kasim
(2018) Incorporating Islamic Ethic Elements Into Marketing Mix Paradigm, FINANCIAL RISK AND MANAGEMENT REVIEWS, Conscientia Beam , 1, 24, ISSN:24116408
Rozilah Kasim, Salem R. Al Meqbaali
(2018) Overview Of The Operational Service Quality In Uae Government, TECHNO SOCIAL, UTHM , 3, 71, ISSN:26007940
Habu Mallam Baba, Rozilah Kasim, Muktar Alhaji Usman, Abdullahi Ali Abdu, AbdulAzeez Adam Muhammad, Umar Auwal
(2018) Premium Arrangement In The Contemporary Real Estate Transaction In Bauchi, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, Science Arena Publication , 9, 93, ISSN:25205943
Olajide, Sunday Emmanuel; Lizam, Mohd; Kasim, Rozilah
(2018) Proposed Sedef Model As A Panacea For Residential Neighbourhood Crime Towards Boosting Housing Values, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4110, ISSN:19367317
Rozilah Kasim, Muhammad Akilu Umar, David Martin, Azlina Md Yassin
(2018) Public Goods Delivery As A Contributing Factor To The Property Tax Revenue Generation In Malaysian Local Governments, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4674, ISSN:19367317
Sahrir Abd Aziz, Rozilah Kassim, Mohd Idrus Mohd Masirin
(2018) Railway Development And The Impact To Malaysian Economy, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, Institute of Advanced Scientific Research , 7, 272, ISSN:1943023X
Rozilah Kasim, Muhammad Akilu Umar, David Martin Daud Juanil
(2018) Service Quality Versus Service Excellence: A Paradigm Shift , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4679, ISSN:19367317
Rozilah Kasim, Muhammad Akilu Umar, David Martin
(2018) Social Factor As An Indicator For Excellence In Facilities Management Services, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, Institute of Advanced Scientific Research , 7, 294, ISSN:1943023X
Habu Mallam Baba, Rozilah Kasim, Muktar Alhaji Usman, Abdullahi Ali Abdu, Umar Auwal, AbdulAzeez Adam Muhammad
(2018) Swot Analysis Of Land Area-Based And Value-Based Property Rating, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, Science Arena Publication , 9, 1, ISSN:25205943
Bello, M.U., Martin, D., Kasim, R., Aliyu, A.A.
(2017) A Review Of Fm Services For Enhancing And Provisioning Of Optimal Quality Municipal Services For Local Government In Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 9, 9039, ISSN:19367317
Muhammad Umar Bello, David Martin , Rozila Kasim , Muhammad Abubakar and Muhammad Akilu Umar
(2017) An Examination Of Relationship Between Quality Municipal Services And Citizen Satisfaction In Malaysian Local Council, Batu Pahat In Perspective , PATH OF SCIENCE, Path of Science , 5, 2.1, ISSN:24139009
Bala Ishiyaku, Rozilah Kasim and Adamu Isa Harir
(2017) Confirmatory Factoral Validity Of Public Housing Satisfaction Constructs, CONGENT BUSINESS AND MANAGEMET, Cogent OA , 7, 1, ISSN:23311975
Bello, M.U., Martin, D., Kasim, R., Aliyu, A.A.
(2017) Eview Of Community Participation And Fm Services Contributions Toward Provisioning Of Quality Municipal Services In Malaysian Local Authorities, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 9, 9042, ISSN:19367317
Adeyemi, A., Martin, D. and Kasim, R.
(2017) Facilities Improvement For Sustainability Of Existing Public Office Buildings In Nigeria , ATBU JOURNAL OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY , African Journal Online , 6, 12, ISSN:15966035
Adamu Isa Harir, Rozilah Kasim
(2017) Integrated Waste Recycling Framework For Municipal Solid Waste Generated (Mswg) In Bauchi Metropolis, Nigeria, JOURNAL OF APPLIED SCIENCES & ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY, JASES , 4, 57, ISSN:23608013
Muhammad Umar Bello, David Martin Daud Juani and Rozilah Kasim
(2017) Municipal Awareness As A Tool For Enhancing Citizen Satisfaction In Municipal Councils Of Malaysia , EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES STUDIES , Open Access Publishing Group , 1, 109, ISSN:25018590
Muhammad Umar Bello, David Martin @ Daud Juanil , Rozilah Kasim
(2017) Municipal Awareness As An Integral Part For Enhancing Citizen Satisfaction Of Malaysian Municipal Councils, Batu Pahat , PATH OF SCIENCE, Path of Science , 7, 2.1, ISSN:24139009
Habu Mallam Baba, Rozilah Kasim, Aliyu Ahmad Aliyu, Abubakar Mammadi
(2017) Non-Implementation Of Property Rating Practice: Any Impact On Community Healthcare In Bauchi Metropolis Nigeria?, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND REVIEW, Galore Knowledge Publication Pvt. Ltd , 7, 19, ISSN:23499788
Muhammad Umar Bello , Aliyu Ahmad Aliyu , David Martin @ Daud Juanil , Rozilah Kasim
(2017) Real Estate Investment As A Panacea For Economic Instability In Nigeria: Evidence From Northeastern States Of Nigeria, PATH OF SCIENCES, Path of Science , 8, 1001, ISSN:24139009
Harir, A.I., Kasim, R., Gana, B.A., Salihu, B.H.
(2017) The Factor Influencing Municipal Solid Waste Generation In Bauchi Town, Nigeria, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 7, 9081, ISSN:19367317
A. Adeyemi, D.Martin and R. Kasim
(2017) The Relevance Of Lean Thinking To Sustainable Improvement Of Public Office Buildings In Nigeria, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Medwell Journals , 1, 1365, ISSN:1816949X
Rozilah Kasim, Muhammad Akilu Umar, David Martin
(2016) A Reformation Model Of Compliance To Improve The Property Tax Revenue Generation In Malaysian Local Governments, SOCIAL SCIENCE (PAKISTAN), Medwell Journal , 9, 2885, ISSN:18185800
Habu Mallam Baba, Rozilah Kasim, Muktar Usman Alhaji, Haruna Suna Maje
(2016) Comparative Analysis Of The Performance Of Property Tax In Oecd And Non Oecd Countries, THE SOCIAL SCIENCES, Medwell Publications , 5, 2690, ISSN:18185800
Bala Ishiyaku, Rozilah Kasim, A.I. Harir
(2016) Confirmatory Factoral Validity Of Public Housing Performance Evaluation Constructs, JOURNAL OF BUILDING PERFORMANCE, UTHM , 1, 9, ISSN:21802106
Rozilah Kasim
(2016) Effect Of Perceived Muda On Perceived Job Productivity In Public Office Buildings In Nigeria, BRITISH JOURNAL OF APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY, Sciencedomain International , 1, 1, ISSN:22310843
Mudashir Ghafar Olaiya, Rozilah Kasim, David Martin, Wan Fauziah Wan Yusoff
(2016) Entrepreneurship Integration: A Paradigm-Shift For Sustaining Architectural Education Innovation, INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT, Medwell Journals , 9, 3944, ISSN:19935250
Aliyu Ahmad Aliyu, Rozilah Kasim, David Martin, Abdu Ibrahim Garkuwa, Maryam Salihu Muhammad
(2016) Ethno-Religious And Socio-Economic Backgrounds As Indicators Of Residential Accommodation Preference In Jos Metropolis , JOURNAL OF ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT , International Knowledge Sharing Platform , 7, 92, ISSN:22222855
Rozilah Kasim
(2016) Improvement Of Existing Public Office Buildings In Nigeria From Users' Perspective Using Lean Thinking - A Pictorial View, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT, SLAMIC AZAD UNIVERSITY, SCIENCE AND RESEARCH BRANCH , 9, 51, ISSN:22287396
Aliyu Ahmad Aliyu, Rozilah Kasim, David Martin, Abdu Ibrahim Garkuwa, Maryam Salihu Muhammad
(2016) The Emergence Of Dynamic Residential Property Values Owing To Violent Ethno-Religious Conflicts In Jos, RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING, UTHM , 1, 106, ISSN:22222847
Aliyu Ahmad Aliyu, Rozilah Kasim, David Martin, Abdu Ibrahim Garkuwa, MAryam Salihu Muhammad
(2016) The Segregated City Of Jos And Its Resultant Residential Property Value Pattern , JOURNAL OF ENVIRONMENT AND EARTH SCIENCE , International Knowledge Sharing Platform , 5, 64, ISSN:22243216
Maryam Salihu Muhammad, Rozilah Kasim, David Martin
(2015) A Review Of Residential Segregation And Its Consequences In Nigeria, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIA SCIENCES, MCSER , 3, 376, ISSN:20399340
David Martin
(2015) An Evaluation Of Factors Influencing Residential Segregation In Selected Areas Of Bauchi Metropolis, Northern Nigeria, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, UTHM , 3, 127, ISSN:20392117
Maryam Salihu Muhammad, Rozilah Kasim, David Martin
(2015) An Evaluation Of Factors Influencing Residential Segregation In Selected Areas Of Bauchi Metropolis, Northern Nigeria , MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MCSER , 3, 127, ISSN:20399340
Mudashir Gafar, Wan Fauziah Wan Yusoff, Rozilah Kasim, David Martin
(2015) Attitude To Business Reality, Perceived Value Creation And Subjective Norms: How They Impact On Students Of Higher Learning Institutions¿ Self-Employment Intentions In Malaysia, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MCSER , 9, 186, ISSN:20399340
Rozilah Kasim
(2015) Attitude To Business Realty, Perceived Value Creation And Subjective Norms: How They Impact On Students Of Higher Learning Institutions? Self-Employment Intentions In Malaysia, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MJSS , 9, 127, ISSN:20399340
Rozilah Kasim
(2015) Ethno-Religious Violence And Neighbourhood Facilities Provision: Evidence From Jos Nigeria, JOURNAL OF ENVIRONMENT AND EARTH SCIENCE, JEES , 5, 10, ISSN:22250948
Adamu Isa Harir, Rozilah Kasim, Bala Ishiyaku
(2015) Exploring The Resource Recovery Potentials Of Municipal Solid Waste: A Review Of Solid Wastes Composting In Developing Countries, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND RESEARCH PUBLICATIONS,, IJSRP.org , 7, 1, ISSN:22503153
Rozilah Kasim
(2015) Housing Quality In Segregated Residential Neighbourhoods In Bauchi Metropolis, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND RESEARCH PUBLICATIONS, IJSRP , 10, 432, ISSN:22503153
Rozilah Kasim
(2015) Research Framework For Identification Of Waste And Inefficiencies In Existing Public Office Buildings In Developing Nations For Sustainability, BRITISH JOURNAL AND APPLIED SCIENCE, British Journal and Applied Science , 1, 60, ISSN:22310843
Rozilah Kasim
(2015) Research Framework On The Effect Of Intangible Location Attribute On The Values Of Residential Properties In Jos Nigeria, DEVELOPING COUNTRY STUDIES, DCS , 6, 8, ISSN:22250565
Rozilah Kasim
(2015) Residential Segregation And Existing Neighbourhood Pattern In Jos Nigeria, JOURNAL OF NATURAL SCIENCES RESEARCH, JNS , 5, 12, ISSN:22250921
Adamu Isa Harir, Rozilah Kasim, Bala Ishiyaku
(2015) Resource Potentials Of Composting The Organic Wastes Stream From Municipal Solid Wastes Compositions Arising In Nigerian Cities, JOURNAL OF GEOSCIENCE AND ENVIRONMENT PROTECTION,, Scientific Research Pubblishing , 6, 10, ISSN:23274344
Rozilah Kasim
(2015) Students? Residential College Assessment Through User Experience As A Component Of Service Excellence, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND RESEARCH PUBLICATIONS, IJSRP , 2, 1, ISSN:22503153
Aliyu Ahmad Aliyu, Zubairu Abubakar Ghani, Muhammad Umar Bello, Rozilah Kasim, David Martin
(2014) A Theoretical Perspective On Rural Housing Development And The Problems Associated With Housing Developers In Nigeria: Evidence From Dass Metropolis, JOURNAL OF ENVIRONMENT AND EARTH SCIENCE, IISTE Knowledge Sharing Partners , 4, 56, ISSN:22250948
Rozilah Kasim
(2014) Elimination Of Waste And Inefficient Facilities In Existing Buildings For Sustainability In Developing Nations, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT, UTHM , 12, 5, ISSN:23452331
Aliyu Ahmad Aliyu, Muhammad Umar Bello, Rozilah Binti Kasim, David Martin
(2014) Intangible Elements Of Uncertainty In Property Valuation: Theoretical Underpining, JOURNAL OF ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, iiste , 4, 57, ISSN:22222855
Aliyu Ahmad Aliyu, Muhammad Umar Bello, Rozilah Kasim, David Martin
(2014) Positivist And Non-Positivist Paradigm In Social Science Research: Conflicting Paradigms Or Perfect Partners?, JOPURNAL OF MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY, Canadian Center of Science and Education , 7, 79, ISSN:19254733
Aliyu Ahmad Aliyu, Muhammad Umar Bello, Rozilah Kasim, David Martin2
(2014) The Impact Of Ethno-Religious Crisis On Location Decisions And Values Of Residential Properties In Jos, Nigeria , EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT , International Knowledge Sharing Platform , 5, 66, ISSN:22222839
Mudashir Gafar, Rozilah Kasim, David Martin
(2013) Entrepreneurial Idea Development To Business Start-Up: Teaching Methodological Approach, IOSR JOURNAL OF RESEARCH & METHOD IN EDUCATION, IOSR-JRME , 7, 46, ISSN:23207388
Rozilah Kasim
(2012) Identifying Skills Needs For Improving The Engagement Of Young Communities In The Housing Market Renewal Process: A Case Study Of Neighbourhood Facilities In Blackburn, England, JOURNAL OF URBAN REGENERATION AND RENEWAL, HENRY STEWART PUBLICATIONS , 2, 75, ISSN:17529638
Aliyu, A.A., Kasim, R., Martin, D.
(2011) Impact Of Violent Ethno-Religious Conflicts On Residential Property Value Determination In Jos Metropolis Of Northern Nigeria: Theoretical Perspectives And Empirical Findings, MODERN APPLIED SCIENCE, THE CANADIAN CENTER OF SCIENCE AND EDUCATION , 10, 171, ISSN:19131844
Aliyu, A.A., Kasim, R., Martin, D.
(2011) Siting Of Hazardous Waste Dump Facilities And Their Correlation With Status Of Surrounding Residential Neighbourhoods In Los Angeles County, PROPERTY MANAGEMENT, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED , 2, 87, ISSN:02637472
Kasim, R., Hudson, J.
(2006) Fm As A Social Enterprise, FACILITIES, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED , 6, 292, ISSN:02632772
Media Digital
Rozilah Kasim
(2021) 4 Steps To Write A Clear Problem Statement, Youtube , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2020) Landlord & Tenant Valuation [ Separate Interest & Divorce Value], Youtube , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2020) Landlord & Tenant Valuation [Lease Surrender And Renewal], Youtube , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2020) Landlord & Tenant Valuation [Merger Of Interests & Marriage Value], Youtube , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2020) Landlord And Tenant Valuation [Premium Calculation], UTHM , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2020) Pernyataan Masalah [Tips Cara Mudah] Menulis Untuk Psm, Youtube , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2020) The Valuation For Freehold Interest, UTHM , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2020) Valuation For Leasehold Interest, UTHM , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2019) Postgraduate Research: Citing Other People'S Works, Youtube.com , ISBN:-
Rozilah Kasim
(2019) Postgraduate Research: The Phd Journey, Youtube , ISBN:-
Ariffin, K. M. & Kasim, R.
(2018) Topic 6 | Data Analysis - Qualitative, YouTube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Nurin Izazi Hazuyah Hizam, Rozilah Kasim
(2023) Model Konseptual Faktor Kadar Caj Perkhidmatan Bangunan Kediaman Berstrata, UTHM , 604, ISBN:27735044
Ko Chian Goh, Rozilah Kasim
(2023) Rental Value Determination Of Temporary Easement Valuation For Construction Site, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735446441
Milala, S.I, Ariffin, K.M, Kasim, R., Kasim, N., Yassin, A.M. & Ishak, M.H.
(2022) Green Smart City: Sustainable Environment For Post Covid Well Being, ISPEC PUBLICATIONS , 515, ISBN:9786257720823
Wee Haw Lee, and Rozilah Kasim
(2022) Influence Of Financial Factors On Homebuyer¿S Purchase Decision Amid Covid-19 Pandemic , AIP PUBLISHING , 030047-1, ISBN:9780735442412
Milala, S.I, Ariffin, K.M, Kasim, R., Kasim, N., Yassin, A.M. & Ishak, M.H.
(2022) Intangible Asset A Key Driver For Company¿S Performance: An Overview, 4TH EUROPEAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT, IEOM 2021 , 2555, ISBN:9781792361272
Too Kai Sheng & Rozilah Kasim
(2022) Temporary Easement Valuation For Construction Site, UTHM , 652, ISBN:27735044
Tey Chung Shien & Rozilah Kasim
(2022) The Factors For Residential Properties Overhang In Johor, UTHM , 809, ISBN:27735044
Maged Rfeqallah, Rozilah Kasim, Mohammed A.Al-Sharafi
(2021) Conceptualizing A Model For Using Social Media As A Learning Tool And Its Effect On Academic Performance: The Moderating Effect Of Self Regulation, IEEE XPLORE , 1, ISBN:9781665433051
Rozilah Kasim & Nur Afiqah Zainal Abidin
(2021) Jenis Fasiliti Abm Perimba Di Sk Asli: Analisa Rangkaian Tematik, UTHM , 813, ISBN:27735044
Fifi Norhahdah Taman, Rozilah Kasim
(2021) Kepentingan Perwartaan Tanah Rizab Orang Asli, UTHM , 1208, ISBN:27735044
M N Haron , N B A Wahab , R Kasim , N Abdullah & N M Bohari
(2021) The Development Of Risk Management Elements (Apr) For Forest-Friendly Pedagogy (Perimba) As A Guide For Indigenous School Teacher, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Maged Rfeqallah, Rozilah Kasim, Faisal A. M. Ali, Yahya Abdul Ghaffar
(2021) The Effect Of Using Social Networking Sites On Undergraduate Students¿ Perception And Academic Performance At University Of Taiz-Yemen, SPRINGER NATURE , 987, ISBN:23674520
Wan Nur Syakirah Wan Jusoh, Rozilah Kasim
(2020) Kriteria Patuh Syariah Dan Kadar Penghunian Hotel Wakaf, UTHM , 800, ISBN:27735044
Nur Alya Sabreena Nor Azlan, Masfaliza Mohsen, Rozilah Kasim & Ismail Omar
(2020) Pembiayaan Pembangunan Tanah Wakaf Di Negeri Johor, UTHM , 782, ISBN:27735044
AHMED ABUBAKAR SHEIKH, ROZILAH KASIM
(2015) A Comparative Study Of Corporate Real Estate Strategies For Selected Local And Foreign Commercial Banks In Malaysia (Property User Experience Survey), IBIMA , 4110, ISBN:9780986041952
Mohammed Akilu Umar, Rozilah Kasim, David Martin
(2015) A Comparative Study Of Property Rating In Malaysia And Nigeria: An Overview , IBIMA , 3844, ISBN:9780986041952
Aliyu Ahmad Aliyu, Rozilah Kasim, David Martin
(2015) A Theoretical Perspectives And Critical Analysis On Residential Property Development In Bauchi, Nigeria , IBIMA , 3829, ISBN:9780986041952
Adegbenga Adeyemi, David Martin, Rozilah Kasim
(2015) Improvement Of Existing Buildings For Sustainability As Against Maintenance And Rebuild, INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION, IBIMA , 3527, ISBN:9780986041945
Ariffin, K.M., Juanil, D.M.D., Kasim, R.
(2015) The Audit Assessment Practice Of Public Buildings In Malaysia: Exploratory Study On National Audit Department And Public Works Department, INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION, IBIMA , 3886, ISBN:9780986041952
Ariffin, K.M. , Juanil, D.M.D. , Kasim, R.
(2015) The Audit Assessment Practice Of Public Buildings In Malaysia: Exploratory Study On National Audit Department And Public Works Department , IBIMA 2015 , 3886 , ISBN:9780986041952
ADEGBENGA ADEYEMI, DAVID MARTIN AND ROZILAH KASIM
(2014) Application Of Lean Thinking To The Built Environment In Developing Nations For Sustainability, FEDERAL POLYTECHNIC, BAUCHI , 1, ISBN:xxxxxx
Rozilah Kasim
(2014) Beyond Architecture: Entrepreneurship Diversity Crosswise Multidisciplinary Nature Of The Profession, Institute of Research Engineers and Doctors , ISBN:9781632480033
Rozilah Kasim
(2014) Is The Impact Of Entrepreneurship Education As Remarkable As The Demand?, Pak Publishing Group , ISBN:9789699347160
Muhammad Akilu Umar, Rozilah Kasim, David Martin
(2013) A Review Of Service Excellence Models, UTHM , 158, ISBN:9789670468563
Mudashir Gafar, Rozilah Kasim ,David Martin
(2013) Development Of Fm Entrepreneurial Assessment Model To Examine Effect Of Entrepreneurship Education On The Real Estate Management Students, UTHM , 401, ISBN:9789670468563
Adegbenga Adeyemi,, David Martin,, Rozilah Kasim
(2013) Elimination Of Waste And Inefficiencies In Existing Office Buildings In Developing Nations For Sustainability, UTHM , 139, ISBN:9789670468563
Rozilah Kasim, Bala Ishiyaku, Adamu Isa Harir, Hamza Usman
(2013) Performance Evaluation Of Tangible And Intangible Environmental Factors For Sustainable Public Housing Development In Developing Countries, TOMORROW PEOPLE ORGANIZATION, BELGRADE, SERBIA , 185, ISBN:xxxxxx
Rozilah Binti Kasim
(2012) A Comparative Study Of Corporate Real Estate Strategies For Selected Local & Foreign Commercial Banks In Malaysia (Document Review)
Rozilah Binti Kasim
(2012) A Comparative Study Of Property Rating In Malaysia And Nigeria: An Overview, UTM
Rozilah Binti Kasim
(2012) An Overview Of Property Tax Collection As A Tool For A Sustainable Local Government Reform In Malaysia, UTHM
Rozilah Binti Kasim
(2012) Exploratory Study For The Neighnourhood Facilities Provision In Bandar Baru Bangi, Malaysia, UTHM
Rozilah Binti Kasim
(2012) Recent Empirical Work On The Determinants Of Residential Property Values In Nigeria, UTM
Rozilah Binti Kasim
(2012) The Audit Assessment Practice Of Public Buildings In Malaysia: Exploratory Study On Pwd And Nad, UTM
Rozilah Binti Kasim
(2012) Toward A More Entrepreneurship Architectural Education In Malaysia, UTHM
David Martin
(2012) Value Capture Model As A Policy Tool For Urban Development In Malaysia, UTHM , ISBN:xxxxxxxxxxxx
Rozilah Binti Kasim
(2011) Assessing Space Utilisation For Teaching And Learning Facilities At The Higher Education Institution: A Case Study Of G3 Building, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Rozilah Binti Kasim
(2011) Corporate Strategy: Comparative Study Of Select Public Sector And Private Sector Companies In Kenya.
Rozilah Binti Kasim
(2011) Effect Of Domestic Waste Dumpsites On Rental Values Of Residential Properties In Bauchi
Rozilah Binti Kasim
(2011) Effect Of Kasuwan Laushi Super Market On Surrounding Residential Accommodations In Bauchi Metropolis, Nigeria
Rozilah Binti Kasim
(2011) Effect Of Kasuwan Laushi Super Market On Surrounding Residential Accommodations In Bauchi Metropolis, Nigeria.
Rozilah Binti Kasim
(2011) Impact Of Violent Ethno-Religious Conflcts On Residential Property Value Determination In Jos Metropolis Of Northern Nigeria: Data Screening And Preliminary Findings
Rozilah Binti Kasim
(2011) Impact Of Violent Ethno-Religious Conflicts On Residential Property Value Determination In Jos Metropolis Of Northern Nigeria: A Review Of Related Literature
Rozilah Binti Kasim
(2011) Impact Of Violent Ethno-Religious Conflicts On Residential Property Value Determination In Jos Metropolis Of Northern Nigeria: Conceptual Framework Development
Rozilah Binti Kasim
(2011) Impact Of Violent Ethno-Religious Conflicts On Residential Property Value Determination In Jos Metropolis Of Northern Nigeria: Regression Analysis Results
Rozilah Binti Kasim
(2011) Impact Of Violent Ethno-Religiuos Conflicts On Public Utilities Facilities And Services In Jos Metropolis Of Northern Nigeria
Rozilah Binti Kasim
(2011) Minimising The Risks Of Investing Corporate Properties In Kenya
Rozilah Binti Kasim
(2011) Problems Of Finance For Home Acquisition By Private Residential Property Developers In Bauchi Metropolis,Nigeria
Rozilah Binti Kasim
(2011) Problems Of Private Residential Property Development In Makama Jahun Neighbourhood Of Bauchi Metropolis, Nigeria
Rozilah Binti Kasim
(2011) The Development Of Theoretical Framework For Selected Public And Private Financial Companies In Kuala Lumpur, Malaysia
Rozilah Binti Kasim
(2011) The Enhancement For Better Sustainable Corporate Properties In Nairobi, Kenya
Rozilah Binti Kasim
(2010) A Research Design And Methodology To Determine The Impact Of Violent Ethno Religious Conflicts On Residential Property Value Determination In Jos Metropolis Of Northern Nigeria
Rozilah Binti Kasim
(2010) A Theoretical Reseaarch Framework Development To Determine The Impact Of Violent Ethno Relegoius Conflicts On Residential Property Value Determination In Jos Metropolis Of Northern Nigeria
Rozilah Binti Kasim
(2010) Impact Of Hazardous Waste Dumpsites On Residential Property Values In Bauchi Metropolis, Nigeria
Rozilah Binti Kasim
(2010) Impact Of Violent Ethno-Religious Conflicts On Residential Property Value Determination In Jos Metropolis Of Northern Nigeria
Rozilah Binti Kasim
(2010) The Audit Assessment Practice Of Public Buildings In Malaysia: Findings From Exploratory Studies At Pwd And Nad
Rozilah Binti Kasim
(2009) Engagement With The Local And International Communities To Promote Student Academic Achievement: Experiences And Challenges (Abstract)
Rozilah Binti Kasim
(2009) Transformation Of Malaysian Higher Education: A Case Study Of Universiti Tun Huessein Onn Malaysia (Uthm) Towards University-Industry Relations & Internationalisation
Rozilah Binti Kasim
(2008) Skills For Engaging Communities In The Neighbourhood Facilities Process: The European Experience
Rozilah Binti Kasim
(2008) The Neighbourhood Facilities And The Sustainable Community Agenda: An Overview
Rozilah Binti Kasim
(2007) Developing A Framework For Identfying Necessary Skills Needs For Community Engagement In The Housing Market Renewal Process
Rozilah Binti Kasim
(2006) A Choice Of Research Strategy For Community-Based Action Skills Requirements In The Process Of Delivering Housing Market Renewal
Rozilah Binti Kasim
(2006) Community-Based Action Model For Skills And Competencies In The Process Of Delivering Housing Market Renewal
Rozilah Binti Kasim
(2005) Mapping The Community-Based Action Model For Professional Skills And Competences In The Housing Market Renewal
Rozilah Binti Kasim
(2005) Professional Skills And Competences For Community-Based Action In Housing Market Renewal
Rozilah Binti Kasim
(2005) Skills For Community-Based Action In The Process Of Delivering Housing Market Renewal

YearDescriptionLevel
2023External Assessor / External Reviewer for Reviewer for Mansucript ID f-05-2023-0046, Facilities, Emerald Publishing , United Kingdom, July 2023 International
2023Evaluation Panel of Project/Student for PROJEK PENILAIAN AKHIR BPE 15202 PADA PROGRAM REAL ESTATE WEEK NOVEMBER TAHUN 2023 JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Geran Penyelidikan Tier 1 Fasa 1 Tahun 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Committee Member for Sepakaran Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Facilitator for Program Siri 1: Klinik Penerbitan (Special Issue of the IJSCET, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaab , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Academic Editor / Editor for Panel Review penerbitan Be3rindeks Scopus, UiTM Cawangan Perak, Malaysia, June 2023 National
2023Evaluation Panel of Project/Student for Projek Akhir BPE35003 (Facilities Management), Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Pengurusan Teknologi & Perniagaan, , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Facilitator for Klinik Penerbitan (Special Issue of the IJSCET) Siri 3, FPTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Faculty External Examiner for Panel Penilai Skim Geran FRGS Tahun 2023, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Referee for M PERTANDINGAN INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2023 (RISE 2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2022Speaker for Penceramah Bengkel Sanggar Kerja Siswazah Siri 1 (2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 - 2023 Invited Lecturer for Pensyarah (Perunding Akademik) bagi Program Pengajian Sarjana perniagaan, Program Pembelajaran Berterusan Semester 1 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022Committee Member for Perunding Kerja-Kerja Pengauditan Fasiliti Kipas SK Pintas Raya 2022, SK Pintas Raya, Malaysia, July 2022 National

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Pembaca Kedua Projek Sarjana Muda 2 Semester 1 Sesi 2022/2023, Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Fakulti Pengurusan Teknologi,, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Examiner for A THESIS EXAMINER-[PhD] Mohd Firdaus bin Ismail-GP140051, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Examiner for Ahmad Syukri Bin Md Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Syukri Bin Md Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ain Mardhiah Binti Ali Mazat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ain Mardhiah Binti Ali Mazat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chew Jun Wang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chew Jun Wang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Irfatul Huda Binti Mohd Zul Meri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Irfatul Huda Binti Mohd Zul Meri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Amirul Naim Bin Mohamad Arbain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Amirul Naim Bin Mohamad Arbain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hanif Ikmal Bin Sopardin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hanif Ikmal Bin Sopardin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Haziq Bin Hasbullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Haziq Bin Hasbullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Iwan Bin Paiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Iwan Bin Paiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mustaqim Airul Bin Mahzan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mustaqim Airul Bin Mahzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Axkriza Arni Binti Axkri Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Axkriza Arni Binti Axkri Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nursyamillin Binti Affandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nursyamillin Binti Affandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Syafiqa Binti Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Syafiqa Binti Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurzurain Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurzurain Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ong Chee Yong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ong Chee Yong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Pemeriksa Thesis (Proposal Defense) (Ph.D)-Mansour Sulaiman Nasser Ali Alshamsi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Examiner for Thesis Examiner (PhD)-Faisal Braik Mohammed Salem Alkatheeri, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Examiner for Thesis Examiner (PhD)-Saeed Ali Saeed Bin Aldada Alshehhi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Examiner for Thesis Examiner (Pre-Viva) Ph.D - Hamd Salem Rashed Mohammed Al Shamsi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Examiner for Thesis Examiner (Pre-viva) Ph.D-Khaled Mohamed Khalfan Mohamed Alfzari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Examiner for Thesis Examiner (Proposal Defense) (Ph.D)-Mohd. Sahrul Syukri Yahya, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Examiner for Wani Zarifah Binti Manos, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wani Zarifah Binti Manos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Examiner for External Examiner (Ph.D). Norazli Ismail, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, December 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mas Awen Natasha Binti Abd Kamal, Majlis Daerah Pontian, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Atiqah Binti Abdul Aziz, Majlis Daerah Pontian, 2023
2023 Main Supervisor for Zakaria Mohamud Abdi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Amirul Azwan Bin Kardani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Amirul Azwan Bin Kardani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Fitrie Aiman Bin Mohd Zaib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Fitrie Aiman Bin Mohd Zaib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Fathi Bin Darmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurin Izazi Haziyah Binti Hizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurin Izazi Haziyah Binti Hizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Azizie Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Azizie Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Firzana Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Firzana Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Penyelia Latihan Industri Semester 11 Sessi 2022/2023, FPTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Supervisor for Tay Yan Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Tay Yan Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Examiner for Aziefa Rosnie Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aziefa Rosnie Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dzikri Bin Chairussalam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dzikri Bin Chairussalam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Eizlan Bin Mohd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Eizlan Bin Mohd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Mileh Binti Buajan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Mileh Binti Buajan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norhazirah Binti Abdul Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norhazirah Binti Abdul Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Adilla Binti Idham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Adilla Binti Idham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Amirah Binti Shapie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Amirah Binti Shapie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Faezah Binti Ikhwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Faezah Binti Ikhwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fikriyah Binti Mohd Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fikriyah Binti Mohd Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hidayatie Binti M Sazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hidayatie Binti M Sazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Iffah Yasmeen Binti Mohd Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Iffah Yasmeen Binti Mohd Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuradriana Sufi Binti Sukiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuradriana Sufi Binti Sukiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurhamizah Binti Harun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurulhamizah Binti Sami'An, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurulhamizah Binti Sami'An, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurwahidah Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurwahidah Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pemeriksa Dalam, Maitha Taher Saleh Zubain (GP170085), PhD, FAculty of Technology Management & Business, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Examiner for Pemeriksa Dalam, Nurul Nazihah Awang Kechek (GL200008), Master of Philosophy, Centre for Genral Studies & Co-Curricular [PPUK], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Examiner for PhD Thesis Examiner, Fazilah binti Ramli (GP170117), Fakulti Pengurusan Teknologi & Perniagaan, , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Examiner for Siti Farhana Binti Hyder Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Farhana Binti Hyder Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Internal) Ph.D, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Pre Viva) PhD - Nur Asyikin Mohd. Sairi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Pre Viva) PhD- Wendy Lim Wen Xin, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Pre Viva) PhD-Mat Tawi Yaacob, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Pre Viva) PhD-Mohd Firdaus Ismail, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Proposal) Ph.D, Saeed Aldada Alshehhi,, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Proposal) Ph.D- Amal Helal Mohamed Ahmed aldarmaki, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Proposal) Ph.D-Khaled Mohamed Khalfan Mohamed Alfzari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Examiner for Thesis Examiner (Proposal) Ph.D-Khalid Abdulla Ibrahim Almansori, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Faculty External Examiner for Penilai Modul 8 Amalan Profesional ZPP 10804 bagi perserta program kursus pemantapan pengajaran dan pembelajaran 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Fatin Nabila Binti Rahmat, Intra Harta Consultants Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Hasnaa' Hasyimah Binti Tumari, Ranhill Saj Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhamad Amiruddin Bin Munawar, Pejabat Pendidikan Daerah Muar, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Emirul Luqman Bin Sharulnizam, Qsr Stores Sdn Bhd (Kfc), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Noor Afifah Binti Azari, Rangai Pmc (Rpmc), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurain Aqilah Binti Ridzuan, A Jalil & Co Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Sharon Lee Enn Enn, Summerfield Property (M) Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Wan Nur Alliya Syafiqah Binti Wan Musa, Rahim & Co, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Wan Nur Damia Binti Wan Abd Manan, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah , 2022
2022 Main Supervisor for Nuur Naajiah Binti Muhammad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Sazelina Binti Salimon, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Speaker for Bengkel Sanggar Kerja Siswazah Siri 1 (2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Supervisor for Maizatunnisa Mustaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Maizatunnisa Mustaffa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Adib Bin A Ramly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Adib Bin A Ramly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hairudin Bin Masri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Natasya Nabila Binti Nor Mahdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Natasya Nabila Binti Nor Mahdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Faatihah Binti Zulhizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Faatihah Binti Zulhizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Syafinaz Binti Jamian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Syafinaz Binti Jamian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurulauni Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurulauni Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Nur Faqihah Binti Mohd Nasri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Nur Faqihah Binti Mohd Nasri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Abdul Ahad Bin Mohamed Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Abdul Ahad Bin Mohamed Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Anis Suraya Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Anis Suraya Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Intan Nurhazwani Binti Ahmad Fitri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Intan Nurhazwani Binti Ahmad Fitri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amirun Asfa Bin Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amirun Asfa Bin Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatin Nabilah Binti Izaiddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatin Nabilah Binti Izaiddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hazirah Binti Mohmed Hood, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hazirah Binti Mohmed Hood, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Najihah Binti Burhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Najihah Binti Burhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nura Fasseera Binti Marjohan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nura Fasseera Binti Marjohan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuraisyah Binti Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuraisyah Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Najihah Binti Mohd Pakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Najihah Binti Mohd Pakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Puteri Nurul Hidayah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Puteri Nurul Hidayah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Putri Amirah Syafiqah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Putri Amirah Syafiqah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Wahidah Binti Shaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Wahidah Binti Shaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Vanessa Landie Anak Anthony, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Vanessa Landie Anak Anthony, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ameer Amzar Bin Shah Izar, Hebat Realtors Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Khairunisa Binti Zainal, Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Rengit, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Shalin Shazira Binti Shahrul Nizam, Hebat Realtors Sdn Bhd, 2021
2021 Main Supervisor for Asma Mahyoub Sarhan Al-Mekhlafi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Deyala Samir Othman Alibrahim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Hamad Hashem Mohamed Mohamed Aljaberi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Salama Sultan Mohamed Alareef Aldhaheri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Thuraya Ali Salem Aldawilah Alhashmi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdul Latif Bin Jazuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdul Latif Bin Jazuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Emy Syafiqah Nadia Binti Mohd Hamidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Emy Syafiqah Nadia Binti Mohd Hamidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Izzatulsyahirah Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Izzatulsyahirah Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nuraini Nabila Binti Sainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nuraini Nabila Binti Sainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Shameen Sofea Binti Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Shameen Sofea Binti Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tey Chung Shien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tey Chung Shien, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wan Nurlailatul Syamimi Binti Wan Mahmood, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wan Nurlailatul Syamimi Binti Wan Mahmood, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Farezza Shazreen Binti Mohd Sapawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farezza Shazreen Binti Mohd Sapawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Iffa Najiha Binti Alimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Iffa Najiha Binti Alimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairunisa Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noor Aznisa Binti Mahidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noor Hana Binti Yaser, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noor Hana Binti Yaser, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Atikah Binti Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Atikah Binti Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Fazlina Binti Abdull Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Fazlina Binti Abdull Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Khairiah Binti Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Khairiah Binti Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syahira Alia Binti Misran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syahira Alia Binti Misran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syawalnie Basyirah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syawalnie Basyirah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nursuhada Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nursuhada Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Qiestinna Natassya Binti Mohd Jeffre, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Qiestinna Natassya Binti Mohd Jeffre, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sharifah Syafiqah Binti Syed Isahamzuri Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sharifah Syafiqah Binti Syed Isahamzuri Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yasmin Binti Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yasmin Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Amira Nabiela Binti Mohamad Jamaruddin, Azmi & Co, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Aziah Binti Zakaria, Transasia Property Consultancy Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Faridah Binti Ismail, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Leong Jia Jhie, Cbre 1 Wtw Seremban - Ch Williams Talhar & Wong Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mohamad Qayyum Bin Ahmad Nurin, Mohd Elam &Amp; Partner Management Services, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fikri Bin Saregat, Mohd Elam &Amp; Partner Management Services, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Arina Binti Mohd Rahman, Im Global Property Consultant Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Diyana Binti Ahmad, Im Global Property Consultant Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Siti Norratnayanti Binti Mohd Razali, Nilai Harta Consultant Sdn. Bhd., 2020
2020 Main Supervisor for Ali Abdullah Naji Thawaba, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Goh Ko Chian, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Javeria Baig, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Lee Wee Haw, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Lim Fang Wei, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farisya Nur Syaza Binti Aznam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farisya Nur Syaza Binti Aznam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fifi Norhahdah Binti Taman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fifi Norhahdah Binti Taman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Firdaus Bin Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Firdaus Bin Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Afiqah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Afiqah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hajar Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hajar Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tengku Quwwatin Rusyda Binti Tengku Mohd Annuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tengku Quwwatin Rusyda Binti Tengku Mohd Annuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Too Kai Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Too Kai Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Aina Rashida Binti Ihwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Aina Rashida Binti Ihwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Izzati Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Izzati Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Wee Haw, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Wee Haw, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Jia Jhie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Jia Jhie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Megat Danial Afiq Bin Md Faiz @ Zukarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Megat Danial Afiq Bin Md Faiz @ Zukarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hisham Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hisham Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Shiela Binti Khairon Anuwa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Shiela Binti Khairon Anuwa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Arina Binti Mohd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Arina Binti Mohd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Faiza Haziqah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Faiza Haziqah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hanani Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hanani Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hidayati Binti Shallehin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hidayati Binti Shallehin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Salma Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Salma Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfatin Aneera Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfatin Aneera Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Renie Binti Chodeng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Renie Binti Chodeng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ruhul Amin Binti Bani Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ruhul Amin Binti Bani Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Aishah Binti Mohd Umar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Aishah Binti Mohd Umar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syafira Binti Mat Taib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syafira Binti Mat Taib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Shakira Binti Wan Shaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Shakira Binti Wan Shaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Yuen Wei Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Yuen Wei Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Sharifah Ameera Binti Syed Yazid, Zainal & Din Construction Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Soh Lay Ink, Pamir Development Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Syaza Syahirah Binti Jasni, Pejabat Tanah Batu Pahat, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Tee Jack Yong, Ramatex Berhad, 2019
2019 Main Supervisor for Mohd Najib Bin Haron, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Anis Faqihah Binti Shaifull Nazre, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Anis Faqihah Binti Shaifull Nazre, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Cheng Kaifang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Cheng Kaifang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Goh Ko Chian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Goh Ko Chian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Hun Sik Chi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Hun Sik Chi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohammad Muhaimin Bin Abu Kassim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohammad Muhaimin Bin Abu Kassim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Irfan Nadhir Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Irfan Nadhir Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nabihah Binti Sidek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nabihah Binti Sidek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norzulaika Binti Mohd Sofian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norzulaika Binti Mohd Sofian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Alya Sabreena Binti Nor Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Aiman Naqib Bin Ahmad Shaufie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Aiman Naqib Bin Ahmad Shaufie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Shahril Fudin Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Shahril Fudin Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aina Azra Binti Rozli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aina Azra Binti Rozli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ainur Alissa Binti Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ainur Alissa Binti Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anis Nabila Binti Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anis Nabila Binti Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Atifa Binti Jumat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Atifa Binti Jumat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Liew Soon Fung Sandy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Liew Soon Fung Sandy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Marina Binti A Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Marina Binti A Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nik Nur Aqeela Binti Nik Hafizoul Yazan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nik Nur Aqeela Binti Nik Hafizoul Yazan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Azyanis Binti Nor Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Azyanis Binti Nor Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Farzana Binti Che Long, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norzaida Binti Puzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norzaida Binti Puzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amirah Binti Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amirah Binti Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hadibah Binti Muzakir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hadibah Binti Muzakir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfarhana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nursyamila Binti Suib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nursyamila Binti Suib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nadzirah Binti Shoheme, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Amirah Syahirah Binti Wan Ahmad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Amirah Syahirah Binti Wan Ahmad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Nur Ain Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Nur Ain Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Falah Saleem Falih, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Maged Mohammed Mohammed Rfeqallah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Maryam Hamid Yaseen, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Aiman Hannan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Aiman Hannan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hanif Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hanif Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Zharif Bin Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Zharif Bin Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nadiatul Nazleen Binti Ajman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nadiatul Nazleen Binti Ajman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Fadhilah Binti Mat Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Diyana Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Diyana Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur I'Zzati Binti Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur I'Zzati Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Khadijah Binti Muhammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Khadijah Binti Muhammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Nur Syakirah Binti Wan Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yuwaraja A/L Muniandy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yuwaraja A/L Muniandy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Adibah Binti Arbaan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Adibah Binti Arbaan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Afiqah Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Afiqah Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Anis Nur Amirah Binti Amri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Anis Nur Amirah Binti Amri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chong Hwee Liong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chong Hwee Liong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Huzailina Binti Mohmad Surani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Huzailina Binti Mohmad Surani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Amar Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Amar Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Haiqal Hafizuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Haiqal Hafizuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ngu Tai Xing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ngu Tai Xing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Farhana Binti Zaid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Farhana Binti Zaid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norhafizah Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norhafizah Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norsyafiqah Binti Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norsyafiqah Binti Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuraina Zahidah Binti Zaid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuraina Zahidah Binti Zaid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhaziqah Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhaziqah Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Amira Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Amira Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Izzati Binti Ahmad Damanhuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Izzati Binti Ahmad Damanhuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Nazihah Binti Anasuelim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Nazihah Binti Anasuelim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Saedah Napisah Binti Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Saedah Napisah Binti Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Farhana Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Farhana Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syaza Kamilah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syaza Kamilah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Syahidah Binti Wan Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Syahidah Binti Wan Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Aymen Aljond Nor Addeen Alsarory, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nazree Bin Shafin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Ng Wee Fern, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Eaziyah Fatihah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Eaziyah Fatihah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Nur Faiz Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Nur Faiz Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Fadhilah Binti Mat Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Fadhilah Binti Mat Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norhanani Binti Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norhanani Binti Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noriati Binti Aslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noriati Binti Aslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Hakimah Binti Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Hakimah Binti Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nuradila Hani Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nuradila Hani Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Nasha Binti Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Nasha Binti Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nor Alia Binti Soh Azmy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nor Alia Binti Soh Azmy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tan Chong Hien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tan Chong Hien, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Fazeera Ainna Binti Mithat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fazeera Ainna Binti Mithat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Intan Amaliah Binti Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Intan Amaliah Binti Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kerk Zi En, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kerk Zi En, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Koay Kam Lung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Koay Kam Lung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Faiz Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Faiz Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Amalina Binti Kamarulzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Amalina Binti Kamarulzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azizah Binti Sahak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azizah Binti Sahak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Izzati Binti Barlim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Izzati Binti Barlim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fathin Binti Mohamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fathin Binti Mohamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Nadia Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Nadia Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Raisha Nabila Binti Abdul Latiff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Raisha Nabila Binti Abdul Latiff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sanifah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sanifah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sarafashikin Binti Ya'Acob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sarafashikin Binti Ya'Acob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sor Ji Yong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sor Ji Yong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Fauziah Binti Abdul Jamil, Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Izyan Nadhirah Binti Ibrahim, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nelly Marinus, Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Amiza Binti Hassan, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Hafizah Binti Rahman, Edda Development Management Agency, 2016
2016 Main Supervisor for Abdulnaser Abdulla Mohammed Almulla Alshehhi , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Almansor Omar Mohamed Abdalla Mohammed , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Eman Mohamed Abdurahman Alhammadi , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Marwan Ali Khamis Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Sahrir Bin Abd Aziz, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Salem Rashed Saif Murshed Almeqbaali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Hanif Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Hanif Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nik Nur Asniza Binti Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nik Nur Asniza Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Atikah Binti Md Jaih, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Atikah Binti Md Jaih, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Atikah Binti Mohd Kauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Atikah Binti Mohd Kauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tey Onn Kei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tey Onn Kei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Muhammad Umar Bello, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2013 Co-supervisor for Adegbenga Adeyemi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Habu Mallam Baba, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohammed Akilu Umar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Musa Alkali Abubakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Adamu Isa Harir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Bala Ishiyaku, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Khairul Izham Bin Muhammad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Maryam Salihu Muhammad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohammed Akilu Umar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mudashir Gafar Olaiya, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Najihah Binti Mohd Dlan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2010 Main Supervisor for Ahmed Abukar Sheikh Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Main Supervisor for Aliyu Ahmad Aliyu, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2008 Main Supervisor for Soleha Binti Hashim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008
2007 Co-supervisor for Khadijah Binti Md Ariffin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007
2007 Main Supervisor for Teh Aminah Binti Roflese, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007

YearDescriptionLevel
2023Member for PROJEK SULAM 2023: SELAMATKAN WARISAN KITA MELALUI PERTANDINGAN MELUKTS KANAK-KANAK BAGI KURSUS BPE 13002 TEORI PERANGANGAN DAN BANDAR JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 National
2023Member for Program Khidmat Masyarakat Pembangunan Pelajar Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Member for Program Real Estate Week Jun 2023 & November 2023, Jabatan Pengurusan Harta Tanah, FPTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June - November 2023 University
2022 - 2024 Head for Penyelaras Problem-Based Learning (PBL) di Fakulti Pengurusan Teknologi & Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 - September 2024 University
2022 - 2024 Member for Taskforce Problem-Based Learning (PBL), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 - October 2024 University
2022Facilitator for English Camp for Future Leaders, SK Seri Kamopung Tengah, KLuang, Malaysia, November 2022 State
2021 - 2022 Head for Ketua Taskforce Pembangunan Sistem Pengurusan Ruang Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 - March 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 5 - UTHM EDU-TRAIN (PEMERKASAAN TVET DAN PENGANTARABANGSAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
20/09/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM BERSAMA PANEL PEMERIKSA LUAR JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH FPTP
UTHM / BILIK MESYUARAT GUNASAMA ARAS BAWAH BLOK A4 FPTP
12/07/2023
2023 SIRI 2: KLINIK PENERBITAN SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEEERING & TECHNOLOGY (IJSCET) FPTP
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 1 FPTP
14/06/2023
2023 MESYUARAT JERAYAWARA TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) BERSAMA TASK FORCE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UTHM
FKEE,UTHM / Bilik Mesyuarat Blok QA, FKEE
08/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA TNCAA BERSAMA JAWATANKUASA TASKFORCE PBL KE FPTP
FPTP, UTHM / DEWAN KULIAH 1 ARAS 1 FPTP
07/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 KLINIK PENERBITAN SIRI 1 : SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING & TECHNOLOGY (IJSCET)
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA, ARAS 1, FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
08/02/2023
2022 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN 2023 FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
FPTP, UTHM / NEW YORK HOTEL JOHOR BAHRU
24/11/2022 - 26/11/2022
2022 EU-ERA HOUSE OF SCHOLAR WEBINAR SERIES: TIGA SOALAN RINGGIT MALAYSIA KENAPA? CUKUPKAH? APA LAGI?
LAIN-LAIN / Facebook & Zoom Live
06/10/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 HOW TO MANAGE THE RESEARCH GRANT
UTHM / TUNKU TUN AMINAH LIBRARY, UTHM
07/09/2022
2022 JEMPUTAN MENGHADIRI SESI PERKONGSIAN ILMU WHAT EVERY RESEARCHER SHOULD KNOW ABOUT INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
06/09/2022
2022 PG SYMPOSIUM FOR SUPERVISORS & EXAMINERS 2022
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA FPTP UTHM
08/08/2022
2022 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTER-DISCIPLINARY, SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND ECONOMICS, EDUCATION AND TECHNOLOGY 2022 (ISBTEC22)
LAIN-LAIN / Bayview Hotel, Langkawi
07/08/2022
2022 WORLD FM DAY 2022
MAFM / Virtual conference @ CIDB-MAFM
11/05/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU TENTANG PENGENALAN KEPADA HARTA INTELEK SIRI 1
LAIN-LAIN / Google Meet
18/04/2022
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PERKHIDMATAN DAN INDUSTRI)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 SESI BERSAMA PENGURUSAN TERTINGGI FPTP
UTHM / ZOOM
15/04/2021
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2021 WACANA KOMUNITI : HALA TUJU BANDAR DI RAJA 2020-2030
UTHM / Zoom
23/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UTHM / ZOOM
15/02/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2020 CABARAN PEMULIHARAAN DAN PEMBANGUNAN TANAH ORANG ASLI
UTHM / -
27/08/2020
2020 BENGKEL MAKLUMBALAS LAPORAN STRATEGI PENGAJARAN, PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN BOVAEP BERKAITAN PANDEMIK COVID 19 JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH FPTP
UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI , ARAS 1, FPTP
17/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS (RICS) FPTP
UTHM / -
22/07/2020
2020 NORMA BAHARU DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN
UTHM / -
09/07/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SEMULA PROGRAM AKADEMIK MQA-02 MENGIKUT MQF EDISI 02 FPTP
UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA , ARAS1, FPTP
11/02/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP973 Framework on Value Determination for Intangible Assets Valuation Hak Cipta (Copyright) LY2023J03498 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP693 FMAudit-TOOL Hak Cipta (Copyright) LY2021J04378 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2016 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 TOKOH PENERBITAN UNIVERSITIUTHMUNIVERSITI
2011 BUKU TERBAIK (KATEGORI SAINS, TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN)UTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI