PROF. Ir. Dr. MD SAIDIN BIN WAHAB
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PROF. Ir. Dr. MD SAIDIN BIN WAHAB

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITY OF LEEDS (2008)
SARJANA KEJURUTERAAN , UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA (2003)
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBUATAN , INSTITUT TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (1998)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Mechanical Engineering
Field of Specialization (KPT) : Machine Design

Additive manufacturing
Natural fibre composite
3D Printing

DateDescription
01/06/2022 - 31/05/2027 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
10/04/2022 - 31/08/2023 Penolong Naib Canselor (Digital dan Infrastruktur) / Ketua Pegawai Digital
Pejabat Penolong Naib Canselor (Digital dan Infrastruktur)
01/02/2017 - 31/05/2022 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/02/2022 - 09/04/2022 Penolong Naib Canselor (Digital dan Infrastruktur)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Digital dan Infrastruktur)
01/09/2021 - 31/01/2022 Penolong Naib Canselor (Pendigitalan dan Infrastruktur)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Pendigitalan dan Infrastuktur)
01/11/2019 - 31/08/2021 Pengarah
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
01/04/2021 - 31/07/2021 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Bestari, Unit Pentadbiran
01/04/2020 - 31/03/2021 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Bestari, Unit Pentadbiran
01/04/2019 - 31/10/2019 Pengarah
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
01/11/2018 - 31/03/2019 Pengarah
Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni
01/04/2018 - 31/01/2019 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Bestari, Unit Pentadbiran
01/04/2017 - 31/03/2018 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Bestari, Unit Pentadbiran
01/03/2014 - 28/02/2016 Ketua Jabatan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/02/2014 - 28/02/2016 Ketua Pusat
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/01/2013 - 01/01/2014 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan dan Industri (JKPI)
01/01/2012 - 31/12/2012 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan dan Industri (JKPI)
01/07/2011 - 31/12/2011 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan dan Industri (JKPI)
01/10/2009 - 30/06/2011 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan dan Industri (JKPI)
01/09/2008 - 31/08/2010 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

VK7 Profesor

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2012 - 31/12/2013 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
29/09/2017 - 31/12/2017 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Profesional Kebangsaan
01/01/2019 - 31/12/2019 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Profesional Kebangsaan
01/01/2020 - 31/12/2020 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Profesional Kebangsaan
18/01/2017 - 31/12/2019 World Association for Scientific and Technical Innovation (WASRTI)
Chairman Antarabangsa
10/04/2009 - 10/04/2010 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2010 - 31/12/2010 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2011 - 31/12/2011 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2012 - 31/12/2012 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2018 - 31/12/2018 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Profesional Kebangsaan
01/01/2014 - 31/12/2014 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2015 - 31/12/2015 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
ahli Kebangsaan
01/01/2016 - 31/12/2016 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2017 - 31/12/2017 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Member Kebangsaan
01/01/2020 - 31/12/2020 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2022 - 31/12/2022 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
member Kebangsaan
01/01/2022 - 31/12/2022 Board of Engineers Malaysia (BEM)
ahli Kebangsaan
26/02/2002 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
World Congress on Science, Engineering Academy and Society
Jurutera Siswazah Kebangsaan
01/01/2008 - 31/12/2008 World Congress on Science, Engineering Academy and Society
World Congress on Science, Engineering and Technology
Ahli Antarabangsa
01/01/2008 - 31/12/2008 World Congress on Science, Engineering and Technology
Lembaga Jurutera Malaysia
Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2022 Engineers And Society [BDA40502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineers And Society [BDA40502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Engineer And Society [BDX30702], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineers And Society [BDA40502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineers And Society [BDA40502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Engineers And Society [BDA40502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineers And Society [BDA40502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Engineers And Society [BDA40502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineers And Society [BDA40502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Engineers And Society [BDA40502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineers And Society [BDA40502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Design For Manufacturing Assembly [MDP10503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Design For Manufacturing Assembly [MDP10503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Rapid Product Development And Manufacturing [BDD40303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2015 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Computer Integrated Manufacturing [MDP10404], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Computer Integrated Manufacturing [MDP10404], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineers And Society [BDA40502], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Reverse & Concurrent Engineering [BDD40503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineers And Society [BDA40502], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Manufacturing And Rapid Development Product [BDD4033], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Rapid Product Development And Manufacturing [BDD40303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Computer Integrated Manufacturing [MDP10404], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineers & Society [BDA4052], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Quality Management & Assurance [MDP10303], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Computer Integrated Manufacturing [MDP10404], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Computer Integrated Manufacturing [MDP10404], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Computer Integrated Manufacturing [MKM1204], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Computer Integrated Manufacturing [MKM1204], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineers & Society [BDA4052], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineers & Society [BDA4052], Session 20102011 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineers And Society [BDA40502], Session 20102011 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Production & Operation Analysis [MDP10103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Computer Integrated Manufacturing [MKM1204], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineers & Society [BDA4052], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineers & Society [BDA4052], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Integrated Manufacturing Systems [MMV1103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Advanced Machining Process [MKM1303], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineers & Society [BDA4052], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Modern Manufacturing Process [MMV1203], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Production And Operation Analysis [MKM1123], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Advanced Machinery [BDD4073], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H773 Characterization of chemical and mechanical properties Pineapple leaf Fibre (PALF) cellulose for textile application Ahli 14/05/2023
M093 ADDITIVE MANUFACTURING OF AEROSPACE TOOLS AND COMPONENTS (AMAtoc) Ahli 31/12/2022
Q075 ADDITIVE MANUFACTURING OF AEROSPACE TOOLS AND COMPONENTS (AMAtoc) Ahli 30/11/2022
K201 Thixotropic relationship between kenaf powder admixtures and layerability assessment of sustainable cementitious paste via 3D concrete printing (3DCP) Ahli 31/08/2022
H643 Performance evaluation of different types of conductive Additive Manufacturing Electrode on machining Titanium Ahli 30/06/2022
K159 Development of Cobalt Composite Implant (CCI) Using Rapid Prototyping Technique for Medical Applications Ahli 31/05/2022
H478 Smart Farming Management : Development of Autonomous Spraying Fertilizer by Using Drone in Agricultural Field Ahli 31/03/2022
M035 SIMULATION ANALYSIS OF NEW TRAIN BOGIE SYSTEM WITH PROTOYPE Ketua 15/03/2022
H869 New Train Bogie Suspension and Auto-Steering Axle Mechanism Ahli 14/03/2022
H670 Design and Analysis of 5 Axle Railway Bogie System Ketua 31/12/2021
G011 SUSTAINABLE PLATFORM CONTROLLER FOR STEP-COMPLIANT OPEN CNC SYSTEM Ahli 31/07/2021
H607 Tajuk Asal: Design and Development of an Automated System for Bio-Chemical Fertilizer Production Process. Tajuk Baharu: Feasibility Study On 3D Printing of Kenaf Concrete Composite Ahli 31/07/2021
H514 Program : Development of bamboo yarns and nonwovens for technical textiles application Projek : Extraction and crushing process of bamboo culm for bamboo fibre production Ahli 30/06/2021
H173 Robust Rapid Prototyping Technique In Development of Cobalt Composite Implant (CIC) For Medical Applications Ahli 31/12/2020
K120 Design and Development of an Automated System for Bio-Chemical Fertilizer Production Process Ketua 31/12/2020
H088 ADDITIVE LAYERED STRATEGY (ALS) OF PATTERN DESIGN STRUCTURE FOR BUILDING VIA THREE DIMENSIONAL PRINTING (3DP) Ahli 30/12/2020
H516 Groundwater Supply and Treatment System Development for Masjid Sultan Ibrahim UTHM Ahli 30/10/2020
A161 Tempe Chip Processing Machine Ketua 10/09/2020
H318 Evaluation of 3D Printing of Admixture Concrete Material for Concrete Structure Ketua 30/06/2020
U990 Characterisation of granular activated carbon (GAC) for treatment iron ang manganese in groundwater by gravitational tower filter system Ketua 30/04/2020
U872 Development of Conformal Cooling in Rapid Tooling by Selective Laser Melting (SLM) Process Ketua 29/02/2020
A160 Chocolate Chip Cookies Machine Ketua 02/02/2020
X147 My Career@MOE-UTHM dan Keusahawanan Ahli 31/12/2019
B075 co-KEV Protective Panel : A High Impact Resistance Panel Ahli 13/07/2018
U750 The post-processing effects of A1SiMg parts produced by selective laser melting (SLM) on its mechanical,physical and microstructures Ahli 31/03/2018
1463 THE OPTIMIZATION OF HOT EXTRUSION PARAMETERS IN DIRECT RECYCLING OF ALUMINIUM SCRAP Ahli 31/12/2017
1481 Value-added synthesis approach of hydroxyl monomer from waste biomass for renewable polymer feedstock Ahli 31/12/2017
I008 Mesin Raut Daun Nenas Ahli 30/11/2017
S026 Development Of Biomimetic Scaffolds For Functional Tissue Engineering Of Articular Cartilage Ahli 30/11/2017
1480 A New Mathematical Concept for Designing Active Compliance Control by Using Adaptive Controller to Replicate Human Grasping Ahli 30/06/2017
U087 Direct Metal Laser Sintering Process Of Plastic Injection Moulding Tools Ketua 31/05/2017
U399 Processability Of Waste Fish Scales Via Powder Injection Molding For Implant Application Ahli 31/03/2017
1511 Feasibility investigation of waste derived hydroxpatite/Uhmwpe composite for biomedical applications Ahli 26/01/2017
E042 Improving Mouthguard Design To Enhance Physical Performance Of Athletes Ahli 30/11/2016
S021 Design And Machining Control System For Open CNC Architecture Model Based On ISO 14649 Ahli 31/10/2016
1423 Collapsibility Behaviour of Rapid Prototyping Materials use as Direct Sacrificial Patterns in Investment Casting Process for Tooling Cost Reduction Ahli 31/08/2016
1420 A New Algorithm Framework of Granular Fertilizer Boom Sprayer Simulation for Paddy Fields Production Ahli 31/05/2016
E038 Development Of Anthropomorphic Robot Hand For Active Compliance Control Ahli 31/05/2016
U221 Additive Manufacturing of Bio-Compatible UHMWPE Polymer For Artificial Implant Ketua 31/03/2016
B045 PALF INTERGRATED MACHINE (PIM) Ahli 31/10/2015
U050 Fused Deposition Modeling Using Polymer Matrix Composite Material Ahli 31/10/2015
1312 Additive Manufacturing Of Polymer Based Material For Patient-Specific And Affrodable Biomaterial Reconstructive Implant Ketua 31/08/2015
C029 Kajian Terhadap Profil Dan Faktor Penglibatan Alumni (Graduan) Universiti Dalam Keusahawanan Ahli 30/06/2015
1057 Characterization of Droplet based Rapid Prototyping for Direct Tooling Ahli 14/04/2015
C056 Advanced Manufacturing And Material Center (AMMC), UTHM Ketua 28/02/2015
B023 HYBRID EGG HATCHING INCUBATOR SYSTEM Ketua 08/02/2015
A034 Bus Black Box With OBD Board- Bus Fleet And Safety Management Ahli 31/12/2014
1080 Alat Pemotong Buah Kelapa Sawit : Teknologi Novel Untuk Meningkatkan Hasil Penuaian Ahli 31/07/2014
1081 Pelaksanaan Sistem Pemakanan Ikan Dan Penilaian Prestasi Sistem Pada Keadaan Kolam Sebenar Ahli 30/07/2014
0890 Exploration of CAD Parametric Features for Denture Components Design and Assembly Ketua 31/01/2014
0730 A Study of Pulsed Nd-YAG Laser Characteristic in Titanium Alloy Welding Ahli 31/08/2013
B005 Pineapple Leaf Fiber Paper Ahli 02/07/2013
0948 Laser Characteristic on The Laminated Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP) Composite of Aerospace Structure Panel Ketua 28/02/2013
0808 Microstructure Characteristic of NdYAG Laser Welding in Titanium Alloy Ketua 31/03/2012
0675 New fabrication technoque of removal denture component using rapid tooling approach Ketua 31/10/2011
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010
0573 Development of wood-base material for prototyping (RP) process Ketua 14/05/2010

Book Chapters
Nur Nabilah Mohd Mustafa, Azanizawati Ma¿aram, Izman Sudin, and Md Saidin Wahab
(2020) Chapter 4 Indirect Additive Manufacturing Technique In Rapid Vacuum Casting, Additive Manufacturing In Product Design And Development, UTM , 47, ISBN:9789835217142
Azli Amin Ahmad Raus, Mohd Saidin Wahab, Mustaffa Ibrahim, Khairu Kamarudin, Aqeel Ahmed
(2020) Direct Metal Laser Fabrication Process Parameters On Physical And Mechanical Properties, Additive Manufacturing Research And Development: Series 2, UTHM , 14, ISBN:9789672916383
Azrin Hani Abdul Rashid, Noraini Masri, Md. Saidin Wahab, Mohd Faizal Esa and Bachik Abu Bakar
(2017) Co-Kev Protective Panel: A High Impact Resistance Panel (Product Development Grant), Advanced Technology Centre: Research And Innovation Series 1, UTHM , 123, ISBN:9789672110101
R. H. Abdul Haq, M. S. Wahab, M. U. Wahid
(2016) Fused Deposition Modeling Of Pcl/Ha/Mmt Biocompatible Polymer Nano-Composites, Advanced Structured Materials, Springer , 23, ISBN:1869-8433
General Publications
Azli Yusop, Maizul Ishak, Md Saidin Wahab, Mohammad Sukri Mustapa, Shipun Anuar Hamzah
(2021) Technical Report - Consultancy For Inspection & Testing The Existing Solar & Ac System At Kg Org Asli Pucur, Kluang, Johor., UTHM , 1, ISBN:-
Hisyamudin, M.N.N., Ezree, A., Saizalmursidi, M.M., Nadirul Hasraf, M.N., Masiri Kaamin, Rafidah Hamdan, Mohd Saifullah Rusiman, Muhammad Akmal Johar, Md Saidin Wahab
(2020) Garis Panduan Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Universiti (Loi/Nda/Mou/Moa), UTHM , 1, ISBN:-
Hisyamudin, M.N.N., Nadirul Hasraf, M.N., Ezree, A., Saizalmursidi, M.M., Masiri Kaamin, Rafidah Hamdan, Mohd Saifullah Rusiman, Muhammad Akmal Johar, Md Saidin Wahab
(2020) Polisi Hubungan Industri Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Aini Zuhra Abdul Kadir, Yusri Yusof, Md Saidin Wahab
(2020) Additive Manufacturing Cost Estimation Models - A Classification Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, SPRINGER , 4, 4033, ISSN:02683768
NA Sukri, MP Saiman, K Ishak, MS Wahab, NFA Rashad
(2020) Characteristic Of Pineapple Leaf Fibre Using Different Methods At Minimum Level With The Assist Of Mechanical Breaker, JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, UTEM , 8, 77, ISSN:19853157
Mohamad Izwan Saifudin Bin Mohd Zainuri, Md Saidin Wahab, Mustaffa Hj Ibrahim, Omar Mohd Faizan Marwah, Nasuha Sa'ude
(2020) Emerging Natural Fiber-Reinforced Cement Materials And Technology For 3d Concrete Printing: A Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 161, ISSN:26007916
E. Z. Radzi, M. S. Wahab, M. Z. Sahdan, R. Hamdan, R. A. Zakariah
(2020) Gravitational Aeration Tower Filter System To Increase The Dissolved Oxygen Amount For Iron Removal In Groundwater, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 207, ISSN:2229838X
E. Z. Radzi, M. S. Wahab, M. Z. Sahdan, R. Hamdan, R. A. Zakariah
(2020) Gravitational Aeration Tower Filter System To Increase The Dissolved Oxygen Amount For Iron Removal In Groundwater , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 207, ISSN:2229838X
Ong Pauline, Ho Choon Sin, Desmond Daniel Vui Sheng Chin, Sia Chee Kiong, Ng Chuan Huat, Md Saidin Wahab, Abduladim Salem Bala
(2019) Diameter Prediction And Optimization Of Hot Extrusion-Synthesized Polypropylene Filament Using Statistical And Soft Computing Technique, JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, Springer , 4, 1957, ISSN:15728145
M. S. Wahab, A. A. Raus, M. Ibrahim, K. Kamarudin, Ahmed Aqeel, E. Z. Radzi, I. M. Amir
(2019) Parameters Optimization Development On Relative Density And Compression Strength Of Alsi10mg Sample Produced By Selective Laser Melting Using Response Surface Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 1, 89, ISSN:2227524X
M. S. Wahab, Aqeel Ahmed,A. A. Raus, K. Kamarudin,E. Z. Radzi
(2019) The Dta Curves For Melting Of Hypereutectic Alsi Alloy, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 1, 31, ISSN:2229838X
E. Z. Radzi, M. S. Wahab, M. Z. Sahdan, R. Hamdan, A. A. Raus
(2019) The Effects Of Using Stepped Cascade Aeration And Multimedia Filter System For Iron Removal In Groundwater, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 1, 201, ISSN:2229838X
H. A. Aisyah , M. T. Paridah , S. M. Sapuan , A. Khalina , O. B. Berkalp, S. H. Lee, C. H. Lee, N. M. Nurazzi, N. Ramli, M. S. Wahab, and R. A. Ilyas
(2019) Thermal Properties Of Woven Kenaf/Carbon Fibre-Reinforced Epoxy Hybrid Composite Panels, INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER SCIENCE, HINDAWI LIMITED , 12, 1, ISSN:16879422
H.A. Aisyah , M.T. Paridah , A. Khalina , S.M. Sapuan , M.S. Wahab , O.B. Berkalp , C.H. Lee ,S.H. Lee 1
(2018) Effects Of Fabric Counts And Weave Designs On The Properties Of Laminated Woven Kenaf/Carbon Fibre Reinforced Epoxy Hybrid Composites, POLYMERS, MDPI, Basel, Switzerland , 11, 1, ISSN:20734360
AISYAH HUMAIRA ALIAS, PARIDAH MD. TAHIR, KHALINA ABDAN, MOHD SAPUAN SALIT, MD. SAIDIN WAHAB & MOHD PAHMI SAIMAN
(2018) Evaluation Of Kenaf Yarn Properties As Affected By Different Linear Densities For Woven Fabric Laminated Composite Production, SAINS MALAYSIANA, Penerbit UKM , 8, 1853, ISSN:01266039
Noreriyanti Hasmuni, Mustaffa Ibrahim, Azli Amin Raus, Md Saidin Wahab, Khairu Kamarudin
(2018) Porosity Effects Of Alsi10mg Parts Produced By Selective Laser Melting, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, Penerbit UiTM , 4, 246, ISSN:18235514
Md Saidin Wahab , Azli Amin Ahmad Raus , Irwan Amir , Aqeel Ahmed, Khairu Kamarudin
(2018) The Thermal Effect Of Variate Cross-Sectional Profile On Conformal Cooling Channels In Plastic Injection Moulding, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 10, 156, ISSN:2229838X
A.A . Raus , M.S . Wahab , M. Ibrahim , K. Kamarudin , A. Ahmed , N . Sa¿ude
(2017) A Comparative Study Of Mould Base Tool Materials In Plastic Injection Moulding To Improve Cycle Time And Warpage Using Statistical Method, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, UiTM , 8, 1, ISSN:18235514
E. A. Rahim, Z. Ngali, M. S. Wahab, A. S. A. Sani, Z. Mohid, S. A. S. Anuar and S. N. M. Yahaya
(2017) A Study On The Effect Of Various Air Flow Channels On The Efficiency Of Mouthguard Design, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Engg Journals Publications , 9, 2517, ISSN:09754024
K Kamarudin, MS Wahab, AA Raus, Aqeel Ahmed, S Shamsudin
(2017) Benchmarking Of Dimensional Accuracy And Surface Roughness For Alsi10mg Part By Selective Laser Melting (Slm), AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, American Institute of Physics , 4, 020047, ISSN:0094243X
Muhammad Muslimin Husin, Mohammad Sukri Mustapa, Md Saidin Wahab, Tajul Arifin, Ahmad Mubarak, Reventheran AL Ganasan, Farhana Hazwanee Jais
(2017) Characteristics On Treated Kenaf Fiber Reinforced Polypropylene Composites, MATERIALS SCIENCE FORUM, Trans Tech Publications , 11, 94, ISSN:16629752
K Kamarudin, MS Wahab, MFM Batcha, Z Shayfull, AA Raus, Aqeel Ahmed
(2017) Cycle Time Improvement For Plastic Injection Moulding Process By Sub Groove Modification In Conformal Cooling Channel, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, American Institute of Physics , 9, 020, ISSN: 0094243X
Pauline Ong, Choon Sin Ho, Desmond Daniel Vui Sheng Chin, Chee Kiong Sia, Chuan Huat Ng , Md Saidin Wahab, Abduladim Salem Bala
(2017) Diameter Prediction And Optimization Of Hot Extrusion-Synthesized Polypropylene Filament Using Statistical And Soft Computing Techniques, JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, Springer , 10, 1, ISSN:15728145
AA Raus, MS Wahab, M Ibrahim, K Kamarudin, Aqeel Ahmed, S Shamsudin
(2017) Mechanical And Physical Properties Of Alsi10mg Processed Through Selective Laser Melting, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Engg Journals Publications , 1, 2612, ISSN:09754024
Haq, R. H. A., Rd. Khairilhijra, K., Wahab, M.S., Sa¿ude, N., Ibrahim, M., Marwah, O.M.F., Yusof, M. S., Rahman, M. N. A., Ariffin, A. M. T., Hassan, M. F., Yunos, M. Z., Adzila, S.
(2017) Pcl/Pla Polymer Composite Filament Fabrication Using Full Factorial Design (Doe) For Fused Deposition Modelling, JOURNAL OF PHYSICS, IOP Publishing , 10, 1, ISSN:17426588
A Khalina, K Shaharuddin, MS Wahab, MP Saiman, HA Aisyah
(2017) The Effect Of Alkaline Treatment On Tensile Strength And Morphological Properties Of Kenaf Fibres For Yarn Production, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL, BIOMOLECULAR, AGRICULTURAL, FOOD AND BIOTECHNOLOGICAL ENGINEERING, World Academy of Science, Engineering and Technology-WASET , 6, 525, ISSN:13076892
K. Kamarudin, M.S. Wahab, M. Ibrahim, M.F.M. Batcha, A.A. Raus, Aqeel Ahmed, N. Sa¿ude, Z. Shayfull, and S.M. Nasir
(2017) The Effect Of Square Finned Conformal Cooling (Sfcc) On Cycle Time For Plastic Injection Moulding, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, UiTM , 8, 79, ISSN:18235514
M. A.Mustapha, M. S.Wahab and E. A. Rahim
(2016) Analysis Of Air Flow In The Mouthguard Design By Using Cfd Approach, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN Journals , 6, 7470, ISSN:18196608
Aqeel Ahmed, M. S. Wahab, A. A. Raus, K. Kamarudin, Qadir Bakhsh and Danish Ali
(2016) Effects Of Selective Laser Melting Parameters On Relative Density Of Alsi10mg, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJET), Engg Journals Publications , 12, 2552, ISSN:0975-4024
Aqeel Ahmed , M. S. Wahab , A. A. Raus , K. Kamarudin , Qadir Bakhsh and Danish Ali
(2016) Effects Of Selective Laser Melting Parameters On Relative Density Of Alsi10mg , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJET), Engg Journals Publications , 12, 2552, ISSN:23198613
Abduladim Salem. Bala , Saidin Bin. Wahab, Mazatusziha Binti. Ahmad
(2016) Elements And Materials Improve The Fdm Products: A Review, ADVANCED ENGINEERING FORUM, Trans Tech Publications , 4, 33, ISSN:22349898
Ramli, M.S., Wahab, M.S., Ahmad, M., Bala, A.S.
(2016) Fdm Preparation Of Bio-Compatible Uhmwpe Polymer For Artificial Implant, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 4, 5474, ISSN:18196608
Abdul Haq R.H., Wahab M.S., Wahid M.U.
(2016) Fused Deposition Modeling Of Pcl/Ha/Mmt Biocompatible Polymer Nano-Composites, ADVANCED STRUCTURED MATERIALS, Springer, Singapore , 6, 23, ISSN:18698433
Aqeel Ahmed, M. S. Wahab, A. A. Raus, K. Kamarudin, Qadir Bakhsh, Danish Ali
(2016) Mechanical Properties, Material And Design Of The Automobile Piston: An Ample Review, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, Indian Society for Education and Environment & Informatics Publishing Limited , 9, 1, ISSN:0974-5645
M. M. Ahmat, M. S. Wahab and N. Kassim
(2016) Parametric Modelling Of Malaysian Teeth Template Using Computer Aided Design, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 4, 5269, ISSN:ISSN 1819-6608
MM Ahmat, MS Wahab, N Kassim
(2016) Parametric Modelling Of Malaysian Teeth Template Using Computer Aided Design, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 4, 5269, ISSN:18196608
Bala A.S., Wahab M.S., Ahmad M., Soon C.F., Ramli M.S.
(2016) Processability And Thermal Properties Of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene/ Polypropylene Blends, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 5288, ISSN:18196608
M. F. Ibrahim, M. S. Wahab and E. A. Rahim
(2016) Rapid Fabrication Of Functional Mouthguard Using Rapid Tooling Approach, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN Journals , 6, 7645, ISSN:18196608
Muhammad Muslimin Husin, Mohd Sukri Mustapa, Md Saidin Wahab, Mohd Yussni Hashim, Farhana Hazwanee Mohd Jais
(2016) The Morphology And Flexural Stress Of Surface Treated And Untreated Kenaf Fiber Reinforced Polypropylene Composites, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL & MECHATRONICS ENGINEERING (IJMME), IJENS , 12, 1, ISSN:22272771
Mohd Badli Ramli, Hooi Peng Lim, Md Saidin Wahab, Mohd Faiz Mohd Zin
(2015) Egg Hatching Incubator Using Conveyor Rotation System, PROCEDIA MANUFACTURING, Elservier , 7, 527 , ISSN:2351-9789
Abdullah Wagiman, Md Saidin Wahab, Mohd Amri Lajis, Azuddin Mamat
(2015) Improving Surface Smoothness Of Aluminium Alloys Multi-Bead Weld For Welding Rapid Forming Application, INTERNATIONAL INTEGRATED ENGINEERING SUMMIT 2014, Trans Tech Publications , 7, 216, ISSN:16627482
M. S. MUSTAPA, S. D. SABDIN, A. L. MOHD TOBI, M. S. WAHAB, M. R. M. YUNUS, Y. YUSOF
(2015) The Effects Of Heat And Compression On Moisture Content And Water Absorption Of Palf/Sugarcane Bagasse Composition In Disposable Plate Production, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Pub , 1, 272, ISSN:16627482
Mohammad Sukri Mustapa, Saiful Din Sabdin, Erween Abd Rahim, Md Saidin Wahab And Yusri Yusof
(2014) Effect Of Heat Compression On The Tensile Strength Of Palf/Sugarcane Bagasse For Disposable Plate, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 10, 362, ISSN:16627482
Salihatun Md Salleh, Badrul Aisham Md Zain, Mohd Shahir Yahya, Md Saidin Wahab, C.H.I. Che Ghazali, M. Sharel Yusof
(2014) Implementation Of Plc System In Fish Feeding Rate Determination , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 841, ISSN:1662-7482
TIT Noor Hasanah, DC Wijeyesekera, Ismail bin Bakar, Wahab Saidin
(2014) New Lightweight Construction Material: Cellular Mat Using Recycled Plastic, KEY ENGINEERING MATERIALS, Trans Tech Publications , 11, 503, ISSN:10139826
M.S. Wahab, N.A. Rahman, M.A.S. Mohamed and E. A. Rahim
(2014) Optimization Of Laser Cutting Parameters On The Laminated Carbon Fibre Reinforced Plastics (Cfrp) Composites Using Doe Technique, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 10, 60, ISSN:16627482
Md Saidin Wahab, Kamsidi Abd Malek Sidek, Mohd Shahir Yahya, Muhammad Mustaqim Ahmat
(2014) Production Improvement In An Aircraft Manufacturing Company Using Value Stream Mapping Approach, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 1, 1038, ISSN:1662-7482
Yusri Yusof, Mohd Rizal Ahmad, Md Saidin Wahab, Mohammad Sukri Mustapa and Mohd Salleh Tahar
(2012) Producing Paper Using Pineapple Leaf Fiber, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 1, 3382, ISSN:16628985
Md Saidin Wahab, Erween Abdul Rahim, Mohd Sukri Mustapa and Norzaina Abdul Rahman
(2012) The Effect Of Laser Cutting Parameters On The Aerospace Structure Panel Of Cfrp Composite Material, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS , Trans Tech Publications , 1, 127, ISSN:16627482
Policy Paper
Md Saidin Bin Wahab
(2021) Garis Panduan Latihan Industri Pelajar (Program Sarjana Muda Dan Diploma)
Md Saidin Bin Wahab
(2021) Garis Panduan Latihan Industri Pelajar Inbound Di Uthm
Md Saidin Bin Wahab
(2021) Garis Panduan Pelaksanaan Research Enhanced - Structured Internship Programme (Re-Sip)
Prosiding / Seminar
EZ Radzi, FN Ngimran, R Hamdan, MS Wahab, MZ Sahdan, A Madun
(2020) Study Of Performance Aeration Rate Effects On Iron And Manganese Removal In Groundwater Using Gravitational Aeration Tower System (Gats), IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Aznizam Ahmad, Md Saidin Wahab, Amin Shah Md Shah, Khairu Kamarudin, Haffidzudin Hehsan
(2019) Optimization Of Processing Parameters For Plastic Injection Moulding Process Towards Moulded Part Shrinkage, AIP PUBLISHING , 020168-1, ISBN:9780735418
K. Kamarudin, M.S Wahab, A.A. Raus, Aqeel Ahmed and S Shamsudin,
(2017) Benchmarking Of Dimensional Accuracy And Surface Roughness For Alsi10mg Part By Selective Laser Melting (Slm), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 020047-2, ISBN:9780735414990
K. KAMARUDIN, M. S. WAHAB, A. A. RAUS, AQEEL AHMED, AND S. SHAMSUDIN
(2017) Benchmarking Of Dimensional Accuracy And Surface Roughness For Alsi10mg Part By Selective Laser Melting (Slm), AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 1, ISBN:9780735414990
K. KAMARUDIN, M. S. WAHAB, M. F. M. BATCHA, Z. SHAYFULL, A. A. RAUS, AND AQEEL AHMED
(2017) Cycle Time Improvement For Plastic Injection Moulding Process By Sub Groove Modification In Conformal Cooling Channel, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 1, ISBN:9780735415652
HAQ R.H.A., KHAIRILHIJRA K.R., WAHAB M.S., SA'UDE N., IBRAHIM M., MARWAH O.M.F., YUSOF M.S., RAHMAN M.N.A., ARIFFIN A.M.T., HASSAN M.F., YUNOS M.Z., ADZILA S.
(2017) Pcl/Pla Polymer Composite Filament Fabrication Using Full Factorial Design (Doe) For Fused Deposition Modelling, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , -, ISBN:17426596
T. I. T Noor Hasanah, D. C. Wijeyesekera, B. Ismail and W. Saidin
(2014) New Lightweight Construction Material: Cellular Mat Using Recycled Plastic, TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 503, ISBN:1662-9795
Reazul Haq Abdul Haq
(2013) Fabrication Process Of Polymer Nano-Composite Filament For Fused Deposition Modeling, TRANS TECH PUBLICATIONS , 8
Reazul Haq Abdul Haq
(2013) Impact Test And Bioactivity Properties Of Polycaprolactone (Pcl) By Addition Of Nano-Montmorillonite (Mmt) And Hydroxyapatite (Ha), TRANS TECH PUBLICATIONS , 1129
Reazul Haq Abdul Haq, Md Saidin Wahab, Mat Uzir Wahit
(2013) Improvement Of Mechanical Properties Of Polycaprolactone (Pcl) By Addition Of Nano-Montmorillonite (Mmt) And Hydroxyapatite (Ha), TRANS TECH PUBLICATION , 815, ISBN:9783037856352
Md Saidin Bin Wahab
(2003) Automated Fault Detection Of Automotive Components During Manufacturing

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
P069 PORTABLE CONVEYOR FOR CARDING SYSTEM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 01/01/2016 20/02/2016
PS010 PERKHIDMATAN UNTUK MENGHASILKAN KENAF MAT DARI "CARDING PROCESS" UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) (DR. KHALINA BINTI ABDAN) 01/02/2014 30/03/2014

YearDescription
2022 Supervisor for Ahmad Sirhan Bin Ahmad Safuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Sirhan Bin Ahmad Safuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Dzul Ariff Bin Annuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ericson Samuel Bentai Anak Weast, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mahmud Salihin Bin Samrael, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Shahriz Asraf Bin Samsaimon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Azrul Zakwan Bin Zulkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Vallerry Anak Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for Penilaian Interim Universiti Kuala Lumpur Kampus Caw. Malaysia France Institut (UNIKL MFI) - Program Kejuruteraan Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Refrigeration and Air Conditioning System) with Honours, Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, October 2021
2021 Co-Supervisor for Nur Hanani Binti Nor Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Nur Hanani Binti Nor Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Faridz Ikhwan Bin Ridzwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Zarul Ikram Bin Abd Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ashraf Bin Zaidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ashraf Bin Zaidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ezzad Firdaus Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ezzad Firdaus Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hadrami Bin Zainoridin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hanif Bin Sarwi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hanif Bin Sarwi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Alia Binti Md Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farhaniz Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rubbendran A/L Selamuthu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Athirah Binti Abu Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wong Chia Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Assessor / External Reviewer for Panel Penilai Luar bagi kenaikan pangkat Jawatan Pegawai Akademik Profesor Madya Gred DM54 - Ts Dr Ahmed Hamood Ahmed Dabwan, UNIVERSITY COLLEGE TATI (UC TATI), Malaysia, April 2021
2021 External Examiner for Diploma Kejuruteraan Mekanikal, POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH, Malaysia, February 2021
2021 External Examiner for Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses & Teknologi) Dengan Kepujian, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, UTeM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Malaysia, September2021
2021 External Examiner for Tesis Sarjana Sains (Penyelidikan) - Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Pembuatan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Malaysia, October 2021
2021 Supervisor for Ariff Naqiudin Bin Shaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ariff Naqiudin Bin Shaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mahmud Salihin Bin Samrael, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Redzuan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Shahriz Asraf Bin Samsaimon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamaddanieal Bin Mohamaddiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Rabi'Atulbatrisyia Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Vallerry Anak Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Vallerry Anak Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer for Diploma of Engineering Industrial Technology (UniKL-MITEC, LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA, Malaysia, September2020
2020 Examiner for Brandon Lau Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Thai Shuen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Sobirin Bin Takriman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Azri Bin Mukhtarizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Taufiq Bin Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Md Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Zol Fikri Bin Zolkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Zol Fikri Bin Zolkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mustafa Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mustafa Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nadiatul Haikal Azwa Binti Pamgo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Mustazam Bin Hasnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Mustazam Bin Hasnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Farhaniz Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rubbendran A/L Selamuthu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wong Chia Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 External Examiner for DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL(EM110) DAN PROGRAM SARJANA MUDA (EM243), UiTM CAWANGAN PULAU PINANG, Malaysia, July 2020
2020 External Examiner for Diploma Kejuruteraan Mekanikal dan Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan, UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh, Malaysia, July 2020
2020 External Examiner for Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Teknologi dan Proses), KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (KUANTAN), Malaysia, October 2020
2020 Main Supervisor for Akmal Azfar Bin Kamarol Zaman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ika Farhana Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Kock Ming Kai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamaddanieal Bin Mohamaddiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Alam Zaman Bin Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Rabi'Atulbatrisyia Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Vallerry Anak Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ahmad Faez Hafizy Bin Kamal Jaffry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Brandon Lau Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Esther Anak Clement, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khairul Anas Bin Abdollah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lim Thai Shuen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Sobirin Bin Takriman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Taufiq Bin Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fauzi Bin Abd Gani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Md Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nadiatul Haikal Azwa Binti Pamgo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Aliff Mustaqim Bin Norsham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Yarshine Rani A/P Rajasakaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 External Examiner for Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Pemprosesan Bahan), UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP), Malaysia, September2019
2019 Main Supervisor for Aznizam Bin Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Faisham Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ika Farhana Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Kock Ming Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Alam Zaman Bin Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul 'Izzani Binti Mohd Hafizul Ong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Haziera Namiza Binti Hilmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Haziera Namiza Binti Hilmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Rozai Amirul Bin Zakariah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Faez Hafizy Bin Kamal Jaffry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anwar Ridhwan Bin Nazari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anwar Ridhwan Bin Nazari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Esther Anak Clement, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Boe Hing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mior Syahmi Bin Zahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mior Syahmi Bin Zahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Zhairul Iqumal Bin Jumari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Hafidzul Ashraf Bin Mazeri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Suhayl Azmin Bin Mohamad Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Aliff Mustaqim Bin Norsham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hazirah Binti Saniran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Aznizam Bin Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Mohamad Izwan Saifudin Bin Mohd Zainuri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Faisham Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lim Chang Chu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Azlee Addirul Bin Abu Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafizuddin Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Zulfadhli Bin Mamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Zulfadhli Bin Mamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Shafiqa Binti Zulkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul 'Izzani Binti Mohd Hafizul Ong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Rozai Amirul Bin Zakariah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Amirin Sofi Bin Rahaimay, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lim Boe Hing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamed Asyraf Bin Sahul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamed Asyraf Bin Sahul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Hafidzul Ashraf Bin Mazeri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Shahdan Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Shahdan Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Farhan Bin Mohmad Buhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Faridz Bin Mohd Rodzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Faridz Bin Mohd Rodzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Musawwir Bin M Nor Nazli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Musawwir Bin M Nor Nazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Fadhilah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Fadhilah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Hazirah Binti Saniran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Mardhiah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Mohammad Erwan Zaki Bin Mat Radzi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Lim Chang Chu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Azlee Addirul Bin Abu Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Hafizuddin Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Shafiqa Binti Zulkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Muhammad Musawwir Bin M Nor Nazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Muhammad Muslimin Bin Mat Husin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Aqeel Ahmed Bhutto, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Azli Amin Bin Ahmad Raus, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohd Badli Bin Ramli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Khairu Bin Kamarudin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Muhamad Saifulilrahman Bin Ramli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Muhammad Mustaqim Bin Ahmat Asim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Azriszul Bin Mohd Amin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Abduladim Salem Bala, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohamed Ashraf Bin Shaik Mohamed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Noraniah Binti Kassim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Suaibah Bin Masri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Ilyas Bin Idris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Hazlen Bin Ramli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Muhammad Fatah Bin Che Yusoff, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nasrullah Bin Jaya, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Mohd Pahmi Bin Saiman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Norzaina Binti Abd Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Co-supervisor for Mohd Hilmi Bin Othman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Kamsidi @ Abd Malek Bin Sidek, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mahfuzah Binti Haji Abd Salam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Zubir Bin Yahaya, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Muhammad Nazri Bin Rejab, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nur Ismalina Binti Haris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nur Jannah Binti Md Ngajib, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Reazul Haq Bin Abdul Haq, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Co-supervisor for Noor Hasliza Bt Kamarudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Co-supervisor for Raman Bin Ibrahim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Noraniah Binti Kassim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2008 Co-supervisor for Noor Haslyena Binti Hassan , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008
2008 Main Supervisor for Noor Azizah Binti Sidek, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008

YearDescriptionLevel
2022 Committee Member for Engineering Technology Accreditation Council (ETAC), Board of Engineer Malaysia (BEM), Malaysia, June 2022 - May 2024 Goverment

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SYMPOSIUM ON SDGS AND GREEN INIATIVES
UPM / AUDITORIUM RASHDAN BABA, BANGUNAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UPM
17/11/2022
2022 EXPERIENTAL ADAPTIVE LEADERSHIP LAB (EAL-LAB)
AKEPT / PUSAT PENYELIDIKAN PULAU BIDONG TERENGGANU
14/10/2022 - 16/10/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER/ SEBUTHARGA DAN PERINCIAN SKOP KERJA PROJEK RMK-12 (2ND ROLLING PLAN) UTHM
UTHM / TROVE HOTEL JOHOR BAHRU
27/01/2022 - 29/01/2022
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
11/11/2021 - 12/11/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2022 FUNGSI 4:UTHM GOVERNANCE (F4.2:PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
02/11/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 SESI TAKLIMAT PERLAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH ANGKAT
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/08/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENYEDIAAN PROPOSAL BAGI PROJEK PPRN 2.0
UTHM / WAR ROOM, ICC
08/03/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2020 INDUSTRY ENGAGEMENT ROUNTABLE
UTHM / -
15/10/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 3 (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
UTHM / -
12/10/2020
2020 SESI LIBATSAMA BERSAMA MAJLIS PROFESOR UNIVERSITI
UTHM / -
20/09/2020
2020 BENGKEL KECEMERLANGAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
UTHM / GLORY BEACH RESORT PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
27/08/2020 - 29/08/2020
2020 KURSUS ASAS PENGURUSAN PROJEK MICROSOFT PROJECT 2016
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MAKMAL KOMPUTER PTM
08/07/2020
2020 PROGRAM SEMBANG KENTANG
UTHM / -
22/06/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 10
UTHM / -
18/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 SIRI KEKAL POSITIF BERSAMA TNCHEPA - STAF CEMERLANG MENERUSI FALSAFAH ERTI HIDUP PADA MEMBERI
UTHM / -
16/04/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE UTHM BAGI KEPELUAN CLUSTER INITIATIVE PROJECTS (CIP) SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2020 DI BAWAH KLUSTER 3 (HEPA)
UTHM / BILIK MESYUARAT PSPR, ARAS 2, BLOK A4
26/02/2020
2020 KURSUS PASUKAN BERTINDAK KECEMASAN (ERT) DAN LATIHAN PENGUNGSIAN BANGUNAN PERINGKAT I2E
UTHM / MAKMAL SCL, CAD, BLOK 1& BANGUNAN MINT-SRC, BLOK F5
24/02/2020 - 25/02/2020
2020 TAKLIMAT TOWN HALL KESIHATAN DAN KEBAJIKAN STAF
UTHM / UTHM
18/02/2020
2020 KULIAH DHUHA BULANAN MECH CLUB, FKMP
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 DESIGN THINKING MASTERCLASS
INTAN / BILIK THE SHIP, KLUSTER INOVASI, INTAN JLN ELMU, 59100 KUALA LUMPUR
10/02/2020 - 11/02/2020
2020 BENGKEL/MESYUARAT SASARAN KERJA TAHUNAN DAN PERANCANGAN STRATEGIK 2020 PKKA
UTHM / HOTEL THE PINES, MELAKA
06/02/2020 - 08/02/2020
2020 SHARING IS CARING: PELUANG KOLABORASI PENYELIDIKAN BERSAMA INDUSTRI PEMBUATAN PESAWAT
UTHM / UTHM
02/02/2020
2020 TAKLIMAT BERKAITAN PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA FLEKSI DI UTHM
UTHM / DEWAN JEMAAH ARAS 5, PTTA
15/01/2020
2019 PROGRAM SYARAHAN UMUM PROF ADJUNG
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5 PTTA UTHM
18/11/2019
2019 (STAF) PERSIDANGAN DAN EXPO PECIPTA & RISE 2019 (23/09/2019)
UTHM / DSI
23/09/2019
2019 KURSUS PERANCANGAN, PENGURUSAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
UTHM / BILIK LESTARI 2 PTTA
10/09/2019 - 11/09/2019
2019 KURSUS KECERGASAN EKSEKUTIF
UTHM / PUMAS
31/07/2019 - 01/08/2019
2019 BENGKEL MANUAL PENURUNAN KUASA
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PTTA
22/07/2019
2019 FIRE FIGHTING SYSTEM- DESIGN & STANDARD IN MALAYSIA
LAIN-LAIN / MARRIOTT HOTEL, PUTRAJAYA
26/06/2019 - 27/06/2019
2019 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERKASA UTHM KALI KE 10
UTHM / DEWAN KULIAH 2, BLOK B2, UTHM
25/06/2019
2019 SEMINAR POTENSI DAN MASA DEPAN BULUH MALAYSIA
UTHM / UTHM
30/04/2019
2019 TALK SERIES : CHARTERED ENGINEER - IMECHE
UTHM / UTHM
23/04/2019
2019 KURSUS SIRIM CERTIFIED AEROSPACE MANAGEMENT SYSTEM PROFESSIONAL SIRI II
UTHM / UTHM
07/04/2019 - 09/04/2019
2019 BENGKEL STRATEGI PENINGKATAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN SIRI 2/2019
UTHM / UTHM
24/03/2019
2019 BENGKEL STRATEGI PENINGKATAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN SIRI 1/2019
UTHM / UTHM
21/03/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN "BUSINESS REQUIREMENT KPI DASHBOARD" SIRI 1
UTHM / UTHM
13/03/2019 - 14/03/2019
2019 GREENRE TECHNICAL SEMINAR - EFFICIENT CENTRAL AIR-CONDITIONING DESIGN AND MEASUREMENT & VERIFICATION SYSTEMS
IEM TRAINING CENTRE / Wisma REHDA, Kelana Jaya
19/02/2019 - 20/02/2019
2019 KURSUS AS9100D : 2016 (AQMS)
UTHM / PTTA UTHM
10/02/2019 - 14/02/2019
2019 TAKLIMAT KESEDARAN
UTHM / PTTA UTHM
30/01/2019
2019 CURRENT DEVELOPEMENT IN AVIATION TECHNOLOGY
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI
02/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT211 Apparatus for Extracting Plant-Based Fibres Paten (Patent) PI2021006804 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP285 3D Concrete Printing Machine Hak Cipta (Copyright) LY2018005488 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT67 An Apparatus For Extraction of leaf Fibre Paten (Patent) PI 2013701429 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT49 A Method of producing Paper From Pineapple Fibres Paten (Patent) PI2012700290 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT44 Aerial Feed Dispensing System Paten (Patent) PI2011004607 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT37 A Method For Producing A Dental Prosthesis Paten (Patent) PI2011001391 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT36 A Method For Producing Ear Or Facial Prosthesis Paten (Patent) PI 2010006245 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
15CIPTA04 New Open CNC Controller based on ISO 14649 and 6983 PECIPTA 2015 Emas dan Setara
15SIIF01 Smart-QB Incubator System SIIF 2015 Emas dan Anugerah Tambahan
15SIIF09 Portable Vehicle Can Bus Reader Fleet And Safety Management SIIF 2015 Perak dan Setara
15ITEX03 Smart-QB Incubator System Invention, Innovation and Technology Exhibition 2015 (ITEX'15) Emas dan Setara
15ITEX04 Portable Vehicle Can Bus Reader Fleet And Safety Management Invention, Innovation and Technology Exhibition 2015 (ITEX'15) Emas dan Setara
13ITEX06 PINEAPPLE LEAF FIBER MACHINE 1 (PALF M1) Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara
11CIPTA10 COMPUTER AIDED DENTAL DESING AND MANUFACTURING PECIPTA'11 Gangsa dan Setara
11CIPTA01 INACOM: IMPULSIVE ELECTROMAGNATIC NOISE ANALYSER FOR DIGITAL COMMUNICATION PECIPTA'11 Emas dan Setara
11ITEX14 COMPUTER AIDED DENTURE DESIGN & MANUFATURING 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Gangsa dan Setara
11ITEX13 AERIAL FISH FEEDING SYSTEM 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Gangsa dan Setara
11ITEX01 (SIS) :HIDING DATA FROM HACKERS 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Emas dan Setara
11MTE06 CAD-CDRC : Computer Aided Design for Complete Denture in Rapid Casting. MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2011 Perak dan Setara
10ITEX06 Rapid Casting Of Prosthetic Ear ITEX 2010 Perak dan Setara
10MTE11 Reinforced Shell Mould (treated organic fibre) MTE 2010 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI

074537879