PROF. MADYA Ts. Dr. SAIFULLIZAM BIN PUTEH
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
PROF. MADYA Ts. Dr. SAIFULLIZAM BIN PUTEH

DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA (PENGURUSAN LATIHAN VOKASIONAL) , JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (2017)
DOKTOR FALSAFAH COMPUTATIONAL INTELLIGENCE (ENGINEERING) , NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY (2014)
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1998)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) : Technical and Vocational Education

Innovation and Technology In TVET
Computational Intelligence
Electronic and Electrical Engineering
Occupational Work and Competence Development
Shaping Work and Technology

Alternative Education Technology

DateDescription
01/12/2017 - 30/11/2022 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Technical and Vocational Education Training (TVET)
01/09/2021 - 31/01/2022 Pengarah
Pusat APEL UTHM
01/09/2019 - 31/08/2021 Pengarah
Pusat APEL UTHM
01/04/2019 - 31/08/2019 Pengarah
Pusat APEL UTHM
01/09/2017 - 31/03/2019 Ketua UTHM APEL
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan)
01/02/2017 - 31/01/2018 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/02/2016 - 31/01/2017 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/02/2014 - 31/01/2016 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/05/2006 - 30/04/2008 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/05/2004 - 31/12/2006 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
17/06/2013 - 31/12/2013 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
AHLI Antarabangsa
01/01/2014 - 17/12/2015 IEEE Computer Society Membership
TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION Antarabangsa
01/01/2014 - 17/12/2015 IEEE SENSORS COUNCIL
AHLI Antarabangsa
17/06/2013 - 17/12/2015 IEEE SYSTEMS COUNCIL
AHLI Antarabangsa
17/06/2013 - 17/12/2015 IEEE Computer Society Membership
TECHNICAL COMMITTEE ON INTELLIGENT INFORMA Antarabangsa
30/07/2013 - 30/06/2014 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan
01/02/2018 - 01/02/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
31/01/2019 - 30/01/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
02/03/2015 - 01/03/2016 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
COMPANION MEMBER Kebangsaan
30/07/2013 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan
01/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Pentaksiran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Course Coordinator for Pemurnian Silibus (Penyelaras Kursus) Kursus PCB Design bagi Program ISMPV Elektrik dan Elektronik FPTV UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Curriculum Development In Tvet [MBE22503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Education System Development And Training In Tvet [MBE13603], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Head of Bureau for Biro Panel Semakan Kursus FYP 1 dan 2 bagi Program Sarjana Muda Teknologi FPTV UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Head of Bureau for Panel Semakan program ISMT (BTech Elektronik Automasi Industri) peringkat FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Innovation & Creativity Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13102], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Panel Penilai Semakan Kurikulum Program Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik) MBE Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Technical Vocational Education Training And Planning [BBD20802], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Technical Vocational Education Training And Planning [BBD20802], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Technology Electronic Automasi Ii [BBN10504], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Technology Electronic Automation I [BBN12302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Visiting Professor for Memberi Pengajaran berkaitan IoT dan Data sciences dan semakan kurikulum program Sarjana Muda Teknologi, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia, Tanjungpinag, Riau, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia, Indonesia, September2022 International
2021 Digital Electronic [BBV30403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Digital Electronic [BBV30403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Academic Program Advisor for Penasihat Program Bachelor in Shipping Technology at NMIT (Natherlands Maritime Institute of Technology), Natherlands Maritime Institute of Technology, Malaysia, January 2020 Private
2020 Assessor / Reviewer for Panel Penilai MQA dalam Bidang Kepakaran Kepintaran Buatan, Teknikal dan Vokasional serta Kejuruteraan Elektrik., MQA, Malaysia, May 2020 National
2020 Curriculum Development In Tvet [MBE22503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electromagnetism [BBV10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electronic Manufacture [MEV19003], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Industrial Revolutions [BBI10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Invited Lecturer for Visitting Lecturer of Study Program, Faculty of Enginnering, Universitas Negeri Yogyakarta for the Odd semester 2020/2021 on research collaboration, join publication and discussion on the topic of Internet of Things, big data and data sciences, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, August 2020 International
2020 Member for AJK Pelaksana Program Sarjana Muda Teknologi Peringkat UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2020 University
2020 Technology Skill And Development In Electronic Automation Ii [BBN21104], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Academic Program Advisor for Penglibatan Luar sebagai Penasihat Akademik Bagi Prgram Teknologi Elektronik, Kolej Vokasional Kluang, Kolej Vokasional Kluang, Malaysia, January 2019 Goverment
2019 Academic Program Advisor for Penglibatan Luar sebagai Penasihat Akademik bgi Diploma Teknologi Solar Fotovoltan, Kolej Komuniti Segamat 2, Kolej Komuniti Segamat 2, Malaysia, September2019 Goverment
2019 Audio Video Maintenance & Diagnose [BBV40303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Committee Chairman for Pengerusi Jawatankuasa APEL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2019 University
2019 Committee Member for Pelantikan AJK Pengajian Program Luar UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019 Curriculum Development In Tvet [MBE22503], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Education System Development And Training In Tvet [MBE13603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electromagnetism [BBV10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Head for Ketua (Mewakili UTHM) bagi Semakan dan Pemurnian Silibus Kursus Teras untuk Program BTech MTUN (Mewakili UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019 University
2019 Head for Pelantikan Ketua Pengubal Kurikulum Baharu Btech Elektroni Automasi Industri FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019 University
2019 Head of Bureau for Ketua Biro Mengubal Kurikulum Btech Elektronik Automasi Industri berdasarkan Pemetaan dengan NOSS JPK di Peringkat MTUN, MTUN dan UTHM, Malaysia, July 2019 National
2019 Head of Bureau for Ketua Biro Pengubal Kurikulum Btech Elektronik Automasi Industri Bersama MTUN ke Arah Program Mod Industri 3Di2du Fasa pertama, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2019 National
2019 Head of Bureau for Lantikan Ketua Biro Pengubal Curriculum Management and Palanning bagi Kurikulum Baharu Sarjana Pendidikan Mod Campuran, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2019 University
2019 Innovation & Creativity Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Invited Professor for Visitting Professor for Master Program in Electrical Engineering Education, Graduate School of Univesitas Negeri Yogyakarta, Univesitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, October 2019 International
2019 Member for AJK Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Peringkat MTUN, MTUN, Malaysia, December 2019 National
2019 Technology Skill And Development In Electronic Automation I [BBN10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Visiting Professor for Dvelopment of Teching and Learning process in Internet of Things for Master Program in Electrical Engneering Education, at Graduate School of Universitas Negeri Yogyakarta, Universititas Negeri Yogyakarta, Indonesi, Indonesia, October 2019 International
2018 Academic Program Advisor for Penglibatan Luar sebagai Penasihat Program Diploma Teknologi Elektronik, Kolej Vokasional Batu Pahat, Kolej Vokasional Batu Pahat, Malaysia, March 2018 Goverment
2018 Audio Video Maintenance & Diagnose [BBV40303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Curriculum Development In Tvet [MBE22503], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Education System Development And Training In Tvet [MBE13603], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Technology [BBD20202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electronic Manufacture [MEV19003], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Member for Taskforce Pembangunan dan Pemurnian Program Sarjana Pendidikan, Ketua Biro Program Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional (Kejuruteraan Elektrik), FPTV, UTHM, FPTV, UTHM, Malaysia, November 2018 University
2018 Pembangunan Kurikulum Dalam Ptv [MBE12503], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Audio Video Maintenance & Diagnose [BBV40303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Audio Video Maintenance & Diagnose [BBV40303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electromagnetism [BBV10102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electromagnetism [BBV10102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Audio Video Maintenance & Diagnose [BBV40303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Audio Video Maintenance & Diagnose [BBV40303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project I [BBT30702], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electromagnetism [BBV10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electromagnetism [BBV10102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Information Technology In Tve [MBE13203], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Artificial Intelligence [BEC41503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Audio Video Maintenance & Diagnose [BBV40303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electromagnetism [BBV10102], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electromagnetism [BBV10102], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electromagnetism [BBV10102], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Information Technology In Tve [MBE13203], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Audio Visual Electronics Skills 1 [BBE31303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Educational Technology [BBD20202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Educational Technology [BBH10303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electrical Technology [BBP10203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electromagnet [BBE10102], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electromagnetism [BBV10102], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Audio Visual Maintenance & Diagnose [BBE31103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Curriculum Development In Tve [BBH41402], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Information Technology In Tve [MBE13203], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2007 Electrical Technology [BBT3623], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Industrial Technology Skill I - Electrical [BBT2224], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Videography [UQK1671], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Videography [UQK1671], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K445 Pembangunan Kerangka Baharu Kecemerlangan Bakat Industri 4.0 bagi Pelajar TVET di Politeknik melalui Pembelajaran Berasaskan Kerja Ketua 31/08/2025
Q116 Computer Animation Technique to Assist Special Education Children Pre-handwriting Skills Ahli 31/08/2024
K265 Framework For Meta-cognitive Knowledge Development For Politeknik Malaysia Work-Based Learning (WBL) Ketua 30/09/2022
K115 MyRIVET - TOWARDS EDUCATION 4.0: THE CONCEPTUAL MODEL FOR IMPLEMENTATION OF TEACHING BASED ON THE UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK IN MTUN Ketua 28/02/2022
K116 MyRIVET - Development of Occupational Competency Profile for Mechanical Industry Workers towards Sustainable Development Ahli 28/02/2022
K114 MyRIVET - The Empowerment Of Malaysia TVET Student's Employability Skills Through PBL Teaching Method Ahli 31/10/2021
V034 Implementation of Blended Learning by Teacher Graduated Program (PPG) in Schools Ahli 30/04/2020
H041 PENINGKATAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL PELAJAR TEKNIKAL MELALUI MODUL PEMBELAJARAN BERASASKAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS Ketua 28/02/2020
A117 School Principal Leadership Transformation In The Republic Of Maldives Ahli 15/06/2019
V011 Kerangka Pengajaran Aktif Berasaskan Teknologi Dalam Kalangan Graduan Program Pensiswazahan Guru Ketua 15/05/2019
V006 Pembangunan Kerangka Peningkatan Kompetensi Guru Lepasan PPG UTHM ke arah Peningkatan Kualiti Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Menengah di Malaysia Ahli 15/08/2018
A116 Integration Of Vocational Stream In Secondary School In Republic Of Maldives Ahli 14/08/2018
1501 THE NEW APPROACH OF EMERGING CONATIVE-COGNITIVE-AFFECTIVE FACTORS TO ENHANCE ENGINEERING STUDENTS? ACADEMIC PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION Ahli 31/05/2018
A119 Semi-automatic System for Cleaning, Peel, Chop, Drying and Grinding Banana Ahli 20/04/2018
U098 A Learnable Knowledge Management System for Sustainable Building Enviroment Management Ahli 31/12/2017
A070 P1 -Models Of An Approaches to Public Private Partnership Between Goverment, University and Industry on TVET in ASEAN P2 - Developing regional core standards for TVET Personnel in ASEAN Ahli 28/02/2017
1473 A novel method for establishing congruence relationship using supervisory style and students learning styles in communicating expectation for effective supervision of part time engineering education students Ahli 31/12/2016
R029 User Preference Uncertainty For Contextual Design Analysis Ahli 31/05/2016
1291 Application of Addaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) in Road Foughness Forcasting Ketua 31/08/2015
1284 Development of Mathematical Model of New Road Profiles Based on Wheel Tracking Measurement Data Ahli 30/06/2015
0238 Membangun dan Menguji Keberkesanan Satu Integrasi Sistem Maklumat Serta Analisis Penilaian Berkomputer Ahli 31/05/2007
0241 Pembinaan Model Fizikal Peta Karnaugh Dalam Pembelajaran Sistem Digit Ahli 31/05/2007
0242 Animasi Grafik di Kalangan Pelajar Berbeza Gaya Kognitif dan Kebolehan Visual Ahli 31/05/2007
0141 Program Latihan Mengajar KUiTTHO (PLMK): Penerokaan Kecekapan Mengajar Pensyarah Pelatih Siswazah Ketua 31/12/2005

Book Chapters
Saifullizam Puteh
(2021) Sistem Pemantauan Pengairan Dan Saliran Sawah Padi Menggunakan Teknologi Komunikasi Mudah Alih, Pembangunan Produk & Reka Bentuk (Product Development & Design) Siri 5, UTHM , 53, ISBN:9789672975670
Muhamad Sanusi, A., Puteh, S., & Hassan, N.F.
(2020) Fliess┬┐S Kappa: Konsesus Kesepakatan Pakar Bagi Bakat Bekerja Pelajar Tvet Di Universiti Teknikal, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1/ 2020, UTHM , 17, ISBN:9789672916017
Saifullizam Puteh, Puganesri Krishnan
(2019) Kemahiran Pemikiran Komputasional Melalui Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Sains Komputer Di Sekolah Menengah , Kurikulum Dan Instruksi Siri 7, UTHM , 51, ISBN:9789672306283
Mohd Zulfadli Rozali, Saifullizam Puteh, Faizal Amin Nur Yunus, Affero Ismail, Thariq Khan Azzizuddin Khan
(2019) Keperluan Sokongan Pengurusan Universiti Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar- Atlet, Pengurusan Dan Kepimpinan Siri 2, Uthm, UTHM , 31, ISBN:9789672306993
SITI KHADIJAH ANIS, IRWAN MAHAZIR ISMAIL, MOHD ERFY ISMAIL & SAIFULLIZAM PUTEH
(2018) Implikasi Permainan Digital Berbanding Permainan Bukan Digital Terhadap Motivasi, Perhatian Dan Kemahiran Pelajar, Kurikulum & Instruksi (Siri 4), UTHM , 24, ISBN:9789672110880
AFFERO ISMAIL DAN SAIFULLIZAM PUTEH
(2017) Input Penyeliaan Pelajar Pasca Siswazah Yang Efektif, Pengurusan Dan Kepimpinan, UTHM , 133, ISBN:9789672110620
Saifullizam Puteh, Siti Akmal Qamariah Abdul Suhaimi, Irwan Mahazir Ismail, Affero Ismail
(2017) Pembangunan Bahan Serta Kesan Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Teknikal Berasaskan Moocs, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , 114, ISBN:978-967-2110-08-8
Saifullizam Bin Puteh
(2007) Sistem Latihan Menservis Peralatan Elektrik Domestik, Pengajaran & Pembelajaran Ipta: Teknologi Dan Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Universiti Putra Malaysia. , 167, ISBN:9789679602234
Saifullizam Bin Puteh
(2007) Sistem Latihan Robotik Menggunakan Kawalan Plc, Pengajaran Dan Pembelajaran Ipta: Teknologi Dan Inovasi Dalam Pengajaran Pembelajaran, Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Universiti Putra Malaysia. , 178, ISBN:9789679602234
General Publications
Assoc. Prof. Ts. Dr. Saifullizam Puteh
(2019) Technology And Technical Accreditation Council (Ttac): Technology And Technical Accreditation Manual 2019; Role As A Contributor Of Information For Criteria 1-7 And Revisions, Such As The List Of Names On Page 15 ( Acknowledge Contributors)., MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGIST (MBOT) , -, ISBN:-
Wan Azlinda Wan Mohamed, Maizam Alias, Mohd Hasril Amiruddin, Saifullizam Puteh, Aini Nazura Paimin, Lee Ming Foong, Alias Masek, Marina Ibrahim Mukhtar
(2018) Best Practices Of Lifelong Learning Implementation Through The Recognition Of Prior Achievement (Rpa), Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Saifullizam Puteh, Badaruddin Ibrahim, Hasyamuddin Othman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yusmarwati Yusof, Halizah Awang, Rosnee Ahad, Md Azani Sham, Muhamad Amin Ab. Ghani, Johnson Lim Soon Chong, Mohd Razali Mohd Muksin, Maizathul Sahida Othman, Aminuddin Abas & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Core Abilities - Level 1, Z-009-1:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Bekri Rahim, Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa. Khairul Fahmi Ali, Jamil Abd. Baser, Safullizam Puteh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Azman Hasan, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Maran, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda & Sistem E-Psm , Penerbit UTHM , 1, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Sapon Ibrahim, Badaruddin Ibrahim, Halizah Awang, Salifullizam Puteh, Azman Hasan, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Noor hashim, Hasril Amiruddin, Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2015) Bbt 30702 & Bbt 40904 Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Saifullizam Bin Puteh
(2015) Grafik Kejuruteraan, UTHM
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Halizah Awang, Saifullizam Puteh, Azman Hasan, Hasril Amiruddin, Nor Sofurah Mohd Faiz, Mohd Nooor Hashim, Mimi Mohaffyza Mohamad, Md Azani Sham, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2014) Bbr 41503 Modul Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan Ii Program Pensiswazahan Guru (Ppg) , UTHM , -, ISBN:-
Saifullizam Bin Puteh
(2008) Teknologi Elektrik, Jabatan Elektrik Kuasa, FKEE
Saifullizam Bin Puteh
(2007) Kaedah Penyelidikan Pendidikan Teknik Dan Vokasional, UTHM
Saifullizam Bin Puteh
(2007) Pengurusan Kokurikulum, UTHM
Saifullizam Bin Puteh
(2007) Videografi, UTHM
Journal
Jam N.A.M., Puteh S.
(2022) Exploring The Teaching And Learning Indicators Towards Education 4.0 In Mtun, Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY , 179, ISSN:20103689
Saifullizam Puteh
(2021) Exploring The Teaching And Learning Indicators Towards Education 4.0 In Mtun, Malaysia , INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY , INT. J. INF. EDUC. TECHNOL. , 11, 11, ISSN:2010-368
Mohd Zulfadli Bin Rozali, Saifullizam Bin Puteh, Faizal Amin Nur Bin Yunus and Thariq Khan Azizuddin Khan
(2020) A Qualitative Method In Identifying Academic Aspect Element Of Academic Enhancement Support For Student-Athlete, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 1, 1703, ISSN:14757192
Rozali, Mohd Zulfadli, Puteh, Saifullizam, Ismail, Affero,Marian, Mohd Fairuz &Mohamed, Firdaus
(2020) Factor Of Active Participation Engineering And Technical Student-Athletes In Co-Curricular Activities (Sport), JOURNAL OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES , KOLEJ KOMUNITI SUNGAI SIPUT , 6, 1, ISSN:2710-635
Mohd Zulfadli Rozali, Saifullizam Puteh, Faizal Amin Nur Yunus, Thariq Khan Azizuddin Khan
(2020) Identifying Environment Aspect In Academic Enhancement Support For Student-Athlete Using Fuzzy Delphi Method, INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT, INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT , 1, 1819, ISSN:09765506
ROSNAWATI BUHARI, MUSTAFA KAMAL SHAMSUDDIN, SAIFULLIZAM PUTEH, SITI KHATIJAH ABU BAKAR
(2020) Prediction Of Pavement Life Using Influence Function And Peak Influence Function For Mechanistic-Empirical Pavement Design Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 233, ISSN:2229838x
Muhammad Fakri Othman , Noor Azah Samsudin , Saifullizam Puteh
(2020) Towards Profiling Classification In Special Education: Rotoscopy Pre-Handwriting Interface, SOLID STATE TECHNOLOGY, SOLID STATE TECHNOLOGY , 10, 1602, ISSN:0038111X
Amanina binti Muhamad Sanusi, Saifullizam bin Puteh, Nur Farha bte Hassan, Zaiton binti Arifin, Nan Nurul Hidayah binti Megat Salleh
(2019) Acquisition Of Talent For Student To Enter The Industry Based On Employer, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY, BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 5, 888, ISSN:22498958
Puganesri. K, Saifullizam Puteh
(2019) Computer Science Education In Malaysia Schools: The Challenges Of Enhancing Computational Thinking Skills, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT) , BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 441, ISSN:22498958
Mohd Razdi Omar, Saifullizam Puteh
(2019) Mastery Of Pedagogical Knowledge And Skills In Technology And Innovation Amongst Army Instructors At Technical Training Centres , INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 9, 679, ISSN:22773878
Mohd Zulfadli Rozali, Saifullizam Puteh, Faizal Amin Nur Yunus, Thariq Khan Azizuddin Khan
(2018) Academic Enhancement Support For Student-Athlete In Malaysia Public Universities, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 223, ISSN:19366612
Rosnawati Buhari, Munzilah Md Rohani, Saifullizam Puteh
(2018) Pavement Life Variation With Material Characteristics, Road Profiles And Environmental Effects, INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCED SCIENCE, ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY, INSIGHT - Indonesian Society for Knowledge and Human Development , 12, 1, ISSN:20885334
Amanina Binti Muhamad Sanusi, Saifullizam Bin Puteh, Nur Farha Bte Hassan
(2018) Research Needs: Issues And Problems Of Talent Working Graduates University Programmes Of Engineering And Technology, JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8051, ISSN:19366612
Nan Nurul Hidayah Megat Salleh, Saifullizam Puteh, Nur Farha Hassan, Amanina Muhammad Sanusi
(2018) Study On Issues Of 21st Century Skills For Students Of Technical And Vocational Education, JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8488, ISSN:19366612
Nur Farha Hassan, Saifullizam Puteh, , Amanina Muhammad Sanusi, Nan Nurul Hidayah Megat Salleh
(2018) Teal Application In Training Tvet Graduates To Solve The Unemployment Problem, JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8034, ISSN:19366612
Nan Nurul Hidayah Megat Salleh, Saifullizam Puteh
(2017) A Review Of The 21st Century Skills In Technical Vocational Education And Training , A REVIEW OF THE 21ST CENTURY SKILLS IN TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING , American Scientific Publishers , 2, 1225, ISSN:19366612
Puteh, S., Lotfi, A., Langensiepen, C., Lim, S.C.J. and Buhari, R
(2017) A Survey Of Human Behaviours Monitoring In The Building Environment To Enhance Energy Efficiency, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 4320, ISSN:1936-6612
Nur Farha Hassan, Saifullizam Puteh
(2017) A Survey Of Technology Enabled Active Learning In Teaching And Learning Practices To Enhance The Quality Of Engineering Students, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 1104, ISSN:19366612
Mohd Zulfadli Rozali, Saifullizam Puteh
(2017) Active Involvement Of Students In Co-Curriculum (Sports) Versus Generic Skills, SCIENCE INTERNATIONAL, ISI INDEXED ISSN 1013-5316 : CODEN : SINTE 8 PUBLISHED BY: Publications International Lahore, Pakistan , 4, 459, ISSN:1013-5316
Amanina Muhamad Sanusi, Saifullizam Puteh
(2017) An Approach Of Excellence Talent In Engineering Education Programme Of Enhancing The Quality Of Students, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 1109, ISSN:19366612
Saifullizam Puteh, Rosnawati Buhari
(2017) An Integration Of Computational Intelligence Techniques In Engineering Data Processing For Improving Forecast Accuracy Using Cubic-Spline Interpolation And Ann Model, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 4, 2496, ISSN:18196608
Puteh, S. , Maisarah, M. and Rosnawati, B.
(2017) Employability Skills Mastery Of Special Needs Students At Polytechnics, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, UPM , 5, 41, ISSN:01287702
Nor Hartini Che Mohamad Zahid, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Saifullizam Puteh
(2017) Instructional Rubrics As An Alternative Approach For Improving Practical Teaching Among Teachers Candidate, INSTRUCTIONAL RUBRICS AS AN ALTERNATIVE APPROACH FOR IMPROVING PRACTICAL TEACHING AMONG TEACHERS CANDIDATE, American Scientific Publishers , 2, 1229, ISSN:19366612
Saifullizam Puteh, Amanina M. Sanusi, Mimi M. Mohamad, Marina I. Mukhtar
(2017) Technical Polytechnic Lecturers┬┐ Participation In Exercising Innovation In Enhancing Learning And Teaching, SCIENCE INTERNATIONAL, ISI INDEXED ISSN 1013-5316 : CODEN : SINTE 8 PUBLISHED BY: Publications International Lahore, Pakistan , 7, 845, ISSN:10135316
Buhari R., Aman M.Y., Rohani M.M., Puteh S.
(2016) Primary Response Of Pavement Variation With Construction Variables, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 11818, ISSN:18196608
Buhari R., Ling C.A., Abdullah M.E., Abu Bakar S.K., Kamarudin N.H.M., Shamsudin M.K., Ahmad M.K., Puteh S.
(2016) The Physical And Rheological Characteristics Of Modified Asphalt Binder With Titanium Dioxide R15, JURNAL TEKNOLOGI, Penerbit UTM Press , 28, ISSN:1279696
Rosnawati Buhari nd Saifullizam Puteh
(2013) Damage Equivalent Of The Flexible Pavement Variation With Load , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS , TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 9, 1917, ISSN:16609336
Policy Paper
Saifullizam Bin Puteh
(2022) Dasar Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Bagi Tujuan Akses [Apel.A] - Rujukan Dalaman Uthm Dan Luar Di Peringkat Negara Bagi Memenuhi Syarat Sebagai Pusat Penilaian Apel.A Yang Dilantik Oleh Mqa
Saifullizam Bin Puteh
(2021) Garis Panduan Pelaksanaan Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Bagi Tujuan Akses [Apel.A] - Untuk Rujukan Dalaman Uthm Dan Luar Di Peringkat Negara Bagi Memenuhi Syarat Sebagai Pusat Penilaian Apel.A Yang Dilantik Oleh Mqa
Saifullizam Bin Puteh
(2018) Garis Panduan Pelaksanaan Program Eksekutif Dan Profesional
Saifullizam Bin Puteh
(2018) Kajian Pelaksanaan Terbaik Pensijilan Berkonsepkan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (Ppt)
Prosiding / Seminar
Saifullizam Puteh
(2022) Developing A Conceptual Framework Of Teaching Towards Education 4.0 In Tvet Institutions, ICBE PUBLICATION , 74, ISBN:27859479
S. Puteh, Z. Mohamad, W. R. W. Omar, N. M. Saleh
(2022) Pelaksanaan Work Based Learning (Wbl) Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Perubatan) Dengan Kepujian Bersama Industri. Satu Kajian Kes, UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KOMERSIAL, POLITEKNIK BALIK PULAU , 44, ISBN:9789672765028
Saifullizam Puteh
(2018) Assessing The Role Of Mooc On Knowledge, Attitude, And Practice Of Green Technology Among Tvet Students In Malaysia, IEEE XPLORE DIGITAL LIBRARY , 1, ISBN:18237392
Saifullizam Puteh
(2018) Elements Of Technology Enabled/Enhanced Active Learning (Teal) To Enhance Quality And Employability Of Bachelor'S Students, MATEC WEB OF CONFERENCES 150, 05005 (2018) , 1, ISBN:2261236X
Saifullizam Puteh
(2017) Teaching And Learning Innovation Among Trainer Lecturer: A Case Study Of Undergraduate Students Teaching Training Program At The Polytechnic, Ministry Of Higher Education Malaysia , ATLANTIS PRESS: ADVANCES IN SOCIAL SCIENCE, EDUCATION AND HUMANITIES RESEARCH , 263, ISBN:9789462523
Saifullizam Puteh, S.C. Johnson Lim, Rosnawati Buhari
(2016) A Novel Of Data Gathering Method For User Activity Characterisation In An Office Environment To Improve Energy Efficiency, International Workshop on Computer Science and Engineering , 812 , ISBN:978-981-11-0008
Affero Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin and Saifullizam Puteh
(2016) An Overview Of Online Supervision Among Engineering And Technical Students In Malaysian Tvet Institutions , Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah & Pusat Penyelidikan dan Inovasi Politeknik , 1193 , ISBN:978-967-0778-16
S.C.Johnson Lim, Saifullizam Puteh, Kai Chen Goh
(2016) Information Processing And Knowledge Discovery Framework For Sustainable Building Environment Using Multiple Sensor Network, IEEE , 0 , ISBN:-
Saifullizam Puteh, Rosnawati Buhari, Munzilah Md. Rohani, Basil David Daniel
(2016) Predicting Vehicle Loads Variation With Road Profiles And Vehicle Characteristic, International Workshop on Computer Science and Engineering , 470 , ISBN:978-981-11-0008
Rumazah Binti Abdullah, Norazmi Bin Jumadi, Rosmawati Binti Maarof dan Saifullizam Bin Puteh
(2016) Wireless Home Automation System, UTHM , 209 , ISBN:978-967-0618-740
Rosmawati Bt Ma?arof, Saifullizam Bin Puteh dan Rumazah Binti Abdullah
(2016) Wireless Office Automation System, UTHM , 227, ISBN:9789670618740
Saifullizam Puteh
(2015) Federal Road Profile Model Generation Based On Road Scanner Data, Springer, Indexed by SCOPUS www.scopus.com , ISBN:978-981-287-289-0
Saifullizam Puteh, Nan Nurul Hidayah Megat Salleh
(2015) Impak Inovasi Teknologi Kepada Kemahiran Abad Ke-21 Dalam Latihan Guru Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Dan Latihan (Tt-Tvet), POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH , 501, ISBN:978-967-0855-21
Saifullizam Puteh, Nor Hartini binti Che Mohamad Zahid
(2015) Pengukuran Dan Penilaian Dalam Latihan Profesional Guru Ptv Terhadap Penjaminan Kualiti Pentaksiran Latihan (1), POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH , 484, ISBN:978-967-0855-21
Saifullizam Puteh
(2015) Student Understanding Through The Application Of Technology Enabled Active Learning In Practical Training, Elsevier , ISBN:1877-0428
Puteh, S
(2014) Activities Recognition And Worker Profiling In The Intelligent Office Environment Using A Fuzzy Finite State Machine, IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2014.6891825
Saifullizam Puteh
(2014) Keterlibatan Pelajar Secara Aktif Dalam Kokurikulum (Sukan) Terhadap Peningkatan Kemahiran Generik, Pejabat Pendidikan Berterusan, UTHM , ISBN:978-967-0468-99-0
Puteh, S
(2012) Fuzzy Ambient Intelligent For Intelligent Office Environments, IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS, Indexed by SCOPUS www.scopus.com
Saifullizam Bin Puteh
(2011) Similarity Pattern Mining In Intelligent Office Environments, IOS Press
Puteh, S
(2011) University Office Simulator For Energy And Comfort Optimisation, ECMS - European Council for Modelling and Simulation, Indexed by SCOPUS www.scopus.com
Saifullizam Bin Puteh
(2007) Sistem Latihan Menservis Peralatan Elektrik Domestik, Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Putera Malaysia
Saifullizam Bin Puteh
(2007) Sistem Latihan Robotik Menggunakan Kawalan Plc, Pusat Pembangunan Akademik (CADe), Universiti Putra Malaysia.
Saifullizam Bin Puteh
(2006) Evaluation Graphic Animation Software In Engineering Subject
Saifullizam Bin Puteh
(2006) Hubungan Hasil Pembelajaran Program Terhadap Pensyarah Baru
Saifullizam Bin Puteh
(2006) Pembangunan Pendidikan Pelajar Melalui Pembelajaran Animasi Grafik
Saifullizam Bin Puteh
(2006) Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran: Konsep Penjanaan Kreativiti Dan Inovasi Pelajar Di Dalam Amali
Saifullizam Bin Puteh
(2006) Penerokaan Kreativiti Dan Inovasi Dalam Amali Teknologi Maklumat Dan Multimedia
Saifullizam Bin Puteh
(2006) Program Pendidikan Berkesan Di Universiti Awam: Antara Tuntutan Dan Cabaran Terhadap Perlaksanaannya
Saifullizam Bin Puteh
(2006) Teaching Electrical Engineering Using Animation
Saifullizam Bin Puteh
(2006) The Effect Of Animation Graphic In Teaching Technical Subject.
Saifullizam Bin Puteh
(2006) The Effectiveness Of Computer Simulation'S On Problem Solving For Electrical Engineering Students' Ability, Hawaii International Conference on Education
Saifullizam Bin Puteh
(2005) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Menguasai Mata Pelajaran Kejuruteraan Di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Kp
Saifullizam Bin Puteh
(2005) Keberkesanan Kerja Di Kalangan Pensyarah Politeknik Kulim Kedah: Amalan Tqm Menentukan Prestasi Kerja Pensyarah
Saifullizam Bin Puteh
(2005) Kemahiran Berfikir Di Kalangan Pensyarah Pelatih Kuittho Dalam Program Latihan Mengajar
Saifullizam Bin Puteh
(2005) Keperluan Pembelajaran Berbantu Multimedia Bagi Subjek Sistem Elektronik Di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Kptm)
Saifullizam Bin Puteh
(2005) Pembelajaran Berbantu Komputer: Aras Penguasaan Kemahiran Pelajar Dalam Penyelesaian Masalah
Saifullizam Bin Puteh
(2005) Persediaan Pensyarah Politeknik Ke Arah Melahirkan Sumber Tenaga Manusia
Saifullizam Bin Puteh
(2004) Penggunaan Animasi Melalui Multimedia Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matapelajaran Elektrik Dan Elektronik
Saifullizam Puteh
(1995) Developing A Conceptual Framework Of Teaching Towards Education 4.0 In Tvet Institutions , ICBE PUBLICATION (NS0237611-W) , 1, ISBN:97896718414

YearDescriptionLevel
2022 Speaker for Perundingan Profesional KURSUS FUNDAMENTALS OF PLC FESTO CPX-CEC-C1 (PLC311) - Kursus Teknikal di Industri bernilai RM 30K, UTHM Education & Training Sdn. Bhd, Malaysia, May 2022 Private
2022 Committee Member for Perundingan Profesional (Projek Perkhidmatan Sosial) GERAN- Jumlah Dipohon RM250K IMPAK SOSIAL YAYASAN TELEKOM MALAYSIA (YTM), UTHM Education & Training Sdn. Bhd, Malaysia, June 2022 Private
2022 for Penasihat Projek dan Perundingan Profesional (Projek Perkhidmatan Sosial) GERAN- Jumlah Dipohon RM250K IMPAK SOSIAL YAYASAN TELEKOM MALAYSIA (YTM), Empayar Ailyqairy Sdn. Bhd, Malaysia, July 2022 Private
2022 Industrial Adviser for Lantikan sebagai Penasihat dan Perunding bagi Projek Geran Impak Sosial Yayasan Telekom Malaysia (RM250,000) , Empayar AilyQairy Sdn. Bhd, Malaysia, July 2022 Private
2021 for Penasihat Projek dan Perundingan Profesional Teknikal Pembinaan 6 Boat Fire and Rescue (FRB), CERANA TEKNIQ SDN. BHD., Malaysia, March 2021 Private
2021 Industrial Adviser for Lantikan sebagai Penasihat Industri bagi Projek Pembinaan 6 Buah Boat FRB, Cerana Tekniq Group Sdn. Bhd., Malaysia, March 2021 Private
2020 Speaker for Perunding Akademik (Pengajar) bagi Program Pengajian Sarjana Separuh Masa (Program Pesisir) Semester 2 sesi 2019/2020 (Penjanaan Pendapatan Berimpak Sederhana) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2020 University
2019 Speaker for Perunding Akademik (Pengajar) bagi Program Pengajian Sarjana Separuh Masa (Program Pesisir) Semester 2 sesi 2018/2019 (Penjanaan Pendapatan Berimpak Sederhana) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2019 University
2018 PSH Project Consultant (Programme Development) for Perunding Bagi Kajian Pelaksanaan Terbaik Pensijilan Berkongsepkan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Melalui Kaedah Peniktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)- Penjanaan Pendapatan Berimpak Tinggi dengan Jumlah RM500K, UTHM Comersial Sdn. Bhd., Malaysia, March 2018 National
2018 Speaker for Perunding Akademik (Pengajar) bagi Program Pengajian Sarjana Separuh Masa (Program Pesisir) Semester 2 sesi 2017/2018 (Penjanaan Pendapatan Berimpak Sederhana) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2018 University
2018 Speaker for Perunding Akademik (Pengajar) bagi Program Pengajian Sarjana Separuh Masa (Program Pesisir) Semester 1 sesi 2018/2019 (Penjanaan Pendapatan Berimpak Sederhana) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2018 University

YearDescription
2022 Academic Program Advisor for Memberi nasihat, padanan, semakan dan penilaian program Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri, FTKEE, UTeM, Universit Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia, March 2022
2022 Assessor / Reviewer for Ahli Panel Penilai Bagi Penilaian Pemberi Pendidikan Tinggi Sebagai Pusat Penilaian APEL UMS, MQA, Malaysia, January 2022
2022 Assessor / Reviewer for Ahli Panel Penilai Bagi Penilaian Permohonan Pusat Penilaian APEL Dari Universiti Perdana, MQA, Malaysia, June 2022
2022 Assessor / Reviewer for Lantikan Co-Evaluator bagi Projek Penyelidikan "Localising SDGs in Malaysia: Capacity Building on Monitoring and Impact Evaluation Program" oleh Persatuan Sains Sosial Malaysia (PSSM) dengan kerjasama lnstitut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS), UKM dan MySDG Academic Network, IKMAS,MySDG Academic Network, Malaysia, October 2022
2022 Assessor / Reviewer for Pelantikan Pengerusi Panel Penilai Permohonan Pusat APEL MQA oleh Kolej Antarabangsa Teknologi Spektrum, MQA, Malaysia, September2022
2022 Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Pengerusi Panel Penilai Permohonan Penubuhan Pusat APEL MQA oleh Universiti Metropolitan Asia, MQA, Malaysia, August 2022
2022 Assessor / Reviewer for Pelantikan sebagai Ahli Panel Penilai TVET (APV) Sistem jaminan Kualiti Tunggal TVET Malaysia, MQA & Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET Malaysia, Malaysia, August 2022
2022 Assessor / Reviewer for Pengerusi Panel Penilai TTAC MBOT bagi Program Teknologi Kejuruteraan Kolej Komuniti KPTM, MBOT, Malaysia, January 2022
2022 Examiner for Akmal Akif Bin Aminudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Esyraq Faiq Bin Mohd Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Panel Penilai Majlis Akreditasi Teknologi dan Teknikal (TTAC) MBOT, MBOT, Malaysia, February 2022
2022 External Examiner for Pemeriksa Luar Program BTech (Automasi Elektronik Industri) Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, UTeM, UTeM, Malaysia, March 2022
2022 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis PHD Normila binti Mohd Bohari, Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, March 2022
2022 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis PhD Pelajar Garfan Salem Abdullah Salem, Fakulti Sen, Komputer dan Industri Kreatif, UPSI , Universiti Perguruan Sultan Indris, Malaysia, November 2022
2022 Supervisor for Mohamad Qamarul Hazeq Bin Mohamad Ridza, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Raynold Ryand Tinggai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Zaharah Binti Mahmad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for Ahli Panel Penilai MQA bagi menilai Permohonan Sebagai Pusat Penilaain APEL.A oleh SEGi University, MQA, Malaysia, October 2021
2021 Assessor / Reviewer for Ahli Panel Penilai Program Akademik TVET bagi COPTPA MQA - SWA AKREDITASI UNITEN, UNITEN, Malaysia, September2021
2021 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Permohonan Skim FRGS Fasa 1/2021 di Universti Pendidikan Sultan Indris (UPSI) , Universti Pendidikan Sultan Indris, Malaysia, February 2021
2021 Assessor / Reviewer for Penilai TTAC MBOT bagi Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kolej Universiti TATI, MBOT, Malaysia, March 2021
2021 Examiner for Akmal Akif Bin Aminudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Esyraq Faiq Bin Mohd Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Latiff Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Latiff Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ridhwan Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ridhwan Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Shafiqah Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Shafiqah Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Pelajar PHD Anesman Buangraya Wenge B Abdul Rahman, Fakulti Teknikal dan Vokasioal, UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, December 2021
2021 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Pelajar PhD Mohd Khairulnizam Bin Ramlie, Fakulti Semi. Komputer dan Industri Kreatif, UPSI, Universiti Perguruan Sultan Indris, Malaysia, July 2021
2021 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Pelajar Sarjana Norazlinda bt Mohamed, Fakulti Teknikal dan Vokasioal, UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, May 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Esyraq Faiq Bin Mohd Radzi, Finisar Malaysia Sdn Bhd, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Afiq Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Afiq Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Zaharah Binti Mahmad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Academic Program Advisor for Memberi nasihat, padanan, semakan dan penilaian program Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri, FKEE, UniMAP, Unversiti Malaysia Perlis, Malaysia, October 2020
2020 Auditor for Juruaudit Penarafan Laman Web Pusat Tanggungjawab di UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2020
2020 Examiner for Irwan Mazwan Bin Azamir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Amirul Haziq Bin Salman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nasrul Hadi Bin Mohd Ayop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Haziah Binti Naim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Haziah Binti Naim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nadhirah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nadhirah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nadia Natasha Binti Mohd Wahidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nadia Natasha Binti Mohd Wahidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Aisyah Farhana Binti Abdul Latiff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 External Examiner for Pemeriksa Luar Program Diploma in Port Management at NMIT (Natherlands Maritime Institute of Technology), Natherlands Maritime Institute of Technology, Malaysia, January 2020
2020 External Examiner for Pemeriksa Luar bagi Program Diploma in Maritime Transportation Management at NMIT (Natherlands Maritime Institute of Technology), Natherlands Maritime Institute of Technology, Malaysia, January 2020
2020 External Examiner for Pemeriksa Luar bagi Program Diploma in Shipping Technlogy at NMIT (Natherlands Maritime Institute of Technology), Natherlands Maritime Institute of Technology, Malaysia, January 2020
2020 External Examiner for Pemeriksa Luar di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektronik, UniMAP bagi Program Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri , UniMAP, Malaysia, October 2020
2020 Main Supervisor for Muhammad Fakri Bin Othman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhammad Yusuf Hm, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Cecelia Anak Andrew, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohammad Izzuddin Ameer Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohammad Izzuddin Ameer Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 for Pengerusi Pemeriksaan Lisan (VIVA VOCE) Pelajar PHD FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2019
2019 Assessor / Reviewer for Dilantik sebagai Pakar Instrumen penilaian APEL.A di Pusat APEL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2019
2019 Assessor / Reviewer for Panel penilai Majlis Akreditasi Teknologi dan Teknikal (TTAC) MBOT, MBOT, Malaysia, December 2019
2019 Committee Member for Mengurus Pelajar Tahun Akhir bagi Aktiviti Berimpak Tinggi dalam Program Transfer Skills Kepada Guru Mata Pelajaran Rekabentuk dan Teknologi Seluruh Negeri Johor, di SMK Seri Lalang, Kluang, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019
2019 Examiner for Irwan Mazwan Bin Azamir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Irwan Mazwan Bin Azamir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amirul Haziq Bin Salman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Marwan Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Nasrul Hadi Bin Mohd Ayop, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fikri Aziz Bin Mohamad Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Ain Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Aisyah Farhana Binti Abdul Latiff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rasyidah Binti Murni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rasyidah Binti Murni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Safinah Binti Abu Talip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Adila Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Adila Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ummi Najwa Binti Mohd Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nor Aishah Binti Mat Jam, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Akmal Hilmi Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Cecelia Anak Andrew, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Ridhwan Bin Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Ridhwan Bin Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Assessor / Reviewer for Ahli Panel Penilai Berstatus Sementara MQA bagi Program Akademik - COPPA, MQA, Malaysia, May 2018
2018 Assessor / Reviewer for Panel Temu Duga bagi Penajaan Biasiswa Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia , Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Malaysia, April 2018
2018 Examiner for Mohamad Marwan Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fikri Aziz Bin Mohamad Basri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhaslinda Binti Mohd Sauki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhaslinda Binti Mohd Sauki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Ain Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfarahin Binti Mohtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Aainaa Binti Kamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurwafaa Izzati Binti Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Rashidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Safinah Binti Abu Talip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Balqis Binti Mohamed Jamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Balqis Binti Mohamed Jamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Noorazliefah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Noorazliefah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Suzliana Binti Saaidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syahirah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syahirah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syuhaila Binti Md Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syuhaila Binti Md Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Muhammad Arif Bin W.Hibadullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Muhammad Arif Bin W.Hibadullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nurul Ameera Binti Mohd Razip, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Puganesri A/P Krishnan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Rozalind Binti Abd Rasit, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Akmal Hilmi Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hazim Fahmi Bin Mohd Ghafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Syazli Bin Mohiadin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Syazli Bin Mohiadin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noor Izzati Nadiah Binti Mohd Ghazalli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noor Izzati Nadiah Binti Mohd Ghazalli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norhanini Binti Hamzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Ahmad Fadzel Khusairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Ahmad Fadzel Khusairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Nurul Afizah Binti Adnan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Rizal Aman Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Rizal Aman Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hanis Nadirah Binti Mazni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Azman Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Azman Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Zulkifli Bin Che Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Zulkifli Bin Che Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Afiq Bin Zulkepli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Farilduan Hafis Bin Nanyan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Farilduan Hafis Bin Nanyan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Razaie Bin Wahad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Razaie Bin Wahad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Ab Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Ab Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nabilah Farhana Binti Mardzuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Hashimah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Hashimah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Syazana Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hamiza Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hamiza Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aisyah Binti Hasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aisyah Binti Hasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurain Binti Tanzizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurfarahin Binti Mohtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurwafaa Izzati Binti Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rashidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Suzliana Binti Saaidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 External Examiner for Pemeriksa Luar Program Diploma Teknologi Solar Fotovoltan Kolej Komuniti KPTM, Kolej Komuniti Segamat 2, Malaysia, August 2017
2017 Main Supervisor for Nurul Syahirah Bt Rahayu, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Samantha Anak Juling, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Hazim Fahmi Bin Mohd Ghafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhd Mahfuuzh Bin Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhd Mahfuuzh Bin Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norhanini Binti Hamzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nurnadira Binti Zakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nurnadira Binti Zakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Suhailah Binti Sa'At, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Suhailah Binti Sa'At, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Aminatun Syahidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Aminatun Syahidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anisah Binti Yusup, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anisah Binti Yusup, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Haniyyah Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Haniyyah Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hanis Nadirah Binti Mazni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Izzati Binti Alwaly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Izzati Binti Alwaly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Afiq Bin Zulkepli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hazziq Bin Yahaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hazziq Bin Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nabilah Farhana Binti Mardzuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Hayanti Binti Mohd Sedek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Hayanti Binti Mohd Sedek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Syahirah Binti Md Saad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Syahirah Binti Md Saad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Syazana Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurain Binti Tanzizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Hajar Binti Shaffie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Hajar Binti Shaffie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Mohd Razdi Bin Omar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Akmal Qamariah Binti Abdullah Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Akmal Qamariah Binti Abdullah Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Muhammad Yusuf Hm , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Amanina Binti Muhamad Sanusi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Maisarah Binti Mashor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Masleina Binti Mohamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohd Zulfadli Bin Rozali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Muhammad Yusuf Hm , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nan Nurul Hidayah Binti Megat Salleh, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nor Hartini Binti Che Mohamad Zahid, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nur Farha Binti Hassan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Siti Nur Hidayah Binti Md Kassim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Tubagus Pamungkas, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Zarulrizam Bin Ab. Jalil, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Mohd Shahril Bin Mohd Hassan @ Abdul Ghani, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Roslina Binti Ahmad Said, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Rozalind Binti Abd Rasit, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Amanina Binti Muhamad Sanusi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Anas Redzuan Bin Shariff, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nan Nurul Hidayah Binti Megat Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nur Farha Bte Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Ramah Binti Mada, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Siti Nur Hidayah Binti Md Kassim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Mohd Salman Bin Ishak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Zulfadli Bin Rozali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Muhammad Bazil Ajmal Bin Abd Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Co-supervisor for Nur Iwani Binti Azmi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011

YearDescriptionLevel
2021 Director, Program Related Center (PSH) for Pengarah Pusat APEL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September - December 2021 University
2020 PSH Project Consultant (Programme Development) for Penceramah dan Membimbing Projek Perundingan PSH bagi Pembangunan Sumber Manusia di Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) di Peringkat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Institut Kemahiran Baitulmal, Malaysia, March - December 2020 State
2020 Guest Speaker for Penceramah Program Masyarakat Berimpak Tinggi (Tahap 3) berkaitan Peranan Institusi Pendididkan, Masyarakat (Mereka yang bekerja) dan Majikan berkaitan membantu tambah baik proses pengambilan pelajar/meluaskan laluan sambung belajar dan peningkatan kerjaya masyarakat melalui APEL.A MQA di UNITEN, UNITEN, Malaysia, January 2020 University
2019 PSH Project Consultant (Programme Development) for Penceramah, Pembimbing dan Perunding Projek PSH bagi Pembangunan Sumber Manusia (Majikan dan Pekerja Industri) di peringkat Daerah Pasir Gudang Johor Bersama Smart Skill Training Centre dan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik serta Pusat Pendidikan Berterusan UTHM, Smart Skill Training Centre, Malaysia, September - December 2019 District
2019 Speaker for Menguruskan Kumpulan Pelajar Menjadi Fasilitator bagi Ativiti berimpak Tinggi Dalam Mengaplikasi Pengetahuan Automasi ke arah IR4.0 kepada peserta dalam kalangan pelajar Kolej Vokasional Batu pahat dan Kluang, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019 Guest Speaker for Penceramah Program Masyarakat Berimpak Tinggi (Tahap 3) berkaitan Peranan Institusi Pendididkan, Masyarakat (Mereka yang bekerja) dan Majikan berkaitan membantu tambah baik proses pengambilan pelajar/meluaskan laluan sambung belajar masyarakat melalui APEL.A MQA di Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin, Melaka, Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin, Malaysia, August 2019 Goverment
2019 Committee Member for AJK Smart Campus UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2019 - August 2021 University
2019 Director, Program Related Center (PSH) for Pelantikan Pengarah Pusat APEL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2019 - August 2021 University
2018 Guest Speaker for Penceramah Program Masyarakat Berimpak Tinggi (Tahap 3) berkaitan Peranan Institusi Kemahiran, Masyarakat (Mereka yang bekerja) dan Majikan berkaitan membantu tambah baik proses pengambilan pelajar/meluaskan laluan sambung belajar dan peningkatan kerjaya masyarakat berkongsepkan PSH melalui Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu di Jabatan Pembangunan Kemahiran, Putrajaya - Program peserta dikenakan yuran., Kemesterian Sumber Manusia, Malaysia, August 2018 National
2018 Committee Member for AJK Penubuhan MyRIVET ( Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November - December 2018 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 HOW TO MANAGE THE RESEARCH GRANT
UTHM / TUNKU TUN AMINAH LIBRARY, UTHM
07/09/2022
2022 WEBINAR: CONSTRUCTIVE ALIGNMENT IN WBL IMPLEMENTATION
FPTV / ONLINE
19/05/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU TENTANG PENGENALAN KEPADA HARTA INTELEK SIRI 1
LAIN-LAIN / Google Meet
18/04/2022
2021 [SIRI 5] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.1 - PEMERKASAAN TVET DAN PENGANTARABANGSAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
28/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 ICON TALK - MENDEPANI DAN MEMERANGI KRISIS DEMI KELANGSUNGAN NEGARA : RASUAH, COVID-19 & EKONOMI BERSAMA YBHG. DATO' DR. HUSSAMUDDIN HJ YAACUB, PENGERUSI KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF
UTHM / APLIKASI ZOOM
04/08/2021
2021 TAKLIMAT PANDUAN PROMOSI INDUSTRI OLEH APEL DAN PELAKSANAAN SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH INDUSTRI OLEH PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
UTHM / APLIKASI ZOOM
24/06/2021
2021 BENGKEL LATIHAN PANEL PENILAI APEL.A TAHAP 7
UTHM / DALAM TALIAN - GOOGLE MEET
14/06/2021
2021 TAKLIMAT WORKSPACE PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / GOOGLE MEET
28/04/2021
2021 SEMINAR APEL : LALUAN ALTERNATIF MELANJUTKAN PENGAJIAN KE UA/US
UTHM / GOOGLE MEET
11/04/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 BENGKEL PEMANTAPAN DAN LATIHAN PANEL PENILAIAN APEL (A)
UTHM / GOOGLE MEET
22/02/2021
2020 PRA BENGKEL PEMBANGUNAN SOALAN UJIAN APTITUD
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI JOHOR BAHRU
01/10/2020 - 03/10/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SET SOALAN UJIAN APTITUDE APEL
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI
23/07/2020 - 25/07/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 6
UTHM / -
13/04/2020
2020 PN11 INDUSTRIAL PNEUMATICS
FESTO SDN. BHD / Festo Sdn Berhad, Kota Damansara, Petaling Jaya
28/01/2020 - 31/01/2020
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020 UTHM BAGI KLUSTER 1 (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
UTHM / UTHM
18/09/2019
2019 KURSUS KECERGASAN EKSEKUTIF
UTHM / PUMAS
31/07/2019 - 01/08/2019
2019 TEAMBUILDING JELEKIT 3.0/2019
UTHM / LANJUT BEACH AND GOLF RESORT ROMPIN PAHANG
27/06/2019 - 29/06/2019
2019 3RD ASIA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE AIMC 2019
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) / Universiti Teknologi Malaysia
01/05/2019 - 02/05/2019
2019 3RD ASIA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE AIMC 2019
UTM / Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia
01/05/2019 - 02/05/2019
2019 BENGKEL PENENTUAN RESEARCH AREA BAGI SETIAP KLUSTER MYRIVET
UTHM / UTHM
17/03/2019
2019 PROGRAM KULIAH DHUHA PONDOK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KAMPUS PAGOH
UTHM / UTHM PAGOH
14/03/2019
2019 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
05/03/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL OBE FPTV SEMESTER 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
11/02/2019
2019 PROGRAM TOWNHALL SESSION
UTHM / DEWAN JEMAAH PTTA
24/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP870 Instrumen Penerokaan Domain dan Elemen Pelaksanaan Work Base Learning(WBL) Hak Cipta (Copyright) LY2022w04202 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP872 Pembinaan Kerangka Konseptual Kajian Mengenai Rangka Kerja Pembangunan Ilmu metakognitif untuk Work-Based Learning (WBL) Politeknik Malaysia Hak Cipta (Copyright) LY2022W04204 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP871 Penerokaan Elemen bagi Domain Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kerja di Politeknik Malaysia Hak Cipta (Copyright) LY2022W04203 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP567 Instrumen Pembelajaran Aktif Berasaskan Teknologi bagi Pelajar TVET Jurusan Kejuruteraan dan Teknologi di Universiti Hak Cipta (Copyright) LY2020006004 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP566 Kerangka Konsep Pembelajaran Aktif Berasaskan Teknologi bagi Pelajar TVET Jurusan Kejuruteraan dan Teknologi di Universiti Hak Cipta (Copyright) LY2020006000 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP527 Instrumen Keperluan Sokongan Peningkatan Pencapaian Akademik Pelajar-Atlet Universiti Awam Malaysia Hak Cipta (Copyright) LY2020002690 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 SILVER AWARD, INTERNATINAL BORNEO INNOVATION EXHIBITION & COMPETITION 2021
BEST AWARD (2nd Place)
IBIEC 2021, POLITEKNIK SERI WIJAYA, PALEMBANG, SUMATERA, INDONESIAANTARABANGSA
2021 GOLD AWARD, CREATION, INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXPOSITION 2021
BEST AWARD
CITRCX 2021, UMPANTARABANGSA
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2016 BRONZE AWARD, RESEARCH AND INNOVATION FESTIVAL 2016
BEST AWARD (3rd Place)
R&I 2016, UTHMANTARABANGSA
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2005 ANUGERAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KUiTTHOUNIVERSITI
2004 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI