Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL
 
  07-4537178
PROF. MADYA Ir. Dr. SALIZA AZLINA BINTI OSMAN

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2012)
SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2008)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (BAHAN) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2005)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Mechanical Engineering
Field of Specialization (KPT) : Other Mechanical Engineering n.e.c.

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Advanced Forming Research Group
01/02/2022 - 31/01/2024 Ketua Jabatan
Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL, Jabatan Pembelajaran Berterusan dan Kerjasama
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Advanced Forming Research Group
01/01/2020 - 30/06/2021 Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Advanced Forming Research Group
01/01/2015 - 31/12/2017 Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Advanced Forming Research Group
01/01/2014 - 31/12/2015 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
01/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
01/01/2011 - 31/12/2012 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
01/12/2009 - 31/12/2010 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan

YearDescriptionRoleLevel
2009 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2022 - 2023The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Member Of Iem (Miem) Kebangsaan
2020 - 2023Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Profesional Kebangsaan
2009 - 2021The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan
2013 - 2019The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Graduate Member Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Course Coordinator for Pembangunan Silibus bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian (BDD) FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Course Coordinator for Pemurnian Silibus Program Akademik Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Pesawat) dengan kepujian (BDX) 2.0 FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 External Examiner for PEMERIKSA TESIS DAN PEPERIKSAAN LISAN (VIVA) - SARJANA FALSAFAH, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, Malaysia, March 2023 National
2023 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Industrial Engineering [BDX30202], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Integrated Supply Chain Management [BDX40606], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Occupational Safety And Health [BDX20902], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Advanced Manufacturing Process [CDP10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Member for AJK Task Force Menyediakan Laporan Self Assessment Review (SAR) untuk Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Pesawat) dengan Kepujian FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus SEM II Sesi 2021/2022 Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus Sem II 2021/2022 Program Sarjana Sains Kejuruteraan Pembuatan secara Mod Campuran, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Engineers And Society [BDA40502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineers And Society [BDA40502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Honorary Officer for Taskforce Pembangunan Modul dan Progam Work Base Learning (WBL) FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for AJK Taskforce Pemurnian Silibus Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Pesawat) dengan Kepujian (BDX) 2.0 FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2021 Advanced Manufacturing Process [CDP10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineers And Society [BDA40502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineers And Society [BDA40502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Engineering [BDX30202], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Advanced Machining Process [MDP10203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineers And Society [BDA40502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineers And Society [BDA40502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Engineers And Society [BDA40502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineers And Society [BDA40502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Production And Operation Analysis [CDP10203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Production And Operation Analysis [CDP10203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Industrial Engineering [BDA40102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Occupational Safety And Health [BDA31302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2016 Industrial Engineering & Quality Management [BNJ30403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Engineering [BDA40102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Solid Modelling [BDA30903], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Advanced Manufacturing Process [CDP10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Engineering & Quality Management [BNJ30403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Solid Modelling [BDA30903], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Solid Modelling [BDA30903], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Engineers & Society [BDA4052], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineers And Society [BDA40502], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Engineering & Quality Management [BNJ20503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Engineering [BDA40102], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Engineers & Society [BDA4052], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineers & Society [BDA4052], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineers And Society [BDA40502], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineers And Society [BDA40502], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Industrial Engineering [BDA40102], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Computer Aided Design And Manufacturing (Cadcam) [BDD4023], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineers And Society [BDA40502], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Maufacturing Technology Practice Iv [DAM24303], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Practice Iii [BDA28001], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Computer Aided Design And Manufacturing (Cadcam) [BDD4023], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanical Engineering Practice Iii [BDA28001], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanical Engineering Practice Iii [BDA28001], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Computer Aided Design And Manufacturing (Cadcam) [BDD4023], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Computer Aided Design And Manufacturing (Cadcam) [BDD4023], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Manufacturing Technology Practice 3 [DDD2013], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Computer Aided Design And Manufacturing (Cadcam) [BDD4023], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanical Engineering Practices I [BDA1801], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanical Engineering Practices Iv [BDA2811], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Production Technology [BPB2073], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University

CodeTitleDesignationEnd Date
M145 The Effect of Titanium Carbide (TiC) as Reinforcement Composites in Aluminum-Based Metal Matrix Composites on The Microstructure and Mechanical Properties Using Stir Casting Process Ahli 14/08/2025
Q273 Investigation of Engineering Materials and Corrosion Behaviour during Manufacturing Processes Ketua 28/02/2025
Q274 Analysis of Job Design and Work Measurement for Manufacturing Processes Ahli 28/02/2025
M115 Investigation of Engineering Materials and Corrosion Behaviour during Manufacturing Processes Ketua 30/09/2024
M116 ANALYSIS OF JOB DESIGN AND WORK MEASUREMENT FOR MANUFACTURING PROCESSES Ahli 30/09/2024
M117 IDENTIFICATION ON WELD JOINTS BEHAVIOUR DUE TO DIFFERENT OF MATERIALS CHARACTERISTIC AND STRUCTURAL DESIGN USING DESIGN PROCESS APPROACH Ahli 30/09/2024
M118 Analysis of On-Site Piping Work Management using Design Process Approach Ahli 30/09/2024
K371 Fracture mechanism characteristic augmentation of the PPNCGS nanocomposites via optimized injection molding processing condition Ahli 06/03/2024
X249 PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI GRADUAN DALAM BIDANG KESELAMATAN DAN KSEIHATAN PEKERJAAN (KKP) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COORDINATOR Ahli 31/12/2023
X250 INTERNATIONAL AND INDUSTRY RECOGNIZED ASNT ULTRASONIC TESTING THICKNESS MEASUREMENT (UTTM) TECHNICIAN COURSE Ketua 31/12/2023
X253 Geran Penjana KPT-Career Advancement Program (KPT-CAP): Kursus Pensijilan Teori Penyelesaian Masalah Inventif (TRIZ) Ahli 31/12/2023
X251 INTERNATIONAL AND INDUSTRY RECOGNIZED ASNT ULTRASONIC MAGNETIC PARTICLE TESTING (MT) TECHNICIAN COURSE Ahli 15/12/2023
K196 Solder joint evolution on ENEPIS surface finish via laser reflow soldering for electronic devices assembly Ketua 30/11/2023
K052 Investigation on the engine performance and combustion characteristics of hybrid Compression ignition (C.I.) engine using Oxy-Hydro fuel cell enriched biodiesel fuel in a commercial diesel engine Ahli 30/09/2022
B093 T-KIT: Solution For Tayammum Ketua 30/04/2022
X179 Program Nasional Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) 2020: Non-Destructive Testing (NDT) Inspector Ahli 31/12/2021
H363 Intermetallic Compound Evolution between Low Temperature Lead-Free Solders and Alternative Surface Finishes Ketua 30/04/2021
H225 The Effect of Silver percentage in Lead-Free Solders on Intermetallics Growth Ketua 30/09/2020
H323 Experimental and Simulation Study on Lead-free Solders and ENIMAG surface finish Ketua 30/06/2020
1595 Determining Flow Behavior and Characterization of Quality Through Processing Condition of Injected Mold Polypropylene-Nanoclay-Gigantochloa Scortechini fibers. Ahli 31/01/2019
1595 Determining Flow Behavior and Characterization of Quality Through Processing Condition of Injected Mold Polypropylene-Nanoclay-Gigantochloa Scortechini fibers. Ketua 31/01/2019
U427 Investigation of fuel-air mixing influencing parameters on cycle-to-cycle variation, combustion pressure and temperature, and heat release rate of a Liquid Sequential Injection LPG retrofitted engine Ahli 31/12/2018
B076 GENERATOOMTM - 2ND Generations Ahli 14/04/2018
U104 An Alternative Sintering Technique Using Low Powered Microwave Oven To Improve Mechanical Properties of Sintered Magnesium Aluminum Alloy Ahli 01/10/2017
1493 Solder joint reliability on electroless nickel-immersion silver(ENiImAg)surface finish for printed circuit board application Ketua 28/02/2017
U471 The Impact of Injection Molding Processing Conditions and Fiber Content Toward the Properties of Polypropylene-Nanoclay Nanocomposites Blend with Gigantochloa Scortechinii Fibers Ahli 28/02/2017
U487 Interfacial Reaction Between Lead-Free Solders and Electroless Nickel-Immersion Silver (ENilmAg) Surface Finish Ketua 28/02/2017
R030 Investigation of Polymer Nano-Compositers(PNC) Material for Biomedical Application Via Fused Deposititon Modelling (FDM) Routes Ketua 29/02/2016
U048 Investigation Opf polymer Nano-Composites (PNC Material For Biomedical Application VIA Fused Deposition Modelling (FDM) Routes Ahli 31/10/2015
B011 SPAS-TEK: SISTEM PELUPUSAN AL-QURAN Ahli 01/09/2014
0794 Intermetallic compound between lead-free solders and silver surface finish Ketua 14/03/2012

Book
Musli Mohammad, Mohd Shahir Yahya, Mohd Nasrull Abdol Rahman, Ibrahim Masood, Sh Salleh Sh Ahmad & Saliza Azlina Osman
(2018) Bda 40703 - Industrial Engineering, UTHM , 1, ISBN:0300000210
Ishkrizat Bin Taib, Norzelawati Asmuin and Saliza Azlina binti Osman
(2017) 7th International Conference On Mechanical And Manufacturing Engineering Proceedings Of The 7th International Conference On Mechanical And Manufacturing Engineering, Sustainable Energy Towards Global Synergy, AIP Publisher , 010001-1, ISBN:978-0-7354-1499-0
Book Chapters
F. Muhamad Razizy, N. Zhen Zhang, M. S. Hashim, O. Saliza Azlina & O. Shahrul Azmir
(2022) The Effect Of Isothermal Ageing Treatment On Different Pcb Surface Finishes: Simulation And Experimental, Recent Progress In Lead-Free Solder Technology , Springer Link , 171, ISBN:9783030934415
Dr. Saliza Azlina Binti Osman
(2020) Basic Ms Office, Profesional Certification In Manufacturing Operation (Pcimo), Politeknik METrO Tasek Gelugor , 1, ISBN:9789671761434
Saliza Azlina Osman & Azmi Zhafry Ahmad Tarmizi
(2019) Reference Module In Materials Science And Materials Engineering, Effect Of Bi And Cu Element In Lead Free Solders During Multiple Reflow Process, Elsevier Inc. , 1, ISBN:9780128035818
K. Vidyatharran, M.A. Azmah Hanim, K.A. Matori and Saliza Azlina, O.
(2018) Chapter 17: Growth Of Interfacial Intermetallic Compounds Between Sac305 With Cu Substrate In Different Cooling Rate , Basic Methodolgy: Sample Preparation & Characterization, Department of Mechanical & Manufacturing Engineering, Universiti Putra Malaysia & CLMO Technology Sdn Bhd & CLMO Technology Sdn Bhd , 78, ISBN:9789832408642
Saliza Azlina, O, Azmi Zhafry, A.R. and Zolhafizi, J.
(2018) Chapter 20: An Investigation Of Interfacial Reaction Between Sn-2.5ag Lead-Free Solder And Enimag Surface Finish, Basic Methodolgy: Sample Preparation & Characterization, Department of Mechanical & Manufacturing Engineering, Universiti Putra Malaysia & CLMO Technology Sdn Bhd & CLMO Technology Sdn Bhd , 78, ISBN:9789832408642
M.H Nur Liyana, M.A Azmah Hanim, Shamsuddin Sulaikman, O.Saliza Azlina
(2017) Chapter 9: Sample Preparation For Shear Strength Testing Of Lead Free Solder, Basic Methodolgy: Sample Preparation, Department of Mechanical & Manufacturing Engineering, Universiti Putra Malaysia & CLMO Technology Sdn Bhd & Crest Nanosolutions (M) Sdn Bhd , 52, ISBN:9789832408512
General Publications
Noor Zuraidin Mohd Safar,Nurulhidayah Basari,Muhamad Hanif Jofri, Ida Aryanie Bahrudin, Saliza Azlina Osman, Muhammad Rashid Amran Zainudin, Mohamad Firdaus Zaini, Elli Jamaluddin, Norhazirah Kemin, Siti Hajar Md Hair (Khir), Nurul Ain Juhari, Noraizah Wahab
(2023) Buletin Pusat Pembelajaran Berterusan Dan Apel Edisi April - Jun 2023 Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
Nurulhidayah Basari, Noor Zuraidin Mohd Safar, Muhamad Hanif Jofri, Ida Aryanie Bahrudin, Saliza Azlina Osman, Muhammad Rashid Amran Zainudin, Mohamad Firdaus Zaini, Elli Jamaluddin , Norhazirah Kemin, Siti Hajar Md Hair (Khir), Nurul Ain Juhari, Noraizah Wahab
(2023) Buletin Pusat Pembelajaran Berterusan Dan Apel Edisi Januari - Mac 2023, UTHM , 1, ISBN:-
Ts. Dr. Ainun Rahmahwati binti Ainuddin @ Nordin, Dr. Shahrul Azmir bin Osman, Ir. Dr. Saliza Azlina Binti Osman, Ts. Dr. Nurul Fitriah Binti Nasir, Ts. Dr. Siti Nur Mariani Binti Mohd Yunos, Ts. Dr. Nurhayati binti Rosly, Ts. Dr. Ahmad Mubarak bin Tajul Arifin
(2023) Chemical Health Risk Assessment (Chra) Report - Ame Manufacturing Sdn Bhd, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , 1, ISBN:-
Ts. Dr. Hanis bin Zakaria, Ts. Dr. Ainun Rahmahwati binti Ainuddin @ Nordin, Dr. Shahrul Azmir bin Osman, Ir. Dr. Saliza Azlina Binti Osman, Ts. Dr. Nurul Fitriah Binti Nasir, Ts. Dr. Siti Nur Mariani Binti Mohd Yunos, Ts. Dr. Nurhayati binti Rosly, Ts. Dr. Ahmad Mubarak bin Tajul Arifin
(2023) Chemical Health Risk Assessment Report Ame Manufacturing Sdn Bhd, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , 1, ISBN:-
Zaman, I., Manshoor, B, Zainulabidin, M. H., Kamarudin, K. A., Didane, D. H., Nasir, N. F., Idris, A. F., Mohamad, Z., Ismail, A., Salleh, H., Mat Noor, F., Pauline, O., Azlan, M. A., Tajul Arifin, A. M., Subramaniyan, S. K., Ibrahim, M. N., M Amin, S. Y., Osman, S. A., Kamdi, Z., Sabudin, S., Latif, N. A., Ariffin, L. M.
(2021) Self Assessment Report 2021 Bachelor Of Mechanical Engineering With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
Zaleha Binti Mohamad, Saliza Azlina Binti Osman & Kamarul Azhar Bin Kamaruddin
(2020) Preface (Editorial): 10th International Conference On Mechanical And Manufacturing Engineering, IOP Publishing , 011001, ISBN:-
Prof. Madya Dr. Shahrul Azmir bin Osman, Prof. Madya Dr. Mas Fawzi Bin Mohd Ali, Ts. Norrizal bin Mustaffa, Dr. Saliza Azlina binti Osman, Encik Mzahar Bin Abd. Jalal, Encik Zahrul Hisham Bin Othman
(2018) Generatoo (Tm) : 2nd Generation Of Lpg Retrofit Kit, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Viknesh Samuel Savari Muthu, Shahrul Azmir Osman, Saliza Azlina Osman
(2022) A Review Of The Effects Of Plate Configurations And Electrolyte Strength On Production Of Brown Gas Using Dry Cell Oxyhydrogen Generator, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 11, 1, ISSN:22897879
T. T. Dele-Afolabi, M. A. Azmah Hanim, K. Vidyatharran, K. A. Matori, O. Saliza Azlina, and R. Calin
(2022) Interfacial Microstructure Evolution And Shear Strength Of Mwcnts-Reinforced Sn-1.0ag-0.5cu (Sac105) Composite Solder Interconnects On Plain Cu And Eniag Surface Finish, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN ELECTRONICS, SPRINGER LINK , 4, 8233, ISSN:09574522
Amir Ridhuan, Shahrul Azmir Osman, Mas Fawzi, Ahmad Jais Alimin, Saliza Azlina Osman
(2021) A Review Of Comparative Study On The Effect Of Hydroxyl Gas In Internal Combustion Engine (Ice) On Engine Performance And Exhaust Emission, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, AKADEMIA BARU , 9, 1, ISSN:22897879
K. Vidyatharran, M.A. Azmah Hanim, T.T. Dele-Afolabi, K.A. Matori , O. Saliza Azlina
(2021) Microstructural And Shear Strength Properties Of Gnss-Reinforced Sn-1.0ag-0.5cu (Sac105) Composite Solder Interconnects On Plain Cu And Eniag Surface Finish, JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY, ELSEVIER , 11, 2497, ISSN:22387854
Rabiatul Adawiyah Mohamed Anuar and Saliza Azlina Osman
(2021) The Formation Of Intermetallic Layer Structure Of Sac405/Cu And Sac405/Enimag Solder Joint Interfaces, SOLDERING AND SURFACE MOUNT TECHNOLOGY , EMERALD GROUP PUBLISHING LTD. , 4, 1, ISSN:09540911
M.A. Rabiatul Adawiyah, H. Syafiq, M.D. Ammar and O. Saliza Azlina
(2021) The Interfacial Reaction Between Sn-Ag-Cu (Sac)/Cu During Laser Soldering, LASERS IN ENGINEERING (LIE), OLD CITY PUBLISHING , 11, 333, ISSN:1029029X
Nor Akmal Fadil, Siti Zahira Yusof, Tuty Asma Abu Bakar, Habibah Ghazali, Muhamad Azizi Mat Yajid, Saliza Azlina Osman and Ali Ourdjini
(2021) Tin Whiskers' Behavior Under Stress Load And The Mitigation Method For Immersion Tin Surface Finish, MATERIALS, MDPI (BASEL, SWITZERLAND) , 11, 1, ISSN:19961944
J. Zolhafizi, O. Saliza Azlina, A.B. Mohammad Hafiz, Mohd Hilmi Othman
(2020) Effect Of Post-Reflow Cooling Rate On Imc Formation Between Sn-3.0ag-0.5cu-0.5ni (Sacn30505) Lead-Free Solders And Electroless Nickel/Immersion Silver (Enimag), INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 3, 443, ISSN:22783091
M.A. Rabiatul Adawiyah , S.A. Amirul , O. Saliza Azlina , H. Syafiq
(2020) Impact Of Multiple Reflow On Intermetallic Compound Of Nickel-Doped Tin-Silver-Copper On Enimag Substrate, MATERIALWISS. WERKSTOFFTECH, WILEY-VCH VERLAG GMBH & CO. KGAA, WEINHEIM , 6, 780, ISSN:15214052
Rabiatul Adawiyah Mohamed Anuar , Mohamad Shahrom Hamidin , Saliza Azlina Osman and Mohamad Hilmi Othman
(2020) Intermetallic Compound Layer Growth At The Interface Between Sn-Ag And Enimag Surface Finish, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING RESEARCH, WARSE , 10, 52, ISSN:23473983
M. A. Azmah Hanim, N. Muhamad Kamil, Chuan Khang Wei, T. T. Dele-Afolabi, O. Saliza Azlina
(2020) Microstructural And Shear Strength Properties Of Rha-Reinforced Sn-0.7cu Composite Solder Joints On Bare Cu And Eniag Surface Finish, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN ELECTRONICS, SPRINGER , 6, 8316, ISSN:09574522
M. S. Hashim, O. Saliza Azlina, M. N. Ervina Efzan
(2019) The Development Of Low-Temperature Lead-Free Solders Using Sn-Bi Solders Alloys, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 11, 11956, ISSN:22773878
M.A. Rabiatul Adawiyah, A.B.M. Hafiz, O. Saliza Azlina, J. Zolhafizi, W.M. Wan Nur Azrina, O. Shahrul Azmir
(2019) The Effect Of Cooling Rate During Multiple Reflow Soldering On Intermetallic Layer Of Sn-4.0 Ag-0.5cu/Enimag, MATERIALWISS WERKSTOFFTECH (MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING TECHNOLOGY), Wiley VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim , 3, 295, ISSN:09335137
M.A. Rabiatul Adawiyah, O. Saliza Azlina
(2018) Comparative Study On The Isothermal Aging Of Bare Cu And Enimag Surface Finish For Sn-Ag-Cu Solder Joints, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Elsevier , 1, 958, ISSN:0925838
M.H.Othman, S.A.Osman, S.Y.M.Amin and M.S. Rosli
(2018) Modelling Of Integral Hinges Via Cadmould 3d -F Injection Moulding Simulation, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, Elsevier , 12, 112, ISSN:1943023X
M.H.Othman, M.H.I.Ibrahim, A.M.Amin,M.Y,Hashim, C.H.Ng, S.A.Osman, O.M.F.Marwah, M.F.Shaari, N.H.Rafai, M.A.Johar
(2018) The Optimisation Of Processing Conditions And The Effect Of Nanoclay Towards Snap Fit Samples, INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, Academic Publications, Ltd , 3, 1, ISSN:13143395
Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Muhammad Firdaus Bin Idris, Md. Nor Anuar Bin Mohamad, Saliza Azlina Binti Osman
(2017) Effect Of Bottom Ash And Fly Ash As A Susceptor Material On The Properties Of Aluminium Based Composites Prepared By Microwave Sintering, MATEC WEB OF CONFERENCES, MATEC Web of Conferences , 12, 1, ISSN:2261236X
Shazatul Akmaliah Mior Shahidin, Nor Akmal Fadil, Mohd Zamri Yusop, Mohd Nasir Tamin, Saliza Azlina Osman
(2017) Effect Of Etching As Pre-Treatment For Electroless Copper Plating On Silicon Wafer, JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 9, 61, ISSN:01279696
M.A. Rabiatul Adawiyah, O. Saliza Azlina
(2017) Interfacial Reaction Between Sac305┬┐Lead┬┐Free Solders And Enimag Surface Finish And Bare Copper, MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK (MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGY), wiley-vch , 4, 185, ISSN:09335137
Saliza Azlina O., Kamarul Ariffin C. M., M. H. Ibrahim and Kurniawan, D.
(2016) Effect Of Cutting Speed On Bio-Corrosion Of Aisi 316l Stainless Steel , ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 1, 11178, ISSN:18196608
Prosiding / Seminar
Logendran Murgaya, Noor Izza Farisya Noor Hamdan, Iman Nur Sazniza Johari, Dayang Izzah Nabilah Awang Azman and Saliza Azlina Osman
(2023) Thermal Analysis Simulation Between Hand Soldering And Laser Soldering Process, SPRINGER PROCEEDINGS IN PHYSICS , 181, ISBN:97898119-92667
Muhamad Razizy Fauzi, Nurul Amira Amiruddin, Saliza Azlina Osman, Rabiatul Adawiyah Mohamed Anuar and Muhamad Syafiq Hashim
(2022) Interfacial Reaction Between Sac3807 Lead-Free Solders And Different Copper Substrate Via Reflow Soldering Process, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SWITZERLAND , 278, ISBN: 16629795
O Saliza Azlina , Mohd Shafiq Rubaai & D Kurniawan
(2019) Effect Of Magnesium Fluoride Coating On Corrosion Behaviour Of Magnesium Alloy, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
J. Zolhafizi, O. Saliza Azlina
(2019) The Effect Of Bismuth On Intermetallics Growth Between Lead-Free Solders And Electroless Nickel Immersion Silver (Enimag) Surface Finish, TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 183, ISBN:16629795
M.H. Nur Liyana, M.A. Azmah Hanim, Shamsuddin Sulaiman, O. Saliza Azlina
(2019) The Effect Of Cnt And Cu On Interfacial Intermetallic Growth Of Sn-Ag-Cu Solder, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
Jaidi Zolhafizi and Osman Saliza Azlina
(2019) The Influence Of Copper And Bismuth Element In Sn-Ag Solders And Enimag Substrate, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
S. A. M. Shahidin, N. A. Fadil, M. Zamri Yusop, M. N. Tamin and S. A.Osman
(2018) Optimization Of Formaldehyde Concentration On Electroless Copper Deposition On Alumina Surface, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 1, ISBN:9780735416680
M.A. Rabiatul Adawiyah, O. Saliza Azlina
(2017) Solder Volume Effect On Interfacial Reaction Between Sn-Ag-Cu/Enimag Substrate, ELSEVIER LTD , 604, ISBN:18777058
Jaya I Rasbudin, M A Rabiatul Adawiyah and O Saliza Azlina
(2017) The Effect Of Multiple Reflow On Intermetallic Layer Of Sn- 4.0agcu/Cu By Using Microwave And Reflow Soldering , IOP CONFERENCE SERIES , 1, ISBN:17578981
Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Muhammad Firdaus Bin Idris, Md. Nor Anuar Bin Mohamad, Saliza Azlina Binti Osman
(2016) Effect Of Bottom Ash And Fly Ash As A Susceptor Material On The Properties Of Aluminium Based Composites Prepared By Microwave Sintering , MATEC Web of Conferences , 1 , ISBN:2261236X
SALIZA AZLINA O. AND OURDJINI A.
(2016) Influence Of Difference Solders Volume On Intermetallic Growth Of Sn-4.0ag-0.5cu/Enepig, EDP SCIENCES , 1 , ISBN:2261236X
S. Mohamad Faizal and O. Saliza Azlina
(2016) Intermetallic Compound Formation On Lead-Free Solders By Using Microwave Energy, AIP Publishing , 1 , ISBN:-

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS431 Product EHS Lifting Equipment Load Test Intec Precision Engineering Sdn Bhd 16/01/2023 30/03/2023
PS416 CHRA Assessment At AME Manufacturing Sdn Bhd AME Manufacturing Sdn Bhd 01/12/2022 31/08/2023

YearDescriptionLevel
2023Evaluation Panel of Project/Student for PDPEMO: Innovation Project, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, March 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Reviewer for Journal of Alloys and Compounds, Elsevier, Netherlands, September2023 International
2023Assessor / Reviewer for Reviewer for Manuscript International Conference on X-rays and Related Techniques in Research and Industry (ICXRI2023) with Trans Tech Publication Ltd., Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia, October 2023 International
2023 - 2028 Member for Pegawai di Bawah Memorandum Persefahaman (MOU) di antara UTHM dan Don Honorio Ventura State University (DHVSU), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 International
2023Assessor / Reviewer for PDPEMO: Innovation Project, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, July 2023 National
2022Project Supervisor/Teaching Training for Modul Innovation Project di bawah PDPEMO, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, May 2022 National
2022Module Developer for BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL DAN TENAGA PEMBANGUN MODUL PDPEMO, POLITEKNIK METRO TASEK GELUGOR, Malaysia, May 2022 National
2022 - 2024 Academic Program Advisor for Pakar Runding Akademik (Kejuruteraan Pembuatan) di bawah Program PSH, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, May 2022 National
2022 - 2025 Industrial Adviser for Penasihat Industri bagi Intec Precision Engineering Sdn Bhd, Intec Precision Engineering Sdn Bhd, Malaysia, October 2022 Private
2022 - 2025 Industrial Adviser for Penasihat Industri bagi AME Manufacturing Sdn Bhd, AME Manufacturing Sdn Bhd, Malaysia, October 2022 Private
2022 - 2027 Committee Coordinator for MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DI ANTARA UTHM DAN AME MANUFACTURING SDN BHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2021 - 2022 Academic Program Advisor for Pakar Runding Akademik (Kejuruteraan Pembuatan) di bawah Program PSH Politeknik, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, May 2021 National
2021 - 2022 Committee Member for Pelaksanaan Program Di bawah Memorandum Persefahaman antara JKR dengan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 National
2021 - 2022 Module Developer for Program Pembangunan Modul Kebolehpasaran Graduan (GE) dan Persiapan Kerjaya Graduan beserta penempatan Pekerjaan, UTHM Education & Training Sdn Bhd, Malaysia, October 2021 National
2021 - 2022 Project Supervisor/Teaching Training for Modul Capstone Prject Di bawah Program PDIIM, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, November 2021 National
2021 - 2023 Industrial Adviser for Penasihat Industri for G7 Aerospace Sdn Bhd, G7 Aerospace Sdn Bhd, Malaysia, September2021 Private
2021 - 2022 Assessor / Reviewer for Modul Capstone Project di bawah PDIIM, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, November 2021 National

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Moderasi Tesis bagi PSM 2 Semester 2 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Co-Supervisor for Loo Yuen Hern, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Maxwell Kedu Anak Intry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for SYMPOSIUM ON INTERGRATED ENGINEERING DESIGN (SIED23) SEM 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Symposium on Intergrated Engineering Design (SIED23) SEM 2 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Examiner for Adzra Ibrahim Bin Abdul Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Adzra Ibrahim Bin Abdul Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Hazly Bin Ahmad Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Hazly Bin Ahmad Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Arbain Fitri Bin Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Cornelius Anak Sinang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hendrick Jampong Anak Brandan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Khairul Husni Bin Arsad @ Assa'Ad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Saiful Izwan Jamir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Saufi Iman Bin Md Basrah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Navinn Vijiyakumar , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Navinn Vijiyakumar , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Shah Zuwari Bin Mohd Ali Baba, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Examination of M. Eng Sc. Thesis, Multimedia University, Multimedia University, Malaysia, February 2023
2023 Supervisor for Amir Zuhairi Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Engku Afiq Aiman Bin Che Engku Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Idham Shahirudin Bin Mohd Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Intan Syafiqah Binti Isma Harisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Fakhri Aiman Bin Noorisam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Saiful Izwan Jamir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Thaqif Amjad Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Fareeha Nabilah Binti Ahmad Salman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Fareeha Nabilah Binti Ahmad Salman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Nurthoiyibatul Solehah Bt Hussien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Nurthoiyibatul Solehah Bt Hussien, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Symposium on Integrated Engineering Design (SIED22), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Co-Supervisor for Loo Yuen Hern, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Maxwell Kedu Anak Intry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Symposium on Integrated Engineering Design (SIED sem 2 2021/2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Examiner for Amirul Naim Bin Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dorairaj A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Harith Luqman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hendrick Jampong Anak Brandan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mattew Anak Wan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Danial Bin Mohd Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Khairul Husni Bin Arsad @ Assa'Ad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Zulkhairie Bin Mohd Zulfadhli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Adib Bin Shaidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Afif Bin Zaidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Masuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Bin Khairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Fazreen Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzat Baihaqi Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Hidayah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Oral Examination for Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022
2022 Examiner for Shah Zuwari Bin Mohd Ali Baba, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Aiman Eqmal Bin Kamalddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Dayang Izzah Nabilah Binti Awang Azman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Iman Nur Sazniza Binti Johari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Muhammad Faiz Bin Abdul Razak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Muhammad Izzuan Bin Abd Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Muhammad Nasiruddin Bin Zulkurnain, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nur Fitrah Bin Dainil, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nur Izzah 'Atirah Binti Jaffar Sidek, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amir Zuhairi Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Logendran A/L Murgaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Ammar Bin Mohammad Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Fakhri Aiman Bin Noorisam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Fakhrul Ariffin Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Taufiq Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Taufiq Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Thaqif Amjad Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Aniq Afifie Bin Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aniq Afifie Bin Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Danial Afiq Bin Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Danial Afiq Bin Hussain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Harith Luqman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Isma Nur Hafizi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Danial Bin Mohd Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Saifuddin Bin Sukito, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Saifuddin Bin Sukito, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Hazim Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Hazim Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Luqman Hakem Bin Suhimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Safriq Najhan Bin A Ahmid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Adib Bin Shaidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Masuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Fazreen Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Mohd Hamiz Mursyid Bin Wan Mohd Shuimy @ Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yap He Fu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ahmad Amirul Bin Mohamad Rapi, Top Glove Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Syahrul Izwan Bin Zakaria, Top Glove Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nor Izzuddin Helmy Bin Othman, Kilang Getah Palong, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nurul Hidayah Natasha Binti Zainuddin, Kilang Beras Perlis Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Siti Hidayati Binti Mohd Yasni, Saj Holdings Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Stewart Sumping Anak Semang, Majlis Bandaraya Kuching Selatan, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Tan Jia Xin, Ase Electronics (M) Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ummu Najihah Sari Binti Ruslan, Majlis Bandaraya Kuantan, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Wee Jenn Leong, Ase Electronics (M) Sdn. Bhd., 2021
2021 Main Supervisor for Noor Izza Farisya Binti Noor Hamdan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdalkarim Mohammed Ali Mohammed Al-Adani, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Dayang Izzah Nabilah Binti Awang Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Dayang Izzah Nabilah Binti Awang Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Logendran A/L Murgaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohammad Hurairah Bin Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Ammar Bin Mohammad Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Fakhrul Ariffin Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ng Zhen Zhang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ong Kai Chyuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Abdul Syukur Bin Abu Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Abdul Syukur Bin Abu Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Almalin Binti Nuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Isma Nur Hafizi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Yusriamir Bin Usoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Nidzuwan Bin Mohamad Arshad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Nidzuwan Bin Mohamad Arshad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Safriq Najhan Bin A Ahmid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Shazreen Shah Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Najmuddin Najmi Bin Misran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Najmuddin Najmi Bin Misran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Alif Bin Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sharman A/L Visvanathan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Mohd Hamiz Mursyid Bin Wan Mohd Shuimy @ Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yap He Fu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Abdalkarim Mohammed Ali Mohammed Al-Adani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhamad Razizy Bin Fauzi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdalkarim Mohammed Ali Mohammed Al-Adani, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khairunisa Asilah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khairunisa Asilah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohammad Amirul Hafiy Bin Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohammad Hurairah Bin Azli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Izzuddin Bin Sohaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ng Zhen Zhang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Amira Binti Amiruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ong Kai Chyuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Betty Koh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fakhri Yamin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kamalulhadi Bin Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Khairil Solehin Bin Mohamadiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Yusriamir Bin Usoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Faisal Bin Sunari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hazim Bin Mohd Hanapiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Riduwan Bin Husin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Ruhaizad Bin Mohamad Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahbidi Bin Sa'Ad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahnizam Bin Jafry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Alif Bin Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Halizzah Binti Che Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ezureen Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sharman A/L Visvanathan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Afifah Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nashirah Binti Jeruis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zahra Binti Jalaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Aina Natasha Binti Mohd Yusoff, Asm Technology (M) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Chew Boon How, Gcb Cocoa Malaysia Sdn.Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Daren Michael A/L Arokia Nathen, Malaysia Marine & Heavy Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Divesh A/L Manokumar, Malaysia Marine And Heavy Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ismail Fathi Bin Sheikh Salim, Celestica (Ams) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Kumar A/L Muniswaran, Seiko Electric Asia (M) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Afiq Bin Ahmad, Nsf Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Khairil Solehin Bin Mohamadiah, Kiswire Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Zul Fahmie Bin Majid, Tialoc Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamed Hafiz Bin Hasbullah, Johor Bahru Flour Mill Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohammad Amirul Hafiy Bin Kasim, Malaysia Marine And Heavy Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhamad Azzanul Iqmar Bin Mohammad Hussain, Mycos Engineering &Amp;Amp; Trading, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhamad Haziq Bin Haron, Corelle Brands Manufacturing (M) Sdn Bhd , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhamad Irpan Bin Usman, Sbn Industries Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Alam Zaman Bin Zamri, Sbn Industries Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Amirul Azfar Bin Zainudin, White Horse Ceramic Industries Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Rosli, Kiswire Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Najmi Bin Zainal, Nsf Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nur Akmal Bin Annuar, Malaysia Marine & Heavy Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Tan Boon Jie, Sbn Industries Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Zafrie Haziq Bin Zainudin, Nsf Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Adib Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Shafiq Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohammad Amirul Hafiy Bin Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Afnan Affandi Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Afnan Affandi Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Izzuddin Bin Sohaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nazhan Haziq Bin Zainurin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Amira Binti Amiruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Betty Koh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kamalulhadi Bin Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Khairul Efni Bin Norman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Khairul Efni Bin Norman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Muzhafar Aizuddin Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Asyraf Akmal Bin Md Arsad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Faisal Bin Sunari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Haziq Bin Zaihan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Haziq Bin Zaihan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nazrimsyah Bin Arahni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nashirah Binti Jeruis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yoggaraj A/L T Rajendra, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yoggaraj A/L T Rajendra, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Alifyjebat Bin Daud, Tacam Manufacturing Plants, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Amirul Azriq Bin Azman, Wisma Majlis Perbandaran Kluang, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Arun Thivagar A/L Raja Gopal, Jpc-Intan Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohamad Hairulnisham Bin Buang, Tacam Manufacturing Plants, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohamad Hasif Bin Mat Khir, Curvy Creek Engineering Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohd Aidil Bin Mohd Noor, Tacam Manufacturing Plants, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nur Hafiz Bin Ahmad, Majlis Perbandaran Kluang, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shafie Bin Ismail, Santeclink Resources Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zulfadhli Bin Mamat, Ly Furniture Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nabil Izzat Bin Kamaruzaman, Rais Imt Enterprise, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Navin Kumar A/L Maniam, Guocera Tiles Industries (Kluang) Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Noor Syakira Binti Sarif, Saj Batu Pahat, 2018
2018 Main Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Hashim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Rabiatul Adawiyah Binti Mohamed Anuar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Adib Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Shafiq Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Shahrom Bin Hamidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Shahrom Bin Hamidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nazhan Haziq Bin Zainurin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Supervisor for Azmi Zhafry Bin Ahmad Tarmizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Amirul Asmi Bin Suhadak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Industrial Training Supervisor for Ahmad Khairul Khair Bin Mohd Yusri, Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ahmad Tajularriffin Bin Maarof, Syarikat Faiza Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Farah Syazwani Binti Mustafa, Syarikat Faiza Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Khalithasan A/L Thanimalai, Jkr Batu Pahat, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Kuganesawaran A/L Kalidasan, Jkr Batu Pahat, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohamad Hazhar Bin Md Kamal, Nexus Electronics Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Aziq Asyraf Bin Zailani, Fujitsu Component (Malaysia) Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Faris Amzar Bin Legiman, Synar Setara Resources Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fikrilhakeim Bin Md Yatim, Syarikat Faiza Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nurhaffiz Bin Idris, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Rishi Kumar A/L P Tamilchelvan, Jkr Batu Pahat, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Vicneswaran A/L K Segar, Jkr Batu Pahat, 2016
2016 Main Supervisor for Zolhafizi Bin Jaidi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Azmi Zhafry Bin Ahmad Tarmizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Amirul Asmi Bin Suhadak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Ammar Bin Mohd Dzafir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Ammar Bin Mohd Dzafir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Rasbudin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Rasbudin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Rabiatul Adawiyah Binti Mohamed Anuar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Mohd Hashim Bin Ab. Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014

YearDescriptionLevel
2023Committee Member for SAMBUTAN DAN PROTOKOL BAGI MAJLIS PEMAKAIAN HUD GRADUAN SISWAZAH KE-11 SEMPENA ISTIADAT KONVOKESYEN KE-23 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Committee Member for COMMUNITY SERVICE RESPONSIBILITY (CSR) FASA 2 PROGRAM WANITA KINABALU 30 TAHUN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May - September 2023 University
2023 for Session Chair for International Conference on X-ray & Related Techniques in Research & Industry 2023 (ICXRI2023), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia, August 2023 International
2023Assessor / Reviewer for Penilai Geran Penyelidikan TIER-1 Fasa 1 dan 2 Tahun 2023 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September - October 2023 University
2023 - 2024 Committee Member for PENENTUAN TEKNIKAL SEBUTHARGA PUSAT PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023 - September 2024 University
2023Manager / Director, PSH Project for PROGRAM PROJEK PERUNDINGAN LATIHAN BERNILAi RM30,000.00 BAGI PELAKSANAAN KURSUS SECARA DALAM TALIAN DI BAWAH PERUNTUKAN PROGRAM KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA (PKTM), KEMENTERIANLUAR NEGERI MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Committee Chairman for AJK Akreditasi Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Pesawat) dengan Kepujian (BDX), FKMP, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September - October 2023 University
2023PSH Project Consultant (Programme Development) for KURSUS BRIDGING GAPS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023 National
2023Committee Member for TASKFORCE PENJANAAN DAN PENGKOMERSILAN PROGRAM AKADEMIK (DASAR, GARIS PANDUAN DAN RANGKA KERJA) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2023 University
2023Committee Member for TEKs UCAPAN DAN BUKU PROGRAM BAGI MAJLIS PEMAKAIAN HUD GRADUAN SISWAZAH KE-11 SEMPENA ISTIADAT KONVOKESYEN KE-23 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai SKim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Tahun 2023 Peringkat Dalaman UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2022 for Jawatankuasa Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SAF) UTHM 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November - December 2022 University
2022 - 2032 Member for Ahli , Ahli Bersekutu Majlis Profesor Negara, Majlis Profesor Negara, Malaysia, September 2022 - August 2032 National
2022Guest Speaker for Penceramah Program Webinar Ethical Issues Among Profesionals, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 - 2023 Supervisor for Mentor bagi Program Mentor-Mentee Jurutera Profesional FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2023 Supervisor for Mentor bagi Program Mentor-Mentee Jurutera Professional FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2024 Head of Bureau for Ketua Koordinator Urus Tadbir dan Korporat Unit BIM UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 - April 2024 University
2022Committee Member for AJK Program Qaseh Ramadhan 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April - May 2022 University
2022Instructor/lecturer for PDIIM: Computer Application (Intermediate Level), POLITEKNIK METRO TASEK GELUGOR, Malaysia, March 2022 National
2022Guest Speaker for Bengkel Road to Professional Engineer for Mechanical Engineers, Jabatan Kerja Raya (JKR), Malaysia, February 2022 National
2022Instructor/lecturer for PDIME: OPERATION MANAGEMENT PART 1, POLITEKNIK METRO TASEK GELUGOR, Malaysia, May 2022 National
2022Instructor/lecturer for PDIME: OPERATION MANAGEMENT PART 1, POLITEKNIK METRO TASEK GELUGOR, Malaysia, June 2022 National
2022Head of the Program for MAJLIS KONVOKESYEN PROGRAM EKSEKUTIF UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November - December 2022 University
2022Committee Member for MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) BERSAMA INDUSTRI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022 University
2021Committee Member for Lawatan Pemeriksa Dalaman untuk Program Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021 University
2021 - 2023 Committee Member for AJK Biro Promosi Kelab Rekreasi dan Kebajikan Staf FKMP sesi 2021/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021 - August 2023 University
2021Committee Member for PROGRAM AKREDITASI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN OLEH EAC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 University
2021 - 2022 Programme Coordinator for Penyelaras Jawatankuasa Jurutera Profesional dan Bakat Akademik FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 - June 2022 University
2019 - 2022 Committee Member for Ahli Taskforce Incubator to Produce Professional UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2019 - December 2022 University
2019 - 2022 Committee Member for AJK Taskforce Chartered Engineer UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2019 - December 2022 University

YearDescriptionOrganiser
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 ROUTES TO PROFESSIONAL ENGINEER
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat Blok G2 FKMP
26/11/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN PROGRAM FPTV SECARA PEMBELAJARAN BERTERUSAN
UTHM / RIVERA SUITES MELAKA, JALAN BAIDURI 1, 75000 MELAKA
23/11/2023 - 25/11/2023
2023 BENGKEL PENGKOMERSILAN DAN KADAR BAYARAN PROGRAM PEMBELAJARAN BERTERUSAN SEPANJANG HAYAT, UTHM
UTHM / PUTERI BAY HOTEL MELAKA
19/10/2023 - 21/10/2023
2023 BENGKEL PENGKOMERSILAN PROGRAM PEMBELAJARAN BERTERUSAN SERTA PEMBANGUNAN DASAR DAN GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT UTHM
UTHM / HOTEL GRANADA JOHOR BAHRU
14/09/2023 - 16/09/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FKMP (PINDAAN TARIKH)
UTHM / Webinar
06/09/2023
2023 INTERNATIONAL CONFERENCE ON X-RAYS & RELATED TECHNIQUES IN RESEARCH & INDUSTRY 2023 (ICXRI2023)
UTM / Dorsett Grand Subang Hotel, Subang Jaya, Selangor
23/08/2023 - 24/08/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA RMC KE FKMP
UTHM / BILIK MESYUARAT UTAMA, FKMP
22/08/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING D'HATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
10/08/2023
2023 JERAYAWARA YBHG. TNCA BERSAMA JAWATANKUASA TASKFORCE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) KE FKMP
FKMP,UTHM / BILIK MESYUARAT G2, FKMP
05/03/2023
2023 TAKLIMAT PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) DAN APEL SECARA BERSEMUKA DAN YOUTUBE
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PTTA
26/02/2023
2023 TAKLIMAT PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DAN APEL, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH
20/02/2023
2023 TAKLIMAT BERKAITAN APEL A, APEL C & LATIHAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, ARAS 1, BLOK A1, BANGUNAN UTHM PAGOH
30/01/2023
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
05/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 BENGKEL GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL
UTHM / KSL RESORT HOTEL JOHOR BAHRU
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
23/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
16/08/2022 - 17/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN JURUTERA PROFESIONAL
LAIN-LAIN / KSL HOTEL & RESORT JOHOR BAHRU
04/08/2022 - 06/08/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL-MODUL WBL PROGRAM BDX FASA 1, FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
FKMP,UTHM / Bayview Hotel Melaka, Jalan Bendahara 75100 Melaka
28/07/2022 - 30/07/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN LATIHAN UTHM
UTHM / DEWAN LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
22/06/2022
2022 SEMINAR RESEARCH VISIBILITY AND SECURING INTERNATIONAL GRANT
FKMP,UTHM / Bilik Latihan Sri Siantan, Aras 3, Pejabat Pendaftar
08/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 SEMINAR INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES IN NEW NORMS
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM
14/03/2022
2022 JERAYAWARA PENGURUSAN TENAGA UNIVERSITI - EAC 3
UTHM / ZOOM MEETING
01/03/2022
2022 PROGRAM BUAL BICARA STAF FKMP BERSAMA DATO' SRI IBRAHIM B.AHMAD- LEMBAGA PENGARAH UTHM SECARA HIBRID
FKMP,UTHM / YOUTUBE (HIBRID)
26/01/2022
2022 BUAL BICARA PNC PERANCANGAN STRATEGIK DAN KUALITI : HALA TUJU FKMP 2022 DARIPADA PERSPEKTIF UTHM GTU2030
FKMP,UTHM / ATAS TALIAN
12/01/2022
2021 KURSUS TEAMS + CLASS NOTEBOOK (ONE STOP CENTRE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
UTHM / Atas Talian (Zoom)
09/11/2021
2021 WEBINAR PANDUAN ASAS HIRARC
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
28/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 LATIHAN ASAS PENGENDALIAN BAHAN KIMIA
FKMP,UTHM / ZOOM WEBINAR
06/10/2021
2021 KURSUS ASAS KESELAMATAN KEBAKARAN DAN TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN
FKMP,UTHM / ZOOM MEETING
28/09/2021
2021 KURSUS DARI GOOGLE MEET KE FACEBOOK/YOUTUBE LIVE DENGAN OBS STUDIO
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
25/07/2021
2021 IMPLEMENTING A MODERN BIM PROCESS
UTHM / Virtual Click Meeting
14/07/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILT ENVIRONMENT AND ENGINEERING (ICONBEE 2021)
UTHM / FPTP
01/04/2021 - 02/04/2021
2021 TAKLIMAT BROADLY- DEFINED ENGINEERING PROBLEMS AND ENGINEERING ACTIVITIES
UTHM / ZOOM MEETING
29/03/2021
2021 EAC NEW PANEL EVALUATORS WORKSHOP
LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA / Atas talian
15/03/2021 - 17/03/2021
2021 PROGRAM SAINS, KEMAHIRAN, DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SIRI SAINS: SLOT 5, TAJUK: SANG LEBAH)
UTHM / GOOGLE MEET
19/02/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA MYFKMP 2.0: PROSES DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM 2022
FKMP,UTHM / ZOOM
27/01/2021
2021 REDI 2021: SHAPING RESILIENT TALENT
LAIN-LAIN / ATAS TALIAN
11/01/2021 - 12/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
05/01/2021
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 TIPS DAN APLIKASI DAN PEMBANGUNAN SOALAN BERARAS TINGGI (OPEN-ENDED QUESTION)
UTHM / -
15/11/2020
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK SECARA ATAS TALIAN
UTHM / GOOGLE MEET
01/10/2020
2020 TRAINING OF TRAINERS (TOT) KURSUS PROFESSIONAL AT WORK
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2, PTTA
10/09/2020
2020 LOOK PROFESIONAL WITH OBS STUDIO
UTHM / -
15/07/2020
2020 EXAM.NET A ROBUST AND SECURE ONLINE EXAM PLATFORM (LIVE SESSION)
UTHM / -
07/07/2020
2020 BOOST YOUR PRODUCTIVITY USING OFFICE 365 MOBILE APPS
UTHM / -
06/07/2020
2020 HAVE FUN WITH POWTOON
UTHM / -
30/06/2020
2020 INTERMEDIATE MICROSOFT EXCEL SIRI 2
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET @ GOOGLE CLASSROOM
23/06/2020
2020 TURNITIN TRANINING FOR LECTURES
UTHM / GOOGLE MEET
16/06/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM EKSEKUTIF DAN PROFESIONAL UTHM
UTHM / M SUITES HOTEL JB
12/03/2020 - 14/03/2020
2020 UTHM GERMAN DAY 2020
UTHM / UTHM
19/02/2020
2020 SHARING IS CARING: PELUANG KOLABORASI PENYELIDIKAN BERSAMA INDUSTRI PEMBUATAN PESAWAT
UTHM / UTHM
02/02/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP937 Electroless Nickel/ Immersion Silver (ENIMAG) Hak Cipta (Copyright) LY2023J01270 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP938 Electroless Nickel / Electroless Palladium / Immersion Silver (ENEPIS) Hak Cipta (Copyright) LY2023J01271 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP798 T-Kit : A Solution For Tayammum Hak Cipta (Copyright) AR2022J00853 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP277 T-KIT:A Solution For Tayammum Hak Cipta (Copyright) AR2018005480 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
19CITREX02 T-Kit : A Solution for Tayamum CITREX 2019 Perak dan Setara
17MTE09 Generatoo: LPG Retrofit Kit MTE 2017 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2023 BEST ORAL PRESENTER AWARD
BEST PRESENTER
International Conference On X-Rays & Related Techniques in Research & Industry (ICXRI)ANTARABANGSA
2022 OUTSTANDING PAPER PRESENTATION
BEST PRESENTER
8th International COnference on Mechanical, Manufacturing, and Plant Engineering 2022ANTARABANGSA
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI