Ts. SALMAN BIN SALIM
DS51 FELO INDUSTRI
Jabatan Kejuruteraan Awam
Pusat Pengajian Diploma
Ts. SALMAN BIN SALIM

SARJANA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2013)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)
CERTIFICATE/SIJIL UKUR TANAH , POLITEKNIK UNGKU OMAR (1988)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Construction Techniques

Construction Management
Construction Technology
Spatial Investigation For Civil Engineering

Materials in Construction Industry
Potential Bamboo in Construction
Application of Drone in Construction

DateDescription
02/08/2022 - 02/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Spatial Technology For Civil Engineering (STFORCE)
01/08/2020 - 01/08/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Spatial Technology For Civil Engineering (STFORCE)
01/08/2020 - 01/08/2022 Penyelidik Kanan
Pusat Pengajian Diploma, Spatial Technology For Civil Engineering (STFORCE)
04/08/2020 - 27/10/2020 Menanggung Kerja (Ketua Jabatan)
Pusat Pengajian Diploma, Jabatan Kejuruteraan Awam
01/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/06/2007 - 31/05/2009 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/07/2006 - 30/06/2008 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Bangunan dan Pembinaan

DS51 Felo Industri

YearDescriptionRoleLevel
30/04/2022 - 30/04/2023 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Antarabangsa
01/01/2015 - 31/12/2015 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Graduate Member Kebangsaan
01/01/2014 - 31/12/2014 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Ahli Kebangsaan
25/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
01/01/2005 - 31/12/2005 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2009 - 31/12/2009 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
GRAD. IEM Kebangsaan
01/01/2010 - 31/12/2010 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
GRAD. IEM Kebangsaan
01/01/2012 - 31/12/2012 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
GRADUATE MEMBER Kebangsaan
01/01/2013 - 01/12/2013 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2014 - 31/12/2014 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2003 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2016 - 31/12/2016 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Graduate Member Kebangsaan
01/01/2017 - 31/12/2017 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Graduate Member Kebangsaan
22/10/2014 - 31/12/9999 Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM)
CORPORATE MEMBER Kebangsaan
22/11/2010 - 31/12/9999 Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Malaysia (AKRAB)
AHLI BERTAULIAH Kebangsaan
01/04/2018 - 30/04/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
11/07/2019 - 30/04/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
11/07/2020 - 30/04/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
30/04/2021 - 30/04/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Technologis Profesional Kebangsaan
26/10/2021 - 31/12/9999 International Association of Engineers (IAENG)
Ahli Antarabangsa
01/01/2008 - 31/12/2008 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
THE INSTITUTION OF ENGINEERS MALAYSIA (IEM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2006 - 31/12/2006 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
THE INSTITUTION OF ENGINEERS MALAYSIA (IEM)
Graduate Member Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Facilitator for SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP TIGA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, Malaysia, April 2022 National
2021 Construction Engineering [DAC12302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Drawing [DAC11703], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Highway And Traffic Engineering [DAC21903], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Project Management [DAC21102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Project Management [DAC31703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Construction Engineering [DAC10802], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Drawing [DAC11703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Highway And Traffic Engineering [DAC20903], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Project Management [DAC21102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Construction Engineering [DAC32003], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Drawing [DAC10403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Geomatic Engineering [DAC20403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Project Management [DAC31703], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Diploma Project [DAC32104], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Engineering [DAC32003], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Engineering [DAC32003], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Contract And Estimation [DAC31802], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Highway And Traffic Engineering [DAC20603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAC33908], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAE23908], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAM23904], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Material Of Strusture Laboratory [DAC20801], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Project Management [DAC31703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Civil Engineering Diploma Project [DAC32104], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Engineering [DAC32003], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Technology [DAB20503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Drawing [DAC10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Drawing [DAK10502], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAB20809], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAC33904], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAE23904], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAJ21409], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAM23904], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAR23909], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAU25304], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Trainning [DAK21509], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Material Of Strusture Laboratory [DAC20801], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Site Supervision [DAB30702], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Site Supervision [DAB30702], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Civil Engineering Diploma Project [DAC32103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Civil Engineering Technology Project I [DAB20902], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Civil Engineering Technology Project Ii [DAB30303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Engineering [DAC32003], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Drawing [DAC10103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Software Application [DAC21202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Material Of Strusture Laboratory [DAC20801], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Project Management [DAC31703], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Civil Engineering Diploma Project [DAC32103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Civil Engineering Technology Project I [DAB20902], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Civil Engineering Technology Project Ii [DAB30303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Construction Engineering [DAC32003], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Construction Technology [DAB20503], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Drawing [DAC10102], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Software Application [DAC21202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [DAC33904], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Civil Engineering Diploma Project [DAC32103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Civil Engineering Technology Project I [DAB20902], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Civil Engineering Technology Project Ii [DAB30303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Technology [DAB20503], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Technology [DAB20503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Drawing [DAC10102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Software Application [DAC21202], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [DAC33904], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Civil Engineering Diploma Project [DAC32103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineer And Society [BFC32202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Drawing And Cad [DAB10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Software Application [DAC21202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatic Practice [BFC2111], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Remediation And Restoration Of Structure [BFP40403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Remediation And Restoration Of Structure [BFP4043], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Engineering [BFC21002], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineer And Society [BFC32202], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC2111], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Remediation And Restoration Of Structure [BFP40403], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Remediation And Restoration Of Structure [BFP4043], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Remediation And Restoration Of Structure [BFP4043], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Engineering [BFC21002], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Technology Practice Iii [DFY2023], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Construction Technology Practice Iii [DFY2023], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Software Education [DFC3022], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Construction Engineering [DFC3093], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Construction Technology [DFY3013], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Construction Technology Practice Iii [DFY2023], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Construction Technology Practice Iii [DFY2023], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Fastrack Building Construction Technology [DFY3123], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H928 Simplified Method to Determine Traffic Flow Rate Using the Drone's Footage and Peak Hour Factor Ahli 30/06/2023
H812 COMPRESSIBILITY BEHAVIOUR OF BATU PAHAT SOFT CLAY TREATED BY BIOMASS SILICA AND SODIUM SILICATE Ahli 14/05/2023
H800 INTEGRATING PAVEMENT ROAD DAMAGE ANALYSIS USING UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) Ahli 14/11/2022
H820 LAMINATED BAMBOO PANEL Ahli 14/11/2022
H152 Study on Relationship Between E-Hailing Services and Public Transportation in Malaysia Ketua 30/09/2020
H199 An Empirical Study on Mid-Block Segments and Intersections Performance at Bandar Maharani, Muar, Johor Ahli 30/09/2020
U389 Microstructure and Engineering Behaviour of The Combination Between TX-85 and SH-85 Stabilizer Treated Batu Pahat Soft Clay Ahli 31/05/2017
1283 Kajian Terhadap Penggunaan Bolt bagi Teknik Penyambungan Buluh dalam Industri Pembinaan Ketua 01/09/2015
X023 Rekabentuk Senibina Eko Baru Untuk Pondok Perhentian Bas (Senibina Buluh) Ahli 31/01/2015

Book
Nor Baizura Hamid, Aslila Abd. Kadir, Ahmad Hakimi Mat Nor, Mohd Erwan Sanik, Salman Salim
(2019) A Book Of Construction & Drone (Abcd) Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306900
SALMAN SALIM, AHMAD HAKIMI MAT NOR, KHAIRUL ZAMAN ABDUL MALEK
(2019) Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 5, UTHM , 1, ISBN:9789672389071
Mohd Erwan Sanik, Mardiha Mokhtar, Suhaila Sahat, Aslila Abd Kadir, Nor Baizura Hamid, Norhayati Ngadiman, Amir Khan Suwandi, Nor Farah Atiqah Ahmad, Jahaya Kesot, Siti Nooraiin Mohd Razali, Masiri Kaamin, Noor Khazanah A Rahman, Salman Salim
(2018) Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672216131
En. Erwan Sanik
(2017) Civil Engineering Technology, UTHM , 1, ISBN:9789672110316
Book Chapters
Salman Salim, Mohammad Hairi Osman , Nur Azlin Mohammad Anshor , Nur Erlyana Shahul Hameed, Suraya Hani Adnan , Nurfarahim Mohammad Sukri , Hannifah Tami.
(2021) Light Translucent Concrete As An Aesthetic Material In Civil Engineering, Construction Materials And Technology Series 4 , UTHM , 25, ISBN:9789672817055
Mohamad Hairi Osman ,Daing Muhammad Irfan Ambok Lalak , Wan Amizah WanJusoh , Noor Khazanah A Rahman , Suraya Hani Adnan , Mohd Luthfi Mohd Jeni , Mohd Hafizal Hanipah, Nur Faezah Yahya, Hannifah Tami , Salman Salim , Ahmad Hakimi Mat Nor.
(2020) A Simulation Model Of Reinforced Concrete Beamcontaining Expanded Polystyrene Beads (Eps) And Palm Oil Fueled Ash (Pofa) Using Finite Element Method, Construction Materials And Technology Series 3 , UTHM , 60, ISBN:9789672389637
Salman Salim, Fatin Farhawanie Azali, Fatin Najihah Ruslan, Fitri Naim, Khairunnisa Mohd Jaafar
(2020) Inspection Of Defect At A Two Floor House In Jalan Kg Raja Pagoh Mukim Jorak Muar Johor, Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 6, UTHM , 11, ISBN:9789672916215
Salman Salim, Amir Osman Mazlan, Amy Ashmiera Muhammad Jalil, Muhammad Afiq Firdaus Mohamed Azmi, Nurul Hafizah Hassan, Nur Emylia Absarina Md Yaacob
(2020) Pavement Condition Survey In Road A Long Kampung Selancar Pagoh, Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 6, UTHM , 37, ISBN:9789672916215
Salman Salim, Nurul Izzati, Jeo Amran, Nor Syahidah Che Manaf, Syakirul Azim Mohd Azmy
(2020) Travel Behaviour And Perception Of Mode Public Transportation Among Users In Malaysia, Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 6, UTHM , 79, ISBN:9789672916215
Salman Salim, Ahmad Hakimi Mat Nor, Ilyas Amir, Khairul Aiman Khiruddin, Amirul Syafiq Atim
(2019) A Survey On The Factors Affecting The Pedestrian Bridge Location In Pagoh Education Hub, Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 5 , UTHM , 1, ISBN:9789672389071
Abd Sukor Bin Sarif, Salman Bin Salim, Nur Iylia Binti Razali
(2019) Application Of Geographic Information System (Gis) For The Road Network In Uthm , Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 5 , UTHM , 43, ISBN:9789672389071
Salman Salim, Sr. Abd Sukor Sarif , Saifullizan Mohd Bukari, Nur Aisyah Mohd Zaidi
(2019) Development Of Pavement Maintenance Database Using Geographical Information System In Uthm , Spatial Investigation Of Civil Engineering Series 1 , UTHM , 91, ISBN: 9789672306
Mohamad Hairi Osman, Manisah A.Rahman, Noor Khazanah A Rahman, Suraya Hani Adnan, Mohd Luthfi Mohd Jeni, Mohd Sufyan Abdullah, Nur Faezah Yahya, Salman Salim, Hannifah Tami, Izat bin Yahya,Ahmad Hakimi Mat Nor
(2019) Flexural Behavior Of Reinforced Concrete Beams That Use Glass Wastes As Partial Replacement Of Fine Aggregate And Cement In Concrete Mix , Construction Materials And Technology Series 2 , UTHM , 1, ISBN:9789672306146
Salman Salim, Mohamad Helmi Firdaus Md Yazid, Nur Fadzillah Ahmad Salim, Mohammad Hafiz Mohamed Haniffa.
(2019) Porous Pavement , Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 3, UTHM , 25, ISBN:9789672306245
Zaharah Mamat, Zarith Annisa Idris, Nurwahidzatul Maszuki, Muhammad Nazrin Rosli, Salman Salim
(2019) Treatment Of Road Base Stabilized With Cement By Using Cold-In Place Recycle (Cipr) Treatment , Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 5 , UTHM , 19, ISBN:9789672389071
Zafrina Izzati Mohd Zain, Wan Nur Azlin W. Abd Rahman, Nurul Nadiah Nasharudin, Tn Ahmad Hakimi Mat Nor, Tn Hj Salman Salim
(2018) Portable Charger, Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 2, UTHM , 43, ISBN:9789672175018
Azhad Mirza Muhammad Noor Afandi,Muhammad Azri Abu Bakar, Nur Afiqah Baharudin,Syarifah Aisar Azziemmie Imthisal Sayed Mohd Azmi,Salman Salim
(2018) Transit Bamboo House For Disaster, Sustainable Civil Engineering Technical Papers Series 1, UTHM , 50, ISBN:9789672216131
Muhammad Ejaz Haziq Mahmood, Muhamad Fakhrur Razi Redzuan, Nor Hanani Hasan Nordin, Fara Izzati Jaafar, Salman Salim, Ahmad Hakimi Mat Nor
(2017) Laminated Bamboo Panel Technology, Civil Engineering Technology, UTHM , 63, ISBN:9789672110316
Salman Salim, Ng Yee Leng, Wong Phei Li, Tan Bee Chin, Khor Juin Horng
(2017) Smart Wheelbarrow, Civil Engineering Technology, UTHM , 83, ISBN:9789672110316
Nik Juliana Adlina Nik Shahanshah, Nur Iffatin Taib, Rozalina Rosli, Salman Salim
(2017) The Construction Of Bus Stops By Using Bamboo, Civil Engineering Technology, UTHM , 57, ISBN:9789672110316
General Publications
Salman Salim, Nuramirah Juma'at, Ahmad Hakimi Mat Noor, Mohd Nurul Al-Hafiz Sha'abani, Dilaeleyana Abu Bakar Sidik, Shelena A/P Soosay Nathan, Nadira Johari Halim, Hairul Mubarak, Jamilah Ghazali, Norain Nordin, Suhairi Ismail, Izat Yahya
(2018) Manual Perlaksanaan Projek Diploma, UTHM , 1, ISBN:-
Salman Salim
(2017) Dac 10103 Engineering Drawing, UTHM , 1, ISBN:-
AMIR KHAN SUWANDI, MOHAMMAD SOFFI MD NOH, AHMAD FAHMY KAMARUDIN, NOOR AZLINA A
(2016) Civil Engineering Materials, UTHM , 1, ISBN:-
Salman Salim, Khairuzaman Abdul Malek, Ahmad Hakimi Mat Nor, Izat Yahya
(2016) Construction Technology, UTHM , 1, ISBN:-
Salman Salim, Izat Yahya, Khairul Zaman Abdul Malek, Ahmad Hakimi Mat Nor
(2016) Hydrology (Dac 20902), UTHM
Salman, Adanan, Ahmad Hakimi
(2015) Engineering Drawing & Cad (Dab 10103), UTHM
zana ar
(2014) Construction Engineering, UTHM
Salman Salim, Adanan Othman
(2014) Engineering Drawing (Dac 10102), UTHM
Salman Salim, Mohamad Hairi Osman
(2014) Fire Services (Bnc 40303), UTHM
zana ar
(2014) Kejuruteraan Pembinaan (Dac 32003), UTHM
Salman Bin Salim
(2013) Construction Engineering Bfc 21002, UTHM
Salman Salim, Mohahamad Luthfi dan Azman Jaafar
(2013) Engineering Technologist And Society Bnp 30302, UTHM
Salman Bin Salim
(2013) Structure Repair & Rehabilitation Bfp 40403, UTHM
Salman Bin Salim
(2013) Teknologi Pembinaan, UTHM
Noor Khazanah A. Rahman, Hasniza Abu Bakar, Mohamad Luthfi A. Jeni, Salman Salim
(2013) Teknologi Pembinaan Dab 20503, UTHM
Salman Bin Salim
(2012) Operational Project Management (Emt 1032), UTHM
Salman Bin Salim
(2011) Industrialized Building Systems (Ibs), KKTM
Salman Bin Salim
(2011) Introduction Eng. & Society, UTHM
Salman Bin Salim
(2010) Engineers &Society (Jilid 1), UTHM
Salman Bin Salim
(2010) Engineers &Society (Jilid 2), UTHM
Salman Bin Salim
(2010) Planning & Scheduling Using_Primavera Project Planner, UTHM
Salman Bin Salim
(2009) Kejuruteraan Pembinaan (Modul 1), UTHM
Salman Bin Salim
(2009) Kejuruteraan Pembinaan (Modul 2), UTHM
Salman Bin Salim
(2008) Amalan Teknologi Pembinaan Iii, UTHM
Journal
Ahmad Hakimi Mat Nor, Saiful Azhar Ahmad Tajudin, Faizal Pakir, Mohd Erwan Sanik, Salman Salim
(2022) Influence Of Biomass Silica Stabilizer On Unconfined Compression Strength Of Sodium Silicate Stabilized Soft Clay Soils, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 9, 97, ISSN:24621943
Ahmad Hakimi Mat Nor , Saiful Azhar Ahmad Tajudin , Faizal Pakir , Ali Abdul-Wahoud Mahmood, Muhd Amirul Hafiz Idris , Masiri Kaamin , Mohd Erwan Sanik and Salman Salim
(2021) Compressibility Behaviour Of Batu Pahat Soft Clay Treated By Combination Between Tx-85 With Sh-85 Probase Stabilizer, INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND MATERIALS, UNIMAP , 8, 113, ISSN:19974434
Salman Salim, Mona Lena Abdul Aziz, Sufyan Abdullah, Mohamad Hairi Osman, Mastura Najiha Salman
(2021) Study Of Homogeneous Chipboard Manufacturing Using Betung Bamboo (Dendrocalamus Asper) Mixed With Polyethylene Addictive, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING AND SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 12, 68, ISSN:22249895
Mohamad Hairi Bin Osman, Suraya Hani Binti Adnan, Kelvin a/l Peter, Mohd Luthfi Bin Mohd Jeni, Peniel Ang Soon Ern, Wan Amizah Binti Wan Jusoh, Nur Faezah Binti Yahya, Salman Bin Salim and Hannifah Tami
(2021) The Performance Of Reinforced Concrete Beam Containing Expanded Polystyrene Beads (Eps) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa) In Term Of Flexural Performance , MALAYSIA CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA , 6, 9, ISSN:25904140
Mardiha Mokhtar, Ahmad Hakimi Mat Nor, Mohd Erwan Sanik , Masiri Kaamin, Nor Baizura Hamid, Salman Salim, Mohamad Amirul Azri Mohd Akhir, Hazwan Haziq Abdul Shukor, Siti Khadijah Najwa Che Zaini
(2020) Application Of Uav And Pci Method For Road Surface Monitoring, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH, INC. , 4, 635, ISSN:1943023X
Mokhtar, M., Nor, A.H.M.Email Author, Sanik, M.E., Kaamin, M., Hamid, N.B., Salim, S., Akhir, M.A.A.M., Shukor, H.H.A., Zaini, S.K.N.C.
(2020) Application Of Uav And Pci Method For Road Surface Monitoring, JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN DYNAMICAL & CONTROL SYSTEMS, VOL. 3, SPECIAL ISSUE-29, 2020., INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 4, 635, ISSN:1943-023
Mohd Erwan Sanik, Joewono Prasetijo, Ahmad Hakimi Mat Nor, Nor Baizura Hamid, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Noor Khazanah A Rahman, Salman Salim, Aslila Abd Kadir, Mardiha Mokhtar, Nor Faizah Razali, Harina Md Amin, Munzilah Md Rohani, Ahmad Raqib Ab Ghani
(2020) Assessing Urban Intersections During Peak Hour Along Jalan Bakri, Muar, Johor, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJARET), IAEME PRODUCTION , 11, 1005, ISSN:09766499
Salman Salim, Mohamad Azim Mohammad Azmi, Mohd Erwan Sanik, Ahmad Hakimi Mat Nor, Mohammad Hairi Osman
(2020) Factors Influencing Passengers-Use Of E-Hailing Services In Malaysia , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT) , BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 2, 2711, ISSN:22498958
Salman Salim, Erwan Sanik , Mohammad Hairi Osman , Mohd Izzat Salo Abdullah
(2020) Travel Behavior Towards Shared Mobility Among Malaysian Users: Insights From A Preliminary Study , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TRENDS AND TECHNOLOGY (IJETT), SCHOLARY PEER-REVIWED RESEARCH PUBLISHING JOURNAL , 8, 1, ISSN:22315381
Salman Salim, Ahmad Hakimi Mat Nor, Mohd Erwan Sanik, Mohammad Hairi Osman, Mohd Sufyan Abdullah Abd Sukor bin Sarif, Jenylex Kumil
(2017) Bolts Connection Technique Of Bamboo In Construction Work, IOSR JOURNAL OF MECHANICAL AND CIVIL ENGINEERING (IOSR-JMCE), IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) , 7, 54, ISSN:2278-1684
Ahmad Hakimi Mat Nor, Miswan Surip, Khairul Zaman Abdul Malek, Mohd Erwan Sanik, Salman Salim, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Muhamad Wazir Shafix Osman, Syed Ahmad Fauzan Syed Mohd, Abdull Manaf Nordin, Wan Fikree Wan Sa┬┐uzi, Muhammad Haris Rahalim, Mohamad Syafiq Sahaimi, Mohamad Akram Ahmad Badlishah
(2017) Site Investigation Of Groundwater Potential At Jasin Using Electrical Resistivity Imaging, IOSR JOURNAL OF MECHANICAL AND CIVIL ENGINEERING (IOSR-JMCE), International Organization of Scientific Research (IOSR) , 2, 64, ISSN:2278-1684
Media Digital
Salman Salim, Nurfatin Badril Hisham
(2020) Check List Building Construction Process , Youtube.com , ISBN:-
Salman Salim, Mastura Najiha
(2020) Planning And Scheduling Part 1 , Youtube.com , ISBN:-
Salman Salim, Mastura Najiha
(2020) Planning And Scheduling Part 2 , Youtube.com , ISBN:-
Salman Salim
(2020) Planning And Scheduling Part 3 Adm , Youtube.com , ISBN:-
Salman Salim, Mastura Najiha
(2019) Construction Engineering (Super Structure), Youtube.com , ISBN:-
Salman Salim, Mastura Najiha
(2019) Construction Engineering Lesson Plan, Youtube.com , ISBN:-
Salman Salim, Mohd Erwan Sanik, Aliff Hisyam A Razak, Shaiful Rizal Masrol, Mohamad Farid Sies and Mastura Najiha
(2019) Industrial Building System (Ibs), Youtube.com , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Salman Salim, Muhammad Zikrulyasin Norhazam, Nuralya Azra Abdul Hafiz, Nur Atasya Zakaria,
(2022) Innovation On Laminated Bamboo Panel Flooring In Interior Design, UTHM , 214, ISBN:27724773
Abdullah, M.S., Sanik, M.E., Mat Nor, A.H., Salim, S., Abdul Malek, K.Z., Razali, N.F., Mohd Nasir, A.Z.
(2022) Reliability Of 15-Minute Drone Footage Volume For Estimating Urban Traffic Flow Rates: A Preliminary Study, IOPSCIENCE , 1, ISBN:17551307
Muhammad Syahmi Shaiful Mu?azzam, Siti Juita Minoor Shaharizal, Nur Alia Najiihah Azman, Salman Salim
(2022) Survey On The Use Of Laminated Bamboo Panel In Malaysia, UTHM , 159, ISBN:27734773
Ahmad Hakimi Mat Nor, Mohd Erwan Sanik, Salman Salim, Masiri Kaamin, Mohamad Hairi Osman, Naeeman Fuzairi, Amani Alia, Nur Qurratu┬┐ Ain
(2021) A Systematic Literature Review On Earthquake Detector, UTHM , 48, ISBN:27734773
Salman Salim, Mohamad Amirul Haziq Salman, Muhammad Alif Akmal Rosli, Muhammad Isma Danish Samsudin, Muhammad Khairul Fahmi Mohd Yusoff
(2021) A Systematic Review On The Effectiveness Of Using Smart Prevention System To Overcome Fire Disaster , UTHM , 36, ISBN:27734773
Mohamad Hairi Osman, MIMI SULIZA MUHAMAD, Noor Khazanah A Rahman, Suraya Hani Adnan, Salman Salim, Ahmad Hakimi Mat Nor
(2021) Mechanical Properties Of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash And Modified Expanded Polystyrene Beads As Replacement Materials Using Finite Element Method, UTHM , 62, ISBN:27735303
Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Ong Sin Kai, Salman Salim, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Azman Jaafar, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Nur Faezah Binti Yahya
(2021) Mechanical Properties Of Concretecontaining Expanded Polystyrene (Eps) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa), UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) , 1, ISBN:9780735441187
Salman Salim, Mohamad Amirul Haziq Salman, Mastura Najiha Salman
(2021) Profiling Of Passengers By E-Hailing Services In Malaysia, UTHM , 60, ISBN:27734773
Salman Salim, Muhamad Amirul Haziq, Mohammad Hairi Osman, Ahmad Hakimi Mat Nor, Abd Sukor Sarif, Zafrullah Zaminan, Muhammad Zull Ariff Taqiuddin Mohamad, Muhammad Shakir, Khalafee Shaiful Azman
(2020) A Review On The Background Of E-Hailing Drivers In Malaysia And Their Awareness With Regulations, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Salman Salim, Mohammad Hairi Osman, Mohd Izzat Salo Abdullah, Syahrunnizam Jamaludin, Azmina Aminuddin, Zahin Zamri
(2020) E-Hailings Growth Has Affected The Revenue Of The Public Transport Operators , ASIAN SCHOLARS NETWORK (002903215-H) , 34, ISBN:9789671783764
Mohamad Hairi Osman, Mohamad Nur Mustaqim Abd Shukor, Suraya Hani Adnan, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Mohd Sufyan Abdullah, Salman Salim, Hannifah Tami, and Nor Azira Abdul Rahman
(2018) Comparison Of Pigtail With J Anchor Bolt In Normal Concret, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261-236X
Ahmad Hakimi Mat Nor, Faizal Pakir, Muhammad Arif Azraei Izzudin, Salman Salim, Mohd Erwan Sanik, Masiri Kaamin, Mohd Firdaus Md Dan, Mohd Khairy Burhanudin
(2018) Stabilization Of Soft Clay By Using Diapers Back Sheet Layer Wastes, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN: 2261236X
Mohamad Hairi b Osman, Luqmanalhakim bin Imran, Hannifah binti Tami, Nor Azira bt Abdul Rahman, and Salman bin Salim
(2017) Anchor Bolt Position In Base Plate In Terms Of T And J Anchor Bolt., MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN: 2261236X
Mohamad Hairi bin Osman
(2016) Anchor Bolt Position In Base Plate In Terms Of T And J Anchor Bolt

YearDescriptionLevel
2019 Supervisor for Menjalankan Kajian Perlaksanaan P&P Lazim pada Semester3 di CEDS UTHM, PERKASA, Malaysia, September2019 University
2018 External Examiner for Panel penilai bagi pengiktirafan program Diploma Kejuruteran Awam dan Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan di POLIMAS, LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA, Malaysia, September2018 National
2018 External Examiner for Panel penilai bagi pengiktirafan program Diploma Kejuruteraan Awam di PSMZA, LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA, Malaysia, October 2018 National
2018 Invited Lecturer for Penceramah bagi perlaksanaan sijil professional kursus kemahiran kreatif dan pengendalian drone, UTHM, Malaysia, September2018 Goverment
2017 Industrial Adviser for Perundingi Projek Pembinaan Bangunan Tambahan Lot 244 Mesjid Kampung Gombak Daerah Batu Pahat , Pengerusi Masjid Jamek Kg Gombak Daerah Batu Pahat, Malaysia, July 2017 District

YearDescription
2021 Examiner for Dafina Imani Binti Ibrahim, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Deena Batrisyia Binti Abdul Hafiz, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Farisha Ervina Binti Razulan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ivy Tie Mei Wen, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Afiq Izzuddin Bin Mohd Sulaiman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Firdaus Bin Zaini, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aiman Khan Bin Firoz Khan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amar Yusri Bin Md Ali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faris Bin Abd Rahman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faris Izzudin Bin Zulkifli Izzudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Fauzan Bin Azizan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Faizulazmey, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Izzuddin Bin Zaihannuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Izzul Khairi Bin Saipol Bahadi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Jasmie Hairil Bin Jefrry, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Mirza Bin Maslizam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nabil Bin Mohd Hairi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nazmi Amirul Akmam Bin Norhisham, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syahmi Bin Mohd Shariful Azwan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syawal Hafizuddin Bin Mohd Ramdzan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nadia Qasrina Binti Maridan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur 'Ain Dalilah Binti Danial, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Anis Amiera Binti Nawawi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Diyana Binti Mohd Hanafiah, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Iryna Alem Binti Abdul Halim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurin Qashrina Binti Sharif, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Farah Najwa Binti Rosni, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Maisarah Binti Jamel, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ruqaiyyah Al Qudsiyyah Binti Che Azlan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Aisyah Anasya Binti Rosli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Aziah Binti Mohd Samsudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Zulaika Binti Mohd Azman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syaza Nurbatrisyia Binti Mohd Razif, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohammad Afiq Haziq Bin Mohd Nizam, Ranhill Saj Berhad, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Maher Bajrai Bin Yahya, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ng Shi Yuan, Perunding Tlk Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Norasyikin Binti Mohmad Nor, Rtn Usaha Enterprise, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Norhazuren Ivy Nabila Binti Mohamad Zulhairi, Pejabat Daerah Muar, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Hizati Binti Mahmod, Rtn Usaha Enterprise, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Abdul Rahman, Saj Holdings Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Tarvinraj A/L Subramaniam, Onn Construction Works, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Fadhil Syahmi Bin Parman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Syauqi Bin Roslan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aisyah Fatimah Binti Mad Kalam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Izzat Irffan Bin Ismail, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Kinnana Bin Mohamad Kahar, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mirzamaisara Binti Amirudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Adib Bin Salim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Syahmi Bin Shaiful Mu'Azam, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Zikrulyasin Bin Norhazam, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nazrul Azraan Bin Mohd Yazid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Alia Najiihah Binti Azman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Anis Fathini Binti Shamsul Anwar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Atasya Binti Zakaria, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Najlah Najwa Dasima Binti Darwis, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syarafana Binti Yazid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nuralya Azra Binti Abdul Hafiz, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Ain Binti Noor Hisham, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Anis Sofea Binti Naziman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Sahirah Binti Azuaha, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Rozalinda Binti Zuraidi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Juita Minoor Binti Shaharizal, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Aidid Mustaqim Bin Nazle, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amira Nadia Binti Rizal, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Chai Wei Jing, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dafina Imani Binti Ibrahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ivy Tie Mei Wen, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Jia Le, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Afiq Izzuddin Bin Mohd Sulaiman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Arash Bin Arifin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Aiman Bin Mohd Atarabusyi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Amirul Bin Muhamad, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Faiz Bazli Bin Norman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Kamarul Saufi Bin Mohd Shuib, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Jasmie Hairil Bin Jefrry, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Syahmi Bin Mohd Shariful Azwan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Syawal Hafizuddin Bin Mohd Ramdzan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nadia Qasrina Binti Maridan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nge Zhuo Zhen, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Auni Nabihah Binti Azmi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Edreena Binti Mokhzamany, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Husna Binti Muslim, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurathirah Binti Amran Nor, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurin Qashrina Binti Sharif, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Afiqah Binti Mohd Asri, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Maisarah Binti Jamel, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ruqaiyyah Al Qudsiyyah Binti Che Azlan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur' Ain Binti Samsudin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Zulaika Binti Mohd Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syaza Nurbatrisyia Binti Mohd Razif, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syazwi Aiman Bin Suraini, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ummi Aisyah Binti Shamsuddin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nurul Syifaa Binti Khosidi, Tetrabuild Sdn. Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Phan Kang Bao, Hock Peng Organisation, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Puteri Azira Binti Shamsul Amri, Jabatan Kerja Raya Kulaijaya, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Rabiatul Adawiyyah Binti Nazri, Kayangan Property Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Rafiuddin Irsyad Bin Abd Rasid, Struktur Evolusi Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Ras Amira Binti Rosli, K &Amp; N Consulting Engineers Sdn. Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Siti Aisyah Binti A B Rahim, Eita Resources Berhad, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Siti Aisyah Binti Abd Malek, Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Siti Atikah Binti Muhamad Zin, Jabatan Kerja Raya Kota Tinggi, 2020
2020 Supervisor for Ahmad Syauqi Bin Roslan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Izzat Irffan Bin Ismail, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Kinnana Bin Mohamad Kahar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Isma Danish Bin Samsudin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Alif Akmal Bin Rosli, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Khairul Fahmi Bin Mohd Yusoff, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Syahmi Bin Shaiful Mu'Azam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Zikrulyasin Bin Norhazam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Alia Najiihah Binti Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Atasya Binti Zakaria, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nuralya Azra Binti Abdul Hafiz, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Juita Minoor Binti Shaharizal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ahmad Alif Aiman Bin Ahmad Hashim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Aidid Mustaqim Bin Nazle, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amira Nadia Binti Rizal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amni Mahirah Binti Mohamed Hashim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Anas Akmal Bin Azhar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chai Wei Jing, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hamizah Binti Zainil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Irfan Amzar Bin Sulaimi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lim Jia Le, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Zulhilmi Bin Selamat, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohammad Arash Bin Arifin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Aiman Bin Mohd Atarabusyi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Amirul Bin Muhamad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Faiz Bazli Bin Norman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Kamarul Saufi Bin Mohd Shuib, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Shahril Bin Musa, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amirul Haqim Bin Nasrudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Faris Muizzuddin Bin Mahadi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fikri Haziq Bin Sabahaudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izzuddin Bin Mohd Jamil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shazwi Bin Ibrahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syahir Bin Abdullah, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nabil Wafi Aiman Bin Haziyarulhisham, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nge Zhuo Zhen, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuha Binti Abd Wahab, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Auni Nabihah Binti Azmi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Edreena Binti Mokhzamany, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Husna Binti Muslim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurathirah Binti Amran Nor, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuratiqah Binti Mohamad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Afiqah Binti Mohd Asri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Az-Zahrah Abd Jamal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nazurah Binti Joned, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nur' Ain Binti Samsudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syazwi Aiman Bin Suraini, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ummi Aisyah Binti Shamsuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Khairul Anam Athoillah Bin Ahmad Hatta, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Isma Danish Bin Samsudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Alif Akmal Bin Rosli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Asyraf Bin Roslan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Fadhli Bin Mohd Yusof, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Khairul Fahmi Bin Mohd Yusoff, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Mohd Fuad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Aishah Binti Mohd Jehan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Hanisah Binti Saidin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Izzati Binti Abdul Rashid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syahrun Syazuan Bin Mehamad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Vanessa Voon Siew Ching, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abd Hamizi Bin Abdullah, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Asyraf Bin Mohd Bekeri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Hisyam Bin Mustafa, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Ridzuan Bin Halim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chua Wee Rou, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Intan Izzati Binti Ismail, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Miza Raimi Binti Mohd Saf'A, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Rifdi Bin Johari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Helmi Bin Hamid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Fahmiudin Bin Mustafa, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Khasful Rahman Bin Zakaria, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Afnan Hariz Bin Johar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Akmal Hakim Bin Mohd Nizam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ali Bin Seman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Aliff Bin Ruslin @ Roslin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Amir Hakim Bin Mohamad Zaini, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ezziane Bin Azahari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Afifah Binti Sazlan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amira Shafiqa Binti Azhar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Balqis Bt Hisham, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Sabrina Binti Norizal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfadilah Binti Budiman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurliyana Tasnim Binti Bahron, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Imanina Binti Zulkiflee, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nabilah Binti Abu Kasim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nasrin Natasya Binti Hamedon, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Saniah Binti Razali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nur Aishah Binti Yusof, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nurul Azlina Binti Mohd Yusuf, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tay Yong Chyi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ilyas Bin Amir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Helmi Firdaus Bin Md Yazid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Hafiz Bin Mohamed Haniffa, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Amirul Syafiq Bin Atim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Khairul Aiman Bin Khiruddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Syahrunnizam Bin Jamaludin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Syakir Khalafee Bin Shaiful Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Zahin Bin Zamri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Zull Ariff Taqiuddin Bin Mohamad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Syahidah Binti Che Manaf, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Azlin Binti Mohammad Anshor, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Azmina Binti Mohd Aminuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Erlyana Binti Shahul Hameed, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fadzillah Binti Ahmad Salim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfarahim Binti Mohamad Sukri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Izzati Binti Jeo Amran, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syakirul Azim Bin Mohd Azmy, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Zafrullah Bin Zaminan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Azril Hafizi Bin Mat Azim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ganeshwaren Pillai A/L Muralitharan Pillai, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Izzat Syafiq Bin Mohd Norizan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Farhan Farihin Bin Alfian, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Syazmim Bin Che Deraman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Yasser Bin Abdull Karim, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noorzamera Eliana Binti Harun, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Anis Sabrina Binti Mohd Fauzi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Normand Anak Danson, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Normand Vonod Thomas Logijin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atika Binti Ruzelam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Amirrul Izzad Bin Adang, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Farah Arisha Binti Shahrom, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Farah Nur Izuwani Binti Muhamadi Saifulizan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Zulaikha Binti Othman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Intan Nurliyana Binti Zainal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Faizal Hakimi Bin Mohd Rizam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Farhan Bin Ali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Harith Safwan Bin Mohd Nasir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Amira Azwa Binti Jamion, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Ismalis Shafeqa Binti Zulkarnain, Ain Medicare Sdn. Bhd., 2016
2015 Industrial Training Supervisor for Mohammad Asnizam Bin Ramdani, Exomurni Construction Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Mohd Haziq Bin Mazlan, Inovasi Kreatif Bina, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhamad Fazid Bin Oon, Jamaludin And Partners Enterprise, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhamad Khairul Fitri Bin Sarimin, Sl Nur Construction & Enterprise, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhamad Taufiq A.Jalil, Jabatan Kerja Raya Ledang, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aizuddin Bin Nordin, Majlis Daerah Tangkak,, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhammad Najwan Bin Rusli, Najwan Construction, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Siti Maziah Binti Mokhtar, Sime Darby Properties Selatan Sdn. Bhd., 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Yaw Zoe, Jkr Daerah Muar, 2015
2014 Industrial Training Supervisor for Ahmad Farid Bin Abidin, Jkr Daerah Johor Bahru, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Aishah Binti Ambok Salleh, Jkr Daerah Johor Bahru, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Anis Asyifa Binti Zamri, Jkr Daerah Johor Bahru, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Faridzuan Bin Zahidin, Johor Land Berhad, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ejaz Haziq Bin Mahmood, Hong Xin Construction Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fahmi Bin Abd Rahman, Saj Holding Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhammad Saifullah Bin Yahya, Gerbang Nusajaya Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shyddiq Bin Abd Halim, Saj Holding Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Natasha Amira Binti Hamidi, Danamin [M] Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Nor Imran Bin Nor Azlan, Universiti Teknologi Malaysia, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Norizal Bin Mohd Basarom, Bk Design & Management, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Nur Aiza Binti Darnak, Gerbang Persada (M) Sdn.Bhd., 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Nur Razin Bin Nor'Aini, Agrobase Trading Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Nurfatin Binti Faizulbahri, Tpm Technopark Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Nurul Hazirah Afiqah Binti Abu Habidah, Saj Holdings Sdn. Bhd., 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Putri Nabila Binti Abd Karim, Johor Land Berhad, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Siti Noor Syafiqah Hafizah Binti Noor Azam, Jabatan Perhutanan Negeri Johor, 2014

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BENGKEL PEMERIKSA LUAR, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / ZOOM
23/01/2022 - 24/01/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN KERJASAMA UNIVERSITI (LOI/NDA/MOU/MOA)
UTHM / APLIKASI GOOGLE MEET
02/01/2022
2021 PROGRAM BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / GOOGLE MEET
05/12/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 4
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 SANTAI TAPI SAMPAI DENGAN GOOGLE FORMS (BEGINNER)
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
20/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 KLINIK PENERBITAN CEDS 2021 SIRI 2
UTHM / Google Meet
06/09/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN HOUSE OF COMPETENCY UTHM
UTHM / ONLINE
18/08/2021
2021 KLINIK PENERBITAN CEDS 2021 SIRI 1
UTHM / Online (Google Meet: https://meet.google.com/grf-xcrt-jtw)
11/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 KURSUS SPREADSHEET TEMPLATE
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
27/07/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN SAR OLEH PEMERIKSA LUAR JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, CENTRE FOR DIPLOMA STUDIES (CEDS) SIRI 1
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
19/07/2021
2021 KURSUS OBS STUDIO
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
07/07/2021
2021 ONLINE WEBINAR HOW TO SUBMIT YOUR FYP TECHNICAL PAPER IN OJS SYSTEM
UTHM / ZOOM
17/06/2021
2021 TECHNICAL PAPER WORKSHOP - MULTIDISCIPLINARY APPLIED RESEARCH & INNOVATION (MARI)
UTHM / APLIKASI ZOOM MEETING
16/06/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / GOOGLE MEET
06/01/2021
2020 SHARING SESSION - LITERATURE WRITING: HOW TO & TIPS
UTHM / -
02/12/2020
2020 TAKLIMAT PENGURUSAN RISIKO PPD
UTHM / -
28/10/2020
2020 APLIKASI LMS AUTHOR
UTHM / -
01/10/2020
2020 MICROSOFT OFFICE PROJECT (FOUNDATION TRAINING)
UTHM / -
06/09/2020
2020 KURSUS PENGENALAN LMS AUTHOR (PAGOH)
UTHM / -
02/07/2020
2020 FORUM KITAR SEMULA DALAM NORMA BAHARU : ISU & CABARAN
UTHM / -
29/06/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 GOOGLE CLASSROOM FOR FOC IN 3 SIMPLE STEP (REPEAT SESSION)
UTHM / -
13/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI - BERHUTANG TANPA SENGSARA BERHEMAH DALAM BERBELANJA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/05/2020
2020 DO PRESENTATION LIKE A CHAMP WITH GOOGLE SLIDES
UTHM / -
29/04/2020
2020 SEMINAR TEACHING FOR MEANINGFUL LEARNING UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
20/01/2020
2019 BENGKEL SEMAKAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2019/2020 JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
UTHM / BILIK MESYUARAT 4, KAMPUS PAGOH
04/11/2019
2019 (STAF) PERSIDANGAN DAN EXPO PECIPTA & RISE 2019 (23/09/2019)
UTHM / DSI
23/09/2019
2019 KURSUS AUTHOR SIRI 3 (PAGOH)
UTHM / UTHM
18/09/2019
2019 TAKLIMAT PENYEDIAAN JOB DISCRIPTION (JD)
UTHM / UTHM
11/09/2019
2019 BENGKEL PEMBINAAN CARTA ALIR (FLOW CHART) JAWATANKUASA PROJEK DIPLOMA (FYP) PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / UTHM
05/09/2019
2019 KURSUS PENULISAN ARTIKEL - BERITA
UTHM / BILIK SEMINAR 1 2 UTHM PAGOH
19/08/2019 - 20/08/2019
2019 BENGKEL KOMPETENSI JAWATAN BERDASARKAN DISKRIPSI TUGAS (JD)
UTHM / UTHM
19/08/2019 - 20/08/2019
2019 KARNIVAL PROJEK TAHUN AKHIR JKA SEM 2 2018/2019
UTHM / UTHM
29/05/2019
2019 TAKLIMAT PENGGUNAAN SISTEM KREDIT KEMAHIRAN MALAYSIA (SKKM) DAN PENYEDIAAN PORTFOLIO CALON PPT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MAKMAL BAHASA 1, KAMPUS PAGOH
09/04/2019
2019 SEMINAR PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI
UTHM / UTHM
31/01/2019
2019 TRAINING OF TRAINERS (TOT) ALATAN MAKMAL
UTHM / UTHM
30/01/2019
2019 BENGKEL BERSAMA STAKEHOLDERS PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / BANGUNAN PENTADBIRAN A1, UTHM HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH
23/01/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI