Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
 
  07-4537940
PROF. MADYA Dr. SITI SARAWATI BINTI HJ. JOHAR

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN (PSIKOLOGI ORGANISASI) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2014)
SARJANA PENDIDIKAN (PSIKOLOGI PENDIDIKAN) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2006)
CERTIFICATE/SIJIL KDP KPM (GURU BIMBINGAN) , MAKTAB PERGURUAN BATU PAHAT, JOHOR (2005)
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH/ PSIKOLOGI KAUNSELING PENDIDIKAN) , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2003)
CERTIFICATE/SIJIL PERGURUAN KPM (PENGAJIAN MELAYU) , MAKTAB PERGURUAN PEREMPUAN MELAYU, MELAKA (1997)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Psychology
Field of Specialization (KPT) : Organisational and Industrial Psychology

Psikologi Kaunseling Pendidikan
Psikologi Pendidikan
Psikologi Sosial
Psikologi Organisasi
Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
Kecerdasan Emosi, Estim Kendiri dan Komitmen Organisasi

Indikator Tahap Emosi
Indikator Emosi, Tingkah Laku dan Pemikiran
Model Kecerdasan Emosi dan Estim Kendiri
Model Pengawalseliaan & Pengurusan Emosi
Indeks Kesejahteraan Emosi
Indeks Kesejahteraan Keluarga

DateDescription
01/09/2022 - 31/08/2024 Ahli
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2022 - 31/12/2023 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/03/2021 - 28/02/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/04/2018 - 30/03/2020 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
14/05/2017 - 13/05/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)

YearDescriptionRoleLevel
2024 - 9999Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) Ahli Kebangsaan
2020 - 9999ALUMNI UTM Ahli Kebangsaan
2019 - 9999Social Sciences and Economics Research Society (SSERS) Ahli Antarabangsa
1999 - 9999Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK) Ahli Kebangsaan
2021 - 2024Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA) Ahli Persatuan Kebangsaan
2021 - 2024Persatuan Sains Sosial Malaysia Ahli Persatuan Kebangsaan
2019 - 2023Taiwan Academy of Social Sciences (TASS) Ahli Dan Penilai Antarabangsa
2020 - 2021The Association of Professional Researchers and Academicians (The APRA) Ahli Antarabangsa
2019 - 2020Kementerian Dalam Negeri Ahli Lembaga Hakim Pelawat Penjara Kebangsaan
2017 - 2018Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA) Ahli Kebangsaan
2021 - 1999Persatuan Pengamal Terapi Neo-Kognitif Tingkah Laku Malaysia (NEO-CBT) Life Member Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Integrity And Anti-Corruption [UQU10903], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20232024 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Bengkel Training of Trainers Kursus Integriti & Anti-Rasuah, Jabatan Sains Sosial, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus Integriti dan Antirasuah (Diploma/UQU11103), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Bengkel Pemetaan & Penerapan Elemen Paradigma Tauhid Matapelajaran Umum (MPU), PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Member for Jawatankuasa Pembangunan Kursus Prasyarat Program Pascasiswazah, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2022 Examiner for Pemeriksa 1 Proposal Defense Pelajar Master: Siti Khairizah Mohmed, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Bengkel Pemurnian dan Penjajaran Konstruktif Mata Pelajaran Umum & PascaSiswazah, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KWZ10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KWZ10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PWZ10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PWZ10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [KWZ10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [PWZ10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ethnic Relationship [UWS10602], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Research Methodology [PWZ10000], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Peer Group [UQL10401], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2009 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Introduction To Nationhood And Development To Malaysia [UMS1133], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Introduction To Nationhood And Development To Malaysia [UMS1133], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
X245 A Framework of Resilience for Enhancing Work-Life Balance through Integration of Psychosocial Factors, Health and Well-being among Professional Working Women in the Post-Pandemic Ahli 31/08/2025
Q099 Kesejahteraan Emosi dan Implementasi Norma Bekerja dari Rumah Ketua 31/08/2024
Q181 SOSIALISASI POLITIK DALAM KALANGAN PELAJAR UTHM DAN KAITANNYA DENGAN IMPLIMENTASI UNDI 18 Ahli 31/08/2024
K289 MODEL PENGUKUHAN SPIRITUAL REMAJA AWAL BAGI MENANGANI KECELARUAN JANTINA Ahli 31/10/2023
K228 PEMBINAAN KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU DALAM ERA PASCA PRU 14 BERDASARKAN KONSEP ASABIYYAH IBN KHALDUN Ahli 30/11/2022
M049 TAHAP SOSIOEMOSI STAF AKADEMIK UTHM YANG MELAKSANAKAN P&P DALAM TALIAN DENGAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR) Ahli 31/03/2022
K061 Kerangka Intervensi Psiko-Spiritual Bersepadu Bagi Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Tingkah Laku Delinkuen Remaja Ahli 30/09/2021
1649 Kerangka Konseptual Pendayaupayaan EKonomi Wanita Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti(OBK)di Malaysia Ahli 14/02/2020
1598 MODEL KEMAHIRAN KECERDASAN EMOSI: PENGAWALSELIAAN DAN PENGURUSAN EMOSI DALAM GAYA BERPOLITIK MAHASISWA BELIA DI MALAYSIA Ketua 31/07/2019
U976 The effect of workplace spirituality towards transfer of training Ahli 30/06/2019
X067 Projek Penyelidikan Dan Penulisan Masyarakat Orang Asli Kuala di Sungai Layau Ahli 31/12/2017
X047 Developing A Structural Model Of Employee Wellbeing Among Malaysian Workforce Ahli 31/10/2017
0590 Implementation the emotional intelligence in soft skills element : The impact analysis and model of application among Malaysian students Ketua 14/12/2009

Book
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa
(2021) Psikologi Seni Pengurusan: Momentum Dinamika Organisasi, UTHM , ii, ISBN:9789672975540
Mohd Fairuz bin Marian, , Mohd Khir bin Mohd Nor, Zalinah binti Salehon, Siti Sarawati binti HjJohar
(2019) Buku Prosedur Perlaksanaan Siswa Siswi Koreksional, UTHM , 1, ISBN:9789672306764
Fadillah Ismail
(2019) Indeks Kesejahteraan Kelauarga Negeri Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672306573
Azmi Rohani, Lukman Abu Bakar, Wahid Razzaly, Siti Sarawati Johar
(2019) Pena Jauhar Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216872
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri
(2019) Seikat Bak Sirih: Menyusuri Kelangsungan Tanah Melayu Dan Pembentukan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789672216261
Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar
(2019) Transformasi Ekologi Organisasi Berdaya Mapan, UTHM , 1, ISBN:9789672216780
Dr. Zahrul Akmal Damin, Dr. Md. Akbal Abdullah, Dr. Fauziah Ani, Dr. Lutfan Jaes, Prof. Madya Dr. Khairul Azman Mohd Suhaimy, Dr. Siti Sarawati Johar, Dr. Shah Rul Anuar Nordin dan Cik Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Dari Pulau Sialu Ke Sungai Layau Menyelusuri Kehidupan Orang Asli Suku Kuala, UTHM , 1, ISBN:9789672216087
Siti Sarawati Johar
(2017) Eksplorasi Psikologi Dalam Organisasi: Sisi Positif Atau Negatif?, UTHM , 1, ISBN:9789672110026
Siti Sarawati Johar
(2017) Eksplorasi Psikologi Dalam Organisasi: Sisi Positif Atau Negatif?, UTHM , i, ISBN:9789672183372
Rosman Md Yusoff, Fadillah, Ng Kim Soon, Mohamad Zaky Noh, Shahrul, Fauziah, Khairol Anuar Kamri, Sarawati, Harliana Halim, Aziati, Lutfan, Mohd Fahmi
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (Eaic), UTHM Commercial , 1, ISBN:00000000
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Sarawati Johar
(2011) Studies In Applied Psychology: Asian Perspective, Research India Press , 1, ISBN:8189131449
Ku Hasnan Ku Halim, Siti Sarawati Johar
(2009) Darjat Tidak Datang Bergolek: Langit Mana Patut Dijunjung, UTHM , 1, ISBN:9789832963837
Book Chapters
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Fadillah Ismail, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Jumadil Saputra
(2023) Digitization Of Mental Health Therapy In The Era And Post-Pandemic Covid-19, Handbook Of Research On Dissecting And Dismantling Occupational Stress In Modern Organizations, IGI Global Publisher of Timely Knowledge , 55, ISBN:9781668465431
Fadillah Ismail, Lim Kian An, Mohd Zarir Yusoff, Siti Sarawati Johar
(2023) Employee Relations, Contemporary Issues And Challenges In Employment Relations At Workplaces, UTHM , 59, ISBN:9789670061832
Siti Sarah Omar, Arifha Mohamad, Siti Sarawati Johar, Abdirahman Ismail
(2023) Human Resource Management And Organizational Performance In Digital Era, Navigating The Future Of Digitalization, UTHM , 79, ISBN:9786297566757
Siti Sarawati Johar
(2023) Impak Bekerja Dari Rumah Ke Atas Skala Kemurungan, Kebimbangan Dan Stres Dalam Pandemik Covid-19, Amalan Pendidikan Dan Potensi Keusahawanan Nasional, Kaizentrenovation Sdn. Bhd. , 56, ISBN:9789672892137
Siti Sarawati Johar
(2023) Kelestarian Kesejahteraan Masyarakat Madani Melalui Model Tazkiyatun Nafs, Komuniti Mampan Tonggak Malaysia Madani, UTHM , 20, ISBN:9786297566443
Fadillah Ismail, Muhammad Hilmi Zainal Abidin, Siti Sarawati Johar, Mohd Zarir Yusoff
(2023) Procrastination In The Workplace, Contemporary Issues And Challenges In Employment Relations At Workplaces, UTHM , 79, ISBN:9789670061832
Fadillah Ismail, Irmawati Norazman, Siti Sarawati Johar, Norhadilah Abdul Hamid
(2022) The Important Skills And Competencies Remote Employee Must Have, Digital Pandemic " The Changing Nature Of Workplaces , UTHM , 20, ISBN:9789672817598
Fadillah Ismail,Siti Sarawati Johar, Siti Aisyah Panatik, Lee Tee Chuan
(2022) Virtual Recruitment : The Challenges , Digital Pandemic The Changing Nature Of Workplaces , UTHM , 11, ISBN:9789672817598
Nurul Habibatunn Jamaludin, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Jumadil Saputra, Mazidah Mohd Dagang, Siti Sarawati Johar
(2022) Work-Family Conflict As Predictor Of Job And Family Satisfaction Among Malaysia Private Sector Employees, Handbook Of Research On The Complexities And Strategies Of Occupational Stress, IGI Global Publisher , 168, ISBN:9781668439371
Farah Adibah Ahmad Effendi, Nurul Fadzilla Mohd Aris, Siti Sarawati Johar, Umi Kartini Rashid
(2021) Leadership Evolution To A Workable Working Environment During Pandemic Covid-19, Leading Through The Covid-19 Crisis, UTHM , 44, ISBN:9789672817529
Siti Sarawati Johar, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Pendigitalan Terapi Kesihatan Mental Di Era Dan Pasca Pandemik Covid-19, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 170, ISBN:9789672817116
Siti Sarawati Johar
(2021) Seni Dan Hikmah Refleksi Meditasi Kuarantin Covid-19, Di Sebalik Pandemik Covid-19, UTHM , 114, ISBN:9789672975441
FADILLAH ISMAIL, ROSMAN MD YUSOFF, ADNAN ALI HASSAN HUMAID ALHOSNI, SITI SARAWATI JOHAR
(2020) Dress Code And Grooming Issues In The Workplaces, Industrial Relations Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672389934
Siti Sarawati Johar
(2020) Evolusi Dan Transformasi Pendidikan Masyarakat Orang Asli Di Kg. Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Kearifan Lokal Orang Asal: Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 155, ISBN:9789672389958
Nur Zainatul Nadra Zainol, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar, Mohd Faizulamri Md Saad
(2020) Kepimpinan Politik Mahasiswa Belia Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, Pembangunan Dan Pendidikan Masyarakat Islam, PENERBIT UKM , 36, ISBN:9789672511069
Siti Sarawati Johar
(2020) Pandemik Covid-19 Merentas Kesihatan Mental Dan Impak Psikologi Manusia, Pandemik Covid-19: Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 33, ISBN:9789672389835
KHADIJAH MAULAD BAHROL, SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL
(2020) Quitting Company'S Whatsapp Group: Can You Get Fired For That? , Industrial Relations Series 2, UTHM , 13, ISBN:9789672389934
Siti Sarawati Johar
(2019) Impak Aktiviti Manusia Dan Alam Ke Atas Nelayan Kg. Melayu Dan Orang Asli Di Selatan Johor, Impak Pembangunan & Kerencaman Masyarakat Jilid 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306511
SITI SARAWATI JOHAR, LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL
(2019) Indeks Kesejahteraan Keluarga: Tinjauan Dimensi Hubungan Kekeluargaan Di Negeri Johor, Pena Jauhar Siri 2, UTHM , 135, ISBN:9789672216872
Siti Sarawati Johar, Harold Lesther Anak Teddy, Andrea Ak Anding, Briggal Anak Michael Kos, Muhammad Syazwan Juarsa, Johnny Ak Kapok, Muhammad Lutfi Jamaludin, Adilah Arbaan, Nur Iffah Haziqa Jemain, Siti Noor Hasmah Tukimon
(2019) Isu Dan Cabaran Usaha Menyantuni Patriotisme Dalam Kalangan Warga Malaysia, Pena Etnik : Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306832
LUTFAN JAES, SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, KHALID JUSOH, MUHAMAD RIDHWAN SAMSUDDIN
(2019) Kepentingan Aspek Kerohanian Dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera, Pena Jauhar , UTHM , 169, ISBN:9789672216872
Siti Sarawati Johar, Ain Balqis Nasarudin, Mohd Amin Shah Abu Hassan, Mohd Shazwan Buang, Muhammad Iqbal Jaafar, Nur Eliya Abd Razib, Nur Syazwana Feeza Shafiee, Nur Syuhada Jasman, Siti Nor Hapiza Ab Aziz
(2019) Kerelevanan Dasar Ekonomi Baru Dan Hubungkaitnya Dalam Konteks Kesepaduan Etnik Masa Kini Di Malaysia, Pena Etnik : Siri 1, UTHM , 43, ISBN:9789672306832
Adibah Abdul Kadir, Siti Hasliah Salleh, Siti Sarawati Johar, Nur Amalina Mohd Rosli, Fadillah Ismail
(2019) Leadership Competency, Human Resource Management And Psychology, UTHM , 37, ISBN:9789672306313
Siti Sarawati Johar
(2019) Negeri Berprestasi Tinggi : Bangsa Johor Bestari, Pena Jauhar Siri 2, UTHM , 181, ISBN:9789672216872
Zahrul Akmal Damin, Mohd Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Siti Sarawati Johar, Shah Rul Anuar Nordin & Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Ekonomi Dalam Memperjuangkan Survivality Bagi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 21, ISBN:9789675472350
Fadillah Ismail, Fatimatuzzahro Amin, Siti Sarawati Johar
(2018) Hubungan Di Antara Kesatuan Sekerja, Komitmen Dan Motivasi Kerja, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 71, ISBN:9789672183235
Fadillah Ismail, Fatimatuzzahro Amin, Siti Sarawati Johar
(2018) Keberkesanan Amalan Latihan Keselamatan Dan Komitmen Organisasi, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 19, ISBN:9789672183235
Siti Sarawati Johar
(2018) Senario Tadbir Urus Insan, Kecerdasan Emosi Ketua Dan Integriti Pekerja Di Tempat Kerja, Pembangunan Modal Insan (Siri Penerbitan Ncrc-Uum), Pusat Penyelidikan Koridor Utara, Universiti Utara Malaysia , 1, ISBN:9789670910406
Siti Sarawati Johar
(2018) The Art Of Emotional Intelligence In Soft Skills: Generate The 1st Class Human Capital , International Conference On Science And Education (Proceeding Book) 2018, ISRES Publishing , 36, ISBN:9786056795190
Siti Sarawati Johar
(2018) The Scenario Of Emotional Intelligence, Self-Esteem And Organizational Commitment , International Conference On Science And Education (Proceeding Book), ISRES Publishing , 239, ISBN:9786056795190
SITI SARAWATI JOHAR, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDIN
(2017) Pengurusan Emosi Perspektif Barat Dan Islam , Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Transformasi Masyarakat, UTHM , 115, ISBN: 9789670754832
Siti Sarawati Johar
(2016) Cukup Sampai Di Sini, Transformasi Diri: Kompilasi Kes 2.0, Majlis AKRAB Kebangsaan , 45, ISBN:9789671139011
Siti Sarawati Johar, Abdul Jalil Borham, Ahmad Fazullah Mohd Zainal Abidin, Hassan Ahmad, Munira Abd Razak
(2011) Kecerdasan Emosi Pelajar Luar Bandar: Harapan Dan Cabaran Pendidikan Dalam Pembentukan Modal Insan, Modal Insan : Transformasi Menjana Kelestarian, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG , 43, ISBN:9789670120096
Sarawati Johar
(2011) Pendidikan Alam Sekitar Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Malaysia: Isu Dan Cabaran, Isu-Isu Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , BAB 5, ISBN:9789675457661
General Publications
Khairunesa Isa, Intan Farhana Saparudin, Zulida Abdul Kadir, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2023) Manual Pengajian Siswazah Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum, UTHM , 1, ISBN:-
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
SSJ
(2014) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
SSJ
(2010) Jerat Cinta Lelaki Asing: Jangan Terburu-Buru Buat Keputusan, Sinar Harian
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) Kenegaraan Dan Pembangunan Masyarakat, UTHM
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Zahrul Akmal Damin, Kamarulnizam Abdullah, Mohd Soffian Omar Fauzee & Siti Sarawati Johar
(2023) Challanges In Ethnic And Religous Tollerance Based On Youth Beliefs In Malaysia, RES MILITARIS, RES MILITARIS , 3, 3723, ISSN:22656294
Fadillah Ismail ,Siti Sarawati Johar, Chan Shiau Wei
(2023) Fun Workplace: How To Create And What Is The Benefits, JOURNAL OF ISLAMIC, SOCIAL, ECONOMICS AND DEVELOPMENT (JISED), ACADEMIC INSPIRED NETWORK , 9, 236, ISSN:01281755
Norkhairolizah Hamzah, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Nazira Atiqa Khairul Azha, Aspalaila Abdullah, Siti Sarawati Johar
(2023) Hubungan Tahap Pengetahun, Kesedaran Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Pelajar Tvet Di Uthm, ASEAN JOURNAL OF TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION, UKM , 12, 469, ISSN:19855826
Fatin Nor Amalina Othman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Azlina Abu Bakar, Siti Sarawati Johar, Zainuddin Abu Bakar, Jumadil Saputra
(2023) Investigating The Predictive Effects Of Depression And Self-Esteem On Suicide Ideation Among Malaysia East Coast Undergraduate Students, UNIVERSAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING CORPORATION , 10, 538, ISSN:23318945
Norizan Rameli, Norshuhada Bukhari, Fauziah Ani, Nor Shela Saleh, Siti Sarawati Hj. Johar, Fariha Ramli
(2023) The Impact Of Covid-19 Pandemic On The Housing Sector From The Perspective Of Home Ownership Affordability, GADING JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES, GADING JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES , 6, 30, ISSN:26007568
Fadillah Ismail,Kamilah Ahmad, Siti Sarawati Johar
(2023) Workplaces Dress Code: Effect And Important, JOURNAL OF ISLAMIC, SOCIAL, ECONOMICS AND DEVELOPMENT (JISED), ACADEMIC INSPIRED NETWORK , 9, 245, ISSN:01281755
Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Jumadil Saputra, Siti Nazilah Mat Ali, Bratu Iulian Alexandru, Mazidah Mohd Dagang, Siti Sarawati Johar
(2022) Determinants Of Female Employee Wellbeing From The Perspective Of Work-Family Conflict, POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY , 7, 174, ISSN:20817452
Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Jumadil Saputra, Siti Nazilah Mat Ali, Lulian Alexandru Bratu, Mazidah Mohd Dagang, Siti Sarawati Johar
(2022) Determinants Of Female Employee Wellbeing From The Perspective Of Work-Family Conflict [Determinanty Dobrostanu Pracownik├│w Kobiet Z Perspektywy Konfliktu Praca Rodzina], POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY , 6, 174, ISSN:20817452
Muhamad Ferdy Firmansyah, Nanang Rusliana, Siti Sarawati Johar, Haikal Zulian Maulana, Zahra Firdausa Sunarya
(2022) The Influence Of Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution For Emission Changes In Indonesia, INDONESIAN JOURNAL OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES (IJSEI), INDONESIAN JOURNAL OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES (IJSEI) , 4, 89, ISSN:27221369
Nurliyana Md Rosni, Toong Hai Sam, Khairunesa Isa, Sarala Thulasi Palpanadan, Siti Sarawati, Asokan Vasudevan, Xue Ruiteng
(2022) The Readiness Of Using Mobile-Learning For Malaysian University Students When Facing The Covid-19 Pandemic, RES MILITARIS, RES MILITARIS , 12, 379, ISSN:22656294
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Sarawati Johar , Arieff Salleh Rosman , Aqeel Khan, Maisarah Mahmud
(2022) Third Gender From Islamic Law And Its Impacts Towards Muslim Culture In Malaysia, NEUROQUANTOLOGY, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, NP ISTANBUL BRAIN HOSPITAL, TURKEY , 1, 189, ISSN:13035150
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Hubungan Bekerja Dari Rumah Dengan Kemurungan, Kebimbangan & Stres Ahli Keluarga Di Era Pandemik Covid-19, INTERNATIONAL JOURNAL FOR STUDIES ON CHILDREN, WOMEN, ELDERLY AND DISABLED PEOPLE, ZES ROKMAN RESOURCES, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN , 10, 161, ISSN:0128309X
Siti Sarawati Johar, Siti Aisyah Panatik, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Transformasi Ketahanan Kecerdasan Emosi Dalam Psikologi Dan Tingkah Laku Belia, HUMAN SUSTAINABILITY PROCEDIA, UTHM , 12, 57, ISSN:27105962
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Transformation Of Emotional Intelligence Resilience Towards Psychological And Behavioral Of Youth, INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION & APPLIED SCIENCES (IJIAS), INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION & APPLIED SCIENCES (IJIAS) , 10, 261, ISSN:27754162
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani; Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2020) Competencies Of Emotional Intelligence And Constructs Of Political Behaviour Among Youth Students, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE , 9, 623, ISSN:25158260
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa, Shahidah Hamzah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md Nor, Fadillah Ismail, Nesreen Ibrahim Awada, Siti Sarah Omar
(2020) Deviant Behaviour And The Challenge Behind The Past And Present Life, JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY, SCIENCE PRESS , 2, 5869, ISSN:10067930
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin, Lutfan Jaes, Anuar Othman
(2020) Education Transformation Of Indigenous Peoples In Johor, Malaysia, SOCIAL SCIENCES (SCIENCE PUBLISHING GROUP), SCIENCE PUBLISHING GROUP , 2, 25, ISSN:2326988X
Siti Sarawati Johar, Nesreen Awada Ibrahim, Khairunesa Isa
(2020) Emotional Intelligence Impact On Organizational Normative Commitment In Public Sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 5, 890, ISSN:20054238
Fauziah Ani
(2020) Empowering Economic Activities In Women Groups: The Moderating Of Community Leadership Style, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 3, 2114, ISSN:23945125
Muhamad Fazrulhelmi AHMAD, Khairunesa ISA, Sarala Thulasi PALPANADAN, Siti Sarawati JOHAR, Johanisma JAMIN
(2020) Happiness Indicator Of Mtun Staff'S Success Factor, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING , 3, 2868, ISSN:22773878
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Siti Sarawati Hj Johar, Noranifitri Md Nor, Nur hafizah Yusoff, Zurinah Tahir
(2020) Heart Rate Variability Biofeedback Training Protocol Formeasure Discipline And Responsibility Among Student , JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY, JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY , 5, 4652, ISSN:10067930
Siti Sarawati Johar, Linayati Lestari, Nesreen Awada
(2020) The Art Of Leadership Qualities In Human Governance Of Human Capital, JOURNAL OF MANAGEMENT PRACTICES, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, JOURNAL OF MANAGEMENT PRACTICES, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , 6, 12, ISSN:26046423
Nesreen Awada, Siti Sarawati Hj. Johar, Fadillah Ismail
(2020) The Effect Of Employee Happiness On Employee Performance In Uae: The Moderating Role Of Spirituality And Emotional Wellness, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 2, 1311, ISSN:14757192
Fadillah Ismail, Adibah Abdul Kadir , Siti Sarawati Johar, Adnan Ali Hassan al Hosaini, Siti Nurdini Mohd Pakari
(2020) The Effect Of Mental Health On Job Performance, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 6925, ISSN:14757192
Ibrahim, R.Z.A.R, Saputra, J., Rohaizad, N.A.A, Johar, S.S,
(2020) The Effects Of Work-Family Conflict On Teachers' Job Satisfaction: A Study In The East Coast Of Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, PRIMROSE HALL PUBLISHING GROUP , 5, 542, ISSN:22011315
Siti Sarawati Johar, Azrina Zolkifli, Nesreen Awada Ibrahim, Khatijah Omar, Linayati Lestari, Zainudin Abu Bakar, Sukma Elida
(2020) The Impacts Of Human Activities And Natural Threats: Spatial Data Function From Gis Perspectives, ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, AHRO SCIENTIFIC PUBLISHING , 9, 1, ISSN:17556783
Khatijah Omar, Muhammad Abi Sofian Abdul Halim, Siti Nor Adawiyah Azzahra, Marhana Mohamed Anuar, Wan Norhayati Mohamed, Isma Rosila Ismail, Siti Sarawati Johar
(2020) Trenglish Program: Innovation In English Teaching And Learning, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 6, 921, ISSN:23945125
Sazuliana Sanif, Hazila Kadir@Shahar, Wan Nur Syazwani Wan Abd MAlik, Hairunnisa Ibrahim, Nadia Nur Afiqah, Siti Sarawati Johar, Berhanuddin Mohd Salleh, Noryani Neni Ahmad Jamain, Asliaty Atim
(2019) 'Pleasant' Or 'Tough' Communication At The University, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, AKADEMIA BARU , 12, 19, ISSN:24621951
Siti Sarawati Johar
(2019) Dimensi Domain Hubungan Kekeluargaan Di Selatan Johor Melalui Indeks Kesejahteraan Keluarga 2017 , SOCIETY, UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG , 12, 1, ISSN:23386932
Siti Sarawati Johar
(2019) Domain Dimension Of Family Relationships In The South Of Johor Through The Family Well-Being Index 2017, SOCIETY JOURNAL, SOCIETY JOURNAL UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG , 12, 185, ISSN:25974874
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md. Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin,Lutfan Jaes
(2019) Education Evolution And Transformation Of Indigenous Peoples In Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, EDUCATION JOURNAL, SCIENCE PUBLISHING GROUP , 12, 1, ISSN:23272619
Siti Sarawati
(2019) Human Governance: The Art Of Emotional Intelligence Of Leader Through The Model Of Spirituality, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) , 10, 831, ISSN:22773878
Siti Sarawati Johar,Linayati Lestari
(2019) The Effect Of Brand Personality And Social Media To Voting Behavior Of Indonesia Presiden 2014, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE) , International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) , 10, 859, ISSN:22773878
Nesreen Awada, Siti Sarawati Johar, Fadillah Ismail
(2019) The Effect Of Employee Happiness On Performance Of Employees In Public Organization In United Arab Emirates, JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND BUSINESS STUDIES, TAF PUBLISHING , 10, 260, ISSN:2414309X
Johar S.S.
(2019) The Impact Of Emotional Intelligence Competencies On Self-Esteem Among Public Servants, INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT, Indian Journal of Public Health Research and Development , 7, 1598, ISSN:09760245
Nur Amalina Mohd Rosli, Fadillah Ismail, Siti Sarawati Johar, Muhammad Fateh Mior Ahmad Ridzuan, Adibah Abdul Kadir
(2019) The Relationship Between Workplace Spirituality And Transfer Of Training, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 49, ISSN:20190402
Nuramalina Mohd Rosli, Fadillah Ismail, Siti Sarawati Johar, Muhammad Fateh Mior Ahmad Ridzuan, Adibah Abdul Kadir
(2019) The Relationship Between Workplaces Spirituality And Transfer Of Training, JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 49, ISSN:20194957
Fadillah Ismail, Intan Sazrina Saimy, Nur Amalina Mohd Rosli, Nisha Naderra Binti Mansor
(2019) Workplaces Sprituality Towards Leadership Effectiveness, ONLINE JURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 1, ISSN:22019110
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Siti Sarawati Johar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Muhammad Nubli Abdul Wahab
(2018) A Study On The Effect Of Stroop Test On The Formation Of Students Discipline By Using The Heart Rate Variability (Hrv) Technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 10, 178, ISSN:2227524X
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Aminuddin Basir, Rosman Md. Yusoff, Siti Sarawati Johar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Hani Suraya Aziz, Abdul Shakor Borham
(2018) An Analysis On Ibn Khaldun'S Methodology In Social Change, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING &TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 5, 1142, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar, Md. Akbal Abdullah, Rosman Md. Yusoff, Khairul Azman Suhaimy, Khairunesa Isa, Fadillah Ismail
(2018) Emotional Intelligence Dimension On Self-Esteem Of Employees Through The Personality Of Leader, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), SCIENCE PUBLISHING CORPORATION INC , 5, 1161, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Intelligence Dimension On Self-Esteem Of Employees Through The Personality Of Leader , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (UAE), www.sciencepubco.com/index.php/IJET , 5, 1161, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Intelligence In Soft Skills: First-Class Human Domain Generating, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 1, ISSN:2227524X
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Siti Sarawati Johar, Kamarul Azam Kamarul Azmi
(2018) Government Strategies In Confronting Climate Change To Ensure The Assurance Of Food Security In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 8, 676, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Human Governance: The Art Of Emotional Intelligence Of Leader Through The Model Of Spirituality, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (UAE), www.sciencepubco.com/index.php/IJET , 5, 383, ISSN:2227524X
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Shahidah Hamzah
(2018) Participation And Women┬┐S Economic Empowerment: Clarifying Their Relationship In Community Based Organization, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 487, ISSN:2227524
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2018) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Political Behaviour Among University Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , 12, 67, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Rosman Md. Yusoff
(2018) The Influence Of Emotional Intelligence On The Political Behaviour Of Students , THE EUROPEAN PROCEEDINGS OF SOCIAL & BEHAVIOURAL SCIENCES (EPSBS) , Future Academy , 3, 21, ISSN:23571330
Fadillah Ismail, Siti Nurshyafira Mohamad Nor, Siti Sarawati Johar, Lutfan Jaes, Adibah Abdul Kadir, Nur Amalina Mohd Rosli
(2018) The Relationship Between Work Life Balance Towards Transfer Of Training, INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMAN RESOURCES AND SOCIAL SCIENCES, Associated Asia Research Foundation , 5, 13, ISSN:23494085
Siti Sarawati Johar
(2018) Transformation Of Emotional Intelligence: Generate The First Class Human Capital Among Youth, HERALD NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts , 1, 806, ISSN:24090506
Khairunesa Isa, Mohamad Zaky Noh, Siti Sarawati Johar, Rosman Md Yusof, Abd Rahman Ahmad
(2018) Uce Program And 3d Students Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, International Journal of Engineering & Technology , 9, 687, ISSN:2227-524
Siti Sarawati Johar
(2018) Work Family Conflict Among Teachers:Evaluating Measurement Model Fit, INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT (AN INTERNATIONAL JOURNAL), Indian Journal of Public Health Research & Development , 11, 1301, ISSN:09760245
Siti Sarawati Johar
(2017) Kecerdasan Emosi, Estim Kendiri Dan Komitmen Terhadap Organisasi: Kesan Dan Pengaruh Di Kalangan Penjawat Awam, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL ISSUE ON SOCIETY, TECHNOLOGY & GOVERNANCE, UTHM , 1, 1, ISSN:22298940
Siti Sarwati Johar, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik
(2017) The Impact Of Personality Trait On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self Esteem, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND APPLIED SCIENCE, Institut of Research and Jurnal , 4, 90, ISSN:23947926
Siti Sarawati Johar, Rosman Md. Yusoff, Siti Aisyah Panatik Abd. Rahman
(2017) The Influence Of Personality Trait On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT & APPLIED SCIENCE (IJMAS), Institute of Research and Journals , 6, 6, ISSN:23947926
HARLIANA HALIM, ROSMAN MD YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SITI SARAWATI JOHAR, INTAN FARHANA SAPARUDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, SHAKILA AHMAD
(2016) Aplikasi Konsep Pengurusan Ilmu (Knowledge Management) Di Galeri Ilmu Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum Sebagai Satu Pendekatan Inovasi : Kerangka Awal, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL (SPECIAL ISSUE), UTHM , 12, 15, ISSN:22298940
Siti Sarawati Johar
(2016) Extraversion Personality As A Moderator On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem Of Employees, INTERNATIONAL E-JOURNAL OF ADVANCES IN SOCIAL SCIENCES (IJASOS), OCERINT International Organization Center of Academic Research , 4, 106, ISSN:2411183X
Siti Sarawati Johar
(2016) Human Governance: Issue Of Emotional Intelligence Of Leader Through The Model Of Spirituality, INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING, Econ Journals , 12, 1, ISSN:21464405
Linayati Lestari, Siti Sarawati Johar
(2016) Kesan Jokowi Dan Masyarakat Melodramatik, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL ISSUE ON SOCIETY, TECHNOLOGY & GOVERNANCE, UTHM , 12, 69, ISSN:22298940
Siti Sarawati Johar, Siti Sarah Omar
(2016) The Impression Of Regulation And Management Of Emotion Through Self- Esteem Of Employee On The Commitment Of Organi, MEDWELL JOURNALS, Medwell Publishing , 12, 1, ISSN:18185800
Siti Sarawati Johar
(2016) The Impression Of Regulation And Management Of Emotion Through Self-Esteem Of Employee On The Commitment Of Organization , MEDWELL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Mediterranean Center of Social and Educational Research , 1, 12, ISSN:18185800
SSJ
(2015) Impact Of Regulation And Management Of Emotion Through Self-Esteem Towards Employee Commitment , INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDICIPLINARY THOUGHT, International Journal of Multidiciplinary Thought , 3, 259, ISSN:21566992
Siti Sarawati Johar, Ishak Mad Shah
(2014) The Impact Of Emotional Intelligence On Organization Commitment Through Self-Esteem Of Employee In Public Sector , THE JOURNAL OF BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT RESEARCH, The Academy of Business and Retail Management , 1, 1, ISSN:20472854
Siti Sarawati Johar
(2013) Dimension Of Neuroticism Personality Among Leader And The Impact Towards Self-Esteem Of Employee At The Workplace, PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES JOURNAL, Sciverse Science Direct-Elsevier Ltd. , 10, 588, ISSN:18770428
Siti Sarawati Johar, Ishak Mad Shah, Zainudin Abu Bakar
(2013) Neuroticism Personality And Emotional Intelligence Of Leader, And Impact Towards Self-Esteem Of Employee In Organization, PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES JOURNAL, Sciverse Science Direct-Elsevier Ltd. , 7, 431, ISSN:18770428
Siti Sarawati Johar, Ishak Mad Shah Ishak, Zainuddin Abu Bakar
(2012) Integrity Of Employee: Dimensions Of Human Governance Through The Personality Of Leaders In The Workplace, INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HUMANITIES, Common Ground Publisher , 6, 359, ISSN:14479508
Siti Sarawati Johar, Ishak Mad Shah, Zainuddin Abu Bakar
(2012) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Relationship Of Personality And Self-Esteem At Workplace, PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES JOURNAL, Elsevier Ltd. , 12, 150, ISSN:18870428
Siti Sarawati Johar
(2012) The Influence Of Emotional Intelligence And Self-Esteem Among Employee Towards Organizational Commitment In Public Sector, GLOBAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS RESEARCH: ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, Global Journals Team , 1, 1, ISSN:22494588
Media Digital
Siti Sarawati Johar
(2022) Digitalization Inventory Of Emotional Well-Being Index Covid-19 Challenges (Ewi-Cvdc) 2022, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2022) Digitalization Inventory Of Emotional Well-Being Index Covid-1 9 Challenges (Ewi-Cvdc) 2022, wixsite.com/website , ISBN:-
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar
(2019) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (Eaic) - Edisi Terhad
Prosiding / Seminar
Siti Sarawati Johar, Noranifitri Md Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim
(2023) Cabaran Psikologi Media Sosial Alaf 21, UTHM , 45, ISBN:27105962
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Muhaymin Hakim Abdullah, Ku Hasnan Ku Halim & Md Akbal Abdullah
(2023) Conception Prodigious Supervision Contact With Medical Students Provides Professional Experience, UTHM , 24, ISBN:27105962
Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali, Nor Shela Saleh, Zahrul Akmal Damin
(2023) Impak Domain Emosi, Kesedaran Kendiri, Kesejahteraan Emosi Dan Pengawalseliaan Emosi Ke Atas Norma Bekerja Dari Rumah, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 159, ISBN:30090466
Noranifitri Md. Nor, Harliana Halim, Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali
(2023) Isu Kemasukan Pekerja Asing Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Malaysia, UTHM , 11, ISBN:27105962
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2023) The Role Of Emotional Intelligence On The Work From Home During Covid-19 Pandemic Challenges, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 1, ISBN:0094243X
Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Azlah Md. Ali, Suaibah Abu Bakar, Sultan Hammad Alshammari & Siti Sarawati Johar
(2023) Understanding The Stress Of Online Learning Among University Students, IEEE , 79, ISBN:9798350307429
S. Surya, P. Rajasekaran, Shvets Yuriy, Siti Sarawati Johar, Amrendra Tripathi, Randy Joy Magno Ventayen
(2022) A Comprehensive Analysis In Investigating The Impact Of Big Data Analytics In Wireless Networks In Failure Prediction, Prevention And Recovery, IEEE EXPLORE , 01, ISBN:9781665437899
M.Rajesh Khanna, M. Arun, Bestoon Abdulmaged Othman, Siti Sarawati Johar, Sumanta Bhattacharya, Potnuri Suribabu
(2022) A Critical Investigation In Analysing The Main Factors Influencing The Network Security Strategies By Applying The Big Data Context Using Multivariate Analysis Of Variance (Manova), INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 2623, ISBN:9781665437899
Gourav Bansal, Monika Saxena, Siti Sarawati Johar, Bestoon Abdulmaged Othman, S.Syed Husain, Dhiraj Kapila
(2022) An Effective Analysis Of Cloud Related Platform Using Big Data Approaches For Effective Implementation Of High-Performance Computing Through Structural Equation Modeling (Sem) Approach, IEEE EXPLORE , 151, ISBN:9781665437899
Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfan Jaes, Riki Rahman & Siti Sarawati Johar
(2022) Elemen Pengukuhan Etika Digital Berdasarkan Analisis Tinjauan Literatur Sistematik, UTHM , 9, ISBN:27734781
Fadillah Ismail,Siti Sarawati Johar,Chan Shiau Wei
(2022) Fun Workplace: How To Create And What Is The Benefits, ACADEMIC INSPIRED NETWORK , 87, ISBN:9786299654025
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Harliana Halim, Fauziah Ani, Ku Hasnan Ku Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Adibah Nazliah Saleh
(2022) Pengaruh Kecerdasan Emosi Ke Atas Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Melalui Modul Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 059, ISBN:27858138
Mintu Debnath, Roop Raj, Bestoon Abdulmaged Othman, Siti Sarawati Johar, Arpit Namdev, Dipesh Uike
(2022) The Emerging Role Of The Knowledge Driven Applications Of Wireless Networks For Next Generation Online Stream Processing, IEEE EXPLORE , 172, ISBN:9781665437899
Debnath M., Raj R., Othman B.A., Johar S.S., Namdev A., Uike D.
(2022) The Emerging Role Of The Knowledge Driven Applications Of Wireless Networks For Next Generation Online Stream Processing, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 172, ISBN:9781665437899
Zarrarahmed Z Khan, M. Dhinakaran, Randy Joy Magno Ventayen, P. Deepthi, Siti Sarawati Johar, R. Kalpana
(2022) The Recent Advancements Of Radio Frequency Machine Learning (Rfml) Approaches In Enhancing Wireless Security Using Multi Regression Analysis Approach (Mraa), IEEE EXPLORE , 146, ISBN:9781665437899
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Emotional Intelligence, Depression, Anxiety And Stress Of Civil Servants In Covid-19 Pandemic, INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY, EDUCATION & SCIENCE (ISTES) ORGANIZATION , 1, ISBN:9781952092251
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Hubungan Bekerja Dari Rumah Dengan Kemurungan, Kebimbangan & Stres Ahli Keluarga Di Era Pandemik Covid-19, ZES ROKMAN RESOURCES, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN , 161, ISBN:9789672072423
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat
(2021) The Role Of Emotional Intelligence In Employees Psychological Distress During Covid-19 Pandemic, INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION (IBIMA) , 3971, ISBN:9780999855171
Siti Sarawati Johar, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Zalinah Salehon, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Transformasi Ketahanan Kecerdasan Emosi Dalam Kalangan Belia Negara, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 145, ISBN:9789672224693
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Work From Home And Emotional Intelligence Domains In The Challenge Of Covid-19 Pandemic, ISTES ORGANIZATION , 94, ISBN:9781952092237
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat
(2020) Krisis Impak Pandemik Covid-19 Dari Dimensi Kesihatan Mental Sejagat, USIM PRESS, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 339, ISBN:9789674408367
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Adibah Nazliah Saleh, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behavior Among University Students , IACHSS , 1, ISBN:9786098239072
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behaviour Of Youth University Students, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 361, ISBN:9789670582894
Siti Sarawati Johar
(2019) Emotional Intelligence, Psychoticism Trait And Self-Esteem In The Workplace, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 369, ISBN:9789670582894
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2019) Quasi-Experimental Study Of Emotional Intelligence And Political Behavior, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TECHNOLOGY EDUCATION AND RESEARCH , 83, ISBN:9788192958012
Siti Sarawati Johar,Linayati Lestari,Nesreen Awada
(2019) The Art Of Leadership Qualities In Human Governance Of Human Capital, TAIWAN ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES , 1, ISBN:9786236562779
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Well-Being In The Human Governance Through The Spirituality Model Of Imam Al-Ghazali , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG , 1
Siti Sarawati Johar, Ku Hasnan Hj. Ku Halim, Shahidah Hamzah
(2018) Isu Dan Cabaran Psikologi Sosial: Kecenderungan Tingkah Laku Devian Dalam Jenayah, FAKULTI PENGURUSAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 110
Siti Sarawati Johar
(2018) The Art Of Emotional Intelligence In Soft Skills: Generate The 1st Class Human Capital , INTERNATIONAL SOCIETY FOR RESEARCH IN EDUCATION & SCIENCE (ISRES) , 36, ISBN:25871730
Siti Sarawati Johar
(2018) The Scenario Of Emotional Intelligence, Self-Esteem And Organizational Commitment , ISRES PUBLISHING , 239, ISBN:9786056795190
Siti Sarawati Johar
(2018) Transformasi Kecerdasan Emosi Terhadap Penjanaan Minda Dan Tingkah Laku Positif Dalam Kalangan Belia , UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 134
Siti Sarawati Johar,Zurina Ramli
(2018) Transformasi Kecerdasan Emosi Terhadap Penjanaan Minda Dan Tingkah Laku Positif Dalam Kalangan Belia , UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 134, ISBN:9789671618622
SITI SARAWATI JOHAR, ROSMAN MD. YUSOFF, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES
(2017) Di Mana Bumi Dipijak: Seni Kecerdasan Emosi Dalam Menjana Mahasiswa Belia Sebagai Modal Insan Bertanggungjawab Dan Berhemah Tinggi, UIVERSITI SAINS MALAYSIA , 9, ISBN:978971544006
SITI SARAWATI JOHAR, ROSMAN MD. YUSOFF, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES
(2017) Di Mana Bumi Dipijak: Seni Kecerdasan Emosi Dalam Menjana Mahasiswa Belia Sebagai Modal Insan Bertanggungjawab Dan Berhemah Tinggi , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 9, ISBN:9789671544006
SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, SITI SARAH OMAR, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, LUTFAN JAES
(2017) Leadership In Human Governance Based On A Holistic And Dynamic Spirituality Model, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 15, ISBN:978967440421
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, SHAKILA AHMAD, MOHD FAIZAL ABDUL KHIR, ABDUL HAFIZ ABDULLAH, SITI SARAWATI JOHAR, FAUZIAH ANI, MARIA ELENA NOR
(2017) Pendigitalan Manuskrip Risalah Ibn Fadlan 922 M Sebagai Satu Inovasi, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik
(2017) The Impact Of Personality Trait Of The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem, Institute of Research and Journals , 1, ISBN:9789386083340
Siti Sarawati Johar, Rosman Md. Yusoff, Siti Aisyah Panatik Abd Rahman
(2017) The Influence Of Personality Trait On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem, ISRED , 20, ISBN:9789386291929
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Shahidah Hamzah, Harliana Halim, Zahrul Akmal Damin, Md. Akbal Abdullah, Ku Hasnan Ku Halim
(2017) Tingkah Laku Devian Dan Perlakuan Jenayah: Cabaran Kecenderungan Negatif Di Sebalik Kehidupan Masa Lalu Dan Kini, Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Bangi, Selangor , 372, ISBN:9789670850955
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Sarawati Johar, Lutfan Jaes
(2017) Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Dalam Islam: Analisis Ciri-Ciri Pemimpin Belia Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, UINSA PRESS , 69, ISBN:978-602-332-0
Siti Sarawati Johar
(2016) Extraversion Personality As A Moderator On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem Of Employees, JOURNALS OF OCERINT- INTERNATIONAL ORGANIZATION CENTER OF ACADEMIC RESEARCH , 705 , ISBN:9786056445354
Siti Sarah Omar, Siti Sarawati Johar, Zailin Zainal Ariffin
(2016) Informal Learning Practices Among Academics In Malaysia, Academic Conferences and Publishing International , 266 , ISBN:9781911218005
Siti Sarawati Johar
(2016) Kecenderungan Bertingkah Laku Devian Sehingga Ke Perlakuan Jenayah: Isu Dan Cabaran Dalam Psikologi Sosial , Persatuan Pegawai Psikologi Perkhidmatan Awam (PSIPA) , 106 , ISBN:9789839187588
Siti Sarawati Johar
(2016) Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator Dalam Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Estim Kendiri Pekerja, Politeknik Kuching, Sarawak , 1 , ISBN:978967079728
SSJ
(2015) Perspektif Pengurusan Emosi Ke Atas Personaliti Neurotisisme Ketua Dan Estim Kendiri Pekerja , UPSI , ISBN:9789832063988
SSJ
(2015) Senariotadbir Urus Insan, Kecerdasan Emosi Ketua Dan Integriti Pekerja Di Tempat Kerja , UUM , ISBN:9789671111369
SSJ
(2014) Fungsi Tadbir Urus Insan Dan Kecerdasan Emosi Ketua Terhadap Integriti Pekerja Dalam Pembangunan Modal Insan , UTHM , ISBN:9789670468723
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2014) The Impact Of Emotional Intelligence On Organization Commitment Through Self-Esteem Of Employee In Public Sector , ACADEMIC OF BUSINESS & RETAIL MANAGEMENT , ISBN:2047-2854
SSJ
(2014) The Influence Of Emotional Intelligence And Self-Esteem Among Employee Towards Organizational Commitment In Local Authority, INTERNATIONAL CENTRE OF ECONOMICS, HUMANITIES & MANAGEMENT , ISBN:9789384422011
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Emotional Intelligence Of Leader In The Human Governance Through The Model Of Spirituality By Imam Al-Ghazali , KUISAS , ISBN:978-967-5480-08-9
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Fungsi Data Spatial Dalam Menangani Masalah Nelayan Akibat Aktiviti Manusia Dan Alam Dari Perspektif Gis, UNIMAP
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Impact Of Leader Emotional Intelligence Towards Relationship Between Leader Personality And Self-Esteem Of Employee, JIBES, Jakarta , ISBN:978-1-62993-107-4
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Impak Kecerdasan Emosi Ketua Terhadap Hubungan Antara Personaliti Ketua Dengan Estim Kendiri Pekerja , KUISAS , ISBN:978-967-5480-08-9
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Integriti Pekerja Dalam Tadbir Urus Insan Dari Jendela Perspektif Kecerdasan Emosi Ketua Di Tempat Kerja , USIM , ISBN:978-967-0393-64-3
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Kecerdasan Emosi Remaja Luar Bandar Serantau Malaysia Dan Indonesia : Cabaran & Harapan Dalam Pembentukan Modal Insan Berjiwa Kelas Pertama , Universitas Airlangga , ISBN:978-602-18461-1-7
SSJ
(2012) Personaliti Neurotisisme Di Kalangan Ketua & Impaknya Terhadap Estim Kendiri Pekerja Dari Perspektif Pengurusan Emosi Dalam Organisasi , UITM , ISBN:978-983-44499-1-9
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Personaliti Neurotisisme Ketua Dan Estim Kendiri Pekerja Melalui Impak Kecerdasan Emosi Ketua, UNIMAP
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Psychoticism Personality Of Leader And Self-Esteem Of Employee Through The Perspective Of Understanding Of Emotions In Organization, USM , ISBN:978-967-394-115-5
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Psychoticism Personality And Self-Esteem In The Workplace , La Consolacion University Philippines
SSJ
(2011) Dimension Of Psychoticism Personality Among Leader And The Impact Towards Self-Esteem Of Employee Through The Perspective Of Emotional Management In Organization, INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF ECONOMICS DEVELOPMENT AND RESEARCH, DUBAI , ISBN:978-981-07-1016-3
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Emotional Intelligence Of Leader In The Human Governance Through The Model Of Spirituality , UNIVERSITY OF RIJEKA , ISBN:978-953-6104-79-6
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Integriti Pekerja Dan Kecerdasan Emosi Ketua Dalam Pembangunan Sumber Manusia Berasaskan Modal Insan , UITM , ISBN:978-983-42226-9-7
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Integriti Pekerja Dari Dimensi Tadbir Urus Insan Dan Kecerdasan Emosi Ketua, IAB , ISBN:978-983-94797-9-9
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Kecerdasan Emosi Ketua Dalam Elemen Tadbir Urus Insan Dari Perspektif Model Kerohanian Imam Al-Ghazali , UNISZA , ISBN:978-983-9842-48-7
SSJ
(2011) Self-Esteem Of Employee From The Perspective Of Emotional Intelligence Through The Personality Of Leader , HIGHER EDUCATION FORUM , ISBN:978-986-87417-0-6
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Self-Esteem Of Employee: Perspectives Of Emotional Intelligence Through The Psychoticism Personality Of Leader At The Workplace , UNIVERSITY OF RIJEKA , ISBN:978-953-6104-79-6
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Tadbir Urus Insan Ketua Dan Integriti Pekerja: Cabaran Psikologi Afektif Dan Personaliti Dalam Organisasi Berasaskan Modal Insan , UTM , ISBN:978-983-42745-2-8
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2010) Interaksi Akal, Roh, Nafsu Dan Hati Dalam Struktur Personaliti Manusia Dari Perspektif Disiplin Psikologi Imam Al-Ghazali, UMS , ISBN:978-983-2643-61-2
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) Dimensi Kecerdasan Emosi (Eq) Pelajar Luar Bandar: Dinamika Harapan & Cabaran Pendidikan Dalam Pembentukan Modal Insan Berjiwa Kelas Pertama
SSJ
(2009) Kecerdasan Emosi Dan Spiritual Pekerja Melalui Kepimpinan Ketua Dari Perspektif Model Esq Ary Ginanjar: Cabaran & Harapan Modal Insan , UKM , ISBN:978-602-96094-0-0
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) Menjana Pemantapan Kecerdasan Emosi (Eq) Pelajar Luar Bandar : Harapan Dan Cabaran Pendidikan Semasa
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) Motivasi Kendiri Pekerja Dari Perspektif Kecerdasan Emosi Yang Berjiwa & Berminda Kelas Pertama Melalui Gaya Kepimpinan Ketua
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) The Impact Of MalaysianS Development: Generating The 1st Class Human Capital On Emotional In Psychological View
SSJ
(2009) The Impact Of MalaysianS Development: Generating The 1st Class Human Capital On Emotional & Mentality In Psychological View , UMT , ISBN:978-967-5366-03-1

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS104 PERUNDINGAN KAJIAN INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR 2018 - DAERAH BATU PAHAT En. Muhamad Ridhwan bin Samsudin 08/07/2018 31/12/2018
PS098 PERUNDINGAN KAJIAN INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR 2018 - DAERAH KOTA TINGGI YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) 25/06/2018 31/12/2018
PS099 PERUNDINGAN KAJIAN INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR 2018 - DAERAH KLUANG YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) 25/06/2018 31/12/2018

YearDescriptionLevel
2923 - 2023 External Assessor / External Reviewer for 7th Technology & Innovation International Conference (TECHON) 2023, Politeknik Negeri Nunukan, Sarawak, Malaysia, June 2923 International
2023Chairperson of VIVA for Sebagai Pengerusi Viva untuk Viva Pelajar Sarjana Falsafah (Syamimi Waznah: GL200018)-2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Committee Coordinator for Penyelaras/Pengarah Bengkel Penulisan Rencana Akhbar PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 - 2025 Committee Chairman for Pengerusi Jawatankuasa Penerbitan PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Committee Coordinator for Penyelaras Program Pembelajaran Berterusan (PPBA) PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 - 2025 Committee Coordinator for Penyelaras/Pengerusi Jawatankuasa Penerbitan PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Chairman for Pengarah Program Teknik dan Strategi Penulisan Berindeks WOS: Q1 & Q2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023Chairman for Pengarah Program Bengkel Penulisan Rencana Akhbar PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Committee Coordinator for Penyelaras/Pengarah Program Teknik & Strategi Penulisan Berindeks WOS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Sebagai Pakar Pengesahan Instrumen Soal Selidik : Peringkat Phd Pelajar PPUK UTHM (Naqibah Azman: Sustainable Decision Making Amongst Engineer in Johor) - 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Committee Member for Ahli Jawatankuasa Lembaga Ilmiah International Conference on Studies in Education and Social Sciences 2023, International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES), Turkey, January 2023 International
2023Committee Member for Ahli Jawatankuasa Lembaga Ilmiah International Conference on Technology, Engineering & Life Sciences 2023, International Conference on Technology, Engineering & Life Sciences (ICTELS), Turkey, January 2023 International
2023Examiner for Pemeriksa 1 Pre Viva Pelajar Master: Siti Khairizah Mohmed (HL210008), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, Julai 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Faculty External Examiner for Sebagai Pakar Pengesahan Instrumen Soal Selidik : Peringkat Phd Pelajar FPTP UTHM (Adibah Abdul Kadir: Kesan Keseimbangan Kerja dan Kehidupan ke atas Hubungan di antara Modal Psikologi dengan Kesejahteraan Psikologi) - 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023External Assessor / External Reviewer for Sebagai Pakar Pengesahan Instrumen Soal Selidik: Peringkat PhD Pelajar UTM (Nerisha Sarah Nur Malek: Mental Health Symptoms, Mental Health Literacy, & Household Income on the Pscyhological Well-Being of Public University Students in Malaysia)-2023, Faculty of Social Sciences & Humanities, UTM, Skudai, JB, Malaysia, August 2023 National
2022Referee for Panel Juri Program Pertandingan Sempena Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan: PEMAS 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 National
2022 - 2023 Committee Coordinator for Penyelaras/Pengerusi Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for Sekretariat INSAN PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 International
2022 - 2023 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Pasukan Bertindak Kecemasan dan Kebakaran (OSHE) PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2021 - 2023 Committee Coordinator for Pegawai Penyelaras MOU UTHM-JPM (Jabatan Penjara Malaysia), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 University
2020 - 2021 Post Doctoral for MELAKSANAKAN: POST-DOCTORAL (PENYELIDIKAN), UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM), Malaysia, July 2020 National
2020 - 2021 Post Doctoral for Menjalani pengajian/penyelidikan peringkat Post-Doktoral, USIM/UTHM/KPT, Malaysia, July 2020 National

YearDescription
2023 Academic Editor / Editor for Sebagai Editor Mengurus Jurnal Berkonsepkan Kertas Ulasan UTHM (The Journal of Humanities, Management & Social Science-JHMSS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Bab dalam Buku Terbitan UTHM, 2023, Pejabat Penerbit, UTHM, Malaysia, January 2023
2023 Examiner for Pemeriksa Dalam Tesis dan Viva Pelajar Sarjana Falsafah (Siti Khairizah Mohmed-HL210008) UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Examiner for Penilai/Pemeriksa 1 Pembentangan Pre Viva : Siti Khairizah Mohmed (Master), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Examiner for Penilai/Pemeriksa 1 Pembentangan Proposal Defence PhD: Farhawahidah Ahmad Poad, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Pelantikan sebagai Panel Penilai Program Kolokium Pascasiswazah Kali ke-3, UMT, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia, July 2023
2022 Examiner for Pemeriksa 2 untuk Kolokium Pelajar Phd: Muhammad Helmy Sabtu, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Examiner for Penilai/Pemeriksa 2 Pembentangan Pre Viva PhD: Muhammad Helmy Sabtu, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2020 External Examiner for SEBAGAI PEMERIKSA LUAR TESIS SARJANA SAINS, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT), Malaysia, December 2020
2019 Co-supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2017 Co-supervisor for Nesreen Ibrahim Yousef Awada, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-supervisor for Nur Amalina Binti Mohd Rosli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2015 Co-supervisor for Mohd Nor Hamize Bin Abd Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Linayati Lestari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015

YearDescriptionLevel
2023Member for Pelantikan sebagai Penggubal Garis Panduan Manual Pengajian Siswazah, PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January - December 2023 University
2022Assessor / Reviewer for Penilai Saringan Manuskrip Bahan Terbitan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for AJK Pembangunan Kursus Prasyarat Program Pascasiswazah, PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 - November 2024 University
2022 - 2024 Committee Coordinator for Penyelaras Pre-Viva Pascasiswazah, PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 - November 2024 University
2022Guest Speaker for International Guest Lecture, Universitas Muhammadiyah Tasikmalay, Indonesia, March 2022, March 2022 International
2022Secretary for Persidangan Antarabangsa Kelestarian INSAN 7 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 International
2022Member for Ahli Taskforce Pemerkasaan Penerbitan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University
2022 for Moderator of Parallel Session, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 International
2022 for Session Parallel Chair in ICAST 2022, Academic Research Society of Malaysia, Malaysia, June 2022, June 2022 International
2022External Examiner for Pakar Pengesahan Instrumen Peringkat Sarjana Pendidikan (UKM), UKM, Malaysia, September 2022, September 2022 National
2022Examiner for Pakar Pengesahan Soalan Temubual Peringkat Sarjana, PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022, February 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for Jawatankuasa Promosi, Perhubungan Korporat & Media PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for Jawatankuasa Penerbitan (Setiausaha G7), PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2024 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Pengajian Siswazah PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 - November 2024 University
2019 - 2030 for Ketua Inspektor Penjara (KIP) Kehormat SISKOR UTHM, Jabatan Penjara Malaysia, Malaysia, January 2019, January 2019 - December 2030 National
2019 - 9999 Honorary Officer for SELAKU: KETUA INSPEKTOR PENJARA (KIP SISKOR), JABATAN PENJARA MALAYSIA, Malaysia, August 2019, August 2019 - January 9999 National
2008 - 2034 Peer Counsellor for Ahli Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB), Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia, November 2008, November 2008 - December 2034 National

YearDescriptionOrganiser
2020 QALBU GUIDED LEADERSHIP MODULE (AKEPT'S ONLINE CLASS) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 FORUM ISRAK DAN MIKRAJ
UTHM / RUANG LEGAR, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
14/02/2024
2024 SESI TAKLIMAT DAN PROGRAM PROMOSI PUBLIC-PRIVATE RESEARCH NETWORK (PPRN) 2.0 BAGI FASA 1_2024 OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT) (RESPONSES)
UTHM / Microsoft Teams
04/01/2024
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI PPUK (PINDAAN TARIKH)
UTHM / Webinar
14/12/2023
2023 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH JABATAN SAINS SOSIAL, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK MESYUARAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN RMC UTHM
11/12/2023 - 12/12/2023
2023 BENGKEL BIMBINGAN TENAGA PENGAJAR KURSUS INTEGRITI & ANTIRASUAH 2023
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI / Dewan Jamuan Aras 1, Kementerian Pendidikan Tinggi, Putrajaya
26/09/2023 - 27/09/2023
2023 KULIAH UMUM: ISU DAN STRATEGI PEMBANGUNAN STUDI KOMPARASI ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN KABUPATEN
UTHM / Zoom Online
23/08/2023
2023 PERSIDANGAN KEBANGSAAN EKONOMI MALAYSIA KE-16, 2022-2023 (PERKEM 16)
UKM / The Light Hotel, Penang, Malaysia
04/08/2023 - 06/08/2023
2023 SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN & KEPIMPINAN PENDIDIKAN KE-30, IAB
LAIN-LAIN / Institut Aminuddin Baki Induk, Bandar Enstek, Negeri Sembilan
24/07/2023 - 26/07/2023
2023 BENGKEL PENULISAN RENCANA AKHBAR 2023
UTHM / Galeri Ilmu, PPUK , UTHM
06/07/2023
2023 CONVENTION: INDIGENOUS COMMUNITIES IN MALAYSIA: REFRAMING THE NATIONAL SUSTAINABILITY INITIATIVE
UKM / Dewan Perdana, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, Bangi
21/06/2023 - 22/06/2023
2023 CERAMAH TEKNIK & STRATEGI PENULISAN BERINDEKSKAN WOS: BERIMPAK Q1/Q2
UTHM / Galeri Ilmu, PPUK , UTHM
01/06/2023
2023 CERAMAH TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN BERINDEKS WOS PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU, PPUK
01/06/2023
2023 INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN TECHNOLOGY, BUSINESS, EDUCATION AND SOCIAL RESEARCH (ICTTBESR2023)
LAIN-LAIN / Tanjung Malim, Perak
27/05/2023 - 28/05/2023
2023 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI PPUK
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU
21/05/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 SESI WEBINAR DARE TO SPEAK MEMAHAMI GANGGUAN SEKSUAL 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM ONLINE
09/02/2023
2023 BENGKEL PEMETAAN DAN PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
01/02/2023
2023 BENGKEL DAN MESYUARAT TINDAKAN PASCA PENJAJARAN KONSTRUKTIF DAN PEMURNIAN SILIBUS MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
31/01/2023
2022 BENGKEL PEMURNIAN DAN PENJAJARAN KONSTRUKTIF MATA PELAJARAN UMUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK UTHM
LAIN-LAIN / TUN FATIMAH RIVERSIDE HOTEL MELAKA
15/12/2022 - 17/12/2022
2022 PROGRAM WACANA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN SEMESTER I SESI 2022/2023 PPUK UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM DAN LIVE FB
14/12/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN MATLAMAT MAMPAN (MYSDG WORKSHOP)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR, UTHM
07/12/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN MQA02 PROGRAM SARJANA FALSAFAH DAN DOKTOR BAGI KOD NEC 0200 (SAINS SOSIAL) SIRI 3 (PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN)
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
04/12/2022 - 05/12/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2022 (7TH INSAN)
UTHM / Online
21/09/2022 - 22/09/2022
2022 HOW TO MANAGE THE RESEARCH GRANT
UTHM / TUNKU TUN AMINAH LIBRARY, UTHM
07/09/2022
2022 SIGNIFIKAN IBADAH KURBAN : IBRAH MENURUT AL-QURAN & SAINS
UTHM / https//bit.ly/3QP7i8r
29/06/2022
2022 INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCE (ICAST 2022)
LAIN-LAIN / PUTRAJAYA
13/06/2022 - 14/06/2022
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / APLIKASI ZOOM DAB LIVE FB
03/06/2022
2022 SIRI 1 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
29/05/2022
2022 BENGKEL PENULISAN DAN PENERBITAN (GO EASY WITH ACTION RESEARCH)
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
18/05/2022
2022 BENGKEL PENULISAN & PENERBITAN (GO EASY WITH ACTION RESEARCH)
UTHM / Google Meet
18/05/2022
2022 BENGKEL PENERBITAN ARTIKEL JURNAL BERINDEKS SCOPUS
UTHM / Google Meet
12/05/2022
2022 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED SCIENCES, ENGINEERING, TECHNOLOGY
LUAR NEGARA / Zoom Online
21/04/2022 - 22/04/2022
2022 BENGKEL PENULISAN & PENERBITAN
UTHM / Google Meet
20/04/2022
2022 KURSUS RUNDINGAN SUPER SKILL: WHEN BODY SPEAKS
UTHM / SECARA ATAS TALIAN (ZOOM)
30/03/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 INTERNATIONAL GUEST LECTURE UMTAS-UMT-UTHM
LAIN-LAIN / Zoom Online
07/03/2022
2022 MALAYSIAN TECHNOLOGY EXPO MTE2022 VIRTUAL INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS
LAIN-LAIN / VIRTUAL
03/03/2022 - 07/03/2022
2022 WEBINAR UNDI 18: PERANAN UNIVERSITI
LAIN-LAIN / Zoom Online
03/03/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MAKALAH PROSIDING UNTUK STAF SIRI 2 UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
28/02/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 WEBINAR KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: MENTAL SIHAT HIDUP SEJAHTERA'
FPTV / Zoom Online
08/01/2022
2021 PERSIDANGAN KEPENDUDUKAN KEBANGSAAN (PERKKS 2021)
LAIN-LAIN / Zoom Online
16/11/2021 - 17/11/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES (ICSES) 2021
LUAR NEGARA / Antalya, Turkey / Virtual Online
11/11/2021 - 14/11/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND EDUCATION SCIENCES (ICONSES)
LUAR NEGARA / Zoom Online
21/10/2021 - 24/10/2021
2021 SUSTAINABLE PROFESSIONAL EDUCATION FOR EXCELLENT DEVELOPMENT CONFERENCE 2021 & 4TH SYMPOSIUM OF POSTGRADUATE RESEARCH AND PUBLICATION 2021 (SPEED CONFERENCE 2021 & 4TH SPRP 2021)
FPTV / Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
20/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS PENGENDALIAN EMOSI DAN PSIKOLOGI : "KESIHATAN MENTAL, SIHATKAH KITA?"
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ONLINE ZOOM
23/09/2021
2021 BICARA PATRIOTISME: SUMBANGAN JOHOR DALAM PENUBUHAN MALAYSIA
YAYASAN WARISAN JOHOR / Online
16/09/2021
2021 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT, FINANCE & ECONOMICS (ICNDBM2021)
LUAR NEGARA / Adobe Connect Online
06/09/2021
2021 SEMINAR KAUNSELING, SAINS SOSIAL & PENDIDIKAN 2021
UKM / Zoom Online
02/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 ICON TALK - MENDEPANI DAN MEMERANGI KRISIS DEMI KELANGSUNGAN NEGARA : RASUAH, COVID-19 & EKONOMI BERSAMA YBHG. DATO' DR. HUSSAMUDDIN HJ YAACUB, PENGERUSI KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF
UTHM / APLIKASI ZOOM
04/08/2021
2021 THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON PSYCHOLOGICAL STUDIES (ICPSYCHE) 2021
LUAR NEGARA / Zoom Online
24/07/2021 - 25/07/2021
2021 3RD SUMMER COURSE PSYCHE 2021
LUAR NEGARA / Zoom Online
17/07/2021 - 31/07/2021
2021 WEBINAR EMOSI CERIA, MENTAL SEJAHTERA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / Zoom Online
14/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 HIGH IMPACT PUBLICATION WEBINAR SERIES 1
UTHM / Zoom Online
01/07/2021
2021 NINETEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN THE HUMANITIES
LUAR NEGARA / University of Madrid, Spain / Virtual Online
29/06/2021 - 02/07/2021
2021 WEBINAR BICARA BUKU MENCARI KEBIJAKSANAAN: KAJIAN PANTUN PAK UNGKU AZIZ BERSAMA YBHG. TAN SRI JOHAN JAAFAR
UTHM / Zoom Online
24/06/2021
2021 WEBINAR: EMPOWERING FLIPPED CLASSROOM
UTHM / Zoom Online
22/06/2021
2021 PEMBELAJARAN KEMAHIRAN KAUNSELING COGNITIVE MINDFULNESS COACHING: KAEDAH MENGELAK
LAIN-LAIN / FB Online
21/06/2021
2021 PEMBELAJARAN: RAJA PAYUNG NEGARA, RAJA BERPELEMBAGAAN
UTHM / Zoom Online
20/06/2021
2021 WEBINAR ANTARABANGSA 'MENYINGKAP RAHSIA AL-QURAN PERSPEKTIF AGAMA DAN SAINS'
UTHM / ATAS TALIAN
28/04/2021
2021 FORUM RAWAT DIRI DENGAN KAUNSELING: ISU KESIHATAN MENTAL - PIDOPHILIC PERSONALITY DISORDER
LAIN-LAIN / FB Online
21/04/2021
2021 FORUM RAWAT DIRI DENGAN KAUNSELING: ISU KESIHATAN MENTAL - HISTRIONIC PERSONALITY DISORDER
LAIN-LAIN / FB Online
19/04/2021
2021 FORUM RAWAT DIRI DENGAN KAUNSELING: ISU KESIHATAN MENTAL - DEPENDENT PERSONALITY DISORDER
LAIN-LAIN / FB Online
17/04/2021
2021 FORUM RAWAT DIRI DENGAN KAUNSELING: ISU KESIHATAN MENTAL - BORDERLINE PERSONALITY DISORDER
LAIN-LAIN / FB Online
13/04/2021
2021 PSYSHARE: KEMBARA ROHANI MELAWAN KEMURUNGAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) / Cisco Webex
13/04/2021
2021 WEBINAR: PLAGIARISM IN SOCIAL SCIENCES - KEEPING IT SIMPLE
LAIN-LAIN / Zoom Online
05/04/2021
2021 WEBINAR: PEMANTAPAN KECEKAPAN KAUNSELING KESIHATAN MENTAL KLINIKAL : CERAMAH AMALAN TERBAIK KAUNSELING KESIHATAN MENTAL KLINIKAL
UPSI / Zoom Online
01/04/2021
2021 KURSUS KAUNSELING: KESAN DADAH KEPADA KESIHATAN MENTAL KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
LAIN-LAIN / atas talian
29/03/2021
2021 KURSUS KAUNSELING : PENDIDIKAN KAUNSELING KEEWANGAN
LAIN-LAIN / atas talian - ZOOM
25/03/2021
2021 WEBINAR ANTARABANGSA 'PERPADUAN DAN KESATUAN MENGIKUT MAQASID SYARIAH'
LAIN-LAIN / Webinar
24/03/2021
2021 EKSPO TEKNOLOGI MALAYSIA 2021 (MTE 2021) / MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2021 VIRTUAL
LAIN-LAIN / Secara maya (Virtual) . Layari https://ibentos.com/mte2021/
22/03/2021 - 26/03/2021
2021 KURSUS KEJURULATIHAN FASILITATOR BERPANDUKAN MODUL BIMBINGAN REBT TAZKIYAH AN NAFS (TAHAP 2)
LAIN-LAIN / Zoom Online
20/03/2021
2021 WEBINAR: NEXT GENERATION TECHNOLOGY IN SOCIETY 5.0
LAIN-LAIN / Zoom Online
19/03/2021
2021 WEBINAR: NEW EDUCATION POLICY FOR HIGHER EDUCATION
LAIN-LAIN / Zoom Online
18/03/2021
2021 WEBINAR: ETHNIC CONFLICT, COMMUNITY AND CREATIVITY
LAIN-LAIN / Zoom Online
16/03/2021
2021 WEBINAR DIALOG SAINS & AGAMA 'ANALISIS PENGAMBILAN VAKSIN COVID 19 MENURUT KACA MATA SAINS DAN ISLAM'
UTHM / secara atas talian Facebook live
16/03/2021
2021 WEBINAR KESIHATAN MENTAL: KEPENTINGAN BANTUAN AWAL KESIHATAN MENTAL UNTUK SEMUA
LAIN-LAIN / Online
15/03/2021
2021 WEBINAR ON QUESTIONNAIRE DESIGNING FOR RESEARCH SURVEYS
LAIN-LAIN / Zoom Online
12/03/2021
2021 WEBINAR ANTARABANGSA PELESTARIAN BAHASA ETNIK MELALUI MEDIUM DIGITAL WIKIPEDIA
LAIN-LAIN / Youtube dan Facebook
20/02/2021
2021 BENGKEL KOMPETENSI PENGURUSAN KRISIS BAGI PEGAWAI PSIKOLOGI
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA / Zoom Onlinw
15/02/2021
2021 KURSUS KEJURULATIHAN BIMBINGAN REBT TAZKIYAH AN NAFS (TAHAP 1)
LAIN-LAIN / ZOOM ONLINE
06/02/2021
2021 WEBINAR PROGRAM: PSIKOSPIRITUAL PENCEGAHAN DALAM KOMUNITI
USIM / Zoom Online
15/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP974 Inventori Domain Kecerdasan Emosi Hak Cipta (Copyright) LY2023J03499 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP982 Instrumen Bekerja Dari Rumah Cabaran Covid-19 Hak Cipta (Copyright) LY2023J03507 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP880 Inventor Domain kecerdasan Emosi Cabaran Covid-19 (EIDinv-Cvdc; Siti Sarawati Johar Hak Cipta (Copyright) LY2022J04408 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP854 Pendigitalan Inventori Indeks Kesejahteraan Emosi Cabaran Covid-19 (Ewi-Cvdc: Sarawati,2022) Hak Cipta (Copyright) LY2022J02320 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP202 Soal selidik kajian indeks kesejahteraan keluarga negeri Johor 2018 Hak Cipta (Copyright) LY2018001795 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP203 Soal selidik kajian indeks kesejahteraan keluarga negeri Johor 2017 Hak Cipta (Copyright) LY2018001796 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
22MTECOVID01 Digitalization Inventory of Emotional Well-Being Index Covid-19 Challenges (EWI-Cvdc) 2022 MTE 2022 COVID-19 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2023 BEST VIDEO DESIGN AWARD
BEST VIRTUAL VIDEO PRESENTATION
INTERNATIONAL ICTTBESR2023 (KAIZENRNVTION CENTRE)ANTARABANGSA
2022 Anugerah Pingat Gangsa: MTE2022: The 3rd COVID-19 International Innovation Awards
BRONZE
Malaysia Technology International Expo 2022 (PROTEMP)ANTARABANGSA
2021 VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARACH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2021 (RISE2021) - SILVER
SILVER
UTHMUNIVERSITI
2018 PENGLIBATAN PELAJAR PALING AKTIF MOOC UTHMUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH PENGLIBATAN PELAJAR PALING AKTIF MOOC UTHMUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2012 SOUTHEAST ASIA PYCHOLOGY CONFERENCE-CONFERENCE AWARD WINNERUMSANTARABANGSA
1998 ANUGERAH PENGASUH ILMU BAHASA MELAYUDEWAN BAHASA DAN PUSTAKANEGARA