PROF. MADYA Ir. Dr. MUHAMMAD SAUFI BIN KAMARUDIN
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
PROF. MADYA Ir. Dr. MUHAMMAD SAUFI BIN KAMARUDIN

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK , CARDIFF UNIVERSITY (2014)
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2005)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Electrical and Electronic Engineering
Field of Specialization (KPT) : High Voltage

DateDescription
01/09/2021 - 31/08/2023 Pengarah
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
01/01/2022 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, High Voltage and Insulation Coordination (KVolt)
20/08/2022 - 30/08/2022 Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
01/05/2021 - 31/08/2021 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektrik
16/04/2019 - 30/04/2021 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektrik
01/09/2018 - 31/12/2020 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, High Voltage and Insulation Coordination (KVolt)
01/04/2019 - 31/03/2020 Felo Pelajar Tanpa Asrama
Pejabat Pelajar Tanpa Asrama, Unit Pentadbiran
01/04/2018 - 31/03/2019 Felo Pelajar Tanpa Asrama
Kolej Kediaman Taman Universiti dan Pelajar Tanpa Asrama, Unit Pentadbiran
01/01/2018 - 31/12/2018 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, High Voltage and Insulation Coordination (KVolt)
01/04/2017 - 31/03/2018 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Unit Pentadbiran
01/07/2016 - 31/12/2016 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa
01/12/2014 - 30/11/2015 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Melewar
01/08/2005 - 31/07/2007 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2022 - 31/12/2022 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Ahli Antarabangsa
03/08/2021 - 03/08/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/01/2017 - 31/12/2017 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Profesional Kebangsaan
01/01/2014 - 31/12/2014 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Ahli Antarabangsa
01/01/2015 - 31/12/2015 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Ahli Antarabangsa
01/01/2016 - 31/12/2016 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Ahli Antarabangsa
01/01/2014 - 31/12/2014 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Ahli Kebangsaan
02/08/2022 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
02/08/2022 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Profesional Kebangsaan
01/01/2009 - 31/12/2009 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
IEEE
Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2022 Electric Circuit I [BEV10303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 High Voltage Engineering [MEK10303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Electric Circuit I [BEV10303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electric Circuit I [BEV10303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 High Voltage Engineering [MEK10303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Power Engineering Laboratory I [BEF34701], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Electric Circuit Analysis I [BEF12403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electric Circuit I [BEV10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 External Examiner for Bachelor of Electrical Engineering Technology with Honours, UniKL-BMI, Malaysia, July 2020 National
2020 External Examiner for Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Instrumentasi, Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, Malaysia, January 2020 National
2020 Instrumentation And Process Control [BEF45902], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Electrical Design Project [BEF35703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 High Voltage Engineering [MEK10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Training [BEE32205], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Instrumentation And Process Control [BEF45902], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KEE10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PEE10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Electrical Design Project [BEF35703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 High Voltage Engineering [MEK10303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 High Voltage Engineering [MEK10303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [BEE32205], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Master'S Laboratory Ii [MEE10601], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Power Engineering Laboratory Iv [BEF45401], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Electrical Design Project [BEF35703], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Design Project [BEF35703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Systems Design [BEF45303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 High Voltage Engineering [MEK10303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Master'S Laboratory Ii [MEE10601], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Power Engineering Laboratory Iv [BEF45401], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Electrical Systems Design [BEF45303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Power Engineering Laboratory Iii [BEF45101], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Electrical Systems Design [BEF45303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 High Voltage Engineering [BEF45203], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Power Engineering Laboratory Iv [BEF45401], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Electric Circuit Analysis I [BEF12403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electric Circuit Analysis I [BEF12403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electrical Machines [BEF24103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electrical Power Quality [MEK10403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project I [BEE40602], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project I [BEE40602], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project I [BEX42902], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project Ii [BEE40704], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project Ii [BEE40704], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project Ii [BEX43004], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Power Engineering Laboratory Iv [BEF45401], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Power Engineering Laboratory Iv [BEF45401], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Power Engineering Laboratory Iv [BEF45401], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Power System Operation And Control [MEK10603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Undergraduate Project Ii [BEE4294], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Undergraduate Project Ii [BEE4294], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Power System Operation And Control [MEK10603], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transform Circuits Analysis [BEF22803], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2009 Electrical Machine And Drive [BEE4123], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Electrical Machine And Drive [BEE4123], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Electrical Machines And Drives [BTE2173], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Electrical Engineering Laboratory V [BEE4191], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Electrical Machine & Power [BKE3273], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Electrical Machine And Drive [BEE4123], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Electrical Machines And Drives [BTE2173], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K443 Investigation on the Characteristics of Three-Phase Induction Motor's Frequency Response Based on Experimental and Simulation for Various Faults in Stator Winding. Ahli 31/08/2024
K301 Insulation Characterization of C4F7N/CO2 Gas Mixture By Using High Voltage Test and Simulation for Eliminating Greenhouse Gas (SF6) Usage in HV System Ahli 31/10/2023
H909 Enhanced Digital PWM Switching Strategy for Minimum Input Current Ripple in Multi-Phase DC/DC Converters Configuration Ahli 30/06/2023
H840 Machine Learning Based Algorithm to Determine Transformer Condition Based On Dissolved Gases. Ahli 14/05/2023
K057 Breakdown Characteristics of SF6 Gas Mixtures under Lightning, HVDC and HVAC Test Voltages to Reduce SF6 Usage in HV Systems Ketua 31/03/2023
H758 PV Parameters' Measurement Data Center: Performance Monitoring and Economic Assessment of Modern PV Modules at Real Atmospheric Effects in Batu Pahat, Johor Ahli 14/02/2023
H759 Identification and Modeling of Two-Level DC/DC Boost Converter based on ARX, ARMAX, OE and BJ Model Structure for Solar Photovoltaic Application Ahli 14/11/2022
K145 Space Charge Analysis of HDPE Biocomposite Material Under Normal and Moisture Condition for High Voltage Application Ahli 31/05/2022
H381 6-D controller for Elevated firefighter water-hose robot by dual water-jet propulsion Ahli 31/10/2021
K069 Daylight Adaptive Lighting System Control Strategies for Costs and Energy Minimization in Commercial Building Ahli 30/09/2021
K107 Lightning Search Algorithm for Optimal Economic and Emission Dispatch of Power Generation with Renewable Energy Ahli 30/09/2021
H526 Design, Build And Flight Test Of A High Payload Cargo Drone System (C-Drone): Powerplant Ahli 31/08/2021
K136 Design, Build and Flight Test of A High Payload Cargo Drone System (C-Drone) Ahli 30/04/2021
U960 Empirical investigation on th effects of field uniformity towards breakdown characteristic of CO?-air gas mixtures under lightning impulse Ketua 30/06/2019
X068 Paramtetric Investigation of SF6 Gas mixtures for Ring Main Unit (RMU) Switchgear Application Ahli 30/06/2019
X063 Determination of the Degree of Nonlinearity in Earthing Systems for Different Soil Parameters Under High Voltage Impulse Tests Ahli 31/12/2017
1508 Characteristic investigations of a New Field Excitation Flux Switching Machine using Finite Element Analysis for Electric Vehicle Ahli 30/11/2017
Y001 Investigation on Electrical Characteristics of Alternative Gas for SF and Without Solid Insulation Ahli 31/12/2015
0301 Load Flow, Transmission Line Modeling and Fault Analysis in Power System Ketua 30/10/2008

Book Chapters
Md Nor Ramdon Baharom, Zainab Zainal, Muhammad Saufi, Mohd Taufiq Ishak, Irshad Ullah
(2020) Analysis Ground Electric Field Strength Propagates Beneath 132 Kv Power Lines , High Voltage Engineering Series 3, UTHM , 56, ISBN:9789672916055
Abdul Mukmin Abdul Malik, Nor Akmal Mohd Jamail ,Nordiana Azlin Othman, Muhammad Saufi, Qamarul Ezani Kamarudin
(2020) Characteristics Of Grounding Performance At Taman Bukit Perdana, High Voltage Technologies Series 3, UTHM , 40, ISBN:9789672916055
Muhammad Hafizzuddin Roslan, Nordiana Azlin Othman, Nor Akmal Mohd Jamail, Muhammad Nafis Ismail, Md Nor Ramdon Baharom, Muhammad Saufi
(2020) Effect Of Coating Material On The Electrical Characteristics Of Porcelain Insulator, High Voltage Technologies Series 3, UTHM , 85, ISBN:9789672916055
Syed Zahurul Islam, Muhammad Saufi Kamarudin, Faysal Amin Tanvir, Mohd Noor Abdullah
(2020) Energy Status: Malaysia Vs World, Electrical Power And Energy System ¿ Series 2, UTHM , 79, ISBN:9789672916574
Ali Ahmed Salem, Rahisham, Muhammad Saufi, Mohd Taufiq, Mohd Tajudin
(2019) Dynamics Behaviour Of Surface Discharge On Contaminated Hv Insulators, , High Voltage Technologies - Series 2, UTHM , 94, ISBN:978 967 2306 771
Muhammad Saufi Kamarudin, Ali Ateya, Joshua Dantuo, Rahisham
(2019) Testing Techniques For High Voltage Transformers, High Voltage Technologies - Series 2, UTHM , 20, ISBN:9789672306771
Norshafiqa Azizol, Muhammad Saufi Kamarudin, Rahisham Abd Rahman
(2018) 2-Stage Impulse Configurations, High Voltage Technologies - Series 1, UTHM , 33, ISBN:9789672216155
Nur Alyaa Mohd Hasni, Rahisham Abd Rahman, Muhammad Saufi Kamarudin
(2018) Portable Grounding System, High Voltage Technologies - Series 1, UTHM , 54, ISBN:9789672216155
Ammar Salah Mahdi, Nur Athirah Muhammad Yusof, Nurul Haziqah Md Datar, Muhammad Saufi Kamarudin, Rahisham Abd Rahman
(2018) Power Capacitor Testing, High Voltage Technologies - Series 1, UTHM , 96, ISBN:9789672216155
Muhammad Saufi Kamarudin, Asmarashid Poniran
(2017) Active Power Filter, Selected Topics On Electrical Power Engineering Series 1, UTHM , 12, ISBN:978-967-2110-17-0
Asmarashid Ponniran, Muhammad Saufi Kamarudin
(2017) Underground Xlpe Cables Characteristics Based On Tan Delta And Capacitance Parameters Series 1, Selected Topics On Electrical Power Engineering Series 1, UTHM , 22, ISBN:978-967-2110-17-0
General Publications
Rosli Bin Omar, Wahyu Mulyo Utomo, Mahyuzie Bin Jenal, Muhammad Saufi Bin Kamarudin, Afarulrazi Bin Abu Bakar, Md Zarafi Bin Ahmad, Suhaimi Bin Saiman, Muhammad Nafis Bin Ismail, Maslan Bin Ahmad, Md Zaihan Bin Md Lajis, Mohd Shamsuddin Bin Muslim, Saniah Bt Suluki, Zubaidah Bt Mohd Yusoff, Mohd Fauzi Bin Mustaffa, Hairul Nizam Bin Tukiman, Suhaini Bt Tunan
(2021) Laporan Teknikal : Program Khidmat Masyarakat Kerja Semakan, Baikpulih & Pemasangan Baharu Sistem Elektrik Di Surau Al Iman, Kg. Parit Sempadan Laut, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor. , UTHM , -, ISBN:-
Muhammad Saufi Kamarudin
(2017) Discussion: On The Replacement Of Sf6 In Hv Applications, Malaysian High Voltage Network (MyHVnet) , 15, ISBN:-
Kok Boon Ching, Erwan bin Sulaiman, Muhammad Saufi bin Kamarudin, Suhaimi bin Saiman, Maizul bin Ishak
(2007) Electric Machines And Drives (Bee 4123), UTHM , 1, ISBN:-
Muhammad Saufi Bin Kamarudin, Kok Boon Ching, Erwan Bin Sulaiman
(2007) Teaching Module Electrical Machines And Drives 2nd Edition, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Salem Mgammal Al-Ameri, Ahmed Allawy Alawady, Mohd Fairouz Mohd Yousof, Muhammad Saufi Kamarudin, Ali Ahmed Salem, Ahmed Abu-Siada, and Mohamed I. Mosaadbelum. sy mas
(2022) Application Of Frequency Response Analysis Method To Detect Short-Circuit Faults In Three-Phase Induction Motors , APPLIED SCIENCES, MDPI , 2, 1, ISSN:20763417
Syed Zahurul Islam, Nur Syahirah Izzati, Mohd Noor Abdullah, Muhammad Saufi Kamarudin, Rosli Omar
(2022) Automated Water Recycle (Awr) Method For Dust Removal From Rooftop Photovoltaic (Pv) At Johor, Malaysia, SN APPLIED SCIENCES, SPRINGER NATURE , 11, 1, ISSN:25233971
Haridchana Nadarajah, Nor Akmal Mohd Jamail, Nor Shahida Mohd Jamail,Muhammad Saufi Kamarudin, Md Nor Ramdon Baharom, Qamarul Ezani Kamarudin, Mohamad Farid Sies
(2022) Breakdown Characteristics Of Unused Transformer Oil And Olive Oil Under Ac And Dc Voltages At Different Temperature Rate, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 6, 33, ISSN:26007916
Salem Mgammal Al-Ameri , Abdulaziz Almutairi , Muhammad Saufi Kamarudin , Mohd Fairouz Mohd Yousof , Ahmed Abu-Siada , Mohamed Ibrahim Mosaad and Saeed Alyami
(2021) Application Of Frequency Response Analysis Technique To Detect Transformer Tap Changer Faults, APPLIED SCIENCES, MDPI , 4, 1, ISSN:20763417
Salem Mgammal Al-Ameri , Muhammad Saufi Kamarudin , Mohd Fairouz Mohd Yousof , Ali A. Salem , A. Abu Siada and Mohamed I. Mosaad
(2021) Interpretation Of Frequency Response Analysis For Fault Detection In Power Transformers, APPLIED SCIENCES, MDPI , 3, 1, ISSN:20763417
N. M. B. Sham, M. S. Kamarudin, H. Zainuddin, R. Abd-Rahman
(2021) Trend Of Sulfur Hexafluoride (Sf6) Gas Mixtures And Other Alternatives As Insulation Gas: An Overview, INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING , PRAISE WORTHY PRIZE , 9, 465, ISSN:18276660
SALEM MGAMMAL AWADH NASSER AL-AMERI, MUHAMMAD SAUFI KAMARUDIN, MOHD FAIROUZ MOHD YOUSOF, ALI A. SALEM, FAHD A. BANAKHR, MOHAMED I. MOSAAD, A. ABU-SIADA
(2021) Understanding The Influence Of Power Transformer Faults On The Frequency Response Signature Using Simulation Analysis And Statistical Indicators, IEEE ACCESS, IEEE , 5, 70935, ISSN:21693536
Salem A.A.A., Rahman R.A., Kamarudin M.S., Othman N.A., Jamail N.A.M., Hamid H.A., Ishak M.T.
(2020) An Alternative Approaches To Predict Flashover Voltage On Polluted Outdoor Insulators Using Artificial Intelligence Techniques, BULLETIN OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 533, ISSN:20893191
N. A. M. Jamail, M. A. N. M. Hisham, M. S. Kamarudin, M. F. M. Yousof, Q. E. Kamarudin2, M. A. M. Piah, N. S. M. Jamail
(2020) Analysis Of Pressure Effects For Current Density And Electric Field Performance Of Gas Insulations, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 2, 89, ISSN:2229838X
Nurul Farahwahida Md Yasid, A. A. Alawady, M. F. M. Yousof, S. Al-Ameri, M. S. Kamarudin
(2020) Interpretation Of Sweep Frequency Response Analysis Traces On Inter-Turn Short Circuit Fault, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS (IJPEDS), THE INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE (IAES) , 3, 309, ISSN:20888694
Syed Zahurul Islam
(2020) Photovoltaic Modules Evaluation And Dry Season Energy Yield Prediction Model For Nem In Malaysia, PLOS ONE, UTHM , 11, 1, ISSN:1932-620
Ali A. Salem, Rahisham Abd-Rahman, Samir Ahmed Al-Gailani, Zainal Salam, Muhammad Saufi Kamarudin, Hidayat Zainuddin, and Mohd Fairouz Mohd Yousof
(2020) Risk Assessment Of Polluted Glass Insulator Using Leakage Current Index Under Different Operating Conditions, IEEE ACCESS, IEEE , 9, 175827 , ISSN:21693536
N. F. M. Yasid, A. A. Alawady, M. F. M. Yousof, M. A. Talib, M. S. Kamarudin
(2020) The Effect Of Short Circuit Fault In Three-Phase Core-Typed Transformer, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS (IJPEDS), THE INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE (IAES) , 3, 409, ISSN:20888694
ALI A. SALEM, R. ABD-RAHMAN, SAMIR AHMED AL-GAILANI, M. S. KAMARUDIN1, HUSSEIN AHMAD, AND ZAINAL SALAM
(2020) The Leakage Current Components As A Diagnostic Tool To Estimate Contamination Level On High Voltage Insulators, IEEE ACCESS, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 6, 92514, ISSN:21693536
Salem A.L., Abd-Rahman R., Kamarudin M.S., Ahmad H., Jamail N.A.M., Othman N.A., Ishak M.T., Baharom M.N.R., Al-Ameri S.
(2019) Proposal Of A Dynamic Numerical Approach In Predicting Flashover Critical Voltage, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 602, ISSN:20888694
Ali Salem A.A., Abd-Rahman R., Kamarudin M.S., Ahmed H., Jamail N.A.M., Othman N.A., Yousof M.F.M., Ishak M.T., Al-Ameri S.M.A.N.
(2019) The Effect Of Insulator Geometrical Profile On Electric Field Distributions, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 5, 618, ISSN:25024752
M. A. Husin, N. A. Othman, N. A. Muhammad, H. Kamarden, M. S. Kamarudin
(2019) Top Oil Heat Distribution Pattern Of Onan Corn Oil Based Transformer With Presence Of Hot Spot Study Using Femm , BULLETIN OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, Bulletin of Electrical Engineering and Informatics , 9, 753, ISSN:23029285
Jamail, N.A.M., Azali, N.A, Sulaiman, E., Kamarudin, Q.E., Othman, S.M.N.S., Kamarudin, M.S.
(2018) Breakdown Characteristic Of Palm And Coconut Oil With Different Moisture, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) , 10, 363, ISSN:25024760
A. Zahari, H. Zainuddin, M. S. Kamarudin, N. F. Ambo, J. M. Wari, I. S. Chairul
(2018) Development Of Test Vessel For Gas Insulation Breakdown Test, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEM (IJPEDS), International Journal of Power Electronics and Drive System , 6, 873, ISSN:20888694
N. Azizol, M. S. Kamarudin, M. F. M. Yousof, N. A. M. Jamail, R. Abd-Rahman, N. A. Othman, M. N. R. Baharom, J. M. Wari
(2018) Empirical Investigation On Breakdown Characteristics Of Air-Co2 Gas Mixtures Under Ac And Dc Voltages, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 12, 59, ISSN:2227524X
M. H. M. Sharif, N. A. M. Jamail, N. A. Othman, M. S. Kamarudin
(2017) Analysis Of Electric Field And Current Density On Xlpe Insulator, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (IJECE) , Institute of Advanced Engineering and Science , 12, 3095, ISSN:2088-8708
N. F. Anuar, N. A. M. Jamail, R. A. Rahman and M. S. Kamarudin
(2017) Breakdown Characteristic Analysis Of Paper- Oil Insulation Under Ac And Dc Voltage, IOP CONF. SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP Publishing Ltd , 8, 1, ISSN:17578981
N. A. M. Hasni, R. Abd-Rahman, H. Ahmad, N. A. M. Jamail, M. S. Kamarudin, S. S. Ridzwan
(2017) Investigation Of Potential Grounding Compound For Portable Applications, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, Institute of Advanced Engineering and Science , 12, 3140, ISSN:2088-8708
M. S. Kamarudin, A. Haddad, B. C. Kok, N. A. M. Jamail
(2017) Pressurized Cf3i-Co2 Gas Mixture Under Lightning Impulse And Its Solid By-Products, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, Institute of Advanced Engineering and Science , 12, 3088, ISSN:2088-8708
Chen L., Griffiths H., Haddad A., Kamarudin M.S.
(2016) Breakdown Of Cf3i Gas And Its Mixtures Under Lightning Impulse In Coaxial-Gil Geometry, IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION, IEEE , 1967, ISSN:10709878
Chen L., Widger P., Kamarudin M.S., Griffiths H., Haddad A.
(2016) Cf3i Gas Mixtures: Breakdown Characteristics And Potential For Electrical Insulation, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, IEEE , ISSN:8858977
Eljugmani A.S., Kamarudin M.S.
(2016) Development Of Portable 10 Stages Marx Generator, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 4846, ISSN:18196608
Media Digital
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Ladder Program To Control Motor & Valve With Interlock System Using Delta Wplsoft Plc Simulator, Youtube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Ladder Program To Control Two Motors With Interlock System Using Using Codesys Plc Simulator, Youtube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Motor Starter Ladder Diagram With Run & Stop Led Indicator Using Codesys Simulator, Youtube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Plc Ladder Program & Visualization Simulator Without Hardware Using Codesys, Youtube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Tutorial-How To Determine A Capacitor To Improve The Power Factor, Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Muhammad Saufi Kamarudin
(2021) Breakdown Characteristic Of N2-Co2 Gas Mixtures Under Ac And Dc Test Voltages, IOP PUBLISHING LTD. , 1, ISBN:17426588
Salem Mgammal Al-Ameri; Ahmed Allawy Alawady; Mohd Fairouz Mohd Yousof; Muhammad Saufi Kamarudin; Hazlee Azil Illias
(2021) The Effect Of Tap Changer Coking And Pitting On Frequency Response Analysis Measurement Of Transformer , IEEE , 1, ISBN:21609241
Ali. A. Salem, R. Abd-Rahman, Samir A. Al-Gailani, M. S. Kamarudin, N.A. Othman and N.A.M. Jamail
(2020) Artificial Intelligence Techniques For Predicting The Flashover Voltage On Polluted Cup-Pin Insulators, SPRINGER , 362, ISBN:9783030335816
Ali. A. Salem, R. Abd-Rahman, S. Al-Ameri, M. S. Kamarudin, N.A.M. Jamail, N. Hussin, H. Zainuddin, D. M. Soomro, M. Mizad
(2020) Effect Of Pollution Distribution Scenarioes On Flashover Characteristics On Outdoor Insulators, IEEE XPLORE , 319, ISBN:9781728193175
Ambo, N.F. Zainuddin, H. Kamarudin, M.S. Wari, J.M.
(2019) Ac Breakdown Performance Analysis Of Sf6/N2 And Sf6/Co2 Gas Mixtures For Ring Main Unit (Rmu) Switchgear Application, IEEE , 1, ISBN:9781728117195
Salem A.A., Abd-Rahman R., Ahmad H., Kamarudin M.S., Jamal N.A.M., Othman N.A., Ishak M.T.
(2018) A New Flashover Prediction On Outdoor Polluted Insulator Using Leakage Current Harmonic Components, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 413, ISBN:9781538654316
N. AZIZOL, M. S. KAMARUDIN
(2018) A Review Of Breakdown Characteristics Of Co2, N2 And Dry Air, MYHVNET , 1
Salem A.A., Abd-Rahman R., Kamarudin M.S., Othman N.A.
(2018) Factors And Models Of Pollution Flashover On High Voltage Outdoor Insulators: Review, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 241, ISBN:9781538639344
M. A. Husin, N. A. Othman, N. A. Muhammad, H. Kamarden, and M. S. Kamarudin
(2018) Top Oil Heat Distribution Pattern Of Onan Corn Oil-Based Transformer With Presence Of Hot Spot Study Using Femm, UTM , -, ISBN:NOTAPPLICABLE
Anuar N.F., Jamail N.A.M., Abd-Rahman R., Kamarudin M.S.
(2017) Breakdown Characteristic Analysis Of Paper- Oil Insulation Under Ac And Dc Voltage, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Abd-Rahman, R., Haddad, A., Kamarudin, M.S., Yousof, M.F.M., Jamail, N.A.M.
(2017) Dynamic Modelling Of Polluted Outdoor Insulator Under Wet Weather Conditions, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 610, ISBN:978-150902547-3
N. H. Radzi, K. Iskandar, M. N. Abdullah, M. S. Kamaruddin, S. A. Jumaat, R. Aziz
(2017) Investigation On Cost Reflective Network Pricing And Modified Cost Reflective Network Pricing Methods For Transmission Service Charges, IEEE , 92, ISBN:978-1-5090-6339
N. A. M. RAMLI, M. S. KAMARUDIN, A. JORET
(2017) Iris Recognition For Personal Identification, THE INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS OF JAPAN , 1
Kamarudin M.S., Zainuddin H., Haddad A., Abd-Rahman R., Radzi N.H., Ponniran A., Zahari A.
(2017) Purpose-Built Test Rig For Gas Insulation Breakdown Tests Under Lightning Impulse, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 333, ISBN:9781509025473
M. S. Kamarudin, N. H. Radzi, A. Ponniran, R. Abd-Rahman
(2017) Simulation Of Electric Field Properties For Air Breakdown Using Comsol Multiphysics, The Institution of Engineering and Technology (IET) , 41, ISBN:9781785612381
A. Ponniran, A. A. Bakar, M. U. Wahyu, M. S. Kamarudin, M. A. Chulan, K. Kamit, M. H. Sahabudin, Y. Yunus, F. A. Khalid, M. A. Hamzah
(2017) Volume Reduction Consideration In Multilevel Dc-Dc Boost Converter, The Institution of Engineering and Technology (IET) , 2, ISBN:9781785612381
Chen L., Widger P., Kamarudin M.S., Griffiths H., Haddad A.
(2015) Potential Of Cf3i Gas Mixture As An Insulation Medium In Gas-Insulated Equipment, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 868, ISBN:9781467374972
M.S.Kamarudin, N.H. Radzi, S.A.Zulkifli, R. Abd Rahman
(2014) Experimental Investigation On Air Breakdown Under Lightning Impulses With Various Electrode Configurations, IET , 1 , ISBN:9781785610691
L. Chen, M. S. Kamarudin, K. H. Elnaddab, A. Haddad, H. Griffiths
(2013) Gas Insulated Transmission Lines Using Cf3i, University of Strathclyde , 33, ISBN:Tiada
M. S. Kamarudin, M. Albano, P. Coventry, N. Harid, A. Haddad
(2011) A Survey On The Potential Of Cf3i Gas As An Alternative For Sf6, University of Southampton , 36, ISBN:Tiada
Kamarudin M.S., Albano M., Coventry P., Harid N., Haddad A.
(2010) A Survey On The Potential Of Cf3i Gas As An Alternative For Sf6 In High Voltage Applications, IEEE , 159, ISBN:9780956557025
M. Zarafi, A. Izwaz, S. Aizam, M. S. Kamarudin, E. Sulaiman
(2009) Development Of Solid State Illumination For Parking Lot Application In Reducing Energy Consumption, Universiti Malaysia Sarawak , 1002, ISBN:Tiada
M. S. Kamarudin, E. Sulaiman, M. Z. Ahmad, S. A. Zulkifli, A. F. Othman
(2009) Impulse Generator And Lightning Characteristics Simulation Using Orcad Pspice Software, Universiti Malaysia Sarawak , 1032, ISBN:Tiada
E. Sulaiman, M. S. Kamarudin, M. Z. Ahmad, B. C. Kok
(2009) Laboratory Testing On Overhead Line For Various Load Conditions, IEEE , 1677, ISBN:9781424424054
M. S. KAMARUDIN, S. A. ZULKIFLI, E. SULAIMAN, N. H. MOKHTAR
(2008) A Detailed Comparative Study Of Abc And Symmetrical Component Classification For Fault Analysis, UITM SHAH ALAM , 267, ISBN:Tiada
M. S. Kamarudin, E. Sulaiman
(2008) A Surge Suppressor Model For Increasing The Energy-Handling Capability In High Voltage Protection, Universiti Malaysia Sarawak , 97, ISBN:Tiada
Muhammad Saufi Kamarudin, Asmarashid Ponniran, Zulkurnain Abdul Malek
(2008) Performance Of Multi-Column Movs For C Class Protection Of Ac Power Circuits, IEEE , 565, ISBN:978-142442405-4
Ponniran A., Kamarudin M.S.
(2008) Study On The Performance Of Underground Xlpe Cables In Service Based On Tan Delta And Capacitance Measurements, IEEE , 39, ISBN:9781424424054
Salem A.A., Abd-Rahman R., Kamarudin M.S., Othman N.A., Jamail N.A.M., Hussin N., Hamid H.A., Rawi I.M.
(1995) Flashover Voltage Prediction On Polluted Cup-Pin The Insulators Under Polluted Conditions, SPRINGER , 1053, ISBN:9789811552809

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS399 Sumbangan Kepakaran Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Bekalan Elektrik Serta Penambahan Soket Di Sekolah Kebangsaan Sri Paya Sekolah Kebangsaan Sri Paya 08/08/2022 09/08/2022
PS325 To Inspect and Propose Lighting Protection System for Security Barrier Systems at Taman Impian Emas, Gunung Impian Development Sdn Bhd 16/02/2021 15/03/2021
PS337 To Provide Report on the Requirement of Lighting Protection System as Per Energy Commission for Zone Gunung Impian Development Sdn Bhd 01/01/2021 15/01/2021
PS303 Generating Equipment & System L2 (Virtual Training) Fortune Technic Sdn Bhd 30/11/2020 02/12/2020
PS292 To Provide Report On The Requirement Of Lighting Protection System As Per Energy Commission For 2-St Gunung Impian Development Sdn Bhd 27/10/2020 26/11/2020
PS260 Perundingan Bagi Khidmat Kepakaran dan Kemahiran Dalam Mengenalpasti Punca Masalah Bekalan Elektrik Sekolah Kebangsaan Sri Paya 17/08/2020 17/08/2020

YearDescriptionLevel
2021 Industrial Adviser for To Provide Report on the Requirement of Lightning Protection System as per Energy Commission for Zone 6E3 Semi-Detached Houses at Taman Impian Emas, Mukim Tebrau, Johor Bahru, Gunung Impian Emas Development Sdn. Bhd., Malaysia, January 2021 National
2020 Visiting Teaching Staff for Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP) - Generating Equipment & System L2, Fortune Technic Sdn. Bhd., Malaysia, November 2020 National

YearDescription
2022 Examiner for Adisesha A/L Bala Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Adisesha A/L Bala Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aimi Rauqah Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amiruddin Bin Ya'Akub, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Anies Syahira Binti Ahmad Khusyairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Jamaluddin Bin Yusof, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Hakimi Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ashraf Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ashraf Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Faiz Rashkin Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Faiz Rashkin Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nasrullah Bin Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nasrullah Bin Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noramin Bin Abd Jalil, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Omar Farouq Bin Mohd Sawi @ Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Safran Aiman Bin Wan Yamin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ainur Maisarah Binti Ahmad Faris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ainur Maisarah Binti Ahmad Faris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Batrisyia Balqis Binti Jaizan Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Farah Anis Nabilah Binti Shariful Bhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Irfan Farhan Bin Zainulakramin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Masron A/L Ahmad, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Ismail Bin Mudiman, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Nadzirah Syazwani Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Iwanina Binti Murni Irawan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Umarull Hashimi Bin Abdul Ghafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Umarull Hashimi Bin Abdul Ghafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ummi Hamizah Binti Sa'Id, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for Audit Pematuhan MQA, UTM, Malaysia, November 2021
2021 Examiner for Aimi Rauqah Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amal Hayati Binti Mat Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amiruddin Bin Ya'Akub, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Anies Syahira Binti Ahmad Khusyairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Athira Nabilla Binti Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Athira Nabilla Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Jamaluddin Bin Yusof, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Hakimi Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Syahrul Aiman Bin Mohd Yunos, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Syahrul Aiman Bin Mohd Yunos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amzar Hakim Bin Hishamuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Irsyadirfan Bin Jamallullail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Irsyadirfan Bin Jamallullail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nadzmi Shah Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nadiah Farhah Binti Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noramin Bin Abd Jalil, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Afiqah Binti Mostaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Afiqah Binti Mostaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Omar Farouq Bin Mohd Sawi @ Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Najmi Bin Wan Mohd. Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Najmi Bin Wan Mohd. Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Safran Aiman Bin Wan Yamin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Adviser for To Inspect and Propose Lightning Protection System for Security Barrier Systems at Taman Impian Emas, Skudai, Gunung Impian Emas Development Sdn. Bhd., Malaysia, March 2021
2021 Supervisor for Batrisyia Balqis Binti Jaizan Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Irfan Farhan Bin Zainulakramin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lee Wen Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Masron A/L Ahmad, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Ismail Bin Mudiman, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Norsuhada Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Norsuhada Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Afifi Nadhirah Binti Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Afifi Nadhirah Binti Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Hidayah Binti Saifullah Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Iwanina Binti Murni Irawan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer for Lawatan Penilaian Akreditasi Engineering Technology Accreditation Council (ETAC) Program Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Politeknik Ibrahim Sultan, Politeknik Ibrahim Sultan, Malaysia, September2020
2020 Assessor / Reviewer for Lawatan Penilaian Akreditasi Program Diploma Kejuruteraan, IKM JB, Board of Engineers Malaysia, Malaysia, August 2020
2020 Examiner for Abdul Ariff Bin Mat Rasid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Abdul Ariff Bin Mat Rasid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amal Hayati Binti Mat Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Chung Yan Tong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Hadi Bin Bahrul Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Hadi Bin Bahrul Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Aiman Bin Saleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amzar Hakim Bin Hishamuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Hamizan Zami Bin Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Hamizan Zami Bin Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nadiah Farhah Binti Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurizzati Binti Noraziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurizzati Binti Noraziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Masron A/L Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Lee Wen Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Nabil Iman Bin Mohd Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Nabil Iman Bin Mohd Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Hilmi Bin Abdul Malik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hidayah Binti Saifullah Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-Supervisor for Muhammad Azim Bin Marzuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Nurfiza Atikah Binti Mohammad Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Syahrain Syakireen Bin Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chung Yan Tong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Haridchana A/P Nadarajah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Haridchana A/P Nadarajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Hafeez Bin Mohd Dari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Adib Ahlami Bin Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Adib Ahlami Bin Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aiman Bin Saleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hafizzuddin Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Izzati Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Izzati Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Adha Shamira Binti Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Mohd Farid Hazizi Bin Wan Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zuhairulniezam Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zulkarnain Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ahmad Syahmi Bin Mohd Nordin, Brownfield Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Diana Hazwanee Binti Awaluddin, Kpj Rawang Specialist Hospital, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Khairul Hafizzuddin Bin Khairulbadri, Macnote Computer Station, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Amirul Hafiz Bin Aman, Mfa Technology, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Faizzudin Bin Mohamad Razak, Brownfield Engineering Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Raimi Bin Rosdi, Radicare (M) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Sobri Bin Muhammad Bajuri, Kjm Aluminium Can Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Navanethan A/L Chandrasekaran, Shinyou Elevator Mfg Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Wan Hazirah Binti Wan Omar, Dynamic Traffic System Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Noor Mazliza Binti Badrul Sham, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fadhlul Al-Rahimi Bin Muhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Hilmi Bin Abdul Malik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Zahirah Binti Zahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Zahirah Binti Zahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wan Hafizi Bin Wan Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Zuhairah Binti Rozi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Muhammad Azim Bin Marzuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Nurfiza Atikah Binti Mohammad Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Syahrain Syakireen Bin Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Mukmin Bin Abdul Malik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Mukmin Bin Abdul Malik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aielray Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Masturah Binti Ab Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Masturah Binti Ab Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Hafeez Bin Mohd Dari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hafidzi Hamka Bin Muhammad Razip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hafizzuddin Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Thaqib Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Thaqib Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Munirah Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nabilah Huda Binti Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ng Kai Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hafizatul Akmar Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hafizatul Akmar Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nuraini Binti Mohd Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nuraini Binti Mohd Rozi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Adha Shamira Binti Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Norfarhana Binti Wan Shafie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Zuhairulniezam Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Zulkarnain Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Abdul Aziz Bin Abd Kadir, Energy Automation Management Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Abdul Jaisamsulkamal Bin Abd Jalil, Tkg Control Engineering, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Ain Nazatul Nadia Binti Zulkefli, Flexitech Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Chua Chia Ern, Timetec Computing Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Faezatul Nur Binti Baharudin, Cheng Hua Engineering Works Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Farah Mardhiah Binti Omarman, Unimekar Metal Sdn.Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Hanisah Binti Aris, Vas Aero (Malaysia) Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Jessica Anak Robert, Destini Shipbuilding And Engineering Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Lee Jia Sheng, Timetec Computing Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Maizatul Binti Malik, Sabah Electricity S/B (Sesb), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohammad Izwan Bin Rosli, Amkor Technology Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohammad Norfaisal Aqil Bin Sekol, Sabah Electricity Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hamdan Bin Hasanuddin, Ikut Maju Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syahirul Hafiy Bin Sazali, Emery Olio Chemicals (M) Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Syaherah Binti Madsari, Sabah Electricity Sdn Bhd (Sesb), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur`Aizatti Binti Zakaria, Amkor Technology Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nurfaeqah Ezzah Haneef Binti Nazeer, Sabah Electricity S/B (Sesb), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nursyafika Binti Aidros, Makmal Kesihatan Awam Veterinar, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Puteri Nur Aliah Syazwani Binti Naseirrudin, Timetec Computing Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Saida Haziqah Binti Mohd Said, Sedafiat Sdn Bhd, , 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Shia Chai Hsin, Ortustech (Malaysia) Sdn.Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Sim Sze En, Solution Engineering Holdings Berhad, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Sing Sing Favila Mesakh, Sedafiat Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Siti Lailatul Izzaty Binti Syed Hamid, Northport Malaysia Berhad, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Sony Kent Padalis, Hospital Tambunan, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Syahrain Syakireen Bin Samsudin, Tenaga Nasional Berhad(Cawangan Banting), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Tan Sek Onn, Deng Kai Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Wafiuddin Bin Suparman, Chemi Con (Malaysia) Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Wong Shang Jie, Deng Kai Sdn Bhd, 2018
2018 Main Supervisor for Kamarul Faiz Bin Mihaj, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fadhlul Al-Rahimi Bin Muhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Amirul Fahmi Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Amirul Fahmi Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Amir Izzuddin Bin Zolkafle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Amir Izzuddin Bin Zolkafle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Amylia Syazwani Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Atikah Binti Ahmad Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Nabila Binti Mukhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syazwan Zufar Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Hafizi Bin Wan Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Zuhairah Binti Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Nurul Farahwahida Bt Md. Yasid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Abdul Mahfuz Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aielray Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ezza Elyani Binti Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Liew Chia Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Hilmi Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Shukry Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Afifi Bin Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Aiman Bin Noor Affendi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Hafidzi Hamka Bin Muhammad Razip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Najmi Bin Che Seman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Naqib Bin Mohd Yunus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Munirah Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nabilah Huda Binti Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ng Kai Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Sazlin Binti Ahmad Mawardi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Sazlin Binti Ahmad Mawardi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Syazana Binti Hishamuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurin Akmal Binti Nawawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurin Akmal Binti Nawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Norfarhana Binti Wan Shafie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zikry Hakim Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zikry Hakim Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Norshafiqa Binti Azizol, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Nurkhaleda Binti Abdul Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Amirul Asyraf Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Amirul Asyraf Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Shahril Bin Shahibullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norshafiqa Binti Azizol, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Amylia Syazwani Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Atikah Binti Ahmad Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nabila Binti Mukhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Suzela Binti Sinin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Suzela Binti Sinin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syazwan Zufar Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Ali Ahmed Ali Salem, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Abdul Mahfuz Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ismanca Bin Khamis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ismanca Bin Khamis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Koh Chun Chen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Koh Chun Chen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Liew Chia Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Hilmi Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Shukry Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Afifi Bin Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Naqib Bin Mohd Yunus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Aina Farahin Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Aina Farahin Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shah Ridzwan Bin Sahrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shah Ridzwan Bin Sahrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tracy Chai Anak Ajot, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tracy Chai Anak Ajot, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fatin Nurkhaleda Binti Abdul Khalid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Shahril Bin Shahibullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Faiz Bin Sh Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Faiz Bin Sh Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norshafiqa Binti Azizol, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Ashikin Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Ashikin Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Jannah Binti Mohd Ramlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Jannah Binti Mohd Ramlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2013 Main Supervisor for Hafizah Binti Nor Azmuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Hairierosniza Binti Rosdi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohamad Hafiz Bin Abd Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Noor Ain Binti Yusoff, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Ahmad Azlan Bin Hamzah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Hizal Bin Abu Bakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mahadi Bin Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Azfitry Bin Zolkhifly, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Dasri Bin Che Mok @ Adnan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Hanafi Bin Mohd Esa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nik Aznan Bin Ab Hadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Suhaimi Bin Abdullah @ Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Yusof Bin Muhamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 PROGRAM VC TALK : GOOD GOVERNANCE
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA UTHM
16/11/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
01/11/2022 - 02/11/2022
2022 SIRI 7 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM GOVERNANCE (PENARAFAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
18/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
05/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 3
UTHM / LOTUS SEAVIEW BEACH RESORT
28/09/2022 - 30/09/2022
2022 SIRI 2 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM EDU-TRAIN (GRITT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/09/2022
2022 SIRI 1 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM PRIHATIN
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
13/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
10/08/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU: WINNING THE AIC (PNP) AWARD
FKEE,UTHM / Online (Zoom)
09/08/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN KERANGKA PERANCANGAN STRATEGIK HUSSEIN GLOBAL
UTHM / Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, PTTA
12/07/2022 - 14/07/2022
2022 PROGRAM PERKONGISAN PENGALAMAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI)
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
27/06/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 28 APRIL 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
28/04/2022
2022 PROGRAM KAUNSELOR KONGSI ILMU SIRI 1 (TOKSIK TEMPAT KERJA : AKU ATAU PERSEKITARAN)
UTHM / PLATFORM GOOGLE MEET
29/03/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 10 FEBRUARI 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
10/02/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 06 JANUARI 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
06/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 MS TEAMS DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN FKEE 2021
FKEE,UTHM / Google Meet Platform
14/10/2021
2021 TAKLIMAT PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN KURSUS FKEE 2021
FKEE,UTHM / Zoom Platform
27/09/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN KEPIMPINAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
09/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 TAKLIMAT PERMOHONAN PROFESIONAL TECHNOLOGIES(TS) DAN CERTIFIED TECHNICIAN (TC) OLEH MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGIES(MBOT)
FKEE,UTHM / ZOOM
09/08/2021
2021 TAKLIMAT BAGI JURUAUDIT BERKAITAN AUDIT DALAMAN KUALITI ISO 9001:2015 UTHM 2021
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
05/08/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN BERDASARKAN MQF 02
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA
06/04/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: USTAZ DR. TUAN SIDEK BIN TUAN MUDA (PENSYARAH KANAN, UMP)
UTHM / GOOGLE MEET
18/03/2021
2021 FORUM WEBINAR KERJAYA BERSAMA PANEL INDUSTRI
UTHM / ZOOM
13/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: PROF. MADYA IR. ERWAN BIN SULAIMAN
UTHM / GOOGLE MEET
18/02/2021
2020 TAKLIMAT AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001:2015 - KETUA JURUAUDIT & JURUAUDIT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM
10/10/2020
2020 AUTHOR ( UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES)
UTHM / ZOOM PLATFORM
01/10/2020
2020 BENGKEL UJILARI APLIKASI SISTEM OBE VERSI 4
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, PTTA
22/09/2020
2020 SIDANG MEJA BULAT FKEE 2020
UTHM / -
20/09/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
18/08/2020 - 19/08/2020
2020 PROGRAM JERAYAWARA RMC
UTHM / -
13/08/2020
2020 OPTION 1 SAKURA SCIENCE FUND JAPAN : PERKONGSIAN KAEDAH PERMOHONAN DAN SKOP DANA
UTHM / -
10/06/2020
2020 KURSUS AUTHOR (UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES) FKEE
UTHM / -
29/04/2020
2020 SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF PENGURUSAN FKEE
UTHM / -
27/04/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 TAKLIMAT CHARTERED ENGINEER FKEE
UTHM / BILIK MESYUARAT, BLOK QA
02/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM AKADEMIK PRA-SISWAZAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4 DTMI
22/01/2020
2020 HARI KECERGASARAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
UTHM / RUANG PARKIR FKEE (BELAKANG)
02/01/2020
2019 KURSUS INTRODUCTION TO MICRO-CREDENTIAL
UTHM / FOXMALL, UTHM
03/12/2019
2019 KURSUS ROAD TO AKRI 2020
UTHM / FOXMALL, UTHM
03/12/2019
2019 5TH INTL BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
UTHM / DTMI, UTHM
27/11/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MINGGUAN : JOM NGAJI TAFSIR QURAN
UTHM / UTHM
31/10/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MINGGUAN : JOM NGAJI TAFSIR QURAN
UTHM / UTHM
24/10/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MINGGUAN : JOM NGAJI TAFSIR AL QURAN
UTHM / UTHM
12/09/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MINGGUAN : JOM NGAJI TAFSIR AL QURAN
UTHM / UTHM
05/09/2019
2019 KURSUS MENGHADAPI KECEMASAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR)
UTHM / UTHM
26/08/2019
2019 KAMI HUSSEIN
UTHM / PUMAS
05/08/2019 - 08/08/2019
2019 MESYUARAT FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
UTHM / BILIK SEMINAR, BLOK QB FKEE
07/07/2019
2019 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN TUNKU MAKHOTA ISMAIL
22/05/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MIINGGUAN
UTHM / UTHM
25/04/2019
2019 PERTEMUAN DEKAN BERSAMA STAF FKEE
UTHM / BILIK SEMINAR BLOK QB, FKEE.
25/04/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MIINGGUAN
UTHM / UTHM
18/04/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MIINGGUAN
UTHM / UTHM
11/04/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MIINGGUAN
UTHM / UTHM
04/04/2019
2019 BENGKEL PENILAIAN PROSIDING INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING BIL 3
UTHM / UTHM
24/03/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MINGGUAN : JOM NGAJI TAFSIR QURAN
UTHM / UTHM
21/03/2019
2019 BENGKEL PENILAIAN PROSIDING INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING BIL 2
UTHM / UTHM
17/03/2019
2019 BENGKEL PENILAIAN PROSIDING INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
UTHM / UTHM
10/03/2019
2019 JERAYAWARA DAN PERKONGSIAN ILMU TNCPI DI FKEE
UTHM / UTHM
18/02/2019
2019 PENYEDIAAN RPP KURSUS BERDASARKAN COPPA EDISI 2.0
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 CERAMAH SETTING UP A SPIN OFF COMPANY DAN PERMOHONAN GRAN ANTARABANGSA
UTHM / UTHM
11/02/2019
2019 PERHIMPUNAN BULANAN WARGA HEPA JAN 2019
UTHM / DTMI
31/01/2019
2019 PROGRAM TAZKIRAH MINGGUAN : JOM NGAJI TAFSIR QURAN
UTHM / UTHM
31/01/2019
2019 MESYUARAT FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
UTHM / BLOK G1
30/01/2019
2019 GOTONG ROYONG PERDANA FKEE
UTHM / FKEE G1
24/01/2019
2019 PERTEMUAN STAF AKADEMIK BERSAMA DEKAN FKEE
UTHM / BILIK SEMINAR 1 FKEE
23/01/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI

07-4537000