Homestaffexperts by category

MATERIAL SCIENCES
Advanced Materials » Nano Materials

Staff
PROF. Dr. MOHD ARIF BIN AGAM
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
PROF. Ts. Dr. MOHD KHAIRUL BIN AHMAD
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Dr. NOOR KAMALIA BINTI ABD HAMED
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
PROF. MADYA Ts. Dr. ROSNIZA BINTI HUSSIN @ ISA
Jabatan Teknologi Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Ts. Dr. SITI AIDA BINTI IBRAHIM
Jabatan Teknologi Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
« Back