Homestaffexperts by category

BIOTECHNOLOGY

Staff
Dr. ELIZAH BINTI MOHAMED
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PUAN MASAYU BINTI MASLAN
Pejabat Am
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
PROF. MADYA Ts. Dr. NOOR AKHMAZILLAH BINTI MOHD FAUZI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PUAN SITI FATIMAH BINTI MOHD NOOR
Jabatan Sains Dan Matematik
Pusat Pengajian Diploma
PROF. MADYA Dr. SITI FATIMAH ZAHARAH BINTI MOHAMAD FUZI
Panel Bidang Teknologi Makanan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
« Back