Homestaffexperts by category

ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Civil Engineering » Water Resources Management/ Integrated Water Resources Management

Staff
Dr. MIMI SULIZA BINTI MUHAMAD
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PROF. MADYA Dr. SITI NAZAHIYAH BINTI RAHMAT
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Dr. SITI NOR HIDAYAH BINTI ARIFIN
Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
Institut Kejuruteraan Integrasi
« Back