Homestaffexperts by category

APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGIES
Water Technology

Staff
Ts. Dr. SABARIAH BINTI MUSA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Dr. SHAKILA BINTI ABDULLAH
Panel Bidang Kimia dan Biologi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Dr. SYAZWANI BINTI MOHD ASHARUDDIN
Pusat Kecemerlangan Pencemar Mikro (MPRC)
Institut Kejuruteraan Integrasi
« Back