Homestaffexperts by category

INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)
Information Systems » Other Information Systems n.e.c.

Staff
PROF. Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE
Jabatan Multimedia
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PUAN MUNIRAH BINTI MOHD YUSOF
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dr. NUREIZE BINTI ARBAIY
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dr. NURUL ASWA BINTI OMAR
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
« Back