Homestaffexperts by category

ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT
Human Resource Management (HRM)

Staff
ENCIK ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN
UTHM Holdings Sdn. Bhd.
Pejabat Pendaftar
PROF. MADYA Dr. FADILLAH BINTI ISMAIL
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PUAN HAWA BINTI OMAR
Pusat Pembangunan Perniagaan
Pejabat Kelestarian Kewangan
ENCIK KHAIRUDDIN BIN ALIAS
Pejabat Am
Pusat Kepimpinan dan Kompetensi
ENCIK MOHD FAISALLUDDIN BIN ABDUL AZIZ
Pejabat Naib Canselor
Pejabat Canselori
« Back