Homestaffexperts by category

ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT
Technology Management » Technology Adoption and Acceptance

Staff
PROF. Ts. Dr. ALINA BINTI SHAMSUDDIN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
« Back