Homestaffexperts by category

ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT
Operations Management » Operation Research/Management Science

Staff
PROF. Dr. ABDUL TALIB BIN BON
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
« Back