Homestaffexperts by category

TRANSPORT
Ground Transport » Ground Transport

Staff
Ts. AHMAD RAQIB BIN AB. GHANI
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
PROF. MADYA Ts. Dr. JOEWONO PRASETIJO
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD EZREE BIN ABDULLAH
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
PROF. MADYA Dr. MUNZILAH BINTI MD. ROHANI
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Ir. MUSTAFA KAMAL BIN SHAMSHUDDIN
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Dr. NURSITIHAZLIN BINTI AHMAD TERMIDA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
ENCIK SYAMSUL AZRIN BIN KAMARUDDIN
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Pusat Pengajian Diploma
« Back