Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD EZREE BIN ABDULLAH

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD EZREE BIN ABDULLAH
PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD EZREE BIN ABDULLAH
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2014 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.