Homestaffexperts by category

APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Biotechnology

Staff
Ts. Dr. 'AISYAH BINTI MOHAMED REHAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Dr. QAIS ALI AHMED MOHAMMED AL-MAQTARI
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Ts. Dr. SITY AISHAH BINTI MANSUR
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
« Back