Homestaffexperts by category

APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Information, Computer and Communication Technology » Information, Computer and Communication Technology

Staff
PROF. MADYA Dr. KAMARUDDIN MALIK BIN MOHAMAD
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PROF. Ts. Dr. ROSZIATI BINTI IBRAHIM
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
« Back