Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. ROSZIATI BINTI IBRAHIM

PROF. Ts. Dr. ROSZIATI BINTI IBRAHIM
PROF. Ts. Dr. ROSZIATI BINTI IBRAHIM
VK6 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.