Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD ADIB BIN MOHAMMAD RAZI

PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD ADIB BIN MOHAMMAD RAZI
PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD ADIB BIN MOHAMMAD RAZI
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.