Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. AESLINA BINTI ABDUL KADIR

PROF. Ts. Dr. AESLINA BINTI ABDUL KADIR
PROF. Ts. Dr. AESLINA BINTI ABDUL KADIR
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

TOKOH PENYELIDIKAN

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.