Homestaffpeople

PROF. Dr. MOHD AMRI BIN LAJIS
PROF. Dr. MOHD AMRI BIN LAJIS
PROFESOR (VK7)
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan