Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. ASRI BIN SELAMAT

PROF. MADYA Dr. ASRI BIN SELAMAT
PROF. MADYA Dr. ASRI BIN SELAMAT
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.