Homestaffpeople

Dr. AZITA BINTI ALI

Dr. AZITA BINTI ALI
Dr. AZITA BINTI ALI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

SILVER MEDAL

2023 EKSPO REKACIPTA UNIMAP 2023 (EREKA)

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.