Homestaffpeople

Dr. NOOR AZLINA BINTI ABDUL HAMID
Dr. NOOR AZLINA BINTI ABDUL HAMID
PENSYARAH KANAN (DS52)

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina