Homestaffpeople

Ts. Dr. AZRIN HANI BINTI ABDUL RASHID
Ts. Dr. AZRIN HANI BINTI ABDUL RASHID
PENSYARAH KANAN (DS52)
TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & PENERBITAN)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan