Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. ETA BINTI WAHAB

PROF. MADYA Dr. ETA BINTI WAHAB
PROF. MADYA Dr. ETA BINTI WAHAB
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.