Homestaffpeople

Ts. MOHD FAIRUS BIN YUSOF

Ts. MOHD FAIRUS BIN YUSOF
Ts. MOHD FAIRUS BIN YUSOF
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.