Homestaffpeople

Ts. MOHD FAIRUZ BIN MARIAN

Ts. MOHD FAIRUZ BIN MARIAN
Ts. MOHD FAIRUZ BIN MARIAN
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.