Homestaffpeople

Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA

Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kampus Pt. Raja)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.