Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. FARIDAH BINTI KORMIN
PROF. MADYA Ts. Dr. FARIDAH BINTI KORMIN
PROFESOR MADYA (DS54)
TIMBALAN PENGARAH (JARINGAN MASYARAKAT DAN PEMINDAHAN ILMU)
Pusat Hubungan Industri dan Masyarakat