Homestaffpeople

Ts. Dr. ABD FATHUL HAKIM BIN ZULKIFLI
Ts. Dr. ABD FATHUL HAKIM BIN ZULKIFLI
PENSYARAH KANAN (DS52)
TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Teknologi Kejuruteraan