Homestaffpeople

Dr. SITI HAJAR BINTI ZAKARIAH

Dr. SITI HAJAR BINTI ZAKARIAH
Dr. SITI HAJAR BINTI ZAKARIAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

CETIFICATE OF AWARD - BRONZE - THE DEVELOPMENT AND INNOVATION OF PICKLED BASED ON AVERRHOA BELIMBI

2021 CREATION, INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXPOSITION 2021

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.