Homestaffpeople

PROF. Dr. HASAN ZUHUDI BIN ABDULLAH
PROF. Dr. HASAN ZUHUDI BIN ABDULLAH
PROFESOR (VK7)
TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & PENERBITAN)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan