Homestaffpeople

PROF. Dr. HASAN ZUHUDI BIN ABDULLAH

PROF. Dr. HASAN ZUHUDI BIN ABDULLAH
PROF. Dr. HASAN ZUHUDI BIN ABDULLAH
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.