Homestaffpeople

Dr. HASHIMA BINTI HAMID

Dr. HASHIMA BINTI HAMID
Dr. HASHIMA BINTI HAMID
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

INTERNATIONAL PERLIS ENGINEERING RESEARCH & LEARNING INNOVATION SYMPOSIUM - GOLD MEDAL AWARD

2021 EMAS

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.